Vi är alla med och skapar mansrollen

13 april 2012, av Pelle Billing

Unga män är överrepresenterade både som utövare och offer för våld. Detta konstateras i en debattartikel av Klas Hyllander från Män för jämställdhet, samtidigt som han uppmanar till ett mer aktivt våldsförebyggande arbete. Problembeskrivningen är korrekt – likaså behovet av insatser – men om vi inte förstår oss på själva mansrollen kommer vi inte att komma närmare en lösning.

Vårt samhälle har länge fostrat män in i en roll där de ska vara mer eller mindre stoiska, tåliga och inte visa för mycket svaghet. Varför då? Är det en godtycklig tradition? Nej, de normer samhället har för män är kopplat till de arbetsuppgifter som behöver utföras av män. Vi behöver män för att hålla igång infrastrukturen, vilket innebär yrken som vägarbetare, byggnadsarbetare, skogsarbetare och brandman. Sammanlagt dör en man i veckan på sin arbetsplats för att samhällets hjul ska snurra.

Hur övertygar vi unga män att utföra alla de farliga jobb som samhället behöver? Ja, inte är det genom att uppfostra dem till att vara försiktiga, känslosamma och att ständigt prioritera sin egen hälsa. Vi skapar istället de stoiska och starka män vi upplever oss behöva. Samtidigt är just denna mansroll grogrunden för våld mellan unga män. Ju mer avskuren man är från sin sårbarhet, desto större risk att det i vissa fall leder till våldsamheter.

Budskapet kan inte bli annat än att vi alla – som tillsammans utgör samhället – granskar oss själva. Vilken typ av män vill vi ha? Är det förvånande att vissa män spårar ur om de fostras in i en smal roll? Har vi egentligen rätt att vara upprörda över unga mäns våld om vi samtidigt uppskattar att de utför “våldsamma” jobb åt samhället? Om vi menar allvar med att ge dessa unga män ett alternativ till våld måste vi våga se de djupare sambanden, och vi måste alla ta vår del av ansvaret.

 

57 kommentarer på “Vi är alla med och skapar mansrollen”

 1. henkef skriver:

  Våld är främst ett symtom på sexuell brist eller för hög konkurrens om kvinnan. Hur vi kommer till rätta med detta borde diskuteras i ljuset av bla gängkriminalitet, våldtäkt och ekonomisk brottslighet men jag tror inte feminismen vill att samhället ska hitta en lösning. Sexuellt monopol är alldeles för lukrativt och snarare deras mål.

 2. Per skriver:

  Henkef, det kanske är därför som det går så städat till på alla gayklubbar – alla får ligga :-)

  Fast jag tror inte det bara har med det att göra utan det är som Pelle skriver. Bara en sån sak som att den spirande mansrörelsen möts av ständiga påhopp om att vi är kränkta, inte ska gnälla och inte är ”riktiga män” är ju ett ypperligt bevis på detta. Män FÅR helt enkelt inte visa att vi kan vara svaga och utsatta. Alla är med och upprätthåller detta system!

  Förutom att bilda opinion som Pelle gör så är det enda raka att män börjar värdesätta sig själva högre, sin hälsa och sina insatser för samhället. En annan väg att gå är att bara sluta upprätthålla samhällets stöttepelare. Göra revolution genom att göra som tjuren Ferdinand och bara sätta sig ner, ta det lungt och lukta på sina blommor!

 3. henkef skriver:

  Jag vet inget om gayklubbar men det jag däremot vet är att kvinnor måste sluta använda sexuell makt som betalningsmedel för personlig framgång och i syfte att armbåga sig fram. En växande grupp män vill inte längre ställa upp med bla farliga yrke och hårt slit. De vill inte längre bli utnyttjade och börjar därför succesivt höja sina röster och förkasta gentlemannaidealet. Sex ska vara något positivt mellan två människor och inte utnyttjas som valuta på en marknad.

  Vid sidan av detta måste mannen ges alternativa och lagliga möjligheter att slippa behöva slåss och bruka våld. Vidare ska han inte behöva kontrollera kvinnan utan kunna lita på att samhället skyddar honom och hans intressen. Precis som dagens lagstiftning skyddar gruppen kvinnor och deras frågor. Alla ska med.

  Sålänge män hetsas mot varandra och inte lyssnas till kommer våld och kriminalitet bli allt grövre och vanligare. Brevik och Fittja Boys är bra exempel.

 4. Lavazza skriver:

  ”Statistiken ger en klar bild: gruppen (valfri överrisk nedan) män utgör bara­ en (andel) av befolkningen. Samtidigt är det (valfri överrisk nedan) som står för en (andel) av allt polisanmält våld. (Annat än etnisk bakgrund) spelar i sammanhanget liten roll. Att lyfta fram de här uppgifterna är inte att peka finger åt gruppen (valfri överrisk nedan). Tvärtom. Att ta situationen för given och inte närmare under­söka problemet är att lämna (valfri överrisk nedan) i sticket. Inte minst för att våldet ofta drabbar dem själva.”

  ”Exempel på överrisker [redigera]

  Invandrade: Personer som är utrikesfödda / Personer som är svenskfödda med svenska föräldrar = överrisk på 2,5 gånger. Det är alltså 2,5 gånger vanligare att utrikesfödda än svenskfödda med svenska föräldrar är misstänkta/registrerade för brott.
  Ålder: Personer i åldrarna 15-17 år / Personer i åldrar över 41 år = överrisk på 2,5 gånger. Det är alltså 2,5 gånger vanligare att 15-17-åringar än personer över 41 år är misstänkta/registrerade för brott.
  Kön: Personer av det manliga könet / Personer av det kvinnliga könet = överrisk på 3,5 gånger. Det är alltså 3,5 gånger vanligare att män än kvinnor är misstänkta/registrerade för brott (skillnaden är ännu större vid grövre brottslighet).
  Inkomst: Personer med förvärvsinkomst på mindre än 1 basbelopp / Personer med förvärvsinkomst på 9 basbelopp eller mer = överrisk på 5,3 gånger. Det är alltså 5,3 gånger vanligare att personer med låg inkomst än personer med hög inkomst är misstänkta/registrerade för brott.
  Utbildning: Personer med endast förgymnasial utbildning / Personer med eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer = överrisk på 5,7 gånger. Det är alltså 5,7 gånger vanligare att personer med låg utbildning än personer med högutbildning är misstänkta/registrerade för brott.
  Socialbidrag: Personer vars familj har haft socialbidrag / Personer vars familj inte har haft socialbidrag 2001 = överrisk på 6,1 gånger. Det är alltså 6,1 gånger vanligare att personer i familjer som behövt socialbidrag än personer från familjer som inte behövt socialbidrag är misstänkta/registrerade för brott.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Brottslighet_i_Sverige

 5. Medborgare X skriver:

  @Per:

  ”Bara en sån sak som att den spirande mansrörelsen möts av ständiga påhopp om att vi är kränkta, inte ska gnälla och inte är “riktiga män” är ju ett ypperligt bevis på detta. Män FÅR helt enkelt inte visa att vi kan vara svaga och utsatta.”

