Feltolkad sexbrottslag slår olika mot killar och tjejer

04 april 2012, av Rutger Stjernström

Artikel av Rutger Stjernström.

Under rubriken Skärpt sexbrottslag blir feltolkad skriver tidigare justitieministern Thomas Bodström och RFSU:s generalsekreterare Åsa Regnér på SvD Brännpunkt. Man är oroad över den utveckling som skett efter att sexualbrottslagen skärptes 2005. Sedan ändringen trädde i kraft har flera barn dömts eller stått åtalade för sexuella övergrepp trots att de haft ömsesidigt, frivilligt sex.

Ett av skälen till att lagen skärptes var att skydda barn mot sexuella övergrepp. Därför ändrades lagen så att allt sexuellt umgänge med barn under 15 år skulle bedömas som våldtäkt eller i vissa undantagsfall sexuellt utnyttjande av barn.

Lagändringen innebar att tonåringar som är nära varandra i ålder, men på var sin sida om 15-årsstrecket, riskerade att ses som brottslingar trots att sexet var ömsesidigt. Det infördes därför också en regel som stipulerade att om de unga är nära varandra i ålder och samtyckt till sex, ska inget åtal väckas.

Bodström och Regnér har nu gått igenom ett antal domar och sett att varken lagens intentioner eller den praxis som slagits fast i högsta domstolen följs:

Det är bra att unga fått ett stärkt skydd, men vi ser nu en trend i landets domstolar som i stället innebär en inskränkning av ungas rättigheter. Vi har tillsammans gått igenom ett antal domar och ser en oroväckande utveckling. Den mest anmärkningsvärda aspekten är kanske att domstolar kan slå fast att det faktiskt inte förekommit något övergrepp, att åldersskillnaden varit liten och att det sexuella umgänget varit helt frivilligt, men ändå avkunna en fällande dom.

Vidare skriver Bodström och Regnér:

Att vi nu ser att domstolarnas arbete spretar i praxis är allvarligt för rättssäkerheten. Men kanske är det än mer problematiskt att unga människor som vill ha ömsesidigt sex och en av dem är under 15 år får ta sina första trevande steg in i vuxenlivet med hot om att ses som brottslingar. Detta var och är inte syftet med lagen.

Denna typ av brott med unga ”förövare” är förstås medialt uppseendeväckande och det har rapporterats en hel del sådana sedan 2005. I denna rapportering framväxer en ännu allvarligare bild. Möjligen har den bilden inte framträtt i de domar som Bodström och Regnér gått igenom, men i media är den tydlig.

Fallen i media visar att oavsett om det är en pojke eller flicka som är den äldre kan åtal väckas. Men är du pojke tenderar du att fällas för sexuellt utnyttjande av barn alternativt våldtäkt, medan flickor tenderar att frias (och möjligen ses pojken dessutom som moraliskt skyldig).

Sätt denna bild i relation till de problem på ungdomsmottagningarna som beskrivs i artikeln.

När RFSU 2008 frågade ungdomsmottagningar om förändringarna i lagstiftningen påverkat dem visade det sig att många tyckte att det var svårt att tolka lagen i det dagliga arbetet. Till exempel frågade de sig: är det olagligt när en 14-åring och en 16-åring har sex?

Självklart är detta svårt för ungdomsmottagningarna att svara på eftersom svaret beror av ungdomarnas kön. Även diskussionen föräldrar och barn emellan blir svår menar Bodström och Regnér:

 Det är viktigt att vi föräldrar känner oss trygga i att samtala kring sexualitet och sexuella relationer med våra barn. Vi behöver prata om både glädje och risker med sexualitet utan att för den skull hamna i straffrättsliga diskussioner. I värsta fall kanske den unge undviker att tala med sin förälder även om hon eller han vill och behöver eftersom det skapas en oro om man begått en olaglig handling bara genom det faktum att man haft sex.

Som det ser ut idag måste vi ge ett helt annat budskap till pojkarna. Ett budskap som ligger väldigt långt från livsglädje, lust och upptäckaranda.

Nedan ett utdrag av tidningsnotiser som ger bilden ovan.

15-årig pojke och 13-årig flicka – Pojken döms för sexuellt utnyttjande.

Piteå-Tidningen rapporterar den 16 november 2010:

En pojke i 15-årsåldern döms för sexuellt utnyttjande av barn, efter att ha haft samlag med en yngre flicka. Till grund för domen ligger pojkens egna uppgifter, eftersom flickan inte har några klara minnesbilder av vad som skett. Både pojken och flickan hade druckit sprit och öl före händelsen.

Enligt vad Norrbottenskuriren rapporterar var flickan 13 år vid händelsen. Pojken dömdes till 20 timmars ungdomstjänst och 10 000 kr i böter.

18-årig pojke och 14 årig flicka –  Pojken åtalas för sexuellt utnyttjande.

Hallands Nyheter rapporterar den 6 december 2010:

En 18-årig man från södra Halland åtalades på måndagen vid Varbergs tingsrätt för sexuellt utnyttjande av barn. Den unge mannen ska vid tre tillfällen ha haft sex med en 14-årig flicka.

15-årig flicka och två 13-årig pojkar – Flickan åtalas men frias, rätten menar att pojkarna utnyttjat flickan.

Dagens Nyheter rapporterar den 11 oktober 2010:

Leken sanning och konsekvens slutade med att den 15-åriga flickan hade samlag med två 13-åriga pojkar. Flickan åtalades för sexuellt utnyttjande av barn men frias av tingsrätten.

Och vidare i artikeln:

Enligt Varbergs tingsrätt hade inte flickan utsatt pojkarna för något övergrepp. Snarare kan det vara så att pojkarna utnyttjat flickan för sin sexuella debut.

15-årig pojke och 12-årig flicka – Pojken dömd för våldtäkt.

Dalarnas Tidning rapporterar den 8 november 2010:

Det var i september 2009 som den 12-åriga flickan besökte 15-åringen i hans hem i Borlänge. Besöket slutade med att de hade samlag i pojkens rum. Flickan har i förhör berättat att hon inte blev tvingad till samlaget och att de dessutom använde kondom.

17-årig flicka och 14-årig pojke – Flickan åtalas för sexuellt utnyttjande men frias.

