För en och halv vecka sedan hade Rädda Barnen riksmöte i Västerås. En av frågorna som lyftes var rituell omskärelse av omyndiga pojkar, vilket i dag är lagligt i Sverige.

På riksmötet fanns det till och med två olika motioner som föreslog att omskärelse av icke-medicinska skäl skulle förbjudas. Detta stora intresse för frågan är fullt förståeligt med tanke på att Rädda Barnens övergripande syfte är att skydda barns hälsa och allmänna välgång, och således önskar många av medlemmarna att pojkar ska få ha sina könsorgan i fred.

Rädda Barnens styrelse har dock alltid varit negativt inställd till att förespråka ett förbud mot rituell omskärelse. Å ena sidan kan jag förstå detta ställningstagande, då de inte vill stöta sig med de religioner där omskärelsen är en viktig ritual. Det är ju svårare att samarbeta med en grupp människor om man vill förändra en av deras traditioner.

Å andra sidan måste någon våga ta täten i den förändring som på sikt är oundviklig: Ett modernt samhälle kan inte tillåta att vissa pojkar får sina könsorgan omskurna, utan att de själva är stora nog att kunna samtycka.

Rädda Barnen är dock en demokratisk organisation, och styrelsens åsikt är därmed inte den slutgiltiga. Det som gäller beslutas av riksmötet och sedan har styrelsen att följa dessa övergripande riktlinjer.

Lördagen den 15 september hände så något – för styrelsen – högt oväntat. På riksmötet ställdes en av motionerna om förbud mot rituell omskärelse, mot styrelsens avslag, och motionen vann! Förstahandsrapporter berättar att ett sus gick genom församlingen när detta skedde.

Nyheten nådde mig redan samma helg, och jag hann lägga ut det på Twitter:

Här borde nyhetsflödet varit över. En seger hade vunnits av de som vill förbjuda rituell omskärelse av omyndiga, och Rädda Barnen hade vågat ställa sig bakom en viktig mansfråga.

Tyvärr ville inte styrelsen acceptera att beslutet inte gått deras väg. Därför zoomade de in på ett visst ord i den motion som röstats igenom. Borde det inte egentligen stå ”icke-medicinsk” i stället för ”rituell”? Detta blev styrelsen ingång till att riva upp hela beslutet.

Till att börja med ringde de den som skrivit motionen och frågade om det var OK att byta ut denna formulering. Hon godkände detta och styrelsen sa att formuleringen skulle korrigeras nästföljande dag på riksmötet.

Men det som skedde på söndagen den 16 september var att hela förslaget togs upp till diskussion igen, och motförslag till motionen fick läggas. Delegaterna skrämdes sedan upp med tal om att hela Rädda Barnens internationella arbete skulle vara hotat om de i Sverige tog ställning mot rituell omskärelse av pojkar.

Styrelsens strategi fungerade, och på söndagen godkändes ett motförslag som annullerade den motion som egentligen redan slagits fast.

Förfarandet på riksmötet var uppenbart odemokratiskt. Man hade redan diskuterat och fattat beslut på lördagen, och då fanns ingen anledning att ta upp beslutet även på söndagen. Om man gjorde så med alla beslut skulle det snabbt bli förvirrat och omöjligt att hantera.

Jag kan förstå att styrelsen var rädd för att det finns ett pris att betala när man är drivande i en fråga som ännu inte har stöd i alla läger. All förändring och utveckling medför ett pris av något slag. Men att man går så långt som att vrida tillbaka ett demokratiskt beslut är allvarligt.

Hur ska Rädda Barnens medlemmar kunna lita på den demokratiska processen i framtiden? Vad ska bidragsgivare tro om organisationens interna processer? Styrelsens agerande gör att mitt eget förtroende för Rädda Barnen minskar betydligt.

 

64 kommentarer på “Rädda Barnen använde odemokratisk metod för att fortsatt godkänna omskärelse”

 1. Sam_Vimes skriver:

  Tack för uppföljningen!

  Skickligt arbetat av styrelsen, det får man medge.

 2. Steve skriver:

  Och övriga media tiger som vanligt? Borde detta inte vara ett scoop av gigantiska proportioner?

 3. Sam_Vimes skriver:

  @Steve:

  ”Stor organisation ändrar inte inställning.” Meh.

 4. maukonen skriver:

  Tack för info kring detta mycket obegripliga hanterande av könsstympningen av pojkar och Rädda Barnnens Riksmöte!

