Viktiga kvinnofrågor del 3: Våldtäkt

28 mars 2012, av Pelle Billing

Som du säkert märkt lägger den här bloggen mycket krut på mansfrågor. Inte för att mansfrågor är viktigare än kvinnofrågor, utan för att de får mindre uppmärksamhet. Ingen av oss verkar i ett vakuum, utan allt sker i en viss kontext. Den svenska kontexten år 2012 är att mansfrågorna fortfarande är i sin linda, medan kvinnofrågorna är väletablerade.

Kvinnofrågorna är dock fortsatt viktiga i samhället. Förvisso får de uppmärksamhet, men sättet de uppmärksammas på och lösningarna som föreslås är ofta ideologiskt drivna. Det som behövs är ett mer pragmatiskt förhållningssätt och lösningar som baserar sig på rådande kunskapsläge.

Jämställdhet 2.0 handlar om en vision där både män och kvinnor möts av en välkomnande attityd i samhället, och där jämställdhetspolitiken bryr sig om båda könens problem. För att nå det målet behövs ett rejält fokus på mansfrågor – men det behövs även ett fokus på viktiga kvinnofrågor och hur dessa kan belysas på ett bättre sätt.

Om mansfrågornas dilemma är att de är okända, är kvinnofrågornas dilemma att de godtyckligt används som politiskt slagträ – istället för att metodiskt och pragmatiskt jobba mot en positiv utveckling.

I dag fortsätter bloggens artikelserie där viktiga kvinnofrågor gås igenom. Tanken är att kvinnofrågorna inte ska ägas av polariserade och radikala element i samhället, utan att framtidens lösningar kommer från konstruktiva och pragmatiska initiativ.

Våldtäkt

Det finns olika saker att säga om våldtäkt men om man ska ha ett konstruktivt fokus är det framför allt två frågor som ska besvaras:

 1. Hur kan samhället minska våldtäkterna?
 2. Hur kan risken att hamna i en riskabel situation minimeras?

Den första frågan har vi redan besvarat relativt väl i Sverige. Vi har en stark lagstiftning mot våldtäkt. Vi har en stark kulturell enighet om att våldtäkt är förkastligt (till och med i fängelser har våldtäktsmän låg status och riskerar att bli misshandlade). Vi är medvetna om stadsplaneringens betydelse för att hitta trygga stråk utomhus (men här finns det en del kvar att göra).

Om någon döms, eller ens misstänks, för våldtäkt får denne räkna med att stötas ut socialt och troligen flytta till en annan landsända. Att begå en våldtäkt innebär således att riskera hela sitt sociala kontaktnät.

Självfallet kan man alltid göra mer i preventivt syfte, men i stora drag kan vi vara nöjda med hur långt vi faktiskt nått. Därför kommer resten av denna text att fokusera på riskfaktorer för våldtäkt, och hur man kan minimera risken att bli utsatt (utan att göra avkall på livets nöjen). Ett viktigt förtydligande är att översikten av riskfaktorer fokuserar på heterosexuella våldtäkter mellan vuxna där kvinnan är offret.

En välciterad vetenskaplig artikel listar följande riskfaktorer för våldtäkt mellan personer som dejtar eller är i början av ett förhållande:

Variables that appear to be risk factors are the man’s initiating the date, paying all the expenses, and driving; miscommunication about sex; heavy alcohol or drug use; ”parking”; and men’s acceptance of traditional sex roles, interpersonal violence, adversarial attitudes about relationships, and rape myths.

Här listas framför allt riskfaktorer hos heterosexuella män, för att de ska begå våldtäkt. Fascinerande nog är det bland annat traditionellt ”romantiska” och ”ridderliga” beteenden som inkluderas. Om mannen initierar träffen, betalar för allt, är den som kör och har en statisk bild av könsroller så ökar risken för våldtäkt.

Samtidigt listas andra faktorer där det är lättare att se en direkt koppling till våldtäkt. Hög alkoholkonsumtion (eller andra droger) faciliterar alla möjliga problem, och så även våldtäkt. Detta även enligt Brå och ytterligare en forskningsrapport.

Att mannen har en acceptans för partnervåld, konfliktfyllda förhållanden och tror på myter om att kvinnor vill bli våldtagna, kan ses som relativt självklara riskfaktorer för våldtäkt. En man med sådan syn på sex och förhållanden bör man hålla sig långt ifrån.

Andra studier där riskfaktorer för våldtäkt studerats, har kunnat identifiera följande riskfaktorer hos kvinnan:

Ingen av dessa riskfaktorer torde vara särskilt överraskande eller svåra att förstå.

Brottsförebyggande rådet (Brå) beskriver i en av sin rapporter hur våldtäkterna fördelar sig mellan olika scenarier:

När det gäller våldtäkter mot offer som är 15 år eller äldre är det vanligaste relationsmönstret att offret har eller har haft en nära relation till gärningsmannen (32 procent). Näst vanligast är att offret och gärningsmannen är ytligt bekanta (27 procent) genom att de exempelvis träffats under en kväll. I denna kategori är många av våldtäkterna relaterade till nöjeslivet. Det tredje vanligaste är att offret är obekant med gärningsmannen (20 procent). Många av våldtäkterna i denna kategori är överfallsvåldtäkter. Därutöver förekommer det att gärningsmannen är en familjemedlem, släkting, nära bekant eller arbets- eller studiekamrat till offret, men det är generellt sett mindre vanligt.

Varför har de anmälda våldtäkterna ökat de senaste 10-20 åren? Så här skriver Brå:

Brå:s slutsats är att den markanta ökningen av våldtäktsanmälningar mellan 1995 och 2006 främst förklaras av en förhöjd anmälningsbenägenhet av framför allt mindre grova våldtäkter av obekanta eller ytligt bekanta personer som tidigare bortförklarats och bagatelliserats, men nu tolereras i mindre utsträckning. Att fler väljer att anmäla är en mycket positiv utveckling. Under de senaste åren har dessutom ökningstrenden förstärkts av en ändrad lagstiftning. Samtidigt är en faktisk ökning av vissa våldtäktstyper sannolik. En förändrad tillfällesstruktur med större möjlighet till tillfälliga möten genom ett utökat nöjeslivsutbud och genom ett större Internetanvändande skulle kunna bidra till en ökning av våldtäkter av obekanta och ytligt bekanta – parallellt med en ökad anmälningsbenägenhet av dessa fall.

Även en utvidgning av våldtäktsbegreppet har bidragit till fler anmälda våldtäkter:

I april 2005 ändrades sexualbrottslagstiftningen på så sätt att våldtäktsdefinitionen vidgades till att omfatta
exempelvis fall då offret befunnit sig i så kallat hjälplöst tillstånd (genom kraftig berusning, medvetslöshet, sömn eller liknande). Sådana händelser rubricerades tidigare som sexuellt utnyttjande.

Hur ska man då skydda sig? Utifrån forskningen kan man härleda några allmänna råd.

Vid dejting: Dejta nykter eller drick måttligt. Åk inte bil. Betala för dig själv.

I utelivet: Drick med måtta. Gå inte hem med någon om du på förhand vet att du inte vill ha sex (=sunt förnuft).

I relationer: Om våld förekommer i relationen ökar risken för våldtäkt. Överdrivet kontrollbehov bör leda till att man drar öronen åt sig.

Min gissning är att män kan använda sig av ungefär samma allmänna råd, för att minska risken för att bli falskanmäld för våldtäkt. Dock behövs en hel del forskning innan man säkert kan uttala sig om detta.

Etiketter:  

241 kommentarer på “Viktiga kvinnofrågor del 3: Våldtäkt”

 1. Linn skriver:

  Neeeeeeeeeeej, jag som gillar när mannen betalar på dejter :) Har alltid uppskattat den gesten och tolkat det som att mannen har lite ”manners” liksom..Men ok, våldtäkt..

 2. Access skriver:

  Pelle, du ställer dig två frågor:
  1. Hur kan samhället minska våldtäkterna?
  2. Hur kan risken att hamna i en riskabel situation minimeras?

  Jag skulle vilja komplettera med följande:
  3. Hur stor är risken för att bli utsatt för en våldtäkt?

 3. Pelle Billing skriver:

  @Access: Bra tillägg. Det får bli ett framtida projekt att verkligen gräva i forskningen kring våldtäkt. Frågan är om det finns lika bra siffror som på partnervåld. Vet inte. Detta var en början, för att närma sig ämnet på ett rationellt sätt.

 4. Pether skriver:

  Här visar du på vad jag menar med feministpropaganda i dina inlägg.
  Inte ett ord om falska anmälningar, inte ett ord om dålig rättssäkerhet, endast fortsättandet av den feministiska propagandan.

 5. Pether skriver:

  Inget ord om hur media har blåst upp våldtäkter något så enormt. Nu döljer det sig en våldtäktsman bakom varje grässtrå, alla män är våldtäktsmän. All våldtäkt är tydligen precis lika allvarliga, ett ångrat sex dagen efter lika allvarligt som en överfallsvåldtäkt, och det första är värre än att en man blir misshandlad till döds och tillbaka.

 6. Mia. skriver:

  @Access:

  Hur menar du hur stor risken är? Hur stor är risken att bli rånad, misshandlad, påkörd av en rattfull eller falskanklagad för våldtäkt…? Det beror väl på situationen och i förhållande till vad? Jag förstår inte riktigt?

  Och hur tar vi reda på vad som är vanligast gällande ett brott där ord står mot ord? Och om det nu går att få fram några siffror, vad gör vi med dem isf?

  Poängen är väl att slå sina kloka huvuden ihop för att uppnå så stor rättssäker/trygghet som möjligt?

  @Pether:

  Feministpropaganda? Hurdå? Hela inledningen påpekar ju att det finns olika sätt att behandla frågan än som t ex politiskt slagträ och utifrån kunskap.

  Och PB skriver

  ”Min gissning är att män kan använda sig av ungefär samma allmänna råd, för att minska risken för att bli falskanmäld för våldtäkt. Dock behövs en hel del forskning innan man säkert kan uttala sig om detta.” och länkar hit:

  http://www.pellebilling.se/2010/02/polis-uttalar-sig-om-falska-valdtaktsanmalningar/

  Varför det länkas till Gott Nytt 2010 är och förblir dock en gåta. Eller missar jag något?

 7. Camilla skriver:

  Pether: fast det här inlägget handlar inte om den ”manliga sidan” av våldtäktsmyntet. Det är en fråga som förtjänas att avhandlas för sig.

 8. Pether skriver:

  jimmy: och då ska man tänka på att invandrare utgör en betydligt högre procent av de socialt utsatta, arbetslösa, hemlösa, osv osv.
  Meeen, lättare att bara skylla allt på kön.. eller jag menar etnicitet.

 9. Eva Ellnefors skriver:

  De anklagelser som ställs på Julian Assanges verkar mycket mystiska, tjejerna hade ju frivilligt gått till sängs med honom. Den ena ansåg det vara våldtäkt att han ville göra om det utan kondom på morgonen. Ska detta anses vara våldtäkt, hon kunde ju gått därifrån!? Ibland framställs kvinnor som rena våp, som inte kan säga nej. Som shamanen från Stjärnsund som blev dömd, en av ”offren” hade fått orgasm! Han jämställdes med läkare och psykologer som att ha utnyttjat sitt inflytande.

  Samtidigt finns det ju verkliga våldtäkter och hemska typer. Annorlunda kultur och kvinnosyn är ingen ursäkt och det måste ges rejäl upplysning till de som kommer hit! Det är ett svårt ämne då det inte kan bevisas alla gånger. Men det är ju inget som hjälper en oskyldigt dömd.

 10. h:o skriver:

  @Pether: Jag ser inte hur du kan få detta till feministpropaganda? Feminister skulle aldrig fokusera på hur kvinnan ska anpassa sitt beteende för att minimera risken att bli våldtagen. Feminister anser att det är männen som ska ändra sig, inte kvinnorna.

 11. Mariel Asklund skriver:

  ”Ett viktigt förtydligande är att översikten av riskfaktorer fokuserar på heterosexuella våldtäkter mellan vuxna där kvinnan är offret.”

  Kommer du i framtiden skriva om andra förhållanden än heterosexuella? Om man ser vad bisexuella, homosexuella och heterosexuella förhållanden har gemensamt i våldtäktsfall så kanske man också är ett steg närmare om varför de sker över huvud taget?

  Jag undrar också om du kommer skriva om när det sker mellan vuxna där män är offret?

  Jag funderar lite på vad våldtäktsmän och våldtäktskvinnor har gemensamt. Det måste ju bero mer på än att de är traditionella (och bjuder på maten, skjutsar osv) … jag funderar på uppväxten och hur de själva blev respekterade? Om det är så att män våldtar oftare än vad kvinnor våldtar… kan det vara så att pojkars fysiska gränser har blivit mindre respekterade som barn? Att man kanske kramar pojkar oftare mot deras vilja?

  Sen skriver du om hur man ska skydda sig som kvinna:

  ”Vid dejting: Dejta nykter eller drick måttligt. Åk inte bil. Betala för dig själv.” Varför då? Bara för att det finns dem som våldtar? Inte åka bil?! Det är ju hur mysigt som helst att åka bil till biografen. Och varför bara betala för sig själv? Pelle, om vi dejtar får jag inte bjuda dig ena gången och så bjuder du nästa? Eller ökar risken för våldtäkt annars enligt forskarna?

  ”I utelivet: Drick med måtta. Gå inte hem med någon om du på förhand vet att du inte vill ha sex (=sunt förnuft).” Men dejtingexperten säger att man kan gå hem och umgås utan att ha sex, och att man ska respektera ifall den ena inte vill ha sex. Och såhär sa en ”expert”: Om tjejen säger att hon inte vill ha sex så behöver man inte tolka det bokstavligt, hon bara säger så. (alltså när man är på väg hemåt). Men sen förtydligade han förstås och sa att ett nej är alltid ett nej. (väl när man e nära på att ha sex).

  http://www.dennisdanielsson.se/jag-kommer-inte-att-ha-sex-med-dig-bara-sa-att-du-vet/
  http://www.dennisdanielsson.se/ett-nej-ar-alltid-ett-nej/

  Så det känns ju som om att det är en del av dejtinggrejen att gå hem med varandra? Och ibland även om man inte vill ha sex… mycket dejting sker ju hemma framför en film! Fast förstås… om man möts på krogen så kanske man inte går hem med någon bara för att lära känna någon… eller?

  Och i relationer… gäller det i sängkammaren också? Om man gillar att bli smiskad? Ska den andre dra öronen åt sig då?

 12. Arne skriver:

  Jag tycker inte alls vi har löst frågan om hur samhället ska minska våldtäkterna på ett bra sätt. Jag anser inte att man löser någonting med lagstiftning även om det sänder ut signaler om hur vi vill ha det. I våldtäktsfrågan tycker jag dock bara lagstiftningen har urvattnat hela begreppet.

  Det vi måste arbeta med är attityder och då förslagsvis i början på högstadiet när det börjar bli dags så att säga. Under sexualundervisningen i åttan gick vi till ungdomsmottagningen där de pratade om hora/madonna-komplexet vilket jag inte förstod någonting av för varför skulle jag vilja ha sex med A om det är B jag gillar? Det enda jag kommer ihåg som överhuvudtaget närmade sig våldtäkter var att de sa att ett nej alltid är ett nej men det har man ju fått erfara att så är det inte alls. Ofta är faktiskt ett nej ett ja men på grund av ”kvinnorollen” framställs detta ja som ett nej.

  Så ett första steg är att göra sexualundervisningen relevant genom att i första hand lära ut att man måste respektera sina medmänniskor. Det är ju trots allt bristen av respekt för en medmänniskas kroppsliga integritet som är problemet hos gärningsmannen.

 13. jimmy skriver:

  @Pether:
  Jo, det stämmer, men inte ens om man tar med dom faktorerna så kan man komma i närheten utav de siffror som jag visade, det finns mängder med studier inom det området men den som är mest tillämplig för oss är den som gjordes i Norge, överrepresentationen är tydlig, detta går säkerligen att återkoppla till en annan kvinnosyn än den som råder hos största delen av befolkningen i Sverige

 14. Putte skriver:

  @Nils Jungenäs:
  Du glömde en kategori, kategorin män… Alla du beskrev är män. Vill inte tro att du har fördomar! :)

 15. Men@Work skriver:

  Det som orsakar de många anmälningarna är ett uppluckrat våldtäktsbegrepp i kombination med emotionellt instabila tjejer som anmäler gång på gång. Jag har sett verkligheten från insidan, och det är precis så det är. Anmälare och anmäld känner nästan alltid varandra sedan tidigare. Överfallsvåldtäkter är sällsynta.

 16. Julia skriver:

  @Pether:

  ”Nu döljer det sig en våldtäktsman bakom varje grässtrå, alla män är våldtäktsmän.”

  Jag håller med dig. MEN jag tror framförallt att denna syn på män förstärks något ENORMT av listor och råd som dessa av Pelle Billing.
  ”Du som våldtagits, du borde inte druckit så mycket. Du borde inte låtit honom betala för dig”. Varför lägga alls någon skuld på offret?

  Säg att du var på dejt med en person. Säg att hen följde med dig hem. Nästa morgon vaknar du och upptäcker att dejten och din dator är borta. Vems fel är det? Är det ditt fel, eftersom du bjöd hem någon du knappt kände? Eller är det din dejts fel, eftersom det var hen som snodde din dator?

  Nu för tiden så är det verkligen så att samhället snarare säger ”bli inte våldtagen” än ”våldta inte”. Detta, om något, är ju det som förstärker bilden av att alla män är våldtäktsmän som inte kan kontrollera sina drifter.

  Här är en, enligt min åsikt, bättre lista för att undvika våldtäkter:

  http://fittforfight.files.wordpress.com/2012/03/fem-tips-fc3b6r-att-undvika-vc3a5ldtc3a4kt_ny.jpg?w=640&h=453

 17. Sara skriver:

  Du är ju helt jävla dum i huvudet Billing. För att förhindra våldtäkt så ska mannens synsätt på kvinnan förändras. punkt! jag skäms för att såna som du faktiskt fortfarande existerar.

 18. Nils Jungenäs skriver:

  @Sara:

  Läs min kommentar #2

  Vanliga män begår generellt sett inte överfallsvåldtäkter.

