I förrgår skrev jag om de avgörande skiljelinjerna i svensk jämställdhetsdebatt. Detta för att belysa det olika innehåll som människor lägger i begreppet ”jämställdhet”. Själv tycker jag att det var en klar och redig genomgång, men jag är ju inte helt opartisk i den bedömningen.

Dagens krönika av Åsa Erlandson i Aftonbladet är tyvärr allt annat än klar och redig. Tyvärr, får jag väl säga, för normalt sett brukar hon uttrycka sina åsikter relativt tydligt – även när jag inte håller med henne.

Erlandsons premiss är att begreppet jämställdhet kan inrymma precis vad som helst, och så långt är jag med henne. Det råder stor förvirring kring vad som egentligen avses med ”jämställdhet”.

Så här definierar hon hon själv begreppet:

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. En central del är lika lön för lika arbete (förutsatt att det utförs lika bra).

Erlandson utgår alltså från att jämställdhet innebär att vi ska ha lika spelregler, och det är även min definition på begreppet. Själv brukar jag prata om lika rättigheter, lika skyldigheter och avsaknad av diskriminering – och det är ju en snarlik definition.

So far so good. Eller hur?

Men sedan börjar förvirringen:

Hur blev det så här? När blev jämställdhet en samlingsplats för fria fantasier?

Herregud, det finns ju par som först erkänner att den ena gör allt i hemmet och sedan hävdar att de lever ”jämställt”.

Nyss var definitionen på jämställdhet att samma spelregler rådde mellan könen. Men nu förefaller definitionen plötsligt vara att män och kvinnor delar (hyggligt) lika på hushållsarbetet.

Det som har händer här är att Erlandson skiftar definition på vad jämställdhet är. Nu handlar det om 50/50-fördelning mellan könen, eller lika utfall. Detta är något helt annat än de lika spelregler som hon förespråkar i sitt föregående stycke! (Kvantitativ kontra formell jämställdhet, om man ska vara lite teknisk.)

Inte undra på att människor är förvirrade kring begreppet jämställdhet. Till och med den som ska reda ut vad som gäller säger emot sig själv.

Mot slutet skriver så Erlandson:

När ingen är överens om vad jämställdhet är, får vi en förvirrad debatt om debatten istället för det som frågan faktiskt handlar om.

Ett bra första steg vore att vi kom överens om vad det är vi pratar om.

Instämmer. Och det vore fint om Erlandson kunde börja med att vara överens med sig själv.

 

27 kommentarer på “Förvirrad artikel tar sig an förvirringen kring begreppet jämställdhet”

 1. David Holman skriver:

  Jämställdhet = lika möjlighet, skyldighet etc.
  Jämlikhet = lika utfall (mäns utfall = kvinnors utfall)

  Inte så himla svårt egentligen.

 2. Håkan skriver:

  Lysande David,

  De flesta som pratar om jämställdhet pratar om jämlikhet. Eller nästan i alla fall. Ofta pratar de om att kvinnor skall vara jämlika männen men oftast inte tvärt om. Man pratar om minst 50% kvinnor, men 100% kvinnor är enligt samma personer lika jämlikt. Eller jämställt som de säger.

 3. Teo skriver:

  @David Holman: Stämmer den där definitionen av jämlikhet? Jag trodde det var lika rättigheter och lika skyldigheter oavsett kön, hudfärg, religion, sexuell läggning och allt annat som man kan bli diskriminerad för. Inte att det hade med 50/50 att göra.

 4. Bashflak skriver:

  Ordet ‘jämlikhet’ betyder väl mer nåt i stil med ‘lika värde’ och tillämpas på långt fler områden än genus/kön.

  Franska revolutionens slagord ‘Frihet, jämlikhet, broderskap’ handlade nog inte om någon 50/50 fördelning.

 5. h:o skriver:

  Jag kände mig också tveksam till Holmans definition. För mig ryms jämställdhet i begreppet jämlikhet: jämlikhet mellan könen, närmre bestämt.

  Slog upp i NE och där menar de att ”jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen.”

 6. [...] Billing å sin sida visar bristen på konsekvens i en artikel där det påtalas att jämställdhet idag kan stå för vad som helst. Share this:FacebookTwitterGillaGillaBe the first to like this. Publicerat i Genus, [...]

