Nuförtiden är jämställdhetsintegrering det föredragna sättet att arbeta med jämställdhet, både på lokal och nationell nivå. Detta för att stärka jämställdhetsarbetet. Regeringen har en översiktssida där begreppet förklaras:

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategi som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv.

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter.

I praktiken betyder detta att jämställdhetsperspektivet alltid ska finnas med. Ja, det till och med måste finnas med. Anledningen till detta är att att alla beslut kan påverka fördelningen av makt och resurser mellan kvinnor och män.

Vad får detta för konsekvenser på lokal nivå? Ett exempel är Malmö Stad, som jobbar aktivt med jämställdhetsintegrering och har följande målsättning de närmaste två åren:

Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.

Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att kommunen som arbetsgivare arbetar för likvärdiga anställningsvillkor och arbetsförhållanden, jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper och förhindrar osakliga skillnader i lön gällande för alla kvinnor och män oavsett bakgrund och tillhörighet.

Alla verksamheter i kommunen ska arbeta för en ”jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män”.

Denna målsättning är kompromisslös. Malmö Stad är alltså inte nöjd förrän det råder en 50/50-fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor. Hur ska detta åstadkommas? Makt och inflytande innebär ju alltifrån förmögenhet till den maktposition du har i samhället.

Ska egendom beslagtas och överföras mellan könen? Ska framgångsrika manliga företagare tvingas skänka sitt livsverk (och därmed sin maktposition) till en kvinna? Metoden för att uppnå målet framgår inte, men det är svårt att se hur det ska kunna uppnås utan drastiska åtgärder.

Vidare ska kommunen som arbetsgivare arbeta för en ”jämn föredelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper”. Även här förefaller Malmö Stad ha ett digert arbete framför sig. Jag antar att vi kan se fram emot massuppsägningar av kvinnliga lärare, förskollärare och socionomer för att bereda plats för 50 procent män i dessa yrkesgrupper. Kanske kan man skola om en del av de män som sägs upp inom gatukontoret för att där bereda plats för 50 procent kvinnor?

Inför 2013 satsar Malmö Stad fyra miljoner kronor på jämställdhetsarbete. Någonting säger mig att det inte är tillräckligt för att uppnå målet. En mer realistisk planering skulle vara att lägga ungefär hälften av budgeten på den stora omställning som väntar. Omskolningar av kommunal personal är dyra. Och när människors egendom beslagtas för att ges till grannen, samtidigt som man sägs upp från sitt jobb, kan resultatet bli dyra kravaller.

Möjligen är jag naiv som utgår från att Malmö Stad verkligen menar det de skriver. Men jag tycker det är rimligt att vi börjar diskutera vad konsekvenserna skulle bli om slagorden om absolut kollektiv rättvisa mellan könen började implementeras. Antingen får politikerna stå för det de skriver, eller så får de backa från sina formuleringar.

 

69 kommentarer på “Malmö satsar miljontals kronor på jämställdhetsintegrering”

 1. Niklas skriver:

  Feminister ser till så att man lär sig ”rätt” saker i skolan, sen vill de hjälpa en att göra ”rätt” val till skolan genom positiv särbehandling, sen vill de hjälpa en välja ”rätt” yrke genom att ha positiv särbehandling även där, och till slut när det är dags att välja familj så hjälper de en att dela föräldraförsäkringen rätt genom kvoterad föräldraförsäkring (de försöker sälja individualiserad numera, vilket är i princip samma sak, fast styckad i två) och jämställdhetsbonusar.

  Kul för oss att denna minoritet människor finns som väljer oss att välja rätt.

 2. AV skriver:

  Detta måste ju innebära att det fördelas lika mycket resurser till slagna män som slagna kvinnor, att häften av alla i snösvängen ska vara kvinnor, att hälften av sociala stödåtgärder ska gå till män, att för varje tjejdag på skolan och fritidsgården finns en killdag, att barnbidraget delas 50/50 per automatik, att det finns exakt lika antal offentliga toaletter för herrar och damer (inga pissoarer för män, vi mår ju inte bra av att ståkissa), stora satsningar för att höja pojkars betyg osv

  Något säger mig att man inte kommer jobba så hårt på att motarbeta de verksamheter där kvinnor dominerar. Kvinnor är ju förfördelade på så många områden (som vi ju ”vet”) så de delar där män diskrimineras är inte prioriterade.

 3. Matte Matik skriver:

  Det skulle faktiskt vara väldigt underhållande att från mitt avstånd se Malmö Stad jämföra denna jämställdhetsintegration på allvar. Jag gissar att de bara tramsar som vanligt, tyvärr.

 4. Chade skriver:

  ”Denna målsättning är kompromisslös. Malmö Stad är alltså inte nöjd förrän det råder en 50/50-fördelning av makt och inflytande mellan män och kvinnor. Hur ska detta åstadkommas? Makt och inflytande innebär ju alltifrån förmögenhet till den maktposition du har i samhället.

  Ska egendom beslagtas och överföras mellan könen? Ska framgångsrika manliga företagare tvingas skänka sitt livsverk (och därmed sin maktposition) till en kvinna? Metoden för att uppnå målet framgår inte, men det är svårt att se hur det ska kunna uppnås utan drastiska åtgärder.”

  Det ska påpekas att det som åsyftas endast är de kommunala verksamheterna. Så det är inte fråga om någon beslagtagning av företag och privat egendom för att uppnå målet.

