RFSU ifrågasätter rådande syn på sexköp

17 september 2012, av Pelle Billing

Den rådande synen på jämställdhet har varit relativt oförändrad i decennier. Synsättet är ungefär:

 • Kvinnofrågor är viktiga.
 • Mansfrågor finns inte.
 • Gruppen män förtrycker gruppen kvinnor.

Men allt mer börjar detta synsätt utmanas, och ifrågasättas. Jag gör det själv här på bloggen och om exakt en vecka släpper jag min bok Jämställdhetsbluffen, som vänder upp och ner på många etablerade sanningar om jämställdhet.

Även andra instanser börjar tvivla på att nuvarande recept på jämställdhet är särskilt effektivt, eller att det alls levererar det människor vill ha. Allt fler ledarskribenter ifrågasätter strävan efter 50/50-fördelning av män och kvinnor på samhällets alla områden, eller att kvotering skulle vara ett steg framåt i en demokrati.

Gradvis har vi också sett ett ökat antal artiklar som belyser att mäns hälsa är ett viktigt jämställdhetsområde, vilket är ett första steg mot en jämställdhetspolitik där både kvinno- och mansfrågor är viktiga.

Senast i raden av publikationer som utmanar och överraskar på jämställdhetsområdet, är RFSU:s tidning Ottar. Där publicerades nyligen en artikel med följande ingress:

I svensk politik ryms bara bilden av att kvinnor säljer sex till män, trots att forskning visar att fler män än kvinnor säljer sex. Männen osynliggörs. Ottar ställer utredaren (numera JK) Anna Skarhed mot väggen, som i sin utredning förenklat verklighetens siffror.

Jag tappade närmast hakan när jag läste detta. En tuff reporter som använder forskning och fakta för att ställa en makthavare mot väggen på jämställdhetsområdet? Detta har jag velat se i åratal.

I artikeln lyfter skribenten Anna Knöfel Magnusson att svenska sexköpslagen från 1999 – där sexköpare men inte sexsäljare kriminaliserades – var en del av Kvinnofridpropositionen. Sexköpslagen utgick således från att prostitution/sexköp var en del av det ideologiska komplexet ”mäns våld mot kvinnor”, samt att män alltid var kunder och kvinnor alltid var säljare.

Verkligheten är dock, som så ofta annars, betydligt mer mångfacetterad än jämställdhetspolitiken vill erkänna. I flera olika undersökningar – vilka listas bredvid artikeln – har man påvisat att bland ungdomar är det fler unga män än unga kvinnor som sålt sex. Detta utmanar synen på sexköp som en del av en ”könsmaktsordning”. Det utmanar också det ensidiga fokuset på heterosexuella förbindelser, då många av de unga männen sålt sex till andra män.

Rent allmänt är synen på sexsäljande män skev:

– Män ses alltid som aktiva och förmögna att ta hand om sig själva. De kan aldrig vara offer. Bögar i synnerhet förutsätts också vara hypersexuella och promiskuösa. De är som gjorda för att sälja sex. Därför är det lättast att säga att män som säljer sex inte syns eller är svåra att analysera. Beklämmande eftersom vi ser att många kan vara i behov av stöd.

Synen på män står alltså i skarp kontrast till synen på sexsäljande kvinnor. Dessa ses nästan alltid som offer och aldrig som hypersexuella eller promiskuösa.

I artikeln ställer man även justitiekansler Anna Skarhed mot väggen. Hon gjorde den statliga utredning om sexköpslagen som kom 2010, men utan att redovisa de siffror som finns på sexsäljande män. Läs gärna hela artikeln för att se hur svårt hon får att förklara sig.

För övrigt är det inte första gången Skarhed är i blåsväder när det gäller könsfrågor. Redan för ett par år sedan ifrågasatte en ledamot i Riksrevisionens styrelse, det lämpliga i att Skarhed var med i det kvinnliga nätverket Hilda. Man var då orolig för att jämställdhetsmålet skulle ställas över domstolarnas integritet. Möjligen finns det en tendens att de som engagerar sig i jämställdhetsfrågor på hög nivå, inte tittar nog mycket på fakta utan i stället förlitar sig på sin ideologiska kompass.

