Även mikrolåns-Kiva uppmärksammar nu männen

02 oktober 2012, av Pelle Billing

De senaste åren har mikrolån till fattiga personer i fattiga länder blivit en allt större verksamhet. Idéen är att hjälpa människors som har det svårt, genom att låna ut pengar så att de kan komma igång med en affärsverksamhet. Lånen betalas i hög utsträckning tillbaka, så ofta kan man hjälpa en människa utan någon ekonomisk förlust (förutom den lilla ränta man förlorar).

Själv tycker jag att idén med mikrolån är utmärkt. Dock finns det en aspekt i verksamheten som jag haft svårt för från början. Av någon anledning har mikrolånen blivit en enda stor hejarklack för kvinnor. Marknadsföringen har framställt kvinnorna som de ansvarstagande, som de som bryr sig om sin familj och som de man ska satsa på om landet ska lyftas ur fattigdom.

Att många andra länder har lyfts ur fattigdom genom mäns företagande verkar vara helt bortglömt i dessa sammanhang. Missförstå mig rätt nu. Jag tycker det är utmärkt att kvinnor och män kan söka mikrolån på samma villkor, genom samma kanaler. Men att utmåla det ena könet som den bästa investeringen, gör ju indirekt att det andra könet framstår som en oattraktiv investering.

Med tanke på denna bakgrund är det mycket glädjande att Kiva, en stor aktör på området, nu börjat inse att de delvis hamnat snett.

I USA inföll fars dag den 17 juni i år. Och inför denna dag skickade Kiva ut det nyhetsbrev som finns på bild nedan.

Kivas nyhetsbrev 13 juni 2012.

För första gången, mig veterligen, lyfter alltså Kiva att även männen är viktiga aktörer på mikrolåns-marknaden. Man erkänner även indirekt att den tidigare strategin varit ojämställd och slagit onödigt hårt mot männen:

As the nonprofit world focuses on empowering women, men’s contributions to their families and communities are too often overlooked. On Kiva, men make up only 19% of all borrowers but account for 65% of loans that don’t get funded. True equality means expanding opportunity and financial independence to everyone.

Översättning: När den icke vinstdrivande verksamheten världen runt fokuserar på att stärka kvinnor, glöms mäns bidrag till sina familjer ofta bort. Hos Kiva utgör männen endast 19 procent av alla låntagare, och står samtidigt för 65 procent av lånen som inte får någon långivare. Äkta jämställdhet innebär att att möjligheterna och den ekonomiska friheten finns tillgängliga för alla.

Wow. Ett starkare erkännande än så kan man nog inte vänta sig. Förhoppningsvis kan fler aktörer på denna marknad följa i Kivas fotspår, och inse att framtiden ligger i att ge alla goda möjligheter till mikrolån, oberoende av kön.

Här finns ytterligare info om Kivas farsdag-kampanj.

Tipstack: Går till Patrik!

 

24 kommentarer på “Även mikrolåns-Kiva uppmärksammar nu männen”

 1. Patrik B skriver:

  Roligt med positiva nyheter! Mer sånt! Män och kvinnor är inte motparter utan partners i arbetet för en bättre värld för alla.

 2. Lavazza skriver:

  Mycket bra. EU satsar däremot bara på kvinnor och anser tydligen inte att diskriminering av män, våld mot män och mäns utsatthet är något problem.

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/709&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

 3. Bashflak skriver:

  Vad säger Percy nu då?

 4. Ulf T skriver:

  Själv har jag hjälpt till att finansiera ett lån på Kiva: en man österut. Han betalar tillbaka punktligt. Det är nog dags att låna ut lite mer pengar, tror jag…

  Jag rekommenderar Kiva. Det är enkelt, och varje litet bidrag räknas. Man får läsa lite om vad de olika sökanden har för planer och sedan bestämma sig för vem man vill satsa på.

 5. David skriver:

  Mycket goda nyheter!

 6. Helene Bergman skriver:

  Hoppsan, hoppsan! Det finns också mycket kritik mot microlånen bl a i Bangladesh. Anledningen till att kvinnorna fick lånen, var att de sas vara ärligare att betala tillbaka. Så har skett vilket har inneburit att de fastnat i en skuldfälla, genom att behöva ta nya lån för att kunna betala den onormalt höga räntan! Ledsen att säga men Muhammad Yunus, Nobelpristagaren har fått oerhör mycket kritik i internationella medier för att han skor sig på de fattiga. Jag har varit i Bangladesh och själv pratat med människor där, men också sett ett antal tv-reportage, bl a i Al Jazeera.

