Statistik till vilket syfte?

10 april 2012, av Johan Franson

Krönika av Johan Franson.

Sifo har på senaste tiden visat mig en alldeles speciell uppmärksamhet. De skickar brev efter brev. I det senaste som är nummer fyra skriver de:

Vi vet på Sifo att de som dröjer med att skicka in sitt svar ofta har andra åsikter och erfarenheter än de som svarar snabbt. Vi är därför mycket angelägna om att få in just ditt svar.

Dessutom slänger de in en extra hundralapp, jag ska nu få lotter värda 200 kr om jag går dem till mötes, och på det sättet dubbla min chans att bli rik! (I brev nummer ett var budskapet att jag skulle bli rik!)

Vad vill de då, Sifo? Jo, de har skickat mig en enkät på över 60 sidor där de i detalj vill kartlägga min mediakonsumtion. Exakt vilka sajter jag besöker, hur mycket tid jag lägger på vilken typ av media. I detalj vilka tidningar jag läser. De vill kartlägga mina vanor. Informationen jag ska ge är så omfattande att de rekommenderar att jag sätter mig ner vid två separata tillfällen för att fylla i allt.

I det tredje brevet så försökte Sifo få mig att fylla i formuläret genom att slutligen tala om vem som skulle få resultaten. Och det är de idag dominerande mediaaktörerna. Alltså Bonnier, Schibstedt, public service, etc. De talade också om för mig hur viktigt det är att de aktörerna får möjligheten till denna kartläggning.

Så vad vill då etablerad media göra med denna kunskap? Det är väl rimligt att anta att de vill veta var mediakonsumtionen är på väg, och de har ju sina intressen att skydda. Ska jag hjälpa dem med det?

Jag tror inte Sifo är färdig med mig än, vi får se vad de kommer med i brev nummer fem.

I september förra året publicerade regeringen en stor tidsanvändningsundersökning från SCB. 2000 personer hade fått föra dagbok under några dagar där de i detalj i 10-minutersintervaller fått tala om vad de gjorde. Pelle Billing skriver om den här. Avsikten med denna undersökning framgår klart i regeringens dokument Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2114. På sidan 22 och 23 kan vi läsa att regeringen är bekymrade över att kvinnor och män inte exakt lägger lika mycket tid på samma arbetsuppgifter.

När jag läser om den undersökningen så funderar jag över vilka människor som deltar. Hittar de bara på och fyller i någon form av väntad idealbild, eller tar de verkligen uppgiften på allvar?

Det är mäktiga institutioner som samlar in denna data. Institutioner som staten och de tongivande mediaföretagen. De är de som styr vad som släpps fram på dagordningen för diskussion. Och de har också starkt inflytande över ekonomisk fördelning, lagar och opinionsbildning. Hur mycket vill jag egentligen att de ska veta om mig? Tänk om de upptäcker att jag, eller snarare jag som en del av en statistisk grupp, inte tillbringar tiden på ett för dem önskvärt sätt? Kommer de då försöka reglera min statistiska grupps tillvaro mot vår egen uttryckliga önskan?

Någonstans skulle jag vilja vända på rollerna. Jag som medborgare skulle vilja säga ”de här funktionerna förväntar jag mig av er”. Om staten via SCB frågade mig om jag tyckte att man skulle använda kvotering som en del av statens verktygslåda, eller om man mera skulle fokusera på merit och lämplighet, skulle jag bli mer intresserad. Ett sådant formulär kan jag tänka mig att fylla i utan löften att bli rik via lotter.

Det finns en intressant skiljelinje här, mellan att efterfråga människors åsikter och att kartlägga människors vanor. Det första är en fundamental del av en demokrati, det andra är något som får mig att vilja undersöka de verkliga motiven, som i tidsanvändningsundersökningen exempelvis.

Ibland tillfrågas vi medborgare i stor skala om vad vi tycker, det kallas allmänna val. Det är en genuint bra process, och man märker hur olika maktintressenter får slita för att få folkets stöd. Men de flesta politiska frågor kommer inte i närheten av allmänna val, inte ens som en bisats i en valdebatt (och det inkluderar stora delar av jämställdhetspolitiken).

