Tanja Bergkvist om dagens politiska feminism

02 april 2012, av Pelle Billing

Matematikern och bloggerskan Tanja Bergkvist är ett välkänt namn i jämställdhetsdebatten. I går skrev hon ett inlägg på SVT Debatt, där hon till att börja med konstaterar hur definitionen på jämställdhet förskjutits:

Vi har sedan några år ett nytt jämställdhetspolitiskt mål. Det fria valet måste leda till ett visst utfall. Utifrån denna politiska vision om en 50/50-fördelning på varje arbetsplats och inom varje yrkeskategori, en vision som aldrig kan uppnås och därmed kan hålla flera generationer genusmedvetna feminister sysselsatta i all evighet, inser man att även den fria viljan är en genusfråga.

En utopisk målsättning kan vara behändig att ha. Om målet aldrig kommer att uppnås kan man ständig be om mer pengar och kräva fler åtgärder. Allt som krävs är att konsensus uppnås kring det utopiska målet, och det är vad som hänt i den svenska jämställdhetspolitiken.

Med detta inte sagt att vår kultur är perfekt. Vi kan bli friare i vår vardag och mer toleranta mot de val som män och kvinnor gör. Att stipulera ett 50/50-mål är dock något annat.

Bergkvist beskriver hur pendeln svängt alltför långt, och överkompenserat för samhällets tidigare uppbyggnad:

Logiken är enkel: en kvinna som väljer att bli sjuksköterska har internaliserat patriarkatets värderingar medan en kvinna som väljer att bli polis i insatsstyrkan har agerat av fri vilja, och vice versa för män. Den fria viljan definieras utifrån utfallet.

Istället för att gå från stela roller till ett mål om äkta frihet och valfrihet, har samhället satt upp nya regler. Vi ska inte bara kunna göra könsotypiska val som går emot normativiteten, utan vi bör göra sådana val.

Å ena sidan är den typen av motreaktion lätt att förstå, å andra sidan har det gått absurt långt i detta avlånga land. Varför inte nöja sig med att uppmuntra de som av egen vilja går mot strömmen? Varför räcker det inte med att förklara för unga människor att de är varmt välkomna att bli sjuksköterskor eller tekniker, oberoende av kön? Varför måste vi ställa upp utopiska mål som på sitt sätt är lika inskränkta som de mönster de ersätter?

Frågorna är retoriska. Vi börjar bli många nu som skulle vilja se en mer avslappnad attityd till könsfrågorna. Lite mer ”live and let live”. På ren svenska: Känn dig fri att leva precis som du vill, känn dig fri att försöka påverka samhället i en viss riktning, men ge tusan i att säga till andra att de måste leva enligt dina värderingar.

Tipstack: Går till Dennis!

 

20 kommentarer på “Tanja Bergkvist om dagens politiska feminism”

 1. [...] Pelle Billing bloggar om Tanjas inlägg HÄR. var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname="Lite mer om kvotering och att vara [...]

 2. Taste in men skriver:

  Tanja Bergkvist är bäst!
  Det var genom henne jag upptäckte Pär ström och sen också Pelle billing. Ett stort genustack från mig!

 3. Patrik B skriver:

  Lite off-topic men jag hittade denna formulering i en amerikansk tidning. Jag tycker att den fångar den trista ”kvinnors drabbas värst av allting” som regerar även i Sverige. Frågan är om inte den attityden är kvinnors värsta fiende. Det blir fokus på det negativa och på hinder istället för möjligheter.

  ”Women once were confined to housewifery. They were, apparently, unhappy about this. Then they were limited to low-status, low-stress ”mommy track” jobs, and were unhappy about this. Now they hold high-paying, highly stressful jobs, are expected to behave as men, and are unhappy about this, too. You could make an Ingmar Bergman miniseries about female unhappiness, but it isn’t new.”

 4. Tanja Bergkvist skriver:

  Taste in men, och det var Pär Ström som fick mig att blogga! :-)

  Fick just tips av Ström om Correns ledare Var e brudarna? Marika Formgren om att om att kvinnor som kritiserar feminismens världsbild medvetet osynliggörs.
  http://www.corren.se/asikter/ledare/var-e-brudarna-5982339-artikel.aspx

 5. Roger skriver:

  Tanja Bergkvist är briljant som vanligt.

 6. leifer skriver:

  Tanja, du är både intelligent och vacker! :)

  p.s. Såg du när Jupiter och Venus möttes på stjärnhimlen? d.s.

 7. Cloud skriver:

  Synd att feminismen har skapat en sån stor klyfta mellan kvinnor och män. Jag trodde först feminister var för jämställdhet, rättvisa och respekt för varandra men jag var visst naiv och hade fel. Med facit i hand kan jag däremot konstatera att de framgångsrikt lyckats kväva all saklig debatt och skapat ett hatiskt samhällsklimat med starka motsättningar mellan såväl grupp, kön och etnicitet.

 8. Tanja Bergkvist skriver:

  Angående utopin, för den som inte tror att den är politiskt förankrad: Vi har sedan några år ett nytt övergripande jämställdhetspolitiskt mål. I prop 2005/06:155 (Nya mål i jämställdhetspolitiken, antagen våren 2006) kan vi läsa på sid 43-44 att: “Regeringen anser att det nya förslaget till mål tar sikte på att beskriva vilket resultat som skall nås genom att kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som män. Regeringen finner därför, i likhet med flera av remissinstanserna, att förslaget till mål på ett bättre sätt avspeglar vad som utmärker ett jämställt samhälle”.