 7. Andreas Nurbo skriver:

  Så män i fattiga länder kan numera hantera pengar? Det var ju glädjande. Kanske de slipper ta lån via sina fruar nu då.

  @Helene Bergman:
  Gillar inte mikrolån själv. Det är ju bara mikro för oss. Det är mycket pengar för dem. Lån är ju alltid ett lån.
  Vissa har ju blivit misshandlade av indrivare av mikrolån, skuldsatta för livet osv.

 8. Pelle Billing skriver:

  @Helene Bergman: Ledsamt om mikrolånen missbrukas. En snabb googling säger mig att det finns problem som har börjat uppmärksammas. Hoppas detta kan rensas ut.

 9. Gunnar D.U. skriver:

  Jo det låter ju bra, men…

  Kanske kan det även beror på (vara en reaktion på) att mikrolånen till kvinnor växt till att blivt en allvarlig skuldfälla för många och alltmer börjar ses som ett misslyckande! Många av de mikrolånande kvinnor sitter fast i något som utvecklar sig till ett slavliknande förhållande som är omöjligt att ta sig ur.
  Kanske vill man därför vidga marknaden till män också?!
  http://www.svt.se/2.151554/1.2329694/mikrolanen_har_blivit_en_skuldfalla_for_fattiga

  EDIT: Ser att Helene Bergman skrivit om detta också – jag uppdaterade inte webbfönstret innan jag skrev mitt inlägg…

 10. Johannes skriver:

  *Pelle

  Det har vært mer enn litt kritikk mot mikrofinans…med rette. Det stemmer nok som Bergman er inne på at noe av kritikken har handlet om at lånetagerne (ofte kvinner) blir sittende i en gjeldsfelle, men kritikken har vært bredere enn som så. Den har dog ikke fått mye oppmerksomhet i pressen i Skandinavia, noe som trolig skyldes at den kolliderer sterkt med det etablerte konsensus.

  Mikrofinans viser seg å gi svært lite resultater i det hele tatt, og resultatene er (slik jeg har forstått det) heller ikke i tråd med læren om at det å gi kvinner lån (og ikke menn) bidrar til bedre økonomisk utvikling. Nyere forskning på temaet viser (slik jeg forstår det) snarere heller det motsatte.

  I mange år har mange organisasjoner søkt å holde frem ”mikrofinans” som et alternativ til ”vanlig” bistand. Metoden har vært tiljublet. Noen år tilbake fikk blant annet ”Muhammad Yunus” (som Bergman nevner) Nobels Fredspris for sitt arbeid med mikrofinans, men metoden har også den senere tid blitt kritisert.

  Svært mange av mikrofinanslånene har blitt gitt til kvinner. Iht en artikkel i TIME Magazine den 20 februar 2012, gis ca 75% av lånene til kvinner (http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,2106448,00.html). Mao organisert mannsdiskriminering. Argumentasjonen for dette har blant annet vært at kvinner bruker pengene mer fornuftig og at det å gi pengene til kvinner istedenfor menn fører til bedret utdanning og bedret ernæring for familien. Videre har det vært hevdet at mikrofinans fører til flere jobber.

  Nylig har en rekke omfattende studier blitt gjort om mikrofinans og dets effekter. Disse er meget spennende lesing dersom man tar på seg genusglasögon. Resultatene harmonerer ikke med de fremsatte teser.

  Se blant annet følgende rapport fra the Consultative Group to Assist the Poor (an independent policy and research center in Washington; http://www.cgap.org/p/site/c/pubs/).

  Jeg siterer fra en av deres rapporter som du finner her; http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.9.55766/

  ”The results of these randomized evaluations find little, if any, evidence of impact on use of healthcare,7 education, or female empowerment within the treatment period (Banerjee, Duflo, Glennerster, and Kinnan 2010; Karlan and Zinman 2009; Crépon, Devoto, Duflo,and Parienté 2011).The groups that benefited most from increased access to credit tended to be men with relatively high incomes, not those typically targeted by microfinance institutions (MFIs) (i.e., poor female entrepreneurs).”