  Det är skandal att Rädda Barnen är så ovilliga att ge pojkar samma skydd som flickor.

  Jag bloggade om detta den 20 september och har fått bland annat veta att det går att operera tillbaka eller stretscha tillbaka könsstympad förhud!
  Personen som skriver detta i en kommentar verkar veta en hel del om Rädda Barnens agenda när det gäller könsstympning av pojkar.

  Jag har lite svårt att greppa att h*n påstår att det går att antingen operera tillbaka eller att stretscha tillbaka den bortskurna förhuden. Är det någon som kan förklara hur detta går till ?

  Rädda Barnen; Nog fan är världen upp och ned allt !!! (Ann-Mari’s Blogg)

 5. Micke skriver:

  De kanske borde byta namn:

  ”Rädda vissa av barnen”

 6. Leif skriver:

  varje gång någon från rädda barnen kommer fram och ber mig om pengar ska jag påpeka att jag inte bidrar till organisationer som stödjer könsstympning, för det är vad det är och borde kallas. När det gäller kvinnor kallar man det aldrig omskärelse oavsett ingreppets storlek, varför använda ett mildare uttryck på små pojkar?

 7. Oscar skriver:

  Kanske dags att byta namn till Rädda Flickorna, för pojkarnas väl vill de ju inte. Styrelsen kanske skulle låta omskära sig själva istället, om de nu tycker att det är okej att pojkar tvingas till det.

 8. Pelle Billing skriver:

  @maukonen:

  ”Jag har lite svårt att greppa att h*n påstår att det går att antingen operera tillbaka eller att stretscha tillbaka den bortskurna förhuden. Är det någon som kan förklara hur detta går till ?”

  Det går att göra, med mycket tålamod och stort besvär. Detta gör att man rent mekaniskt har en förhud igen, vilket de flesta upplever som en fördel vid sex.

  Dock så återfår man ju inte de nervändsslut och den känsel som skars bort i och med omskärelsen.

 9. Pelle Billing skriver:

  @Leif: Jag vet inte om man kan säga att de stödjer omskärelse. Dock vill de inte ta ställning för ett förbud. De har hamnat i någon typ av svenskt neutralitetsläge, vilket jag själv tycker är underligt när det handlar om barns kroppsliga integritet – vilket bör vara en kärnfråga för dem.

 10. David skriver:

  Maila till Rädda Barnen och framför era åsikter. Skriv på Rädda Barnens facebook. Jag har gjort båda delarna nu.

  http://www.rb.se/KONTAKTAOSS/Pages/default.aspx

  https://www.facebook.com/raddabarnen

  ”Rädda Barnens styrelse har valt att arbeta mot pojkars rätt till kroppslig integritet. Detta anstår inte er som organisation, jag hoppas att många protesterar mot detta och att ni börjar arbeta för att även pojkar ska ha rätt till kroppslig integritet.”

 11. Urban skriver:

  Det är verkligen skandalöst detta!

  Men ska man säga något positivt så är det ju att det börjar hända saker inom RB. Mina pengar kommer de dock inte att få när det står och skramlar med sina bössor tills de klubbat igenom beslutet och börjar arbeta för att könssstympning av pojkar blir lika kriminellt som könsstympning av flickor.

 12. Mars skriver:

  Borde de inte döpa om hela organisationen ”Skära Barnen?”

 13. Anno Nym skriver:

  Generalsekreterare Elisabeth Dahlin hade sin organisatoriska start i sossarnas ungdomsförbund. Där ingår den sortens odemokratiska fulspel i den informella grundutbildningen för de som vill göra karriär. Tro mig, jag var där.

 14. Kristian skriver:

  @Anno Nym: Det kan jag tro. Demokrati, javisst, men det skall vara rätt sorts demokrati.

 15. Toklandet skriver:

  De kanske inte vill se alla de rädda barnen? Jag tycker det är skrämmande att man 2012 inte kan säga att vi stödjer inte könsstympning oavsett på vem. Man borde inte ens behöva motivera det på annat sätt alls.

 16. Matte Matik skriver:

  Det här stämmer bra överens med den bild jag fått av Rädda Barnen sen tidigare. Väldigt tråkigt, men helt enligt förväntningarna.

 17. Lorem Ipsum skriver:

  Styrelsen i Rädda Barnen har arvoden, kontaktnät och inflytande att försvara. Därför vill de inte stöta sig med lättkränkta och gapiga människor med mediakontakter för då fylls ettorna och debattsidorna direkt med krav på avgång. Det är enbart egenintressen som styrde deras handlande. Det går inte att knäcka människor som inte har någon ryggrad.