 19. Men@Work skriver:

  @Sara:

  Du har fel. Det är ett fåtal män som våldtar. Män generellt har en god kvinnosyn. Vi vanliga män är förbannat trötta på att höra sådana här generaliseringar där alla män skuldbeläggs. Man kan lika gärna säga att tjejer ska vara mer måna om vilket sällskap de väljer, och i vilka situationer de försätter sig. Tydligen börjar även polisen och rättsväsendet tröttna på alla falskanmälningar.

 20. Sara skriver:

  För att det inte ska uppstå några tråkiga missförstånd så vill jag påpeka att signaturen Sara 18.59 INTE är ”jag” – alltså Sara som brukar skriva här. Jag får väl lägga till något i min sign så att det inte upprepas.

 21. Pelle Billing skriver:

  @Pether: Jag har upprepade gånger skrivit om falska våldtäktsanmälningar. Länkar till ett sådant inlägg i detta inlägg.

  Du är fel ute om du tror att kvinnofrågor är feministfrågor. Poängen är att feminismen äger inte könsfrågorna. Utan jag tar mig friheten att utforska kvinnofrågorna på ett rationellt sätt.

  Min gissning är att du är arg och upprörd för att det skrivs så mkt misandri i media, och så mkt konstiga vinklingar på kvinnofrågor. Det är förståeligt. Men rikta inte din upprördhet mot mig. Jag är en del av lösningen. Om du tar ett djupt andetag och funderar så tror jag du inser det.

 22. Drömtjejen skriver:

  Skärpning!

  Det är inte kvinnor som menar att varje man är en potentiell våldtäktsman. Däremot är det alla ni som säger/tänker ”man ska inte ha så kort kjol”, ”man ska inte lifta med okända män”, ”man ska inte ta emot drinkar på krogen”, ”man ska inte flirta med en man om man inte tänker gå hela vägen”, det är NI som befäster fördomen att alla män är våldtäktsmän.

  Ni själva vill inte bli behandlade som potentiella våldtäktsmän, men likförbannat kommer dessa tankemönster upp när våldtäkter diskuteras.
  Jag är förvisso upprörd, men även i en lugnare sinnesstämning skulle jag säga: fy fan!

 23. Pelle Billing skriver:

  @Sara: Jag förstod att det inte var du, Sara. Men bra att du påpekar så att alla inser det.

 24. Pelle Billing skriver:

  @Sara:
  ”Du är ju helt jävla dum i huvudet Billing. För att förhindra våldtäkt så ska mannens synsätt på kvinnan förändras. punkt! jag skäms för att såna som du faktiskt fortfarande existerar.”

  Det du skriver får stå kvar som ett exempel på det hat som drabbar nyanserade jämställdhetsaktivister som mig själv.

  Men skriver du personangrepp en gång till blir du blockad på livstid.

 25. Jenny Kristiansson skriver:

  Finns det någon tillförlitlig statistik på hur många kvinnor som falskanmäler män för våldtäkt?

  Det skulle också vara intressant att se statistik på hur många våldtäktsanmälningar som faktiskt går hela vägen till åtal och fängelsedom.

  Ja jag vet, jag ska själv leta upp det. Jag bara tänkte om någon redan har något sparat på sin dator så skulle jag slippa.

 26. st skriver:

  Våldtäkt är väl ingen kvinnofråga?
  Våldtäkt är en samhällsfråga.
  Våldtäkt är en fråga som män bör ansvara lika mycket för.
  Det är få män som våldtar, det är andra mäns uppgift att ta avstånd från beteendet på ett kraftfullt och tydligt sätt istället för att prata om falska anmälningar.

  Genom att hela tiden tala om att män känner sig skuldbelagda för vad våldsverkare gör skyddas de våldsamma männen, skulden ska falla på de som är skyldiga.

  Inte går kvinnor ut i och känner kollektiv skuld över vad enskilda kvinnor gör sig skyldiga till, varför gör män detta?

 27. Rune skriver:

  @Julia: sådana här listor är ju råd för att inte hamna i tråkiga situationer, inte reaktioner på något som redan har hänt. Åtminstone så är det en fruktansvärt stor skillnad för min del på dom två.

 28. Sara1 skriver:

  Jag har ändrat min signatur till Sara1. (gamla ”Sara” här på bloggen så att det inte blir missförstånd:)

  Som vanligt så måste man ha sunt förnuft. Våldtäkt kan drabba kvinnor (som män). Man ska inte lifta med okända, man ska inte ta emot drinkar från okända, man ska inte gå ensam hem halvnaken mitt i natten. Det finns galningar där ute, och det kommer det alltid att göra hur mycket man än vill förändra världen till ett gott exemplar. Det finns de som har väldigt dåligt öl-sinne – där spriten går in där går vettet ut heter det. Man måste vara försiktig och inte bara säga att ”man ska kunna gå vart man vill och se ut hur man vill och så vidare. Visst kan man, men priset kan bli högt. Och det är inte att befästa fördomar, samhället och världen ser ut så här, och vi får inte vara naiva. Ett visst säkerhetstänk måste man alltid ha med sig och speciellt när man reser utomlands – Sverige är inte hela världen.
  Normala män våldtar inte!

 29. Ola Normann skriver:

  Jeg savner en ting i denne diskusjonen.
  Er det noen som kjenner til om det har vært gjort noen studier på voldtekt blant ”primitive” kulturer? I slike kulturer var det vanlig at de unge guttene ble opplært av eldre, modne menn og måtte gjennom en form for initiering før de ble ansett som voksne. I dagens samfunn er dette helt borte. Mange unge gutter vokser opp med stort sett kvinner rundt seg,- i hjemmet, i barnehagen og i skolen.
  Og fra media blir de druknet med informasjon om hvor ille menn og maskulinitet er. Og hvor bra kvinner og femininitet er.

  Hva ville skjedd med voldtektstallene om unge gutter hadde hatt tilgang til gode, voksne mannlige omsorgspersoner som kunne guide og lære dem hva det vil si å være en mann? De ”primitive” kulturene forstod at de unge guttene måtte læres opp for å kunne bli til gode menn. Aggressiviteten og den maskuline energien må kanaliseres på riktig måte slik at den kan brukes konstruktivt. Dette var for viktig til at de unge guttene skulle finne ut av det selv. Stammens overlevelse var direkte avhengig av det.

  Det ble det gjort et interessant eksperiment med noen unge hann-elefanter i Sør Afrika.:

  ”Orphaned adolescent male elephants were placed on a wildlife refuge in Pilanesburg, South Africa between 1992-1997. These elephants began to attack and kill the white rhino population as their physical aggression escalated through elephant adolescence. Park Rangers introduced mature bull elephants into the herd and the maulings and killings stopped immediately”

 30. Mia. skriver:

  @Julia:

  ”Säg att du var på dejt med en person. Säg att hen följde med dig hem. Nästa morgon vaknar du och upptäcker att dejten och din dator är borta. Vems fel är det? Är det ditt fel, eftersom du bjöd hem någon du knappt kände? Eller är det din dejts fel, eftersom det var hen som snodde din dator?”

  Naturligtvis är det personen som stulit som är skyldig. Men offret är drabbat hur som. Men tror du verkligen att den typen av personer som stjäl slutar upp med det beteendet för att man säger att det är fel, att denne inte ska göra så? De vet det men struntade helt enkelt i det. Liksom de som våldtar struntar i den lista du länkade till, eller hur?

 31. Erik Jämställdhet skriver:

  @ Julia

  Se det som riskminimering, om du gör si minskar risken för DET, till skillnad från Klart du blev DET om du inte gör si. Sen om det handlar om att inte bli våldtagen, överkörd, misshandlad, rånad, scamad m.m har ingen betydelse. Det är alltså inte en beskylning av offret genom att lista hur man kan minska risken.

  Själv tycker jag att man borde göra liknand listor för män. Vi killar i min bekanskapskräts har själva fått lära oss hur man ska göra för att minska risken för att bli misshandlad, rånad, knivskuren, dödshotad m.m.

 32. Jenny Kristiansson skriver:

  Jag börjar bli rädd för jag ska framstå som inskränkt och rasistisk. Men jag är bara väldigt pragmatisk. Saker och ting är som de är, och jag försöker se klart.

  Jag läste en jätte intressant artikelserie en gång som handlade om att i många länder gifter man sig inom familjen. Exempelvis gifter sig kusiner med varandra. Pga. detta kan man i många samhällen se resultatet av detta. En hög frekvens av olika sorters handikapp. I många samhällen ses det väldigt tydligt. Poängen var i stort sätt den här: I Sverige informerar man till exempel äldre kvinnor om risken med att skaffa barn i hög ålder. Risken för missfall, för handikapp osv. Skulle det då också vara ok att informera par som är gifta för nära inom familjen om riskerna med att skaffa barn tillsammans? Skulle det vara att behandla dem respektlöst? Eller skulle man kunna se det som att man undanhåller dem information som de har rätt till? I artikelserien intervjuade de två kusiner som var gifta och som fått ett barn med handikapp. De hade gärna fått information om riskerna sa de.

  Och sedan tänker jag: I Sydafrika begås en gruppvåldtäkt var 17:e minut. Sydafrika är i alla fall det land där flest gruppvåldtäkter och våldtäkter överhuvudtaget inträffar. En sydafrikansk kvinna sa i en intervju när hon fick frågan varför männen våldtar: ”För att de kan.”

  Om det tänker jag att där är det inte bara enstaka psykiskt störda personer eller våldsbenägna personer som begår överfallsvåldtäkter/våldtäkter, där är det liksom hela samhällsstrukturen som är störd. Kvinnans ställning är svag, det råder stor fattigdom i många områden, korruptionen är utbredd, kriminaliteten är skyhög. Det råder också konstiga myter som handlar att om man har sex med en oskuld så blir man ”renad” från HIV m.m.

  Och i en hel del samhällsstrukturer runt om i världen är det kanske mer eller mindre som i Sydafrika. Jag tror nog att vi i Sverige kan minska på i alla fall överfallsvåldtäkterna. Frågan är hur man ska bära sig åt? Ska man informera och riskera att helt oskyldiga män som aldrig skulle kunna tänka sig att våldta en kvinna känner sig väldigt respektlöst behandlade? Eller måste man helt enkelt bygga upp en system för att nå ut med hur synen på våldtäkt är här, och då bara köra på det och dra alla över en kam?

 33. Pelle Billing skriver:

  @Ola Normann: Mycket bra poäng! Den trygga, positiva, mogna manligheten motarbetas när all manlighet motarbetas.

 34. Louise Aston skriver:

  Bra att du tar upp de här frågorna också, Pelle! Givetvis är kvinno- och mansfrågor lika viktiga. Och kvinnofrågor måste kunna diskuteras utan tyngden av den ideologiska och bedrägliga filt som feminismen är.

  Fantastiskt svar på Newsmill också till Svelands och Dagens Nyheters galenskaper.

  Det är helt enkelt ofattbart hur Maria Sveland kan erbjudas denna plats i det som tidigare var en intellektuellt förankrad dagstidning med integritet. Den radikala feminismen och dess sektmedlemmar har intagit chefspositioner i de flesta redaktioner i DN-skrapan, om detta råder det numera inga tvivel.

 35. Mia. skriver:

  @Familjen Bengtsson:

  Att man inte fällt någon för brott betyder väl inte att brott inte begåtts? Ord står mot ord och för mig verkar det dock som om man fortfarande hellre friar än fäller. Eller menar du att du tror att alla våldtäkter som inte blir uppklarade är okynnesanmälningar? Fö finns det inte alltid en namngiven gärningaman till brottet. Hittas inte gärningsmannen så blir ju resultatet att ingen blir dömd.

  @Jenny Kristiansson:

  Hittade denna men hur ’tillförlitlig’ den är vet jag dock inte.

  http://www.advokatsamfundet.se/Advokaten/Tidningsnummer/2008/Nr-4-2008-Argang-74/Felaktiga-forestallningar-om-falska-valdtaktsanmalningar-gor-att-de-mest-utsatta-kvinnorna-sviks/

 36. Lasse skriver:

  Förstår fortfarande inte riktigt poängen med att dela upp detta mellan könen och fokusera bara på den kvinnliga sidan. Vad beträffar BRÅ så är inte deras statistik och bedömningar helt utan feministisk färgning.
  (vissa fall väldigt färgade)

  Hade uppskattat om rubriken varit:

  ”Våldtäkter av kvinnor och män”

  Precis som med ”kvinnlig misshandel av män” finns även här ett ”svart hål” dvs. ett mörkertal av episka dimensioner när det gäller killar och män som blir våldtagna. Om man nu vill motverka den könspolarisering feminismen bidragit med tycker jag det vore bättre att väva samman sådana här frågor och problematisera dem mot varandra.

 37. st skriver:

  Det fanns ca 3 700 000 vuxna män i Sverige November 2011, ungefär 400 män sitter i fängelse för sexualbrott denna siffra har varit ungefär likadan de senaste 10 åren.

  Varför känner sig män kollektivt utpekade som presumtiva förövare av brott mot kvinnor när frekvensen anmälda för våldtäkt är 5000/ 3 700 000?

  Rimligtvis borde männen i stället lätt kunna kollektivt ”stöta ut” de få som begår våldsbrott, de är ju fara för samhället.

 38. Jenny Kristiansson skriver:

  @Ola Normann:

  Väldigt intressant. Jag har tänkt lite på det där. Hur man ska kunna jämna ut den kvinnliga dominansen inom till exempel skolan och få upp pojkars betyg. Jag har många fler förslag, men här är ett av dem:

  Om klassens pappor skiftas om att till exempel en gång per vecka ha läxläsning med pojkarna får pojkarna automatiskt (förhoppningsvis) goda manliga förebilder och hjälp med ämnen de har svårt för. De pojkar som av olika anledningar inte har en pappa har kanske tillgång till en annan manlig bekant. Egentligen behöver det inte vara inriktat på läxläsning heller utan det kan vara i stort sätt allt möjligt. Det viktiga är den vuxna manliga närvaron. Pappan hade kunnat gå med pojkarna till en hinderbana, eller bara gått på stan och fika. Naturligtvis hade papporna kunnat jobba två och två också. Man hade kunnat leka krig, gå och shoppa (det är kanske inte alltid så kul att shoppa med sin mamma när man är pojke). Osv. i all oändlighet.

  Det är säkert annorlunda nu, men alltid när jag var liten och min klass skulle iväg någonstans var det bara mammorna som skjutsade och följde med. Aldrig någon pappa. Visserligen hade jag en superbra manlig lärare på mellanstadiet, men alla de andra lärarna på min skola var kvinnor. Och alla fritidspedagoger också. Mina dagisfröknar var också kvinnor och min dagmamma. Bara kvinnor, vilket inte är fel, det var inte fel för mig. Men för en del pojkar funkade det inte.

 39. emma skriver:

  @Familjen Bengtsson:

  Med tanke på hur få våldtäktsanmälningar som faktiskt går till åtal och hur få av dom som faktiskt leder till fällande dom så skulle jag nog inte oroa mig speciellt mycket över att bli oskyldigt dömd.
  Och nej, det räcker inte att någon viska nej precis innan för att det ska räcka för en fällande dom, det räcker knappt att du skriker och slåss för att det ska bli en fällande dom.

  Och varför ställer du de två scenarierna mot varandra? Är det inte lika fruktansvärt att bli utsatt för en våldtäkt som det är att bli falskt anklagad för en? I en ideal värld så sker varken det ena eller det andra.

 40. bububu skriver:

  Hej Pelle. Jag är ett fan av din blogg men tycker det blir lite fel här. Visst kan det vara bra att veta hur man undviker att bli våldtagen. När denna blogg handlar om jämställdhet borde dock detta inlägg inte till största delen bestå av sådana tips utan istället vara fokuserat på varför våldtäkter sker överhuvudtaget. Att vara lite PK skadar inte ibland, nu ser det lite ut som att du menar att man ska acceptera läget som det är nu(även fast du inte gör det) och lägger över ansvaret på de som riskerar att bli våldtagna. Det passar inte in här tycker jag.

 41. Sanjo skriver:

  st skriver:

  ”Det är få män som våldtar, det är andra mäns uppgift att ta avstånd från beteendet på ett kraftfullt och tydligt sätt istället för att prata om falska anmälningar. // Inte går kvinnor ut i och känner kollektiv skuld över vad enskilda kvinnor gör sig skyldiga till, varför gör män detta?”

  Precis som Pelle skriver tar män inte bara kraftigt avstånd utan MYCKET kraftigt avstånd från våldtäktsbeteenden. Det visar sig överallt, i hela samhällshierarkin.

  Maria Sveland går ut i kilometerlånga texter i sveriges största dagstidning och skuldbelägger alla män (vid sidan av att misstänkliggöra Pelle som allierad med en barnamördare och terrorist). Och vita män är såklart allra värst (här försöker hon en konstig bravur med att kalla sig själv rasist genom att hon är en vit kvinna).

  Men st frågar sig (ignorance is a bliss) varför män skuldbelägger sig själva?

  St, det är samhället – och kulturen – som skuldbelägger män. Inte männen själva.

  Män är nämligen, i de allra, allra flesta fall osyldiga.

 42. Sanjo skriver:

  Osyldiga lät lite fel… Oskyldiga skall det så klart vara.

 43. Lasse skriver:

  Förtydligande:

  Våldtäkter är inte enbart en kvinnofråga eftersom båda könen blir drabbade.

 44. Pontus skriver:

  Arbeta med attityder? Ta avstånd från beteendet? Lära barn att ett nej betyder nej?

  Vi gör redan allt detta. Det svenska samhället tar redan starkt avstånd från våldtäkt och grova våldsbrott. Och likförbannat sker de. Mänskligheten kommer aldrig att nå utopia med mindre än att vi utför korrigerande hjärnkirurgi på alla medborgare, så det kanske är dags att ge upp idén och försöka anpassa oss till verkligheten i stället?

 45. Mia. skriver:

  @st:

  ”Varför känner sig män kollektivt utpekade som presumtiva förövare av brott mot kvinnor när frekvensen anmälda för våldtäkt är 5000/ 3 700 000?”

