Medborgarförslag: Uppföljning Göteborg

26 april 2012, av Pelle Billing

Det trillar fortfarande in resultat från bloggens kampanj om Medborgarförslag för jämställd verksamhet mot våld i nära relationer. Som kan ses här är det Magnus Karlsson som driver frågan i Göteborg.

Senaste rapporten från Magnus, efter att han via flera telefonsamtal jagat ansvariga personer i Göteborgs Stad, är följande brev:

Angående Medborgarförslag om jämställd ”Utväg”-verksamhet

Tack för ditt förslag gällande stadens verksamhet ”Utväg”.
”Utväg” är en myndighetssamverkan mellan socialnämnden, hälso- och sjukvården, polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården. Inom ”Utväg” samverkar man för att på bästa sätt kunna hjälpa alla som drabbas av våld i en nära relation – kvinnan, mannen och eventuella barn. Det är Social Resursnämnd ansvarar inför Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för verksamheten.
Du föreslår att verksamheten ändras så att den blir könsneutral och omfattar (erbjuder stöd till) alla kommunens medborgare, inkl barn, oavsett kön på förövaren.
Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har i sitt beslut gällande Budget 2012 fastslagit att nämnder och styrelser ska arbeta med jämställdhet utifrån ett helhetsperspektiv.
Då det är Social Resursnämnd som ansvarar för verksamheter översänds ditt förslag till dem för hantering. Göteborgs Stads Kommunstyrelse informeras om förslagets hantering.

Vi ber samtidigt om ursäkt för och beklagar ärendets långa handläggningstid.

Med vänlig hälsning
GÖTEBORGS STAD
Stadsledningskontoret

Peter Lönn
Vice Stadsdirektör

Detta är lite av ett jaså-svar. Magnus tänker dock fortsätta jaga kommunen med en blåslampa tills han får ett ordentligt svar.

Ett stort tack från bloggen till Magnus för hans insats!

Om du har resultat att rapportera, eller om du vill skicka in ett medborgarförslag till din kommun (det går väldigt snabbt), så är det bara att kontakta mig.

Etiketter:  

4 kommentarer på “Medborgarförslag: Uppföljning Göteborg”

 1. Bashflak skriver:

  Man ser att de tassar kring frågan som katten kring het gröt. Och igår gjorde regeringen ett utspel där de klassade ‘våld i nära relationer’ som ett av våra största samhällsproblem. (Partnervåld dödar årligen nästan lika många svenskar som sommartidsomställningen gör). Och i det som rapporterades i tidningarna talades enbart om ena könet som förrövare och andra könet som offer. Jag trodde feministerna ville avveckla könsstereotypiska fördomar.

 2. Hurtbullen skriver:

  I den här Pdf:en : http://www.socialstyrelsen.se/publikationerlansstyrelserna/Documents/2009_58VGL.pdf från 2009 , har socialtjänsten i västra götaland tänkt till angående socialtjänstens arbete.

  Våld är varje handling
  som smärtar, skadar,
  skrämmer eller kränker
  och på så sätt får en
  annan person att göra
  något mot sin vilja eller
  bli passiv.

  Låter ju bra, om än provocerande luddigt. Men i.a.f. något. Det kan ju komma männen till fördel också, skulle det bli en större utredning.

  Eller ?

  Professionen inte helt objektiv :

  -” För Bo XXXXXX är det viktigt att ha en ideologisk grund
  i sitt arbete. Teorin om könsmaktsordningen, om mäns
  överordning och kvinnors underordning, är hans utgångspunkt ”

  ” Han jobbar sedan ett drygt år tillbaka som familjerådgivare
  på Krismottagningen för män Ale/Kungälv.”

  Det som fattas här som pusselbit, är männens berättelser om upplevt våld från sin partner. Psykiskt våld.Männens berättelser om socialtjänstens behandling kring problematiken. Om det ska vara absolut nödvändigt att mannen ska träffa professionella konfliktutredare med en feministisk kompass så borde det vara lika nödvändigt för mannen att få bistånd med sina rättsliga medborgerliga rättigheter i tvisten. Det verkar behövas – Eftersom professionen själva har angett kriteriet – Våld handlar om makt – köns-makts-ordning.

 3. Magnus Karlsson skriver:

  @mats
  Intressant att vissa människor blir så bittra när man försöker jobba för jämställdhet.
  Oavsett om man anser att män står för ca 50% eller om man anser att män står för majoriteten av partnervåldet, så borde man inse att det finns ett antal män som drabbas av partnervåld. Att då inte tycka att de skall ha rätt till någon som helst hjälp tycker jag tyder på en dålig människosyn

 4. [...] i nära relationer gav ytterligare resultat. Järfälla gick helt på den föreslagna linjen och Göteborg tog ett litet steg i rätt [...]

Google