Det kom en insändare från en ung man som vill vara anonym (och anonymitet respekteras alltid i insändare). Han berättar om en enkät i högskolan som på ett självklart sätt lyfter in könsmaktsperspektivet i utbildningen. Läs själv nedan och bilda dig en egen uppfattning.

Hej!

Jag studerar på en eftergymnasial utbildning och fick idag en enkät från Hälsouniversitet. Hälsouniversitet har bland annat hand om sjuksköterske-programmet. Enkätens syfte sades vara att inte bara se sjuksköterskornas kunskap i ämnet men även övriga studenters.

Det var just detta som jag kände mig lite stött av då frågorna visserligen var av påstående karaktär (sant, falskt, vet ej), men ändå så kände jag att frågorna i sig var riktade (det vill säga ”sant” var rätt). I det vårdande yrke som sjuksköterskan agerar ska man väl se till fakta (se enskilda fall) och vara mer försiktig med generaliserande påståenden. Själv ser jag våld som våld, det vill säga oacceptabelt förutom i nöd/nödvärn oavsett vem (vi är alla människor) saken gäller. Jag har svårt att se/förstå att orsakerna till våldet beror på att män inte tycker om att bli ifrågasatta/vill bestämma.

Jag kan lista två frågor som de ville att man skulle svara (sant, falskt, vet ej) på:

 • ”Ett genusperspektiv på vården innebär att synliggöra ohälsa som bottnar i ojämlika maktrelationer mellan könen så som mäns våld mot kvinnor.”
 • ”Tecken på hedersförtryck är att flickors rörelsefrihet kontrolleras och begränsas av familjens män/pojkar.”

Påståendena i sig är väl oskyldiga men jag menar mer den generalisering som de antyder eller till och med betonar. Ni har säkert mer kunskap och kontakter inom ämnet. Men om detta är utvecklingen, att vi framöver kan vänta oss denna typ av genus-inslag i våra utbildningar, är det skrämmande.

PS: Följer din blogg, men är oerfaren angående dessa inlägg. Mitt fullständiga namn vill jag inte ska framkomma någonstans.

MVH
xxxxx
(Läser data, och vill inte ha nån genussyn på IT i framtiden på den utbildningen)

Min kommentar till detta är att det är ytterst olyckligt att det uppstått en koppling mellan jämställdhet och ”könsmaktsordningen”. En högskola ska självfallet vara jämställd, vilket innebär att inga elever diskrimineras utan erbjuds så bra möjligheter till inlärning som möjligt och sedan bedöms efter sina prestationer. Självfallet ska det även vara en trygg miljö där nolltolerans råder mot mobbning och våld.

Men att jämställdhet uttrycks i termer av det ovetenskapliga ”mäns våld mot kvinnor” eller det ensidiga ”hedersförtryck mot flickor av män” är en återvändsgränd. I första hand ska jämställdheten i högskolan handla om likabehandling, och om man vill tränga på djupet i viktiga frågor som partnervåld och hedersvåld ska man använda sig av rådande kunskapsläge i forskningen och göra mer komplexa analyser på hur olika faktorer samverkar för att fenomenen ska uppstå.

Bloggen tackar för insändaren! Om även du vill berätta något ute från verkligheten så är det bara att skicka in ett meddelande.

 

41 kommentarer på “Insändare: Enkät i högskolan lyfter könsmaktsperspektivet”

 1. Mars skriver:

  Varför inte ställa följande fråga?

  I en hage finns endast tjurar, kor och kalvar. Hur många djur finns i hagen?

  (1) 1/4 av djuren i hagen är kor och 1/5 är tjurar.
  (2) Det finns 11 kalvar i hagen.

  Tillräcklig information för lösningen erhålls
  A i (1) men ej i (2)
  B i (2) men ej i (1)
  C i (1) tillsammans med (2)
  D i (1) och (2) var för sig
  E ej genom de båda påståendena

  Då kan man få en ledtråd i om personen kan tänka tillräckligt logiskt för att kunna svara på andra frågorna i enkäten. Det skulle jag tycka vara viktigare än om man kan tillräckligt mycket genus-teori.

  Den här typen av frågor får det att vända sig i mig. Påståendena i sig är inte oskyldiga, utan lär väl användas som bakgrundsfråga – hur väl man anammat feministisk ideologi eller inte.

