År 2001 färdigställdes Slagen dam av Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand och Anne-Marie Kalliokoski. Forskningsrapporten gavs ut av Uppsala Universitet och Brottsoffermyndigheten.

Slagen dam fick stor uppmärksamhet då den hävdade att nästan varannan kvinna blivit utsatt för våld av en man efter sin 15-årsdag, vilket passade väl in i det mediala och akademiska klimat som rådde för ett drygt decennium sedan. Könsmaktsordningen sågs som en självklarhet och detta var mer eller mindre det slutgiltiga beviset.

År 2005 skedde emellertid ett par händelser, som historien troligen kommer att utvisa var början till slutet för den radikala feminismen och de aktörer som gjort karriär på densamma. Dels sändes Evin Rubars dokumentär Könskriget på SVT, dels publicerades en granskning av Eva Lundgrens forskning – i synnerhet Slagen dam – av Uppsala Universitet.

Könskriget exponerade den närmast sektlika stämning som rådde på en del kvinnojourer och inom ROKS, och som hade nära förbindelser med den feminism som påverkade svensk jämställdhetspolitik. Granskningen av Eva Lundgrens forskning påvisade å sin sida att Lundgren dragit helt fel slutsatser av sitt material.

Årtalet 2005 var således det årtal där den radikala feminismen nådde sitt apex, och sedan dess har dess inflytande gradvis minskat, även om det ibland går mer långsamt än många skulle önska.

Ett exempel på att arvet av den radikala feminismen trots allt är starkt, är att Uppsala Universitet så sent som 2009 gav en kurs om våld i nära relationer för åklagare, som innehöll Slagen dam som kurslitteratur! Den forskningsrapport som i universitetets egen granskning hade underkänts som källa, användes alltså för att ge svenska åklagare en utbildning i ämnet relationsvåld. Detta om något påvisar att det ideologiska arvet inte försvinner över en natt.

Kursen för åklagarna innehöll även ytterligare en rapport från Eva Lundgren, samt en rapport från Gun Heimer – som också var aktiv författare till Slagen dam. Sammantaget får alltså de två forskare som fått allvarlig kritik från Uppsala universitet, ha en framträdande roll i åklagarnas utbildning.

I en artikel från början av 2010 på Uppsala Universitets hemsida, kan man läsa om den kurs som åklagarna nyss genomgått, Intressant i sammanhanget är att det bara syns kvinnor på bilden – både bland lärarna och eleverna. Verksamheten är formellt sett inte könssegregerad, men i praktiken förefaller den ha varit det. Kan det möjligen vara så att manliga åklagare håller sig borta från en kurs som av ideologiska skäl pekar ut män som våldsverkare?

Detta förtäljer inte historien. Dock får vi här en lärdom om att även om den radikala feminismens inflytande minskar för varje år som går, så har den fortfarande ett reellt inflytande på många håll, och ideologiskt präglade kurser får fortfarande hållas ut på svenska universitet – så länge ideologin följer rätt mall.

 

59 kommentarer på “Uppsala Universitet använder ”Slagen dam” som kurslitteratur för åklagare”

 1. Håkan skriver:

  Zebran är ett randigt djur.

  Faran med dylik indoktrinering av åklagarna är att de går in i utredningarna med förutfattade meningar. ”Han är skyldig till det hon säger eftersom forskningen visar att (sådana som) han gör sådant mot sådana som henne!”

  Hur skall de kunna sköta utredningen opartiskt om de redan innan har en partisk syn på brottet, målsäganden och svaranden? Det har väl allt för ofta visat sig vara fallet.

 2. Toklandet skriver:

  Det är väldigt otäckt om den användes så sent som 2009. det är också väldigt otäckt när man funderar på vilka det är idag som ”utbildar”, risken finns ju att det är ganska radikala människor som lever i det förflutna eller som påverkats av det förflutna.

 3. Jonas skriver:

  Jag går socionomprogrammet och under en föreläsning kring våld i relationer, rubricerat som mäns våld mot kvinnor, pratade föreläsaren varmt om Eva Lundgren och hänvisade till Slagen Dam. Det här var 2009. Då jag lite ödmjukt frågade kring trovärdigheten i rapporten, som jag läst fått mycket kritik, fick jag bara till svar att ”Eva är en seriös forskare.” Punkt.

 4. Joakim skriver:

  ”Slagen dam fick stor uppmärksamhet då den hävdade att nästan varannan kvinna blivit utsatt för våld av en man efter sin 15-årsdag, vilket passade väl in i det mediala och akademiska klimat som rådde för ett drygt decennium sedan.”

  Intressant att nyheterna kom fram till att just detta fenomen återfinns i Indien. Eftersom jag inte granskat fallet Indien så utgår jag tills vidare från att media talar sanning, men tänk att världens bästa land för kvinnor beskrivs av Lundgren & C:o på samma sätt som ett så pass patriarkalt land som Indien.

 5. Matte skriver:

  Det är nästan som om att de skulle använda kurslitteratur skrivna av medlemmar ur VAM (vitt ariskt motstånd) då det gäller våld. Svartas våld mot vita.

  Det skulle bli ramaskri, men att använda rafikalfeminister som pratar om mäns våld mot kvinnor. Det går bra det!?

  Skrämmande

 6. Kristian skriver:

  @Jonas: Svårt att komma åt auktoritetstro. ”Den här personen har sagt det, därför är det sant.”

 7. Matias skriver:

  Pelle Billing:

  ”I en artikel från början av 2010 på Uppsala Universitets hemsida, kan man läsa om den kurs som åklagarna nyss genomgått, Intressant i sammanhanget är att det bara syns kvinnor på bilden – både bland lärarna och eleverna. Verksamheten är formellt sett inte könssegregerad, men i praktiken förefaller den ha varit det. Kan det möjligen vara så att manliga åklagare håller sig borta från en kurs som av ideologiska skäl pekar ut män som våldsverkare?”

  …och att kvinnliga åklagare deltar i en kurs som av ideologiska skäl pekar ut män som våldsverkare?