 18. Mars skriver:

  @Pelle Billing: Det där är väl att sväva på målet. Låt säga att Rädda Barnen inte tog avstånd från barnaga bl.a. för att 95% av föräldrarna inte tillämpar det. Betyder inte det att man stöder de 5% kvarvarande rätt av oavsett skäl fortsätta med barnaga?

  Jag säger inte att du tar avstånd tillräckligt, men jag har svårt att förstå varför du tycker Leif har fel. Utveckla det gärna. Neutralitet eller feghet?

  När Sverige var ”neutralt” hade man åtminstone modet att officiellt tydligt ta avstånd från förtrycket i Östeuropa – även om inte alla medborgare förstod vad de menade (jo – jag vet att det officiellt hette ”Alliansfritt” men det kallades lika ofta neutralt). Vad jag vill visa på är att det finns flera sätt att ta avstånd på. RB hade chansen.

 19. Daniel skriver:

  @Matte Matik:
  Det beror på ”hönsmaktsordningen” :)

 20. Ariel skriver:

  Rädda barnen bryr sig inte om barnen längre. De bryr sig om
  att vars politiskt korrekta.

  Det finns så mycket de borde ta tag i men de vågar inte.

  Jag har varit med men har gått ur.

 21. leifer skriver:

  @Pelle Billing

  OT, tips.

  Såg nu SVT debatt som var förlängt apropå Haddile fallet. Det som var intressant var att jag inte en enda gång hörde nån undra var eller vem som är den biologiska pappan. Det handlar bara om den biologiska mamman och hon ses ju då igen som vårdnadshavare nr1. Ingen jämställd syn. Och barnets rättighet att få veta vem som är biologisk pappa bryr sig då ingen om heller.

 22. Jan Angner skriver:

  RFSU har tagit klart ställning emot. Lästips till den som vill veta mer: RFSU lilla faktaskrift i ämnet. Går att ladda ner på deras hemsida.

 23. carpe diem skriver:

  Jag storknar! Hur kan en styrelse göra så här?En styrelse vars uppgift är att skydda barn från övergrepp. Dessa människor i styrelsen har dom bristande förmåga till empati? Har pojkar så lågt värde i deras ögon?
  Kommer rekommendera alla jag träffar på att aldrig,ge pengar till denna organisation igen,eller på något sätt stödja denna organisation,åtminstonne inte innan dom bytt ut styrelsen till en med förmåga till empati.
  Är så trött på detta förakt för pojkar.

 24. mats skriver:

  RFSU har inte ”tagit klart ställning”. De säger nej till omskärelse, men de vill inte ha något förbud. Rätta mig om jag har fel.

 25. carpe diem skriver:

  @Mars: Borde de inte döpa om hela organisationen ”Skära Barnen?”
  Mitt i prick!

 26. Men@Work skriver:

  Rädda Barnen tillhör en räddningsindustri som värnar mer om sin egen lednings inkomster än välfärden hos de som de säger sig vilja hjälpa.

 27. carpe diem skriver:

  @Men@Work: Rädda Barnen tillhör en räddningsindustri som värnar mer om sin egen lednings inkomster än välfärden hos de som de säger sig vilja hjälpa.

  Kanske dags att lägga ner organisationen!?

 28. AV skriver:

  Skickade följande mail till generalsekreterare Elisabeth Dahlin:

  Hej!

  Om man har som slogan att vända världen rätt bör man börja med sig själv. Att skära i en flickas underliv av rituella/icke medicinska skäl är förbjudet. Från minsta prickning och snitt i klitoriskappan (motsv förhud) till total stympning och ihopsömnad. Och det ska det självklart vara. Ett vart barn har rätt till sin kroppsliga integritet och vi vuxna ska göra väl avvägda beslut på barnens vägar. Nu hade ni möjlighet på er stämma att sätta ner foten och ta ställning för de övriga 50% av barnen. Att även pojkar ska ha rätten till sin kroppsliga integritet. Omskärelse handlar inte om att ofarligt avlägsna en liten obetydlig skinnbit. Barn har skadats och dött av denna operation även på fina sjukhus. Och skinnbiten har en massa viktiga närändar och finns där av en anledning. Här hade ni en möjlighet att göra ett ställningstagande för alla barn, men valde att trixa er ur stämmans beslut.