  Just att feminister systematiskt hånar och nedvärderar män som berättar om sina upplevelser om hur det är att vara man, hur män bemöts i samhället och delar med sig om sin syn på jämställdhet visar med all tydlighet att feminismen INTE handlar om jämställdhet på båda könens villkor och heller inte att alla människor ska ”befrias från sina könsroller”.

  Tvärtom så upprätthåller feminister och feminismen ofta könsrollerna när det passar kvinnor bra. Det ser man inte minst på att feministiska kvinnor ofta själva är ihop med traditionellt ”manliga” män och att feministerna tar hjälp av dömda våldsverkande män för att kartlägga sina politiska motståndare.

  Så feministerna har inget emot våldssamma män eller machomän, så länge de lyder och följer feministernas order. Att utöva våld ”by proxy” är ju dessutom något typiskt för både kvinnor och de som befinner sig i maktställning i samhället.

 6. Mariel skriver:

  ”Är det förvånande att vissa män spårar ur om de fostras in i en smal roll?”

  Jag blir förvånad över att du formulerar det just så. Jag kan hålla med om att en snäv roll minskar möjligheten till att handla annorlunda i situationer när människor mår dåligt. En snäv roll gör att handlingsutrymmet minskar, helt klart. Men anledningen till att man blir våldsam tror jag ändå har mindre med själva rollen att göra över huvud taget. Det är nog någon annanstans det brister, tror jag. Det känns mer som om att man spårar ut för att man inte fått andra behov tillgodosedda. Alltså att man mår dåligt. Hela problemet är att många människor mår dåligt idag. Och kanske att kvinnor och män visar det på olika sätt generellt sett. Män som mår dåligt kanske tenderar att bli mer våldsamma… men är problemet deras roll eller att de mår dåligt?

  Och i mansrollen, visst ingår det kanske att man inte ska visa svaghet och inte be om hjälp kanske? Det i sig är ju inte särskilt bra i tider då man känner i sig svag och faktiskt behöver hjälp. Men då tycker jag ändå att det är omgivningen som inte varit tydlig nog med att visa ”undantagen”. Att när det verkligen krisar, så är det bara att slå en pling eller så. När jag tänker efter så är nog väldigt många män bra på att be om hjälp… men inte på att erkänna nederlag?

  Äheuhm men .. nu kom jag av mig :) De va iaf min första tanke…

  Det känns iaf inte längre som om att du pratar om mansrollen ”vad majoriteten av män gör” längre iaf. Nu e det en annan mansroll va?

 7. Mariel skriver:

  @Medborgare X: ”feministerna tar hjälp av dömda våldsverkande män”

  feministerna? Du vill inte att man ska prata om att ”män är bara våldsverkande individer som alltid ser ner på sin kvinna!” (eller hur) men du kan lätt prata om ”feministerna” gör si och så och tänker ditt och tänker datt.

  Jag upplever att du gör samma misstag som du anklagar andra för…

 8. Medborgare X skriver:

  @Lavazza:

  Intressanta fakta. Man kan ju undra varför det är så viktigt i den svenska debatten att peka ut just gruppen ”män” som överrepresenterade att utöva våld, när det finns andra faktorer som är betydligt viktigare.

  Varför talas det inget om ”socialbidragsmaktsordningen” eller ”socialbidragstagares våld mot förvärvsarbetare”? Varför talas det ingen om ”lågutbildades våld mot högutbildade”? Eller ”låginkomsttagares våld mot höginkomsttagare”?

  När man samtidigt vet att pojkar i högre grad än flickor vantrivs i skolan och inte går ut med fullständiga betyg i lika hög grad och att pojkar får lägre betyg, så leder ju detta dessutom i förlängningen till att en större andel pojkar inte kommer att läsa vidare, inte kommer att få jobb, få lägre inkomst, tvingas leva på socialbidrag, etc. Allt detta är viktigare faktorer för överrepresentation att ta till våld än könet.

  När män då är överrepresenterade vad gäller alla dessa faktorer kan man heller knappast bli förvånad över att män också blir överrepresenterade vad gäller våld. Men det beror alltså knappast i första hand på könet, utan de livsvillkor som män lever under och hur samhället behandlar män.

 9. Medborgare X skriver:

  @Mariel:

  Feminist är något som man väljer att kalla sig. Det är ett aktivt val att ställa sig bakom den ideologi vars ledande företrädare ägnar sig åt både misandri och att anlita dömda våldsverkare för att kartlägga sina politiska motståndare.

  Kön är däremot något man föds med och inget som man väljer.

 10. Johan Franson skriver:

  Klas Hyllander verkar syssla med ”Män för jämställdhet”, och det är ju intressant.

  En snabb titt på Google ger förljande siter han är involverad i

  http://leva.typepad.com/man/klas_hyllander_mn_fr_jmstlldhet/
  http://manforjamstalldhet.wordpress.com/author/klashyllander/
  Machofabriken http://www.machofabriken.se/

  Han använder mycket ”manliga” ord, som macho, maskulint, män för jämställdhet osv. men när jag läser så är mitt intryck det vanliga. Det handlar om genus-tänk. Socialt konstruerade kön. En nästan radikal feminism. Titta exempelvis på länklistan till höger för den första referensen ovan. Den inkluderar Ingmar Gens, Claes Borgström, Gudryn Schyman osv.

  Alla ska vara med och debattera, så det är bra. Åsikten är fri.

  Men varför kallar man sig ”män för jämställdhet” när man bara representerar de vanliga (radikala) feministiska tankarna. Kan man inte då bara rätt upp och ner kalla sig ”Män för feminism” eller liknande. Finns det verkligen ett behov av att försöka mynta ett nytt begrepp när ingenting nytt tillförs?

 11. NinniTokan skriver:

  JA! Nu har det hänt. För första gången är vi helt oense, Pelle. :D

  Jag menar att man måste se olika typer av våld.
  Försvarsvåld(vad som ingår i denna skiljer lite från kultur till kultur) och övrigt våld.
  Den här typen av våld som detta handlar om ingår den i mansrollen öht? Jag svarar fett nej på den frågan.