  Kanske för att män ofta kollektivt utmålas som presumtiva förövare? ‘Mäns våld mot kvinnor’, mannens syn på kvinnor måste förändras, varför begår män våldtäkt? mansroll i kris…Och ibland är det inte ens män som våldtar utan könsmaktsordningen….

  http://debatt.svt.se/2010/10/13/konsmaktsordningen-fortsatter-sla-och-valdta-oss-kvinnor/

 46. Magnus Hansson skriver:

  Hrmmm få se nu…

  Tycker att en konstruktiv grej vore att ge folk, gärna redan i gymnasiet, kurser i hur man faktiskt tar kontakt, samt hur man tyder signaler, och lär sig säga ifrån på ett tydligt och respektfullt sätt.

  Lite tillämpad sexualkunskap alltså, eller seduction/PuA, kalla det vad ni vill.

  Tror detta skulle leda till:

  a) att män blir mindre benägna att våldta, då de får lättare tillgång till vanligt sex.

  b) Tjejer blir mer avslappnade, då de vet hur spelet går till, är trygga i att de kan säga ifrån, och dessutom vet att de flesta killar kan tyda om hon inte vill.

  c) Vi får en gladare, positivare och mindre polariserad jämställdhetsdebatt.

  d) Alla blir gladare, utom möjligtvis Maria Sveland.

 47. Pontus skriver:

  Råd för att undvika att bli våldtagen:

  http://www.nononsenseselfdefense.com/avoid_rape.htm

  Siten i övrigt innehåller råd för att undvika våld relevant för båda könen.

 48. Julia skriver:

  @Rune:

  jag tycker fortfarande att råd som dessa helt skiftar fokus från vad som är viktigt. Tycker det rent ut sagt är löjligt att kalla det för en kvinnofråga, i sådana fall kan man bara kalla det generella tips för att inte bli överfallen. Det tillför absolut ingenting till debatten att säga ”såhär kan du göra för att undvika våldtäkt”. Vad man måste prata om är varför människor våldtar, varför statistiken är så överrepresenterad av män, vad detta har att göra med den strama mansrollen. Då kan vi faktiskt börja kalla det en jämställdhetsdebatt.

 49. Peter skriver:

  @Julia: Det är väl inget som sagt att vare sig rånoffret eller våldtäktsoffret får skylla sig själv. Däremot kan man undvika risker både avseende rånrisk och annat. Så brukar jag tänka i alla fall.

  När jag går exemelvis över ett övergångsställe har jag rätt och gå, och bilarna skall stanna, men det betyder inte att jag inte ser mig för (även om jag så att säga har rätten på min sida).

 50. Pether skriver:

  Pelle:
  Menar att du inte tar upp en kvinnofråga här, då du följer den feministiska synen på det hela, dvs full med myter och lögner. Tror du i all din iver att göra alla glada på båda sidor sålt ut kritiken av feminismen och anammat mestadelen av deras så kallade argument, som visat i speciellt dessa inlägg om kvinnofrågor.

 51. Rune skriver:

  @Julia: men läs första delen av det Pelle skriver en gång till då. Han tydliggör ju att han ser två viktiga delar, varav detta inlägg handlar om riskfaktorer och hur minimera dessa. Jag kan inte se hur detta skall kunde tolkas negativt? Att man inte håller med om att alla råd är bra är en sak, men att det är fel att vilja vara medveten om att det begås brott, och vilja ha en diskussion om hur man kan minimera risken att själv drabbas, det klarar inte jag se som negativt. Att du tycker en annan debatt är viktigare och att detta inte tillför något till den har du självfallet full rätt till.

  Men att säga att det som skrivs här är att skuldbelägga offret är helt fel (”Jag håller med dig. MEN jag tror framförallt att denna syn på män förstärks något ENORMT av listor och råd som dessa av Pelle Billing.
  “Du som våldtagits, du borde inte druckit så mycket. Du borde inte låtit honom betala för dig”. Varför lägga alls någon skuld på offret?)

 52. Julia skriver:

  @Mia.:

  ”Naturligtvis är det personen som stulit som är skyldig. Men offret är drabbat hur som. Men tror du verkligen att den typen av personer som stjäl slutar upp med det beteendet för att man säger att det är fel, att denne inte ska göra så? De vet det men struntade helt enkelt i det. Liksom de som våldtar struntar i den lista du länkade till, eller hur? ”

  Nej, självklart så tror jag inte det. Men om man börjar ge kvinnor tips på hur de ska undvika våldtäkter titt som tätt utan att ta upp gärningspersonens roll i situationen, så är det inte långt ifrån att man börjar klandra våldtäktsoffer för att de inte följde råden till och börja med (”varför gjorde du så? varför drack du så mycket?”). Detta anser jag är oviktigt, visst man kan råda alla kvinnor att skaffa överfallsalarm och det kommer säkert rädda flera av dem från våldtäkt (vilket skulle vara fantastiskt), men om man ska prata om våldtäkt som en kvinnofråga så är olika sätt att skydda sig på helt oviktigt för diskussionen.
  Vad man egentligen bör prata om är något som Pelle Billing bara nämner lite flyktigt, och det är den traditionella ‘manligheten’.

  ”Här listas framför allt riskfaktorer hos heterosexuella män, för att de ska begå våldtäkt. Fascinerande nog är det bland annat traditionellt “romantiska” och “ridderliga” beteenden som inkluderas. Om mannen initierar träffen, betalar för allt, är den som kör och har en statisk bild av könsroller så ökar risken för våldtäkt”

  Själv ser jag det inte som särskilt förvånande, eftersom ”traditionella ridderliga” beteenden oftast inkluderar en svag kvinna och en dominant man som brukar våld. Så varför skiftar vi inte fokuset till detta?? Varför kan vi inte prata mer om den traditionella, ridderliga mansrollen och hur den är kopplad till våldtäkt? Varför måste diskussionen alltid gå över till ”hon kunde väl bara gått därifrån”?

 53. Magnus Hansson skriver:

  Julia:

  Om du tycker sådana här råd lägger skulden på tjejen så undrar jag i sådana fall vad du anser om mitt förslag?

  Det angriper saken ur både killens och tjejens synvinkel, faktiskt ;)

 54. michael skriver:

  Polisen gick ut med siffran att 10% av våldtäktsanmälningarna var falska men då ska man kommaihåg att det är lika svårt att bevisa en falsk som en riktig våldtäkt.
  Problemet var att feminister angrep denna siffra och menade att man inte skulle tala om det för då undergrävde man våldtäktsoffers trovärdighet.Och polisen fick backa så det är några år sedan man fick säga sanningen om detta.
  Själv ser jag ingen motsättning att arbeta mot våldtäkter och mot falskanmälningar för mig är det bara rättvisa

 55. Julia skriver:

  @Rune:

  ”men läs första delen av det Pelle skriver en gång till då. Han tydliggör ju att han ser två viktiga delar, varav detta inlägg handlar om riskfaktorer och hur minimera dessa.”

  ok där har du rätt, det var mitt misstag. Men å andra sidan så tycker PB att samhället redan gör tillräckligt för punkt 1, eftersom vi har en ”stark lagstiftning” mot våldtäkt och att samhället anser att våldtäkt är förkastligt. Jag tycker inte att detta räcker, jag tycker att vad samhället kan göra mer är att faktiskt börja problematisera de roller som får personer att våldta, särskilt ”manligheten” som ofta inkluderar våld, makt och dominans.

  man kan absolut prata om hur man kan skydda sig själv mot våldsamma situationer, men jag tycker inte att detta hör till jämställdhetsdebatten.

 56. Julia skriver:

  @Magnus Hansson:

  jag tycker att du är inne på rätt spår! Jag är en ivrig förespråkare av mer sexualkunskap, och i tidigare ålder, just för att barn och ungdomar ska kunna lära sig om och diskutera det här med signaler, könsroller, vad man får och inte får göra, att respektera ett nej osv.

 57. Pontus skriver:

  @Magnus Hansson
  Det är en bra idé men för att kunna genomföra den måste vi först fixa svenska skolan så att den upphör att vara pojkfientlig.

  Vilket visserligen är ett utmärkt exempel på att vissa kvinnofrågor löses bäst genom att faktiskt åtgärda mansfrågorna.

 58. Magnus Hansson skriver:

  Absolut, och det är inte bara tjejer heller som behöver lära sig stå upp för sig själva och säga ifrån ibland!

  Tycker det är viktigt dock att man berättar hur verkligheten ”är” och inte bara en sockersöt/idealiserad bild av den…då förlorar man ungarnas respekt rätt snabbt tror jag :)

 59. Julia skriver:

  @Benke:

  den som blir nedslagen ÄR offret, jag förstår inte hur du kan se det på något annat sätt.

 60. Julia skriver:

  @Benke:

  jag blir bara mer och mer mörkrädd ju mer jag läser din kommentar. I vilken situation tycker du att det är kvinnans fel att hon blir våldtagen?

 61. Pontus skriver:

  @Julia

  Den som vinner en fight är inte nödvändigtvis den som startade den.

 62. Julia skriver:

  @Pontus:

  hur återkopplas det till våldtäkt? Var det offret som egentligen började våldta menar du, och att den som man trodde var gärningspersonen egentligen bara försvarade sig själv?

 63. Erik Jämställdhet skriver:

  @ Benke

  Menar du att våldtäkt uppstår när en man blir arg på att vissa som kallar sig feminister har en tråkig mansyn. För att sen hämnas på dessa genom att våldta framförallt kvinnor? Och på så sätt bekräfta deras syn på män?

  Som julia även undrar undrar jag med hur man kan begå våldtäkt i självförsvar?

  Har du något belägg för att Sverige är mest våldtäkts täta landet i värden?

  Kan man också se att länder utan feminism tex saudiarabien eller kongo inte har eller har mycket färre våldtekter?

 64. Jens skriver:

  En enkel ”ösning på problemet. Tillåt kvinnor att bära kniv/nervgas+knogjärn och lär dem använda dessa vapen för att effektivt skada och neutralisera utan att döda.
  Mjuka upp lagstiftningen om nödvärn så kvinnor tillåts använda vapnen.
  Om de skulle missbruka detta privilegium så kommer det gå till rättegång. Och jag menar vadå, grabbar och män därute, rättegångar där ord står mot ord brukar ju leda till att den som begått ett brott döms. Eller?

 65. Magnus Hansson skriver:

  Hrrrm jag är inte så säker på att samhället gjort allt det kan faktiskt, jag försökte tipsa om en våldtäkt för ett tag sedan, och jag tyckte polisens gensvar minst sagt lämnade rätt mycket att önska.

  Läs mer här(*spammar skamlöst*):

  http://psykad.blogspot.se/2012/02/good-deed.html

 66. Rune skriver:

  @Julia:

  nu vill inte jag svara för Pontus, men jag uppfattade hans kommentar:
  ”Den som vinner en fight är inte nödvändigtvis den som startade den.”

  som ett svar på din kommentar:
  ”@Benke:
  den som blir nedslagen ÄR offret, jag förstår inte hur du kan se det på något annat sätt.”

  Jag ser inte heller någon möjlig jämförelse med våldtäkt då ett våldtäktsoffer knappast har sexuellt attackerad en person som därmed måste försvara sig med en våldtäkt….

 67. Peter skriver:

  @Julia: ” jag tycker att vad samhället kan göra mer är att faktiskt börja problematisera de roller som får personer att våldta, särskilt “manligheten” som ofta inkluderar våld, makt och dominans.”

  Du får tycka vad du vill, men om män själva inte ser det som du ser det så lär det knappast hjälpa vad du tycker.

  Jag som man anser nämligen inte att det är mansrollen som får män att våldta. Tvärtom är det väl närmast en inverterad manlighet, en svag och ynklig varelse som inte attraherar kvinnor, utan tvingas våldföra sig på dem.

  Om du inte för samtalet utifrån en bild som även män kan känna igen sig i så talar du för döva öron. Och jag förmodar att du vill förändra – inte föreläsa?

 68. Pontus skriver:

  @Julia

  Det är inte så relevant för våldtäkt men Benkes påstående är användbart för att visa att situationer med våld inblandat kan ha flera nyanser än vad som först framgår.

  Jag anser inte att en kvinna kan FÖRTJÄNA att bli våldtagen, eller att det kan vara enbart hennes eget fel. Men att kategoriskt säga att hon aldrig kan ha någon del av skulden är farligt eftersom du då viker dig för att identifiera riskbeteende. Kunskap som du kunnat använda för att hjälpa andra kvinnor att undgå samma öde.

 69. Peter skriver:

  Bruket av kokain är 5 ggr vanligare bland unga kvinnor.Ska vi börja problematisera de roller som får personer att knarka, Julia?

  Eller ska vi kanske fråga tjejerna själva…

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/alltfler-unga-kvinnor-tar-kokain

 70. Mia. skriver:

  @Benke:

  ”Om vi vänder på det; varför känner kvinnor sig så oroliga för våldtäkt när det inträffar så sällan som låt säga; 5000/200 000 000 (uppskattat antal samlag per år i Sverige)?..”

  Jag vet inte hur oroliga kvinnor känner sig allmänt? Jag har aldrig haft anledning att känna mig orolig i mitt hem. Riktigt ‘orolig’ har jag bara känt mig en gång när en man flög fram ur buskarna en mörk kväll på en gångväg (jag lyckdes ta mig därifrån oskadd och efter det var jag rätt ‘orolig’ i ett år, ungefär som jag föreställer mig att man är om man utsatts för rån eller misshandel etc) samt orolig för min dotter då en överfallsvåldtäkt ägde rum dagen efter vi flyttat in i en ny staddel.

  ”Jag undrar hur många av dessa (5000 låter mkt) som var frivilliga men där kvinnan av någon anledning tyckte att mannen tog för hårt.”

  Ja det kan man undra (5960 2010). Däremot tror jag inte en majoritet kvinnor anmäler våldtäkt för att de tycker mannen tog för hårt utan för att de faktiskt upplevde att de utsatts för ett övergrepp (undantaget falskanmälningarna)

  ”Personligen skulle jag aldrig få något direkt ut av våldtäkt och jag skulle aldrig begå det brottet…”

  Låter bra men resten har jag invändingar mot.

  ”…men jag kan sätta mig in i varför våldtäkter begås. Det handlar om hat. Hat som feminismen till mångt och mkt piskat upp och är skyldig till med sin onyanserade debatt och sin nonchalanta attityd mot manligheten. Hat föder väl hat. Är det inte så? ”

  Jag tror inte våldtäkt handlar om hat, och verkligen inte om hat mot feminister (eller kvinnor). Och om någon våldtäktsman anger det som orsak till sitt brott tror jag det rör sig om en störd person i botten. Dessutom har fenomenet våldtäkt funnits längre än feminister. Och jag tror även att långt fler kvinnor våldtogs i Sverige innan våldtäkt lyftes som en kvinnofråga av feminister.

  ”Jag tycker i alla fall inte att det är konstigt att världens mest feministiska land också har flest våldtäkter. Är jag ensam om att se sambandet?”

  Orsaken till att Sverige har fler anmälda våldtäkter beror på att vi räknar annorlunda än de flesta länder. Den ändrade lagstiftningen (se ovan) men sen räknas även varje våldtäkt inom t ex en dysfunktionell relation var för sig vad jag förstår. Dvs om en man våldtar sin fru 50 gånger så räknas det som 50 våldtäkter. Jag kan ha fel men jag tro att våldtäkterna är färre här än i vissa länder där man har mindre feminism sas.

 71. Peter skriver:

  @Benke: Nu är du helt ute och cyklar. Ingen kvinna som blivit våldtagen har den minsta skuld i detta. Att utsätta sig för en ökad risk, om man uttrycker sig så, innebär inte att skuldbördan på någon vis skall delas upp. Inte vid våldtäkt eller vid några andra brott.

  Om jag blir rånad på min plånbok för att jag är oaktsam innebär inte det att den som tog den bara är skyldig till 63 % och jag själv till 37 %, eller hur du nu menar.

 72. Magnus Hansson skriver:

  @benke

  Det är väl snarast så att sexuell upphetsning/intresse är resultatet av ett provokativt beteende….men att jämföra det med våldtäkt?

  Fine, det är en del saker man får skylla sig själv för. Så om du signalerar att du är sexuellt tillgänglig (genom att titta, prata eller bete sig på ett sådant sätt) så får du ju skylla dig själv för att folk tar ”initiativ” genom att till exempel bjuda upp dig, ta på dig och fråga om du vill följa med hem….

  Det kan faktiskt inte förhålla sig på något annat sätt. killar är inga tankeläsare, dom måste reagaera på vad tjejen signalerar att hon vill.

  Att du p.g.a detta skulle ha sex med tjejen ”mot hennes uttryckliga vilja” tycker jag är en helt annan sak. I varje fall om tjejen inte gjort någonting rent för jävligt ^^

 73. Julia skriver:

  @Peter:

  där skiljer sig då våra åsikter, antar jag.

  Enligt min åsikt så är bilden av ”den klassiska manligheten” en macho-man som är stark, mäktig, modig, dominant, inte särskilt känslosam, får många kvinnor och har för tusan inte på sig rosa kläder för det är ju ”så böögigt”. Detta är min generella bild av vad samhället anser som manligt, och det är varken särskilt bra eller frigörande.

  Jag kanske lever i en total bubbla, men i princip alla personer som jag har pratat om detta med håller med mig om att det är ungefär så vårt samhälle ser på manlighet. Det är även vad i princip all media lärt mig hela mitt liv. Men jag vet inte, om du inte håller med är det nog inte så mycket jag kan säga.

  ”Jag som man anser nämligen inte att det är mansrollen som får män att våldta. Tvärtom är det väl närmast en inverterad manlighet, en svag och ynklig varelse som inte attraherar kvinnor, utan tvingas våldföra sig på dem. ”

  Men herregud. Det är inte bara oattraktiva killar som inte kan få ligg som våldtar. Du kanske minns en händelse för några år sedan, när en 14 årig flicka våldtogs på sin skola av en äldre kille. Han erkände under polisförhör och blev dömd, men ändå vände sig hela samhället emot flickan eftersom ingen trodde på hennes berättelse. En av anledningarna till att ingen trodde på henne var att han var så snygg och trevlig, och fick så många tjejer. Inte behövde väl han våldta någon? Här kan du bl.a. läsa om det: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12249020.ab

 74. Jens skriver:

  Pether och Benke: Är ni beredda på att ta stake? För ni verkar ju helt klart försöka provocera fram en våldtäkt på er själva. Det är iallafall hur jag tolkar ert beteende.

 75. Julia skriver:

  @Peter:

  förstår inte hur detta är relevant?

