Meborgarförslag: Dagens första positiva nyhet

04 juni 2012, av Pelle Billing

Det fortsätter trilla in glädjande resultat från bloggens kampanj om våld i nära relationer. Målsättningen är att få så många kommuner som möjligt i Sverige att ha en jämställd verksamhet mot våld i nära relationer och att informationen på kommunens hemsida ska vara välkomnande för båda könen.

I Gislaved beslutade sig Viktor Andersson för att helt sonika mejla sin kommun och påpeka att deras information var bristfällig:

Hej!

Av vad jag har kunnat utröna från kommunens hemsida, så verkar socialförvaltningen inte för en jämställd syn på våld i nära relationer. Samtliga sidor om våld i relationer utmålar kvinnor som offer, och män som förrövare, även om detta enligt modern forskning visat sig vara en felaktig bild av våld i nära relationer.

Som medborgare i Gislaveds kommun skulle jag vilja be att kommunen ändrar hemsidan och organisationen mot våld i relationer till att vara jämställd och könsneutral för att på så sätt sluta bidra till att män som utsätts för våld förminskas och glöms bort.

I de moderna tider vi lever idag är väl jämställdhet det minsta man kan begära av offentliga verksamheter!? Jag blir uppriktigt kränkt och upprörd över hur enögd organisationen är i såna här ärenden!

De tveksamma sidorna hos Gislaveds kommun finns här, här, här och här. De är minst sagt enkelspåriga och ojämställda, så jag förstår att Viktor reagerade på dem.

Svaret från kommunen blev följande:

Hej Viktor!

Du har helt rätt i dina observationer, men jag hoppas det är en tröst att verkligheten och verksamheten är betydligt bättre! Hemsidan har inte uppdaterats i den takt den borde, vilket vi ska jobba med nu i GGVV. Vi driver en verksamhet 4 kommuner gemensamt och den heter nu familjefridsverkamheten Medverkan, inte kvinnofrid. Sedan ett år tillbaka har vi en kille som arbetar 75% med stöd till män som utövar våld och blir utsatta för våld och det ska fortsätta. Om vi får våra projektmedel så kommer länets mansrådgivning att byggas ut, så resurserna blir likvärdiga för både kvinnor och män. Jag ber om ursäkt för hemsidan och jag ska påskynda uppdateringen, vill du ha mer information så kan du kontakta Medverkan i Gnosjö.

Det rör sig alltså åt rätt håll, vilket är glädjande!

Viktor informerade dem även om bloggkampanjen:

Jag länkade även till din medborgarförslagstag och informerade om att många kommuner nu agerar för att jämställa möjligheterna för utsatta män och kvinnor, och det togs emot med intresse!

Gissningsvis bidrar Viktors mejl (och länken till pågående kampanj här på bloggen) till att förändringsprocessen i Gislaved fortsätter att gå åt rätt håll. I slutändan handlar det inte om vilken grupp som kollektivt drabbas värst av relationsvåld, utan det handlar om att varje medborgare ska kunna få adekvat hjälp och stöd från sin kommun om man blivit utsatt för våld.

Ett stort tack till Viktor för hans insats!

Etiketter:  

7 kommentarer på “Meborgarförslag: Dagens första positiva nyhet”

 1. Mats Lind skriver:

  Imponerande!

 2. Virre skriver:

  Jag har även bett socialstyrelsen att ta upp med Medverkan-samarbetet att de bör ändra sin hemsida att uttrycka en mer jämställd verksamhet.

  ”Medverkan vänder sig främst till tjejer och kvinnor som är eller riskerar att bli utsatta för hot/våld av någon anhörig eller tidigare närstående person.”

  ”Att vara en länk mellan olika parter vid behov. Vi samarbetar med bl a socialtjänst, kvinnojour, brottsofferjour, sjukvård samt rättsväsende. Samarbete sker inte utan kvinnans medgivande.”

  ”Hjälp för kvinnor med hedersrelaterade problem.”

  Ovan är de icke-jämställda passager jag hittar på Medverkans hemsida som inte är riktigt önskvärda. Hedersrelaterade problem hävdar jag med en dåres envishet att bägge kön drabbas av, måhända uttrycker de sig på olika sätt, men det finns inga vinnare i den kulturen.

 3. Bashflak skriver:

  Intressant formulering: ‘Män som utövar våld och blir utsatta för våld’. Det kan ju mycket väl vara samma person. Ofta är det väl så det ser ut, att i våldsamma relationer slåss båda parterna.

 4. Mia. skriver:

  Jag tycker dock att fler än ‘radikalfeministerna’ hamnat lite snett när det gäller partnervåld. Man har mycket riktigt ‘blundat’ för att det även finns kvinnor som är förövare och män som är offer. Men en del tycks ‘blunda’ för att allt våld i parrelationer inte är detsamma som kvinnofridskränkning (borde naturligtvius heta partnerfridskränkning). Därför tror jag det är viktigt att man även börjar skilja på våldstyper.