 2. Cloud skriver:

  Precis som anonym man skriver är inte frågorna i sig kanske de värsta utan själva sammanhanget. Att dagligen bemötas med pekpinnar och smygfeminism har gjort mig sjuk. Droppen som urholkade stenen.

  aftonbladet idag: http://www.aftonbladet.se/wendela/article14595903.ab?teaser=true

  Det står att man ska lära sig tygla svartsjuka med KBT-psykologi. Det viktiga är inte vad man känner utan vad man gör. Är inte mannens svartsjuka viktig eller handlar det som vanligt om att kvinnans känslor är de enda som ska räknas? Bilden där en ung blond kvinna tittar på en arg yngre man kan inte bli mer talande. Hon kommer liksom smygande runt dörrposten och vill berätta att hon har haft sex med en annan man. Visst är det så? Med samma logik borde kvinnor som fruktar att bli våldtagna också KBT-behandlas. Problemet ligger ju inte hos männen utan hos kvinnan. Man tappar förtroendet för sjukvården. Skam att det här med otrohet inte tas på större allvar i samhället. Sexuell våldtäkt och kvinnlig otrohet är olika sidor av samma mynt men precis lika allvarligt.

  Fler artiklar följer sidan om: Gravid? Här kan du följa barnets utveckling vecka för vecka – med gravidkalendern. Erotiska filmer för par Blir kallad kvinno- hatare Cimon Lundberg vill hjälpa unga killar. ”Fast i gammalt tänk” Läs Amandas blogg! ”Jag känner mig så satans hoppfull” Läs Sannas blogg! ”I provrummet glömmer jag allt” Läs Malin Wollins blogg. Sjuka våldsfantasier Pokermamman dissar Martin Scorsese. Osv osv

  Tro fan att man tröttnar!

 3. dolf skriver:

  Det typiska med den här typen av frågor är att de många gånger är omöjliga att svara på för att de är av typen ”har du slutat slå din fru”. Man ger ett svar till ett helt frågepaket, eller ett paket med en fråga och premisser, där man då implicit godtar premisserna när man svara på frågan.
  Det var ett liknande exempel nån gång förra året på en enkät där man kommit fram till att kvinnor var mer miljömedvetna än män (togs upp på genusnytt). Och där förekom då givetvis frågor av typen ”Släcker du lampor och stänger av elektronisk utrustning för att du anser miljön är viktig?” Vilket är ett utmärkt exempel på hur dessa frågor är felaktigt konstruerade.
  Svarar jag ”nej” blir det fel, även om det vore ett korrekt svar, för jag släcker lampor och stänger av utrustningen, men jag gör det för att det är ekonomiskt, inte av miljöskäl. Ändå anser jag miljön var viktig, men jag köper inte att co2-global uppvärmning, som ligger i botten av frågeställningen.
  Svarar jag ”ja” blir det också fel, för som sagt, jag släcker och stänger, men inte grundat på premissen som frågan bygger på.
  En sådan fråga måste delas upp i flera delfrågor för att inte bli vilseledande.

 4. AV skriver:

  Om man gör en seriös enkät är det viktigt att man inte försöker påverka de som svarar. Det kan man motverka på flera sätt.

  1. Man blandar frågor i olika ämnen. Det finns ingen röd tråd man kan tolka och lista ut vad de vill höra.

  2. Man blandar så att ”rätt” svar inte alltid är ja.

  3. Man undviker att lägga ord i munnen på folk med påståenden där det finns ett ”rätt” svar. Speciellt gäller det att ha koll på sanningshalten i påståendet.

  En bättre fråga skulle kunna vara:

  Hur skulle man kunna arbeta med genusfrågor i vården? Rangordna följande områden.

  a. Hur män och kvinnor drabbas olika av våld i nära relationer.
  b. Hur män och kvinnor bemöts av personal beroende på förväntningar om könsroller.
  c. Hur genus påverkar män och kvinnor att söka vård.
  d. Något annat:
  e. Vet ej.

  Lite jobbigare statistik, men är mer neutral.

  De rätta svaren på de ställda frågorna är ”Delvis ja, men”:
  1. Möjligen en del av frågeställningen om våld i nära relationer. Frågan är vidare eftersom även män drabbas av våld och psykisk manipulation i nära relationer. Vidare riskerar man att missa de drabbade i homosexuella förhållanden.