 8. Niko skriver:

  Utomordentligt viktigt inlägg. Eva Lundgren är en mycket viktig pusselbit i förståelsen kring radikalfeminismens och manshatets utbredning. Det är ju också så att Eva Lundgren indirekt kan relateras till de flesta av Sveriges största rättshaverier de sista 30 åren, inte minst Thomas Quick. Jag vill påstå att hon är det värsta som hänt Sverige sedan Teckomatorp.

 9. Jonas skriver:

  @Kristian: Förmodligen sant. Jag vet att jag inte var ensam bland framförallt killarna under dessa föreläsningar att inte känna mig tillfredställd med de svar som gavs kring anledningar till partnervåld.
  Det sades att man inte skulle stirra sig blind på psykologiska eller socioekonomiska aspekter utan se det som ett strukturellt förtryck, medan jag mer känner att det strukturella snarare är en effekt av av dessa våldsverkningar, inte den grundläggande orsaken?

 10. Sara1 skriver:

  Eva Lundgren är teolog, verkade som professor i genus på universitetet i Uppsala och hennes ”forskning” är, om jag inte har helt fel, hämtad från sektliknande religiösa organisationer.

 11. AccessX skriver:

  Pelle skriver ”… även om den radikala feminismens inflytande minskar för varje år som går, så har den fortfarande ett reellt inflytande på många håll …”.

  Det är av precis den anledningen vi män behöver en borgerlig regering även kommande mandatperioder.

  Måhända anser en del att Alliansen inte är tillräckligt långtgående när det gäller att ta avstånd från radikalfeminismen. Men en socialdemokratisk regering skulle innebära ett fortsatt socialt massmord på män. En röst på ett högerparti som har mycket liten chans att komma in i riksdagen skulle i praktiken vara en bortslängd röst, vilket bara skulle gagna vänstern.

  Så rösta på ett högerparti som har chans att komma in i riksdagen nästa val.
  Vi behöver en stark Allians regering under några mandatperioder till för att tvätta den radikalfeministiska byken ur utbildnings-, rätts- och polisväsende.

 12. Pelle Billing skriver:

  @Jonas: Bra att du ifrågasatte. Nästa gång du stöter på något sådant behöver du inte vara lika ödmjuk, utan du kan helt enkelt informera personen om att Lundgrens forskning (Slagen dam) sågats av officiella granskare från Uppsala Universitet.

 13. Treve skriver:

  Även Svenska Amnesty har gjort en rapport, ”Mäns våld mot kvinnor i nära relationer, en sammanställning om situationen i Sverige”. Den gjordes 2004 och ligger fortfarande kvar på deras hemsida.
  http://www.amnesty.se/upload/files/2011/05/04/mans-vald-mot-kvinnor-i-nara-relationer-amnesty.pdf

  Som man kan se av notapparaten är den till stora delar grundad på ”Slagen Dam” och annan forskning av Eva Lundgren. Slutsatsen är att ”…våldets orsaker återfinns i den rådande könsmaktsordningen i samhället där män som grupp har större makt än kvinnor som grupp. Mäns våld mot kvinnor bidrar också till att könsmaktsordningen upprätthålls.” Ett klart och tydligt ideologiskt ställningstagande alltså.

  Problemet med våld i nära relationer, oavsett vem som utför våldet, är komplext och ska absolut tas på allvar, men är det verkligen Svenska Amnestys uppgift att ta ställning för, och uppenbart hålla sig kvar vid, svenska radikalfeministiska värderingar?

 14. Mia. skriver:

  @Sara1:

  Ja hon intervjuvade ‘sektmedlemmar’ inom den ‘karismatiska kristendomen’ och drog därifrån slutsatser om den övriga populationen vad jag förstår – ”Gud och alla andra karlar” borde hetat ‘Psykopatiska sektledare ska inte förväxlas med alla andra karlar’. Värt att notera i sammanhanget är att sekter naturligtvis också kan ha kvinnliga sektledare.

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article1289352.ab?service=print

  Sektledare som oavsett kön har många människoöden på sina samvete, om de hade något.

 15. [...] Pelle Billing: Uppsala Universitet använde Slagen Dam som studiematerial Share this:FacebookTwitterGillaGillaBe the first to like this. Publicerat i Genus, Jämställdhet [...]

 16. calle skriver:

  Riktigt skrämmande. Inte underligt att rättssäkerheten för män är så usel.

 17. Jo skriver:

  Det tar minst flera generationer innan material och synsätt som ingår i universitetsutbildningar helt klingat bort från de verksamheter studenterna utbildar sig för. Det man lär sig på utbildningen i unga år bär man med sig i tre-fyra decenniers yrkesliv, och under tiden har man hunnit vara handledare åt yngre generationer, skriva artiklar och böcker, och uppfostra ungar, hela tiden präglad av de perspektiv man fick i sig som ung.

 18. Nordmann skriver:

  Hva med å kontakte svenske påtalemyndigheter og spørre dem hva slags informasjonsmaterialle de bruker i opplæring i dag og om de er oppdatert på forskning om vold i relasjoner som viser likevekt mellom kjønnene og at kvinner oftere er voldelige mot barn.

 19. Daniel skriver:

  Varför inte använde sagan om ringen kurslitteratur när de ändå håller på.

  Var det inte Eva Lundgren som svamlade en massa om satanistiska ”patriarkala” nätverk som offrade barn till hin håle?
  Den människan kan inte vara helt frisk i huvudet.

 20. Leroy skriver:

  Inte undra på att inte man efterforskar sanningen inom vare sig rättsväsendet eller media och att barn förnekas kontakt med sina pappor.

  De är ju farliga e det som påstås i stället för att påpeka att de är viktiga för identifikation. Det som ”påstås” är säkert sannt om en kvinna påstår men om en man vill att det granskas så gör man inte det öppet. För det handlar om familjen och då har modern rätt att påstå.

  Vart tog Evin Rubar ´s granskning och öppenheten samt jämmställdhets debatten vägen?

  Är vi lika mycket värda eller har ett kön mer betydelse?

  Leroy

 21. Toddan skriver:

  ” Intressant i sammanhanget är att det bara syns kvinnor på bilden – både bland lärarna och eleverna. Verksamheten är formellt sett inte könssegregerad, men i praktiken förefaller den ha varit det. Kan det möjligen vara så att manliga åklagare håller sig borta från en kurs som av ideologiska skäl pekar ut män som våldsverkare?”