Det intressanta med att bli tillfrågad om sin åsikt är att man då måste tänka igenom och formulera den. Och att man sen måste stå för den. Det här skulle kunna förankra riktlinjerna i de politiska besluten bland oss som lever här i landet. Det finns flera infekterade inrikespolitiska frågor idag, som inte alls är förankrade. Hur hade det sett ut om vi i ett tidigare skede fått säga vad vi tyckte? Om folket väljer en ”felaktig” riktning, så är det samma folk som får stå för konsekvenserna. Om en mindre grupp väljer en ”felaktig” riktning för folket, så kommer det aldrig finnas sätt att utkräva ansvar för det beslutet.

2003 röstade vi om införande av Euro i Sverige. Riksdagen hade en klar majoritet för införande av Euron, men folket sa nej. I dag kan man se det som ett bra beslut. Men oberoende av utfall är det vettigt att låta de som ska leva med beslutet få vara med om att ta det.

 

35 kommentarer på “Statistik till vilket syfte?”

 1. Mia. skriver:

  Visst, men om diskussioner om t ex könsfrågor ska bygga på fakta och forskning så behövs ju siffror. T ex tidsanvändarstudien. Och jag ser det inte direkt som att man ville visa att vi använder tiden ‘fel’ utan att visa på att kvinnor gör mer av det obetalda arbetet i hemmet. bl a skriver de…

  ”Hur en familj väljer att fördela ansvar för olika uppgifter inom sig går utanför politikens gränser. Däremot är det politikens uppgift att skapa förutsättningar för kvinnor och män att på lika villkor ta ansvar för det obetalda hem- och omsorgs-arbetet.”

  Men/och nu visade det sig ju att det kanske inte är så ojämt fördelat som man kanske tror utan att män och kvinnor utför lite olika typer av hemarbete. Dvs siffror man kan använda vid diskussioner om könsfrågor istället för att bara ha uppfattningen att…

  Men kanske missuppfattade jag ‘poängen’ med krönikan…?

 2. Pauli Sumanen skriver:

  En fel i statistiken kommer alltid från den fakta, att några svarar inte till frågona alls och en del svarar som de tänker att är korrekt. Icke svarande kan vara 40 %, vilken andel kan vara betydande, om icke svarande är inte mellanvärde av svarande.

  I tidsandvändningsstudie är faran att de som jobbar mest, svarar inte, t.ex. de som jobbar över 60 timmar per vecka. Om du har inte alls fritid, hur ville du fylla blanketter frivilligt? Det finns ingen sanktion om du icke svarar.

  Ett exempel om korrekta svar fick vi i Finland, när man frågade: ”Hur många sexpartner har du haft hittills?”. Mellanvärde av kvinnorna var 2-3 och av män 5-6. Var och en kan tänka, var är sanningen.

  I statistiken får vi ofta den svar människorna känner är rätt.

 3. dolf skriver:

  Mycket bra krönika. Jag har tidigare undrat över den där tidsstudien. 10-minutersintervall????? Hur tillförlitligt kan det bli? Om man skall hålla reda på vad man gör under dagens lopp i tiominutersintervall så trasar det ju sönder dagen fullständigt och/eller leder till en betungande bokföring av aktiviteterna som i sig kommer att förvränga sanningshalten i resultatet. Hur gör man dessutom för att få tillförlitliga resultat på en sådan sak som städning? Man kan ju till exempel ägna en halvtimme åt att städa rakt av, men man kan också ”intervallstäda”, dvs. man ägnar en minut här och en minut där och mindre ”städsysslor” som att torka av bord eller liknande. Och simultanaktivitet, såsom att man lagar mat och utför ”intervallstädning” samtidigt.
  Och hur friserade är de uppgifter man får från deltagarna därför att man vill framställa sig själv i en bättre dager, även om det skulle vara anonymt?
  Nej, hela tidsstudien verkar i allra högsta grad suspekt.
  Och sist men inte minst, om tidsstudier i hemmet skall användas för politisk styrning, så är det egentligen bara ett enda svar som är det rätta: FUCK OFF ASSHOLES!

 4. Grodan Boll skriver:

  - SCB kontaktade en vän till mig om att vara med i en enkätundersökning.
  - Dagen efter publicerades slutsatserna från undersökningen.
  - Några dagar senare kom enkäterna.

  Min tilltro till opinionsundersökningar var låg redan innan =/

 5. dolf skriver:

  @Mia.:

  Och jag ser det inte direkt som att man ville visa att vi använder tiden ‘fel’ utan att visa på att kvinnor gör mer av det obetalda arbetet i hemmet.