Sammantaget finns det dock en del ljusglimtar på jämställdhetsområdet för närvarande, och jag ser fram emot mitt eget boksläpp om en vecka!

 

35 kommentarer på “RFSU ifrågasätter rådande syn på sexköp”

 1. Men@Work skriver:

  Skarheds utredning av sexköpslagen var ett ovetenskapligt fuskbygge och ett beställningsjobb. Slutsatserna var klara innan första bokstaven skrivits. Den var ett ideologiskt verk.

  Alla feminister vet innerst inne vilken bräcklig grund lagen vilar på. Det faktum att fler män säljer sex är ett hot mot rådade dogmer om män som förövare och kvinnor som offer inom sexhandeln.

  En ny och oberoende utredning måste till, eftersom den gamla vilar på felaktiga premisser: gatuprostitution med majoritet kvinnor, som i dessa internettider är ett marginalfenomen.

  Harm reduction (skadeprevention) och därmed även avkriminalisering är ända vägen framåt för svensk prostitutionspolitik. Man måste acceptera att sexarbete alltid kommer att finnas, och att det uppenbarligen finns ett behov av det. De som arbetar inom branschen har rätt att komma till tals i frågan, och har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö.

  Det är för tusan 2012, inte 1812, och det får vara slut med att skambelägga och bestraffa samtyckande vuxna människors sexuella handlingar! Låt inte moralisterna få sista ordet i den här frågan. Vi bestämmer själva vad vi gör med våra egna kroppar i våra egna sovrum!

  Läs gärna Petra Östergrens bok ”Porr, horor och feminister”, eller Oscar Swartz ”Swedish sex” om ni är intresserade av frågan.

 2. Bashflak skriver:

  Jag läste nånstans att det mestadels är heterosexuella män (i behov av snabba stålar) som agerar skådespelare i bögporr. Detsamma gäller kanske män som prostituerar sig? Köparna är homo, säljarna hetero. Men där finns förstås fler varianter, Alexander Bard har ju t.ex. gått ut med att han sålt sex till andra män. Och det finns även svenska kvinnor som köper sex av män, förmodligen inte bara på Gambiaresan.

  För övrigt hade det varit intressant att se Skarheds svar på de tuffa frågorna.

 3. Chade skriver:

  Citat från Anna Skarhed från artikeln:

  ”Jag tror i och för sig inte att det är en sanning att fler män än kvinnor säljer sex. Men i samband med att utredningen kom var också Ungdomsstyrelsens undersökning klar som visade att fler pojkar blir utnyttjade i prostitution, säger Skarhed.”

  Härligt när man låter ideologi gå före statistik!

 4. Pelle Billing skriver:

  @Men@Work:

  ”Alla feminister vet innerst inne vilken bräcklig grund lagen vilar på.”

  Tror du? Det är jag inte så säker på.

  Dock tycker även jag att avkriminalisering, ”harm reduction”, sociala insatser, osv är vägen framåt på detta område. Även de som är emot alla former av sexköp borde inse att en lagstiftning inte hjälper någon.

 5. Pelle Billing skriver:

  @Bashflak:

  ”Jag läste nånstans att det mestadels är heterosexuella män (i behov av snabba stålar) som agerar skådespelare i bögporr. Detsamma gäller kanske män som prostituerar sig? Köparna är homo, säljarna hetero. Men där finns förstås fler varianter, Alexander Bard har ju t.ex. gått ut med att han sålt sex till andra män.”

  Bard är bisexuell.

 6. Pelle Billing skriver:

  @Chade: Hon svävar förvisso på målet. Dock är det ju möjligt att det bland yngre är vanligare med män som säljer sex, men att siffrorna är annorlunda om man undersöker vuxna i alla åldrar. Det skulle även vara intressant att undersöka hur många som sålt sex regelbundet och hur många som sålt sex 1-2 gånger, och hur detta fördelar sig på kön och ålder.

 7. Lina skriver:

  Feminismen är inte verklighetsförankrad, detta är ju ett tydligt exempel på det! Precis som Chade ovan skrev så låter de ofta ideologi gå före statistik och ofta även sunt förnuft. Enligt mig har feminister gjort kvinnan till ett offer för mannen, denna syn finns bara i deras värld. Och de arbetar inte för jämställdhet mellan könen utan de vill helt enkelt göra kvinnan till man, och det har gått till absurdheter där det inte längre är lika lön som är huvudfrågan utan om man får säga han eller hon. Feminismen är bara en stor bluff och jag hoppas verkligen fler börjar inse det.