  Beror det inte på att det är flest kvinnor som utbildas till jurister? Alltså återspeglar könssammansättningen på juridikutbildningen? Jag har ingen statistik på könsfördelningen på just det programmet, men vet ju att kvinnor dominerar stort på de attraktiva utbildningarna där det är hög betygskonkurrens. Alltså är bilden ett utslag av betygsdiskrimineringen (som jag anser det) av pojkar i skolan?

 22. Kim skriver:

  @Pelle: Har du länkar till granskningen som sågar Slagen Dam som stödjer att det är just en sågning? Jag noterar nämligen att det finns ganska spridda åsikter om vad de där granskarna egentligen kom fram till. Vad jag hittar online är att de påpekade vissa brister i Eva Lundgrens forskning men överlag friade henne, och att hon dessutom senare kompenserades ekonomiskt av universitetet för den skada hennes rykte som genusforskare åsamkades av att ha offentligt ifrågasatts på det viset.

  Det låter med andra ord inte som ett argument som skulle hålla i en diskussion med en anhängare, utan snarare skulle man raskt få det formella *friandet* och den senare kompensationen som uppenbara och slående motargument. Innan jag åberopar granskningen i en sådan diskussion skulle jag således vilja vara lite säkrare på att det inte egentligen gynnar *deras* sak.

 23. Genus skriver:

  Åklagare är snart ett lika kvinnodominerat yrke som förskolelärare. Man kan ju undra hur det påverkar rättssäkerheten i våra domstolar på sikt.

 24. [...] Pelle Billing: Åklagarutbildning har Slagen Dam som kursmaterial [...]

 25. Jo skriver:

  Länk till granskningen av Eva Lundgren:

  http://dibbuk.se/arkiv/Granskarnas_rapport.pdf

  Jag har slarvläst delar av granskningen, och inte hittat att det kallas för fusk någonstans. Men en sågning är det definitivt.

  Ur rapporten:

  Granskaren professor Jörgen Hermansson, Göteborgs Universitet:

  ”Den viktiga slutsatsen vad gäller den kvantitativa studien Slagen dam är att ett av dess mest centrala resultat, tesen om våldets allmängiltighet, inte har stöd i Lundgrens m.fl. egna data. Lundgren m.fl. hävdar att de har avlivat myten om att våldet mot kvinnor kan knytas till särskilda grupper av män. Den analys som leder fram till denna slutsats innehåller dock flera brister, och en reanalys av samma data visar att slutsatsen borde vara den rakt motsatta.”

  Granskaren professor Margareta Hallberg, Uppsala Universitet:

  ”Sammantaget har vår granskning identifierat flera allvarliga problem i Lundgrens
  forskning. Här finns empiriska påståenden som saknar empirisk grund, oklarheter vad gäller urval och antal intervjupersoner, avsaknad av alternativa tolkningar, påståenden som motsägs av egna data, generaliseringar utifrån ett litet underlag. För min del betyder det att trovärdigheten i Lundgrens forskning måste ifrågasättas. Vilka slutsatser som bör dras av detta vill jag dock överlåta åt Uppsala universitet att avgöra.”

  ”Vår genomgång av några centrala delar av Lundgrens forskning utmynnar i en
  reflektion från min sida över det faktum att Eva Lundgren sedan några år har blivit
  tilldelad en egen avdelning inom den samhällsvetenskapliga fakulteten. Det handlar i praktiken om en egen institution enbart för Eva Lundgren och hennes nära medarbetare. Detta är ett arrangemang som rymmer faran för det vi har kunnat identifiera i Lundgrens forskning. Vetenskapliga miljöer som inte vårdar sig om pluralism och möjligheten att ständigt ifrågasätta riskerar att bli blinda för även de uppenbara invändningarna mot de egna slutsatserna. På denna punkt är det emellertid ledningen för Uppsala universitet och dess samhällsvetenskapliga fakultet snarare än Lundgren själv som bör klandras.”

 26. Jo skriver:

  Förlåt. Sista citatet var professor Jörgens, inte professor Margaretas.

 27. Kim skriver:

  @Jo: Tack, jag hittade även på egen hand granskningen och har spenderat dagen med att läsa igenom den. Rekommenderar även andra att göra det om de vill lyfta fram den i diskussioner, för att veta vad den är och inte är (för den är ganska långtgående i sin kritik).

  Granskningen utgör en närmast total sågning av Lundgrens slutsatser och underkänner hennes vetenskapliga förfarande, inte bara i Slagen Dam utan i tidigare arbeten — citaten Jo lyfter fram ovan är talande. Granskarna var oense över huruvida man kunde fälla Lundgren, för den centrala frågan är huruvida det rör sig om vetenskaplig ohederlighet, vilket är ett ganska snävt definierat begrepp som kräver att man medvetet förfalskat data eller på annat sätt haft ont uppsåt. Slutsatsen tycks vara att man inte kan fälla henne för just detta, men granskarna är däremot överens om att som vetenskap är hennes arbete närmast värdelöst. Kort sammanfattat: Eva Lundgren är enögt inkompetent, men hon har inte medvetet förfalskat data.

  (En av granskarna kritiserar även Uppsala Universitet för att, genom att ha gett Eva Lundgren fritt spelrum med hennes egen institution, aktivt medverkat till att sådan här undermålig forskning producerats.)

  Uppsala Universitet bestämde semare att formellt fria Lundgren från anklagelserna om ohederlighet, med stöd av granskningen. Man kan undra varför man inte tog fasta på de vidare problemen angående hennes (och universitets) trovärdighet, men granskningen slår åtminstone definitivt hål på påståenden i stil med att Eva Lundgren skulle vara en ”seriös forskare”.

 28. [...] även hos Pelle Billing om att Uppsala Universitet använde Slagen Dam som kurslitteratur för åklagare så sent som 2009. [...]