  Og hva kan årsaken til dette være? Sjekk f.eks en understudie på side 23 i samme rapport;

  ”Cash grants to women entrepreneurs produced no return on capital (min understrekning), whereas in-kind gifts of inventory or equipment to women showed a significant average return. When given cash, women invested less of the gift in the business, splitting off pieces for household purchases or other expenses. The high returns from in-kind gifts came entirely from the women who had larger, higher profit businesses at the outset. Women with below-average profits (around $1 a day) saw no benefit in terms of profit from either form of grant. Men-owned businesses, on the other hand, saw signficant returns from both the in-kind grants and the cash grants.”

  Iht. TIME Magazine artikkelen som jeg nevner ovenfor viser det seg også at de fleste kvinnene ansetter sine egne slektninger og barn og at få av kvinnene klarer å skape selskaper som fungerer over tid.

  En stor ny rapport fra ”Washington`s Center for Global Development” bygger opp under dette bildet.

  WCGD har analysert erfaringer fra 100 vis av mikrofinansklienter over lang tid. David Roodman er ”a senior fellow” ved institusjonen. I rapporten publisert i boken ”Due Diligence; An Impertinent Inquuriy into Microfinance” kommer det frem en rekke interessante fakta. Sitat; ”The best estimate we have of the impact of microcredit on poverty among clients is zero.” David Roodman, forfatter av ”Due Diligence; An Impertinent Inquuriy into Microfinance.”

  Se mer om saken og lansering av den siste rapporten her;
  http://www.cgdev.org/content/article/detail/1425849/ og her;
  http://www.youtube.com/watch?v=ZymsfWj-VGA

  Oppsummert kan de se ut til at mikrofinans ikke gir de ønskede effekter og at det å gi lån til kvinner og ikke til menn ikke bidrar til flere bedrifter, økt utvikling etc.

 11. Gonzo skriver:

  ”Ishockey-VM 2013 i Sverige får ett lodjur som maskot.
  - Det är en hen. Hen har inget namn, säger Malin Eldh, marknads- och kommunikationschef för VM.”

  http://www.expressen.se/sport/hockey/hen-blir-maskot-for-hockey-vm-i-sverige/

  Hockey VM för HERRAR får en HEN?
  Varför inte spara HEN tills vi arrangerar VM för damer?
  Men om vi arrangerar Dam VM så blir det nog en maskot sm tydligt visar att det är just kvinnor det handlar om (några av ursäkterna kommer att vara, ”männen är normen och därför är det viktigt att visa att det är KVINNOR som det handlar om” ”Hon heter Gena Genus och provocerar många män pga hon är just kvinna”, ”Hon ska vara en förebild och tilltala tjejer runt om i världen”)

 12. Mansgrisen skriver:

  Angående dessa microlån är det väl helt naturligt att de ridderliga männen nu får gå in och skuldsätta sig för att kunna överta/lösa ut kvinnans lån och därmed rädda henne, för att därefter få skulden och bära hundhuvudet för att allt gick åt h*lvete…….

  Sätter 1000 spänn på att det kommer en feministisk vinklad rapport om fenomenet om ett par år, som drar slutsatsen att ”det fungerade bra tills männen kom in och började dominera lånemarknaden och fråntog kvinnorna ansvaret för lånen” dvs räddade kvinnorna från skuldfällan genom att placera sig själv på deras plats…..

  Skall jag nu bli en riktigt mullig mansgris kan jag säga att detta påminner om ett liknande, klart och tydligt påvisbart, kvinnligt köpmönster/beteende i sverige:

  En kvinna skaffar ett konto på Ellos, Haléns, H&M och allt vad det heter(motsvarande microlån) som man sedan fastnar i skuldfällan med, ända tills de träffar en man som får gå in och styra upp situationen.

  Hur många kvinnor har inte gått på dessa typer av lån? Hur många män?

  Vad händer när ni köper boende tillsammans?
  Alla män som reglerat sina kvinnors skulder på något sätt i samband med flytten räcker upp en hand!
  Alla kvinnor som reglerat sina mäns skulder på något sätt i samband med flytten räcker upp en hand!

  Hmm, tänkte väl det, kraftig övervikt med manliga händer i luften…….