 8. Patrik skriver:

  Jag har flera gånger fått förfrågningar av äldre kvinnor om att sälja/ge sexuella tjänster, likaså många av mina kompisar.

  Tror faktiskt det är vanligare än vad vi tror, det handlar alltså inte enbart om ”homo-prostitution”.

 9. Pelle Billing skriver:

  @Patrik: Intressant. Skulle vara riktigt intressant med siffror på detta.

 10. Patrik skriver:

  @Pelle Billing:

  Jo, jag har inte orkat läsa några rapporter än men jag tror inte att de är så ”objektiva” även fast de inkluderar det manliga könet.

  Men det är ett fall framåt, eller vad är det vi brukar säga? :)

 11. David Holman skriver:

  @Lina: Mja, det är inte feminismen som ser kvinnor som offer och män som förövare, detta är snarare den biologiska utgångspunkten för människor. Kvinnor är viktigare för reproduktion och därför måste de beskyddas, denna instinkt är något som måste bekämpas och feminismen förstorar den bara.

 12. Matias skriver:

  Det är nog väldigt överraskande iaf. för mig om män säljer mera sex, men då har man ju endast bektat den explicita prostitutionen.

 13. Matias skriver:

  @David Holman:

  ”Mja, det är inte feminismen som ser kvinnor som offer och män som förövare, detta är snarare den biologiska utgångspunkten för människor. Kvinnor är viktigare för reproduktion och därför måste de beskyddas, denna instinkt är något som måste bekämpas och feminismen förstorar den bara.”

  Det är inte instinkter som formulerar dessa tankar, det är människor och dessa tankar ska bemötas som tankar av människor och inte som instinktreaktioner. Vi människor har en massa biologiska utgångspunkter, varför gör du denna till central och utgångspunkt för vår förståelse?

 14. Jenny K skriver:

  Hade ingen aning om att det finns så många homosexuella män som köper sex. Eller finns det ett fåtal homosexuella män som köper sex ofta och med många olika sexsäljare?

  Jag har alltid trott att homosexuella överhuvudtaget är en liten del av hela befolkningen. Men så är kanske inte fallet. Eller så finns det en massa homosexuella män som inte ”kommit ut” och som lever i straighta förhållanden, men som köper sex av unga killar vid sidan om?

  Eller straighta killar som testar att köpa sex av unga killar för att prova på gay sex?

  Så många frågor….. så mycket tid.

 15. Niko skriver:

  Lina: Word!

  Bra att RFSU skriver om detta, det är sant att man nästan trillar av stolen också… det säger en del om klimatet vi lever i. Mansfrågor är ju faktiskt inte bara osynliggjorda utan ofta även tabubelagda. Man SKALL inte prata om dessa frågor eftersom det förr eller senare hotar det radikalfeministiska teoribygget (som givetvis faller samman i samma stund man vågar lyfta blicken).

 16. Joel Johansson skriver:

  David Holman har rätt. Synen på kvinnan som mer skyddsvärd konstituerar hela vårt samhällssystem och är en central faktor i hur könsrollerna har formats. Det är ingen kulturell påbyggnad, och heller inget problem så länge det inte är formellt sanktionerat av staten. En förhoppning är att folk själva ska tillåtas ta ansvar för hur de förhåller sig till biologin och sin egen roll.

  Att feminismen förstärker normen om kvinnans högre skyddsvärde är väl uppenbart. Den är i en grundläggande mening en traditionalism i radikal och politiserad tappning. Beviset för det är dess förminskande och osynliggörande av manligt lidande och kvinnliga privilegier. Det har kanske varit ofrånkomligt under en övergångsperiod, men snart borde det vara dags för äkta jämställdhet?

 17. Kristian skriver:

  Kors. Spridda citat:
  * ”något som skett först efter att hennes utvärdering kom”
  * ”utan källhänvisning”
  * ”inte minns hur de refererade.”