  Däremot så är det ju intressant att det ska vara en jämn fördelning mellan könen avseende makt. Den främsta makten i kommunen utövas ju av de förtroendevalda. Ska vissa av dessa självmant avgå för att ge plats åt någon av motsatt kön tills det är exakt 50/50? Hur löser de problemet med att det finns 61 ledamöter i kommunfullmäktige? Ska en eller flera (då ojämnt antal) hens också släppas in? Är det att repektera demokratiska val?

 5. Matte Matik skriver:

  @Chade: Det finns fler kvinnliga chefer i offentlig verksamhet överlag. Om detta gäller även i Malmö och 50/50 är målet måste det väl vara dags för dom att ”maka på sig” va? :-D

 6. Prill (fd Pernilla) skriver:

  Bra att du drar resonemangen till sin spets. Ska målen uppnås måste vi börja beslagta människors egendomar (som det kan ligga ett liv av uppoffring bakom) eller tvångsplacera män och kvinnor i nya yrkesroller. Vad har hänt med de liberala, demokratiska värderingarna? Varför tillåts totalitära metoder i jämställdhetsarbetet? Det är obegripligt att offentliga institutioner kan få syssla med sådan här verksamhet när vi har en borgerlig regering.

 7. Bashflak skriver:

  De vill nog ha mål som är absolut orimliga och omöjliga att uppnå, för då kan de försörja sig själva genom att älta samma frågor ända fram till pensionen.

 8. Prill (fd Pernilla) skriver:

  @Bashflak:

  Det var nog huvudet på spiken! Offerkoftan behöver aldrig tas av!

 9. Mia. skriver:

  Möjligen är jag naiv, men uppfattar det inte som att man säger att man ska uppnå, utan just ‘arbeta för…’. Och det tycker jag väl är ok, dvs liksom man arbetar för bättre hälsa, hållbar utveckling etc. Iofs leder det kanske mycket riktigt till att vissa kan göra sig en livskarriär på detta då ‘målet’ 50/50 kanske aldrig riktigt kommer att uppnås. Samt att det då just är viktigt att vara uppmärksam på att flera perspektiv får komma till tals. Dvs inte konsensus inom en grupp utan mellan oliktänkande grupper. För jag tycker iaf att det kan vara ok om jämställdhetsintegreringen leder till t ex mer och (utifrån kunskap) bättre stöd för utsatta män (och kvinnor) samt att locka även män som vill till ‘okonventionella val’. Annars blir det mer i mina ögon som att man är ‘mot’ jämställdhet snarare än att man är med och vill påverkar/jobbar för en annan sorts jämställdhet.

 10. Eva skriver:

  @Pelle Billing

  ”Alla verksamheter i kommunen ska arbeta för en jämställd fördelning av makt och inflytande till alla kvinnor och män.”

  Jag uppfattar att det hänger ihop med det jämställdhetspolitiska målet ”Makt att forma samhället och sitt eget liv”, dvs att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Hur kommer du fram till slutsatsen att det innebär en 50/50-fördelning av makt och att åtgärden skulle vara att mäns egendom beslagtas och överförs till kvinnor?

  ”Vidare ska kommunen som arbetsgivare arbeta för en jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper.”

  Varför tror du att det innebär massuppsägningar av kvinnliga lärare, förskollärare och socionomer? Jag uppfattar det som att kommunens verksamheter i samband med rekrytering, vid i övrigt lika meriter, ska prioritera det underrepresenterade könet. Tycker du att det är negativt om till exempel män får ”förtur” vid rekrytering inom skola och omsorg, och i så fall varför?

 11. Lavazza skriver:

  Humbug! Det finns väl inget i världen som kvinnor har större anledning att frukta än jämställdhet.

 12. Lavazza skriver:

  Tänk om det stod så här istället:

  ”Senast år 2013 ska Malmö stad ha säkerställt att alla verksamheter arbetar för likvärdig verksamhet, service och bemötande, likvärdig myndighetsutövning, likvärdig fördelning av skatteinbetalningar och jämställd fördelning av ansvar och uppoffringar till alla kvinnor och män, flickor och pojkar oavsett bakgrund och tillhörighet.”

 13. Niklas skriver:

  Mia: Jag tror snarare att det är så att männen och kvinnorna inte vill, mer än att samhället håller dem tillbaka. Fast detta vägrar ju feminister inse.

 14. Pelle Billing skriver:

  @Prill (fd Pernilla): Det är de rödgröna som har makten här i Malmö. Men tyvärr vågar inte den borgerliga regeringn slå in på en ny väg vad gäller jämställdheten. Inte på något avgörande sätt iaf.

 15. Matias skriver:

  Pelle Billing:

  ”Vidare ska kommunen som arbetsgivare arbeta för en ”jämn föredelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper”. Även här förefaller Malmö Stad ha ett digert arbete framför sig. Jag antar att vi kan se fram emot massuppsägningar av kvinnliga lärare, förskollärare och socionomer för att bereda plats för 50 procent män i dessa yrkesgrupper. Kanske kan man skola om en del av de män som sägs upp inom gatukontoret för att där bereda plats för 50 procent kvinnor?”

  HAHAHAAA!!! :)

 16. Pelle Billing skriver:

  @Mia.: Fast jag tror inte på utopiska mål. Bättre att sätta upp en målsättning som de kan uppnå. De målsättningarna du specificerar är ju möjliga att uppnå, så bättre att i så fall skriva in dessa.