  1. Att göra en undersökning för att man vill visa att … är helt fel utgångspunkt. Man gör inte undersökningar för att man vill visa, man gör undersökningar för att man vill ta reda på …
  2. Politikerna skall hålla labbarna i styr. Det är upp till människorna i hushållen själva att ordna sina liv. … politikens uppgift att skapa förutsättningar … är bara ett annat sätt att säga att ”Vi kan inte med att ni styr era liv själva era kräk, men det kan vi förstås inte säga, så därför säger vi att vi ‘skapar förutsättningar’ så att vi kan skapa ramar som inskränker på er frihet och anger hur vi vill att ni skall agera” Läs O’Briens förklaring till Winston Smith i 1984 av vad politisk makt verkligen är och vad syftet bakom denna makt är.
  3. Vadå obetalt hemarbete? Skillnaden mellan att laga mat på en restaurang och att laga mat hemma är att om du lagar mat på en restaurang så överlämnar du det du producerat till en annan och får betalt för det, när du lagar mat hemma konsumerar du själv det du producerat. Om du vill ha betalt för hemarbetet så är det bara att du (konsumenten) plockar upp plånboken/portmonän och betalar dig själv (producenten). Vill du vara riktigt ordentlig betalar du både moms och inkomstskatt till staten. Obetalt hemarbete är en myt.

 6. Andreas B skriver:

  TV4 Nyheterna rapporterar idag att fler pojkar än flickor säljer sex och att pojkar (!) är mer utsatta. Det tillhör inte vanligheten att man hör sånt i svensk media.

 7. Anders Senior skriver:

  @Mia.:

  Problemet med dessa undersökningar är att frågorna allt som oftast är vinklade för att få ett önskat resultat. (tror du tex. att Samtliga sysslor i ett hushåll fanns med i enkäten i exemplet ovan, eller bara de traditionellt kvinnliga?)

  Jag har deltagit i en panel från SCB där de med jämna mellanrum skickade ut frågor om än det ena eller än det andra som man skulle svara på, och i samtliga formulär fanns frågor av typen ”damned if you do, damned if you don´t.”

  De kunde se ut ungefär så här:
  (fast denna är nu bara ett exempel, och inte en aktuell fråga.)

  ”Skulle du kunna tänka dig att slå din sambo?”

  A. Ja, om hon var ett akut, livsfarligt hot mot mig eller mina barn, så jag måste skydda mig eller barnen för att överleva.
  B. Nej

  Två månader senare läser man i aftonbladet eller någon annan av skräptidningarna att:

  72% av männen kan tänka sig att slå sin sambo!
  Enligt en underökning från SCB kan de flesta män tänka sig att slå sin sambo om de ”tycker det är nödvändigt”

  Frågor av denna karaktär gjorde att jag avslutade mitt samarbete med SCB då jag insåg att frågorna på dessa undersökningar vinklas efter beställarens önskemål.

 8. dolf skriver:

  @Anders Senior:
  Njae, att det står i Aftonbladet att 72% av männen kan tänka sig slå sin sambo är ju förstås inte nödvändigtvis någonting som SCB skall lastas för. Aftonbladets hantering av sanningen lämnar en hel del i övrigt att önska.
  Jag säger inte att SCB är fria från skuld, bara att vad AB påstår att SCB kommit fram till inte är detsamma som vad SCB kommit fram till.

 9. Info skriver:

  STOREBROR SER DIG

  Får jag passa på att länka till en kommentar förra året i Tanja Bergkvists blogg, ”Storebror ser dig”:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/10/21/birro-matematikerna-och-genusflanoser-i-p1/#comment-13874

  ”REGERINGEN VILL VETA VAD DU GÖR, MINUT FÖR MINUT
  Statistiska Centralbyrån, SCB, genomför på regeringens uppdrag vart tionde år en studie där 2 000 personer ombeds att i dagboksform exakt beskriva en vardag och helg i tiominutersintervaller. Enligt regeringens hemsida är syftet att beskriva skillnader i hur kvinnor och män använder sin tid. Vidare står där att studien ger viktiga underlag för att utforma insatser på jämställdhetsområdet. – - -”

 10. Mia. skriver:

  @Pauli Sumanen:

  Kan det vara så att homo/bisexuella män har fler sexpartners i genomsnitt? ;)

