DN belyser män som offer för övergrepp

03 oktober 2012, av Pelle Billing

Stegvis börjar mansfrågorna göra sitt inträde i debatten. Allt oftare kan man läsa artiklar som handlar om mäns specifika utsatthet.

I en nylig DN-artikel lyfter två psykoterapeuter hos RFSU-kliniken att det fortfarande är svårt för samhället att erkänna att män kan vara offer för sexuella övergrepp:

Debatten i samband med Patrik Sjöbergs bok kom omedelbart att fokusera på förövare. Perspektivet med pojken/mannen som offer var oerhört svårt att hålla kvar, och man gled i stället hela tiden över till att diskutera mannen som för­övare, menar Inger Björklund och Suzanna Boman.

– Det finns ett tabu emot att tala om män som offer. För den som varit utsatt blir det svårt att berätta om något som förnekas. Ju mer vi börjar kunna benämna en före­teelse, desto mer möjligt blir det att berätta. Nu finns i alla fall en öppning i samhället för att börja diskutera de utsatta pojkarnas och männens situation, säger Suzanna Boman.

Ja, det är fortfarande svårt att tala om att vissa män är offer för den här typen av övergrepp. Frågan är varför? Jag tror det finns två olika anledningar:

 1. En grundbult i mansrollen är att man ska vara stark och beskyddande, inte att någon annan ska ha lyckats kränka ens egna gränser.
 2. I princip hela vårt samtal om jämställdhet fram till i dag, har handlat om kvinnors problem och utsatthet. Vi är alltså ovana att tänka på män i dessa sammanhang.

Det är inte bara som offer för sexuella övergrepp som männen behöver komma med på kartan, utan även när det gäller försäljning av sexuella tjänster:

Suzanna Boman säger att när prostituerade skildras i medierna är det alltid flickornas eller de unga kvinnornas berättelser som lyfts fram. Detta trots att olika rapporter visar att det är fler unga män än unga kvinnor som har erfarenhet av att sälja sex. Killarna och de unga männen göms undan i de här sammanhangen.

Förvisso ska övergrepp och prostitution inte blandas ihop. Det är två olika saker. Men att män inte syns i dessa roller beror delvis på samma orsaker.

Att fler unga män än kvinnor har erfarenhet av att sälja sex stör bilden av att sexförsäljning uppstår som en konsekvens av en könsmaktsordning. Således blir vi tvingade att söka mer nyanserade och komplexa orsakssamband, och det kan initialt upplevas som jobbigt.

Slutligen lyfter DN-artikeln fram en viktig ledtråd till hur man kan få fler män att söka den hjälp de behöver:

Men på senare tid har det skett en förändring. Numera händer det allt oftare att män som söker hjälp berättar att de blivit utsatta för sexuella övergrepp som barn och unga, säger Inger Björklund. En förklaring kan vara att RFSU på sin hemsida berättar att män som utsatts för sexuella övergrepp är välkomna att söka hjälp, menar hon.

En så enkel åtgärd som att tydligt klargöra att även män är välkomna, ger alltså resultat.

Förhoppningsvis kan ungdomsmottagningar, socialtjänster, psykiatriska mottagningar och andra instanser i samhället som erbjuder hjälp och stöd – bli lika tydliga på sina hemsidor. Bloggen har ju dragit sitt strå till stacken, för att detta ska bli verklighet vad gäller offer för våld i hemmet.

Tips: Hannah Lemoine skriver i dag om mäns sexualitet. På hennes blogg kan även hitta ett nyligt foto på Hannah och mig, om du scrollar ner en bit i inlägget.

Etiketter:  

10 kommentarer på “DN belyser män som offer för övergrepp”

 1. Access skriver:

  Att synliggöra manliga offer är mycket viktigt.
  Nästan lika viktigt är det att synliggöra kvinnliga förövare, eftersom det är ett fundament i den feministiska könsnarcissism och kvinnodyrkan som dominerar politik, media och rättsväsende.

  Det låter raljerande, men icke desto mindre ett faktum.

 2. Men@Work skriver:

  Det verkar hända positiva saker på RFSU. På sikt kan de kanske bli lika upplysta som RFSL. I synnerhet då det gäller synen på sexarbete. Det är dessutom dags att börja se sex som något positivt, istället för att bara leta problem.

 3. Pelle Billing skriver:

  @Access: Att kvinnor inte syns som förövare sitter djupt i vår kultur. De syntes inte i filmer eller media innan feminismen gjorde sitt inträde. Så på ett sätt har den svenska politiska feminismen bara förstärkt den världsbild som redan fanns, av kvinnor som offer och män som förövare.

  Att kvinnor tidigare inte kunnat ses som förövare hänger ihop med att kvinnor setts som passiva. Så om man vill se en vidareutveckling av kvinnobilden, där kvinnor även kan ses som aktiva, är det oundvikligt att kvinnor även kommer att exponeras i förövarrollen. Denna koppling upplever jag att många (men inte alla) feminister missar.

 4. Kan ju bara för sakens skull påpeka att RFSU inte är helt jävla lost när det gäller sexarbetare och inte stöttar den nuvarande sexköpslagen: http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Remisser-och-yttranden/Yttrande-over-betankandet-Forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-En-utvardering-1999-2008-SOU-201049/

 5. Dessutom är ju RFSU en medlemsorganisation så attee det är ju bara att engagera sig och börja påverka, liksom. ;)

 6. Jo skriver:

  Hyfsat mycket av texterna i aftonbladet var av sån karaktär att man snarare trodde att man var här på pelles blogg än på aftonbladets hemsida!

 7. Johan Grå skriver:

  På ett sätt är det rätt typiskt att det är Patrik Sjöberg som ändå kan berätta.

  Min återkommande erfarenhet är att både män och kvinnor har problem med manlig sårbarhet. När sårbarheten tar över bilden av mannen blir det så skamfullt att vare sig männen eller kvinnorna vet hur de ska förhålla sig. Det är särskilt påtagligt i par.

  Män som inte kan lyssna på sina kvinnor brukar gå att hjälpa snabbt. Kan de bara lära sig att lyssna tyst och försöka förstå vad kvinnan säger samtidigt som de bemästrar frustrationen över att inte få hjälpa till är problemet i allmänhet borta. Ibland får man hjälpa till med den empatiska förståelsen men det är ovanligt.

  När män är sårbara är det ofta fullkomligt omöjligt att skapa empatisk förståelse.

  Kvinnor verkar både få och kunna dra mer nytta av att vara i en offerroll ett tag. Det är förmodligen inte nyttigt för någon i längden dock. För män med det behovet är offerrollen en lockelse som också innebär undergång som man.

  Därför är det typiskt att det var Sjöberg. Han har en så maskulin framtoning att ingen kan ta ifrån honom den även om han berättar att han var ett offer för övergrepp som barn. Han gjorde en fantastisk insats.

 8. The Perfect Man skriver:

  @Johan Grå: En annan anledning till att Patrik Sjöberg kunde berätta om det är att han är känd och mer eller mindre har ”sitt på det torra” så att säga. En arbetslös man, eller en man som jobbar med barn eller inom vården till exempel, skulle nog inte tjäna på att berätta om det.

Google