 76. Julia skriver:

  @Pontus:

  såhär enkelt är det för mig:

  Våld är aldrig en bra lösning, en person som utsätts för våld är ett offer. Jag tycker helt enkelt inte att man kan förtjäna att få våld utövad på sig, såvida det inte är i självförsvar från den andra parten. Alltså kan man aldrig ha bära någon skuld till att någon våldtar en.

 77. Magnus Hansson skriver:

  @Mia

  Det finns faktiskt vissa feminister som är med på benkes linje….har ingen referens just nu men de hävdar alltså att vi sett en ökad våldtäktsfrekvens för att männen vill hämnas på kvinnorna/feministerna och ta tillbaks ”makten”….

  Personligen tror jag, tyvärr, att den svenska feminismen gjort mycket för att öka polariseringen och misstänksamheten mellan könen….det.är visserligen bara min personliga uppfattning, men som synes är det nog flera som delar den.

  Jag hoppas vi snart får se en mer inkuderande och mindre skuldbeläggande feminism här i Sverige, men det kommer nog tyvärr ta sin lilla tid :/

 78. Magnus Hansson skriver:

  @julia

  ”Enligt min åsikt så är bilden av “den klassiska manligheten” en macho-man tsom är stark, mäktig, modig, dominant, inte särskilt känslosam, får många kvinnor och har för tusan inte på sig rosa kläder för det är ju “så böögigt”. Detta är min generella bild av vad samhället anser som manligt, och det är varken särskilt bra eller frigörande. ”

  Well, det där är väl ”några” manliga attribut, det finns många fler att förhålla sig till!

  En riktig man är t.ex saklig och disciplinerad, han kan lägga band på både sitt humör och sin sexualitet. Det är det som skiljer honom från småpojkarna.

  En riktig man skiter i vad alla andra tycker. Han går sin egen väg. Och om det råkar innebära genusvetenskap eller sjuksköterskeprogrammet så so be it.

  En riktig man stöttar och beskyddar kvinnor och barn.

  En riktig man stöttar och finns där även för andra män. Han har redan fått det sex/den uppmärksamhet och bekräftelse han vill ha, och han är rik nog att vilja dela med sig, och hjälpa andra framåt.

 79. Peter skriver:

  @Julia: Enligt min åsikt så är bilden av “den klassiska manligheten” en macho-man som är stark, mäktig, modig, dominant, inte särskilt känslosam, får många kvinnor och har för tusan inte på sig rosa kläder för det är ju “så böögigt”. Detta är min generella bild av vad samhället anser som manligt, och det är varken särskilt bra eller frigörande.

  Jag instämmer helt i denna beskrivning på den klassiska mansrollen. Och i den mansrollen ingår det absolut inte att våldta.

  Jag tror personligen att det skulle vara intressantare att få tillfälle att samtala med ett antal våldtäktsmän för att få veta hur de tänker, än att du och jag spekulerar vad vi tror.

  Men om vi nu ändå skall tro något så är nog våldtäkt ofta mer ett våldsbrott för utövaren, än ett sexualbrott. Dvs det är mer aggressivitet som utlöser våldtäkten än sexualitet, och jag är tveksam till att män är agressiva för att det är en social konstruktion. Varför är det i så fall så åldersbundet (vanligast i ungefär samma ålder som elitidrottsmän brukar vara som bäst – runt 20-25), om det tillhör mansrollen. Och varför är vissa diagnoser, som ADHD vanligare bland dömda, osv.

  Det är många faktorer som spelar in. Inte bara könsroller (tror jag).

 80. Peter skriver:

  @Julia: Allt går inte förklara med genusvetenskap. Det var det jag menade med min kokainliknelse. Ibland får man även titta på traditionell vetenskap som socialpsykologi, sociologi, psykologi etc

  Så också brottslighet. Allt beror inte på könsroller. Det finns faktiskt faktorer som social bakgrund, normer och värderingar som inte bara baseras på könstillhörighet som påverkar människors liv.

 81. Benke skriver:

  Peter. Jag har aldrig påstått att en våldtagen kvinna bär någon skuld. Var får du det ifrån? Däremot har vi alla ett ansvar. Jag försöker förklara orsaken till fenomenet och varför Sverige är så drabbat. Min teori är att feminismen medvetet främjar könshat och skapar ett onaturligt tillstånd mellan könen. Då feminismen ensidigt klamrar sig fast i debatten och inte vill lyssna och ta hänsyn till gruppen män anser jag att det enda botemdelet är att låta våldtäkterna ha sin gång.

 82. Julia skriver:

  @Peter:

  Våldtäkt behöver inte absolut innefatta våld (vet att någon säkert kommer säga att begreppet vattnats ut, men jag skiter i det för jag håller inte med och orkar inte ta den diskussionen). Våldtäkt är i många fall en fråga om makt, att kunna utöva sin makt över folk. Eftersom det är så kopplat till mansrollen att vara dominant, och till kvinnorollen att vara passiv, tycker jag definitivt att det är relevant att diskutera manligheten.
  Eftersom jag inte är så påläst om forskning i ämnet så vill jag inte uttala mig om ifall män är aggressiva av naturen eller inte. Kan bara säga att jag är kritisk till den idén.

  Jag ber om ursäkt om det blev ett lite rörigt och fattigt svar, jag är väldigt trött och ska precis gå och lägga mig. Här är dock en väldigt intressant artikel, apropå det du säger om att du gärna skulle vilja samtala med en våldtäktsman: http://jezebel.com/5866602/can-you-tell-the-difference-between-a-mens-magazine-and-a-rapist

 83. Magnus Hansson skriver:

  @Benke:

  Fast det känns väl något okonstruktivt, gör det inte det? Betänkt nu att en våldtäkt föder tio hatiska och oförstående feminister ^^

 84. Julia skriver:

  @Peter:

  ”Så också brottslighet. Allt beror inte på könsroller. Det finns faktiskt faktorer som social bakgrund, normer och värderingar som inte bara baseras på könstillhörighet som påverkar människors liv.”

  Jag håller med dig till 100%. Jag anser inte att könsroller är det enda man ska diskutera när det kommer till våldtäkter, men jag anser att det har stor relevans.

 85. Julia skriver:

  @Magnus Hansson:

  jag kan hålla med om att de egenskaper du räknar upp ses som ”manliga”. Dock skulle jag vilja påstå att de flesta av dem inte är lika traditionella som de jag räknade upp som exempel tidigare, utan något som kommit på senare år i och med att begreppet ”manlighet” har breddats.

 86. Mia. skriver:

  @Julia:

  ”Enligt min åsikt så är bilden av “den klassiska manligheten” en macho-man som är stark, mäktig, modig, dominant, inte särskilt känslosam, får många kvinnor och har för tusan inte på sig rosa kläder för det är ju “så böögigt”. Detta är min generella bild av vad samhället anser som manligt, och det är varken särskilt bra eller frigörande.”

  Men var kommer våldtäkt och misshandel av kvinnor in i den bilden? Är det klassiskt manligt att slå och våldta sin flickvän? Eller pojkvän för den delen? Partnervåld och våldtäkt handlar ju inte bara om män som förövare och kvinnor som offer

 87. Jens skriver:

  @Benke:

  Du menar alltså att man ska låta våldtäktsmän ostraffat ”våldta bort” feminismen. För mäns och kvinnors bästa? Hör du hur du själv låter?

 88. Magnus Hansson skriver:

  @Julia: Gå och lägg dig nu Julia! :)

 89. Pelle Billing skriver:

  @Magnus Hansson: Frågan är vad som ska ingå i skolan (kanske en del, man knappast allt). Men jag stödjer definitivt att kunskapen sprider sig om det sociala och sexuella samspelet (”parningsrit”). Alla har det inte instinktivt, men om man får lite tips och skjuts på vägen kan det lossna.

 90. Julia skriver:

  @Mia.:

  På det sättet att dessa värderingar hyllar våld som ett maktmedel. Våld i nära relationer och våldtäkter har stor del att göra med makt, att utöva sin makt över den andra parten.
  Det är självklart inte bara män som använder detta, kvinnors våld mot män handlar om exakt samma sak. Men när det kommer till våld i nära heterosexuella relationer och våldtäkter så är män överrepresenterade som gärningsperson (bortsett från mörkertal), och jag anser att detta hör ihop.

  Återigen, ledsen om det blev ett trassligt svar men jag är dödstrött just nu.

 91. Magnus Hansson skriver:

  @Pelle Billing: Vill inte examinera ut några färdiga PUA:s, men det kan vara bra med lite grundläggande saker….

  -”Var gränsen går” i olika situationer, ”vad som är normalt” och som man inte behöver skämmas för. väldigt stor fråga, men klart värt att ta tag i ^^

  -Var man kan vända sig om man behöver hjälp eller feedback.

  -Att man inte ska ta saker så himla allvarligt, det sociala/sexuella spelet är en ”lek”, och det är okej att ta chanser och testa gränserna ibland.

  -Lite träning att stå upp för sig själv och säga man faktiskt inte är intresserad, tror både killar och tjejer skulle må bra av detta som sagt :)

  -Ja och så självklart litegrann om hur man tyder tecken och så…hur man känner av att den andra parten inte är intresserad. Och kanske lite om att be om ursäkt om någonting gått fel ^^ Tror dock detta måste vara en del av helheten och inte själva huvudbudskapet.

 92. Ligneto skriver:

  Nu har jag inte läst alla kommentarer så jag vet inte om det redan varit uppe… Men för ett tag sedan såg jag en diskussion om falska våldtäktsanklagelser och bestämde mig för att kika lite om det fanns någon forskning! Kommer inte ihåg vad studien hette eller hur den var utformad MEN(!) jag minns att den i bakgrunden tog upp tidigare forskning på området! Om jag inte minns helt fel hade tidigare forskning kommit fram till att andelen falska våldtäktsanklagelser låg mellan 0.25-100% xD

  Kort sagt: Man har absolut ingen aning om hur det ser ut.

 93. Mia. skriver:

  @Magnus Hansson:

  Polarisering kommer nog alltid att bestå då vissa alltid är ‘extrema’ (om än på varsin sida). Men majoriteten befinner sig nog främst på mitten även om det inte alltid är de som hörs mest.

 94. Magnus Hansson skriver:

  @Ligneto:

  Läs min artikel på mansnätverket!

  http://mansnatverket.org/articles/mannen-och-skulden.php

  Mjooo kommer ihåg den där forskningen, svårt med definitionerna också. Om du blivit våldtagen men pekat ut fel person, är då din anmälan falsk eller äkta?

 95. Ligneto skriver:

  @Julia: Faktorer kopplade till ökad risk för att bli våldtagen =/= skuldbeläggande av offret.

 96. Mia. skriver:

  @Julia:

  Just det handlar om makt och maktmedel. Och när det kommer till fysiskt våld tror jag snarare män är överrepresenterade pga biologiska orsaker. I mycket stora penseldrag. Män som missbrukar makt kan använda sin fysiska styrka, medan kvinnor som missbruka makt kan använda sin offerroll.

 97. Magnus Hansson skriver:

  God natt folket!

 98. barfota skriver:

  @Julia skriver: 28 mars 2012 kl 20:48

  ”Vad man måste prata om är varför människor våldtar, varför statistiken är så överrepresenterad av män, vad detta har att göra med den strama mansrollen. Då kan vi faktiskt börja kalla det en jämställdhetsdebatt. ”

  Bra att du tar upp det, är det inte aningen besynnerligt att de flesta som våldtar mer eller mindre blivit uppfostrade av kvinnor (i vissa fall kanske ensamstående mammor), i hem, förskolor, skolor o.s.v. Borde då inte dessa kvinnor som mestadels uppfostrat samma ”män” de senare i livet är rädda för och kanske blir våldtagna av ta sig en allvarlig funderare? Har de uppfostrat sina söner rätt eller fel?

 99. Ligneto skriver:

  ”Men hallå! Jag tycker alla borde ha rätt att röra sig fritt var som i världen! Därför ska jag åka till talibankontrollerade områden i pakistan med en mohammed-karikatyr på min t-shirt!”

  Vems fel är det om denna blir dödad? Antagligen talibanernas men riskfaktorn ”att åka till talibanerna och provocera” finns där! Riskfaktorer är inte skuldbeläggande utan riskminskande om man kan dom!

 100. Ola Normann skriver:

  @Jenny Kristiansson: Hei Jenny, fint at du engasjerer deg i dette. Og kom gjerne med flere forslag,- det kan trengs! Jeg var med noen ganger når det var arrangementer på skolen, men mødrene var nok i flertall. Jeg var med datteren min på en lesekveld,- da skulle vi også overnatte på skolen. Det var ganske populært. Jeg leste en historie for noen av ungene, og da kom de og satte seg i nærheten.

  Jeg skulle ønske at staten kunne igangsatt en stor kampanje for å fortelle både kvinner og menn om hvor viktig en tilstedeværende far er, både for barna, for mor, for far selv og for samfunnet. Da ville det sikkert bli lettere å engasjere fedre etterpå.

 101. Emma skriver:

  Bra initiativ där Pelle! Skulle själv säga att det är det angelägnaste problemet som kvinna idag. Även jag är hjärtligt trött på att det används som slagträ i den politiska debatten men mycket lite händer. Det hjälper liksom inte att några feminister sitter och pratar könsmaktordning. Ska något hända måste män och kvinnor gemensamt jobba för lösningar tror jag.

  ”Gå inte hem med någon om du på förhand vet att du inte vill ha sex. ”
  Hur tänkte du där egentligen?
  Våldtäkten kan ju lika gärna ske därför att h*n först vill men sedan ändrat sig och inte längre ville ha sex/inte ville ha den sortens sex också/inte ha sex med hans sju bästa polare också osv..

  Vore inte ett bättre råd att vara mer noga med v e m du går hem med?

  Sedan varför inte fokusera lite mer på gärningsmannen? Vem är han? Hur får man honom att låta bli att våldta? (som en förlängning av ”hur du ser till att bli ett så svårt offer som möjligt”) Och på samhällssidan: Hur ser det ut med rehabiliteringen av sexbrottslingar, hur ser återfallsstatistiken ut, vad behöver göras?

 102. Andreas skriver:

  @Pether:
  ”Spring ute runt o sära på benen om du inte är beredd att ta stake.”

  Det där var en av de uslare försöken till argumentation jag sett, då kan du lika gärna skriva, ”visa dig inte ute om du inte är beredd att ta stryk”.
  Någon j-vla måtta får det väl vara på de pubertala dumheterna.

 103. Andreas skriver:

  @Emma:
  ”Vore inte ett bättre råd att vara mer noga med v e m du går hem med?”
  ”Sedan varför inte fokusera lite mer på gärningsmannen? Vem är han?”

  Det står ju om det? Problemet är kanske att riskfaktorerna hänger ihop med diskussionen om synen på attraktivitet och partnerval från kvinnors sida, som är närmast tabu att ta upp, för att inte ”begränsa kvinnors sexualitet” som ursäkten kallas.

  Sen är det naturligtvis också svårt att göra så mycket åt problemet med attityder när det uppenbart inte finns någon likhet inför lagen.
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3162993
  Det skulle vara mycket intressant att se en objektiv granskning av det här området.

 104. Lasse skriver:

  Tycker det blir en skev bild när man bara fokuserar på kvinnors våldtäkter. Blir samma gamla PK feminism vinkel som vanligt. Här följer en gammal artikel ur Metro som ganska bra beskriver min andemening.

  ********************************************

  Fler män polisanmäler att de blivit våldtagna. Under årets första sju månader har 66 män anmält att de våldtagits, en ökning med 20 procent jämfört med 2008. Men en ny djupstudie visar att mörkertalet troligtvis är enormt.

  – Bara två av arton våldtagna män jag intervjuade polisanmälde. Det är så otroligt skambelagt. Samhället accepterar inte att män kan vara offer, säger Hans Knutagård, hälsoplanerare, som nyligen skrivit en masteruppsats om män som våldtagits.

  I studien, som är den första i sitt slag i Sverige, har Hans Knutagård gjort djupintervjuer med 18 män som våldtagits av andra män. Nästan alla vittnar om att de inte kunnat göra motstånd under våldtäkten.

  – Det är en kroppslig reaktion där offren blir som paralyserade. De fryser till is, säger Knutagård.
  Skammen hos de män som blivit utsatta för våldtäkt är stor och många har inte vågat berätta för någon. Hans Knutagård anser att debatten om våldtäkt mot män är likadan som debatten om våldtäkt mot kvinnor var för 40 år sedan.

  – Vi måste erkänna att män kan bli våldtagna. Alla mansjourer är inriktade på män som slår och män som våldtar. Det blir en skev bild, säger han.

  *********************************
  Läs dessa stycken igen.

  ”Hans Knutagård anser att debatten om våldtäkt mot män är likadan som debatten om våldtäkt mot kvinnor var för 40 år sedan.”

  ”Bara två av arton våldtagna män jag intervjuade polisanmälde”

  Lägg in det här i statistiken och en helt annan bild uppenbarar sig.

  Våldtäkter mot pojkar och män, ett mörkertal som skrämmer.

  När skall vi problematisera det ?!

 105. michael skriver:

  När man tittat på män som utför överfallsvåldtäkter så är en majoritet män med låg självkänsla som känner sig maktlösa och att många haft en dominerande mor.Det här var vad en psykolog sa men det kanske Pelle har lite koll på

 106. barfota skriver:

  @Lasse skriver: 29 mars 2012 kl 00:07

  ”När skall vi problematisera det ?! ”

  Jag tycker vi gör det samtidigt som detta Har de uppfostrat sina söner rätt eller fel?

  Godnatt.

 107. Andreas skriver:

  @emma:
  ”Med tanke på hur få våldtäktsanmälningar som faktiskt går till åtal och hur få av dom som faktiskt leder till fällande dom så skulle jag nog inte oroa mig speciellt mycket över att bli oskyldigt dömd.”