 29. Potte skriver:

  Ett annat tecken i tiden kanske är vad Nyamko Sabuni sa idag i Ekots lördagsintervju. Nämligen att regeringen ska utreda hur män förtrycks. 1:30 in i programmet på http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=3071

 30. Olle skriver:

  @kim spännande läsning. Huvudanledningen till slutsatsen angående forkningsfusk verkar vara att Lundgren helt sonika inte lämnat ut de intervjuband som ligger till grund för hennes redigerade material. Det gick alltså inte att bedöma. Dessutom är ju som tidigare nämnts de centrala slutsatserna Lundgren drar från eget material felaktiga, och själva materialet i samtliga fall otillräckligt, eller som i fallet med de tidiga (totalt 15 intervjuerna) icke representativt.

  Även utifrån de begränsade premisserna som granskningen förhåller sig till är det en total akademisk avrättning, värre än vad jag hade trott.

 31. Mörker skriver:

  @Potte
  ”Ett annat tecken i tiden kanske är vad Nyamko Sabuni sa idag i Ekots lördagsintervju. Nämligen att regeringen ska utreda hur män förtrycks. 1:30 in i programmet på http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?ProgramId=3071

  Tyvärr så betyder ”utredning” i själva verket att en grupp regimtrogna politruker sätts på en diet av wienerbröd och brasserimat tills frågan är bortglömd i media. Då publiceras något ytterst vagt som det tar Morgan Johansson (s), Peter Eriksson (mp) och Veronica Palm(s) c:a 25 sekunder att förpassa till respektive utskotts tillförordnade papperskorgar.

 32. Jo skriver:

  Intressant kring Eva Lundgren och hennes forskning är att granskarna faktiskt inte säger att hon inte har fuskat. De är väldigt tydliga med att fusk absolut inte kan uteslutas, men att det inte finns tillräckligt underlag för att avgöra frågan. Man behöver inte läsa särskilt mycket mellan raderna i rapporten för att få en känsla av att granskarna faktiskt misstänker ett visst inslag av uppsåtligt fusk utöver den konstaterade inkompetensen och partiskheten. Troligen skyldig, men inte tillräckligt säkert för en fällande dom ungefär. Det är mitt intryck i alla fall.

 33. Gonzo skriver:

  Browns skiva ’märkt’: Han slår kvinnor
  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/article15448715.ab

  ”Enligt sajten Gigwise misstänker man att en antivåldsorganisation ligger bakom kuppen”

  Om det är en antivålds organisation som ligger bakom så kan vi hoppas att fler skivor och även filmer blir märkta, tex Varning han slår män, eller ”På denna film finns en kvinna som slagit sin manliga partner” eller varför inte ”Varning den kvinnliga huvudrollsinegavaren har slagit sin kvinliga partner”.

  Kanske får vi se en märkning av skivor och filmer där det förekommer knarkare, alkohlister och våldsamma människor?

  ”Varning denna artist är narkotika missbrukare. Om du köper skivan så stödjer du den iligala handeln med droger”, ”Genom att köpa den här skiva så stödjer du kokainkartellerna i Colombia”

 34. [...] Pelle Billing: Följ diskussionen om Eva Lundgrens Slagen Dam i kommentarsfältet. Share this:FacebookTwitterGillaGillaBe the first to like this. Publicerat i Genus, Girlwriteswhat, Hen-debatten, JämställdhetTags: girlwriteswhat, hen-debatten, ovita kränkta hen, typhonblue [...]

 35. Kristian skriver:

  @Jo:
  Intressant. Ungefär som Skotska rättsväsendets ”Not Proven”?
  Altså inte ”Fällande dom” men inte heller ”Frikänd”.

 36. Peter Benenson skriver:

  Granskning av feministiskaåklagare och berörda rättsfall kan leda till friande omständigheter och resningar. Advokatsamfundet och Hilda är djupt insyltade
  i myndigheternas bristande förtroende.

 37. Gonzo skriver:

  ”Slagen dam fick stor uppmärksamhet då den hävdade att nästan varannan kvinna blivit utsatt för våld av en man efter sin 15-årsdag”

  Vad räknas som våld i den undersökningen?
  Knytnävsslag, örfilar, knuffar? Jag har läst någonstans att det fanns en undersökning där även ”hårda ord / kränkande ord” fanns uppräknade som övergrepp / våld.

  Finns det någon undersökning om hur många män som utsatts för våld av en kvinna? Givetvis med samma kriterier för vad som är våld.

  Det grövsta våldet står män för, det betvivlar jag inte. Men när man börjar bunta i hop kvinnor som fått en örfil med kvinnor som blir brutalt misshandlade och torterade och sedan struntar i och bagatelliserar män som får örfilar och slag så är det något alvarligt fel.

 38. Pelle Billing skriver:

  @Kim: Se svaret från @Jo ovan. Jag rekommenderar även att läsa lite i granskningen. Ibland är det faktiskt bra att gå till ursprungskällan själv. Då blir det svårt för andra att välta omkull en i en diskussion!

 39. Pelle Billing skriver:

  @Kim: Ok ser nu att du läst granskningen. Strålande!

 40. Pelle Billing skriver:

  Vill även påpekar att granskningen länkades i ursprungsinlägget ovan.

 41. Pelle Billing skriver:

  @Mörker: Fast utredningar publiceras numera på nätet, fritt tillgängliga för alla. Alltså kan resultatet användas av media, debattörer, bloggare, till debattartiklar…

 42. Kim skriver:

  @Gonzo: Ja, definitionen av våld är medvetet väldigt bred i den rapporten. Teorin är att verbala kränkningar, hot, trakasserier, slag och våldtäkt m.fl. alla är en del av ett spektrum, ett ”våldets kontinuum” där man i många fall inte kan dra fasta linjer mellan varje sort, eller åtminstone inte kan förvänta sig att enkätssvarande ska kunna göra det och ha exakt samma definitioner som du. Därför räknas de i mångt och mycket samman till en och samma sak för att inte falskt representera enskilda enkätsvar.