  Jag menar att den typen av våld som ingår i mansrollen är typen försvarsvåld. Den här typen av våld ingår inte i mansrollen.

  Den här typen av handlingar är, menar jag, ett norm-brott mot mansrollen.

  Vill vi komma till rätta med det, måste vi se till sociologiska förklaringsmodeller för avvikelse. Det finns en hel hög sådana teorier.
  (Jag kommer fördjupa mig mer i detta inte nästa inlägg på min blogg, men nästa igen)

  Så det jag menar är att mansrollen(den som råder i vår moderskultur) i sig inte är en ”grogrunden för våld mellan unga män” eftersom den mansrollen innehåller ett fördömande av typen denna typ av handlingar.

  (Sen håller jag med om att det är ett problem att män som försöker prata hånas i samhället. Men för att begå dessa handlingar är det annat som behövs, menar jag.)

 12. Mia. skriver:

  @Mariel:

  ”Män som mår dåligt kanske tenderar att bli mer våldsamma… men är problemet deras roll eller att de mår dåligt?”

  Jag tror att män som ‘mår dåligt’ i större utsträckning riktat detta ‘mående’ fysiskt utåt än kvinnor gjort. Kan man (fysiskt starkare) och ‘får’ man (av tradition) ta till fysiskt våld så gör en del av de som ‘mår dåligt’ det (medan många mest bara lider i tysthet). Men i takt med ökad jämställdhet så verkar det som att kvinnor knappar in på männen. Våldet bland unga tjejer ökar tydligen kraftigt. Och i det fallet tycks det främst bero på ökad jämställdhet (på gott och ont alltså). Att det ryms mer inom båda könsrollerna nu men att det alltjämt är en minoritet som missbrukar fysiskt våld som ett maktmedel eller tar ut sitt ‘dåliga mående’ på andra. Hur gör vi för att ”Stoppa våldskulturen bland tonåringar”?

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/valdet-bland-unga-tjejer-okar-kraftigt

 13. Bashflak skriver:

  Jag tycker mig se en övertro på uppfostran i Pelles inlägg. I mina ögon skapas ‘mansrollen’ främst av två externa faktorer, den ena är genomsnittskvinnans sexuella preferenser, den andra är statens/samhällets krav på att vissa plikter måste utföras.

  Och jag ser inte riktigt hur dagens mansroll skapar våld? Att stå pall för smällar och umbäranden är inte detsamma som att bruka våld. Det är väl knappast pojkar som seriöst vill bli brandman som springer och spöar andra på gatan? Att bruka våld i vardagen är ett BROTT mot mansrollen, brukar ju Pelle skriva, men i det här inlägget tycks du ha ändrat dig?

  Nej, jag tycker det här inlägget var fullt av filosoferande bullshit utan empiriska belägg, tvärtemot den höga nivå Pelle brukar hålla.

 14. John Nilsson skriver:

  Pelle Billing:
  ”Har vi egentligen rätt att vara upprörda över unga mäns våld om vi samtidigt uppskattar att de utför “våldsamma” jobb åt samhället?”

  Bra fråga. Man kan också undra om vi egentligen har rätt att vara upprörda över att svenska soldater köper sex utomlands (där det är lagligt) på sin fritid, när vi förväntar oss att de ska döda på kommando på arbetstid, tycker jag. Är det värre att köpa sex av någon än att skjuta vederbörande? Gör vi skillnad på kön här?

  http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/248076-svenska-soldater-kopte-sex-pa-ovning-i-tyskland
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12032604.ab

 15. Mariel skriver:

  @Medborgare X: okey jo det har du rätt i. Fast jag tror inte så många feminister vill lyssna på någon som skriver på just det sättet, istället för att lägga till det lilla ordet ”vissa” framför ordet ”feminister” ibland. Det skapas antagligen en irritation som gör att man lyssnar sämre på det du säger. Och du har mycket klokt att komma med tycker jag.

  För även om ”feminist” är något man själv väljer att kalla sig, så är det inte alls säkert att man håller med dem som är förespråkare för det i media, och då kanske det vore positivt om de tog till sig vad du sa för att nyansera sin bild lite. Du kanske vill att färre ska kalla sig feminister? I så fall är mitt tips att inte göra så att de slutar läsa av irriation :) fast jag kanske har helt fel förstås, provokation kan man också komma en bit på! kram

 16. NinniTokan skriver:

  @Mia.:

  ”Mår dåligt” är just orden!
  Frågan man måste ställa sig är ”varför mår individer dåligt?”

 17. Mariel skriver:

  @NinniTokan: Det var ju det jag skrev överst! :-D

 18. Säpo skriver:

  Hej idag Pelle Billings blogg:

  Bra ämne att ta upp, det här med män, våldsfixering, våldsprogramering och våldshistoria. Självklart ett mkt större ämne än vad som behandlas här.

  Men din slutsats om de farliga arbetena är rimliga. I en teknokratisk värld där vi mer och mer försöker ersätta mänskligt arbete med maskiner (detta ligger mer til grunden för arbetslöshet än bristen på hemmafruar, som det var någon som påstod om jag inte missminner mig) och det är en bra och kreativ utveckling som vi förhoppningsvis kommer att resultera i ett mer kulturellt, humanistiskt och vetenskapligt samhälle.

  Henkef: Vad menar du med sexuellt monopol? Det finns en intressant tanke där bakom som jag gärna skulle vilja att du utvecklade?

  Jag förstår inte sedan ditt svar till Per, menar du att kvinnor betalar män som utför farligt arbete med sexuella tjänster och hotar att frånta dem dessa tjänster om de inte utför det arbetet? Jag tror inte det är det du menar, men det ser ut så!

  En till fråga på det: då är du för sexköpslagen?

  en till :) : När menar du att män brukar våld för att skydda sig mot kvinnor? (i kontext)

  Per: Är du helt säker på att alla på ”gayklubbar” får ligga? ;)

  Medborgare X: Ge mig gärna lite exempel på feminister som lever med traditionellt manliga män och även utveckla gärna vad en traditionellt manlig man är? (enligt din mening då, såklart :) )

  Mkt bra att ta upp hur de stereotypa mansrollerna kväver och kränker män!

