Reflektioner efter föreläsning

24 oktober 2012, av Pelle Billing

Igår föreläste jag på en folkhögskola i Mellansverige. Nu sitter jag på Arlanda och bloggar på mobilen.

Några positiva överraskningar från föreläsningen:

– När jag berättade om könsrollernas uppkomst, så var det inte alla som var med mig. Men en skarp ung kvinna kunde snabbt sammanfatta det som att könsrollerna inte bara uppstod för individens behov, utan lika mycket för samhällets behov.

– En ung man betonade, utan att jag sagt något, att fria och flexibla könsroller inte bara handlar om att få bryta mot en roll, utan även att helt och fullt få leva ut den.

– Generellt var det ett flertal frågor och kommentarer som gav prov på ett fritt tänkande som var mer intressant än den låsta debatt om könsfrågor som funnits i media fram till alldeles nyligen.

– Alla som gjorde sin röst hörd såg jämställdhet som lika spelregler, och inte lika utfall. Även om det fanns en öppenhet för att viss kvotering också kunde ha fördelar, och inte bara nackdelar.

Sammanfattningsvis var det alltså väldigt positivt att interagera med den kommande generationen vuxna. Deras syn på jämställdhet verkar vara mer självständig än lite äldre vuxna.

 

25 kommentarer på “Reflektioner efter föreläsning”

 1. BekeZeke skriver:

  Like.

 2. Mikael skriver:

  Detta ger mig en riktigt positiv känsla inför framtiden. Hoppas att det så småningom når ut till politiken och media! Keep up the good work, Pelle!

 3. Undrande man skriver:

  Varför gjorde du ingen reklam för att du skulle föreläsa?

 4. Oscar skriver:

  Skulle tro att de flesta kvinnor och män har en vettigare syn på könsroller än vad alla de där genusvetarna och feministerna som jämnt uttalar sig har. Väldigt få känner nog igen sig i deras underliga maktteorier. Samma sak med deras negativa manssyn.

 5. Men@Work skriver:

  Jag trors också på den nya generationen. Min sexårige son förstår att lika utfall speglar motsvarande prestation. Han förstår alltså mer än feministerna.

 6. Men@Work skriver:

  Jag tror också på den nya generationen. Min sexårige son förstår att lika utfall speglar motsvarande prestation. Han förstår alltså mer än feministerna.

 7. Pelle Billing skriver:

  @Undrande man: Jag gör aldrig reklam när jag föreläser för en myndighet eller ett företag. Det skulle vara oprofessionellt. De betalar mig för att föreläsa/utbilda inför sluten publik.

 8. Nordmann skriver:

  Hvor gamle var disse menneskene? Du sier de var unge, men hvor unge?

 9. [...] Pelle Billing: Reflektioner efter föreläsning om könsrollernas (könsskillnadernas) uppkomst. Share this:FacebookTwitterGillaGillaBe the first to like this. Publicerat i Genus, JämställdhetTags: anthony synnott, mansförakt i reklamen, misandri, Misandry, misandrycommercials [...]

 10. Jenny K skriver:

  Och kolla här, nu ska de på allvar undersöka varför det finns så få män inom förskolan:

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/nastan-inga-man-vill-bli-forskollarare

 11. Björn 2 skriver:

  @Jenny K

  Att Mats Olsson är inblandad gör ju att det helt plötsligt faktiskt känns som att det är på riktigt. En mycket klok människa.

 12. Göran Jansson skriver:

  Jag tror Pelle att att dagens unga har ett mer öppet sinnelag .

  Om några år måste jag , nyligen vorden pensionär ,
  svara på frågan :

  ” Vad handlande egentligen den här jämställdhetsdebatten om ? ”

  . Jag svarar då med glädje någonting i stil med :

  ” Tja det är svårt att förklara , men på den tiden tänkte de flesta på det sättet . Svårt att förstå för Er , men så var det.”

  Vad konstigt säger ungdomarna ; ”Hur kunde Ni tänka så ?”

  Jag funderar fortfarande på svaret .