  Som Clinton sade: ”It depends on what the meaning of the word ‘is’ is.”

 18. Matias skriver:

  @Joel Johansson:

  ”David Holman har rätt. Synen på kvinnan som mer skyddsvärd konstituerar hela vårt samhällssystem och är en central faktor i hur könsrollerna har formats. Det är ingen kulturell påbyggnad, och heller inget problem så länge det inte är formellt sanktionerat av staten. En förhoppning är att folk själva ska tillåtas ta ansvar för hur de förhåller sig till biologin och sin egen roll.”

  SYNSÄTT är inga biologiska nödvändigheter utan sätt att se på saker som människor valt, alltså på ett sätt kulturella påbyggnader.

  ”Det har kanske varit ofrånkomligt under en övergångsperiod, men snart borde det vara dags för äkta jämställdhet?”

  Ingenting har varit ofrånkomligt, sannolikt nog men ofrånkomligt inte. Feminismens totala kvinnocentrering var inte alls ofrånkomlig, ingenting i världen nödvändiggjorde denna kvinnocentrering.

 19. Johan Grå skriver:

  Innan jag vågar tända hoppet vill jag se att detta kommer att handla om mer än homosexuella män. De ska självklart värnas och det är sorgligt att det varit uteslutna men det är helt i linje med intersektionalitetsanalys, som är samma skrot och korn som radikalfeminism, att se även homosexuella män som en utsatt grupp. Tar debatten den vändningen har inte vare sig män eller jämställdhet vunnit något, bara splittrats.

 20. Pelle Billing skriver:

  @Joel Johansson:

  ”Synen på kvinnan som mer skyddsvärd konstituerar hela vårt samhällssystem och är en central faktor i hur könsrollerna har formats. Det är ingen kulturell påbyggnad, och heller inget problem så länge det inte är formellt sanktionerat av staten. En förhoppning är att folk själva ska tillåtas ta ansvar för hur de förhåller sig till biologin och sin egen roll.”

  Det ligger mkt sanning i det du skriver här.

 21. Pelle Billing skriver:

  @Johan Grå: Fast hur detta än används är det en seger. För bilden av könsmaktsordningen börjar spricka i vilket fall som helst.

  Sedan är homosexuella män just män. Och att de får uppmärksamhet är utmärkt. Gissningsvis gör även artikeln att homosexuella män tappar förtroendet för den rådande synen på feminism och jämställdhet. Och då är de varmt välkomna till denna blogg! :)

 22. Patrik skriver:

  ”Sex i Sverige som genomfördes 1996 bland personer i åldern 16–
  74 år uppgav 0,5 procent av männen och 0,3
  procent av kvinnorna att de någon gång hade
  tagit emot betalning för att vara sexuellt tillsammans med någon.”

  ”Folkehelsa (1993) frågade 1992 ett representativt urval av
  den norska befolkningen (18–60 år) om de under sitt liv hade sålt sexuella tjänster. Svarsfrekvensen var 53 procent bland männen och
  44 procent bland kvinnorna. Av de 4 760 som svarade uppgav 0,8 procent att de någon gång sålt sexuella tjänster. Bland männen svarade 1,0 procent att de sålt sexuella tjänster medan motsvarande frekvens bland kvinnorna var 0,6 procent.”

  ”Cottler, Helzer och Tipp (1990) rapporterade, baserat på ett populationsbaserat urval i Saint Louis, att 4 procent av männen och 2 procent av kvinnorna uppgav att de någon gång under sitt liv hade prostituerat sig”

  ”År 2000 genomfördes en representativ undersökning av 8 898 (71 procents svarsfrekvens) isländska ungdomar (Ásgeirsdottir 2001, opublicerade data). I den isländska undersökningen svarade 1 procent av flickorna och 3,5
  procent av pojkarna att de hade erfarenhet av att sälja sexuella tjänster en eller flera gånger.”

  ”Hegna och Pedersen (2002). I undersökningen deltog 11 425 ungdomar i åldern 14–17 år (svarsfrekvens 94,3 procent) och av dessa svarade 0,6 procent av flickorna och 2,1 procent av pojkarna ja på frågan Har du under loppet av de sista 12 månaderna utfört sexuella tjänster mot betalning?”

  har väldigt svårt och hitta något om vilka köpare det skulle handla om när det kommer till pojkar som prostituerar sig. men ska fortsätta skumma igenom de länkade rapporterna, återkommer med svar.