  2. Hedersvåldet initieras av familjen, dvs även kvinnorna. Männen får ofta uppgiften att exekvera straffet, men det finns gott om dokumenterade fall där kvinnor deltagit. Även pojkar drabbas av hedersvåld, vilket vi varit blinda för i Sverige. Och inte bara att bli tvungen att straffa sin syster utan som direkt offer för familjens våld. Ett projekt på Sveriges länsstyrelser är tänkt att belysa den delen av hedersvåld och -förtryck.

  Min rekommendation är att skriva in det i enkäten. Kladda på! De ska få veta att de ställer frågor med falska premisser (dvs om man svarar ”rätt” bekräftar man deras felaktiga världsbild). Det gör inget om enkäten inte kan maskinavläsas, faktiskt bättre. Då hamnar den i högen för manuell granskning och någon måste läsa den.

 5. Pelle Billing skriver:

  @Cloud: Jag håller med dig om att det är ”droppen som urholkar stenen” i media. Ständig små giftpilar mot män. It adds up.

  Men jag instämmer inte att bilden i AB är mansfientlig. För mig är det inte uppenbart vem som är svartsjuk av parterna, och det finns ingen antydan till våld eller otrohet i bilden.

 6. Mars skriver:

  @Mariel Asklund:

  *ler* nej, svaret är C. Sorry. Det första villkorar andelen av kor, tjurar (och indirekt kalvar). Det andra hur stor andelen är i antalet kalvar. Du behöver veta BÅDE hur stor andel och hur mycket varje andel är för att veta hur många det är sammanlagt i hagen.

  Poängen är att kunskapsfrågor lämpar sig illa i en dylik enkät, rent generellt. Men ”kunskapsfrågor” av ideologisk karaktär är om möjligt än sämre. Det var tänkt som ironi (men det är hämtat ur ett riktigt högskoleprov). Genusvetarna anser att genus-tänk borde genomsyra all forskning. Själv tycker jag man borde börja med matematik om något ämne skulle användas av flera akademiska discipliner. Matematiken är hopplöst eftersatt.

 7. dolf skriver:

  @AV:
  Håller helt med du om att man skall ”kladda ner” enkäten med sina invändningar och synpunkter. Men det förutsätter förstås att enkäten genomförs på papper, sker det elektroniskt är man bunden till alternativen som finns, vare sig man vill eller inte. Man kan ju helt enkelt avstå att svara, men då hamnar man å andra sidan i att ”den som tiger, den samtycker”.

 8. dolf skriver:

  @Mariel Asklund: Jag gick också på E eftersom jag inte noterade att 1/4 kor och 1/5 tjurar inte var en dikotomi, utan trodde att könen på kalvarna var inräknade också. Där ser man.

 9. ConZor skriver:

  OT: Skriverierna om Anton Hyséns rumpa fortsätter:

  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/letsdance/article14620233.ab

  Det som är lite intressant är att Tilde de Paula och Jessica Almenäs känner sig lite ”gumsjuk”

  Det finn även en fråga ställd två gånger: ”Är kändisarnas rumpkommentarer okej?”

  Första i skrivande stund 4,627 röster: Ja 54.53% Nej 45.47%

  Andra i skrivande stund 4,509 röster: Ja 54.6% Nej 45.4%

  Jag hoppas att de som har röstat ha tagit i beräkning att då gäller det kvinnor som kommenterar män OCH män som kommenterar kvinnor.

  Det ultimata vore om AB fortsatte att bygga vidare på detta men kommer knappats att hända.

 10. Mars skriver:

  @dolf:

  Ajdå… könsbestämning är inte det lättaste. Nu utgör tjurar och kor 9/20 av alla djuren i hagen, så frågan är ju om de återstående 11/20 är hen-kor eller om det är hen-kalvar? Det är uppenbart att NOG-delen inte har genus-certifierats, som de andra delarna, när det smyger sig in könsnormaliserande djur-frågor.

 11. Jack skriver:

  För män inom data, som insändarskribenten, och andra områden gäller att också svara med samma medel. Visst är det fint att prata och vända andra kinden till gång på gång men det räcke inte! 40 år är beviset!

  Män i Sverige kan inte hindra feminister i de feministdominerade arbetena från att diskriminera män. Å andra sidan kan inte feministerna direkt kontrollera vad män gör i sitt arbete.