  Problemet är förstås att när man sen sammanfattar allt detta som ”våld”, en benämning som de flesta associerar specifikt med fysiskt våld, något som väldigt få enkätssvarande skulle beskriva sina upplevelser som, så handlar det i allra högsta grad om falsk representation. En mer rättvis benämning hade kanske varit ”hälften av alla kvinnor har efter sin 15-årsdag någon gång upplevt att en man betett sig illa mot dem”, där då även grova brott är inkluderade, men kanske kan man inte ens dra den slutsatsen på grund det högst diffusa underlaget. Enkäten för Slagen Dam frågar även om kvinnorna någonsin sålt sex; oklart om även detta räknas in i våldets kontinuum…

  För att vara mer specifik så refererar Eva Lundgren till tidigare generaliserade definitioner på ”sexual violence”, ”könsrelaterat våld”, som i rapporten citeras som ”any physical, visual, verbal or sexual act that is experienced by the woman or girl, at the time or later, as a threat, invitation or assault, that has the effect of hurting her or degrading her and/or takes away her ability to control intimate contact.” Lundgren lägger även till att det är ”en kontinuerlig serie av händelser av fysiska, verbala och sexuella övergrepp, av män mot kvinnor”, samt ”en gemensam nämnare är att den utsatta kvinnan drabbas negativt.”

  Med så otroligt breda och vaga definitioner, på gränsen till att vad som helst som ”drabbar” en kvinna kan tolkas som könsrelaterat våld om det finns en man med i bilden, så är det inte så konstigt att en mycket stor del av befolkningen faller in under dem. (Jag skulle också klassats som utsatt för ”sexual violence” om det inte vore för att det definieras som ”av män mot kvinnor”!) Granskningen kommer till och med fram till att det under dessa definitioner är lite förvånande att inte fler än 50% av kvinnor är utsatta för ”våld”…

  Jag är inte medveten om någon undersökning eller sammanräkning av samtliga dessa företeelser med avseende på manliga offer och kvinnliga förövare, eller någon annan könskombination. Om någon känner till några sådana så hojta till, det kan ju vara intressant att jämföra med delar av Slagen Dam.

 43. Kim skriver:

  @Pelle Billing: Ack, förstår inte hur jag kunde missa den stora blå länken i ditt inlägg. Men min miss åtgärdades åtminstone snabbt. :)

 44. Jämställdhetsfeminist skriver:

  Oavsett vad man tycker så tycker jag att det är bra att hålla sig till fakta och det innebär också att det är viktigt att inte undanhålla fakta om det kan ge en skev bild av en händelse.

  Pelle Billing nämner inte att Eva Lundgren faktiskt friades från anklagelserna trots kritiken i granskningen. (http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=505298). Eva Lundgren sa senare (2011) upp sig på egen begäran.

  Pelle Billing nämner heller inte att dokumentären Könskriget fälldes i granskningsnämnden för partiskhet. (http://www.svt.se/2.27170/1.561201/programmet_plus_och_dokumentaren_konskriget_falldes_av_granskningsnamnden)

  F ö undrar jag varför Pelle Billing väljer att tycka något om: ”Verksamheten är formellt sett inte könssegregerad, men i praktiken förefaller den ha varit det. Kan det möjligen vara så att manliga åklagare håller sig borta från en kurs som av ideologiska skäl pekar ut män som våldsverkare?” Första grundprincipen på denna sida är ”– Lika spelregler mellan könen, men inget krav på lika utfall.”

  Sammantaget tycker jag att trots att kritiken mot Eva Lundgren till viss del är berättigad så är det här blogginlägget inte sakligt och neutralt.

 45. Kim skriver:

  @Jämställdhetsfeminist: Eva Lundgren friades från anklagelserna om att ha medvetet förfalskat data; hennes forskning dömdes dock ut helt och hennes slutsatser bör betraktas som att sakna vetenskapligt värde. Att åberopa granskningens kritik av Lundgren i syfte att påtala det olämpliga i att hennes slutsatser fortfarande citeras på utbildningar ser jag som en helt giltig poäng oavsett om Lundgren hade uppsåt med sin ovetenskaplighet eller inte. Det handlar trots allt inte om huruvida Eva Lundgren är en bra eller dålig människa, utan att man inte ska använda diskrediterade forskningsdata i utbildningar.

  Jag är förresten övertygad om att lika spelregler gäller vid antagningen till åklagarutbildningen; det finns knappast någon portvakt som aktivt hindrar män från att söka. Kvotering är heller aldrig lösningen, inte minst därför att utfall inte är något bra mått på jämställdhet. En låg andel män är i sig inget bevis på något problem.

  Däremot kan man som sagt undra om fördomar och undermålig ideologiskt korrumperad vetenskap ska färga statliga åklagarutbildningar, av flera viktiga anledningar, kanske främst att utbildningar ska vara baserade på riktig vetenskap. Jag tycker inte det finns nog med underlag för att hävda att inkluderandet av ”Slagen Dam” i kursplanen skulle vara anledning nog till att män ”håller sig borta” (även om man naturligtvis kan ställa sig frågan), men alldeles oavsett borde vi kunna vara överens om att unkna attityder och orättvisa misstänkliggöranden av personer enbart utifrån deras kön bör man alltid kritisera.

  Särskilt saker som drivs i statlig regi (och i det här fallet utbildar folk som ska arbeta inom rättssystemet) borde vi kunna hålla till den striktaste standard, som goda förebilder för resten av samhället.

 46. Jämställdhetsfeminist skriver:

  Slagen dam är troligen den största studien som gjorts i sitt slag. Den har kritiserats för de slutsatser som dras och dessa bör man problematisera om den används i undervisning. Men att kritisera slutsatserna som dras är inte samma sak som att säga att forskningsdatat är felaktigt. Man kan tycka vad man vill om definitionen av våld som används men det redovisas tydligt vad som ingår i definitionen som används i studien. Kvinnorna som svarade på enkäten upplevde att de utsatts för våld enligt den definition som gavs, och det förändras inte av att slutsatser kring normalisering och våldets allmängiltighet som sedan gjordes kan ifrågasättas.

  Framtagandet av frågeblanketter sköttes av Statistiska Centralbyrån (SCB) , de ansvarade för lay-out och svarade för det praktiska urvalet, datainsamlingen samt framtagande av resultatprofil. Utöver detta gjorde man tre pilotstudier för att testa metoden, enkätfrågorna, om de var klara och otvetydiga, på tre olika grupper av kvinnor, som också fick ge sina synpunkter på frågorna innan man skickade ut dessa till 10.000 personer. Svarsfrekvensen var 70% vilket anses vara högt. Jag känner inte till någon annan studie som gjorts på det här området som har ett underlag som kommer i närheten av detta storleksmässigt.