 19. Mia. skriver:

  @NinniTokan:

  Ja nu skrev jag ”mår dåligt” just för att det finns så många olika typer av och orsaker till ”dåligt mående”, och olika teorier kring detta som du även påpekade. Många som ”mår dåligt” låter det (iaf fysiskt) nog mest gå ut över dem själva. Och precis som det finns olika typer av våld bör man nog även skilja på de som ‘bara mår dåligt’ från de som ”mår dåligt” och tar till våld.

  Här hittar vi nog främst de som luckrat upp sina spärrar med t ex alkohol (det missbruket har väl även ökat bland unga tjejer?), sen finner vi nog de som anammat en kultur där det är ok att bruka våld för att ‘försvara sin heder’, och sen den grupp som är kriminella och psykiskt störda. Än en gång en favorit i repris, ”Ett skyldigt kön finns inte, skriver kriminologen Mårten Landahl.”

  ”Med typiska förövares sociala karakteristika betyder det att risken att utsättas för våldsbrott är störst för dem som bor i miljonprogramområden och dem som rör sig i nattens nöjesvimmel. En ytterligare särskild riskfaktor är om man lever eller har levt tillsammans med en missbrukande, kriminell eller psykiskt störd människa.”

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skyldigt-kon-bara-trams_408063.svd

 20. Mia. skriver:

  @Erik:

  Blir inte särskilt upprörd utan förstår att hen blir upprörrd om det är så hen ser på världen (använder endast hen för att artikelförfattaren skrev ”vi kvinnor/tjejer/transpersoner” och inte vet om hen definierar sig som det ‘tredje könet’).

  ”Jag stannar där. Låter er få bli arga på mig istället. För att jag generaliserar och för att jag ibland pratar om män som grupp istället för patriarkala strukturer. Och framförallt för att jag är en lesbisk radikalfeminist som borde hålla käften. Eller inte. Tack för mig.”

  Nädå Sophie Gunnarsson, vi har yttrandefrihet. Bara du inte tror dig tala för alla feminister (och lesbiska) och om du kan ta att du inte får stå oemotsagd.

  Edit
  Vid närmare eftertanke borde ‘hen’ väl skrivit killar/män (och jag han/hon/hen) också då en del transpersoner definierar sig som han ;)

 21. Pelle Billing skriver:

  Märk väl alla att jag inte skriver att mansrollen innehåller våld. Jag skriver att den roll som män ska fylla kan göra att ”bägaren rinner över” och därmed leder till våld. Viktig, viktig distinktion.

 22. NinniTokan skriver:

  @Pelle Billing:

  Jag var tvungen att läsa inlägget igen. Ja, du har rätt det har du inte skrivit, men jag liksom andra med mig tolkade in det.

  Jag tycker du bör komplettera inlägget med det budskap din kommentar här förmedlar för att undvika denna misstolkning. Dessa handlingar skylls redan på mansrollen i vårt samhälle. Låt oss inte bidra till denna felaktighet.

 23. per hagman skriver:

  —Omfattande æmne att disskutera ..mansrollen.

  —Jag gillar att vara man.
  Att vara man och en del av ett spirande samhælle dær jag hela tiden kan gøra val , ær både spænnande o æventyrligt.

  Till skillnad mot de nationalfeminister , vilka mestadels ægnar sig åt kulturmarxistisk repression av mæn och manshatande projiseringar , tar jag ansvar , njuter av mina ansvar og møjligheter.

  — Jag uppfattar ej ”mansrollen” som generellt problematisk.
  Mansrollen , har ingen koppling med misslyckade kvinnors behov av mannliga skuldbockar och behøver dærfør ej problematiseras utifrån det nationalfeministiska ”skuldbockssyndromet”.

  Per Hagman

 24. Jonte skriver:

  Som någon tidigare skrev så är genomsnittskvinnans sexuella preferenser minst sagt avgörande när det gälle mansrollen. Tyvärr så är det något som svenska radikalfeminister aldrig någonsin pratar om.

  Om du som man är med en kvinna och en annan man börjar tjafsa med dig gäller det att du står på dig och inte visar dig rädd. Gör du det så kan du glömma att kvinnan du är med kommer se på dig som något annat än en killkompis. Är så trött på det här tjafset med att män måste få vara mesiga, visa att dom är rädda och svaga med mera… Vad tycker kvinnor om sådana män?

 25. Mia. skriver:

  @Jonte:

  Naturligtvis kan jag bara tala för mig själv men jo jag tycker om människor som står upp för sig själva. De som väljer att tjafsa med ‘en vägg’ eller som tror att de försvarar sin heder genom att vara lika god kålsupare har jag dock svårt för. Så ‘tuppfighter’ och ‘kattfighter’ skapar ingen respekt hos mig, men uppenbarligen hos en del män och kvinnor, och företrädesevis hos vissa unga alltså vad jag förstår.

 26. Markus skriver:

  @Mia.:
  kan dock finnas visst samband på biologiska faktorer gällande kvinnor. Som att kvinnors testosteronhalt ökar vid intag av alkohol. Dock kan man ju också välja att se kvinnors alkoholintag som en jämställdhetsfråga.

 27. Mia. skriver:

  @Markus:

  Ja det var jag lite inne på här sas

  @Mia.:

 28. Säpo skriver:

  Jonte: Jag tror inte man med ”visa din rädsla” menar ens mesig och svag och definitivt inte att man skall vara en s.k pushover. Ingen tycker väll att det är sexigt med människor som inte kan stå på sig? Men det betyder inte att det är sexigt med våldsutövare och människor som tappar kontrollen i tid och otid…

 29. per hagman skriver:

  Sorry !

  ; men jag ser ej det Pelle Billing associerar till mansrollen avseende …unga kriminella mæn utan spærrar i sitt beteende och o andra sidan , de mæn PB beskriver ”Vi behöver män för att hålla igång infrastrukturen, vilket innebär yrken som vägarbetare, byggnadsarbetare, skogsarbetare och brandman.

  — Jag uppfattar en væsensskillnad mellan unga kriminella mæn / kvinnor och disciplinerade mæn i sitt krævande yrkesansvar.

  Att våldet handlar om ett implicit beteende av unga kriminella utifrån mænns i allmænnt krævande arbetsplatser och kulturer som kan skapas utifrån denna , har jag mycket svårt att se.

  Frågan før mig blir mer om denna PB bild øverhuvudtaget ær konstruktiv att debattera ”mannsrollen” utifrån.

  Unga kriminella saknar den sociala mansrollen eller har missuppfattat densamma. Unga kriminellas mentalitet kan snarare jæmføras med nationalfeminister , vilka ej har førmågan att skapa en sjælvstændig egenidentifikation , utan lever mer i en asocial utopi.