  Svenska män borde för att få liknande möjligheter som kvinnor i Sverige göra som kvinnorna, dvs dels arbeta för lagar som ser till egna intressen på bekostnad av andras men dessutom motarbeta det andra könet så mycket som möjligt och ge kollektiva fördelar till andra män.

  Det handlar om en sort paying forward. Bara tillräckligt många män hjälper andra män kommer effekterna snart vara kännbara.

  En programmerare kan t ex lägga in könsdetektering av användaren och utifall det är en kvinna se till att hon presterar betydligt sämre med programmet. Ex kan rättstavningsmodulen modifieras för kvinnor, och tidsfördröjningar kan läggas in osv. Internetleverantörer kan sporadiskt bryta uppkopplingen för kvinnliga kunder osv. På så vis kan vi män få lika chanser som kvinnor i Sverige. (Män och pojkar i Sverige har ju andra problem som feministerna genom sitt yrkesutövande skapat och fortsätter med).

  Jämställdheten för män kommer inte att fås av feminister, den måste tas!

  Vill betona att det viktigaste området är att få kontroll över sociala transfereringar och lagar! Dessa påtvingade våldsmedel utgör kanske 99.9% av alla våld och våldshot i samhället och obalansen är i dagsläget helt ensidigt riktad mot män ifrån kvinnorörelsen.

  Finns många andra områden där aktivism är möjligt (ex inom bygg, sophämtning osv):
  Gör bara ett konsekvent sämre jobb för kvinnliga beställare och användare, så som det skattefinansierade Sverige gör ett konsekvent sämre jobb för män.

 12. Jack skriver:

  Cloud,

  Dåligt inlägg. Jag tror det finns män och kvinnor med god förmåga att förstå olika situationer. För en man att bli våldtagen inte samma sak som en kvinnor osv. Du säger du inte tycker våldtäkt är nåt att gnälla över. Bara dåligt uttalande som så. Du hade lite bra grejor också men tyvärr befläckat.

 13. Mariel Asklund skriver:

  @Mars: Blää… känner att jag måste träna på mina matematik-kunskaper. Men så hur stor Andel kalvar var det då, och hur räknar man ut det av informationen i (A)? Nej vänta.. aha.. 55 % kalvar då eller hur, och om det är 11 kalvar så är det 20 djur totalt? ? (OT)

 14. Mariel Asklund skriver:

  @Jack: Kan du förtydliga vad du menar med det här, jag förstod inte helt… *min hjärna verkar inte va på topp idag :P * : ”Vill betona att det viktigaste området är att få kontroll över sociala transfereringar och lagar! Dessa påtvingade våldsmedel utgör kanske 99.9% av alla våld och våldshot i samhället och obalansen är i dagsläget helt ensidigt riktad mot män ifrån kvinnorörelsen.

  Finns många andra områden där aktivism är möjligt (ex inom bygg, sophämtning osv):
  Gör bara ett konsekvent sämre jobb för kvinnliga beställare och användare, så som det skattefinansierade Sverige gör ett konsekvent sämre jobb för män. ”

 15. Jack skriver:

  Mariel,

  Lagar är uppbackade av våld och våldshot. Även om vi är ganska snabba på att internalisera våldshotens direktiv som varandes våra egna åsikter och snabba med att identifiera oss med dessa åsikter som varandes de enda tänkbara så finns ändå, som en av många grunder, ibland den enda, våldshoten.

  Exempel på en förmodligen antidemokratiskt lag (åtminstone odemokratisk, fråga 100 pers på gatan om de anser den är rätt) vars medhåll för många har den enda grunden i det våldshot en lag utgör är…sexköpslagen i Sverige.

  Skatteinbetalningar är likaså de baserade på våld och våldhot, här är löntagaren t o m oftast inte ens i kontakt med sina pengar innan hon blivit av med dem genom en sorts våld. Skulle hon fysiskt tillgängliggöra sig pengarna på något sätt skulle polisen efter en tid gripa in! Alla människor i Sverige är utsatta för detta!!

  En sophämtare som vill jobba för jämställdhet kan t ex hälla ut de mest illaluktande soporna utanför en kvinnas bostad, gärna någon annan kvinnas sopor. Detta kommer göra livet värre för kvinnor och ta energi ifrån kvinnor vilket ger män en konkurrensmässig fördel, på samma sätt som t ex skolan ger pojkar sämre betyg och därmed i förlängningen kvinnor fördelar genom att motarbeta män.