  I och för sig en vettig poäng, men om man utgår från att t.ex. 5-10% av alla anmälda våldtäkter leder till fällande dom och att 1-2% av alla anmälda våldtäkter kan visas vara falska (bedömning utifrån en granskning för några år sedan, Diesen?). Så innebär ju det att 10-30% av de fall där man kan visa antingen det ena eller det andra utgörs av falska anmälningar och det är knappast lättare att bevisa att en anmälan är falsk än att den är sann (dvs fällande dom). (Leta gärna fram tillförlitligare siffror att stoppa in, dessa var fritt från minnet.) Man kan nog också gissa att förhållandet mellan anmälningar och fall där något kan bevisas är likartat för både sanna och falska anmälningar. Frågan kvarstår då hur många anmälningar som är sanna, men inte kan bevisas, hur många som är falska, men där detta inte kan bevisas, samt hur många som bara är felaktiga, dvs jämför med de så kallade mörkertalen för våldtäkter. Både vad det gäller falska och felaktiga anmälningar kan det leda till ett enormt lidande för de anklagade och rättsväsendet verkar ta ganska lätt på det här med behandlingen av de som anklagats, t.ex. genom att hålla personer häktade veckovis utan att ens bry sig om att kolla upp om det finns någon grund för anmälan.

  Jag påstår mig inte sitta på några sanningar här, men att inte ta problemet på allvar är inte värdigt en rättsstat.

 108. Magnus Hansson skriver:

  @Lasse:

  Håller med dig här…..våldtäkter är inget kvinnoproblem, det är ett människoproblem.

  Man har alltför länge utgått från att man=förövare och kvinnor=offer.

  Vi vill röra oss bort från det. Vi vill hjälpa alla offer få upprättelse, och vi vill hjälpa alla förövare att ändra sitt beteende, oavsett om det är män eller kvinnor det handlar om.

 109. Emma skriver:

  @ Andreas: ”Problemet är kanske att riskfaktorerna hänger ihop med diskussionen om synen på attraktivitet och partnerval från kvinnors sida, som är närmast tabu att ta upp, för att inte “begränsa kvinnors sexualitet” som ursäkten kallas.”
  Kan du utveckla det där, förklara hur du menar?

  Länken är interessant men lite OT om vi ska begränsa diskussionen till det just inlägget handlade om. Tycker däremot det är en viktig fråga att granska, viktig nog att ta i ett alldelles eget inlägg.

  And just for the record, jag är inte samma person som emma med litet e nicket.
  /Over n’ out

 110. Jens skriver:

  @Lasse: Håller helt med dig. Det här är inte en kvinnofråga utan en mansfråga då det i 99.99% av fallen är en man som begår brottet. Män våldtar kvinnor, män våldtar andra män. Alltså är det inte hos kvinnan man ska leta lösningar utan hos männen.

  För jag antar att det var vad du menade?

 111. Magnus Hansson skriver:

  @Jens

  har du läst ”pojkmottagningen: sexuella övergrepp och behandling”, av Anders Nyman?

  Av barnens egna berättelser framgick nämligen där att det i uppåt 30% av fallen var kvinnor som hade stått för de sexuella övergreppen, många av pojkarna hade fått livslånga men, och stora problem med sexualitet och relationer.

  Sexuella övergrepp är allvarliga vare sig det är män eller kvinnor som står för dom, och i ingendera fallen bör de bagatelliseras!

 112. Björn 2 skriver:

  Våldtäkt är ett vidrigt brott. Att sexuellt förgripa sig på en (oftast fysiskt svagare) person ska bestraffas, och förövaren bör få behandling. Offret bör få all tillgänglig hjälp vi kan frammana för att hantera och rehabilitera fysiska och mentala men. Allt genom en förhoppningsvis rättvis rättsprocess.
  Ingen våldtagen kvinna/tjej ska någonsin behöva skuldbeläggas för klädsel, promillehalt, ”inhoppning i bil” etc. (Självklart ska inga män/killar heller bli berövade sitt sociala liv och tillvaro pga av en kvinna/tjej med ogrundat hämndbegär). Ett nej ÄR ett nej, tills det är ett uttryckligt ”JA”. (ingen humor avsedd här).

  Men det är samhällsproblem, inte ett jämställdhetsproblem.

  Det handlar – precis som med våld – om förövare och offer, inte om män och kvinnor. Det är inte frågan om systematisk diskriminering av ett kön, utan om missanpassade människor som begår våldsbrott. Att använda sig av statistik för att göra detta könsrelaterat är bara uppenbar ideologisk agenda.
  Att få till lagändringar som får antalet våldtäkter att slå i taket, och att spy ut floskler som ”Mäns våld mot kvinnor”, ”Män anser sig ha rätt till kvinnors kroppar” och ”Objektifiering” kommer bara att leda till ökad polarisering och stå i vägen för de faktiskt relevanta jämställdhetsfrågorna.

  Våld/Våldtäkt ÄR inte relaterat till manlighet/mansrollen bara för att män är överrepresenterade som förövare. Det är samhällsproblem och bör behandlas som ett sådant.

 113. Joakim skriver:

  Ja du, Pelle. Innan Pär tog time-out var det hans blogg jag hängde på, och jag var aktiv i kommentarsfälten. Nu har jag hoppat över hit istället, men du skriver ju precis allt jag tänker, så jag kommer sällan på något att tillägga! Pär tog ju mer upp många nyheter med en kortare sammanfattning medan du koncentrerar dig mer på djupgående analyser som är så insiktsfulla och klockrena att jag blir alldeles mållös. Så nu vet du varför jag inte är lika aktiv i dina kommentarsfält ;)

 114. Patrik N skriver:

  @Julia:
  ”På det sättet att dessa värderingar hyllar våld som ett maktmedel. Våld i nära relationer och våldtäkter har stor del att göra med makt, att utöva sin makt över den andra parten.”

  Förr hade vi myter som gav oss människor elemäntär insikt i mäns sexualitet, instinkter, psyke mm. Det är förmodlingen förlorad kunskap i vår kultur.
  Det är synd.

  Men Julia, om man vill ha moderna starka mogna män med makt över sig själva så måste de få vara män och stolta över sig själva som män och inte bli ihopblandade med det maktmissbruk som svaga män utövar.

  Det är bara postmodernt nonsens att det är fel på riktiga män och manlighet.
  Det är väldigt väldigt flummigt tycker jag.

 115. Delbert Åke Jonsson skriver:

  Nu har vänsterfeministerna på https://www.facebook.com/VitaKranktaMan länkat till just det här blogginlägget. De har 39 kommentarer, främst om det här kommentarfältet…

 116. Ben Akech skriver:

  @Hurtbullen:

  ”Ja, jag vill också ha en diskussion om varför vissa män från olika etniska minoriteter hela tiden står i extrem överrepresentation för överfallsvåldtäkter.

  Det i sig borde bädda för en intressant diskussion om kulturrelativismens egentliga meningslöshet : Att män i stort sett alla är potentiella våldtäktsmän oavsett kultur,religion och härkomst.”

  Naval, lat oss diskutera.
  Menar du ”vissa man fran olika etniska minoriteter” eller ”olika man fran vissa etniska minoriteter”? Om det forstnamnda, varfor ”vissa”? Om det bara ar vissa man sa finns ingen rimlig anledning att aberopa deras respektive minoritet. Dvs, om det bara ar vissa av dem sa har deras egenskap av minoritet ingenting med saken att gora. Om det a andra sidan ar ”vissa etniska minoriteter” du avser–vilka?
  Om det inte ar sa att du argumenterar fran en disposition att helt enkelt ”man fran olika etniska minoriteter” star i denna overrepresentation. Steget till att helt enkelt havda att ”man” star overrepresenterade ar inte langt, i vilket fall du landar bekvamt intill en radikalfeministisk diskussionsmodell.

  Ursakta att jag klipper igenom ditt metadiskuterande och gar rakt pa argumenten. Det ar inte avsett som en halmgubbe. Om jag har misstolkat dig sa hojta till.

  Med vanliga halsningar,

  Ben

 117. daniel håkansson skriver:

  jag fattar inte Billings originaltext . Radar citat från Brå och gör sen en logisk volta till att sitta och ge råd till offren ( ja majoriteten av våldtäkter utförs av män mot kvinnor, undantag bekräftar regeln och inte tvärtom). Råden påminner för övrigt om alla de ursäkter och bortförklaringar som användes av domstolarna förr i tiden.

  Samhället har gjort framsteg i domstolarnas syn på våldtäkt. Det är mindre vanligt att domstolarna kommer med massa jidder . Detta är tack vare feminismen. Det är förövaren som är skyldig. Hur svårt är det att fatta?

  Alla ni män som känner er hotade på något konstigt sätt: fundera på vad era problem egentligen ligger. Och har ni paranoida vanföreställningar om en statsfeministisk komplott: sök hjälp. Det pågår en backlash mot alla former av demokratiska framsteg. Det är kanske arbetslösheten och ett samhälle med allt större klyftor som är grundproblemet?

  Jag läste Susan Faludis bok ställd med stor behållning. Gör gärna det .

 118. Patrik N skriver:

  @daniel håkansson:
  ”Det är förövaren som är skyldig. Hur svårt är det att fatta?”

  Ok. Tack feminismen för det! Det hade jag inte förstått själv.
  Du är ett perfekt komplement till feministtjejen som sa: ”män måste sluta våldta”

  Man vill ju säga: Men jag har ju inte börjat!!
  Men inte duger det. Det är bara att söka hjälp när man inte vill höra på språka på feministiska längre.

  Jag tror faktiskt att jag kommer att råda min dotter att vara försiktig och intelligent trots att förövaren är den skyldige.

  Den iskalla högervinden har talat.

 119. Camilla skriver:

  Flera har föreslagit statliga bordeller/legaliserad prostitution. Men beror verkligen våldtäkter på ”sexbrist” hos förövarna? Det är ju ett rimligt antagande, men jag har för mig att jag har läst att det inte verkar finnas ett klart samband där. Någon som vet något om detta och kan förklara?

 120. LillaMy skriver:

  Pelle, du missar flera viktiga poänger. Det är synd. Du borde läsa mer om kvinnors personliga berättelser om negativa sexupplevelser. Det är sällan svart eller vitt.

  ”Om någon döms, eller ens misstänks, för våldtäkt får denne räkna med att stötas ut socialt och troligen flytta till en annan landsända. Att begå en våldtäkt innebär således att riskera hela sitt sociala kontaktnät.”

  Den som anmäler då? Det är inte ovanligt att offret hängs ut, speciellt om det är en socialt accepterad man som är misstänkt gärningsman. I de fallen så kommer samhället eller mannens vänskapskrets och familj att sluta upp bakom honom och trakassera den som eventuellt blivit utsatt. Assange- och Bjästafallen är inga isolerade enstaka fall. Det är inget som bara förekommer i Pakistan, utan det förekommer även i Sverige. Det finns fall där en våldtäktsman inte alls faller i social status bara för att han blivit dömd för våldtäkt. Då heter det istället att ”hon ljuger, den där jävla horan”.
  (Nu tar jag inte ställning i Assange-fallet. Jag tycker att det är konstigt att folk kan hålla på och veta så mycket om en händelse som de inte varit närvarande vid.)

  Sen så de här statistiska tipsen… Det tyckte jag var ganska larvigt. Det var verkligen att bagatellisera bor problemet. Om det vore så enkelt så hade man ju kunnat trolla bort alla våldtäkter. Här kan du faktiskt ta lärdom av t ex RFSU eller folk som har erfarenhet av hur samma våldtäkt kan se ut från de olika parternas perspektiv. Det finns fall då förövaren inte ser det som en våldtäkt, han ser inte något fel i det han gör och då kvinnan försökt kommunicera med honom har det inte gått upp för honom att hon inte ville (eller så har han skitit i det och tyckt att det inte gjort så mycket). Det är inte ovanligt i de fall då förövaren och offret känner varandra. Här tycker jag att man kan ifrågasätta om samhällets idéer om könsstereotypisk sexualitet är en bakomliggande faktor. Man kan faktiskt inte se på en man om han är våldtäktsman eller inte. Han kan ha mycket högre social status än sina offer.
  En fråga är också om statistiken grundar sig på antalet dömda våldtäktsfall eller antalet anmälda. Förresten, när du säger att en kvinna inte bör gå hem med en okänd man för att det finns risk för våldtäkt, så säger du att alla män är potentiella våldtäktsmän, bara så att du vet det.

 121. Magnus Hansson skriver:

  @LillaMy:

  ”Det finns fall då förövaren inte ser det som en våldtäkt, han ser inte något fel i det han gör och då kvinnan försökt kommunicera med honom har det inte gått upp för honom att hon inte ville (eller så har han skitit i det och tyckt att det inte gjort så mycket). Det är inte ovanligt i de fall då förövaren och offret känner varandra.”

  Och just därför tycker jag vi ska ge kurser i sådant här i skolan, både hur man kan ta kontakt, hur man gör för att tyda tecken och hur man gör för att (våga) säga till på ett tydligt men respektfullt sätt.

  Tycker det skulle vara en bra lösning, på det sättet angriper vi problemet ur både tjejens och killens perspektiv, utan att för den delen skuldbelägga någon.

  Det kan vara jättesvårt att säga till, jag har själv problem med det.

  Men om den ena parten inte kunnat/velat göra klart att han/hon inte vill så tycker jag inte vi kan kalla någonting för en våldtäkt, om det inte finns hot/våld inblandat såklart.

  Det går inte att lägga allt ansvar på ena parten, för vare sig killar eller tjejer är tankeläsare!

 122. Rune skriver:

  @Emma:
  bara hoppas att du inte ser enstaka kommentarer som representativa för hela bloggen och alla andra kommentarer.

 123. anonym 2 skriver:

  Camilla: Sexbrist skapar frustration som är en bidragande orsak till att våldtäkter begås. Det handlar naturligtvis inte om att någon snubbe är så kåt att han blir tvingad att begå övergrepp utan om känslan att av långvarit blivit diskriminerad av både samhället och utav kvinnor. Sexualbalansen är sneddriven. Gruppen män är idag nästan beskuren på sin sexualitet (ink jag trots att jag har flickvän). Feministiska värderingar och lagar retar många män och medverkar till förakt mot kvinnor i allmänhet. I västländer där inte dessa feministiska värderingar och morallagar finns begås färre våldtäkter. Samma sak i de länder som har lagliga, fria och sk kommunala bordeller.

 124. Peter skriver:

  @daniel håkansson: ”Alla ni män som känner er hotade på något konstigt sätt: fundera på vad era problem egentligen ligger. Och har ni paranoida vanföreställningar om en statsfeministisk komplott: sök hjälp. Det pågår en backlash mot alla former av demokratiska framsteg.”

  Först skriver du att de som säger emot, har en annan åsikt är paranoida. Sedan konstaterar du att det pågår en backlash ”mot alla former av demokratiska framsteg”. Kan du se det motsägelsefulla i detta konstaterande. Hur vet du att det pågår en backlash mot alla former av demokratiska framsteg. Bara för att du läst en bok som påstår det, eller.

  Att olika åsikter kommer fram kan faktiskt tyda på en pluralism och innebära en förändring som inte alltid måste vara av ondo. Om FI representerar 0,4 % av väljarkåren så visar väl det att extremfeminismen knappast kan ha ett speciellt stort folkligt stöd. Om individer uttrycker åsikter som delas av 99,6 % av befolkningen, och sedan etiketteras som hatare eller mörkermän, kan man lite försynt fråga sig vem som är paranoid.

  Har för övrigt läst Susan Faludis Backslash. Men det var på den tiden då feminismen faktiskt förknippades med något positivt. Då blev det rabalder när ROKS ordförande uttalade att män är djur och det var kontroversiellt att SCUM-manifestet ens gavs ut på svenska med ett positivt förord.

  Nu är det snarare kontroversiellt att ifrågasätta SCUM. Något har uppenbarligen gått snett.

 125. NinniTokan skriver:

  @Camilla:
  Det finns en del forskning som visar på samband mellan tillgänglighet på pornografi och våldtäkter. (Vill du ha källa?)

  Då kan man ställa sig frågan, varför minskar pornografi våldtäkter?
  Det ger en möjlig utlevnad-väg, ett alternativ. Ingen människa blir våldtäktsman av celibat, men sexuell frustration kan vara den avgörande droppen hos en människa som inte mår bra i övrigt.

  För mig är det inte mer än logiskt tänkande att om pornografi har den effekten, så har även prostitution det. Det är en av anledningarna till att det är så illa med vår sexköpslag, som endast handlar om att förbjuda samtyckande vuxna.

  Sen är jag personligen inte för en legalisering(så som i tyskland). Jag vill se en avkriminalisering så som i Nya Zeeland.
  Nu är det inte så längesen Nya Zeelands avkriminalisering av prostitution(tror 2003). Men vi lär snart få rapporter därifrån om det inte redan finns.

 126. Johan skriver:

  Tråkigt när mansrollen förs in i en diskussion om våldtäkt. Män som våldtar är inte representativa för gruppen män. Det de gör har inget att göra med att de är män. Då bör i så fall kvinnorrollen vara lika problematisk eftersom det även finns kvinnor som våldtar. Vi pratar om att våldföra sig på en annan människa mot dennes vilja. För mig låter det mer som avsaknad av empati, spärrar, moral och respekt. Varför denna avsaknad uppstår, är i mina ögon mycket mer intressant.

  @Julia
  ”Enligt min åsikt så är bilden av “den klassiska manligheten” en macho-man som är stark, mäktig, modig, dominant, inte särskilt känslosam, får många kvinnor och har för tusan inte på sig rosa kläder för det är ju “så böögigt”. Detta är min generella bild av vad samhället anser som manligt, och det är varken särskilt bra eller frigörande.”

  Vad du beskriver är den bild av hur män poträtteras i media. Få känner nog igen sig i denna. Precis som att få kvinnor inte känner igen sig i sin respektive bild från media.

 127. NinniTokan skriver:

  @NinniTokan:

  Jag kom på att jag hade några av källorna jag grundar detta på i datorn(=lätt att ta fram på stående fot.) Så här är två:

  Concurrently, the number of reported rapes and attempted rapes, after an immediate but brief rise following the release from communism and advent of available SEM, returned to
  their pre-revolution numbers. This occurred despite a signifi cant increase in the male (and female) populations.

  ”Kendall concluded that ‘potential rapists perceive pornography as a substitute for rape…pornography is a complement for masturbation or consensual sex, which themselves are substitutes for rape, making pornography a net substitute for rape.’ ”

  Från:
  Pornography and Sex Crimes in the Czech Republic(2009) M Diamond, E Jozifkova, P Weiss

  —-

  It is certainly clear from the data reviewed, and the new data and analysis presented, that a massive increase in available pornography in Japan, the United States and elsewhere has been correlated with a dramatic decrease in sexual crimes and most so among youngsters as perpetrators or victims.

  Från: The Effects of Pornography: an international perspective.(1999) M. Diamond, Ph.D.