VLT rapporterar den 24 januari 2011:

En 18-årig kvinna har åtalats för sexuellt utnyttjande av barn. När hon var 17 år hade hon sex med en 14-årig pojke. Den unga kvinnan har medgett de faktiska omständigheterna, men hon trodde aldrig att det skulle gå så långt som till rättegång. I veckan ställs hon inför rätta. 18-åringen och pojken hade en relation i åtta månader under år 2009.

Enligt VLT skriver Tingsrätten följande i domen:

Med hänsyn till att åldersskillnaden varit relativt liten, och att det inte framkommit några betydande skillnad i mognad samt att de haft en nära och god relation och ömsesidig sexuell samvaro anser tingsrätten vid en samlad bedömning att det får anses uppenbart att gärningen inte inneburit något övergrepp mot XX

Flicka i övre tonåren och 14-årig pojke – Flickan åtalas för våldtäkt men frias helt.

Ystads Allehanda rapporterar den 30 maj 2011:

Flicka frias från att ha våldtagit pojke – Den flicka som åtalades misstänkt för våldtäkt mot en ung pojke frias helt. Tingsrätten säger att det lagtekniskt sett rör sig om våldtäkt mot barn eftersom pojken var under 15 år. Men samtidigt betonar de att han inte utsatts för varken våld, hot eller tvång.

15-årig pojke och 13-årig flicka – Pojken frias från sexuellt utnyttjande av barn i tingsrätt, döms i hovrätt.

Helsingborgs Dagblad rapporterar den 25 maj 2011 om tingsrättsdom:

En 15-åring från Helsingborg hade sex med sin då 13-åriga flickvän. Tingsrätten anser att ålderskillnaden är så pass liten att han frias helt.

[...]

Tingsrätten är inte enig i sin dom. Domaren i målet ville fälla eftersom hon ansåg att ålderskillnaden var för stor.

Helsingborgs Dagblad rapporterar den 27 juli 2011 om tingsrättsdom:

En 15-årig helsingborgare döms av hovrätten för sexuellt utnyttjande av barn för att han hade sex med sin 13-åriga flickvän.

Etiketter:  

51 kommentarer på “Feltolkad sexbrottslag slår olika mot killar och tjejer”

 1. AV skriver:

  Det är tydligt att det finns ett klart negativt samband mellan ett öppet förhållande till sexualitet och ungdomsaborter och könssjukdomar. De ungdomar i USA som leder denna tråkiga liga är just barn i religiösa familjer. Sex är tabu, inget man pratar om och om man gör i termer av avhållsamhet fram till bröllop. Som sedan ingås så fort att man inte lärt känna varandra.
  Taktiken fungerar dåligt. Ungdomarna vill undersöka sin sexualitet oavsett religion, med känt resultat i bilar på undanskymda platser.

  Det är ingen utveckling vi behöver i Sverige, fast vi är bra på att ta efter USA. Vad behöver vi göra? Prata med våra tonåringar i tidig ålder om sexualitet och att ta ansvar för sina känslor och sina handlingar. Femtonårsdagen är ingen magisk dag när man plötsligt blir mogen att ta ansvar i dessa frågor. Bara en ålder där de flesta är det. Några är lite tidigare, andra senare. En kriminalisering av ungdomar som frivilligt undersöker sin sexualitet är kontraproduktivt. Om man vet att ens pojk-/flickvän kan åtalas för våldtäkt kommer man inte våga prata med vuxna om sina funderingar. Konsekvenserna av det är betydligt allvarligare än att ens barn har haft sex strax nedanför femtonårsdagen.

  Vi behöver tala mera med våra tonåringar om sex. Om att känna efter vad man själv vill, dvs vem som får skriva i min livsbok. Om att både våga säga nej när det känns fel och ja när det känns rätt. Och ta konsekvenserna av sina beslut. Om då en fjortonåring har varit i säng med en sextonåring och är ledsen sedan, hur bör man då reagera? Springa till polisen eller prata igenom ordentligt? Om det visar sig att det var helt frivilligt från båda hållen kanske det är bättre att låta denne ta det på erfarenhetskontot att det som känns bra i stunden kan kännas fel sedan. Och att det får man leva med. Att genomgå en rättegång mot pojk-/flickvännen är kanske inte den bästa vägen. Jag skulle vilja se en undersökning om ett samband mellan föräldrarnas inställning och polisanmälning. Det är uppenbart att de allra flesta fall av sex på olika sidor av femtonårsdagen inte polisanmäls. De flesta fall är frivilliga och blir en privatsak. Hur resonerade de föräldrarna?

  Med dagens situation är en sak säker. Vi får tala om för våra söner att fråga om födelsedag innan de inleder en sexuell relation med en jämnåring i högstadiet. Gärna legitimation och kontrakt. Och inte tjuvstarta ens natten innan femtonårsdagen. Ett par minuter före tolvslaget kan bli ödesdigert enligt en färsk dom.

 2. Mariel Asklund skriver:

  Skitbra inlägg! Jag tycker det är så bra att du skriver om det här Rutger. Håller med AV om att man måste prata mer med ungdomarna. Man får helt enkelt genomlida lite ”pinsamma” samtal för att faktiskt vara på det klara med att ungdomarna är väl informerade. Det går ju visserligen att lära sig mycket från skolan, nätet och kompisarna men … det skulle inte skada att ha en lite mer öppen relation med föräldrarna ifall man behöver hjälp vid en ”kris” eller något.

  Själv sexdebuterade jag innan jag var 15, med en kille som var 17 eller 18. Jag visste såklart om att det var vid 15 man var byxmyndig men ingenting jag tänkte var så allvarligt att han på allvar kunde bli anmäld för våldtäkt. Alltså, på allvar, även om det framkommit att jag var med på det. Men tydligen är det så…

 3. Sara1 skriver:

  Thomas Bodström, advokat och ansvarig för förarbetena till sexualbrottslagstiftning borde kanske ha tänkt lite mer på detta när han utarbetade lagen. Eller var han bara naiv? Det har jag svårt att tro, men som advokat borde Bodström veta hur domstolar fungerar och hur stelbenta de är. Utformar man en lag med en liten regel vid sidan om som ska ”skydda de unga” så vid vilken ålder ska man dra gränsen uppåt vid åtal där ”förövaren” är över 15 år och där samlag skett frivilligt?
  (Då menar jag ungdomar som ligger varandra nära i ålder som det står i den lilla lagen vid sidan om som Bodström hänvisar till)
  Som den manliga feminist som Bodström är så vet vi vilka han tänker på med förövare då han utarbetade lagen. Nu går han i försvar och förklarar att det inte alls var hans avsikt att det blev som det blev med en lag som HAN lagt grunden till! Är han månne intresserad av en ny politisk karriär?