  Det går förstås också för män att inte vara aktiva vilket lättare kan regleras i lag, i händelse av att kvinnor tagit kontrollen över lagstiftningen, utan gentemot kvinnor bara göra precis det av kvinnan sagda och vara väldigt passiva, inte föregå något problem. Med ett sådant arbetssätt kommer det snabbt gå åt skogen för kvinnor när de styr över män genom de pengar och positioner de tagit med våld (kvotering -> lag -> våldsbasert, skattefinansiserad kvinnor -> våldsbaserade)

 16. Jack skriver:

  Mariel,

  Vet inte om jag klarade upp något för dig.

  Att balansen vad gäller lagar och transfereringar är ensidig avser att det t ex inte är så att det fins 10 lagar som gynnar kvinnor och 1 som gynnar män, istället är det typ 20 som gynnar kvinnor och 0 som gynnar män. Dvs ensidig obalans.

 17. leifer skriver:

  AV, reagerade också starkt på den;

  “Tecken på hedersförtryck är att flickors rörelsefrihet kontrolleras och begränsas av familjens män/pojkar”

  Dessutom så är det ju verkligen sjukt att skuldbelägga pojkar (barn), dom gör väl som dom blir tillsagda och är uppfostrade i detta.

 18. leifer skriver:

  Mars

  Beror väl på om det finns några ”hen” eller inte i hagen va? ;)

 19. Per skriver:

  På A svarar jag..

  Det här är totalt kollektivt skuldbeläggande, kan inte fatta att detta får fortgå med skattefinansiering.

  Vill man se något komiskt i detta är väl att man snart lika gärna kan börja plädera för att heterosexualitet sjukdomsstämplas eftersom det bara leder till ojämställda maktrelationer, mäns våld mot kvinnor och hedersförtryck. Sedan kan vi bögar ta hand om alla karlar. Vi står redo – på alla fyra ;-)

  Jag kan tänka mig att jag skulle kunna röra om i grytan ordentligt på den där utbildningen, man får nästan lust att börja plugga igen om det är här som Akademia har hamnat, haha.

 20. dolf skriver:

  @Mariel Asklund: Njae, det enda man kan utläsa är väl att det är minst 20 djur. Det är sagt att 9/20 är kor eller tjurar, och att 11 är kalvar, men ingenstans är det sagt att 11/20 är kalvar, bara att de 11 kalvarna ingår i de 11/20. (Det vill säga det är till exempel öppet för att det är 11 kalvar, 5 rävar, 5 hönor och 1 mansgris (läs bonde), vilket skulle innebära att det är 22 djur som varken är är tjurar eller kor, och det totala antalet djur i det fallet vore 40, notera dock att det vore ett instabilt tillstånd och förmodligen har förhållandet redan under tiden som provet genoförs ändrats så att en procentuella delen av rävar ökar medan den procuentuella delen av hönor minskar. Den totala mängden mansgris är i sann feminsistisk anda oförändrad.).

 21. NinniTokan skriver:

  @Cloud:

  Tyvärr kan aldrig kvinnor förstå hur män upplever sexuell otrohet. De kan aldrig förstå att män är beredda att ta till våld och tom döda för en sån sak, och gör det ibland.

  Var är ni män som inte vill bli inkluderade i detta? Reagera?

  Nej, jag kommer aldrig förstå, eller respektera den som är ”beredd att ta till våld och tom döda” för en sexuell otrohet, man eller kvinna.

  tillika känner jag att jag måste ta avstånd till nedanstående:
  @Cloud:

  Våldtäkt är väl inget att gnälla särskilt om tycker jag. Vaddå då?

  Jag respekterar dina åsikter då jag är för åsiktsfrihet, men jag vill på det tydligaste ta avstånd från dom.

 22. leifer skriver:

  Finns väl kvinnor som är beredd att döda (och även gör det) när hennes man är otrogen.

 23. Mars skriver:

  @Mariel Asklund:

  Jepp, helt rätt :)

  @leifer:

  Här diskriminerar vi inte nån,
  varken hon, han, hen eller hån
  Må sedan vara att det bara är en ko
  Låt den inte störa vår kritik av genus-tro

  typ

 24. Jack skriver:

  NinniTokan,

  Jag reagerade, se ovan. Det var en sån massa dåligt från cloud.

  Han skriver dock inte rakt ut att män kan förstå det heller, om man ska hårdra, men hela inlägget ger iaf dåliga intryck på många sätt!