  Själva enkäten och svaren menar jag därför kan vara relevanta att ta del av även idag, men det krävs en problematisering av de slutsatser som drogs av statistiken. Och jag önskar alltså lite mer nyansering än vad detta inlägg levererade.

 47. Kim skriver:

  @Jämställdhetsfeminist: Tack för ditt sakliga svar och att du tar dig tid att förklara exakt vad du menar. Det är lätt för oss alla att bli missförstådda och även jag själv kan ha varit slarvig med hur jag uttryckt mig.

  Jag är helt enig med ditt senaste inlägg; rapportens underlag är högst seriöst och helt giltigt om någon vill och kan använda det till att göra en egen analys. Problemet är snarast att när forskning citeras är det vanligtvis just för dess slutsatser, och därför är det så problematiskt att höra att de använder Slagen Dam — för det är ju knappast så att man i utbildningen sitter och plöjer igenom de 7000 enkätsvaren för att dra nya egna slutsatser. (Skulle det iofs vara just så så vore det ju helt okej; det förefaller bara inte särskilt troligt.)

  Så problematisera vad som problematiseras skall; Slagen Dam är ypperligt material för en statistikkurs eller allmänna kurser som övning i hur man drar slutsatser utifrån ett sådant underlag. Däremot bör den inte användas som man vanligtvis annars använder forskning, dvs utgå från och bygga vidare på dess slutsatser. En distinktion som om man är noggrann nog att hävda den gör den legitima kritiken vassare, sakligare och svårare att ignorera.

  Däremot vill jag också påpeka att jag inte tycker Pelle var vilseledande, skev eller orättvis med sin beskrivning och problematisering av Slagen Dam i sitt ursprungsinlägg; han påpekar korrekt att det är slutsatserna som diskrediterats, inte materialet som sådant, och problematiserar att den används som kurslitteratur, något som är rimligt att anta innebär att studenter förväntas läsa den som vilken forskning som helst, slutsatser och allt. Även om det alltså hade gått att vara mer nyanserad om man ville.

 48. Jämställdhetsfeminist skriver:

  Tack själv för att du svarar. På några punkter skiljer vi oss fortfarande åt. Du skriver att forskning vanligtvis citeras för sina slutsatser. Visst är det så till viss del, men enligt min erfarenhet är det vanligt inom akademiska studier att man presenterar teorier och idéer men också kritiken som framförts av dem. Det gäller när man läser och diskuterar t ex gamla klassiker som Marx till Freuds verk. Jag menar också att svaret att nära häften av kvinnorna i enkäten upplevt våld (enligt den vida definitionen) från en man efter sin 15-årsdag inte är en del av slutsatser eller tolkningar som Eva Lundgren gjort. Den typen av siffror behöver man inte plöja igenom alla 7000 svaren för att få. Det gör också undersökningen relevant på andra utbildningar än som ren statistikövning. Förstås förutsatt att man även diskuterar kritiken som framförts kring slutsatserna.

  Vidare så tycker jag fortfarande att när Pelle Billing kritiserar användandet av studien så får man uppfattningen att han menar att studien är förkastlig i sin helhet.

  När han i inlägg ovan skriver om att studien är problematisk gör han en sammanfattning av bakgrunden kring Slagen dam, Eva Lundgren och Könskriget som utelämnar faktumet att Eva Lundgren friades och att Könskriget fälldes.

  Det beteendet påminner mig om en sak som Eva Lundgren själv anklagades för, för att citera granskarna: ”Framställningen präglas av en stor iver att hitta bevis för de egna teserna”. Jag har alltså fortfarande uppfattningen att det inte är en tillräckligt nyanserad beskrivning och att den brister i saklighet.

 49. Aktivarum skriver:

  Jämställdhetsfeminist:

  ”Slagen dam är troligen den största studien som gjorts i sitt slag.”

  Av vilket ”slag” är det egentligen? Rent praktiskt har det gjorts mängder av forskning på domestic violence (Hemmavåld) i flera länder. Det unika med slagen dam tycks vara att man i Sverige inte ställde samma frågor till mannen.

  ”Den har kritiserats för de slutsatser som dras och dessa bör man problematisera om den används i undervisning.”

  Den har sågats för slutsatserna! Den har däremot kritiserats för att bara fråga kvinnor, för att använda en löjlig definition av våld och för att inte fråga om folk slår utan bara om de blivit slagna.

  ”Men att kritisera slutsatserna som dras är inte samma sak som att säga att forskningsdatat är felaktigt. Man kan tycka vad man vill om definitionen av våld som används men det redovisas tydligt vad som ingår i definitionen som används i studien.”

  Frågan är inte om forskningsdata är felaktig, frågan är om de vetenskapligt visar någonting under rådande premisser. Något Renee Frangeur påpekade i artikeln ”mellan tro och vetande”

  ”Kvinnorna som svarade på enkäten upplevde att de utsatts för våld enligt den definition som gavs, och det förändras inte av att slutsatser kring normalisering och våldets allmängiltighet som sedan gjordes kan ifrågasättas.”

  Där har du ännu ett problem. Undersöker studien om kvinnor HAR utsatts för våld eller hur de KÄNNER sig? Att kvinnor upplever sig utsatta säger ju ingenting om faktiskt våld särskilt inte jämfört med män som ÄR utsatta utan att uppleva det.

  ”Svarsfrekvensen var 70% vilket anses vara högt. Jag känner inte till någon annan studie som gjorts på det här området som har ett underlag som kommer i närheten av detta storleksmässigt.”

  Det hade inte spelat någon roll om 100% svarar för frågan är fortfarande vad man frågar och vad man får svar på. Vidare skulle jag säga att retoriken som användes i media var medvetet missvisande. Det var meningen folk skulle tro varje fall av våld var misshandel. Mary Koss gjorde likadant i USA när hon slog ihop våldtäkt och våldtäktsförsök, gjorde en egen definition av våldtäkt och hävdade 1/4 kvinnor var våldtäktsoffer.

  ”Själva enkäten och svaren menar jag därför kan vara relevanta att ta del av även idag, men det krävs en problematisering av de slutsatser som drogs av statistiken. Och jag önskar alltså lite mer nyansering än vad detta inlägg levererade.”