 23. Johan Grå skriver:

  @Pelle Billing

  Du är så mycket mer optimistisk än mig. Jag tycker om det.

  Om fler homosexuella män hittar hit blir jag glad. Men intersektionaliteten är bara samma gamla ideologiska analys som ligger bakom radikalfeminismen (fast egentligen kom ju klass först) över klass, etnicitet och HBT samtidigt. En ideologi vars syfte är kamp och motsättning, inte jämställdhet och samarbete. En teori som redan från början postulerar en maktordning kan aldrig förstå jämställdhet.

 24. Men@Work skriver:

  Det är ganska roande att se hur den svenska feminismen och vänstern går på kollisionskurs med sina europeiska meningsfränder gällande prostitutionspolitik. Det var exempelvis vänstern, hemmafruarna och feministerna som var drivande i legaliseringen och regleringen av prostitution i Tyskland. Ett land där både bordeller och koppleri i samtycke är lagligt.

  Hellre transparens än underjordisk maffiaverksamhet… Svenska feminister är alltmer isolerade i internationellt sammanhang.

 25. Måns skriver:

  Bra!

  Men vänta nu, samma RFSU som trivialiserar könsstympning? och vill bygga ”knullkojor på dagis”, och som i gemensam Aktion med ROKS sponsrade (Alexa wolfs) försök att få igenom ett nationellt porrförbud, på 00-talet? Alltså RFSU, med RFSU-chefen Åsa Regnér, som satt med som planeringschef och rörde ihop sexualbrottslag-sörjan med Tomas Bodström, JämO (Claes Borgström), S-kvinnor & co .. från första början.

  http://www.news24.se/nyheter/999982_rfsu_-dagisbarn-ska-lara-sig-att-ha-sex.php

  http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Ottar-rapport/23-2011/Stympad-klippt-eller-omskuren/
  (redigerad till oigenkännlighet dock)

  Vad är haken?

 26. Patrik skriver:

  @Måns:

  Det är faktiskt ointressant just nu, det som är intressant är att RFSU lägger fram sin kritik på precis samma sätt som bara så kallade ”antifeminister” gjort tidigare.

  Antagligen kommer artikeln tigas ner men det positiva är att den samtidigt inte går att vifta bort som något en ”antifeministisk Breivikare” skrivit.

 27. Joel Johansson skriver:

  @Matias,

  ”Ingenting har varit ofrånkomligt, sannolikt nog men ofrånkomligt inte. Feminismens totala kvinnocentrering var inte alls ofrånkomlig, ingenting i världen nödvändiggjorde denna kvinnocentrering.”

  Kanske inte. Jag tänker att kvinnorollen befinner sig i en slags växtvärk där feminismen blivit ett (smått kaotiskt) sätt att ventilera detta på. Kvinnorollen har förändrats mer än mansrollen det senaste seklet med sitt intåg på många traditionellt manliga domäner. Samtidigt har många ideal behållits, vilket kanske gör att den i vissa avseenden blivit självemotsägande eller lider av en identitetskris. Det leder till en slags kognitiv dissonans kollektivt som måste hanteras. Det är mitt snällaste sätt att beskriva feminismens orsak på.

  Ett mindre snällt perspektiv är att det fråga om en rent primitiv drift att öka och bibehålla selektionstrycket på män även i ett välfärdssamhälle. Det perspektivet är sällan någon fungerande samtalsöppnare :)

 28. Måns skriver:

  @Patrik:

  Troligen, och visst är det sorgligt (var ironisk big time f.ö.)

 29. Joakim skriver:

  Förutom det ensidiga fokuset på prostituerade kvinnor är sexköpslagen ingenting annat än ren och skär budgetfeminism. Det är betydligt billigare att straffa bort mansgrisar än hjälpa de motvilligt prostituerade att försörja sig på annat sätt. Dessutom blandar man ihop dem med lyxprostituerade som i själva verket tjänar en förmögenhet och förmodligen aldrig skulle nöja sig med en genomsnittlig inkomst. För att inte tala om alla utsatta torskar som de flesta av dem i själva verket egentligen bara törstar efter närhet (som det för övrigt formulerades i SVT:s dokumentär om rika äldre kvinnor som åkte till Thailand och Egypten).