  @dolf:

  1. Skrev alltså att jag inte tror de ville visa. De hade en hypotes (som kom lite på skam?/’falsifierades’?). Och som jag förstår räknade de in allt som individerna gjorde (‘manligt som kvinnligt hemarbete’)
  2. Hur mycket och på vilka områden politiker ska hålla sina fingrar i styr är alltså ämnet för olika partier och demokratiska val sas.
  3. Det beror på hur man ser det. Men ja man skulle ju kunna ‘delat upp’ det så i familjen att man betalar varandra för de tjänster som utförs i hemmet. Att man ‘betalar’ varandra för matlagning, däckbyte, tvätt och ommålning etc.

  @Anders Senior:

  ”De kunde se ut ungefär så här:”

  Hade väl varit bättre att ta en autentisk (trovärdig) fråga sas. Men ja hur man formulerar frågor i enkäter och undersökningar (forskning) är knepigt och ska naturligtvis redovisas för ‘opponenter’. Och vadå hon? Sambo kan väl isf vara såväl en kvinna eller man (hetero eller samkönat)

 11. Virre skriver:

  Å andra sidan av Euro-myntet så har vi kärnkraftsomröstningen, som har visat sig vara katastrofal för miljön och industrin. Man får inte vara sämre än att man kan ändra sig heller, tycker jag!

  När nu utvecklingen kommit så långt att vi på ett mycket säkert sätt kan utnyttja vårt ”förbrukade” uran som bränsle för att täcka vårt energibehov i ytterligare 200 år, så borde det vara läge att omvärdera det beslut man tog när Pantertanterna fortfarande var unga!

 12. Johan Franson skriver:

  @Mia.:

  Det kanske är som så att om man har ett stort förtroende för att staten tar bättre beslut om sin egen tillvaro, än vad man själv skulle klara av att göra, så ser man det som en fördel att dela med sig i detalj av sitt liv så detta blir möjligt. Staten kan sedan styra med lagar, opinionsbildning och ekonomiska transfereringar. Genom att samla in information vet staten mer än du gör om dig själv, och besluten om dig själv tas innan du själv har insett vad frågan handlar om. Det är många, speciellt i Sverige, som har den inställningen till hur livet ska levas. Det blir lite som ett ”all inclusive hotell”. Bekvämt, säkert, men kanske inte alltid så spännande och innovativt.

  En annan inställning, som man ser mindre av i Sverige, är att staten inte ska ta proaktiva beslut för medborgaren, utan att samhället i större grad drivs fram av medborgarnas egna initiativ. Staten har sedan stödfunktioner som måste vara gemensamma. Men dessa tas fram mera som en konsekvens av hur de efterfrågas av medborgarna. Alltså mindre av ”social ingenjörskonst”. I ett sådan upplägg vill vi gärna att medborgarna vet mera om staten, än staten vet om medborgarna.

  För i slutändan är det den som vet mest som kommer styra.

 13. Anders Senior skriver:

  Självklart kan det vara både en han, hon, eller hen i mitt uppenbarligen usla exempel!
  Men kontentan av det hela är att SCB vinklar sina underökningar på kundens begäran, för att de skall få det resultat de vill redovisa för sina syften.

 14. Feminin man skriver:

  Jag tror att du känner att du vill komma till tals men på dina villkor. Fyll i blanketten ifall du tycker det är värt det och isf fyll i den så att du kan sova gott om natten. Jag har själv fyllt i en sån där en gång. Jag skickade in den anonymt. Kollade först om där fanns något speciellt nummer eller liknade, men nej. Man vet aldrig i vilket register information hamnar. Apropå undersökningen om Breivik nu klockan 11.00. Kan någon förklara på vilket sätt Breivik handlade omoraliskt, utifrån sitt eget perspektiv?

 15. Anders Senior skriver:

  @Virre:
  Angående folkomröstningen om kärnkraft är den internationellt ifrågasatt ur ett demokratiskt perspektiv:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkomr%C3%B6stningen_om_k%C3%A4rnkraften_i_Sverige_1980

 16. Petter Nilsson skriver:

  Har också kastat samma undersökning.
  Undersökningar som kan bidra till ett bättre samhälle, t.e.x.forskning i friskvårdsvanor kontra hälsa, ställer jag upp på.

  Men ren kartläggning av mina vanor som inte bidrar till samhället i stort, glöm det.