 13. John Nilsson skriver:

  @Jenny K:

  Se hela (>10 min) inslaget om män i förskolan i Norge (10% män) och Sverige (3% män) mellan 17:45 – 27:52), med en intervju av en svensk genusforskare här (från Aktuellts 21:00-sändning igår):

  http://www.svt.se/wd?widgetId=23991&sectionId=344&articleId=380672&type=embed&contextSectionId=344&position=17

  Intressant, tycker jag, att kvotering av män inte anses vara nog för jämställdhet inom förskolan, utan att kompetens och (genus-)pedagogik ska vägas in också. Tycker inte att man hör att sådana hänsyn ska tas när det gäller kvotering av kvinnor till företagsstyrelser etc. Där verkar det räcka med att de är kvinnor rent fysiskt, för att det ska bli jämställt. Eller?

  *

  En annan myt på väg att krossas?

  ”Män kan göra flera saker samtidigt”

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/man-battre-an-kvinnor-pa-att-gora-fler-saker-samtidigt

 14. Rune skriver:

  @John Nilsson:

  När jag lyssnar på den genus-forskare som intervjuas i klippet så får jag känslan av att han menar barn har enbart gott av att möta män i förskolan om dessa män har rätt tro och bryter mot normer. Verkar inte vara bra för barn om dom skulle uppleva en man som inte bryter mot könsnormer och som inte är utbildat som genuspedagog, då är det bättre om barna enbart möter kvinnor. Från Pelles reflektioner: ”…fria och flexibla könsroller inte bara handlar om att få bryta mot en roll, utan även att helt och fullt få leva ut den”. Det är väl något vi vill att barn skall lära också eller? Eller kanske det inom Genusvärlden inte anses att man är lika mycket värd om man inte lever efter dom normer dom menar är dom riktiga?

 15. Aktivarum skriver:

  John Nilsson:

  ”En annan myt på väg att krossas? ”Män kan göra flera saker samtidigt”

  Snarare är vad som är på väg att krossas myten att högskolan idag faktiskt besitter någon som helst vetenskaplig kompetens i ämnet. Annars borde de vetat att män är MYCKET mer intresserade av siffror än kvinnor.

 16. Pelle Billing skriver:

  @Nordmann: De var nog cirka 18-22 år gamla, om jag skulle gissa.

 17. Pelle Billing skriver:

  @Göran Jansson: Ja, och det kommer nog vara ännu svårare om 20 år att förklara vad 90-talets och 00-talets retorik kring jämställdhet handlade om. Nu menar jag alltså retoriken i media och till viss del politiken.

 18. John Nilsson skriver:

  @Aktivarum,

  Jag har inte fördjupat mig i ämnet simultankapacitet speciellt mycket, men tyckte ändå artikeln var värd att nämna som ytterligare ett exempel på det jag uppfattar som en ökad benägenhet att publikt ifrågasätta negativa uppfattningar om män – vilket jag tycker är ett gott tecken i tiden. Det var mest för att visa på detta uppmuntrande tecken, som jag länkade till artikeln.

  Att SVT publicerar något med följande formulering i sig…

  ”Resultatet visade att männen var signifikant bättre än kvinnorna.”

  …gör i alla fall att det känns något lättare att betala sin tv-avgift, tycker jag.

  Men du kanske har annan information som motsäger studiens resultat? Det är ju möjligt att man med andra slags uppgifter till försökspersonerna (som inte involverat siffror) hade fått ett annat resultat, men jag känner för min del inte till några sådana studier. Gör du?

 19. Jenny K skriver:

  John Nilsson

  Jag är bara glad att den myten krossas. (Att kvinnor kan göra flera saker samtidigt, medan män bara kan göra en sak åt gången). Har själv alltid haft svårt för att göra flera saker samtidigt.

  MEN studien var utförd på 160 personer? Det är inte speciellt många. Och testet var något slags test med siffror. Hur speglar det vardagen?

 20. Jenny K skriver:

  @Aktivarum:

  ”Annars borde de vetat att män är MYCKET mer intresserade av siffror än kvinnor.”

  En DEL män är MYCKET mer intresserade av siffror än en DEL kvinnor.