  De som har erfarenhet av att det förekommer tillfälligt, sporadiskt, oregelbundet och enstaka episoder av våld i relationer (i 50% av förhållanderna?) har inte samma erfarenhet som de som upplevt regelbundet, systematiskt och upprepat våld. Dvs att man skiljer på episodiskt partnervåld och det PB kallar relationsterror. Och att det främst är relationsterrorn som är det stora problemet och även det som är detsamma som ‘kvinnofridskränkning’.

  Eller med andra ord. Allt våld i parrelationer är inte kvinnofridskränkning, men allt våld i parrelationer är inte heller detsamma som kvinnofridskränkning sas.

  edit
  Sen tycks det hos vissa finnas en missuppfattning att man antingen utsätts för fysiskt eller psykiskt våld. De som utsätts för fysisk misshandel vid relationsterror utsätts alltså även (främst) för psykiskt våld. Eller mycket riktigt enbart det.

 5. Rolle skriver:

  Man kan vara stark på olika sätt, och jag är helt övertygad om att kvinnor är fördelade på samma sätt som män i avseende på skev uppfattning om hur en relation skall se ut. Däremot är kvinnor ofta fysiskt svagare än män, vilket gör att de sannolikt tar till andra metoder för att terrorisera i sina relationer. Att däremot göra våld i nära relationer till en fråga om jämställdhet känns missriktat. Våld är trots allt en manlig domän. En präktigt misshandlad kvinna, gör sig bättre på bild än en man med skrubbsår. Våld i nära relationer är i huvudsak ett problem där män slår kvinnor. Jag skulle inte låta mig kuvas fysiskt av en kvinna. Helt enkelt för att få kvinnor har kapaciteten att kunna kuva mig genom misshandel. Även om de väljer att slåss så vet jag, att om det skulle knipa så kan jag nita henne – krasst uttryckt. Vilket är hela skillnaden. Få kvinnor kan säga samma sak. Statistiken tar inte hänsyn till detta. Att däremot skaffa sig ett mentalt övertag över någon för att sedan missbruka det, är i o med Knutby ett alldeles ok sätt att dominera en relation i gränslandet till terror. Det skulle inte förvåna mig om kvinnor vore överrepresenterade vid denna typ av maktmissbruk. Det vore intressant att försöka ta reda på det. Men, så länge som vi söker millimeterrättvisa när det gäller definitioner på kommunernas hemsidor, kommer de som ställer sig emot resonemanget bara att kunna visa en bra bild på en misshandlad kvinna, sedan fattar alla att ni är snett ute. Även om ni kanske inte är det.

 6. Emma skriver:

  @ Rolle: Instämmer i mångt och mycket, millimeterrättvisa i form av någon föreställning av att bägge könen i man/kvinna förhållanden drabbas på exakt samma sätt är lika okunnigt som kontraproduktivt. Däremot applåderar jag om bägge könens problem i havererade förhållanden lyfts fram. En frisk man är inte bara nästan alltid fysiskt starkare, ofta även tyngre än en kvinna. Sannolikheten för att han har erfarenhet av att hantera fysiskt våld är också betydligt högre samt en helt annan fysik med annan muskeluppbyggnad som skydd osv. Han löper även statistiskt betydligt mindre risk än kvinnan att utsättas för kombinationen fysiskt våld och sexuella övergrepp.

  Om vi håller oss till det Mia ovan benämner ”relationsterror” har en frisk normalstor man förutom alternativet att slå tillbaka (även med socialt stigma som risk), alternativet att avvärja angrepp och hålla fast en fysiskt svagare part utan att någon behöver skadas. Det alternativet har mer sällan en kvinna, pga styrkeförhållanden mellan könen.

  Mannen däremot har all anledning att frukta en psyksjuk och eller missbrukande kvinna som är störd nog att attackera honom sovandes, ta till vapen och/eller skada barn eller andra fysiskt svagare än henne för att göra honom illa. Där upplever jag att det skulle behövas betydligt mer forskning och åtgärder för att skydda män än vad det gör idag. Detsamma i de förhållanden där mannen faktiskt är den fysiskt svagare parten. T ex när det gäller handikappade kvinnor vet man att det finns en överrepresentation av övergrepp från närstående. Hur samma situation ser ut för män som på motsvarande sätt är beroende av /utlämnade till att vårdas av närstående har jag aldrig sett någon forskning på. Det vore interessant att se om samma förhållande gäller där, om det finns någon parallell till statistiken på kvinnors våld gentemot små barn.

 7. [...] i Falköping ger resultat 06 juni 2012, av Pelle Billing I förrgår kunde bloggen presentera nya framgångar vad gäller kampanjen för jämställd verksamhet mot våld i nära [...]

Google