 17. Pauli Sumanen skriver:

  Resultatena av tidandvändningsundersökningen tolkas vanligen fel. Om kvinnorna mellan 10-100 år diskar mer än män mellan 10-100 år, det har ingenting att göra med siffrorna av ”familjer”. Och ännu mindre med vad ”papporna och mammorna” gör. Man borde ta rätta siffrorna om man villa tala om ”familjer” elle parföhållandena.

  Feministerna talar alltid om totalresutatena av män och kvinnor. Jag har inte sett i Sverige en verifiering mellan män och kvinnor, som lever i parförhållandena.

  I Finland var siffrorna (1999)

  1. Kvinnorna över 10 år gjorde mer sammanlagt förvärvs- och hemarbete än män över 10 år.
  2. Män som bodde i parförhålande gjorde 8,5 timmar mer sammanlagt förvärvs- och hemarbete i veckan än sin kvinnlig sambo.
  3. Män och kvinnor i parförhållande som båda gjorde förvärvsarbete, gjorde lika mycket sammanlagt förvärvs- och hemarbete.
  4. Situationen av män och kvinnor som bor i parförhållande och som hade minst en barn boende hemma är inte studerat!!!! Varför, fattar jag inte!

  Som ni ser, resultatet beror på vilka grupper man verifierar.

  Om ni vill använda tidsanvändningsundersökningen som bas till jämnställdhetverifieringar, ni måste kräva de här siffrorna 1-4 från SCB. De finns där, men inte alla vill avslöja resultat.

 18. Johan Franson skriver:

  @Pauli Sumanen:

  Så det du säger är i princip att i Finland så lägger män som bor i parförhållande ner betydligt mer arbete än kvinnor. Men att män som bor ensamma antagligen inte prioriterar hemarbete.

  Om det verkligen är på det viset så ger det en indikation på hur politiska sådana här undersökningar är.

 19. Anders Senior skriver:

  Ja, och när män lägger mer tid på hemarbete heter det att ”anledningen till den längre tidsåtgången troligtvis beror på att män är sämre på dessa sysslor, ineffektiva, eller rent av lata, så det tar längre tid.”
  Åtminstonde om det är en ”genusforskare” som utvärderar siffrorna…….

  Damned if you do, damned if you dont…..
  Demoniseringen av oss män fortgår……

 20. Johan Franson skriver:

  @Pauli Sumanen:

  Jag har nu skickat iväg lite förfrågningar om att få ut rådatat till ”tidsanvändarstudien”. Vet inte exakt hur man gör, eller om man får. Är det någon med erfarenhet här?

  Jag måste säga att jag är lite skeptisk till att samla in denna typ av data till att börja med, men om det nu är gjort så bör det undersökas om slutsatserna som dras officiellt kan betraktas som politiska, eller inte.

 21. Jo skriver:

  Eftersom det verkar vara en ganska allmänpolitisk diskussion, så har jag en fråga. Vi kritiserar ju så lätt politiker. Varför kritiserar vi så sällan politikernas arbetsledare/arbetsgivare, d.v.s. väljarna?

 22. Anders Senior skriver:

  @Jo:
  Här kanske svaret ligger:
  http://www.gluefox.com/kontr/demokrati.shtm

 23. Hurtbullen skriver:

  Tidstudier som kommer att användas som framtida politik är förstås ännu ett steg att konsolidera demokraturen Sverige. Knappt så man tror att det är 4 liberala partier som sitter vid makten.

  Nu är alla riksdagspartier officiellt feministisk t.o.m. med en egen statlig avlönat tankesmedja som menar att könet är en social konstruktion, trots att inte ens 20% av befolkningen säger sig vara feminister, många av dem slentrianfeminister , och en försvinnande liten del socialkonstruktivister. Är det en alldeles djärv gissning att undersökningar av den typen kommer att tolkas med både genus-och feminina glasögon på ?

  Vi är mitt inne i skeendet där regeringen försöker skapa sig ett nytt folk. Och de s.k. liberaler ger gratisskjuts åt ett experiment som Marx och Lenin skulle applåderat åt. Hur skapa en perfekt nation av individer som förkastar vetenskap och vetande och ansluter sig till den enda statistiska sanningen : Den sociala konstruktionen och tillhörande sociala kontrollverktyg.