 13. Pelle Billing skriver:

  @Johannes: Tack för bra sammanfattning. Mycket lärorikt att ha intelligenta läsare på sin blogg :)

  Jag hade tidigare inte hört så mycket om att mikrokrediter blir en skuldfälla, så bra att få den infon. Jag hade hört att man nyligen börjat ifrågasätta att det är bäst att ge lånen till kvinnor.

  Men totalt sett visar väl detta att det som fungerar ekonomiskt i fattiga länder är samma saker som fungerar ekonomiskt i rikare länder.

 14. Pelle Billing skriver:

  @Mansgrisen:

  ”En kvinna skaffar ett konto på Ellos, Haléns, H&M och allt vad det heter(motsvarande microlån) som man sedan fastnar i skuldfällan med, ända tills de träffar en man som får gå in och styra upp situationen.”

  Jag tycker män ska sluta vara ridderliga på detta vis. Ingen kan sluta med detta beteende utom männen själva. Det håller inte att skylla på kulturen, vi är fria att välja ett annat sätt att vara på.

 15. Pelle Billing skriver:

  @Mansgrisen:

  ”Sätter 1000 spänn på att det kommer en feministisk vinklad rapport om fenomenet om ett par år, som drar slutsatsen att ”det fungerade bra tills männen kom in och började dominera lånemarknaden och fråntog kvinnorna ansvaret för lånen” dvs räddade kvinnorna från skuldfällan genom att placera sig själv på deras plats…..”

  Det tror jag faktiskt inte, med tanke på de rapporter som redan kommit. Se till exempel Johannes inlägg ovan.

 16. Emma skriver:

  @ Mansgrisen: ” Hur många kvinnor har inte gått på dessa typer av lån? Hur många män?”

  1. Det står dig fritt att välja bort att flytta ihop med XXL tanter med taskig klädsmak och ännu taskigare ekonomi som ändå väljer att handla fula postorderkläder. Eller kolla upp tantens finanser innan..;)

  2. Ja, av de som skuldsätter sig pga just Ellos katalogen odyl är säkert majoriteten kvinnor. Det innebär inte att män med dålig ekonomisk koll har mindre trasslig ekonomi, män förköper sig på andra varor bara.

  3: Att hjälpa till med sin partners skulder och börja om på nytt är ett val man gör. Jag har själv gjort det. Att därefter fortsätta hälla pengar över någon som inte kan handskas med dem skulle jag dock aldrig göra. Det är dock gott om både män och kvinnor som fortsätter att understödja manliga och kvinnliga slösor. Att på något sätt försöka få det att framstå som bara kvinnor som trasslar till det är bara fördomsfullt.

  Kan tilläggas att jag aldrig som vuxen handlat på Ellos eller Haléns, på HM postorder en gång och aldrig mer (tog 2v för dem att meddela att varan var slut i lager och kommer om x-antal veckor). Däremot har det förelagits av något ex med dimmiga minnen av sin mammas sjuttioelva konton.

 17. Mansgrisen skriver:

  @Emma

  1. Nu var det varken taskig klädsmak eller kroppstorlek det handlade om, utan kvinnligt konsumtionsbeteende. Vilken trevlig, förutfattad mening du har på dina ”medsystrar” som handlar på postorder……

  2. finns garanterat män som förköper sig, men inte alls i samma omfattning. Varför finns det inte en massa motsvarande manliga motsvarande ”biltema-konto, Kjell & kompani-konto Teknikmagasinet-konto” tror du?
  Jo för att det finns helt enkelt ingen marknad för det, vi män är i allmänhet inte lika pigga på att leva över våra tillgångar som kvinnor är i allmännhet.

  3. Ja det är ett val man gör, det är också ett val som en övervägande majoritet män gör.

  @Pelle Billing, sätter fortfarande 1000 spänn på att det snart kommer en feministiskt vinklad rapport om att allt är patriarkatets fel som lurat dem i fällan, alternativt att det blir som i mitt första exempel…..

 18. Mansgrisen skriver:

  @Emma
  Angående första punkten; Sorry, jag lade inte märke till din smiley….

 19. Mansgrisen skriver:

  @Pelle Billing

  ”Jag tycker män ska sluta vara ridderliga på detta vis. Ingen kan sluta med detta beteende utom männen själva. Det håller inte att skylla på kulturen, vi är fria att välja ett annat sätt att vara på.”

