Läs allt om kampanjen under denna tag. Kortfattat handlar det om att skicka medborgarförslag till en mängd olika kommuner, där det föreslås att deras verksamheter för våld i nära relationer ska bli jämställda, så att alla kan få hjälp oberoende av kön.

27 april rapporterade Tomas Drakengren följande:

Jag mailade Strängnäs kommun idag, som har verksamheten STOPP http://strangnas.se/sv/Omsorg–hjalp/Vald-och-hot/STOPP/ och fick inom kort svaret att verksamheten även vänder sig till män som blir slagna och kvinnor som slår, och att hemsidan inte avspeglar detta, men att den skall uppdateras. Positivt!

Och i dag kom så det glädjande beskedet:

Nu har Strängnäs uppdaterat sin information så att den är könsneutral. Trevligt!
http://strangnas.se/sv/Omsorg–hjalp/Vald-och-hot/STOPP/

Bra jobbat, Thomas! Ytterligare en kommun som vidtagit förändringar tack vare kampanjen. Tillsammas har vi nu fått ett flertal kommuner att göra sin information om partnervåld könsneutral, så att alla är välkomna att söka hjälp.

 

Etiketter:  

22 kommentarer på “Fler goda nyheter för bloggkampanjen för jämställd verksamhet mot våld”

 1. NinniTokan skriver:

  Istället för meta-debatter om hen så är det här ”att göra konkret skillnad”. Kanske är det korkat, men jag känner mig stolt över att vara en del av denna rörelse som ”rasat som gamla skor ur garderoben”.

  Bra jobbat, Thomas!

 2. Tove skriver:

  Härligt!

 3. Pessimist skriver:

  Kalasbra jobbat med att skicka medborgarförslag.

  För att vara pessimistisk, tror ni att kommunerna ändrar något praktiskt hur de arbetar med dessa frågor eller uppdaterar de bara texterna?

 4. Göran skriver:

  Bra jobbat, Thomas! Kul att se att ditt medborgarförslag omsatts till konkreta resultat.

 5. Håkan skriver:

  Fast det står: ”Män kan kontakta Mansmottagningen mot våld, tfn 016 710 54 53 eller Kriminalvården/Frivården, tfn 016 585 71 11, 073 374 31 79″

  Lite grann en hint att män är förövare och inte kvinnor eller överreagerar jag?

 6. Ha, det såg jag inte. Skall se till att påpeka det. Tack!

 7. Pelle Billing skriver:

  @Pessimist: När det väl skrivit ut det kan de inte neka någon hjälp längre. Vilket är superbra såklart. Sedan tar det nog tid att utbilda personalen osv, men en sak i taget.

 8. Hurtbullen skriver:

  @NinniTokan:

  Ulrika Knutsson brukar vara bra, men den här gången har hon blandat bort korten. Alla som sett filmen Festen av Tomas Winterbergh håller nog med om att den handlar om incest. Och inte en ”krackelerande manlighet” Det är visserligen fadern , som förövaren som skulle kunna ses som krackelerande, men knappast i sin manlighet utan att hans försvarsrustning håller på att smälta av honom.

  Hennes krönikor börjar låta som en enda lång suckning för sakernas tillstånd. Men det är kulturkoftorna väl förunnat. åtminstone någonting dom gör bra , haha.

 9. Mariel skriver:

  Nice Thomas & Pelle! :)

 10. Virre skriver:

  Här är oroväckande länkar:

  http://www.gislaved.se/omsorgstod/individochfamiljeomsorg/kvinnofridochbrottsoffer/nardublivitslagen.3402.html

  http://www.gislaved.se/omsorgstod/individochfamiljeomsorg/kvinnofridochbrottsoffer/omdumisstankterattnagonblirslagen.3403.html

  http://www.gislaved.se/omsorgstod/individochfamiljeomsorg/kvinnofridochbrottsoffer/varningssignalerinnanforstaslaget.3401.html

  Jag har dock varit i kontakt med socialstyrelsen i Gislaved, och det visar sig att verkligheten är betydligt bättre med könsneutrala formuleringar och insatser för våldsutsatta män. De lovade även att påskynda arbetet med hemsidan.

 11. NinniTokan skriver:

  @Virre:

  Mm, verkligen vidriga formuleringar. Helt sanslöst har kunnat sitta och formulera texter så utan att själv reagera. Bra att du tar tag i det!

 12. Virre skriver:

  @NinniTokan:

  Ja, man hajjar till ganska ordentligt. De flesta texterna inleds tämligen neutralt med formuleringar som ”vad gör man om någon blir slagen”, för att sedan direkt utmåla män som förövare som man bör vara misstänksam emot i alla lägen.

  Socialstyrelsen lät meddela att våld i relationer numera sköts utav Medverkan som för närvarande har en 75% tjänst för att hantera mäns problem, men att de arbetar för att få likvärdiga resurser för bägge kön (varför det nu måste vara könsindelat). Jag har dock vissa invändningar mot Medverkans hemsida, som inte överensstämmer med de satsningar de påstår sig göra, som jag även försöker uppmärksamma.

 13. Matte skriver:

  @Virre

  Sanslösa texter, hoppas de uppdaterar omedelbart. Finns viljan uppdaterar de sidan på några timmar.