  Vi återkommer då till frågan vad kan Eva Lundgrens studie rimligtvis påstås visa som vi behöver forskning för att ta reda på? Att kvinnors upplevelse av våld och mäns upplevelse av våld inte är likadana innebär rimlligtvis inte att det är fritt fram för kvinnor att försöka misshandla sina män.

  - Visst jag slår honom lite då och då, jag är ju kvinna och han bryr sig inte.

 50. Aktivarum skriver:

  Jämställdhetsfeminist:

  Ett giltigt underlag för att uttala sig om hemmavåld eller relationsmisshandel vore:

  1. Har kvinnorna blivit utsatta för våld?
  2. Har männen blivit utsatta för våld?
  A) Upprepade gånger eller enstaka?
  3. Har kvinnorna utsatt partnern för våld?
  4. Har männen utsatt partnern för våld?
  B) Upprepade gånger eller enstaka?
  5. Var våldet enkelriktat eller slogs bägge?
  6. Vem initierade våldshandlingarna?

  Tycker du att Slagen Dam motsvarar de här minimala premisserna?

  ”Jag har alltså fortfarande uppfattningen att det inte är en tillräckligt nyanserad beskrivning och att den brister i saklighet.”

  Mycket möjligt att Pelle Billings blogginlägg har samma fel som Eva Lundgrens välbetalda forskningsarbete under professortitel men vi skall också ställa mycket mycket högre krav på de där sakerna när folk kallar vad de gör ”forskning”

 51. Kim skriver:

  Jag ställer mig på Jämställdhetsfeminists sida och menar att studiens underlag inte på något sätt är värdelöst eller bör summariskt förkastas, men jag ställer mig tveksam till att det kan användas till att dra några slags slutsatser utöver kvinnors subjektiva upplevelser. Jag behöver veta detaljerat hur Slagen Dam används som kurslitteratur för att säkert kunna uttala mig, men jag oroar mig med tanke på den polariserande effekt rapporten haft. Jämställdhetsfeminist är i en klar minoritet som ser rapportens värde utifrån dess dataunderlag utan att för den skull lita på dess slutsatser; snarare är de flesta (inklusive andra forskare och utbildare) indelade i två läger:

  1) Slagen Dam har utsatts för orättvis antifeministisk kritik, Eva Lundgren är en seriös forskare och rapporten är viktig eftersom den tydligt belyser hur etablerad könsmaktsordningen är i Sverige.

  2) Slagen Dam är ohederlig ideologisk propaganda som helt saknar vetenskapligt värde, den bör förvisas från att någonsin användas, och Eva Lundgren borde aldrig mer få syssla med forksning.

  Jag måste erkänna att jag ligger närmare läger #2, men likt Jämställdhetsfeminist anser jag att det vore synd att bara förkasta det stora underlaget om det kan användas för att dra nya korrekta slutsatser, oavsett hur mycket mindre och mer begränsade de må vara.

 52. Chattanoga skriver:

  Observera att man i stället för ”Slagen Dam” allt oftare använder namnet ”första svenska omfångsundersökningen”, ”stora svenska omfångsundersökningen” eller kort och gott ”svenska omfångsundersökningen” i referenslistorna.

 53. Aktivarum skriver:

  Kim:

  Svara gärna på mitt inlägg från 8:50 Där beskriver jag de premisser som krävs för att kunna uttala sig om ämnet och frågar om Eva Lundgren gjort det.

 54. Jämställdhetsfeminist skriver:

  @Kim

  Jag hoppas och tror att man kanske resonerar ungefär som jag om man väljer att använda Slagen dam i undervisning idag trots att granskningen och kritiken är känd. Men jag förstår också att det är vanligt att folk ser det som alternativ 1 eller 2 precis som du påpekar.

 55. Jämställdhetsfeminist skriver:

  @Aktivarum

  ”Av vilket ”slag” är det egentligen?”

  Svar: Med ”i sitt slag” menar jag en svensk studie om kvinnors upplevelser av manligt våld.

  ”Undersöker studien om kvinnor HAR utsatts för våld eller hur de KÄNNER sig?”

  Svar: En enkätundersökning kommer alltid att visa vad respondenterna upplever har hänt. Man kan tycka vad man vill om enkät som metod men så länge man är tydlig med att det handlar om just en enkät och upplevelser så är ju det känt. Att man alls använder en enkät i stället för t ex brottsstatistik beror troligen på att det inte finns tillräcklig statistik kring ”bevisade” händelser eller att man tror att mörkertalet är stort.

  ”Ett giltigt underlag för att uttala sig om hemmavåld eller relationsmisshandel vore:
  1. Har kvinnorna blivit utsatta för våld?
  2. Har männen blivit utsatta för våld?
  A) Upprepade gånger eller enstaka?
  3. Har kvinnorna utsatt partnern för våld?
  4. Har männen utsatt partnern för våld?
  B) Upprepade gånger eller enstaka?
  5. Var våldet enkelriktat eller slogs bägge?
  6. Vem initierade våldshandlingarna?
  Tycker du att Slagen Dam motsvarar de här minimala premisserna?”

  Svar: Studien säger sig inte utreda hemmavåld eller relationsmisshandel i stort utan kvinnors upplevelse av manligt våld.

  1. Se ovan kring svaret om enkäter.
  2. Ej relevant eftersom enkäten bara besvarades av kvinnor och om kvinnors upplevelser av manligt våld
  3. Ej relevant -||-
  4. Ej relevant -||-
  5. Ej relevant -||-
  6. Ej relevant -||-

  Slagen dam motsvarar inte premisserna och har ingen anledning att göra det eftersom premisserna gäller hemmavåld och relationsmisshandel och inte kvinnors upplevelser av manligt våld. Att det var just mäns våld mot kvinnor som skulle studeras i Slagen dam bestäms redan i uppdraget från regeringen: ”I samband med Kvinnofridsreformen uppdrog regeringen dessutom till Brottsoffermyndigheten att genomföra en särskild brottsofferundersökning angående mäns våld mot kvinnor.” Det kan man förstås tycka saker om, men det kan inte belastas Slagen dam i sig.