 24. Pauli Sumanen skriver:

  Min synpunkt som forskare är att det är bra att man gör tidanvändninsundersökningar och använder blanketterna i den, inte telefonsamtal. Det gör man i nästan alla länderna.

  Tidandvändningundersökningen är så dyr, attt man gör den med 10 års mellanrum bara. Där emellan man studerar saker med telefonsamtal och det är farligt.

  I Finland frågar man :”Hur många timmar jobbade ni i förvärvsarbete veckan före denna?” (eller två veckor sedan?) När man gör denna telefonundersökningen samtidigt som tidanvändningsundersökningen (=blanketter att fylla i), hittar man underliga slutsresultat, T.ex. i telefonsamtal säger kvinnorna jobba 15 % och män 5 % mer än i tidanvändninsundersökningen. Differensen mellan två olika studier om samma sak är för stor att acceptera i vetenskap. Men forskare är änhelliga att tidandvändningsundersökningen ger bättre resultat än andra. Så är det viktigt att göra. Men jag varnade ju tidigare att den kan ge för låga värdena till män i förvärvsarbete därför att jag tror att de mest flitiga har inte tid att svara till undersökningen så slutresultatet kan vara lutande.

  Som statistiker säger jag: Tro inte all statistik du ser. Att veta, vad man kan tro, man måste samtidigt veta, hur statistiken är gjort coh vad är ”population” bakom siffrorna.

  När man har statistiken om männernas och kvinnornas hemarbete, vilka är de här män och kvinnor, man verifierar? Jag har sett i tidningen, hur reportern börjar tala om ”pappor som gör för lite hemarbete”, när man verifierar alla män över 10 år till alla kvinnor över 10 år. Jag har skrivit till henne, men hon har inte korrigerat sitt fel i publiken.

 25. The Perfect Man skriver:

  @Andreas B:
  Det visste jag redan för 15 år sedan. När jag gick arbetslös så hörde jag både det ena och det andra. En kille som inte fick in tillräckligt med pengar för att betala hyran sa till exempel: -Jaha, det blir att sälja röv på järnvägsstationen igen. Inget konstigt i det. Jag känner fler män än kvinnor som prostituerat sig.

 26. Johan Franson skriver:

  @Jo:

  ”Varför kritiserar vi så sällan politikernas arbetsledare/arbetsgivare, d.v.s. väljarna?”

  Vem är det som bestämmer över vem egentligen? Och vad är det som avgör vem som får makten?

  Kan det vara så att ett informationsövertag är nyckeln här.

  Jag tycker Sveriges jämställdhetsprojekt är ett intressant case på hur politik fungerar. Är det verkligen medborgarna som efterfrågar att vi ska mätas i 10 minutesintervall för att kunna korrigieras in i en 50/50 jämställdhet. Eller kommer initiativet kanske från andra intressegrupper.

 27. Bashflak skriver:

  Jo, när det gäller jämställdhets- och genuspolitik finns det inga alternativa partier att rösta på, det blir samma resultat oavsett om man väljer Alliansen eller Rödgrönröra.

 28. dolf skriver:

  SCB har studerat ensamstående kvinnor, ensamstående män, par utan barn och par med barn. Detta var uppe i höstas (om jag har tiden rätt) på Pär Ströms blogg. Jag laddade ner SCB:s tabell och granskade den, och vill minnas att det var så att skillnaden i tidsanvändning mellan män och kvinnor med avseende på hemarbete och förvärvsarbete var den samma vare sig de var ensamstående eller i parförhållande utan barn. Vad som däremot kom fram var att när paren fick barn ökade männens totala arbete betydligt samtidigt som de lade ner tid på barnen, men mindre tid på övrigt arbete i hemmet. Kvinnorna drog ned på förvärsarbetet och arbetade mer i hemmet. Det var dock männen som ökade sin totala arbetsbörda, medan kvinnornas totala arbetsbörda var relativt oförändrad. Jag redogjorde för siffrorna i mina kommentarer på Ströms blogg, men orkar inte spendera all tid på att leta reda på dem nu.

 29. Pauli Sumanen skriver:

  @Johan Franson
  Jag vore lycklig om du får råmaterial av undersökningen. Ville du sckicka den till mig? paulisumanen miuku gmail punkt com. miuku = @. Bäst
  vore om den är i Excel-tabell.