 128. Emma skriver:

  @ Rune: Vill inte gärna tro det då bloggen är viktig och jag i övrigt delar många av Pelles åsikter. Dock beklämmande att kommentarer som dessa får stå såpass oemotsagda. Glädjande att du och andreas reagerade iaf.

 129. NinniTokan skriver:

  @Emma:
  Glädjande att du och andreas reagerade iaf.
  Vi är fler som reagerar. Jag såg inte detta innan du hade skrivit. Du hade gjort det bra(dessutom helt utan att anklaga ”oss” alla. Stiligt!), vilket gjorde att jag ”bara” tummade. Med denna kommentar vill jag visa dig att du absolut inte är ensam om att reagera och vilja ta avstånd från sånt.

 130. Lasse skriver:

  @Jens:

  Skriver:

  ”@Lasse: Håller helt med dig. Det här är inte en kvinnofråga utan en mansfråga då det i 99.99% av fallen är en man som begår brottet. Män våldtar kvinnor, män våldtar andra män. Alltså är det inte hos kvinnan man ska leta lösningar utan hos männen.”

  Snygg halmdocka, du är mycket väl medveten att det är en människofråga som är ganska komplex.

  Det handlar i första hand om att problematisera andra kulturer som kommer till Sverige där våldtäkt inte har samma innebörd av totalt tabu.

  Det handlar om hur pojkar och flickor uppfostras från både mammor och pappor.

  Det handlar om hur barn växer upp i samhället, snart kommer en en hel generation av frustrerade pojkar som känner sig svikna av samhället eftersom all hjälp och fokus ligger på flickor p.g.a. feminismen. Tänk att växa upp och inte ha samma rättigheter som tjejer. Tänk att växa upp där bara tjejer ”curlas” och ges helt andra möjligheter än killar.

  Det handlar om att ge männen samma sociala skyddsnät och hjälp som kvinnor.

  Det handlar om de lagar och regler som gäller för våldtäkt. Vår lagstiftning på det här området är helt uppåt väggarna. Här finns är stor rättsosäkerhet inbyggd.

  Det handlar om attityd och varför så många kvinnor falskanmäler utan att de får något straff för ”falsk tillvitelse”.

  Det var några av orsakerna men det finns fler.

  Förövrigt finns det några utländska rapporter om kvinnor som utnyttjat barn sexuellt och de finns i mycket större andel än man tror. I Sverige verkar problemet inte finnas eftersom det osynliggörs totalt från samhället. Återigen ett stort mörkertal.

  Varför vill inte det feministiska samhället problematisera kvinnors roll i ovanstående ?

  Varför är det konstant män som till 100% är förövare enligt samhället ?

  Varför vill man inte uppmärksamma män och pojkars utsatthet när det gäller ovanstående ?

  Dina 99.99% är en lögn enligt BRÅ är det ca: 2 % kvinnor och även här finns det ett enormt mörkertal som man inte vill uppmärksamma.

  ps. rekommenderar er att se ”Kongen av Bastoy”

  http://www.youtube.com/watch?v=ti3qZHtuHAM

 131. Pelle Billing skriver:

  Jag har tagit bort några inlägg i den här tråden och ett par stycken personer kan nu inte posta utan att bli granskade först.

  Det här är en seriös blogg och de som vill spy ut sin galla är välkomna att hitta ett annat ställe att göra det.

 132. Daniel skriver:

  @Freja

  Jag tycker det som hände dig när du var 14 är hemskt, ingen ska behöva uppleva något sådant.
  Men det som hände dig, är ju inget som helst bevis för att falsk anmälningar inte sker.
  Så ditt resonemang är precis lika mycket bullshit.

 133. Mackus skriver:

  Jag kanske inte har förstått något men – har inte det faktum att män våldtar mer än kvinnor att göra med att män tekniskt har mycket lättare att våldta kvinnor, snarare än mansrollen?

  Hade kvinnor haft mer muskler och ett extrovert könsorgan så hade väl de våldtagit i samma utsträckning som män trots kvinnorollen, eller?

 134. Pelle Billing skriver:

  F ö var Benke och Familjen Bengtsson samma person. Så ser det ofta ut när någon agerar störande på bloggen.

 135. Daniel skriver:

  @Mackus
  ”Jag kanske inte har förstått något men – har inte det faktum att män våldtar mer än kvinnor att göra med att män tekniskt har mycket lättare att våldta kvinnor, snarare än mansrollen?”

  Ja det kan vi ju inte utesluta, men ändå så har man (genuskyrkan) bestämt sig att så inte är fallet utan det beror enbart på det sociala.

  Min egen högst personliga hypotes är att män som våldtar och slår de som är fysiskt underlägsna, gör det för de själva känner sig svaga och underlägsna av någon anledning.

  Kollar man på en ”vanlig” våldtäkts man så är det väldigt ofta en person som har en låg social status.
  Man använder då våldet som ett sätt att höja sig själv genom att trycka ned någon annan, men det funkar ju inte.

  Sedan så finns det en liten grupp som gör det av motsatt anledning, just för att det har en massa makt och tror att de kommer undan med vad som helst.

  Sen har vi män som våldtar tillsammans, där kan det nog vara andra bakomliggande faktorer tror jag.
  Om man gör en sådan sak tillsammans med sina polare, så måste det betyda ett detta är socialt accepterat inom gruppen?

 136. Freja skriver:

  @ Daniel
  Jag påstår inte att falskanmälningar inte sker, då får du läsa om. Jag påstår och vet att det inte är lätt att få en våldtäksman fälld och därför är det inte rimligt som många påstår att kvinnor på löpande band falskanmäler för att det är snabba cash. Det är inte sant, däremot är det självklart att falskanmälningar sker – frågan är hur många och hur många som fälls oskyldiga? Och hur tar man reda på det? Ord mot ord…

 137. an@n.ym skriver:

  Freja hävdar att de allra flesta våldtäksanmälningar inte leder till fällande dom trots bevis. Det skulle jag faktiskt vilja se någon form av bevis på!

 138. Freja skriver:

  Ja, du kan ju läsa BRÅ’s statistik hur många som blir fällda.
  Det fanns bevis i mitt fall men det räckte inte, polisen sa bland annat att ”jag kanske bara hade velat testa på att ha sex och upptäckte att det inte var så kul som jag trodde” – jag var 14 och blev vpldtagen av två vuxna okända män.
  Har flera vänner som haft bevis i form av skador, hår på kroppen från förövaren etc men de gick ändå fria.
  Jag jobbar med barn utsatta för sex. övergrepp där skador i vaginan skyllts på att barnet ramlat med cykeln och fått upp styret i sitt underliv (hur nu de skulle gå till) och de har godtagits för ”man kan inte vara säker på att det inte gått till så”.

 139. Daniel skriver:

  @Freja
  ”Jag påstår och vet att det inte är lätt att få en våldtäksman fälld och därför är det inte rimligt som många påstår att kvinnor på löpande band falskanmäler för att det är snabba cash.”

  Jag är ledsen men ditt resonemang håller inte, bara för att det är svårt att få en våldtäksman fälld motsäger inte det faktum att det skulle ske många falskamälingar.
  Kanske man inte är ute efter pengar, utan det handlar snarare om hämnd?
  Det är ju trots allt ett enormt socialt stigma att bara bli misstänkt för en våldtäkt, jag skulle vilja påstå att det är jämförbart med att bli utsatt för en våldtäkt.

  Sedan gällande ditt resonemang ”ord står mot ord”, gäller inte samma sak vid ”riktiga” våldtäkter dvs ord står om ord?
  Ska vi kanske se det som ett icke problem just på grund av detta .

  Lever man i en rättsstat så måste rättssäkerheten alltid komma i första hand, punkt slut!

 140. an@n.ym skriver:

  Att våldtäkt ses som en kvinnofråga beror antagligen till stor del på den syn som funnits i samhället sedan lång tid tillbaka. Att ta en kvinna med våld ansågs som ett grovt brott redan i de gamla landskapslagarna (de första skriftliga lagarna i Sverige).

  Våldtäkt har traditionellt sett också kopplats starkt till penetration och samlag. Det var inte förrän 1984 som lagen förändrades så att även män kunde ses som våldtagna av kvinnor. Fram till dess kunde inte kvinnor dömas för våldtäkt mot män. Men fortfarande kopplas det ofta till penetration och samlag, vilket gör det svårt att se kvinnor som förrövare och män som offer.

  Inte ens män själva upplever sig som våldtäktsoffer när de haft sex mot sin vilja med en kvinna.

 141. Emma skriver:

  @ Ninnitokan: Tack, du är en av de sansade debattörerna jag syftade på tidigare. Läser dig med intresse oavsett om jag håller med eller inte :)

  @ Rune: Anledningen till att jag lyfter fram kommentarer som dessa är att de förtjänar att bemötas och få mothugg här på bloggen av oss som inte instämmer. Gör inte vi det lämnar vi walkover till andra forum. Dessutom är jag rätt inne på det där med att säga ifrån och inte tiga o samtycka. Oavsett vilket kön det är som baktalas.

 142. Rune skriver:

  @Emma:
  ”Don’t feed the troll” är också ett sätt att hantera det för sen att låta mod ta beslut.:)

 143. Freja skriver:

  @ Daniel
  ”Jag är ledsen men ditt resonemang håller inte, bara för att det är svårt att få en våldtäksman fälld motsäger inte det faktum att det skulle ske många falskamälingar.”

  Det sker säkert en del falskanmälningar men det är oerhört ofta man läser i kommentarerna på t ex den här bloggen att det är ett lätt sätt för kvinnor att få snabba cash, jag motsätter mig det för det är det inte. Sen är det säkert många kvinnor som gör det pga hämnd.

  ”Det är ju trots allt ett enormt socialt stigma att bara bli misstänkt för en våldtäkt, jag skulle vilja påstå att det är jämförbart med att bli utsatt för en våldtäkt.”

  Du kanske ska vara försiktig med att påstå saker när du inte varit med om båda eller har du det? Hur kan du ens slänga ur dig att det är samma sak?

  Jag påstår inte att falskanmälningar är ett icke-existerande problem – men att alla kvinnor ska bli anklagade för att ljuga, att påstå att det pågår våldtäkshysteri trots att oerhört många kvinnor de facto blir våldtagna och att säga astt en falskanmälning är lika hemsk som en våldtäkt utan att veta, det är ett samhällsklimat som JAG tycker är skrämmande.

 144. Emma skriver:

  @ Rune: Jo, jag vet man kan inte hugga på allt. Men springa till mod o skvallra för det som är över gränsen känns ju lite fjortis, tar hellre det i en kommentar ;)

  @ Freja: Instämmer i din senaste kommentar.

 145. Nils Jungenäs skriver:

  Nu har jag läst igenom diskussionen ovan.

  Pelle: Våldtäkt är inte en kvinnofråga. Våldtäkt är en samhällsfråga.

  @Freja:

  Du beklagar dig över hur pass liten procent av de anmälda våldtäkterna som leder till fällande dom.

  Tror du att något annat brott har bättre statistik? Jämför med alla andra brott i Sverige så kommer det gå upp ett ljus för dig. Problemet är inte att specifikt våldtäktsmän inte blir fällda. Problemet är att brottslingar i Sverige öht inte blir fällda.

  Edit:
  Du berättar hur våldtäktsmän klarar sig trotts vittnen och bevis. Det är förjävligt.
  Jag anmälde för en tid sedan en man för misshandel. Det fanns vittnen. Han erkände. Han sade sig till och med beredd att betala eventuellt skadestånd. Inget åtal väcktes. Förklara det, den som kan.

  Problemet är Sveriges VÄRDELÖSA rättssystem. Från polis, rakt igenom till dommare och nämndemän. Kass!

 146. Rune skriver:

  @freja & @daniel:
  om inte ni har varit med om båda, så lär nog ingen av er kunde göra en vettig jämförelse mellan att bli utsatt för våldtäkt och att bli utsatt för en falskanmälan. Jag har inte varit med om nåt av det, men kan tänka mig att båda är fruktansvärda på var sitt sätt och kan förstöra den drabbade personens liv.

  @Emma: jag kanske är en fjortis :p (men nej, låter nog Pelle läsa och tycka själv utan att springa o svallra)

 147. LillaMy skriver:

  @ Magnus Hansson

  ”Och just därför tycker jag vi ska ge kurser i sådant här i skolan, både hur man kan ta kontakt, hur man gör för att tyda tecken och hur man gör för att (våga) säga till på ett tydligt men respektfullt sätt.”

  Det här håller jag med om. I skolan ska man problematisera den allmänna synen på sex, och lära alla att de ska lyssna på sin egen kropp, men också lyssna och visa andra respekt. Det är synd att många ungdomar lär sig om sex via porr, där det tyvärr finns ett osunt könsstereotypiskt ideal. Det är bevisat att i manliga (eller omanliga om man så vill) ungdomsgäng där sex är en statusgrej och där det konsumeras mycket porr, så begås de allra flesta ungdomsvåldtäkterna.

  ”Tycker det skulle vara en bra lösning, på det sättet angriper vi problemet ur både tjejens och killens perspektiv, utan att för den delen skuldbelägga någon.”

  Mjo, men man måste också prata om att man kan känna skam både som offer och förövare och hur man som vän till en som har våldtagit/blivit våldtagen ska tackla sin situation. Man ska ju naturligtvis inte skuldbelägga manlig sexualitet, och alla killar, men man borde problematisera vår stereotypiska syn på att killar alltid ska vara på och kvinnor alltid ska vara passiva. Man ska tala om för killar och tjejer att om man bara dominerar utan att kolla att allt är ok, så kan man göra den andra personen illa. Man ska tala om att alkohol trubbar av ens empati och att man får sämre omdöme av att vara berusad.
  Väldigt vanligt bland dem som råkat ut för sexuella otrevligheter är ju att de lägger en del skuld på sig själva. De kanske var kära i personerna som utnyttjade dem, men inte ville att det skulle gå till på just det här sättet. Om de bara hade gjort si eller så annorlunda så hade inte det här skett osv.

  ”Men om den ena parten inte kunnat/velat göra klart att han/hon inte vill så tycker jag inte vi kan kalla någonting för en våldtäkt, om det inte finns hot/våld inblandat såklart.”

  Nu undrar jag verkligen vad du menar. Istället för att anta att en tjej(/kille) vill ha sex med hela världen tills hon(/han) säger nej, så kan man anta att hon(/han) inte vill ha sex med någon tills hon(/han) säger ja. I många våldtäktsfall så är offret i beroendeställning till förövaren på något sätt. Det kan vara en vän till en god vän, som man inte vill ha en dålig relation till, det kan vara en släkting, det kan vara en partner, det kan vara en chef, förälder m.m.. Man vill inte att det ska hända samtidigt som man inte vill tro illa om personen. I väldigt många fall så är offret så berusat och försvarslöst och kan inte ”göra klart” att han/hon inte vill. Jag tror att alla tjejer eller någon de känner råkat ut för någon kille som inte respekterat ett eller flera nej, utan som först slutat med det han hållit på med när man knuffat bort honom och skrikit att han är dum i huvudet. Och så har man fått höra sen att ”vadå, jag vill ju bara kramas lite, och du vill ju visst, det ser jag på dej” eller ”vafan är det för fel på dej? Först vill du och sen vill du inte. Borderline!” och så börjar han trakassera tjejen efteråt om han kan det. Det är inte ovanligt.
  Det känns som om du tycker att det handlar om tjejer som inte kan öppna munnen utan som istället tänker att ”oj, nu ska jag se lite sur ut, så att han fattar att han ska sluta” och så när han inte slutar så skriker de ”våldtäkt!”. Det där håller jag inte med om alls. ”Missförstånden” är när ett nej inte respekteras som ett nej.

 148. Freja skriver:

  @ Nils

  Ja? Får jag inte det? Jag tycker det är dåligt… Nu diskuterar vi våldtäkter och inte andra brott då påpekar jag att få åker fast vilket är förjävligt.

  Om vi ska diskutera brott överhuvudtaget så har Sverige överhuvudtaget dålig statistik, det är också dåligt, har jag sagt något annat?

  Men samtidigt är det inte så konstigt när medelåldern på nämndemännen är 70 och vi i veckan kunde läsa om en nämndeman som ”mycket väl” kunde förstå att den anklagade mannen gav sin fru en örfil då hon vägrade säga vart hon hade varit under kvällen…
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14594402.ab

 149. an@n.ym skriver:

  Freja, om man är 14 år och gärningsmannen är 15 år eller äldre så är det våldtäkt även om 14-åringen bara hade velat testa på att ha sex och sedan upptäckte att det inte var så kul. Det där låter som ett minst sagt underligt argument från polisens sida. Speciellt om det skulle ha varit frågan om två vuxna okända män som var gärningsmännen. Dessutom är det inte polisen som styr om ett fall ska gå till domstol eller ej. Det gör åklagaren. Tyvärr minskar din trovärdighet när man tar det i åtanke.

  När du dessutom hävdar att du känner till massor av fall där det finns fysiska bevis som ska ha bortsetts från av polis och åklagare, men inte ger några som helst bevis för det heller så minskar din trovärdighet än mer.

  Ett tips, om du verkligen vill jobba för barn och kvinnor som utsatta för sexövergrepp, se till att alltid kunna backa upp alla dina påståenden med domar, förundersöningar och andra former av material som kan bevis dina påståenden. Då kommer du få mycket lättare att göra din sak hörd och få med dig de som lyssnar.

 150. Freja skriver:

  Varför är det så mkt rasister på den här bloggen som försöker påstå att vita män aldrig slår eller våldtar utan att det minsann är ”de där blattarna”. Eller oj, nu blev jag visst en ”blattekramare” som du skrev Max..

  De flesta våldtäkter är inte överfallsvåldtäkter utan de sker i hemmet av en partner, en vän på en fest eller bland bekanta.

  Skicka gärna statistiken på att det bara är blattar som våldtar?

 151. LillaMy skriver:

  Till er som tycker att det inte är en kvinnofråga utan en människofråga:

  Menar ni att det inte är en kvinnofråga för att både män och kvinnor våldtar och blir våldtagna? Eller menar ni att man inte ska skuldbelägga dem som våldtar eftersom de är offer på ett annat sätt? Eller menar ni att att genom att se det hela ur både manliga och kvinnliga perspektiv så kan man komma fram till en lösning på problemet och att när man fokuserar på offerroll/förövarroll så sprider man fördomar och kommer ingenvart?