  Personligen ser jag det som rent kontraproduktivt och t o m destruktivt för människor att sträva mot 50/50-fördelning. Jag vill se fria människor som kan leva det liv de vill, och att det finns ett visst skyddsnät om man misslyckas.

 17. Pelle Billing skriver:

  @Eva:

  ”Hur kommer du fram till slutsatsen att det innebär en 50/50-fördelning av makt och att åtgärden skulle vara att mäns egendom beslagtas och överförs till kvinnor?”

  50/50-fördelning är samma sak som jämställdhet nuförtiden, det står både regeringen om Malmö Stad för.

  Du kan t ex läsa om det i detta dokument (som även länkas i inlägget ovan): http://www.malmo.se/download/18.29c3b78a132728ecb5280001104/Jmndhetsintegrering+Utvecklingsplan_korr9aug.pdf
  Citat 1: En jämn fördelning av makt och inflytande.
  Citat 2: Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

  Att egendom beslagtas och att människor får tvångs-omskolas är enda sätten att uppnå målen. Jag tror inte det kommer att ske, men då bör de släppa på sina utopiska mål som i grund och botten är samma andas barn som de kommunistiska öststaterna var.

 18. Pelle Billing skriver:

  @Eva:

  ”Varför tror du att det innebär massuppsägningar av kvinnliga lärare, förskollärare och socionomer? Jag uppfattar det som att kommunens verksamheter i samband med rekrytering, vid i övrigt lika meriter, ska prioritera det underrepresenterade könet.”

  Att prioritera det underrepresenterade könet är en annan typ av målsättning. Det är inte det de skrivit in. De har skrivit att det ska bli en 50/50-fördelning. Bättre att skriva det de faktiskt menar i så fall.

  ”Tycker du att det är negativt om till exempel män får ”förtur” vid rekrytering inom skola och omsorg, och i så fall varför?”

  Min grundprincip är att den bäst lämpade ska få jobbet. Ibland kan kön vara en reell merit, om det är en verksam som närmast är enkönad men som skulle må bättre av att inte vara det.

  Automatisk förtur för endera könet är jag starkt emot, men om arbetsgivaren ser kön som en merit i sin rådande verksamhet kan den ”meriten” faktoreras in i helhetsbedömningen när den bäst lämpade ska utses.

  Dock ska det inte finnas något regelverk om att prioritera ena könet. Det får de som är ansvariga för verksamheten bedöma. Det kan handla om en förskola som tycker sig behöva ett par manliga förebilder eller ett internationellt smink-bolag som inser att de behöver ett par kvinnor i styrelsen. Verksamheterna ska fungera och då måste man vara fri att ta in den typ av personal man har behov av.

  Långt svar men ungefär så tänker jag.

 19. Dennis skriver:

  Risken är ju att det här som vanligt leder till att enbart kvinnor ska kvoteras in i manliga domäner medan män som vill bli socionomer, jobba på FK, som lärare eller som läkare (som nu är kvinnodominerat) inte får samma gräddfil.

  Män måste KRÄVA garantier på att de också kan bli inkvoterade och det bör därför upprättas ett minutiöst schema eller kalkyl på detta. Annars är och förblir jämställdhetsarbete en fackförening för kvinnor och kvinnor enbart och det är totalt oacceptabelt. Glöm att jag tänker vara med och se mina söner kvoteras bort om det inte finns några garantier att dom kan kvoteras till andra yrken.

  Sen har vi en annan aspekt och det är ju då att strukturerna i sig är ju män också ”offer” för som det diskuterats tidigare här, därför måste kvotering ta hänsyn till hur många det är av varje kön som söker tjänster. Annars leder kvoteringen till räkmacka för den underrepresterade sökargruppen och det är inget annat än urvals-diskriminering. Ska man ta bort strukturerna i samhället så måste det ske på humana grunder och man måste låta det ta tid. Det går inte att offra generationer av män bara för att ta bort några strukturer. Jag har tex ingen lust att se unga män svettas på juristlinjer för att sen ha en uppförsbacke när de söker jobb enbart pga av sitt kön och ännu värre vore det om den kvinnan som tar en ung mans plats vid tillsättande av jobb sen väljer att ta ut mammaledighet och själv vara delaktig i just den struktur som kvoteringen säger sig vilja ta bort. Kvinnor har också ett ansvar för att bekämpa patriarkatet och jag ser inte att dom gör det i samma utsträckning som män som tvingas stå vid sidan om och se på. Glöm att jag bjuder på det.

 20. Hurtbullen skriver:

  När jag läste igenom Malmö stads ide´dokument för jämställdhetsintegreringen så slogs jag av att detta låter väldigt likt här i Göteborg också. Själv jobbar jag i en jättestor total segregerad stadsdelsnämnd och är till på köpet jämställdhets/värdegrunds ombud på min arbetsplats med 10 anställda.
  Det finns tjänstemän på göteborgs stadskansli som utverkar styrdokument för hela kommunens jämställdhetsarbete, med stark slagsida på sexuella och etniska minoriteters situation, vilket är både vettigt och intressant eftersom ombuden jobbar direkt på sina arbetsplatser snarare lekfullt än håller långa intetsägande orala litanior.
  Det som håller på att hända i Malmö, tolkar jag som att det är certifieringar på gång. Genuscertifieringar ? Det är bara att beklaga i så fall.