 7. Aktivarum skriver:

  Jämställdhet = Vad som helst som politiker gillar
  Jämstyrdhet = Framkvoterad könsbalans
  Jämställdism = Lika rättigheter, likvärdig behandling

 8. Oscar skriver:

  Ärligt talat hur kan man kräva samma möjligheter? Alla människor är ju olika. Vi föds med olika personlighet och olika fysiska förutsättningar. Då blir det helt omöjligt med samma möjligheter.

 9. Bashflak skriver:

  @Oscar:

  Exakt. Ordet ‘möjligheter’ inbjuder till tolkningar som direkt strider mot ‘rättigheter och skyldigheter’ och bör därför skys som pesten.

 10. Ulf T skriver:

  För övrigt, dök följande bloggartikel upp i går:

  Vad man inte får säga i det här landet: hot”

  Det är flera saker som irriterar mig: Självklart är det vidrigt när idioter skickar hot och grova kränkningar. De behöver polisanmälas, och man önskar att polisen för en gångs skull skulle ha tid och kraft att spåra upp dem.

  Men det som också irriterar är när hon börjar måla med den bredaste roller hon kan hitta, och anklagar alla hon kan komma på (som kritiserar feminismen) för att vara ‘antiintellektuella’ och på något sätt bidra till att hon får en massa skit i sin inkorg. T.ex. då Pelle Billing:

  Och det är knappast i form av ett konstruktivt, intellektuellt samtal om feminismens utveckling och framtid. Snarare drar ett antiintellektuellt korståg genom Sverige med paroller om “feministnazin”, hittepåanalytiker som fabricerar om PAS, debattörer likt Pelle Billing som illa rimmar statsfeminism med fascism, flashbackmän som är arga, förbannade, benägna att ta till våld för att bekämpa feminismen.

  Det du, Pelle, du är del i ett antiintellektuellt korståg! ;-)

  Själv tycker sig vara i sin fulla rätt att förlöjliga män på sin blogg (machoikollektivtrafiken), med svepande generaliseringar som ”Det beror så klart inte på att män plötsligt skärpt sig och börjat sitta som folk, utan på att alliansen tvingar oss att jobba ungefär hela tiden. Men vi lovar att skärpa oss. Det gäller ju att prioritera.”

 11. Johan skriver:

  Jag har aldrig hört att jämlikhet skulle betyda lika utfall.

 12. Xenu skriver:

  @Ulf T: Förvånar mig alltid att alla dessa feminister som My Vingren aldrig visar upp skärmdumpar på bloggkommentarer med hot de fått eller mejl med hot de fått eller foton på sms med hot de fått eller inspelningar av telefonsamtal med hot de fått. Istället är det alltid en massa svepande påståenden utan några konkreta exempel. Hur trovärdigt är det?

 13. Bashflak skriver:

  @Xenu:

  Trollkommentarerna med könsord är förmodligen bara 10 % av all kritik hon får, ändå är det just trollen hon väljer att besvara. Enklast så.

 14. Lavazza skriver:

  Xenu: Det är bara icke-feminister som fattar att det är bluff, så varför låta bli att bluffa? Och om någon begär bevis, går det att köra offerkortet och hävda att skeptiker är apologeter.

 15. Nils D skriver:

  Jämlikhet, jämställdhet – begrepp som de flesta verkar ta för givna – inget konstigt alls med betydelsen av dem. Och inte så himla svårt att uppnå enligt många (bara att krossa patriarkatat, ändra på mansrollen och manligheten och strukturerna m.m..). Bara att göra så att allt blir liksom typ lika.

  Jag vill dock påstå att jämställdhet faktiskt är något som är extremt sällsynt i vår värld. Två gatstenar bredvid varandra är jämlika, kanske två enäggstvillingar i samma familj. Men för övrigt är verklig jämlikhet något väldigt, väldigt ovanligt. Konstigt att folk behandlar det som om det vore så vardagligt…

 16. [...] Pelle Billing å sin sida visar bristen på konsekvens i en artikel där det påtalas att jämställdhet idag kan stå för vad som helst. [...]

 17. leifer skriver:

  Pelle Billing

  Här var kolumnen jag talade om tidigare av Anna Laestadius Larsson

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/dags-att-ta-plats-och-sla-klackarna-i-taket_7461636.svd

  Kanske lika förvirrad den f.ö.

 18. [...] bloggar ha en del i kriminella trakasserier? Hur är det Pär Ströms, Mitt eller Pelle Billings fel att dumskallar förolämpar och hotar feminister via telefon och [...]