  Det är så ryggradslöst fegt att jag innte finner ord. Och orsaken är att det är två tyck-synd-om-grupper i samhället som utför dessa grymheter. Man vågar inte kritisera grupper som på annat håll utsätts för förtryck. Då blir man ju islamofob eller antisemit. Men någon måste ställa sig upp och ta ställning. När barnaga var allmän uppfostringsmetod var det några som ställde sig upp och sade ifrån. De fick duktigt med skit. Våra ungdomar skulle bli helt omedgörliga om man inte fick slå dem med bälten, pekpinnar, ris eller handflata. Men de stod kvar och idag är det själklart för det flesta av oss. Och olagligt.

  Om jag i Sverige skulle tatuera in en Torshammare eller göra lite centralafrikanska ärrmönster i mitt barn skulle det bli ett j-a liv vid nästa bvc-möte. Polis, soc och fängelse för grov misshandel. Och med rätta. Skulle detta bli en spridd vana i Sverige bland etniska västeuropeer är jag övertygad om att ni genast skulle fördöma en sådan handling. Och dessa handlingar är långt mer reversibla än manlig omskärelse. Ställer man sig på barnens sida i en grym värld, måste man stå på ALLA barns sida. Även pojkar inom vissa religiösa grupper. Även när det stormar! Med en styrelse som myglar bort och kör över ”obekväma” beslut har jag inget förtroende för er organisation. Alla fina ord skorrar falskt och all kredibilitet faller spilld på marken för den som inte kan stå för barnens rätt fullt ut.

  Ni hade en bra kampanj i ”Barn är oslagbara”. Kanske dags för ”Barn är oskärbara”? Om ni törs.

  Ändock med vänliga hälsningar

  AV

 29. Matte skriver:

  De borde kanske ändra namn till Rädda Flickebarnen?

 30. Peter Larsson skriver:

  Fy fan vilka fega kräk. Kommer aldrig att stödja Rädda Barnen igen. Aldrig!

 31. MarcusE skriver:

  @Pelle,

  Ogillar att du skriver om det rätt ordet ”könsstympning” till ”omskärelse”. Annars spot on.

  Förresten har inte din bok kommit till mig ännu. Aaaargh….

 32. Matte Matik skriver:

  Jag funderar lite, det här är OT, men… tror ni det är möjligt för en organisation av den här typen att förändras inifrån? Det finns ju bevisligen väldigt starkt motstånd mot förändring från den inre kärnan men man kör totalt över de enskilda medlemmarna på det här viset (känns det igen från de politiska partierna vi har i riksdagen idag tro?). Vad säger att man kommer att sluta med det framöver? Det verkar ju fungera.

  Går det överhuvudtaget att inifrån få ut den här typen av värderingar som ”sitter i väggarna”? Personligen tror jag inte det, det måste komma ett tryck på dom utifrån. Det som gör det hela så fult är att de påstår sig stå för en sak men när det kommer till kritan vågar/vill man inte det, det sänker deras trovärdighet ordentligt. Vad ska man med en hjälporganisation till som inte vågar stå upp för de som man påstår sig representera?

 33. [...] Rädda Barnen använde odemokratisk metod för att fortsatt godkänna omskärelse 27 september 2012, av Pelle Billing [...]

 34. David skriver:

  Sånt här händer bara pojkar. Skulle vara helt omöjligt att överleva som organisation om det hade gällt flickor. Flickor är mer värda än ”religionsfrihet”. Pojkar är mindre värda än ”religionsfrihet”. De fem kvinnliga prästerna i DN i somras hade ju precis samma åsikt, att pojkars frihet är ok att offra i en sån här fråga men inte flickors.

 35. David skriver:

  @ Steve

  ”Och övriga media tiger som vanligt?”

  Visst är det anmärkningsvärt, Pär och Pelle listar flera solklara scoop varje vecka som ingen journalist vågar/vill ta i (tex Rädda barnen, Vänsterpartiet, Åklagarämbetat mm bara denna veckan). Könsmaktsordningen är definitivt ett hjärnspöke med jag undrar om feministmaktordningen är det?

 36. oi skriver:

  Jag är omskuren av medicinska skäl. Men det är en händelse som etsat sig fast, vid första försöket användes bara lokalbedövning men när jag började sparka och skrika av smärtan så var de var tvungna att avbryta och söva mig (jag kanske var fyra år eller liknande).