 56. Aktivarum skriver:

  Jämställdhetsfeminist:

  ”Svar: Med ”i sitt slag” menar jag en svensk studie om kvinnors upplevelser av manligt våld.”

  Här tänker jag ”call bullshit” på en gång. Så här skriver Eva Lundgren själv på Newsmill:

  ”Som det sades om omfångsundersökningen Slagen Dam då den publicerades 2001: Det kan helt enkelt inte vara sant att 46 procent av 7000 kvinnor (motsvarande 70 procents svarsfrekvens) uppgivit att de hade ERFARENHETER av våld i världens mest jämställda Sverige.”

  Så här uppfattade försvarare debatten:

  ”P O Ågren försvarar det uttalande som Gunilla Nordenfors gjorde i teve häromkvällen och som gick ut på att många män är benägna att använda våld mot kvinnor. Han menar att uttalandet stöds av undersökningen Slagen dam, som visade att två tredjedelar av kvinnorna har ERFARENHET av våld och/eller sexuella trakasserier av män.”

  Och så här beskrivs det hela i den akademiska världen (Lund Universitet)

  ”Tillsammans med juristen Jenny Westerstrand och sociologen Anne-Marie Kalliokoski genomförde de den omfångsundersökning som skulle resultera i rapporten Slagen dam. … var entydigt: 46 procent av alla kvinnor hade ERFARENHETER av våld från en man”

  Sålunda, Eva Lundgren och hennes gäng klarar inte ens själva att hålla sig till den berättelse du anger. De betraktar detta som en studie av de erfarenheter kvinnor har av våld – inte de upplevelser de har av våld. Alternativt anser de att det är en och samma sak.

  ”Svar: En enkätundersökning kommer alltid att visa vad respondenterna upplever har hänt.”

  Ja det är därför man skall fråga både offret och förövaren vad som hände istället för okritiskt tro på vad än den ena sidan kände. Problemet är att womens studies (genus) ofta handlar om att heja på ”the home team”.

  ”Man kan tycka vad man vill om enkät som metod men så länge man är tydlig med att det handlar om just en enkät och upplevelser så är ju det känt.”

  Problemet är inte att de använder enkät vid våld. Problemet är att de försöker bedöma våld (erfarenheter) utifrån bara ena partens upplevelser. Eva Lundgren gjorde samma sak när hon fick polisen att gräva efter barn i skogen f.ö.

  ”Att man alls använder en enkät i stället för t ex brottsstatistik beror troligen på att det inte finns tillräcklig statistik kring ”bevisade” händelser eller att man tror att mörkertalet är stort.”

  Hur tror du polisen ”bevisar” någonting egentligen? De gör samma sak, fast polisen frågar inte bara hur den ena sidan upplevde vad som hände utan de ber samtliga inblandade parter berätta sin historia.

  ”Svar: Studien säger sig inte utreda hemmavåld eller relationsmisshandel i stort utan kvinnors upplevelse av manligt våld.”

  Men är det sant?. Av debatten och hur Eva Lundgren själv pratar säger jag att jag inte tror en sekund de såg detta som en studie av känslan av utsatthet. Så här står det i en artikel på Newsmill om ”Mellanösternmän” med Eva Lundgren och Jenny Westerstrand som författare

  ”Det kunde naturligtvis inte stämma att våld var en relativt vanlig erfarenhet bland kvinnor i Sverige (46 procent rapporterade om någon våldserfarenhet från en man). ”

  Eftersom författarna av studien upprepade gånger, skriver och/eller säger att forskningen visar hur stor mängd av kvinnorna som hade erfarenhet av mäns våld kan vi på goda grunder anta att ingen inblandad såg detta som upplevelseforskning med en klar distans till kvinnorna ifråga.

 57. Aktivarum skriver:

  Jämställdhetsfeminist:

  ”Svar: Studien säger sig inte utreda hemmavåld eller relationsmisshandel i stort utan kvinnors upplevelse av manligt våld.”

  Mycket möjligt att den säger det men det betyder inte det automatiskt blir sant. Vad som då skall bedömas är om de ansvariga håller sig till den linjen när de beskriver studien för om de – när studien gjordes – hade känslan de forskade på riktig utsatthet och inte upplevd blir det svårt att komma ihåg att säga det sedan.

  ”Slagen dam motsvarar inte premisserna och har ingen anledning att göra det eftersom premisserna gäller hemmavåld och relationsmisshandel och inte kvinnors upplevelser av manligt våld.”

  Förutsatt att den gör det och att det inte bara var något de sade för att det skulle låta bättre. På sidan 8 står det ”våldserfarenheter” på sidan 10 blandas det riskt mellan upplevelser och utsatthet.

  ”Att det var just mäns våld mot kvinnor som skulle studeras i Slagen dam bestäms redan i uppdraget från regeringen” … ”brottsofferundersökning angående mäns våld mot kvinnor”

  Inte heller i den texten beskrivs det som en undersökning av kvinnors upplevda våld. Snarare tycks varenda människa sett det som en undersökning på erfarenheter av faktiskt våld TILLS det blev dags för granskning

 58. Jämställdhetsfeminist skriver:

  Det är känt att man använt sig av enkät som metod för studien Slagen dam. Det är känt att enkäter alltid bara kan säga något om vad respondenterna själva rapporterat kring erfarenhet/upplevelse/känsla av ett visst fenomen. I detta fall handlar enkäten om respondenternas rapporter om faktiskt våld. Så jag ser inte några större problem med ordvalen du reagerar på, alla vet ju att det rör sig om enkäter där kvinnorna själva svarat om sina erfarenheter.

  Enkäter är en väldigt etablerad metod att använda sig av för akademiska studier (liksom av t ex SCB i mängder av undersökningar). Visst kan folk ljuga när de svarar på enkäter (de kan de rättegångar också), därför verkar det lämpligt att ha ett stort underlag. Man ser det troligen inte som sannolikt att 7000 personer ljuger. Så visst, man kan ogilla enkät-metoden, jag menar dock att metoden och förutsättningarna för den är välkända.

 59. [...] Eller det kanske råkar vara en åklagare som inte bara sympatiserar med dem utan till och med utbildats av dem? Hur skulle det vara? Hur är det med integriteten om man till och med i en utbildning [...]

Google