  Jag håller med till 100% Det jag tycker är synd är att feministerna inte har fattat att samma sak gäller alla kvinnor i alla dessa ”kvinnofällor”, ”strukturer”, ”patriarkat” och allt vad de kallar sitt eget bristande ansvar för…..

  Ingen kan sluta med detta beteende utom kvinnorna själva. Det håller inte att skylla på kulturen, de är lika fria som oss att välja ett annat sätt att vara på

 20. Johannes skriver:

  @Pelle:

  Tack for kompliment :) ! Ikke fortjent, men hyggelig for det! Forøvrig vil jeg benytte sjansen til å gratulere med ny bok! Den trengs!

  Selv har jeg vært skeptisk i mange år til det etablerte konsensus rundt bistand. Mikrolån fremstod for lovende til å være sant…noe det også viste seg å være.

  Jeg var selv en aktiv bistandstilhenger i mange år, men etter å ha sett mange land og enkelte prosjekter ved selvsyn, har jeg fått et noe mer nyansert syn på det. Subsidier har dessverre en tendens til å korrumpere mottakerne (selv om tanken godt kan være god).

  Mikrofinans fremstår utenfra som ”etisk kapitalisme”-, bistand med en ny vri (men ikke ren kapitalisme). Bra i teorien, mindre bra i praksis. Mikrofinans skulle være et ”kinderegg”. Miljø, kjønn og utvikling. Vel etter mange år med bistand burde man visst bedre.

  Dersom man ønsker utvikling må man nok desverre legge andre kriterier enn kjønn, hudfarge, alder eller tilsvarende til grunn. Som den eminente professoren Thomas Sowell har sagt det; ”Capitalism knows only one color: that color is green; all else is necessarily subservient to it, hence, race, gender and ethnicity cannot be considered within it.”

  ”Men totalt sett visar väl detta att det som fungerar ekonomiskt i fattiga länder är samma saker som fungerar ekonomiskt i rikare länder.”

  Det får være sluttreplikken!

  PS! Ved tid og ork, anbefaler jeg deg å lese Dambisa Moyos ”Dead Aid”.
  (http://www.dambisamoyo.com/books-and-publications/book/dead-aid/)
  Tar ikke for seg mikrofinans, men bistand generelt. Herved anbefalt. Fortsatt god kveld ønskes.

 21. Mansgrisen skriver:

  Har tittat lite på min egen kommentar ovan, och känner att den inte blev riktigt så tydlig som tänkt…..

  ”Ingen kan sluta med detta beteende utom kvinnorna själva. Det håller inte att skylla på kulturen, de är lika fria som oss att välja ett annat sätt att vara på”

  Med det menar jag feministerna, som använder sig av ord som strukturer, patriarkat, och allt vad det är… För att kunna genomföra sin politiska agenda!

  100% av de kvinnor jag känner, och gissningsvis drygt 99% av alla ”normala” svenska kvinnor vet att de är fria att välja, och har därmed också valt sin situation själva. De är dessutom nöjda med sina val och trivs med sina liv.

  De enda som gnäller (och försöker tvinga 99% kvinnor och ungefär samma andel män) är just feministerna. En liten skränande grupp kvinnor och män (kommunister) som vill påverka de övriga 99% av befolkningen med tvångsmedel.

  Och det är feministernas största problem: ”vi andra” vet ju inte vårt eget bästa eftersom vi envisas med att göra ”fel” val….

  Den skulle givetvis vara formulerad annorlunda:

  Ingen kan sluta med detta beteende utom feministerna själva. Det håller inte att skylla på kulturen, de är lika fria som oss andra att välja ett annat sätt att vara på.

 22. Patrik N skriver:

  Kiva är bra tycker jag. Folk kan låna pengar med ränta som faktiskt går att återbetala. Finns ju inte direkt många rimliga alternativ för den som försöker låna litet blygsamt för att kunna investera i nödvändigheter till sin verksamhet på många platser. Lånehajar tar många hundra procents ränta.

 23. Andreas Karlsson skriver:

  Mikrolån ges ut till enormt höga räntor vilket gör det svårt för många att betala tillbaka för många. Är inte bekant med Kiva men det är en utsträckt företeelse att människor förlorar sina hem för att de inte kan betala tillbaka ex. i Indien. Anledningen är att låntagarna i stort använder pengar till att köpa mat samt att deras företag misslyckas.

  Så microlån är ett dubbeleggat svärd.

Google