  Jag träffade ansvarig tjänsteman på pridefestivalen i Göteborg (Passade på att ta honom på pulsen angående hans personliga inställning) och det verkar som om det hela sköts – i alla fall nu- med stor integritet. Han verkade i .a.f. medveten om att det finns en osunda komponenter bakom feministisk politik (Som vinner mark även här bland kommunalråden här i götet) Så det är väl bara en tidsfråga innan någon höjdare i kommunen griper in och vill tävla med Malmö om att bli den mest jämställda kommunen i landet, typ.

  Fast egentligen så är det inte så blodigt. I min stadsdelsnämnd finns det sedan urminnes tider i styrdokumenten inskrivet att kommunens arbetsplatser ska vara så 50/50 fördelade i kön. Men det är ju bara för syns skull. Lokala fackföreningen talar sig varm om samma sak, fast jag skulle vilja se ett kvinnligt fackombud konkret berätta att detta skulle innebära att 90% av tjejerna skulle bereda plats för utomeuropeiska män, och göra något annat. Ingen gör det, det är politisk självmord.

  Likadant är det med jämställdhetsmöten där jag deltar då och då. Man hör sällan ordet könsmaktsordning t.ex.
  Det verkar helt enkelt att t.o.m. regeringsförklaringen om jämställdhet är alldeles för magstark, för att tas på allvar, även för jämställdhetsombuden.

  Men , det krävs ju att bara en enda hög tjänsteman ändrar på det hela …Vi har ju trots allt en centraliserad demokrati med många bokstavstrogna ideologer. Det som är nytt med genusapparaten är att den på köpet försöker sig på en universallösning grundat på en etik som ska passa alla arbetsplatser, vilket är en ren omöjlighet.

 21. Eva skriver:

  @Pelle Billing:

  Jag har läst dokumentet och jag gör inte samma tolkning som du. Som sagt, jag uppfattar att Malmö stads inriktningsmål ”att arbeta för jämställd fördelning av makt och inflytande” hänger ihop med det övergripande jämställdhetsmålet ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” (sid 3). Dvs att kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. Möjligen kan jag tycka att Malmö stads mål skulle kunna förtydligas så det blir tydligare vad det är för makt och inflytande som avses.

 22. Eva skriver:

  @Pelle Billing:

  Återigen tolkar jag inte dokumentet på samma sätt som du. Med tanke på fotnoten (sid åtta) till inriktningsmålet ”att som arbetsgivare arbeta för en jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper” så uppfattar jag att det är just prioritering av det underrepresenterade könet vid rekrytering det handlar om. Jag hittar ingenting om krav på 50/50-fördelning.

  Jag tycker att det är okej att ha kommungemensamma mål t ex när det gäller jämställdhet, men jag håller med dig om att det till syvende och sist är verksamhetsansvariga som beslutar om rekrytering.

 23. Dennis skriver:

  Eva

  En jämn fördelning av kvinnor och män kommer ju onekligen att leda till att man inte tar hänsyn till meriter utan även kön. Det där måste isåfall kontrolleras så att man också tar hänsyn till urvalet. De män som sedan då väljs bort bör ha det motiverat som att de blivit bortvalda pga av kön. Då ska de ha kompensation för att det. Vad vet jag inte men jag tycker att det måste ges något i return till män som då blir bortkvoterade. Jag håller inte med om att kvotering bara kan betyda 50 / 50. Strävar man efter att jänmna ut könen på en arbetsplats så får det direkt konsekvenser fär den överrepresenterade gruppen. Män måste också erkännas som offer i dessa strukturer och inte bara tilldeles rollen som bad guys och de som ska straffas. .

 24. Nils Jungenäs skriver:

  NU börjar jag gilla din ton Pelle. ;-)

 25. Eva skriver:

  @Dennis:

  I dokumentet som diskuteras står det uttryckligen att positiv särbehandling bara får ske om meriterna är lika, och då utgår jag ifrån att det är det som gäller.

  Om en förskolechef väljer att anställa en man, framför en kvinna med samma meriter, just för att han är man så har jag inga problem med det. Tvärtom tycker jag att det är positivt om det blir en jämnare könsfördelning inom barnomsorgen. Att kvinnan som inte fick jobbet skulle få någon form av kompensation håller jag inte alls med om.

 26. Dennis skriver:

  Eva

  ”I dokumentet som diskuteras står det uttryckligen att positiv särbehandling bara får ske om meriterna är lika, och då utgår jag ifrån att det är det som gäller.”

  Det borde rimligen tas hänsyn till urvalet också. Meriterna kan ju vara lika för väldigt många män och kvinnor och att då inte ta med i beräkningen att fler män sökte tjänsten blir diskriminering pga av kön. Tex 500 söker tjänsten. 100 tjejer och 400 killar. De 100 tjejerna har likvärdiga meriter som de 400 killarna. Ska då 100 tjejer automatiskt gå före de 400 killarna? Jag tycker det vore orättvist.