  Väldigt bra artikel för övrigt!

 4. Kristian skriver:

  Läskigt! Bra skrivet, men hur representativt är urvalet av artiklarna du anger? Är det en systematisk genomgång? Är det alla fall?

 5. Chade skriver:

  Intressant artikel men jag är av uppfattning att detta mycket väl kan vara en så kallad falsk mansfälla. Lagstiftningen gällande sexuellt utnyttjande av barn tar hänsyn till dels ålder på ”offret” och dels ålderskillnad mellan de inblandade och deras relation i övrigt. Då kan man undlåta att åtala eller undlåta att döma ”förövaren”.

  Vad gåller åldern på ”offret” så är det, om jag kommer ihåg rätt, så att ”offret” ska vara nära 15 år i ålder för att undlåtenhetsparagrafen överhuvudtaget ska komma på tal. 13-åringar är nog på gränsen eller till och med på fel sida om inte omständigheterna i övrigt talar starkt för att ett sexuellt utnyttjande inte har skett.

  Jag kan komma på massvis med bra invädningar för varför utfallet i de citerade fallen har blivit som de blivit men utan att ha läst domar (och i vissa fall förundersökningar) så kan jag gissa ungefär lika mycket som någon annan.

  Min poäng är dock att det inte går att säga att pojkar åtala eller döms enklare än flickor. Dels för att man i så fall måste gå igenom samtliga åtal och domar (och kanske även ta hänsyn till snedfördelning mellan könen vad gäller mörkertalen) för att se utfallet i dem. Därutöver måste man göra kvaltitativa bedömingar för varje fall eftersom omständigheterna variera oerhört från fall till fall. Samtidigt, om det oftast stannar vid tingsrättsdomar (och till viss del hovrättsdomar, även om de oftast är mer likriktade), så måste man även ta hänsyn till den varians som finns i deras bedömningar. Det är nämligen inte alls säkert att olika tingsrätter skulle bedöma samma fall på samma sätt.

  Jag säger alltså inte att jag vet att pojkar inte åtalas och döms enklare än flickor. Jag säger att vi inte kan uttala oss om det med någon som helst säkerhet. Särskilt inte baserat på lite tidningsartiklar.

 6. Jack skriver:

  Allt relevant framgår inte av åldrarna.

  Dock.

  Dristar jag mig till att hävda att om åldersdifferensen är 2 år bör frivilligt sexuellt ungänge inte vara brottsligt alls, oavsett ålder, oavsett kön (De tidigare riskerna med oönskade graviditeter är i stort lösta genom teknisk utveckling) (Avser ej övriga komplikationer (ex nerdrogning, psykisk åkomma, osv))).

  För övrigt. Flickor kallas ofta 2år mognare än pojkar. Enligt den devisen är
  sexuellt umgänge mellan 12 årig flicka och en 16 årig pojke (pojken två år mognare) jämförbart med detsamma mellan en 14 årig flicka och en 14 årig pojke (flickan 2 år mognare).

  Nu vet jag förstås inte hur mycket man ska tro på att flickor är mognare än pojkar men något ligger det i det, även sexuellt.

  Om en flicka ska begränsas i vilka hon har (hetero) sex med pga mognad så kan jämn ålder vara ett riktmärke (hon är då 2 år omognare), vilket för pojkar då motsvarar att begränsas till att ha rätt till sex med någon som är 4 år yngre (han är då 2 år mognare).

  Fallet med en 18 årig pojke/man och en 14 årig flicka är alltså lika grovt utnytjande av omognad som när två 16åringar har sex! Varför är det ena olagligt?

  Förstås, så här behöver det inte vara i enskilda fall, men som tumregel för grupper är det vad den rådande vetenskapen (går att ifrågasätta) om ungdomars mognad gör gällande.

 7. Chade skriver:

  @Jack:

  Jag håller inte alls med. Dels för att domstolar faktiskt tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, dvs. de går inte på något slags populariserat påstående att flickor i tonåren är två år mognare än pojkar i samma ålder. De gör alltså en bedömning av hur mogen ”offret” anses vara. Hur ovetenskapligt detta nu än är så är det en metod som används av Sverigs domstolar, bland annat i mål som dessa. Och den metoden är ju definitivt bättre än att man höftar till med att flickor generellt är mer mogna än pojkar, eftersom variationen inom könen naturligtvis är stor, även om påstående kanske är sant.

  Dessutom, påståendet att flickor generellt är två år mognare än pojkar innebär att att den 18-åriga pojken i ditt exempel kan sägas ha sex med en 16-årig flicka istället för en 14-årig flicka.

 8. Jack skriver:

  Chade,

  ”Jag håller inte alls med. Dels för att domstolar faktiskt tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet,”

  Min poäng precis. Jag gav dig till och med tummen upp.

  Läs igen vad jag skrev:

  ”Allt relevant framgår inte av åldrarna”

  Samt:

  ”Avser ej övriga komplikationer (ex nerdrogning, psykisk åkomma, osv)”

  Samt

  ”Förstås, så här behöver det inte vara i enskilda fall”

  Lustigt att du kunde missa detta så kapitalt!

 9. Rutger Stjernström skriver:

  Dagsfärsk uppdatering.
  Sundsvalls tidning rapporterade igår om följande:
  ”Åtalas för sexuellt utnyttjande av barn – En 16-årig pojke åtalas misstänkt för att ha utnyttjat en flicka sexuellt. Flickan hade inte fyllt 15 år då övergreppet ska ha inträffat. Enligt åtalet har övergreppet skett vid ett tillfälle, någon gång under maj eller juni 2011. Den åtalade pojken medger att han hade sex med flickan vid ett tillfälle när de två hade ett förhållande och att det skedde frivilligt från bådas sida.”
  http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.4582886-atalas-for-sexuellt-utnyttjande-av-barn

 10. NinniTokan skriver:

  @Sara1:

  Thomas Bodström, advokat och ansvarig för förarbetena till sexualbrottslagstiftning borde kanske ha tänkt lite mer på detta när han utarbetade lagen. Eller var han bara naiv?