  Det är inte något som ska påtvingas barn om det inte finns en god anledning till det. Religiösa skäl är det definitivt inte.

 37. Per skriver:

  Har funderat på att sluta skänka pengar till Rädda Barnen under ganska lång tid och det här var tamejtusan droppen. Avslutar det NU och skänker mina pengar till organisationer som arbetar för något jag kan ställa mig bakom istället. Tror även jag skall skicka ett litet mail också, får se om jag lägger upp det här.

 38. Per skriver:

  Slängde iväg ett mail till Dahlin jag också:

  Hej Elisabeth!

  Per heter jag och har i ett antal år skänkt pengar ur min skrala studentkassa till Er organisation. Detta eftersom jag gärna avstår att köpa en splitterny kursbok i stället för en begagnad och kan undvara en öl på den lokala studentpuben när det finns utsatta barn som behöver mina pengar bättre. Jag har nu tagit beslutet att gå ur Rädda Barnen och, nej, det är inte för att min attityd till mina pengar ändrats. Det är för att min attityd till organisationen drastiskt ändrats. Jag tycker att Ni förtjänar en förklaring så att Ni i framtiden kan fatta bättre beslut och kanske få mig tillbaka som månadsgivare.

  1. Jag hyser en stor kärlek till barn. Vore det inte för att jag inte hittat rätt person att dela ett sådant ansvar med, hade jag skaffat egna för länge sedan, trots min ringa ålder på 23 år. Faktum är att jag tycker så pass mycket om dessa små minimänniskor att jag valde att bli gymnasielärare i stället för förskollärare. Jag går nämligen runt och är deppad en halv dag efter att jag sett ett litet barn ramla och slå näsan i asfalten, trots att barnet självt förmodligen glömt bort händelsen nästa timme. Att stå ut med detta dagligen skulle jag aldrig orka.

  Det var därför jag gick med i Er organisation och det är av samma anledning jag väljer att gå ur den. Att ni inte tar ställning mot rituell (eller icke-medicinsk om ni så vill) omskärelse av omyndiga barn finner jag inte bara upprörande, jag finner det skandalöst. En organisation som säger sig stå upp för barnens rättigheter kan inte sätta de vuxnas vilja att skära, eller låta någon annan skära, i sitt barns kropp före barnets egen kroppsliga integritet. Oerhört ledsamt.

  2. När ett sådant beslut, där vuxnas rättigheter sätts före barnens rättigheter, tas av en organisation som säger sig kämpa för barns (inte vuxnas) rättigheter, förtjänar medlemmarna, inklusive jag själv, en rejäl förklaring. Gärna samma minut som beslutet tas, gärna med en gigantisk direktlänk direkt från er hemsida. Någon sådan har åtminstone jag inte kunnat hitta, vilket betyder att jag som medlem inte vet på vilka etiska grunder ett sådant beslut har tagits. Jag är med i Rädda Barnen av etiska skäl och således tycker jag inte att något sådant är för mycket begärt.

  3. Jag sätter detta som sista punkten, men det är ändå en stor punkt. Såvitt jag förstått tar Rädda Barnen avstånd från all form av kvinnlig könsstympning. Som en förkämpe för jämställdhet anser jag att en organisation som inkluderar ”[...] att barn inte utsätts för diskriminering, exploatering, våld och andra övergrepp” i värdegrunden, inte skall kunna ta ett sådant här beslut med sitt anseende i behåll.

  Det enda jag kan göra i det här läget är att gå ur Rädda Barnen och hoppas att Ni tänker över och omvärderar Ert beslut. Fram tills dess tänker jag skänka en extra slant till de övriga organisationer (Amnesty och Läkare utan gränser) jag redan ger pengar till, som faktiskt bedriver ett arbete i linje med sin värdegrund.

  Med vänliga hälsningar
  Per (efternamn)

 39. [...] Pelle Billing: Rädda barnens tjuvspel för att ändra beslut om omskärelse. Share this:FacebookTwitterGillaGillaBe the first to like this. Publicerat i Genus, Girlwriteswhat, JämställdhetTags: carol pateman, girlwriteswhat, skytteanska priset [...]

 40. Pelle Billing skriver:

  @Mars:

  ”Jag säger inte att du tar avstånd tillräckligt, men jag har svårt att förstå varför du tycker Leif har fel. Utveckla det gärna. Neutralitet eller feghet?”