 19. Men@Work skriver:

  Slutklämmen är otroligt skön. Mer sådant Pelle! :-)

  Nu ser vi att feministerna börjar bli förvirrade och försöker släppa ut dimridåer för att dölja att kejsaren är naken. Under mina många debatter med feminister vet jag att detta är en vanlig strategi. När argumenten tryter börjar man tala snömos…

 20. Hurtbullen skriver:

  Tror att vi behöver verkligen ´sätta´oss ner allihopa och komma överens om begreppen jämställd och jämlik.

  Mitt förslag är att först och främst konsultera NE eller SAOL ( Nationalencyclopedin eller/och Svenska akademins ordlista)

  Jämställdhet och jämlikhet enligt nationalencyklopedin som förslag.

  http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet

  Anser att vi behöver en referens …

 21. Aktivarum skriver:

  Hurtbullen:

  ”Mitt förslag är att först och främst konsultera NE eller SAOL ( Nationalencyclopedin eller/och Svenska akademins ordlista)”

  Sist jag kollade så definiderade stollarna på NE sexism som kvinnoförtryck. Sedan dess har jag använt ”multiple online sources” och vetenskaplig litteratur med riktiga källor när jag vill förstå mig på olika begrepp. Ordböcker är en ”thing of the past” Till och med bonniers svensk-engelska lexikon är mer pålitligt.

 22. Pauli Sumanen skriver:

  Den här kvinnornas ”dubbelarbete” är helt absurt att talas. Om ni tittar på http://www.scb.se/statistik/LE/LE0103/2003M00/LE99SA0301.pdf
  där man har på sidan 60 en tabell om vad man gör i förvärvsarbete och hemma, hittar man, att i Sverige det är hellre män som dubbelarbetar, när man talar om ”familjer” dvs. män och kvinnor som bor samman.

 23. Anders skriver:

  WIKIPEDIA:
  Jämställdhet är ett politiskt begrepp definierat som jämlikhet mellan könen.

  NATIONALENCYKLOPEDIN:
  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen.

  JAG:
  Eftersom jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter så borde man när man undersöker om det råder jämställdhet inom något område undersöka om verkligen kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom området ifråga.

  Men en sådan undersökning brukar man inte göra. Istället så räknar man antalet kvinnor och män för att se om de är lika många.

  Man blandar alltså samman jämlikhet mellan könen med jämvikt mellan könen. Om man sätter likhetstecken mellan jämställdhet och jämvikt så skulle det, om man använder metoden in absurdum, vilket man gör, innebära att Iran är jämställt om andelen kvinnor i befolkningen är lika stor som andelen män.

  För att ta ett mindre drastiskt exempel så skulle det innebära att det råder jämställdhet i en skolklass om hälften av eleverna är flickor och hälften pojkar. Alla inser dock att detta inte räcker för att en skolklass ska anses jämställd.

  Nationalencyklopedins definition innebär att en bolagsstyrelse med åtta kvinnor och en man är jämställd om kvinnorna och männen har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i styrelsen.

  Däremot kan man misstänka att själva valet till styrelsen har präglats av bristande jämställdhet eftersom det råder sådan övervikt på kvinnor.

  mvh
  Anders

 24. Mars skriver:

  Är det någon mer än jag som tycker att Åsa Erlandsson känner sig kränkt?

 25. h:o skriver:

  @Aktivarum:

  Då var det ett tag sedan du kollade, tror jag. Idag står det:

  ”sexism (en bildning till engelska sex ‘kön’ i analogi med rasism), nedvärdering av en person p.g.a. dennas kön. Begreppet introducerades på 1960-talet av feministiska forskare som en parallell till begreppet rasism. Från att ursprungligen ha åsyftat nedvärdering av kvinnor innefattar sexism numera nedvärdering även av män”

 26. Aktivarum skriver:

  h:o

  Det där är visserligen inte lika misandriskt men fortfarande lika felaktigt. Sexism används inte som beskrivning av mansförtryck bara FÖR att de säger det. Just för att de tidigare beskrev sexism som kvinnoförtryck gick ordet inte att använda som beskrivning på mansförtryck (utan tillägg som poängterar det rör män ex. David Benatars ”Second Sexism”)

  Jag rättar mig inte efter NE när det gäller mansförtryck. Det är snarare de som skall rätta sig efter oss. Vi skapar världen, de beskriver den.

Google