 27. Dennis skriver:

  Sen är det en principfråga. Ska inte kvinnor ges delaktighet i att strukturerna finns som man vill få bort? Män kan inte förväntas överge jobbmöjligheter utan att andra möjligheter ligger för handen. Varför så tyst om detta? De kvinnor som dessutom själva lever patriarkaliskt dvs med man som inte vill ta barnledigt, vilket ansvar har dessa kvinnor för att vidmakthålla patriarkala strukturer? Vilket ansvar har de när de sen uppfostrar sina barn? Du och jag vet att det ställs inga krav alls där och det kanske det bör göras, speciellt i tider då män förväntas ta ett steg tillbaka vid likvärdiga meriter.
  Men icke, det där vill man inte ens diskutera för kvinnor kan enligt gängse teorier aldrig göra fel. Dom är ständiga offer och män är ständiga skurkar. Väldigt inhumana lösningar kommer ur det synsättet. Som man kräver jag mer för mina skattepengar. Jag vägrar ställa upp på rådanade samhällslösningar.

 28. Lavazza skriver:

  Att dela positiva resultat som någon har mer av utan att dela upp negativa uppoffringar/risktaganden/investeringar som lett till resultatet är inte jämställdhet, det är att att privilegiera någon annan.

  Att denna fråga, som det verkar, inte diskuteras, gör att dokumentet förespråkar ren stöld.

  För att uppnå denna typ av jämställdhet måste man göra omfördelningar mellan könen som få skulle acceptera inom könen.

  De som förespråkar denna typ av jämställdhet brukar alltid undanta de områden där de själva är gynnade, genom naturen, tur eller ansträngning.

 29. Mia. skriver:

  @Pelle Billing:

  Hur utopiskt det är kan nog ingen sia om. Men kändes lite väl ‘mot’ och mindre ‘för’ och lite väl dramatiskt att det skulle ske genom uppsägningar, omskolning och att beslagta och omfördela. Som jag tolkar det ska målet inte vara uppnått 2013 utan snarare då man ska börja ‘arbeta för…’. Alltså snarare genom naturlig avgång och förändrade normer, dvs en långsam process (och att det även finns de som är ‘för otåliga’). Men som jag sa för länge sedan tror jag mycket riktigt att förändring sker i kraftfältet mellan konservatism och reform (inte revolution och extremism).

  Sen kan jag inte se att det skulle vara destruktivt att sikta mot en jämn fördelning, orealistiskt möjligen men inte destruktivt. Det blir det alltså först när man börjar tvinga folk. Siktar man mot en jämn fördelning når man kanske en jämnare fördelning. Liksom man t ex har en nollvision i trafiken med vetskap om att det är ‘utopiskt’. Jag kan t ex tycka att det vore önskvärt med en jämn fördelning i t ex förskola etc men att det då kanske även innebär att verksamheten förändras, dvs att kvinnligt perspektiv (och ‘feminister’) inte har tolkningsföreträde. Men ja jag är mer ‘likartsjämställdsaktivist’ medan andra är mer inne på ‘särartsjämställdhet’. En vinkling på diskussionen jag och andra även varit inne på här tidigare. Ja i stora penseldrag typ.

 30. Eva skriver:

  @Dennis:

  Om barnomsorgen i Stockholm utlyser 100 tjänster, och 400 tjejer och 100 killar (alla med samma meriter) söker, så har jag inga problem med att de 100 killarna får jobben. Jag tycker att det i så fall är viktigare med en jämnare könsfördelning inom barnomsorgen än att det skulle vara ”varannan damernas” i rekryteringen.

  Orättvist? Kanske. Jag säger som jag brukar säga till mina barn ”En sak ska du ha klart för dig, livet är inte rättvist”.

 31. Mars skriver:

  Vaknade upp i morse och kände mig lite förtryckt av de rådande maktstrukturerna. Tack och lov att man bor i Sverige där det finns politiker som tar sådant förtryck på allvar.

 32. Hurtbullen skriver:

  Det Pelle menade, att verkligen ligga på och kräva lite konkreta svar från Malmö Kommun för vad som menades med texten, vore helt klart ett nytt lärorikt sätt att lära känna sin egen kommun, många skulle bli förvånade vilket hönshus de kommunala verksamheten egentligen är. De som har sett serien ”Starke man” om en kommunalpolitiker i svinarp, är inte långt ifrån sanningen, som jag ser det.

  Det finns drösvis med självsäkra deklarationer som kläcks i kommunala thinktank´s. De flesta ideér till verklighetsscenarior t beror på att det finns begåvningar i närheten som orkar dra igenom ideén i sig. Den politisk tillsatta SDN sitter mest och fiser i läderfåtöljerna och agerar `visionärer`nuförtiden. Uppgivet,frånvänt,trött ,självförhärligande och bitvis ganska narcissistisk kultur med näsa för manipulativa härskartekniker, de har odlat längst däruppe.

  Oacceptabla manér. Fram med giljotinen. Sedan får vi se.
  Under min tid som egenföretagare har jag mött många många fler hederliga kollegor , än vad kommunen har i begåvningsreserver. Och till dett betalar vi skatt . * Slapface* Den enda trösten : Kommuner gör hellre en omorganisation än att tvingas inse verkligheten. Det betyder att man kan passa på att göra sig av med folk som blivit för obek
  beväma = Lite för uppstudsiga mot makten och som mycket väl kan ersätta dom vilken dag som helst.

 33. Jenny Kristiansson skriver:

  Jag tolkar inte att ”arbeta för” något skulle innebära att man införde ett slags Gulagsystem. Utan mer att man har något i åtanke och strävar mot det.