  Vi har ju sett hur kvinnor skär av penisar på män och lägger i matbererade när mannen begärt skillsmässa, mer ärligt än otrohet, samt hur horder av kvinnor skrattar i massmedia åt händelsen. Kvinna kan alltså visst förstå hur kvinn kan begå våld till följd av ”otrohet”. Cloud har fel. Och skriver ett dåligt inlägg på många sätt. Inte minst genom den negativa mansbild han förmedlar.

  Skärp tonen cloud. Är du feministisk infiltratör eller vill ses som det?

 25. dolf skriver:

  @NinniTokan: Jag lyckas inte riktigt få grepp om vad sjutton det är han egentligen vill säga. Det förekom en del underligt både om våldtäkt och om mäns åtgärder för att ta tillbaka makten från feminismen (som att tweaka program så de ger sämre resultat på tester för kvinnor). Handlar det om någon slags retorik där jag missar poängen, eller är det allvarligt menat? Lite svårt att ta avstånd från för det känns som det inte ens är uttryckt på mitt språk. Jag hajar nada.

 26. Jack skriver:

  dolf,

  Du har blandat ihop inläggen (och ninnitokan missat dem). Det betyder inte att mitt inlägg är tydligt. Mitt inlägg är dock just det första som tog avstånd från clouds uttalanden (och förtjänar inte att blandas ihop.).

 27. Hurtbullen skriver:

  Förskolelärare och forskaren Christian Evald har filmat pojkar och flickors beteende i förskoleklasser. Slutsatsen är ganska häpnadsväckande : Att majoriteten av pojkar är tillbakadragna och tysta … oroar … Evald

  Även Mats Olsson är med på ett hörn.

  Kanske har har den här artikeln redan varit under diskussion här på 2.0. Men kan ju inte skada att gå i repris, då den är högintressant.

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/manligt-och-kvinnligt/den-typiske-pojken-ovanligare-an-vi-tror_6293872.svd

 28. Roger skriver:

  @Cloud:

  För många obehagliga och direkt konstiga åsikter för att jag skulle bekymra mig om att läsa resten. Jag hoppas att du skärper till tonen; våldtäkter är inte en gäspning, otrohet är inte en legitim grund för våld och få män skulle agera på det sätt som du beskriver som naturligt för män.

  Det hela luktar sabotage.

 29. Anders Senior skriver:

  Jag tar bestämt avstånd från Clouds kommentarer, våld är aldrig acceptabelt i min värld.

 30. Hurtbullen skriver:

  NinniTokan skrev :

  Tyvärr kan aldrig kvinnor förstå hur män upplever sexuell otrohet. De kan aldrig förstå att män är beredda att ta till våld och tom döda för en sån sak, och gör det ibland.

  Var är ni män som inte vill bli inkluderade i detta? Reagera?

  Det är ingen idé att gå in i diskussioner med troll ;-)

 31. Mia. skriver:

  @Cloud:

  Såhär står det i Aftonbladet Wendela

  ”Man kan jämföra det med skillnaden på att vara så arg så att man känner för att slå ihjäl någon och att faktiskt göra det. Tankar är en sak, handlingar något helt annat.”

  Hela poängen är alltså att de som dödar just skiljer sig på den punkten att de går från tanke till handling. Har ofta stött på denna som jag ser det missuppfattning. Att vissa som nån gång känt för att ‘slå in skallen på någon’ tror att de kan förstå de som faktiskt gör det. Den stora skillnaden är dock just att vissa gör det medan alla andra inte gör det. De senare är alltså helt normala människor (män och kvinnor) medan de förra inte är det. Att man alltså kan förstå att någon känner för att göra det men att man inte kan förstå att några faktiskt gör det.

  Jag tar naturligtvis också avstånd från det mesta du skrivit samtidigt som jag har förståelse för ‘missförståndet’ då det inte är första gången jag stöter på det.

 32. Mars skriver:

  @Roger:

  Var börjar man bemöta en stolle? Inte vet jag. Du uttrycker ungefär det jag tänkte när jag läste – och jag nöjer mig med att hålla med dig.

 33. Taste in men skriver:

  Känns som ”planterad” kommentar. Något att hänvisa till för alla dom som kritiserar denna blogg. Igår påpekade jag att det inte går att hitta den här sortens kommentarer här, idag dyker det upp. En tillfällighet?