  Jag undrar, för jag förstår inte alls hur ni tänker.

 152. Daniel skriver:

  @Freja
  ”Du kanske ska vara försiktig med att påstå saker när du inte varit med om båda eller har du det? Hur kan du ens slänga ur dig att det är samma sak?”

  Du kanske ska tänka lite innan du skriver, har DU varit med om båda?
  Skärp dig!

 153. Nils Jungenäs skriver:

  @Arne:

  ”Det vi måste arbeta med är attityder och då förslagsvis i början på högstadiet när det börjar bli dags så att säga.”

  Det löser inte problemet. Vanliga människor begår inte våldtäkt.
  Våldtäkt begås nästan uteslutande av: (jag skriver det igen eftersom det är sant och det faktiskt är EXTREMT on-topic)
  1. Psykiskt sjuka.
  2. Återkommande våldsbrottslingar.
  3. I övriga fall ”normala” män födda i nordafrika och mellanöstern.

  Varför då plåga vanliga killar i höstadiet med tjatet om ”kvinnosyn”?

  Edit:
  Freja
  Är jag också rasist nu? Skärp dig!

 154. Freja skriver:

  @ anonym

  Du är egentligen ett svin som inte förtjänar ett svar men eftersom du gjorde mig så ledsen och upprörd över ditt inlägg så känner jag att jag behöver svara i alla fall.

  ”Freja, om man är 14 år och gärningsmannen är 15 år eller äldre så är det våldtäkt även om 14-åringen bara hade velat testa på att ha sex och sedan upptäckte att det inte var så kul. Det där låter som ett minst sagt underligt argument från polisens sida. Speciellt om det skulle ha varit frågan om två vuxna okända män som var gärningsmännen. Dessutom är det inte polisen som styr om ett fall ska gå till domstol eller ej. Det gör åklagaren. Tyvärr minskar din trovärdighet när man tar det i åtanke.”

  Jag är nu 24 så det var ett tag sen, då var det inte så som det är nu att 15 åriga pojkar blir fällda för våldtäkt trots att de var frivilligt bara för att tjejen var under 15.
  Du skulle bara ana allt ”underligt” som polisen som skötte mitt fall sa, kommentaren om att jag ville testa sex sa han till min pappa. Till mig sa han att jag skulle vara glad för att jag inte blev misshandlad brutalt eller kidnappad – ”det kunde varit värre”. Om du inte tror att det finns svin till poliser som uttalar sig så är du naiv. Alla andra poliser var dock toppen vilket var tur.
  Självklart är det åklagaren som styr fallet men om polisen gör en dålig utredning och har med sig förutfattade meningar så läggs fallet ner, eller så blir det oerhört svårt att vinna en rättegång på grund utav det.
  Ifrågasätt inte om jag var med om en våldtäkt eller inte, det är bara så j-vla lågt och onödigt.

  ”När du dessutom hävdar att du känner till massor av fall där det finns fysiska bevis som ska ha bortsetts från av polis och åklagare, men inte ger några som helst bevis för det heller så minskar din trovärdighet än mer.”

  Hur ska jag ge bevis? Lägga ut läkarundersökningarna och rättegångarna ? Gör inte så mot mina vänner. Vissa gick till rättegång och DÄR dömde man ändå inte, de har inte med polisen att göra eller åklagaren.

  ”Ett tips, om du verkligen vill jobba för barn och kvinnor som utsatta för sexövergrepp, se till att alltid kunna backa upp alla dina påståenden med domar, förundersöningar och andra former av material som kan bevis dina påståenden. Då kommer du få mycket lättare att göra din sak hörd och få med dig de som lyssnar.”

  Du är ju inte riktig, du menar att jag ska lägga ut min förunderöskning här och rättegången och blotta hela min våldtäkt?
  Ge mig inga tips är du snäll, jag jobbar som sagt med detta och vet precis hur jag ska hjälpa barnen, hur min förunderöskning eller mina kompisars förundersökningar skulle hjälpa barnen som är utsatta förstår jag inte?

  Och varför skulle jag ta emot tips om hur jag ska jobba med sex. utnyttjade barn från någon som verkar tro att det inte existerar?

 155. Freja skriver:

  @ Rune

  Nej jag har varit med om våldtäkt inte att bli anklagad MEN jag gör ju ingen jämförelse heller som smart-Daniel gör.

  @ Daniel

  Men jag gör ju ingen jämförelse så vad vill du ha sgt? Du bidrar ju verkligen till diskussionen med att skriva ”skärp dig”…Du blir ju pinsam som gör jämförelsen, påstår att de är samma sak och när jag sen påpekar att du omöjligt kan veta det så skriver du: men har DU varit med om samma sak då?????

  Eh, va?

 156. Chade skriver:

  Att liten andel av anmälda våldtäkter leder till fällande dom har högst sannolikt flera förklaraingar. Att använda endast en förklaringsmetod, som ofta görs i debatten, är inte särskilt smidigt. Dvs. den låga andelen beror inte endast på att det görs massor av falska anmälningar eller att rättsväsendet struntar i våldtäktsoffer.

  Den låga andelen kan förklaras av bland annat följande faktorer:

  (Jag använder termen förövare och offer här i samtliga fall trots att det inte alltid finns en förövare och/eller offer)

  * Ord står mot ord och det finns ingen stödbevisning.

  Detta är ett återkommande problem och det kommer vi aldrig att komma ifrån spå länge vi låter folk ha frivilligt sex bäst de vill. Dessutom, vi lever i ett rättsamhälle. Detta innebär att vi hellre friar än fäller en åtalad. Vårt rättsystem står helt enkelt mer på den tilltalades än offrets sida. Detta därför att vi tycker att det är värre att någon blir oskyldigt dömd än om någon skyldig går fri. Man kan balnd annat försvara denna princip genom att hämndapsekten i en fällande dom är endast en del av en större bild av vår brottslagstiftning (där bland annat den normerande delen ges en stor tyngdpunkt).

  Ofta saknas även bevisning i form av skador eller DNA. Att offer i många våldtäktssituationer hamnar i något slags chocktillstånd och därför duschar ett flertal gånger och väntar flera dagarn innan man anmäler. Det är ett beteende som är väldigt förståeligt men det försvårar samtidigt en utredning om brott.

  * Offret blev våldtagen i rent faktisk mening men förövaren förstod inte att offret inte ville, dvs. det fanns inget uppsåt.

  I rent faktisk mening blir någon våldtagen om denne blir påtvingad sex. Men om offret inte ger uttryck för detta så kan det vara svårt för förövaren att veta vad offret vill eller inte. Detta kan exemplifieras av Beltran-fallet. Som framgår av domen så var flickan frivilligt i Beltrans rum, hon tog frivilligt av sig kläderna och sa aldrig ifrån när Beltran gjorde fler och fler närmnaden som i de flesta fall är helt normala för situationen. Om flickans berättelse stämmer så gick hon däremot inte med på att ha sex och bara för att man är passiv så ska man inte bli påtvingad sex. Men från förövarens sida så behöver denna situation i princip inte skiljas sig alls från andra situationer när någon våldtäkt inte förelegat (jag tar inte ställning i just Beltran-fallet utan använder det endast som ett exempel).

  Man kan även titta på stureplans-domen. Förövarna hävdade att de inte hade något uppsåt eftersom offret frivilligt följde med dem hem (eller de hem till henne) och de, enligt förövarna, hade sex på ett sätt som var i paritet med sådan de gjort innan. Tingsrätten gick ju även på denna linje medan Hovrätten (korrekt i mina ögon) ändrade detta eftersom sexet var så pass mycket grövre i förhållande till tidigare att förövaren måste ha insett, eller i vart fall struntat i (mvh världens luddigaste uppsåtsbegrepp), om offret ville eller inte.

  Här ska även tilläggas att män och kvinnor inte har ett gemensamt kroppspråk och att män ofta uppfattar sådant som kvinnor anser är sakta-ned-singaler som antingen neutrala eller gå.på-signaler. Det kan vara bra att vara medveten om detta. Visst, det är förövarens ansvar i dessa situationer att se till att offret vill ha sex men det kan vara bra att veta att ens signaler kanske inte är så särskilt tydliga och att ord därför kan vara väldigt användbara.

  * Offret har missförstått våldtäktsbegreppet och anmäler trots att ingen våldtäkt har skett.

  Detta är i mina ögon ingen falsk anmälan utan en felaktig uppfattning som borde korrigeras av rättsväsendet utan att offret ska åtals för falsk tillvitelse.

  * Offret ångrar sig efteråt och anmäler för våldtäkt.

  * Offret anmäler för våldtäkt trots att ingen sexakt har skett, för att jävlas med förövaren.

  Det finns säker fler förklaringar.

  Vidare så tycker jag det ska tilläggas vissa saker i diskussionen om hur offer ska undvika våldtäkter när det gäller vem man ska gå hem med eller inte. Kvinnor vill gå hem (dvs. one night stands) med män som de ser som lämpliga fädrar till deras barn, inte nödvändigtvis (och oftast inte) de som enligt kvinnan är en lämplig partner och den som ska uppfostra barnet.

  De egenskaper som de män har som gör att kvinnor vill gå hem med dem korrelerar dock rätt bra med egenskaper som utmärker våldtäktsmän. Dvs. de män som kvinnor vill gå hem med är mycket mer sannolika att vara våldtäktsmän än genomsnitsmannen.

  Detta är alltså vad genomsnittliga kvinnor omedvetet föredrar och kan även exemplifieras av att det är mycket troligare att en kvinna blir gravid efter ett one night stand eller en våldtäkt än genom samlag med sin långtidspartner. Kvinnan föredrar (omedvetet) dessa män som fädrar till deras barn.

  Som sagt, detta förändrar inte förövarens ansvar eller skuldbelägger offret men man bör vara medveten om det för att på bästa sätt kunna motverka oönskade konsekvenser.

 157. H skriver:

  Nils Jungenäs,

  Du ville ju ha siffror på att våldtäktsbrott friar i högre grad än andra brott: Friandeprocenten i våldtäktsbrott ligger på 33%, i andra typer av brottsmål på i genomsnitt 5%.

 158. an@n.ym skriver:

  Freja, precis samma krav på bevis behövs från din sida som från de som hävdar att det finns en massa falska anmälningar. Så länge det bara är prat så är trovärdigheten låg, oavsett om det gäller någon som säger att det finns massor av våldtäktsfall som läggs ner trots att det finns bevis och om det gäller någon som säger att det finns massor av fall med falska våldtäktsanklagelser. Den som vill få med sig de som lyssnar får glatt finna sig i att presentera konkreta bevis och fakta.

 159. Daniel skriver:

  @Freja

  ”Men jag gör ju ingen jämförelse så vad vill du ha sgt? Du bidrar ju verkligen till diskussionen med att skriva “skärp dig”…Du blir ju pinsam som gör jämförelsen, påstår att de är samma sak och när jag sen påpekar att du omöjligt kan veta det så skriver du: men har DU varit med om samma sak då?????”

  Du skriver ju själv att det är så hemskt att jag kan göra denna jämförelse.
  Men hur kan du själv veta att man inte kan/får jämföra dessa två ting?

  Nej exakt det kan du ju inte själv veta utan att ha varit med om båda, ett påstående som jag kan hålla med om.

  Jag kanske ska omformulera mig till ”Jag tycker/tror att det är jämförbart med..”
  Så är du nöjd nu?

  Men det du inte verkar fatta är att du gör exakt samma misstag själv.
  Ska jag verkligen behöva förklara det för dig eller kan du lista ut det själv?

  PS: Försök att tänka logiskt för en gångs skull, istället för att ösa ur dig en massa känsloargument.
  För det kommer du ingen vart med här.

 160. Chade skriver:

  @H:

  Det säger inte så mycket eftersom våldtäkt skiljer sig från i princip alla andra brott då det väldigt ofta endast är ord mot ord och ingen eller otillräcklig stödbevisning.

 161. Freja skriver:

  @ anonym

  Ja, sorry, det är inte värt att lägga ut min våldtäkt över hela nätet för att försöka övertyga någon, i mitt jobb behövs det inte eftersom jag jobbar med utsatta. Du får helt enkelt fortsätta tro det du gör det och jag lever med det jag vet.

  @ daniel

  Jag tycker inte det finns någon anledning till att spekulera i om det är lika hemskt eller inte. Jag som blivit våldtagen kan dock finna det oerhört provocerande att du tycker/tror att det är lika hemskt att bara bli falskanklagad(vi sa inget om personen får fängelse eller inte) som att bli våldtagen, det är nog helt olika känslor som snurrar i dessa situationer och det låter ignorant att uttrycka sig så tycker JAG.

 162. Daniel skriver:

  @Freja
  ”Jag tycker inte det finns någon anledning till att spekulera i om det är lika hemskt eller inte. Jag som blivit våldtagen kan dock finna det oerhört provocerande att du tycker/tror att det är lika hemskt att bara bli falskanklagad(vi sa inget om personen får fängelse eller inte) som att bli våldtagen, det är nog helt olika känslor som snurrar i dessa situationer och det låter ignorant att uttrycka sig så tycker JAG.”

  Så vad du säger i grund och botten är att det ok för dig att tycka att man inte kan/får jämföra dessa två ting utan att vara med om båda.

  Men att jag inte får tycka det motsatta, för att jag inte har varit med om båda.

  Då måste jag säga att du framstår som en hycklare och helt ärligt inte särskilt intelligent.
  Så tycker JAG.

 163. an@n.ym skriver:

  Freja, du får så klart jobba för din sak på precis det sätt som du tycker är bäst. Om du tror att det bästa sättet att övertyga är genom att sprida berättelser som inte går att kontrollera så är det din sak. På samma sätt har alla andra lika stor rätt att ifrågasätta dina berättelser.

  Du hävdade tidigare att de allra flesta våldtäksanmälningar inte leder till fällande dom trots bevis, men inte ens det verkar du ha någon form av bevis för! Jag är ledsen, men din trovärdighet sjunker rejält om du inte kan styrka dina påståenden. Tror du verkligen att det är positivt för de du säger dig jobbar för?

 164. Daniel skriver:

  @Freja
  En sista sak, du bör verkligen fundera om det tolkningsföreträde som du tror dig ha i denna fråga.
  Verkligen hjälper dig och andra kvinnor som har varit med om samma sak.

 165. Pelle Billing skriver:

  @Nils Jungenäs: Har du källa på att det är så?

 166. Pelle Billing skriver:

  Överhuvudtaget tycker jag det är dåligt med källor i den här kommentarstråden (på ”båda” sidor). Nivån brukar vara högre i kommentarsfältet.

 167. Chade skriver:

  @Pelle Billing:

  Jag ber om ursäkt Pelle (jag tar i alla fall åt mig då jag påstår en del saker som många nog inte tar för givet). Jag ska se om jag kan leta fram källor på mina påstående, de flesta, men inte alla, av dem kommer från Robin Bakers Sperm wars.

 168. Nils Jungenäs skriver:

  Freja:

  Nu har du kallat ”anonym” för ett svin. Du refererar sarkastiskt till Daniel som ”smart-daniel”. Du påstår att här är ”så många” rasister. Kan du vara snäll och sluta bete dig så omoget. Jag har svårt att se att vettiga människor kan ta dig på allvar och fästa någon större vikt vid vad du skriver. Om du vill föra den här typen av debatt står det dig fritt att göra det. Jag vill härmef bara utttrycka min högst personliga önskan att du antingrn kammar dig eller fortsätter debatten på flashback forum. Det finns inte så många så ställen på internet där man kan diskutera jämställdhet och samhällsfrågor med normalbegåvade vuxna människor. Jag skulle gärna se att Pelle Billings blogg kunde fortsätta att vara ett sånt forum så jag slipper byta för att slippa såna som dig. …IGEN!

 169. Nils Jungenäs skriver:

  @Pelle Billing:

  Jag kan ta fram källor på det när jag kommer hem till riktiga datorn ikväll. Jag känner en kille som är inbiten SD’are. Han sitter på massor med politiskt känsliga sanningar. Då ska jag även skicka allt det andra du bad om. BRÅ’s statistik är svår att tyda då alla som fått medborgarskap numera betecknas som ”svenskar” i deras statistik. (Inget fel i sig naturligtvis) Det är alltså inte tydligt vilka som är första eller andra generations invandrare. 1996 års sammanställning är dock lättare att urskilja.

  Titta på den här filmen så länge. ;-)
  http://www.youtube.com/watch?v=YpBNinhl4Y0
  (Hoppa fram till tiden: 7:00. Jag kommer inte ihåg hur man skriver för att sätta en startpunkt en bit in i filmen)

  Edit:
  Tack till Tanja Bergkvist för länken till den pedagogiska filmen.

 170. Mariel Asklund skriver:

  @an@n.ym: vadå sprida berättelser som inte går att kontrollera? Feja har delat med sig av en högst personlig och känslig händelse ur sitt liv och du saknar ”bevis”? Lägg av. Här kan vi dela med oss av våra liv, när det är relevant till ämnet, utan att alla vi måste ha bevis. Vi sitter inte i en rättegång nu utan i ett forum.

  ”Du hävdade tidigare att de allra flesta våldtäksanmälningar inte leder till fällande dom trots bevis, men inte ens det verkar du ha någon form av bevis för!”

  @H skrev ovan: ”Du ville ju ha siffror på att våldtäktsbrott friar i högre grad än andra brott: Friandeprocenten i våldtäktsbrott ligger på 33%, i andra typer av brottsmål på i genomsnitt 5%. ”

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/friande-valdtaktsdomar-okar-kraftigt

  ”– Det verkar som att det i princip krävs ett vittne för att få någon fälld för våldtäkt, och hur ofta sker det. Barn och kvinnor är definitivt en utsatt grupp även rent rättsligt. Jag trodde inte att det var så illa, säger hon.

  På Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund finns en oro för vad allt fler friande domar kan leda till.

  – När man ser den här typen av resultat så är vi oroliga för att kvinnor inte ska tycka att det är värt att anmäla övergrepp, säger förbundsordförande Carina Ohlsson.”

  Det styrker dock inte det du påstår att Freja påstod men det visar att det är både ett problem med våldtäkter som inte leder till fällande dom Och falska anklagelser.