 34. AV skriver:

  @Eva: Om målet är lika möjligheter att forma samhället och sitt liv är vi i Sverige i princip i mål:
  Kvinnor och män har lika möjligheter att engagera sig politiskt eller i annan organiserad form. T o m speciella kvinnopengar.
  Kvinnor och män kan välja precis vilken yrkesbana de vill och kvalificerar sig till.
  Kvinnor och män kan ha precis vilka intressen de vill. Bara att börja knyppla, spela fotboll eller spela gitarr.
  Kvinnor och män har lika rätt att ta ut föräldraförsäkring. Men kvinnor kräver att de skrivs över.
  Kvinnor och män har lika rätt att välja partner. Om hon inte vill göra mer hushållsarbete och jobba deltid kanske hon skulle göra klart det INNAN hon skaffar barn med någon. Ingen blir tvingad in i äktenskap, utan inom hederskulturer. Hon har tillgång till preventivmedel och fri abort.
  Kvinnor och män tjänar ungefär lika mycket om de gör samma yrkesval och har samma meriter. Grattis.

  De enda som defakto diskrimineras i lag är män och pappor. Så om det inte handlar om att styra in människor att göra andra val, alt tvinga och kvotera, finns det inte mycket att jobba på.

 35. Sam_Vimes skriver:

  @Eva, 19:22

  Jag har stora problem med det.

 36. Hurtbullen skriver:

  @Jenny Kristiansson:

  ”Jag tolkar inte att ”arbeta för” något skulle innebära att man införde ett slags Gulagsystem. Utan mer att man har något i åtanke och strävar mot det.”

  Du skrev, faktiskt, att det är värt att sträva mot ett Gulagssystem ändå :-= Hihi…Det var inte meningen va ? VA ?

 37. Eva skriver:

  @AV:

  ”De enda som defakto diskrimineras i lag är män och pappor.”

  Men då är det väl bra om vi fortsätter att sträva efter att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter.

 38. Jonte skriver:

  @Jenny Kristiansson:

  Varför ska man sträva mot det? Vad är det i 50/50 vad gäller varje livsval och yrkesval som är så eftersträvansvärt?

  Det enda som vi 100% bör sträva efter är ”lika möjligheter att forma samhället och sitt liv”. Men det finns ingenting som säger att det skulle ha någonting att göra med 50/50 fördelning mellan kvinnor och män vad gäller yrkesval, prioriteringar, livsval med mera. Tvärtom så kan man inte uppnå detta utan politisk styrning människors egna privata livsval vilket ju går helt i strid med devisen att varje individ ska vara fri att forma sitt eget liv. Krig är fred.

 39. Jenny Kristiansson skriver:

  @Jonte:

  Mmmm fast nu såg jag inget om 50/50 fördelning i de styckena Pelle klippte in. Det var Pelle som tolkade det så.

 40. Jenny Kristiansson skriver:

  @Hurtbullen:

  Hmm did I? Det kanske bor en liten kommunistisk lägervakt inom mig ändå. Som bara väntar på att bli framsläppt för att få börja tortera folk….. vilka som helst.

 41. Bashflak skriver:

  Finns det någon handlingsplan kopplad till dessa målen? Där bör man kunna läsa vad de egentligen menar.

 42. Hurtbullen skriver:

  @Jenny Kristiansson:
  ” Hmm did I? Det kanske bor en liten kommunistisk lägervakt inom mig ändå. Som bara väntar på att bli framsläppt för att få börja tortera folk….. vilka som helst.”

  Nejdå.

  Jag förstår vad du menar, och det förtjänar respekt också. Men syftningsfel är bara f-ö-r- roliga ibland. :-) Sånt man gör själv gör hela tiden fast man hoppas på att ingen annan ska upptäcka det :-) )

 43. Jonte skriver:

  @Jenny Kristiansson:

  Det är svårt att tolka ”jämn fördelning av kvinnor och män inom olika yrkesgrupper” som något annat.

 44. Mörker skriver:

  ”Jag antar att vi kan se fram emot massuppsägningar av kvinnliga lärare, förskollärare och socionomer för att bereda plats för 50 procent män i dessa yrkesgrupper.”

  Det vore fint om jämställdhetsarbete verkligen kunde göra skäl för namnet. Eftersom det är svårt att justera upp män till kvinnors nivå, så får man justera ner kvinnor till mäns nivå. Jag ser även fram emot att kvinnors självmord ökar, social utslagning bland kvinnor stiger till jämställda nivåer, samt att kvinnor dömss till fängelse i samma utsträckning som män, osv. Det är nog inte många kvinnor som förstår hur pissigt deras liv skulle bli om verklig jämställdhet uppnåddes (inte för att samhället är på väg dit)

  Mycket av det som feminister vill göra gällande är mäns inneboende ”ondska” och ”förtryckande av kvinnor” är egentligen uttryck för att män saknar maktAtt vara man och feminist är därför något som är förbehållet väl beställda män – ett legitimt sätt att odla sitt hat för män som har det sämre och vars liv inte är en rosaskimrande mediekarriär i stockholmsvitt.

 45. John Nilsson skriver:

  Hur kan man i Malmö stads ”Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering” konstatera (s. 23)…

  ”4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.”

  och samtidigt skriva att (s. 6):

  ”4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska
  ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”

  Är inte formuleringen ”mäns våld mot kvinnor” ett kardinalexempel på (hur man aktivt skapar) en ”stereotyp uppfattning om kön”?

  http://www.malmo.se/download/18.29c3b78a132728ecb5280001104/Jmndhetsintegrering+Utvecklingsplan_korr9aug.pdf

 46. Matte Matik skriver:

  @John: Bingo! Men det är ju rätt stereotyp uppfattning som skapas, och då är det inga problem!