  Thomas ”kappvändaren” Bodström gör det som gynnar hans egen karriär och har så alltid gjort. Under den moralpanik som rådde så plockade han pluspoäng som moralentreprenör alltid gör, och det är att stifta hårdare lagar (bl.a. denna och sexköpslagen). Motståndet i en sån moralpanik tystas med ”bryr sig inte om barnen/kvinnorna”-härskarpiskor.

  Det fanns motståndare till lagen, som kritiserade just för att den skulle slå så här. Han valde att titta bort. (samma med sexköpslagen)

  Nu har tiderna vänt, moralpaniken har ebbat ut och i dess kölvatten ser vi misstagen.
  Nu ska kappvändaren göra det igen. Spela god. Plocka pluspoäng.

  Dom brukar prata om att vi är ”hatare”. Det finns tre personer i hela världen som får min puls att stiga, Thomas Bodström är den ena. Falskhet är det värsta jag vet.

  @Mariel Asklund:
  Själv sexdebuterade jag innan jag var 15, med en kille som var 17 eller 18.
  Jag är gift med ”våldtäktsmannen” än ;P (fast det var inte sexdebut.)

 11. Chade skriver:

  @Jack:

  Eftersom resten av ditt inlägg handlade om att man nog ändå borde ta hänsyn till generella mognadsskillnader så var det det jag kommenterade. Om du ändå menade att man inte ska ta hänsyn till dessa, eventuella, skillnade i domstolsbedömningar så ser jag inte riktigt poängen med att nämna det.

  Men jag ber om ursäkt om jag missuppfattade vad din poäng var.

 12. Chade skriver:

  @Rutger Stjernström:

  Så länge det saknas en klarlagd praxis från HD, vilket mig veterligen inte finns, så är nog trycket på åklagare att åtala ganska stort. Objektivt sett är det ju sexuellt utnyttjande av barn om inte undantaget är tillämpligt. Exemeplvis om flickan säger att hon inte hade sex frivilligt så måste åklagaren åtala.

  Det saknas så mycket information i medias bevakning av rättsfall, kanske särskilt i sexualmål, att det i princip aldrig är särskilt relevant att dra några slutsatser från dem.

 13. Nils Jungenäs skriver:

  Massor med äldre flickor har blivit frikända i lägre instanser än HD. I fallet med den 17-åriga pojken som faktiskt friades kände båda tonåringarnas familjer till att de hade en sexuell relation osv, osv, så det var här HELT uppenbart att han INTE ska dömmas. Trotts det är det det här fallet som vingas ända upp i HD för att den äldre ska få bli frikänd. Det blir alltså, ”trotts” det omvända genus-ålder-förhållandet därför den vägledande dom som alla hänvisar till.

  Det här är inget annat än fullständigt skandalöst.

  Sverige 2012…

 14. Chade skriver:

  @Nils Jungenäs:

  Som jag skrev tidigare så kan man inte dra sådana slutsatser innan man gjort väldigt ordentliga undersökningar av samtliga åtal och domar.

  Samtidigt är det ju så att även om det sexuella umgänget har skett med båda familjers goda minne så är det jute inte helt säkert att det inte är sexuellt utnyttjande av barn ändå (tänk extremfall med en 25-åring och en 13-åring). Staten tar sig rätt stora friheter med att förbjuda vad vi medborgare gör med våra egna kroppar frivilligt men personlugen tycker jag inte att försöket att skydda barn från att ha för tidig sexdebut är bland de värsta av dessa ingrepp.

 15. AV skriver:

  Ledare i Expressen idag i ämnet. Inte heller de vill ge Bodström förlåtelse och ansvarsfrihet för lagen.

  http://www.expressen.se/ledare/johannes-forssberg/avkriminalisera-tonaringars-sex/

 16. jimmy skriver:

  Jag är rädd för den dagen min son blir tonåring, jag vet inte hur man ska tackla dessa problem, jag vill att han ska ha ett fritt sinne till sex men i dagens läge kan jag inte låta honom få det eftersom han då troligtvis kommer att göra sig skyldig till ett brott (i lagens ögon), oavsett om samlaget/samlagen är ömsesidiga vid tillfället så löper han en stor risk att tjejen (om han är hetero/bisexuell) ångrar sig efteråt och anklagar honom för våldtäkt eller om där finns åldersskillnad som gör att han kan bli anklagad p.g.a det.

 17. Saudi Bildt skriver:

  @NinniTokan:

  OT: Är Calle en av de andra? I alla fall för mig

  ” – Det är inte så att världen saknar pansarvärnsrobotar. Hade läget för mänskliga rättigheter varit bättre för att de köpte franska i stället?”
  http://www.svd.se/naringsliv/bildt-saudiarabien-ett-familjeforetag_6976027.svd

  Jag kan inte skriva de ord som bubblar i mig då blir jag bannad!! Men vilken jubelåsna… suck.

 18. Nils Jungenäs skriver:

  @Chade:

  ”-…en 25-åring och en 13-åring”

  ”-Staten tar sig rätt stora friheter med att förbjuda vad vi medborgare gör med våra egna kroppar frivilligt men personlugen tycker jag inte att försöket att skydda barn från att ha för tidig sexdebut är bland de värsta av dessa ingrepp.”

  Varför adresserat du mig och sedan drar upp en massa saker som inte har med det jag har hävdat att göra? ”Red Herring” ”Slippery skope” ”Straw Man”?

  ”-Samtidigt är det ju så att även om det sexuella umgänget har skett med båda familjers goda minne så är det jute inte helt säkert att det inte är sexuellt utnyttjande av barn ändå”
  Nej naturligtvis är det inte SÄKERT. Det var ju naturligtvis bara ETT exempel. Fallat var solklart av många andra anledningar också. ”StrawMan” ”Shifting the burden of proof”?

  ”-Som jag skrev tidigare så kan man inte dra sådana slutsatser innan man gjort väldigt ordentliga undersökningar av samtliga åtal och domar.”

  Både ja och nej. Hur noggranna undersökningar måste man göra för att få slå fast att vi här ser ett mönster som vi tycker är värt att lyfta till diskussion?

  Prata inte med mig om du inte ska prata med mig.

  Förstod du inte poängen med mitt inlägg? Tycker du verkligen inte att det låg någonting vettigt i det jag sa?