  I Finland och Sverige SCB gör dessa undersökningarna med skattepengar. Men i Finland ger de inte materialet gratis till oss, vetenskapsmän. Sådan där material kostade i Finland ungefär 50 000 kronor. Men om du (och jag) får den från Sveriges SCB, vill jag göra verifieringar mellan Finland och Sverige. Det vore ju kul!

 30. dolf skriver:

  @Pauli Sumanen: Du kan hitta SCB:s tabellerade resultat på SCB:s webbsajt.

 31. dolf skriver:

  @Mia.:
  2. ”demokratiska val” har inte i mitt privatliv att göra. Demokratin är inte den grund vi skall bygga på. Demokratin skall vara en överbyggnad som vilar på en grund av mänskliga rättigheter. Den amerikanska konstitutionen har en bra grund med ”godgiven rights” och ”right to pursue happiness” och sina amendments. (Att det amerikanska rättsystemet sen stinker i övrigt är en annan sak, man kan ha världens bästa regelbok, men läser man den som fan läser bibeln). Statens/myndigheternas grundläggande uppgift är att värna om och skydda individens frihet, inte att inskränka den. När vi ”demokratiserar” bort vårt privatliv är det dags att slänga demokratin på sophögen, med vapenmakt om så krävs.
  3. Det är ju redan det man gör i familjebildningar. Den som är ute och förvärsarbetar betalar hyran åt den som är hemma och lagar maten. Så den som lagar mat får betalt dels av sig själv (i form av den självtillverkade maten) dels av den andra parten i form av betald hyra. Är man i ett förhållande borde man fungera som ett team som kommer överens om hur man fördelar både arbete och resurser inbördes. I sunt och lyckligt förhållande känner sig ingen lurad, utan bägge (jag bortser från barn i sammanhanget) känner att de får mer än de ger. Och det funkar naturligt utan att man för bok. Måste man ta till konstlade styrmedel för att det skall funka kanske man bör fundera på att upplösa förhållandet.

 32. dolf skriver:

  @Jo:

  Varför kritiserar vi så sällan politikernas arbetsledare/arbetsgivare, d.v.s. väljarna?

  Därför att väljarna som som ”arbetsgivare” är en falsk generalisering. Jag har många gånger mötts av påståenden som ”Du måste ta ditt ansvar och rösta” och ”Vi har de politiker vi förtjänar”. Det är bullshit. Jag röstade i senaste valet, men ingen jag röstade på sitter i riksdagen. Jag är alltså helt orepresenterad. 4%-spärren är en effektiv munkavel som inte bara sållar bort alla idioter, den sållar också bort alla med fräscha och förnuftiga synpunkter. En minoritet är idioter, men det är också en minoritet som verkligen är framsynta genier.
  Väljarna fattar inte beslut eller anta regleringar och förordningar. Det är politikerna som gör det, och de gör det ofta tvärsemot vad deras väljare önskar och anser. Som väljare har jag en 5-milliondels inflytande över de beslut som påverkar mitt eget liv på genomgripande sätt. Det enda man verkligen kan anklaga väljarna för är att vara blinda.
  Ställ de som verkligen är ansvariga till svars för vad de gör. Börja med att utdöma stränga fängelsestraff för landsförräderi till alla de riksdagshens som fördolt i smyg sålde vår självständighet och avskaffade Sverige som suverän nation genom att i vår grundlag skriva in vårt medlemskap i den fascistiska överstaten EU som nu på allvar är vår härskare.

 33. Johan Franson skriver:

  @dolf:

  ”vårt medlemskap i den fascistiska överstaten EU som nu på allvar är vår härskare. ”

  Du kände inte att du tog i lite för mycket där :-) ?

 34. dolf skriver:

  @Johan Franson:
  Fråga mig igen om tio år så skall jag ge ett svar. Om jag fortfarande lever.

 35. Grodan Boll skriver:

  @Johan Franson

  En organisation som inte företräds av folkligt valda.
  En organisation som kräver omval tills folken röstat ”rätt”.
  En organisation som, av ren slump, fick företrädare som regeringsledare hos alla de länder som hotat med att ge folken val eller att gå ur EU. Och på ingen tid alls.

  Märkligt nog tittar inte EU på nordiska rådet för inspiration. Rådet lyckades med just det som EU hävdar att de vill, och till priset av bra mycket mindre administration.

  För den som är konspiratoriskt laggd är EU en guldgruva =)

Google