 21. John Nilsson skriver:

  @Rune:
  ”När jag lyssnar på den genus-forskare som intervjuas i klippet så får jag känslan av att han menar barn har enbart gott av att möta män i förskolan om dessa män har rätt tro och bryter mot normer. Verkar inte vara bra för barn om dom skulle uppleva en man som inte bryter mot könsnormer och som inte är utbildat som genuspedagog, då är det bättre om barna enbart möter kvinnor.”

  Så uppfattar jag också genusforskaren i inslaget, och jag är kritisk mot detta förhållningssätt, som jag tycker vittnar om misandri.

  När det diskuteras kvotering av kvinnor till stora företags styrelser etc, handlar det (numera) bara om att kvinnor skall få samma tillgång till maktpositioner och välbetalda jobb, som män. Fokuset är på kvinnorna själva och deras möjligheter att nå makt och status, inte på det jobb som skall utföras eller att de skulle ha något speciellt att bidra med. Talet om någon speciell ”kvinnlig kompetens”, som jag tyckte man hörde mer om förr, verkar ha tystnat. Nu handlar det bara om makten och inflytandet, för kvinnors eller kvinnokollektivets egen skull.

  När mäns representation i förskolan kommer upp däremot, avkrävs männen ”rätt ideologi” – ett förändrat genusperspektiv där de förväntas arbeta mot ”traditionella könsnormer”. Ingen talar om mäns rätt till makt och inflytande över förskolan, för mäns eller manskollektivets egen skull. Här blir det tydligen viktigare att behålla makten och det feministiska ”genuskorrekta” inflytandet över barnen, medan mäns tillgång till detta segment av arbetsmarknaden bedöms som fullständigt ointressant.

  Kontentan av detta:
  - Kvinnors ”rättvisa representation” är ovillkorlig, könstillhörigheten är nog som kvoteringsgrund.
  - Mäns ”rättvisa representation” är villkorad; utöver rätt könstillhörighet erfordras också rätt ideologi som grund för att kvotering skall kunna bli aktuell.

 22. John Nilsson skriver:

  @Jenny K:
  ”Och testet var något slags test med siffror. Hur speglar det vardagen?”

  Vet ej, och det var det jag var inne på i formuleringen: ”Det är ju möjligt att man med andra slags uppgifter till försökspersonerna (som inte involverat siffror) hade fått ett annat resultat”…

  Kanske det viktiga till sist är vad du och jag (och andra enskilda män och kvinnor) klarar av i praktiken, och att vi så långt som möjligt får arbeta och fungera efter våra individuella förutsättningar, både i hemmet och i arbetslivet?

 23. Jenny K skriver:

  @John Nilsson:

  Den livsfilosofin tycker jag att vi klubbar för. Jag har levt efter den i 33 år och det har funkat utmärkt hittills! : )

 24. Aktivarum skriver:

  Jenny K:

  ”En DEL män är MYCKET mer intresserade av siffror än en DEL kvinnor.”

  Ja och poängen med mitt förra inlägg var att den delen män är större än den likvärdiga delen kvinnor så gör man ett experiment på en slumpmässigt utvald mängd människor blir männen generellt mycket mer intresserade av siffror än kvinnorna.

  Jag sade inte alla män var intresserade av siffror. Heller inte att sifferintresset var någon slags kollektivt samarbete, Jag sade att männen som grupp hade större sifferkompetens än kvinnorna som grupp totalt..Men du vet ju att jag vet det där. Och jag vet att du vet att jag vet det där.

  Så med andra ord skriver jag det här i onödan för du skrev det där utifrån någon annan som varken var du eller jag missförstod min kommentar? Fast då är det ju inte i onödan för risken är ju att den som missförstod min kommentar trodde jag gjorde det och här får de veta att nej sorry, varken jag eller Jenny K gjorde något av de felslut som hon oroade sig för att ni trodde jag gjorde.

  Vad bäst vi är :)

 25. Jenny K skriver:

  @Aktivarum:

  Hahaha!! You talk the talk mannen! : ))

Google