 34. Cloud skriver:

  Innan jag kan vidarutveckla mitt resonemang måste jag bemöta kritiken.

  Jack: ”Jag tror det finns män och kvinnor med god förmåga att förstå olika situationer.” Det tror jag med. Frågan jag däremot ställer mig är varför detta i så fall inte märks tydligare i debatten. Varför lyfts inte båda könens perspektiv? Varför tas inte mäns upplevelse på allvar och respekteras på samma sätt som kvinnors? ”Du säger du inte tycker våldtäkt är nåt att gnälla över.” Det säger jag inte alls. Innebörden av det som som däremot står skrivit är att upplevelsen av att bli våldtagen säkerligen skiljer sig åt mellan könen. Och i den slutsatsen ger jag min bild av saken. Vidare anser du att mitt inlägg är dåligt, vilket du såklart kan tycka men att börja kritik med en så pass subjektiv värdering är inte trovärdigt.

  NinniTokan, Roger mfl. Det är märkligt att än hur nyanserat och korrekt man beskriver verkligheten så finns det alltid någon där som tycker att man har fel. Påstår du att mina åsikter är fel, utifrån min analys? Eller påstår du att själva analysen är felaktig? Det jag säger är ingen självskriven lag utan grundar sig gjorda observationer. Jag påstår inte heller på något sätt att våldtäkt är att likna vid en gäspning och inte heller är mitt inlägg ett försök till sabotage.

  ”Nej, jag kommer aldrig förstå, eller respektera den som är “beredd att ta till våld och tom döda” för en sexuell otrohet, man eller kvinna.” Jag har inte bett någon att respektera våld och jag önskar inte detsamma. Däremot tycker jag det är dåligt att så få orkar bemöda sig att förstå varför det förekommer.

  Anders Senior: ”Jag tar bestämt avstånd från Clouds kommentarer, våld är aldrig acceptabelt i min värld.” Jag vet inte vad det är du tar avstånd ifrån. Har jag påstått att våld är acceptabelt? Tvärtom så skriver jag ju att det ska bör bekämpas och motarbetas med mer pedagogik och insikt. Inte sant?

  Roger: Vaddå konstiga åsikter? Om du tycker att mina åsikter är konstiga så påvisa i så fall vart analysen brister. Annars är din synpunkt inte värd mödan att besvaras.

  leifer: ”Finns väl kvinnor som är beredd att döda (och även gör det) när hennes man är otrogen.” Ja, precis som det finns män som är beredda att göra det samma ifall de blir våldtagna. Läs innantill. Läs vad det står.

  Mia. Hela poängen är just den ja. Och precis som vanlig är poängen att blunda för verkligheten. Ovilja och nonchalans inför andra människor är var aftonbladet och övrig feminism handlar om.

  Slutligen, känns det meningslöst att se ett sammanhang ur två perspektiv när debatten om jämställdhet har blivit så enögd. Känns mer meningsfullt att fråga sig varför den har blivit det. Eller kanske att bara konstatera att den är det.

 35. dolf skriver:

  @Jack:
  okej. jag erkänner att jag missade att du och cloud var två olika. Cloude sätt att jämföra otrohet och våldtäkt är som att jämföra ett päron med en påse nötter. Det ena är, per definition, ett våldsbrott (äkta våldtäkt, inte trasig-kondom-våldtäkt), det andra är i det närmaste att betrakta som ett kontraktsbrott.
  Men ditt eget inlägg är minst sagt kryptiskt, ställer du dig bakom om och menar att män skall, fritt citerat, ”återövera makten med ojusta metoder mot kvinnor”? Eller vad menar du? Så plötsligt har vi päron, nötter och kork i grytan. Du får gärna reda ut begreppen lite så vi förhoppninsvis slipper en anrättning kontaminerad av kork.

 36. John Nilsson skriver:

  Sett detta?

  ”Spindelman med barnvagn upprör”:

  http://etidning.ntm.eu/extra-ostergotland/2012/04/02/#

  (Kolla under ”Arkiv”, gårdagens nummer, den 2:a april, om tidningen inte kommer upp via länken).