 47. Bashflak skriver:

  @John Nilsson:

  Exakt, det där är en av feminismens största självmål. Att å ena sidan vilja avskaffa ‘könssterotypa föreställningar’, å andra sidan älta faktoiden ‘mäns våld mot kvinnor’ som om det vore vårt största samhällsproblem, samtidigt som utländska studier genomförda på ett sätt som förmår tränga genom mörkertalet, visar att män och kvinnor pucklar på varandra i ungefär samma utsträckning inom hemmets fyra väggar.

  Kvinnor slår oftare, män slår hårdare, vilket förklarar varför den officiella svenska statistiken från BRÅ ger sken av att det främst är män som slår. Som samhällsproblem betraktat, omfattar de anmälda fallen mindre än 1 % av befolkningen, medan dödsfallen, båda könen inräknat, är färre än de som orsakas av sommartidsomställningen.

 48. Niklas skriver:

  ”4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.”

  Älskar hur feminister har lyckats få sånt här, och att motarbeta könsroller i läroplanen, till att betyda att alla könsskillnader ska utraderas.

 49. Niklas skriver:

  Eva:

  ”Om barnomsorgen i Stockholm utlyser 100 tjänster, och 400 tjejer och 100 killar (alla med samma meriter) söker, så har jag inga problem med att de 100 killarna får jobben. Jag tycker att det i så fall är viktigare med en jämnare könsfördelning inom barnomsorgen än att det skulle vara ”varannan damernas” i rekryteringen.”

  Varför är det så viktigt med jämn könsfördelning? Förstår inte detta argumentet.

 50. Bashflak skriver:

  Jag ser faktiskt barnomsorgen och grundskolan som ett av få yrken där god representation av båda könen är viktig, eftersom både pojkar och flickor mår bra av att uppleva positiva manliga förebilder redan i unga år. Detta saknas i många trasiga familjer, där barnen bor med en ensamstående mamma och bara träffar kvinnliga vuxna på de kommunala institutioner där de tillbringar dagarna. 50/50 är inte nödvändigt, men en eller ett par manliga pedagoger i varje barngrupp vore ett stort lyft.

  Märkligt nog ser man väldigt få strävanden mot detta från myndigheternas håll.

 51. JD skriver:

  I Malmö kommer alltså Män bli nekade t.ex bygglov pga sitt kön eftersom för få kvinnor söker bygglov.

  Här är fler ansökningar som görs till malmö Stad där man kan komma att bli nedad pga sitt kön:
  http://www.malmo.se/Blanketter–tjanster/Flikelement/Blanketter–tjanster.html

  Märkligt!

 52. Mia. skriver:

  @Bashflak:

  ”…utländska studier genomförda på ett sätt som förmår tränga genom mörkertalet,…”

  Det förefaller snarare som om dessa studier riktar in sig på allt våld i nära relationer. Precis som vissa radikalfeministiska studier gjort och gör och att man då får fram bilden att detta skulle vara ett enormt samhällsproblem som drabbar ca 25% av befolkningen.

  Studerar man istället det vi kallar grov fridskränkning (som i brås studie) så visar det sig att misshandlade kvinnor drabbas mer av hot och våld medan misshandlade män utsätts mer för trakasserier (psykisk misshandel).

  Att kalla allt våld i hemmet för ‘partnerfridskränkning’ är lika missvisande som att kalla allt våld i samhället för grov misshandel. Men den siffra man mycket riktigt snarare ska förhålla sig till är de fall av grov ‘partnerfridskränkning’ som anmäls varje år vilket mycket riktigt visar att det inte är ett folkhälsoproblem om än ett stort problem för de som befinner sig i den situationen (siffrorna för grov kvinnofridskränkning är ca 2500/år).

  @Bashflak:

  ”Märkligt nog ser man väldigt få strävanden mot detta från myndigheternas håll.”

  Nej och det beror nog på att feminism ‘enögt’ har blivit synonymt med jämställdhet.

 53. [...] bra exempel på detta resonemang är när Pelle Billing berättar hur Malmö satsar miljontals kronor på jämställdhetsintegrering. Kort sagt det kostar rejält med pengar att ligga på topp i [...]

 54. jimmy skriver:

  @Eva
  Hur ska du göra för att få jämn könsfördelning inom t.ex bygg- skogs- gruv-branscherna eftersom det tydligen är så viktigt med jämn könsfördelning? Fast det är klart, dessa jobb är ju där ungefär 1 person i månaden dör i sitt arbete bara i Sverige så det duger väl bara slit&släng-män ….

 55. vmm skriver:

  Jag hörde på något slags tv-nyheter igår att 80% av jämställdhetsbonusen som man kan få om man delar lika på föräldraledigheten tas ut av kvinnor (jag vet inte hur den där bonusen funkar så fråga inte mig hur det funkar). Om 80% av dom som utnyttjar bonusen är kvinnor så måste ju det här systemet omedelbart avskaffas om man tillämpar jämställdhetsintegreringen. Eller i varje fall reforemeras och förändras så att kvinnor inte får så mycket och män så lite. Men det är väl som dom säger, dvs att det finns mycket kvar att göra innan vi får jämställdhet.