 14. Rolle skriver:

  Fast ändå. Jag håller med om att det känns surt att bli utpekad som en generell kvinnomisshandlare i vulgärdebatten. Men visst är det väl så att vissa mäns misshandel av kvinnor är ett problem som är så pass påtagligt och med så pass många gemensamma nämnare att det inte kan anses vara fel av kommuner att ha en särskild entré för de kvinnor som utsätts. Att könet i sig inte är den förklarande faktorn, förändrar väl inte grundproblemet. Ganska många kvinnor får stryk av män. Jag tror på samma sätt som de flesta här att problematiserandet av manligheten inte är rätt väg att gå för att hitta en lösning. Men problemet finns kvar. Många fler kvinnor än män får stryk ”på riktigt” av sin partner. Om jag skall gissa så tror jag att det beror på att män har att vinna på att använda våld, än kvinnor, eftersom män är starkare, och tror på gränsen till visshet det hade varit omvänt om kvinnor varit generellt starkare. Inte heller detta påverkar problemet. I min värld finns det en uppenbar risk att man genom att inte söka stävja problemet – ”vulgärdebatten”, utan svarar med samma mynt, drar upp en massa damm som skymmer sikten för de reella problemen. Hur förbannad man är blir på generaliseringar av dumskallar, måste man vara noga med vad man säger och gör. Jag är tveksam till den här aktionen.

 15. Jo, man får inte förringa effekten av att mäns våld mot kvinnor generellt ger mycket större fysisk effekt. Men denna kampanj handlar inte om att förringa detta, utan att få upp så många sidor av problematiken som möjligt. Man belyser ju inte en parts problematik genom att trycka ned andra partens problematik. Lyfter man upp alla problem tror jag att alla vinner på det i och med att de mest nyanserade lösningarna blir synliga. Om man lyfter upp en sak i taget ser man mer och mer.

 16. NinniTokan skriver:

  @Rolle:

  Saken är att det handlar om att göra det könsneutralt.

  Låt säg att kvinnan Lisa är misshandlad av sin man och bestämt sig att söka hjälp. Är det ett hinder för henne att möta en könsneutral informationssida?
  Såklart inte!

  Låt säg att istället mannen Anton är misshandlad av sin fru, utgör det ett hinder för honom att söka hjälp om sidan säger att ”män är förövare och vi vet om det”.
  Ja, jag menar att det gör det. Det är ännu en misshandel av denna man, mental misshandel utförd av samhället!

  Det handlar alltså inte om att låta bli att hjälpa kvinnor utan att även hjälpa män som befinner sig i samma situation. Tycker du inte individer, oavsett kön, är lika värda att få hjälp?

 17. Virre skriver:

  @Rolle:

  Jag har svårt att se vitsen i att dela upp offer efter kön. Visst kan man specialutbilda personal för att hantera offret beroende på kön (jag kan tänka mig att vården kan skilja på vissa punkter), men vad är den praktiska vinningen i att ha fullständigt olika organisationer???

 18. Rolle skriver:

  Jo visst kunde man önska att kommunerna höll en något mer neutral ton. Fast samtidigt kan jag störa mig på att t.ex. Arbetsmiljöverket håller en neutral ton när det gäller antalet döda i arbetsplatsolyckor som är ett utpräglat mansproblem, där det i faktiska tal dör fler män än det dör kvinnor av misshandel. Utan andra jämförelser i övrigt. Död av misshandel är absolut nedrigare än död av arbetsmiljö. Men död är torts allt död. Om jag då kräver av kommunerna att hålla en neutral ton i en till övervägande delen kvinnofråga, måste jag samtidigt acceptera att Arbetsmiljöverket fortsätter hålla en neutral ton, och det är jag inte säker på att jag gör. Jag tycker att det svåra i alla lägen är proportioner. Vulgärdebatten förvränger alla proportioner så att svår, blir närmast omöjligt. Detta river upp damm som jag tror leder till att vi förvirrar till o med dem som vi valt att fatta besluten åt oss. Vilket i sin tur leder till konstiga beslut, där det ibland känns som om vi lever i en tillvaro som endast kan förklaras som någon slags konstinstallation (med ref. till en krönika i DN jag inte minns vem som skrivit). En rakt igenom neutral ton ger ingen vägledning alls. Jag skulle önska att vår strävan vore att ge saker och ting sina rätta proportioner, och tror att mycket skulle vara vunnet på många nivåer om så vore. Jag kan inte påverka de som väljer vulgärdebatten, men jag kan avstå från den. Jag menar inte att viljan att påverka kommunerna enlig denna kampanj behöver vara en del i vulgärdebatten. Men jag är tveksam till initiativet, för den skulle kunna bli det.

 19. Bättre ta debatten än att hålla tyst, tycker jag. Om man skulle hålla tyst bara för att debatten riskerar att bli vulgär hamnar man i ett debattklimat som kännetecknas av politisk korrekthet och feghet. Och bättre att få upp det ”fula” i dagsljuset än att trycka ned det där det växer sig starkare.

 20. Rolle skriver:

  Du har säkert rätt. Jag känner mig som en grinig gubbe, men samtidigt, och det har blivit värre o värre, så känner jag ett närmast autistiskt behov av strukturer och proportioner. Ibland verkar oneliners vara allt som vår idévärld byggs på, och då blir hela tillvaron lite som en sitcom.

 21. Rolle, jag förstår absolut din reaktion. Det är inte alla som kan komma med den strukturen man vill ha. Det kanske till och med är något som du kan bidra med, eftersom du (uppenbarligen!) har bra känsla för den?

Google