  Undantaget har tillämpats flera gånger när flickan är den äldre och, bortsett från det fallet som här nämns, mig veterligen inte någon gång när pojken varit den äldre. Och i det enda fallet krävdes att det var ett fall då den äldre uppenbarligen skulle frias. Tycker du inte att det är alarmerande?

 19. Louise Aston skriver:

  Jättebra och viktig artikel, Rutger!

  Roligt att du också skriver här. Pelle Billings blogg är sannerligen på väg att bli en portal för landets samlade intellekt och folk med hjärtat på rätt plats!

  När det gäller ämnet så tänker jag att det kanske inte är så konstigt att det ser ut så här? Ett samhälle som kategoriskt demoniserar manlighet och inte minst manlig sexualitet – men som samtidigt hyllar kvinnlig sexualitet. Hur kunde någon tro att denna lagändring skulle bli könsneutral?

 20. Rutger Stjernström skriver:

  @Kristian @Chade @Alla andra som invänder mot att man inte kan säga något utifrån några nyhetsblänkare.

  Korta svaret blir förstås att: Nej, det kan man inte. MEN…
  Denna typ rättsfall har stort nyhetsvärde varför man kan förvänta sig att betydligt fler fall rapporteras än vid andra brott. Detta särskilt om det är en flicka som åtalas för våldtäckt eller sexuellt utnyttjande av barn då detta bryter mot normen.

  Den bild som framträder i nyhetsrapporteringen är oroväckande men kan i bästa fall vara falsk.

  Bodström uppger att man gått igenom rättsfallen och sätt att tillämpningen inte stämmer överens med Lag intention d v s det skall inte vara brotsligt och inte ens väckas åtal när t ex en 14- och en 16-åring att ha frivilligt, ömsesidigt sex.

  Frågan är om man bara tittat på gruppen tonåringar eller om man tittat på grupperna tonårspojkar och tonårsflickor och sätt om utfallet skiljer sig åt? Har man isåfall undlåtit att ta upp detta.

  Oavsett hade det varit intressant om någon faktiskt gick igenom domarna med denna frågeställning. Kanske har lagändring lett till mer än ett problem, och där till ett ännu allvarligare.

 21. NinniTokan skriver:

  @Saudi Bildt:

  OT: Nej, Beatrice ”tant gredelin” Ask har plats nummer två.
  Plats nr. tre (som eg vinner guld i frågan) är ingen offentlig person och hon kan få min puls att bli ohälsosamt hög.

  Om man tar tex. Ingmar Gens, så ogillar jag hans åsikter, samma med Calle. Min puls stiger inte av åsikter jag inte håller med om.:)

 22. Torstensson skriver:

  God förmiddag

  Jag är en sådan där som måste läsa något när jag går på toan. Då kom jag över en intressant sak i Aftonladet 2 april.

  Eftersom jag inte följer nyheter i Sverige via television pga av att jag är allergisk mot mediadrev av politiker, hur skyldiga de än må vara, så nöjer jag mig med att bläddra i tidningar där jag själv kan bestämma vad jag vill ta del av.

  Nu blev det Aftonbladet sidan 20. Eftersom Aftonbladet annars är en riktig skittidning så får det ju anses helt korrekt att denna tidning låg på toaletten.

  Hur som haver.

  Lets dance drog igång i lördags står det. Anton Hysén är med. Men läser man reaktionerna på twitter och i sagda lilla artikel så står det klart att det var inte Anton som var med. Det var hans rumpa.

  Här är citaten från twitter som var med i artikeln.

  ”Anton Hyséns rumpa är ingen kroppsdel, den är ett gusbevis” Jonas Gardell.

  ”Jag till o med klämde på den där rumpan igår” Camilla Läckberg.

  ”Har precis suttit och berättat för mannen här hemma om hur het Anton Hysén var…känner mig gumsjuk!” Tilde de Paula

  ”Haha, gumsjuk var ordet. Jag är med i klubben !” Jessica Almenäs.

  ”Snyggaste rumpan i år. Som en dröm. Har jag hört…” Anders Timell.

  Låt oss då pröva att göra om citaten ifråga om person och person .

  Jag hittar på att det är Gina Dirawi, programledaren på årets mello istället för Anton. Jag hittar på personer men behåller citaten men vänder på det ur ett könsperspektiv.

  ”Gina Dirawis rumpa är inte en kroppsdel, den är ett gudsbevis” Torsten Flinck.

  ”Jag till och med klämde på den där rumpan igår ” Pär Ström

  ”Har precis suttit och berättat för kvinnan här hemma om hur het Gina Dirawi var…Känner mig gubbsjuk !” Carl Bildt.

  ”Haha, gubbsjuk var ordet. Jag är med i klubben !” Björn Ranelid

  ”Snyggaste rumpan i år. Som en dröm. Har jag hört…” Jan Guillou

  Hade dessa män kunnat göra något liknande utan att det hade krävts ursäkter och utan att mediadrevet hade gått igång? Frågan är ställd.

  Jag lätt tidningen ligga kvar på toan btw.

 23. Chade skriver:

  @Nils Jungenäs:

  Eftersom du nämnde familjernas ”tillåtelse” så kände jag att det kunde vara relevant att poängtera att det inte alltid kan tas som en garanti för frikännande. Jag belyste detta med ett exempel.

  Vidare så försökte jag ge en förklaring till varför detta fall drogs upp till HD, just eftersom det knappast är upp till inblandades föräldrar att avgöra vad som är ett brott eller inte (vad man nu än tycker om det).

  Min sista mening var inte riktad till dig utan mer en allmän fundering.

  ”Både ja och nej. Hur noggranna undersökningar måste man göra för att få slå fast att vi här ser ett mönster som vi tycker är värt att lyfta till diskussion?”

  Man kan definitivt diskutera detta, Men man bör inte dra några slutsatser av det. Exemeplvis kan jag tänka mig att mörkertalet avseende anmälda eventuella sexuella utnyttjande är större när det är flickan som är äldre, vilket gör att det kan bli en snedvridning av antalet domar.

  Dessutom är väl knappast antalet domar särskilt stort, vilket gör att enbart variansen kan medföra en jättesnedfördelning trots att det inte motsvarar verkligeheten.

  ”Prata inte med mig om du inte ska prata med mig.”

  Jag pratade med dig, det jag skrev hade relevans till vad du skrev.

  ”Förstod du inte poängen med mitt inlägg? Tycker du verkligen inte att det låg någonting vettigt i det jag sa?”