  De vill ju verka för att ingen pojke ska omskäras som inte kan samtycka. Vilket kan tolkas som att de vill verka för att ingen pojke som inte är stor nog att samtycka ska få omskäras. Men det är luddigt formulerat, och de vill inte ta till lagstiftningen. Därav att jag anser att de förhåller sig neutrala. Deras inställning gillas knappast av någotdera lägret i debatten.

 41. robjoh skriver:

  Jag vidhåller att omskärelse är ett brott emot barnens religionsfrihet. Det finns ingen frihet som bör kunna ge vuxna rätt att skära i sina barn. Barn är medborgare i den sekulära och demokratiska staten Sverige, och som sådan har dessa barn rättigheter och skyldigheter. En av dessa rättigheter är barnens rätt att välja valfri livsåskådning och inte bli påtvingad en av sina föräldrar.

  Om jag får barn bör dessa inte tvingas att bli ateister bara för att jag är det. Det ska ha rätten att välja att tro på en gud även om jag tycker det är fruktansvärt korkat.

 42. Anders Björk skriver:

  Jag kopierade Davids protesttext och klistrade in på rädda barnens FB. Nu har de svarat:

  Rädda Barnen Hej! Under Riksmötet 2008 slogs det fast och sedan dess jobbar vi på Rädda Barnen för att omskärelse av pojkar av andra än medicinska orsaker INTE ska göras i något annat fall än när pojken gett sitt medgivande. http://www.rb.se/press/kommentarer/Pages/Omskarelse-av-pojkar-endast-vid-aktivt-medgivande.aspx

 43. Jens skriver:

  Är Rädda Barnen dumma i huvet? Hur skulle en liten pojke kunna ge sitt medgivande? Den dagen han är myndig och kan ge sitt medgivande så är han dessutom inte längre någon pojke utan en man!

  Konstigt att de inte driver samma syn för flickor. Att omskärelse av flickor skulle vara tillåtet om hon gett sitt medgivande. Men de tycker väl inte pojkar behöver samma kroppsliga integritet som flickor. Pojkar är väl mindre värda i vanlig ordning.

  Nej, fy tusan för Rädda Barnen. De förtjänar inte en krona mer i stöd.

 44. Jo skriver:

  Ska man vara petig borde väl religiösa (kristna och andra) dop av spädbarn förbjudas? Själen borde väl ha samma integritetsskydd som kroppen? Eller hur?

 45. Carl skriver:

  Jo:

  Eftersom själen är lika mycket en trosfråga som alla andra religiösa villfarelser har själen inte samma integritetsskydd. Kroppen däremot ska givetvis skyddas men jag tycker nog att oreversibel rituell könsstympning har lite tyngre prioritet än integritetskränkningen vatten på huvud ger även om även det inte borde praktiseras (religiösa riter bemödar jag inte att lägga mig i när ”skadan” är så liten). Vi har redan religionsfrihet (frihet att både tro och inte tro), vattenförbud ger nog varken till eller från på det sociala tryck som skapas i alla grupper av gemenskap.

  För källor till själens icke-existens kan exempelvis läsas Steven Pinkers The Blank slate där han går igenom föreställningen om ”Spöket i maskinen” och visar förenklat att eftersom ”själen” kan påverkas när hjärnan påverkas finns det ingenting som styrker idén om ett ”jag” friställt kroppen. Medvetandet är helt en bioelektrisk process.

 46. Sam skriver:

  @Jo:

  Om jag förstått det rätt anser alla religioner att man kan konvertera TILL den religionen, skadan på själen alltså inte irreparabel, oavsett om man senare i livet inser att man fötts i fel religion.

 47. Jo skriver:

  Carl, Sam:

  Om man indoktrineras in i en livssyn och världsbild från födseln är det inte gjort i en handvändning att frigöra sig från det när man blir äldre. Och det är precis vad dopet är, om man tar det på fullt allvar. Början på en lång och systematisk (oftast välvillig, men ändå) indoktrinering. Som sätter varaktiga spår i psyket, oavsett om man senare lyckas välja att ta avstånd från den indoktrineringen. Bland annat skolas man ju in i att symbolisk kannibalism (nattvarden) är helt OK i rituella sammanhang. I katolicismen har jag för mig att man hävdar att nattvarden är jesus blod och kropp på riktigt, så där är kannibalismen inte ens symbolisk i deras egna ögon.

