Kvinnofrågor apropå kvinnodagen

08 mars 2012, av Pelle Billing

Så här på kvinnodagen kan det också vara lämpligt att påminna om framtidens kvinnofrågor:

 • Våld mot kvinnor i nära relationer. Detta försvinner inte bara för att det erkänns att även män drabbas, och det är kvinnor som är mer utsatta för grovt våld, skador och rädsla.
 • Omänskliga utseendeideal. Dagens generation av tjejer och unga kvinnor har växt upp med konsekvent bildredigering av modeller. Givetvis kan inte tryckfriheten dras in, men vi kan ha en levande debatt som en del av jämställdhetspolitiken.
 • Våldtäkter. Utomhus, inomhus, av främlingar och av bekanta. Att samhället fördömer våldtäkter är bra, men samtidigt behöver vi bli bättre på att förebygga samt att hitta bevis till fällande dom.
 • Mobbing på kvinnliga arbetsplatser. Det är ofta på kvinnodominerade arbetsplatser inom offentliga sektorn som mobbingen är som värst.
 • En betydande grupp invandrade kvinnor har i praktiken inte samma fri- och rättigheter som svenska kvinnor. Detta är helt oacceptabelt.
 • Kvinnors ekonomi efter en skilsmässa. Ska pensionspoäng som arbetas in under ett äktenskap automatiskt delas lika mellan makarna?
 • Krav som inte går att förena (dubbelbestraffning). En kvinna som är hemma “för lite” med sitt barn får skäll (av de traditionella värderingarna), medan en kvinna som är hemma “för mycket” med sitt barn också får skäll (av de radikalfeministiska värderingarna). När ska en mamma kunna ha en viss livsstil utan att bli skuldbelagd?
 • Kvinnors hälsa. Alkohol- och tobakskonsumtionen har ökat bland kvinnor de senaste decennierna. Kvinnors medellivslängd har bromsat in. Hur ska denna trend kunna vändas?

Länkar om kvinnodagen

08 mars 2012, av Pelle Billing

I Helsingborgs Dagblad är Johan Malmberg upprörd över att alla inte skriver under på dagens politiska feminism. Detta kallar han för kukstim, och där inkluderas Pär Ström, Jonas Colting, Roland Poirier Martinsson, David Eberhard, Bo Rothstein, Johan Lundberg och undertecknad. Jag kan inte annat än undra om Malmberg egentligen är fascinerad av det som pågår och skulle vilja vara med själv.

Rebecca Weidmo Uvell slår huvudet på spiken när hon beskriver hur företagare av kvinnligt kön behandlas:

Kvinnor som är företagare behandlas ungefär som män som är pappalediga. När en man kommer in på vårdcentralen med sjuka bebisar eller går och handlar med barnvagnen tittar folk på honom, lägger huvudet på sned och tänker ”nämen titta, där är en pappa som tar hand om barnen. Alldeles själv. Så duktig han är!”. Ja, så duktig han är. Som kan ta hand om sina egna barn. Utan hjälp. Trots att han är man. Barn han känt sedan…..eh, födseln. ”Titta, där är en kvinnlig företagare. Så duktig hon är som kan driva företag alldeles själv!”. Trots att hon är kvinna.

Är det månne dags att låta företagare av kvinnligt kön stå på egna ben utan särskilda statliga pengar? Och att se pappor som självklara i sin föräldraroll? Personligen har jag fullt förtroende för kvinnor och män i dessa respektive roller!

Ninna Hemmingson har ritat en skämtteckning om dagen. Frågan är om samma teckning skulle varit gångbar om könen varit omvända? Själv har jag inget emot fräck humor men jag har svårt att se det roliga i just denna skämtteckning, oberoende om man vänder på könen eller inte.

Tipstack: Går till Zeke och Mariel!

Internationella kvinnodagen

08 mars 2011, av Pelle Billing

Idag är det internationella kvinnodagen, så grattis alla kvinnor!

Märk väl att dagen inte heter internationella feministdagen, utan det är en dag för kvinnor, varken mer eller mindre.

Den överväldigande majoriteten kvinnor i Sverige identifierar sig för övrigt inte som feminister, men det är precis lika mycket deras dag.

I Danmark föreslår jämställdhetsministern Lykke Friis att man ska slopa kvinnodagen (Politiken, Aftonbladet).

– Istället för att ha ännu en kvinnornas internationella kampdag så ska det vara en kampdag för mäns och kvinnors lika möjligheter, säger Lykke Friis till den danska tidningen Politiken.

Hon jämför dagens jämställdhetsdebatt med ett ghetto.

– Idag är det bara kvinnor som diskuterar med kvinnor.

För att råda bot på detta ska hon tillsätta en manspanel som ska fundera på hur män ska kunna engagera sig i jämställdhetsfrågorna.