 56. Eva skriver:

  @jimmy:

  Hur ska du göra för att få jämn könsfördelning inom t.ex bygg- skogs- gruv-branscherna eftersom det tydligen är så viktigt med jämn könsfördelning?

  Jag har inte sagt att jag tycker att det är viktigt med jämn könsfördelning i alla verksamheter (även om jag tror att det blir roligare på jobbet), så den frågan överlåter jag med varm hand till chefer för bygg-, skogs- och gruvföretagen.

  ”Fast det är klart, dessa jobb är ju där ungefär 1 person i månaden dör i sitt arbete bara i Sverige så det duger väl bara slit&släng-män ….”

  ”Slit&släng-män” vet jag inte vad det är, men det låter förfärligt.

 57. vmm skriver:

  Appropå att mena det man säger så har jag tankar om det här med nollvision. Exempelvis inom trafiken så finns en nollvision om noll antal döda och noll svårt skadade. Låter ju jättefint. Vem vill att någon ska dödas eller skadas? Men ska man implementera det så måste man tekniskt begränsa bilarnas hastighet till 5-10 km/tim, bränsleskatten höjas till 100 kr/liter och körkortsåldern höjas till 35 år. Menar man verkligen allvar med det man säger så är det det som gäller. Eller så erkänner man att vi offrar liv på våra vägar. Jag är numera mycket skeptisk till ”nollvisioner”. En nollvision när det gäller mäns våld mot kvinnor skulle kunna innebära att man spärrar in alla män. Eller varför inte döda alla män. Alla möjliga och omöjliga extrema åtgärder kan ju komma i fråga om man tillämpar nollvisionernas diktatur.

 58. jimmy skriver:

  @Eva så det är bara inom vissa områden det är viktigt? Skriv gärna vilka för då tror jag att du själv kommer att se att det handlar mer om att begära en gräddfil till status och maktjobb, det som i allmänhet kallas för hyckleri men feminister kallar det för jämställdhet.

 59. Bashflak skriver:

  Ett dödsoffer i veckan är det, inte ett i månaden. Över 95% av offren är män.

 60. Eva skriver:

  @jimmy:

  Som Bashflak skrev tidigare så tycker jag att det är viktigt att våra barn får både kvinnliga och manliga förebilder inom barnomsorg och skola. Ett annat exempel skulle kunna vara socialtjänsten, eftersom jag tycker att det är viktigt både med kvinnligt och manligt perspektiv i t ex famileärenden.

  Jag tycker du är oförskämd som insinuerar att jag skulle vara en hycklare och ber att få tacka för mig.

 61. jimmy skriver:

  @Eva jag håller med dig om att de områden du nämner behöver fler män fast inom t.ex skola så har ju män jagats bort genom att ständigt pekas ut som våldsverkare och pedofiler.

  Jag pekar inte ut dig som hycklare utan de som kräver 50/50 inomsturelserum & på alla maktpositioner osv fast utan att öht taget nämna områden inom de branscher jag nämnde innan. Jag bad dig att reflektera över hur debattklimatet ser ut i t.ex media

 62. Chattanoga skriver:

  vmm:

  Det verkar som du har rätt:

  ”Få ansökte om jämställdhetsbonus”
  ”81,5 procent av de som beviljades bonus var dock kvinnor, medan 18,5 procent var män, enligt Försäkringskassan.”
  http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=6969168

 63. Niklas skriver:

  Chattanoga:

  Jämställdhetsbonusen är nog det sjukaste som finns.

 64. Jenny Kristiansson skriver:

  Vad är jämställdhetsbonus?

 65. Niklas skriver:

  Jenny Kristiansson?

  Ehh? Den monetära bonusen som ges till de som delar föräldraledigheten lika?

  De väljer ju rätt, alltså får de pengar.

 66. Lavazza skriver:

  Något OT: Att öka andelen kvinnliga poliser är en riktigt dum idé. För det första använder de sina vapen mot brottslingar oftare än manliga poliser, för det andra riskerar de livet genom att bära vapen som brottslingar kan ta från dem.

  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18494962

 67. Matte Matik skriver:

  @Lavazza: OT men intressant. Liknande scenario som med den kvinnliga fångvaktaren. Nu är ju inte könet allt, det kan hända samma sak om det är män som inte håller måttet vad gäller fysisk styrka. Problemet uppstår när man bortser från krav bara för att man gärna vill ha fler individer av ett visst kön – vilket är fallet när det gäller svensk polis och brandkår, och förmodligen gäller detsamma utomlands också. Iofs gissar jag att det var något sånt du tänkte också. :-)

 68. Lavazza skriver:

  Matte Matik: Visst, men det är bara typ 20 % av alla män som är svagare än den svagaste av de 20 % starkaste kvinnorna. Varför kraven på styrka alltid sänks i prov för kvinnliga brandmän, poliser, militärer etc. Få män klarar proven för män. Nästan alla män klarar proven för kvinnor.

 69. Matte Matik skriver:

  @Lavazza: Helt klart, ser man till fysisk förmåga har män större kapacitet generellt. Så är det bara. Möjligheten att åstadkomma en poliskår med 50/50-fördelning som är lika fysiskt kapabel som en 80/20 där 80% är män torde vara obefintlig i praktiken.

Google