  Din poäng som jag uppfattade den var att du tyckte att det var fel att ett fall som enligt dig (och säkerligen de flesta andra) solklart var ett fall där inget sexuellt utnyttjande skett. Dock är det inte upp till allmänheten att varken döma eller fria. Vi fick en ny lagstiftning som säger att frivilligt sex kan innebära sexuellt utnyttjande. Då kommer ett flertal fall naturligt att prövas för att se var gränsen går. Jag tycker det är väldigt bra att man kan komma fram till att även en ålderskillnad på 3 år kan innebära att ”förövaren” frikänns, eftersom det vittnar om en flexibilitet i rättssystemet som inte är alltför vanlig. Det är dock inte upp till polis eller åklagare att göra denna bedömning, utan det är just HD som ska göra våra gränsdragningar.

  ”Undantaget har tillämpats flera gånger när flickan är den äldre och, bortsett från det fallet som här nämns, mig veterligen inte någon gång när pojken varit den äldre. Och i det enda fallet krävdes att det var ett fall då den äldre uppenbarligen skulle frias. Tycker du inte att det är alarmerande?”

  Nej, inte direkt, utan att ha fler siffror och faktorer att ta hänsyn till. På grund av det jag nämnt tidigare.

 24. Chade skriver:

  @Rutger Stjernström:

  Ja, man kan vänta sig att dessa fall rapporteras oftare än andra fall. Detta beror dock dels på grund av att de är relativt ovanliga (som rättsfall, som företeelse är det nog väldigt vanliga). Detta medför dels att variansen spelar en stor roll samt att hur mörkertalen är fördelade spelar en enorm roll.

  Jag tror det är mycket vanligare att föräldrar till en 14-årig flicka som vet att hon haft sex med en 17-årig pojke anmäler pojken än om det varit en 14-årig pojke med en 17-årig flicka. Men det är bara vad jag tror, inte vad jag vet.

 25. Men@Work skriver:

  Bodström och Ask har sett till att Sverige gått från att vara ett ganska sexualliberalt land till att bli ett av västvärldens mest sexualrepressiva länder, i synnerhet gällande vanliga heterosexuella kontakter. Detta måste ändras.

 26. Mia. skriver:

  Det sorgliga är just att lagen tolkas (och kom till) utifrån traditionellt könsrollstänk (oh the irony). Dvs att män är aktiva, agerande subjekt, ‘vuxna’ (och förörvare) och att kvinnor är passiva, mottagande objekt, ‘barn’ (och offer). So not vad gammelfemininsterna tänkte sig som sagt.

  http://www.pellebilling.se/2011/09/britta-svensson-tar-bladet-fran-mun/

 27. Men@Work skriver:

  @Mia:

  Gammelfeministerna är ett bra ord. Radikalfeministerna är ju inte logiska när de å ena sidan betraktar tjejer som offer, men å andra sidan så är det ”go girl” som gäller.

  Det viktiga med sexualbrottslagstiftningen tycks bara vara att missunna män att ha sex ö.h.t. genom att göra det till en djungel av legal otydlighet, som gör samtyckande sex riskabelt. Se på Assangefallet exempelvis. Feminismens Saudiarabien är bara förnamnet, och Sverige börjar få dåligt rykte i utländsk press p.g.a. detta…

  Frågan är om vi vill ha en sexualpolitik som skapar misstänksamhet mellan könen?

 28. Patrik S skriver:

  @Chade:

  ”Dels för att domstolar faktiskt tar hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, dvs. de går inte på något slags populariserat påstående att flickor i tonåren är två år mognare än pojkar i samma ålder. De gör alltså en bedömning av hur mogen “offret” anses vara.”

  Det håller jag inte alls med om att de gör särskilt ofta. Vanligt är att de helt enkelt bara utgår från devisen ”under femton år = våldtäkt” och sedan fyller på med sina personliga sympatier/antipatier för målsägande/tilltalad, vilka är grundade i godtycke, känslosamhet eller till och med korruption. Sedan tillkommer yttre tryck från t.ex. media och kvinnojourer. Av detta bildar de sin förutfattade mening vilken ligger till grund för domslutet. Domskälet är sedan ett rent försvarstal för deras åsikt där saker utelämnas och felaktigheter inkluderas, och inte alls speglar vad som avhandlats i rättegången, så det för den vanlige åhöraren framstår som goddag yxskaft. Förövrigt så saknar domstolar kompetens att göra någon mognadsbedömning, eller någon annan bedömning överhuvudtaget, vilket av outgrundlig anledning är lagstiftarnas avsikt.

 29. Patrik S skriver:

  @Rutger Stjernström:

  ”Bodström uppger att man gått igenom rättsfallen och sätt att tillämpningen inte stämmer överens med Lag intention d v s det skall inte vara brotsligt och inte ens väckas åtal när t ex en 14- och en 16-åring att ha frivilligt, ömsesidigt sex.”

  Alltså är det brottsligt av åklagaren att väcka åtal i dessa fall.

 30. Men@Work skriver:

  Bodströms ECPAT har farit med lögner tidigare. Bland annat om sexarbete.

  http://www.expressen.se/debatt/aven-bodstrom-och-ecpat-ska-halla-sig-till-sanningen/

  Helst verkar man på kristna grunder vilja förbjuda alla sexuella yttringar som innefattar personer under 18 år. Den nya barnporrlagen kan potentiellt kriminalisera ungdomar under 15 år som knäpper nakenbilder på sig själva eller sin flickvän. När de blir straffmyndiga kan innehavet räknas som barnporr. Och som ni vet räcker det numera med att inneha vissa serietidningar för att fällas för barnporrinnehav. De offerlösa brotten blir allt fler, och man kan fundera om det inte handlar om girighet för vissa advokater…

  Tack vare Bodström, Borgström, ECPAT, Ask, Diesen, Lejonhufvud, feministmaffian, m.fl.

 31. Chade skriver:

  @Patrik S:

  ”Det håller jag inte alls med om att de gör särskilt ofta. Vanligt är att de helt enkelt bara utgår från devisen “under femton år = våldtäkt” och sedan fyller på med sina personliga sympatier/antipatier för målsägande/tilltalad, vilka är grundade i godtycke, känslosamhet eller till och med korruption. Sedan tillkommer yttre tryck från t.ex. media och kvinnojourer. Av detta bildar de sin förutfattade mening vilken ligger till grund för domslutet. Domskälet är sedan ett rent försvarstal för deras åsikt där saker utelämnas och felaktigheter inkluderas, och inte alls speglar vad som avhandlats i rättegången, så det för den vanlige åhöraren framstår som goddag yxskaft.”