  Carl:

  Nu menade jag mer psyket än det religiösa begreppet själ. Men i alla fall: Som proffs på området kan jag informera om att det inte finns en millimeter seriös naturvetenskaplig forskning som bevisar/starkt stöder att människan inte har en själ. Finns heller inget som bevisar/starkt stöder att själen finns. Det mesta naturvetenskapen kan säga om själens eventuella existens är ”Ingen aning”. Allt annat är önsketänkande, åt det ena eller andra hållet. För det första har begreppet själ, beroende på vem man frågar, så många olika, och ofta varandra motsägande, mer eller mindre luddiga betydelser att begreppet som helhet är fullkomligt oforskningsbart naturvetenskapligt sett. För det andra utesluter inte biokemisk och bioelektrisk korrelation att det även kan finnas andra korrelationer. Metoderna för att kartlägga aktivitet i hjärnan (och resten av nervsystemet) är fortfarande alldeles för primitiva för att man ens ska kunna börja ta ställning i den frågan. Om hundra eller trehundra år möjligen, men absolut inte nu.

 48. Mats skriver:

  @Per
  Du borde sluta skänka pengar till Amnesty genast!
  De lyfter inte ett finger mot könsstympning av pojkar.

  Så vitt jag vet är de om möjligt ännu sämre än RB i den bemärkelsen.

 49. Mattias skriver:

  Mycket tråkig historia.

  Jag brukar lägga skramel i deras bössor och ibland hela sedlar. Jag tror vi småbidragsgivare är enormt viktiga då vi är många och Rädda Barnen står inte faller på en fot.

  Tyvärr måste jag säga att jag kommer inte bidra så länge den styrelsen sitter kvar., även om jag vet det drabbar saken i sig. Men där mitt enda medel för visa mitt missnöje och verkar för att Rädda Barnen faktiskt står på barnens sida och inte på religiösa fundamentalisters sida. Eller försöker gömma sig genom att hålla sig neutral.

  Jag kommer också berätta för andra hur Rädda Barnen ”jobbar”. Det är mitt andra medel att visa missnöje.Detta skall spridas.

  I min värld finns inte neutral. Neutral eller tystnad är en stiltje accept för det som sker, något som Nelson Mandela en gång i tiden skrev.

  Man kan kalla sig neutral i många andra ämnen utom när det kommer till Mänskliga rättigheter. Då måste man ta ställning för eller emot.

 50. Mattias skriver:

  @Mats:

  Nu handlar det väl inte om vad andra organisationer står för. Det får man ta i en diskussion för sig. Det är ju så barnsligt dumt argument (om det nu var det) som hör hemma i sandlådan.

  Nu talar vi om Rädda Barnen.

 51. Rädda Barnen skriver:

  Hej!

  Just nu florerar det rykten om att Rädda Barnen inte arbetar för pojkars rättigheter. Det bygger på missuppfattningar om vilket beslut Rädda Barnens Riksmöte tog tidigare i höstas.

  Låt oss förtydliga:
  Frågan om manlig omskärelse har behandlats många gånger på Rädda Barnens Riksmöte, nu senast alltså 2012 och gången dessförinnan 2008.

  Under Riksmötet 2008 slogs det fast
  ATT omskärelse av pojkar av andra orsaker än medicinska inte ska ske i något fall annat än när pojken gett sitt aktiva medgivande till ingreppet.
  ATT nuvarande lagstiftnings krav på att pojken ska få information om innebörden av en omskärelse efterlevs.
  ATT information om riskerna med så kallade ”illegala” omskärelser sprids till föräldrar och pojkar.

  Sedan 2008 jobbar vi på Rädda Barnen alltså för att omskärelse av pojkar av andra än medicinska orsaker INTE ska göras i något annat fall än när pojken gett sitt medgivande. Det är med andra ord inte sant att Rädda Barnen har bytt fot i frågan, inte heller att Rädda Barnen bara tar ställning för flickor.

  Med vänlig hälsning
  Inger Ashing
  Ordförande för Rädda Barnen

 52. Matte Matik skriver:

  @Inger:
  Preics – så länge det är okej om pojken gett sitt aktiva medgivande till ingreppet godkänner ni ju manlig omskärelse av rituella skäl. Så länge ni godkänner detta arbetar ni inte heller för pojkars rättighet till sin kropp på samma sätt som ni arbetar för flickors rätt till sin egen kropp. Du bekräftade ju bara det Pelle skriver.

 53. Chattanoga skriver:

  @Inger:
  ”…inte heller att Rädda Barnen bara tar ställning för flickor.”