  Per Hagman

 30. Medborgare X skriver:

  @Mariel:

  ”För även om “feminist” är något man själv väljer att kalla sig, så är det inte alls säkert att man håller med dem som är förespråkare för det i media…”

  Efterson feminist är något som man själv väljer att kalla sig så tar man också ställning för de ledande feminister som uttalar sig i media (om man inte också aktivt och tydligt säger ifrån att man INTE håller med dem). Alla som väljer att kalla sig feminister samtycker alltså till det de ledande feministerna säger i media, så länge de inte själva aktivt och tydligt säger ifrån eller helt enkelt slutar att kalla sig för feminister.

  Det går inte att gömma sig bakom uttryck som ”min feminism” eller något liknande. Den allmänt rådande feministiska ideologin är den som de ledande feministerna predikar i media, i politiken och på kulturscenerna. Gillar man som feminist inte det så måste man tydligt säga ifrån eller sluta kalla sig feminist!

  Så fungerar det inom alla andra ideologier (t.o.m. Lars Ohly var ju till slut tvungen att slut kalla sig kommunist) och så fungera det även för feminismen!

 31. Medborgare X skriver:

  @Säpo:

  ”Ge mig gärna lite exempel på feminister som lever med traditionellt manliga män och även utveckla gärna vad en traditionellt manlig man är?”

  Det traditionell ”manliga” jag hänvisar till är det som feminister själva brukar definiera (och beklaga) sig över, som att män gör karriär, tjänar mer, har högre status, etc. Men trots att feminister beklagar sig över att den ”manliga könsrollen” är sådan så är det just den typen av män som många feministiska kvinnor själva söker sig till och har gift sig med.

  Här är två exempel som jag skrivit om tidigare, Sanna Lundell och Anna Leastadius Larsson. Båda har gift sig med äldre, rika högstatusmän.

  http://medborgarperspektiv.blogspot.se/2012/03/sanna-lundell-en-privilegierad-och.html
  http://medborgarperspektiv.blogspot.se/2011/12/anna-laestadius-larsson-annu-en.html

  Men mönstret går igen på många andra feministiska kvinnor, som Lady Dahmer som gift sig och skaffat barn med en man som tagit huvudansvaret för familjens försörjning och som inte har tagit ut någon pappaledighet alls. Typexempel på en feministisk kvinna som inte lever som hon lär alltså.

 32. Mariel skriver:

  @Medborgare X: Som jag sa så har du rätt i det. Men jag tror ändå inte att Ohly gjorde det för att han jämt och ständigt läste ”kommunister tycker”… ang. saker han inte ens tyckte – utan mer att han märkte att en del kommunister uttryckte sig så tokigt att han var Tvungen att ta avstånd samt att han kanske mötte en del som bemötte han schysst men som inte sa så jämt :)

 33. Säpo skriver:

  Medborgare X: Karriär, mer pengar och högstatus är alltså traditionellt manligt enligt dig?
  Om det nu är det som är manligt kan du förstå att vissa kvinnor känner sig frustrerade?
  Jag kan sannerligen förstå att många män gör det. Om det är som du säger.

  Menar du verkligen att för att kalla sig feminist bör man vara tillsammans med en lågutbildad, pappaledig missbrukare(?)!?

 34. Medborgare X skriver:

  @Säpo:

  Hur står det till med läsförmågan? Jag hänvisade till det som feminister själva brukar definiera (och beklaga) sig över som ”manligt”.

  Självklart borde feministiska kvinnor leva som de lär. Annars har de ingen som helst trovärdighet och än mindre den ideologi de förespråkar!

 35. Säpo skriver:

  Medborgare x: Det står bra till med läsförmågan. Eftersom jag ställde en fråga med samma svar trodde jag naivt nog att du svarade på den och delgav mig din egen åsikt. Så vad tycker du är manligt? Vad är manlighet?

  Hm? Är det så att feminister brukar refera till det som ”manligt”, det har jag inte upplevt riktigt men jag förstår hur man kan dra parallelen mellan att man upplever att män då har dessa attribut i samhället med att man skulle uppfatta det som så att säga manliga attribut.

  Jag tycker det är märkligt att lägga på dessa du kallar femenister ”att leva som de lär” och då på det sättet du uppfattar(?) i frågan om partnerval. Ett extremt exempel: föraktar du en kvinna som kallar sig feminist och lever med en man som brukar våld?

  Kan man inte ha ideal? Kan det inte vara så att man försöker?

 36. henkef skriver:

  Säpo: ”Vad menar du med sexuellt monopol?” Monopol i allmänhet innebär en marknad med endast en producent men med många konsumenter. Detta leder till högre pris och sämre service. Sexuellt monopol innebär att endast det ena könet ges tillfälle att utnyttja ett könsspecifikt överläge. I dagens Sverige tillhör detta kvinnan och utgörs av hennes kropp, som hon objektiviserar gentemot män i syfte att erhålla fördelar. Detta i sig hade inte utgjort ett problem ifall det inte vore just ett monopol eller om mannen hade haft sina könsspecifika övertag kvar, vilket traditionellt inneburit kroppmassa och ekonomiska tillgångar. Detta är förvisso inget jag vill tillbaka till då jag som jämställdist eftersträvar likabalans mellan man och kvinna men kort uttryckt så har mannen tappat sina påtryckningsmetoder medan kvinnan har alla sina kvar. Detta onaturliga tillstånd är feminismens mål att vidareutveckla och sen permanenta i svensk lag. Då det av biologiska anledningar är kvinnan som föder barn besitter hon därmed även den reproduktiva kontrollen, medan mannen blott har valet att konkurrera. Det är just konkurrensen om detta och i förlängningen sex som jag anser ger upphov till spänningar, missnöje och våldsyttringar hos många män. Sverige har idag ett underskott av antalet tillgängliga kvinnor i barnbildande ålder i förhållande till män medan kvinnas intresseorganisation feminismen aktivt och outtröttligt arbetar för att utöka. Feminismens metoder till detta är både många och väl genomtänkta. Några exemepel är genuskodning av invandringen kombinerat med hederskultur, sexköpsförbud, insemination, fri abort och förlossning, fri otrohet, fri prostitution om så önskas, preventivmedel, äktenskapskrav, vårdnadstvisternas misandri, hysterisk våldtäktsdebatt och ständig utvidgning av begreppet, likaså ang kvinnomisshandel, pornografi mm. Sexistisk kollektiv skuldbeläggning av män. Tabubeläggning och nedsvärtning av surrogatmödrarskap, gubbsjuka, sexturism, kvinnoimport osv osv

 37. Medborgare X skriver:

  @Säpo:

  Det är helt ointressant hur jag eventuellt skulle definiera ”manligt”. Det är inte jag som säger mig ha några problem med vare sig ”män”, ”manligt” eller ”manlighet”. Det är feministerna som säger sig ha de problemen.