  Intressant. Du vill inte utveckla hur du kommit fram till dessa slutsatser? Är det genom en omfattande studie i hur domskäl ser ut och hur domarena resonerade innan dom föll?

  För övrigt så är det lagstiftningen i sig som utgår från devisen under 15 år = våldtäkt eller sexuellt utnyttjande av barn (om inga förmildrande omständigheter föreligger). Domstolarna måste således ha detta som utgångspunkt.

  ”Förövrigt så saknar domstolar kompetens att göra någon mognadsbedömning, eller någon annan bedömning överhuvudtaget, vilket av outgrundlig anledning är lagstiftarnas avsikt.”

  Det låter ju tråkigt. Här har vi domstolar, vars enda uppgift är att göra bedömningar, och så säger du att de inte har kompetens att göra någon bedömning överhuvudtaget. Och att detta är lagstiftarens avsikt. Det låter oerhört alarmerande om det är sant.

 32. Matte Matik skriver:

  Det är minst sagt skamligt av Bodström att så här i efterhand gå ut och skylla ifrån sig på domstolarna. Det var precis det här som bl.a. advokatsamfundet varnade för när lagen diskuterades, men det var tydligen inte intressant när det begav sig.

  Bra med en översikt av kända fall, Rutger. Det skulle vara väldigt intressant att få exakta siffror på friande och fällande vad gäller vem som blir friad eller fälld, jag har i princip enbart sett fall där en äldre kille döms för sex med yngre tjej medan motsvarande i omvänd ordning slutat med friande eller lågt straff för äldre tjej. Annars brukar det heta att tjejer mognar tidigare än killar….

 33. Lövet skriver:

  @Saudi Bildt: Jag tror du just skrev en väldigt OT kommentar…

  …varför jag avstår att diskutera den. Kom dock gärna igen i en blogg där dessa frågor diskuteras – på en intellektuell nivå lite högre än Barnjournalens – så skall jag gärna berätta vad jag tycker…

 34. per hagman skriver:

  @Chade:

  Du skriver : ”Staten tar sig rätt stora friheter med att förbjuda vad vi medborgare gör med våra egna kroppar…”

  — Vill bara påpeka att det ej ær ett ”statligt” beslut , utan en Politisk vilja omskriven i en lag text… altså… , skjut ej på pianisten om melodin rimmar illa , utan på de politiker som ær grunden till …lagen.

  Problemet hær ær att ; Statens tjænstemæn ej kan tillæmpa de politiska oklara meningarna , Vilket gør samhællet starkt rættsosækert , næmligen att døma någon før brott , nær det enligt politikerna ej ær något brott.

  Per Hagman

 35. Chade skriver:

  @per hagman:

  Vad tror du staten är förutom våra politiker?

  Alla lagar uttryck av politiska viljor.

 36. Nils Jungenäs skriver:

  @Chade:

  Tack för svaret.

  Min poäng var att det är symptomatiskt att just ett fall där det är pojken som är den äldre, är det fall som dras ända upp i HD innan han frikänns.

 37. Nils Jungenäs skriver:

  @Men@Work:

  Jag var tillsammans med en tjej som satt i ECPATs styrelse ett tag. Styrelsen kämpade ofta mot sina egna tjänstemän. De försökte bl.a tvätta bort begreppet ”barnpornografi” och villersätta det med ”dokumenterade övergrepp på barn” då barnpornografi i sig inte är problemet utan övergreppet på barnet. Att t.ex tecknad manga-barnporr nu blivit förbjudet är ju bara absurt. Vem skadar det?!? Dessutom ville man inte att det skulle förknippas med helt laglig pornografi osv. ECPAT är en organisation med många fanatiska eldskälar (typ som ROKS) som gör mycket nytta och en del skada. Det lilla jag som pojkvän fick veta genom mina sporadiska samtal med min flickvän, Thomas Boddtröm och de andra i styrelsen så var de oerhört pragmatiska och professionella och kämpade med många olika praktiska, politiska och juridiska hinder.

 38. Chade skriver:

  @Nils Jungenäs:

  Det kan man tycka, och jag säger inte att det inte är ett symptom på något, men om vi förutsätter en jämn könsfördelning på dessa ”förövare” så är det ju ändå 50 % chans att det blir en pojke som blir pilotfall.

  Sen håller jag med om att det är troligt att det finns många inom polis, åklagarmyndighet och domstolar som har svårt att se flickor/kvinnor som förövare i sexualmål, vilket gör det klart mer troligt att pojkar att bli åtalade elelr dömda. Men det är ju baserat på fördomar mer än någon fakta.

 39. Camilla skriver:

  En bidragande orsak kan vara att könsfördelningen inte är kämn. Snittåldern för sexualdebut skiljer sig mellan könen, flickorna debuterar tidigare. Enligt min erfarenhet är det vanligare att tonårsflickor har sex med äldre pojkar än tvärtom.

 40. Rutger Stjernström skriver:

  @Camilla: För snart tjugo år sedan, i början av 90-talet, satt jag i väntrummet på ungdomsmottagningen och läste en tidning som hette Glöd. I det nummer jag läste fanns en artikel om en Europeisk-undersökning av sexualdebut i de olika europeiska länder. Anledningen till att jag minns detta var att Sverige var i princip det enda land där tjejer debuterade tidigare än killar, 16 respektive 18 år vill jag minnas.

 41. Camilla skriver:

  @Rutger Stjernström: mycket möjligt att Sverige är unikt på det sättet. Om jag minns rätt har glappet mellan könen minskat, i en undersökning av RFSU från 98-99 ungefär var snittåldrarna 16,1 och 16,8 eller något däromkring. Det tycker jag är en positiv utveckling.

 42. NinniTokan skriver:

  @Nils Jungenäs:

  Eftersom detta är en vanligt förekommande felaktighet, så vill jag gärna kommentera det även om det är lite OT.

  Att t.ex tecknad manga-barnporr nu blivit förbjudet är ju bara absurt.
  Tecknat material var med från början. Lagen har åtstramats genom att innehav blev förbjudet och senare(2010?) även den sk. tittförbudslagen.
  Jag tror man gjorde en åtstramning vad gäller ålder(15 till 18) också, men där är jag mer osäker.