Det känns inte som att vi kommer att få höra någon svensk jämställdhetsminister säga något liknande den närmaste tiden!

Jag tycker inte att vi behöver slopa kvinnodagen, utan vi kan uppgradera mansdagen till samma status istället.

Däremot ska Lykke Friis ha en stor eloge för att hon vågar stå för lika möjligheter mellan könen (och inte lika utfall), samt att hon vågar säga ett ord som ”ghetto” för att röra om lite i grytan. Och tanken på en manspanel är bara så att man vill ge henne en stor puss – på kinden alltså ;)

Även i USA finns det tankar på en manspanel, men inget är spikat ännu.

Uppdatering: Läs även Correns artikel om Amazonia. Delta gärna i diskussionen nedanför artikeln!

Vem vill ha en kvinnodag?

08 mars 2010, av Pelle Billing

Idag är det den 8 mars. Internationella kvinnodagen firar 100 år och för det feministiska och politiska etablissemanget i Sverige (som till stor del sammanfaller), är det en stor och viktig dag där man tävlar i att vara mest kvinnovänlig.

Men hur känner s k vanligt folk inför denna dag? Vilket stöd har Internationella kvinnodagen ute i befolkningen? Något säkert svar kan vi inte få, men dessa två skärmdumpar från Aftonbladets pågående webbundersökning ger oss en ledtråd:

ab-kvinnor

ab-man

Bland de drygt 6000 individer som röstat på Aftonbladet.se finns det alltså en stark majoritet för att Internationella kvinnodagen inte behövs. Frågan är då varför det är så? Har folk inte vett att inse att kvinnor är förtryckta och utsatta?

Även om mansfrågorna fortfarande är relativt okända i befolkningen, så tror jag att de flesta rent intuitivt känner av att det inte är bättre att vara man än kvinna i dagens samhälle. Därmed har man svårt att se behovet av en kvinnodag. Om folk dessutom kände till viktiga mansfrågor, skulle motståndet mot kvinnodagen troligen vara än större.

Vad är då viktiga mansfrågor? Här är ett urval:

 • Hemlöshet – 75 procent män.
 • Självmord – mer än dubbelt så vanligt bland män och vanligaste dödsorsaken bland unga män.
 • Utbildning – 91 procent fler kvinnor tar ut en examen från universitet och högskola.
 • Sjukvård – varje år läggs det 50 miljarder kronor mer på kvinnors sjuklighet än på männens.
 • Vårdnadstvister – mer än 90 procen av enskild vårdnad tillfaller mamman.
 • Farliga jobb – 90 procent av dödsfallen på arbetsplatser är män.
 • Krig – värnplikten gäller bara män, och även när den tas bort är det männens uppgift enligt våra könsroller att försvara landet.
 • Livslängd – män dör 4,6 år tidigare än kvinnor.
 • Omskärelse – det är tillåtet att skära av förhuden på små pojkar, medan flickors och kvinnors kroppsliga integritet har skyddats i lagen i tre decennier.
 • Statsbidrag – det finns lagstiftat om särskilda statsbidrag till kvinnors organisering, men inte för mäns organisering. Vidare läggs 100-tals miljoner kronor på att bekämpa våld mot kvinnor, men inga pengar alls på att bekämpa våld mot män i nära relationer.

Om dessa frågor varit omvända, dvs att kvinnorna var de utsatta, skulle det skrivits spaltmeter om det. Hur hade socialtjänsten ställts till svars om det var 75 procent kvinnor som var hemlösa, och att det nästan alltid var männen som fick vårdnaden om barnen? Hur hade sjukvården ställts till svars för att män var de som fick utnyttja mer resurser i form av vård och sjukskrivningar? Om kvinnor var de som dog en för tidig död via självmord, farliga jobb och krig – skulle inte detta då tydligt framförts som en kvinnofråga?

Om mansfrågorna fick sin rättmätiga uppmärksamhet, då skulle Internationella mansdagen fått lika mycket uppmärksamhet som kvinnodagen.

Men så länge vi lever i en vanföreställning om att det bara är den kvinnliga könsrollen som är problematiskt, medan män surfar på en räckmacka, kommer troligen det ensidiga fokuset på kvinnofrågor att fortsätta.

Min fråga till alla som kallar sig feminister är: Hur ställer du dig till mansfrågoran ovan? Erkänner du dessa frågor som mansfrågor? Hur passar de in i din världsbild där kvinnor är mer förtryckta och utsatta än män?

Om man har ett äkta engagemang för sina medmänniskor, så bör man bry sig lika mycket om mansfrågor och kvinnofrågor. Om man bidrar till osynliggörandet av mansfrågorna genom att endast prata om kvinnofrågor, så har man en hel del att förklara om sin människosyn.

AB1, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, AB7, AB8, AB9, AB10, SvD1, DN1, DN2.

Google