  Jaså, du tycker att det är märkligt att man förväntas leva som man lär. Det tycker inte jag. Allt annat vore nämligen dubbelmoral!

 38. per hagman skriver:

  @Säpo:

  Eller tværtom , lever med kvinna som brukar våld och kallar sig feminist!
  Undrar om feminister ær helt våldsfria eller brukar æven dessa våld i sina næra relationer ?
  I nån form ?
  Typ Solana…vilken kallade sig før och defineras som feminist av feminister. Våldsfeminst!

  Per hagman

 39. Jonte skriver:

  @Säpo:

  Det är lite skillnad på vara våldsverkare och vara orädd, självsäker och tuff.

  Sen kan du inte neka till att när det gäller saker som självsäkerhet, tuffhet och mod så ställer heterosexuella kvinnor skyhögt högre krav på sina partners än vad heterosexuella män gör. Samma sak gäller vid karriär, inkomst och social status. Män ställer kanske högre krav på utseendet hos sin partner än kvinnor men inte när det gäller ovan nämnda egenskaper (överlag är kvinnor mer kräsna än män när det kommer till partnerval). Jag generaliserar här men vem som helst som lever i verkligheten och har ögonen öppna ser ju det här mönstret.

  En femåring kan ju lista ut att dom skillnaderna i preferenser och krav kommer att resultera i att män och kvinnor som grupper beter sig annorlunda. Mansrollen kan inte ändras förrän kvinnor väljer annorlunda. Så länge mesiga, rädda och känsliga män ratas av kvinnor så kommer heterosexuella män göra allt vi kan för att inte uppfattas som sådana.

 40. Britt skriver:

  Har jobbat som pedagog i snart 25 år och har studerat och observerat barns lekar. Över lag har pojkarna lekt mer utåtagerande och vilda lekar medan flickorna leker lugnare lekar. Inget ovanligt , inget konstigt…så var det även när jag var barn. Det som är oroväckande och alarmerande är att pojkars lek blivit mer våldsamma. Tendensen är klar och tydlig….vad beror detta på? Jo, dessa hemska och brutala TV- spel där det mesta går ut på att slåss, döda och förgöra! Många barn har äldre syskon och hamnar tidigt i spelens alltför våldsamma värld,kom inte och säg att det inte påverkar! Ribban höjs, våldet blir grövre och går ner i åldrarna. Killar ska vara tuffa och coola, då ingår dessa TV-spel som ett måste. Ett förhärligande av våld. Man kan också undra vad vi har för vuxna/föräldrar som inte bryr sig, som inte vill/låtsas se, som inte har förmågan/kunskapen att förstå vad deras barn matas med genom dessa spel.Dessa män som sitter och skapar dessa spel tjänar grova pengar.Dessa spel har förstört en hel generation killar. Då och då tas debatten upp i massmedia men tystas ner av speltillverkarna…som menar att man typ blir smart av dessa spel, man får bra finmotorik etc. Jag ser ett tydligt samband med killars våldsamma lekar och dessa våldsamma TV-spel.

 41. Aktivarum skriver:

  Britt:

  ”Det som är oroväckande och alarmerande är att pojkars lek blivit mer våldsamma. Tendensen är klar och tydlig….vad beror detta på? Jo, dessa hemska och brutala TV- spel där det mesta går ut på att slåss, döda och förgöra!”

  Din slutsats är helt felaktig. Låt mig förklara den historia som din sortens resonemang har.

  Samma slutsats drog svenska samhällets representanter för 30 år sedan med 80-talets pang pang filmer, för 20 år sedan med 90-talets karatefilmer och för 10 år sedan började ni dessutom klaga på dataspel, inte för att de är något nytt utan för att de första gången hade bra nog grafik för er att se vad som pågår.

  Svenska samhället verkar få en ny snilleblixt vart 10:e år. Är det någon budget som måste balanseras som är orsaken till dessa regelbundna pinsamheter?

  Sanningen är att dataspel som går ut på att döda, slåss och förgöra inte är något nytt. De fanns långt tidigare än ni anar och de ev. effekter de har på pojkar befinner sig sålunda i 30+ åldern.

  Den negativa effekt som dataspel dock har på pojkar (en sådan finns, där har du rätt) är den rakt motsatta du beskriver! Dataspel gör pojkar mindre aktiva och våld är en aktiv handling, när de sitter och spelar Starcraft II med hörlurar är riktigt våld det sista de tänker på och ju mer de spelar ju mindre tid har de för att göra saker som är våldsamma på riktigt. När dataspelande ökar är det ett symptom på att den riktiga verkligheten blivit tråkig och jobbig. När pedagoger tror datapelande gör killar våldsamma på riktigt är det dags för dem att börja dricka koffeinfritt…

  Idag ser vi att tjejer tycker saker i skolan är mer intressanta medan pojkars emotionella behov i lägre grad illfredställs av riktiga livet. DET är vad du skall prata om om du vill prata om dataspel. Pratar du om något annat vet du inte ett dugg om hur dataspel funkar. Vill du prata om våldsamma killar så är att skylla på dataspel ren inkompetens.

  Killar blir våldsamma som ett negativt sätt att vara manliga när de inte erbjuds positiva sätt att vara manliga. Observera att enbart manliga sätt räknas. Killar väljer positiv manlighet framför negativ manlighet men många killar väljer negativ manlighet framför ingen manlighet.

  Vissa killars våld ökar sålunda av genusneutralitet medan andra killars deltagande i samhället minskar och ersätts av dataspel

  Tydligen måste jag utbilda er utbildare

  Mvh Erik

 42. Torstensson skriver:

  Erik

  Jag tänkte lite på det där när jag såg inslaget på TV om kriminella mc-gäng. Hur dessa män blev filmade bakifrån (och medvetna om det) och gick på ett långt led från kameran. Hästsvansar, skinnvästar med grova motiv, och med väldigt kaxiga steg. Där har vi ett gäng killar som valt den där negativa manligheten. Många av dessa unga män (25-40) hade kunnat välja den positiva manligheten under rätt förutsättningar.