  Alltså, det ”fria valet” måste leda till ett visst utfall, ett visst resultat (50/50-fördelningen) och notera: vilket resultat som ska nås GENOM ATT män och kvinnor har samma möjligheter och rättigheter.

  Och under “Skälen för regeringens förslag” (sid 43-44) i prop 2005/06:155 står att läsa: “Maktbegreppet är centralt i jämställdhetspolitiken och bör därför uttryckas explicit i det övergripande målet. Ordet makt skall förstås i betydelsen att kvinnor och män skall ha samma rätt, förmåga och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.”

  Observera – ska ha “samma förmåga”, och inte längre bara “samma möjlighet” – man skiljer också i klartext på dessa två som framgår ovan. Kan man verkligen lagstifta om samma förmåga (tex samma förmåga att släpa en 100 kilos-person genom en brinnande byggnad)?

  Mer om detta och länkar till beslut och propositionen samt utredningen som föregick omformuleringen av målen här: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/11/13/nar-lika-mojligheter-blev-5050/

  Tack Pelle för att du tog upp detta!

 9. Tanja Bergkvist skriver:

  Leifer, jag såg när de två planeterna låg nära varandra ja! :-)

  Roger, tack!

  En annan sak som inte fick plats i artikeln jag ville ha med som också är relevant: man kan också utan vidare hävda att män inte har något ”att tillföra i egenskap av män” som personal i förskolan eftersom det är en felaktig utgångspunkt ”att kön i sig har en viktig funktion” (SOU 2006:75 sid 52-54) samtidigt som man hävdar att det finns ett kvinnligt perspektiv som är viktigt att tillvarata inom bolagsstyrelser. Var finns logiken?

 10. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle, sedan kan man ju undersöka könsfördelningen bland genusforskare, där ser statistiken inte bra ut, men den biologiska kroppsräkningen kanske inte gäller dem, som kan rekonstruera sitt genus när SCB kommer på besök? ;-)

 11. Tanja Bergkvist skriver:

  Pelle, och sedan kan man ju undersöka könsfördelningen bland genusforskare, där ser statistiken inte bra ut, men den biologiska kroppsräkningen kanske inte gäller dem, som kan rekonstruera sitt genus när SCB kommer på besök? ;-)

 12. Tanja Bergkvist skriver:

  Blodtryckshöjare: http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/11/14/iiiinte-80-miljoner-till/

  Om man inte vill ha genusutbildning så anses man inte ha förstått och måste ha mer propaganda, om man istället tycker det var bra så ska det breddas till ett mångfaldsperspektiv där man utöver kön tar in ålder, funktionshinder, etnicitet osv, total fixering – man kommer inte undan hur man än gör, läs själva vad de kommunanställda säger och hur man arbetare vidare mot allas vilja.

 13. [...] Pelle Billing bloggar om hur Tanja Bergkvist (som bloggar igen) fått skriva en debattartikel åt SVT vars primära budskap är att kvinnorna inte behöver feministiska pekpinnar. “Utifrån den politiska visionen om en 50/50-fördelning på varje arbetsplats och inom varje yrkeskategori, en vision som aldrig kan uppnås och därmed kan hålla flera generationer av feminister sysselsatta i all evighet, inser man att även den fria viljan är en genusfråga.” Share this:FacebookTwitterLike this:GillaBli först att gilla denna post. Postat i Genus, JämställdhetTags: Maria Sveland [...]

 14. Roger skriver:

  Haha :)

  7 inlägg i rad, Tanja will be Tanja, det du vill ha sagt får liksom aldrig riktigt plats, eller hur?

 15. Gunnar D.U. skriver:

  Tips till Pelle B:
  Du som är läkare kanske intresserar dig för detta om hjärtinfarkt och nästan obefintlig könsskillnad i symptom:
  http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/flerlikheteranskillnadermellankonenssymptomvidhjartinfarkt.5.40374a461363fba5aff207.html

  Är ju något som ibland dras in i debatten av feministrar, att hjärtsjukvården skulle vara så ojämlik pga kvinnors helt annorlunda symptom, vilket då inte stämmer enligt forskningen…

 16. Elina skriver:

  Tanja, du är den klarast lysande stjärnan på hela genushimlen!

 17. Joel Johansson skriver:

  Logiken är enkel: en kvinna som väljer att bli sjuksköterska har internaliserat patriarkatets värderingar medan en kvinna som väljer att bli polis i insatsstyrkan har agerat av fri vilja, och vice versa för män. Den fria viljan definieras utifrån utfallet.

  Det andra citatet av TB utgör en så bra sammanfattning av så kallad ”reell jämställdhet”.

  Frihet uppnås genom att någon annan tar ansvar för att alla blir likadana.

 18. Erik Norén skriver:

  Jag får ofta en känsla av att (en del av) problemet ligger i att saker ska lösas NU. Det räcker inte med uppmuntran för då kan det ta flera generationer.

 19. JonasR skriver:

  @Eric Norén

  Håller fullständigt med. Jag får bilden av ett väldigt mekanisk synsätt på samhällsförändringar som leder till att man hellre trycker ner en rund kloss/människa i ett fyrkantigt hål IDAG, än, i linje med en mer organisk syn, med lätt hand inför mindre förändringar i människors förutsättningar och väntar och ser vart de leder innan man utvärderar och eventuellt ändrar mer.

Google