  Lite förvirrad artikel, vad gäller om det är företaget Leklust eller Lekhuset det gäller, men tydligen är det företaget Leklusts katalog som debatteras (sidan 13):

  http://issuu.com/mecka/docs/leklust_pask_2012?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=f5c62a&showFlipBtn=true&logo=http%3A%2F%2Fwww.leklust.se%2Fbilder%2FloggaSidhuvud.gif&logoOffsetX=5&logoOffsetY=5

 37. Cloud skriver:

  Innan jag kan vidarutveckla mitt resonemang måste jag bemöta kritiken.

  Jack: ”Jag tror det finns män och kvinnor med god förmåga att förstå olika situationer.” Det tror jag med. Frågan jag därför ställer mig är varför detta då inte märks i debatten. Varför nonchaleras gruppen män och deras problematik? ”Du säger du inte tycker våldtäkt är nåt att gnälla över.” Det säger jag inte. Innebörden av det som däremot står skrivit är att upplevelsen av att bli våldtagen säkerligen skiljer sig åt mellan könen. Och i den slutsatsen ger jag min bild av saken. Vidare anser du att mitt inlägg är dåligt, vilket du såklart kan tycka men att börja kritik med en så pass subjektiv värdering känns inte trovärdigt.

  NinniTokan, Roger mfl. Det är märkligt att än hur nyanserat och korrekt man beskriver verkligheten så finns det alltid någon där som tycker att man har fel. Påstår du att mina åsikter är fel, utifrån min analys? Eller påstår du att själva analysen är felaktig? Det jag säger är ingen självskriven lag utan grundar sig gjorda observationer. Jag påstår inte heller på något sätt att våldtäkt är att likna vid en gäspning och inte heller är mitt inlägg ett försök till sabotage.

  ”Nej, jag kommer aldrig förstå, eller respektera den som är “beredd att ta till våld och tom döda” för en sexuell otrohet, man eller kvinna.” Jag har inte bett någon att respektera våld och jag önskar inte detsamma. Däremot tycker jag det är dåligt att så få orkar bemöda sig att förstå varför det förekommer. Varför vågar ingen på riktigt genomlysa kvinnan? Att i alla samanhang kasta skuld på mannen verkar vara lättare. Hur kommer det sig?

  Anders Senior: ”Jag tar bestämt avstånd från Clouds kommentarer, våld är aldrig acceptabelt i min värld.” Jag vet inte vad det är du tar avstånd ifrån. Jag påstår inte att våld är acceptabelt. Tvärtom så skriver jag ju att det ska bör bekämpas och motarbetas med mer pedagogik och insikt. Inte sant?

  Roger: Vaddå konstiga åsikter? Om du tycker att mina åsikter är konstiga så påvisa i så fall vart analysen och resonemanget brister. Annars är din kommentar inte värd mödan att besvaras.

  leifer: ”Finns väl kvinnor som är beredd att döda (och även gör det) när hennes man är otrogen.” Ja, precis som det finns män som är beredda att göra det samma ifall de blir våldtagna. Läs innantill. Läs vad det står.

  Mia. Hela poängen är just den ja. Och precis som vanligt är poängen att blunda för verkligheten. Ovilja och nonchalans inför andra människor är var feminismen handlar om. Konsten att bara kunna se problem och finna lösningar ur sitt eget perspektiv.

  Slutligen så känns det meningslöst att förklara sammanhanget och försöka lösa problemet när debatten om jämställdhet är så enögd. Känns mer meningsfullt att fråga sig varför den har blivit det. Eller kanske bara konstatera att den är det. Feminismen kan liknas vid en förlamad och dövstum kvinna, ridande på en blind häst.

 38. Nils Jungenäs skriver:

  Svaren på båda frågorna är ”falskt”.

  Om påståendet inte stämmer helt så stämmer det inte. Vad är problemet?

 39. AndreasK skriver:

  Det roliga är att i många artiklar från verkliga livet jag har läst så är det kvinnan (mamman) som har drivit mot hedersförtrycket och våldet mer än mannen (pappan). Som exempel kan nämnas stackarn som fick kokande olja hälld över sig för ett par år sen.

  Hedersförtryck är en kulturell grej som utövas av både män och kvinnor.

 40. Viktor skriver:

  ang könsmaktsperspektivet och kvinnana sexuella makt: Män måste börja utkräva barn INNAN eventuella äktenskap. Jag skulle aldrig våga gifta mig med en kvinna jag älskar utan gemensamma barn i dagens feministiska samhälle. Och större blir denna grupp män. Feminismen har här förstört för både män och kvinnor.

Google