  Det värsta är att radikalfeminismen valt att inte göra skillnad på dessa två motpoler utan tvärtom kräver att pojkar blir som flickor, man attackerar liksom hela manligheten. Risken är ju stor att när alternativen till att välja den positiva manligheten drastiskt minskar ( i ett radikalfeministisk samhälle där problemet inte erkänns) så kommer fler av männen att välja negativ manlighet framför, som du säger, ingen manlighet alls. Andra killar kommer välja dataspelande.

  I övrigt var det ett mycket klart och tydligt samt intressant klargörande du kom med.

  Godnatt

 43. Bo Grahn skriver:

  Män för jämställdhet, en mycket lite organisation som får mycket uppmärksamhet och får in sin information i medierna. Märkligt.

 44. Britt skriver:

  Erik: Det är ett väldigt befängt smahälle vi lever i. Sådant som var självklart för x antal år sedan är inte det längre, allting stöts och blöts och vänds till sin motsats. det som förr var oacceptabelt är idag rumsrent…allting hamnar i en slags gråzon. Ett exempel.Det gjordes analyser huruvida skilsmässobarn mådde bättre eller sämre än barn som växer upp i kärnfamilj. Skilsmässobarn mådde minsann lika bra! Innerst inne förstår nog den som har det minsta lilla empati att så är inte fallet. I veckans DN togs det upp igen, skilsmässobarn mådde faktiskt lite sämre….jaha, då är tillbaka på ruta ett. Så här är det med allting, det vänds ut och in på de flesta frågeställningar….sedan kommer man fram till urspringstänket våra förfäder hade…så vad håller vi på med egentligen? En human being är skapt med samma behov, men vår tidsanda och kultur påverkar, vår miljö. Självklart eftersträvar ett samhälle där alla lever i harmoni,fred, respekt, solidaritet etc. Varför gör vi då inte det? Varifrån kommer allt våld? En liten aspekt på det anser jag att det i västvärlden är dessa TV -spel. I andra kulturer är det våld i religionens namn… Människor som använder våld mår ju själva inte bra…tycker du att dina söner om du skulle ha/ få några mår bra av att gå in iett TV-spel och mörda och våldta mm (tro mig, jag har sett innehåll i dessa spel) så får du stå för det när de går ut på gator och torg och sparkar ner varandra. Det du fyller ditt inre av , det visar sig utåt. Den som ligger där på gatan, reser sig inte upp som i TV- spelen som dessa individer tycks tro….

 45. Daniel skriver:

  @Britt:
  På min tid var det hårdrocken och videovåld, samma gamla trötta resonemang med andra ord.

  Jag kan säga dig utan att tveka att den absoluta majoriteten av dem som spelar tv-spel går inte ut och misshandlar/våldtar.

  Tänk efter för ett ögonblick, det är väldigt många som spelar tv-spel och om det nu vore så skadligt som du vill få oss att tro.
  Så skulle detta land och flera andra länder vara rena rama krigszonerna.

  Ett av de länder som man spelar mest i är Sydkorea, hur ofta hur du talas om upplopp och våldsbrott i detta land?

  Men självklart finns det individer som blir våldsamma av att spela tv-spel, jag har jobbat med sådana ungdomar men då beror det på att personen i fråga har en bakomliggande problematik.

  Så bara för att vissa individer blir våldsamma av tv-spel, så betyder inte det att alla blir det.

  Det är samma sak som med alkohol, väldigt många våldsbrott sker under påverkan av alkohol.
  Men betyder det att tex du Britt blir våldsam varenda gång du dricker?

 46. Britt skriver:

  Daniel:Jag har ju inte påstått att ALLA killar som spelar TV -spel går ut på stan och sparkar ner folk. Däremot vill jag påvisa att det är en bidragande faktor, detta förhärligande av våld både när det gäller TV – program och TV- spel. Censuren släpper ju igenom en hel del osmakligheter, det vet nog både du och jag ! Självklart är det ensamma och utstötta barn som inte har fungerande vuxna i sin omgivning som drabbas, det stämmer helt.Apropå hårdrocksmusik du nämnde, visst sätter det igång och triggar hjärnan om du jämför med tex klassisk musik som inger lugn och harmoni. Som vuxen har du ett val, du kan välja spel, musik etc. som du tycker du mår bra av. Barn/ungdomar matas med detta, de har inte förmågan att sålla bort det som inte är bra för dem själva. Pga att alla vuxna inte har tid/tar sig tid för diskussion. Och tänk vad smidigt med ett tyst barn i sitt rum som inte stör någon….Jag vill inte göra dig besviken, men jag dricker inte alkohol, så nej någon aggressivitet behöver jag inte få utlopp för. Jag framstår säkerligen som en tråkig person i dina ögon som inte spelar TV -spel och festar. Men jag är stolt över att jobba med barn och ungdomar, både mina egna och andras, att få visa att det finns andra världen i livet. Jag vill vara en förebild, det är det ont om idag… Alkohol och TV -spel ger njutning för stunden som dagens ”lust”barn snabbt hoppar på! Dagens trettioåringar upplever jag som väldigt omogna, istället för att ta hand om hem och barn sätter man sig gärna vid TV -spel ett par timmar….

 47. Daniel skriver:

  @Britt
  ”Jag har ju inte påstått att ALLA killar som spelar TV -spel går ut på stan och sparkar ner folk. Däremot vill jag påvisa att det är en bidragande faktor, detta förhärligande av våld både när det gäller TV – program och TV- spel.”

  Det kan vara en bidragande faktor för en specifik grupp som reda har en massa andra problem, inte en bidragande faktor för vem som helst och det är en enorm skillnad.
  Det var kanske det vi ville säga båda två?

  ”Apropå hårdrocksmusik du nämnde, visst sätter det igång och triggar hjärnan om du jämför med tex klassisk musik som inger lugn och harmoni”

  Man bli lugn och harmonisk av musik som man tycker om, vad man tycker om för musik är högst subjektivt (dvs det finns inga rätt/fel när gäller musik)
  Den här låten brukar jag lyssna på när jag tentapluggar:
  http://www.youtube.com/watch?v=x1l3zmjXBao

  Jag hade knappast lyssnat på den när jag pluggar om den gjorde mig till ett uppjagat våldsbenäget psykfall, istället för lugn och fokuserad.

  Du kanske inte gillar hårdrock men det är ju en helt annan sak, ja å andra sidan avskyr all musik av gruppen Kent trots att den är så lugn och snäll.
  Men jag skulle aldrig påstå att det är skadligt att lyssna på Kent pga detta.

  ”Jag framstår säkerligen som en tråkig person i dina ögon som inte spelar TV -spel och festar.”