 30. Nordmann skriver:

  Om du kunne fått norske journalister til å vie boken din litt oppmekrsomhet ville det vært fantastisk. Jeg anntar at den vil skape mye oppstyr og debatt når den kommer og det kan gi grunnlag for at norske journalister viser den interesse. Norske Morgenbaldet og Klassekampen er nok de avisene som lettest ville intervjue deg. Journalisten Jon Hustad deler en god del av dine synspunkter tror jeg og ville kunne gi deg råd om hvem du bør kontakte eller kan selv hjelpe til med å promotere deg.

 31. Matias skriver:

  @Joel Johansson:

  ”Jag tänker att kvinnorollen befinner sig i en slags växtvärk där feminismen blivit ett (smått kaotiskt) sätt att ventilera detta på. Kvinnorollen har förändrats mer än mansrollen det senaste seklet med sitt intåg på många traditionellt manliga domäner. Samtidigt har många ideal behållits, vilket kanske gör att den i vissa avseenden blivit självemotsägande eller lider av en identitetskris. Det leder till en slags kognitiv dissonans kollektivt som måste hanteras. Det är mitt snällaste sätt att beskriva feminismens orsak på.”

  Bra sammanfattning men dissonans är ett för snällt/missvisande ord, jag skulle själv använda skitzofreni och denna skitzofreni gäller inte bara feminismen utan de allra flesta kvinnor. Och den identitetskris som kvinnor och feminismen nu befinner sig i skulle ha undvikits om de också granskat sig själv i förhållande till förändringen/jämställdheten och inte bara männen och världen utanför.

 32. Joel Johansson skriver:

  @Matias,

  ”Schizofren” är ett hårt ord som nog är lite för respektlöst för min smak, även om det är intressant att psykologisera.

  För att en individ ska kunna utvecklas och göra sunda val så måste den samtidigt vara betrodd att välja själv, även om den väljer ”fel” på vägen. Om en individ (eller ett kollektiv) som letar efter sin identitet ska utvecklas så måste den på samma sätt vara fri att pendla mellan vilka stereotyper den vill – karriärsinriktad, utseendefixerad eller till och med mansföraktande och feministisk. Det är en mer åsiktsliberal och något mindre fördömande tanke jag försöker tänka, även om jag inte gillar stereotyperna.

  Egentligen borde man kanske lämna allt fördömande därhän, och fråga ”hur gör vi nu?” istället för ”hur kunde det bli såhär?” Det politiska är en bättre dimension som förtjänar större engagemang.

 33. Matias skriver:

  @Joel Johansson:

  Jag menar skitzofren i den meningen att den jämställda ”sidan” tycks vara helt omedveten om den patriarkala sidan och den patriarkala sidan helt omedveten om den jämställda. Eller att man i sina jämställdhetskrav totalt ignorerar ens patriarkala förväntningar i förhållande till mannen samtidigt som man i sina patriarkala förväntningar ”glömmer” ens jämställdhetskrav.

  Och nog kan vi ha en utseendefixerad, särartsbejakande eller mansfientlig kultur men då ska vi inte kalla det för något som det inte är, men såklart hyckleriet är oundvikligt.

 34. Gonzo skriver:

  http://video.se.msn.com/watch/video/fynda-pojkvan-pa-shoppingturen/1nk9s5yzr?cpkey=eeee215c-90e1-4613-9b2d-17fa2b523b1c%7c%7c%7c%7c

  Skulle detta vara möjligt om rollerna var omvända?
  Hur skulle ett sådant koncept tas emot i Sverige?

  Nu pratar jag inte om prostutition eller porr (jag tycker personligen att det sk red light district känns både förnedrande och skabbigt) utan det som visas i filmen men med kvinnor som väljer att stå i skyltfönstren.

 35. jimmy skriver:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-kravs-en-lag-om-samtycke-till-sex_7506346.svd

  Leijonhufvud skriver en debattartikel som borde varit könsneutral men är istället vinklad som att enbart kvinnor kan bli utnyttjade sexuellt utav en man

Google