  Är formuleringen i punktlistan ovan likadan för flickor ?
  Om inte: Stämmer det verkligen att ni jobbar för att ALLA barns rättigheter ska bli tillgodosedda?

  PS.
  Det känns ju tryggt att ni arbetar för att informera de minderåriga pojkarna om riskerna kring illegala omskärelser, men hur inhämtas ett aktivt medgivande från EN 8-DAGARS BEBIS?
  Hade det inte varit enklare att ställa sig bakom ett förbud?
  DS

 54. Fredrik Bendz skriver:

  Varför inte tipsa Uppdrag Granskning? Eller Aschberg?

 55. Torbjörn skriver:

  @Rädda Barnen: Även jag undrar hur ett nästan nyfött barn ska kunna ge sitt samtycke till att omskäras? Barn under 15 kan enligt jag inte samtycka till sex, varför anser då Rädda Barnen att de (om de är pojkar) ska kunna samtycka till könsstympning?

 56. Torbjörn skriver:

  jag ska vara lag

 57. Pelle Billing skriver:

  @Rädda Barnen: Men alla rituella omskärelser (i princip) sker innan pojken är gammal nog att kunna samtycka till ingreppet. Judiska pojkar är 8 dagar gamla, och muslimska pojkar är 6-10 år gamla. Samtycke kan man rimligen inte lämna innan man är 15, och egentligen inte innan man är 18 – med tanke på ingreppets irreversibla natur.

 58. Pelle Billing skriver:

  @Mats:

  ”Du borde sluta skänka pengar till Amnesty genast!
  De lyfter inte ett finger mot könsstympning av pojkar.

  Så vitt jag vet är de om möjligt ännu sämre än RB i den bemärkelsen.”

  Amnesty arbetar för en annan typ av frågor än Rädda Barnen. Jämförelsen håller således inte.

  Amnesty brukade jag ge pengar till själv, men jag slutade när jag insåg att de hade anammat ett radikalfeministiskt förhållningssätt till relationsvåld.

 59. Mats skriver:

  @Pelle o @Mattias,
  Amnesty hade en affischkampanj i tunnelbanan mot könsstympnig av flickor för något år sedan. De bryr sig inte om att pojkar stympas men att flickor stympas.

  Kan absolut ha samband med radikalfeminism o Lise Berg o Maggan Winberg mfl.

  För mig är frågorna närbesläktade nog för en bojkott av Amnesty också.

 60. Pelle Billing skriver:

  @Mats: Där har du faktiskt en poäng.

 61. Per skriver:

  @Mats:
  Skillnaden mellan Amnesty och Rädda barnen i detta fall är dock att Amnesty inte jobbar specifikt för BARNS rättigheter och, det måste jag ändå tillstå, det finns problem som är mer angelägna för deras organisation att jobba mot. Dessutom har de en mer internationell profil. Och där tycker åtminstone jag att de verkar göra ett bra jobb!

  Rädda barnen å andra sidan profilerar sig som en organisation som jobbar specifikt för barn och därför måste jag i detta fall sätta ned foten. Nu lades det ju nyligen en kommentar i fältet här som antyder att det hänt något på vägen, men jag skulle vilja få en lite mer uttömmande förklaring för exakt VAD det var för beslut som revs upp innan jag ändrar mina åsikter.

 62. Per skriver:

  @Rädda Barnen:
  Men borde inte samma argument då kunna ges för alla typer av irreverslibla ingrepp, som kvinnlig könsstympning, tounge split, piercing i bröstvårtorna, tatueringar och allehanda påfund?

  Jag är dock mer intresserad av exakt vad som hände på det där mötet. VILKET förslag var det som revs upp och VARFÖR?

 63. JuicyFruit skriver:

  Det är just av denna anledning jag hittills, sedan många år tillbaka, vägrat att skänka pengar till just Rädda barnen. Tyvärr. Och tydligen blir det ingen ändring på det.

  Jag har svårt att förstå att inte fler intar en inställning att de kan vara FÖR omskärelse, som handling, rit etc. – men ÄNDÅ avstå att göra det på barn som inte kan säga sitt om det. För att man håller barnets integritet och självbestämmanderätt högre. Man kan till och med avstå fastän lagen säger att man ”får”.

  Det går att avstå från sin egoism med respekt för andra människor – om man vill. Och det handlar just om det: många vill inte. De vill inte bidra med respekt till sina medmänniskor. Ren och skär egoism, att anse att _andra_ människor skall upprätthålla det fria samhället åt en själv.

Google