  Inte alls, du framstår som en person som moraliserar och har väldigt förlegade värderingar.
  Vill du göra ett bra jobb med ungdomar så kan du inte ha den inställningen.
  De kommer att se på dig som om du kommer från en annan planet och sucka bakom din rygg.

  Vad hjälper det att vara en bra förebild om man talar för döva öron.

 48. Britt skriver:

  Daniel:Hög moral uppskattas inte särskilt mycket i detta samhälle, sorgligt….normer och värderingar luckras upp och tillintetgörs. Nu är ju allt som en gång var förbjudet tillåtet, moral är ju för människans eget bästa, inte för att kasta pekpinnar åt höger och vänster. Varför har vi lagar och förordningar, vad är rätt och vad är fel? Jag dömer ingen, vill bara visa på att man kan ta itu med våldsproblematiken på relativt enkla sätt. Självklart vill de som spelar våldsspel fortsätta med det, klart de inte vill lyssna på moralpredikningar. Jag vill gå så långt att kalla detta ett samhällsproblem, vi har ännu inte sätt konsekvenserna vad allt detta TV -spelande för med sig, förutom att man matas med våld blir man ju även osocial och lat….som du märker har jag inte mycket till övers för TV – spel….Vuxna män som sitter och krigar på nätet….njaaa….hur eller hur mycket märkligt och omoget beteende….

 49. Viking skriver:

  Tv-spel är mannens sätt att fly undan feminismen. Dags att förbjuda?

 50. Britt skriver:

  En ny studie visar att män som spelar våldsamma datorspel och fortsätter att tänka på spelen blir mer aggressiva ( Ohio State University i USA). ”Våldsamma dataspelare spelar vanligtvis längre än 20 minuter, och grubblar över sina spel på ett vanemässigt sätt”. Spelar du Mortal Kombat finns risken att du blir aggressiv – även långt efter du slutat spela.

 51. Gonzo skriver:

  ”Vårt samhälle har länge fostrat män in i en roll där de ska vara mer eller mindre stoiska, tåliga och inte visa för mycket svaghet.”

  Helt rätt. Men vad händer om män börjar visa känslor, svaghet och utsatthet?
  När man ser vilket mottagande den här bloggen och Genys Nytt får hos feminister och media så ser man att män inte SKA eller FÅR visa känslor, svaghet och utsatthet.

  Vi SKA fortsätta leva efter mansrollen och fortsätta få skit för det.

 52. Daniel skriver:

  @Britt
  Ja det är ju uppenbart att du anser dig ha hög moral som alla andra tydligen ska rätta sig efter, det kan du glömma.

  Du snackar om enkel lösning på våldsproblematiken, det finns ingen enkel lösning på ett sådant problem hur kan du ens tro en sån sak.

  Du verkar tro att bara man slutar spela dessa hemska tv-spel som du ondgör dig så över, så kommer allt att ordna sig.
  Om det ändå vore så enkelt.

  Sen så kan du gärna ge mig en källa på den studie som säger att gemene man, dvs precis vem som helst blir våldsam av att spela tv-spel.
  För om det skulle vara sant så skulle tex Sydkorea eller varför inte Sverige vara störtat i krig och anarki för länge sen.

  Jag förstår att du som gammal tant inte begriper dig på dessa nymodigheter och att de kanske skrämmer dig.
  Men Mortal Kombat släpptes 93 och det har hunnit komma massvis av nya spel sen dess.
  Så jag kan inte undgå att få känslan av att du inte har någon som helst aning om vad du talar om.

  Det är nog bättre att du håller dig till Hylands Hörna och katechesen.

 53. NinniTokan skriver:

  @Britt:

  Har du källa till denna nya studie?

  Att ”grubbla på” är inte samma som att ”bli våldsam”. Att man grubblar på efteråt, det kan jag intyga att så är det. Men jag spelar inte våldsspel alls, för det roar mig inte. Jag spelar plattformsspel och efteråt grubblar man en stund på ”hur lösa”.
  Inte som nån tvångs-tankar utan för man vill och tycker det är kul.

  Moralism har genom tiderna fördömt allt rockmusik, radio, tv, våldsspel. Ingen gång har dessa haft rätt. Och så är det inte denna gång heller. Enkla lösningar finns inte. Vill vi försöka komma åt problemen måste vi se på socioekonomiska faktorer tex.

 54. Britt skriver:

  Daniel: Att kritisera TV -spel är tydligen en öm tå…..men för den skull är jag ingen gammal tant som läser katekesen och tittar på Hylands Hörna!! Däremot har jag väldigt radikala synpunkter när det gäller. Jag vet också mycket mer om TV – spel än vad du tror. Mortal Kombat var det TV -spel som användes i studien från USA, självklart har det kommit nyare och mer avancerade spel på marknaden, så du behöver inte idiotförklara mig som att jag inte har en aning om vilka spel som spelas, för det har jag. Jag påstår inte heller att alla världsproblem/mansproblem löses genom att förbjuda TV -spel. Ville bara visa på en aspekt på det hela. Ju mer våld vi har visuellt och på gator och torg ju mer ringar på vattnet blir det…..det är en självklar ekvation för mig, men tydligen inte för dig! Nymodigheter skrämmer mig inte….däremot tycker jag det är skrämmande att vuxna män föredrar att leka krig på nätet när det finns viktigare saker i livet…..tonåringar är ju en sak….men när man själv har familj sitta och ödsla tid på våldsamma spel, det är för mig en gåta!

 55. [...] bidrar till att forma dessa unga mäns beteende, något som t.ex. även Pelle Billing berör i en replik till artikeln. Visst skulle flertalet av dessa unga män ha färre incitament att ta till våld om [...]

 56. Gonzo skriver:

  @ Britt

  Att hänvisa till studier som kommer från moralismens högborg USA känns väldigt oseriöst.
  Det finns säkert amerikanska studier som visar att homosexuallitet gör människor våldsamma, att kyrkobesök gör dig vackrare och att en stark gudstro gör dig frisk från cancer.

  Jag tvivlar på att spel bidrar till våld, det är snarare fel på ungarna och uppfostran. Dessutom har vi fått ett kallt samhälle där vi inte längre bryr oss i allt som händer. Våld och brott flimrar förbi i mediabruset.

  Det känns som om det var bättre förr. Vi levde lugnare, var mer naiva men mer omtänksamma. Vi lullade på i vårat folkhem till skilnad mot nu när vi i princip slår i hjäl varandra för att komma fram, fram till vad??

Google