  Det är bara att det kom till allmän kännedom med Simon Lundström som gör att det känns nytt.
  Vårt kränkta, stackars tusch har varit skyddat av lag länge.

 43. Per skriver:

  Undrar om det inte är detta tidevarvs curlingföräldraskap där barn och ungdomar ska skyddas mot allt ont och läggas i små bomullskorgar som man kan se här.

  Så komplett bullshit denna attityd och den spiller över i hur oerhört många av oss ser på barn och ungdomar. Även i genussammanhang:

  Feministen säger (underförstått):
  ”Barn måste skyddas mot exponerande av könsnormerna, inför stenhård genuspedagogik! Bomullbomullbomull, skyddskyddskydd!!!”

  Den mer extreme feministkritikern hostar tillbaka:
  ”Barn måste skyddas mot genuspedagogiken! Låt inte de här ideologierna och åsikterna komma nära barnen! Bomullbomullbomulll…”

  Och samma attityd när det gäller sex, alkohol, natur, kultur, porr och så vidare…Och så blir vi överraskade över att folk får en omogen attityd och att de inte uppnår ett zen av mognad på de magiska födelsedagarna femton, arton och tjugo…

  Lite pissed off, jag vet, men jag kan störa mig något enormt på det här fenomenet. Barndomen och ungdomen är en förberedelsetid för vuxendomen, en tid för upptäckt och utveckling. De är INTE, eller bör inte vara i alla fall, en tid då man spärrar in människor i ett kloster med bomullstäckta väggar.

 44. Mr galahad skriver:

  Enligt nuvarande lagstiftning blev jag våldtagen av en tjej när jag var 14år, hon var 21 och vi hade ett 3-4 månader långt och härligt förhållande innan vi skiljdes som vänner.

  Någon som tror att lidit av detta? ;-)

  //Mr Galahad

 45. Nils Jungenäs skriver:

  @NinniTokan:

  Problem ett:
  Tänk de stackare som faktiskt tänder på småbarn. Vilket öde. De rår ju faktiskt inte för det, lika lite som homos och alla andra fetisher som finns. De kommer ju aldrig kunna leva ut sin sexualitet. (Gud förbjude!) Det är väl bara bra om de kan sitta och bläddra i en serietidning. Det lättar kanske lite på trycket så att de inte får för sig att ge sig på riktiga barn.

  Problem två:
  Dessutom – då är väl alla böcker och filmer som porträtterar barn i sexuella situationer förbjudna. ”Lilja Forever” t.ex. Eller ska någon moraltant sitta och bestämma vad som är upphettsande porträttering av barnsex och inte. Ett av mina ex tände på våldtäcktscenen i ”Jägarna” och jag tror verkligen inte att det var avsikten från filmskaparna.

 46. Jenny Kristiansson skriver:

  Jag vill varmt rekommendera ”Älskaren.”

  http://www.imdb.com/title/tt0101316/

  Jag såg den när jag var tonåring och jag gick definitivt igång på den. Jag tror många pojkar och flickor fantiserar om att ha sex med någon som är äldre, ibland mycket äldre. Själv fantiserade jag om att bli ”upplärd” av en mycket äldre grek (det blev inte så) :-) Och ska jag vara helt ärligt så ser jag inte felet med detta. Så länge givetvis ingen blir tvingad till något mot sin vilja. Varför måste det överhuvudtaget klassas som våldtäkt? Ok ok, det är kanske inte så sunt om en 36- åring har sex med en 13- åring, men när man är 15 år är det väl ok? Vissa tänder på fötter, vissa tänder på föremål osv osv. i all oändlighet 7 miljarder gånger. Man kan inte säga att sex ska vara lekfullt och livsbejakande och sedan förbjuda folk från att ha sex.

 47. Joakim skriver:

  Om vi nu lämnar genus för ett ögonblick så har jag en fundering: Hur stor bör åldersskillnaden få vara om den ena är under 15? Jag har fortfarande svårt för 25-åringar som har sex med 12-åringar, däremot tycker jag att det hellre bör rubriceras som sexuellt utnyttjande av barn än våldtäkt mot barn.

 48. NinniTokan skriver:

  @Nils Jungenäs:

  Mm.. det är beklämmande. Än mer uppenbart blir det när man kollar vad forskningen visar. Det finns ett samband mellan tillgänglighet på barnpornografi och minskad förekomst av sexuella övergrepp på barn, för porr(oavsett vilken sexualitet den riktar sig mot) fungerar som ”lättar kanske lite på trycket”-alternativ. Det här är inget som moralentreprenörer inte hade att tillgå. Man vet, men bryr sig mer om sin egen moral, sina egna känslor av äckel samt sin egen kariärr än att göra det bästa för barnen därute. Så vidrigt.

 49. mieitte skriver:

  Thomas Boström och Clas Borgström ,riksdagen ombudsmän, har varit dom värsta exelmplen i svensk hisroria för att försöka kränka och kränt individernas rätt.

 50. Runar skriver:

  At gutter dømmes i høyere grad enn jentene, f.eks der det var en 15årig jente med to 13 årige gutter, hvor DE ble ansett å ha utnyttet henne, kan ikke det skyldes at det oftest er gutter som er mest aktive? Jeg kan ikke minnes annet fra hele mitt liv enn at kvinner stort sett er passive i de innledende initiativ/kurtise faser som kan ende i sex, er det ikke vanskelig å skyldbelegge en passiv part juridisk? Vil det ikke alltid være mannen/guttene som får skylden om noe går galt/om den ene part angrer(kvinnen oftest) så lenge det er oss som er de aktive initiativtakere til sex?
  Det er i så fall dypt urettferdig at kvinner skal kunne overlate alt ansvaret til oss både for at sex i det hele tatt skal skje men også gi oss skylden om det ikke gikk slik de så for seg.

 51. JD skriver:

  Angående rubriken ”15-årig flicka och två 13-årig pojkar”
  Jag har för mig att detta inte stämde i media. Pojkarna var 12 och flickan som frikändes var 16!

  När det gäller Bodström så ville han själv nästan lyncha Göran Lambertz (På den tiden då vi hade en JK i Sverige) då Lambertz beställde fram rapporten felaktigt dömda.
  Att han nu vänder kappan efter vinden igen måste bero på att det kan gynna honom själv?

Google