 171. Chade skriver:

  @Mariel Asklund:

  Som sagt ovan. Det finns massor av förklaringar till varför en stor andel av våldtäktsanmälningar inte leder till fällande domar. Många av dessa förklaringar har väldigt lite gemensamt med de flesta andra våldsbrott vilket gör att det är svårt att jämföra våldtäkter mer andra brott.

 172. Nils Jungenäs skriver:

  @H:

  Tack, men det var inte ”friandegraden” i domstol jag syftade på. Jag syftade på andelen fällande domar mot anmälda brott.

  Edit:
  Som Anomym är inne på här under så är rättsväsendets benägenhet och vilja att driva väldtäktsmål vidare till åtal, trots bristande bevisning, större än vid andra brott.

 173. an@n.ym skriver:

  Mariel, att 33% frikänns tyder snarare på att det saknas bevis eller att det inte finns tillräckliga bevis i många av de våldtäktsfall som åklagaren driver hela vägen till rättegång. Det visar alltså att åklagaren har en högre benägenhet att driva våldtäktsfall till domstol, trots liten eller ingen bevisning, än vad de har för andra typer av brott. När åklagaren driver mål trots att det inte finns tillräcklig bevisning så ökar också risken att oskyldiga ska fällas.

  För övrigt hävdade Freja att de allra flesta våldtäksanmälningar inte leder till fällande dom trots bevis. Det inkluderar alltså även alla de anmälningar som åklagaren inte väljer att driva till domstol, vilket är den stora merparten. Även i de fallen hävdar alltså Freja att det finns bevis, men att polis och åklagare inte ens bryr sig om att driva ärendet och åtala den misstänkte.

  Vad Freja har för belägg och bevis för det har vi inte fått veta än. Men tydligen förväntas vi alla tro på hennes ord.

 174. Magnus Hansson skriver:

  @LillaMy:

  ”Nu undrar jag verkligen vad du menar[...]. ”

  Jag menar att du inte bör kunna dömas för våldtäkt, varken juridiskt eller moraliskt, om din partner varken kunnat uttrycka eller berätta för dig att han eller hon inte ville.

  Jag snackar inte om folk som är medvetslösa, jag snackar inte om folk som är utsatta för våld eller hot om våld. Jag snackar inte om de som är fullständigt nerknarkade och inte vet vad som händer.

  Jag snackar om killar/tjejer som går med på att ha sex, fast de inte vill, för att de tycker det blir för jobbigt eller obekvämt att säga nej. Något sådant tycker jag faktiskt inte att den aktiva parten bör kunna lastas för.

 175. LillaMy skriver:

  En OT-fråga:
  Varför kom inte mitt förra inlägg med? Har jag blivit blockad? På vilka sätt har jag brutit mot några etikettsregler här? För att jag sa att ditt inlägg var larvigt Pelle? Eller var det farligt att fråga varför folk tycker att problemen med våldtäkt inte är en kvinnofråga?

 176. LillaMy skriver:

  @Magnus Hansson:

  Ok, då förstår jag. Det håller jag med om. På det sättet så måste tjejer bli bättre på att sätta gränser – för sin egen skull. Ett stort problem med just våldtäkt är att den som blivit utsatt lägger skuld på sig själv för att han/hon kanske inte ville ha sex, men samtidigt inte ville vara för elak och riskera en dålig relation till personen.
  Men mina personliga erfarenheter och berättelser från många andra som jag känner säger att det finns ett stort problem med folk som inte kan ta ett nej. Jag tror verkligen inte på det där om att alla som blivit friade från en våldtäktsanklagelse är oskyldiga. Tror man det så har man missuppfattat vad en våldtäkt är.

 177. Magnus Hansson skriver:

  @LillaMy:

  ”Man ska ju naturligtvis inte skuldbelägga manlig sexualitet, och alla killar, men man borde problematisera vår stereotypiska syn på att killar alltid ska vara på och kvinnor alltid ska vara passiva.”

  Tog till mig väldigt mycket av skolans verklighetsbeskrivning innan, typ att:
  ”Vaddå, jag borde visst kunna stå i baren, försöka se snygg ut och vänta på att någon kommer fram och snackar med mig.”

  Det. Funkade. Inte.

  Över huvud taget..

  Så jag tycker visserligen det kan vara på sin plats att kritisera normer, men samtidigt måste vi också vara väldigt ärliga med hur samhället faktiskt ser ut. Annats tycker jag faktiskt bara man skadar folk ^^

 178. Magnus Hansson skriver:

  @LillaMy:

  ”Ok, då förstår jag. Det håller jag med om. På det sättet så måste tjejer bli bättre på att sätta gränser – för sin egen skull.”

  Tjejer ”och” killar om jag får be, kan själv fortfarande ha problem med det ibland :)

 179. Magnus Hansson skriver:

  @Max:

  Vill du försöker förhålla dig neutral när du snackar om sådant här.

  Det är sant att bl.a unga män från nordafrika är överrepresenterade i våldtäktsstatistiken, det bekräftas t.o.m i ”slagen dam”, även om det sedan utelämnas i slutsatsen….

  Däremot tycker jag det är helt fel att skylla detta på alla invandrare överlag (även timida sådana från typ kina/nordkorea) samt att i ngt som helst sammanhang snacka om ”blattekramare” ^^

 180. Arne skriver:

  @Nils Jungenäs:
  Då är vi av olika åsikt
  Givetvis kommer vi inte få ner våldtäkterna till noll på det sättet men hur ska vi annars komma åt personer som riskerar att begå våldtäkter och få dem att inse att det är fel? Vilket ställe kan vara bättre än skolan för att föra diskussioner om vad som är rätt och fel? Jag tror inte ”vanliga” killar och tjejer kommer plågas av att vara med i diskussioner om respekt för medmänniskor och att föra samtal om vad som är rätt och fel. Jag tror alla utvecklas positivt av sådana diskussioner.

  Sedan är ju inte detta begränsat till bara våldtäkter utan det handlar om all brottslighet. Tror du de som ligger i riskzonen för att bli brottslingar kommer få en känsla för vad som är rätt och fel hemma vid köksbordet av sina föräldrar?

 181. Magnus Hansson skriver:

  @Arne:

  well, så länge det rör sig om sakliga diskussioner tycker jag du har en poäng….

  Faran som jag ser den är att man drar alla killar över en kam och tycker alla borde ”lämna plats” och visa ”mer respekt”.

  Det är ”väldigt” många, killar som redan ”är” blyga och tillbakadragna, som enligt min åsikt inte mår bra av att behöva höra allt det där ^^

 182. Pelle Billing skriver:

  @LillaMy:

  ”Varför kom inte mitt förra inlägg med? Har jag blivit blockad? På vilka sätt har jag brutit mot några etikettsregler här? För att jag sa att ditt inlägg var larvigt Pelle? Eller var det farligt att fråga varför folk tycker att problemen med våldtäkt inte är en kvinnofråga?”

  Om du sagt att mitt inlägg var larvigt borde du ha fått dig en tillsägelse, men jag har nog missat att du skrev det. Dvs kritik är alltid OK men den ska vara saklig och inte använda ord som ”dum”, ”larvig” eller ”löjlig”.

  Vad gäller din fråga så tog spamfiltret en av dina kommentarer men jag har nu återställt den manuellt.

 183. Pelle Billing skriver:

  @Freja: Det är inte OK att kalla en annan kommentator för ”svin”. Detta är en officiell varning. Och eftersom du på Facebook kallar bloggen för ”löjlig” så kanske du ska fundera på om du verkligen vill kommentera här. Jag menar antingen är det intressant för dig (eftersom du lägger tid på att skriva), eller så är det inte det. Gör ditt val och stå för det.

 184. Anonym man skriver:

  Jag är man och kan erkänna att jag blivit våldtagen. Jag träffade en kvinna på krogen. Hon var trevlig och vi bestämde oss för att förlänga vänskapen. Det hela började relativt oskyligt men slutade att vi hade samlag hemma hos henne. Jag kände mig först osäker på vad jag ville men hade då redan rullat på kondomen. Jag ville inte ha sex men min mansroll i kombination med hennes hot om att avslöja känslig information tvingade mig till det. Enligt vad jag hört har denna kvinna anmält män för diverse påhittade övergrepp. Våldtäkten ägde rum i ritt och hon hade mig i ett stadigt grepp. Jag sa nej men hon fortsatte. Jag kände mig rädd jag grät efteråt. Hon hade låst ytterdörren och jag kunde inte ta mig därifrån då bussarna hade slutat gå. Jag kände mig oehört äcklad och minnesbilderna av hennes kropp plågar mig fortfarande. Efter terapi och samtal med vänner gick det upp för mig vad jag blivit utsatt för. Jag ringde då polisen. Det var en kvinna som svarade. Jag berättade vad jag blivit utsatt för och det antecknades men redan nästa dag kom ett brev att de valt att inte inleda förundersökning. Jag kontaktade då den lokala polisstationen men utan resultat. Efter egna efterfoskningar berodde deras agerande på att jag var man. Jag var inte trovärdig pga mitt kön. Men faktum kvarstår likväl; jag blev våldtagen.

 185. Pelle Billing skriver:

  @Anonym man: Män kan absolut bli våldtagna! Låt inte någon säga något annat till dig.

  Det skulle behövas bra mkt mer forskning och statistik på detta område i Sverige.

 186. obligatoriskt skriver:

  Våldtäktsbrott är extremt komplexa och känsliga frågor. Känner ett antal kvinnor som blivit våldtagna eller utsatta för våldtäktsförsök och fått sina liv traumatiserade för reten av livet. En av kvinnorna som var utsatta för våldtäktsförsök satt jag med hos Polisen en timme efter händelsen. Hon var i tårar och helt skärrad. Mannen hade tryckt ned henne, hotat henne men hon slog sig fri som tur var och hon hade blod på sin tröja (dna-bevis). Polisen frågade om det rörde sig om ett våldtäktsförsök och hon svarade såklart ja. Men Polisen sa att hon inte kunde bevisa det och därmed rubricerade det som sexuellt ofredande (!). Gärningsmannen greps, DNA-beviset stämde. Han släpptes samma kväll, han dök inte upp i rätten första eller andra gången. Fallet lades ned.

  Det är såklart väldigt svårt att döma en situation där bara två personer står mot varandra. Men i det här fallet var det uppenbart och Polisen rubricerade det som sexuellt ofredande trots att det fanns blåmärken och bevis på att hon hade blivit utsatt för misshandel.

  I rättegångar dömd också våldtäkter ut där kvinnan i fråga har varit ”för full”, och den sista stora rättegången jag minns med ett extremt godtyckligt bedömande var där en politiker köpte sex av en utländsk prostituerad där man tyckte att ”han borde ha sett att hon var en prostituerad med tanke på hur hon var klädd”. Så, klädsel spelar också stor roll när det kommer till rättsliga frågor, helt ofattbart.

  Dessutom vet jag personer som blivit anmälda för våldtäkter och blivit fällda fast det inte fanns några som helst tydliga bevis och där jag är övertygad om att de är oskyldiga.

  Vi har ett obefintligt rättsligt skydd mot våldtäkter i det här landet. Enligt min personliga erfarenhet.

  Tragiskt

 187. Patrik N skriver:

  @Anonym man:

  Jag tycker inte att du blev våldtagen.

  Jag tycker inte att någon som pressas till sex blir våldtagen.
  Väldigt moraliskt kaputt beteende från kvinnan som naturligtvis inte går att straffa därför att vi lever i en rättstat där man inte kan påstå något om någon och få den personen straffad. Jag beklagar mycket din upplevelse och känner mkt empati pga egna erfarenheter.

 188. Patrik N skriver:

  @LillaMy:
  ”I många våldtäktsfall så är offret i beroendeställning till förövaren på något sätt. Det kan vara en vän till en god vän, som man inte vill ha en dålig relation till, det kan vara en släkting, det kan vara en partner, det kan vara en chef, förälder m.m.. Man vill inte att det ska hända samtidigt som man inte vill tro illa om personen.”

  Klumpar du ihop släkting och förälder med partner och chef??
  Eller menar du att en chef och partner kan begå övergrepp på samma sätt som en förälder? Är det ett sätt för dig att utvidga begreppet våldtäkt?

  Det kanske bara är jag men ska inte hot och våld vara närvarande när man talar om våldtäkt?
  Tycker att det här tar från de som blivit tagna med våld eller hotade med våld till undergivenhet.
  För mig leder det här till bagatelliserande av brottet.

 189. Rune skriver:

  Min attityd till våldtäkt är att en som har blivit våldtagen har INGEN skuld och skall inte skuldläggas på något sätt. Sen finns det en gråzon på vad som är våldtäkt utan att jag kan ge bra konkreta exempel (en tanke är att om två personer är berusade och har samlag varav en anser att det här var inte vad jag ville…).

  Men som Pelle skriver, det är två viktiga frågor:
  1. Hur skall samhället minska antal våldtäkter? -> Se till att folk inte våldtar! Ingen lätt uppgift, men den klart viktigaste imho. Har samhället gjort nog i denna frågan? Nej, enligt mig.
  2. Hur se till att man minimerar risken att hamna i farliga situationer iom att man är medveten om att det finns dåliga människor som kan våldta? -> Det nämns en del grejer här man kan ha i åtanke. Dock tycker jag inte man skall begränsa ens liv, och jag tycker inte rädslan skall ta överhand. Men att ha sunt förnuft är ingen dum ide, och magkänsla är underskattad. En del av kritiken mot dessa råd har varit att det skuldlägger offren, något som jag inte håller med om då det är för att öka medvetandet om risker och inte för att användas som förklaring på brott. Jag gissar att dom flesta tjejer/kvinnor är medveten redan, men är dom flesta män det?

  On a sidenote:
  http://videnskab.dk/krop-sundhed/frivillig-sex-skader-lige-sa-meget-som-voldtaegt

  I kommentarsfältet här har det diskuterats en del bevisföring etc etc. Denna danska rapport gör det inte lättare direkt att bevisa våldtäkt….

 190. LillaMy skriver:

  @Pelle Billing:

  Jag tyckte inte på något sätt att mitt inlägg förtjänar en varning, men om du blir jätteförnärmad för att jag tyckte dina tips var larviga, så kan du byta ut ordet mot naiva. Jag sa inte att du var larvig eller dum, och faktiskt inte att din artikel var det, utan att dina tips var det. Jag antar att det är ok att komma med kritik på det du skriver? Annars förstår jag inte varför du har ett kommentarsfält ö.h.t.

  Det känns som att du bara har läst om ordet våldtäkt i en tidning eller snackat lite med en polare och så baserar du hela din bild på det. Tyvärr tror nog nästan alla att man kan se på en person eller räkna ut hur man ska undvika sexuellt ofredande/våldtäkt tills man råkar ut för något otrevligt själv. Jag tycker inte att du är rätt person att säga åt folk vad de ska göra som om du vore expert utan någon som helst erfarenhet från att arbeta med folk som blivit utsatta för såna här övergrepp. Det är därför det är så många som jobbar med kvinnofrågor som blir så provocerade av mycket du skriver. Du verkar tro att du vet bäst om saker som du inte vet hur det fungerar. Du bagatelliserar problemen och hittar på lösningar utan att sätta dig in i hur det ser ut på riktigt. Förstår du inte hur provocerande det är för folk som har blivit utsatta när du skriver såna här simpla saker? ”Om du bara hade betalat för dig själv så hade det här aldrig hänt” Om det vore så enkelt, varför existerar ens våldtäkter?

  Jag tycker det är helt ok när du skriver om alkohol- och drogpåverkan och att det har betydelse. Ett bra tips du hade kunnat skriva var att hålla koll på sin drink (sånt tänker tjejer alltid på) eller att tacka nej till alkohol som man blir bjuden på. Ett annat tips du hade kunnat ge var att ringa och beställa en taxi om man är ensam tjej istället för att bara vifta fram någon svarttaxi. Då kan företaget plocka fram personuppgifter i efterhand. Eller på fester: håll koll på dina vänner. Om någon blir för berusad, ring en taxi eller hjälp dem hem istället för att lägga dem i ett avskiljt rum eller överlåta ansvaret till någon okänd. Men det här tänkte du inte på och det var synd.

  Dina andra tips tyckte jag bara var skitlöjliga. Du lägger ansvaret på dem som blir utsatta istället för på förövarna. Man kan inte veta om en person är en våldtäktsman eller inte förrän det är för sent. Det är det som är det tragiska.

  ”Vid dejting: Dejta nykter eller drick måttligt. Åk inte bil. Betala för dig själv.”
  Åk inte bil? Du vet att den här studien är amerikansk och att de har en helt annan kultur när det gäller bilar. Det har förekommit en hel del falska trafikpoliser som stoppar kvinnor på vägarna, ber dem öppna dörren och sedan övermannar dem. Om du har läst i en amerikansk studie att man inte ska åka bil så är det nog därför.
  Betala för dig själv? Du menar att våldsbenägna män blir mindre våldsbenägna ju mindre pengar de spenderar på sitt eventuella offer? Att våldsbenägenheten minskar proportionellt mot hur kostnaden för en middag minskar? Källa tack! Bara för att män som begår våldtäkter oftare betalar för sin dejt betyder inte det att de blir snällare om man betalar sin del av notan. Har dejten en taskig kvinnosyn så har han en taskig kvinnosyn.

  ”I utelivet: Drick med måtta. Gå inte hem med någon om du på förhand vet att du inte vill ha sex (=sunt förnuft).”
  För alla okända män är potentiella våldtäktsmän och det ska du som kvinna veta om. Går du hem till någon när du är full så får du räkna med risken att bli våldtagen. Det är det du skriver. Vad händer om personen vill ha sex, men inte på vilket sätt som helst?

  ”I relationer: Om våld förekommer i relationen ökar risken för våldtäkt. Överdrivet kontrollbehov bör leda till att man drar öronen åt sig.”

  Det låter som om du skriver såhär: jorå, om din partner slår dej och slår dej så ska du se upp, för rätt som det är kan han få för sig att våldta dej också!
  Du tror inte att våld, våldtäkter och mord i hemmet hänger ihop? Varför skriver du inte istället att man ska vara uppmärksam i nya förhållanden på minsta tecken på att partnern verkar svartsjuk eller kontrollerande.

  Angående dina 25 år gamla amerikanska forskningsunderlag: Man kan inte alltid använda utländska forskningsresultat när det gäller psykologi och sociologi. Det är olika samhällsstrukturer i Sverige och USA. Man kan kolla på dem och jämföra, men man kan inte anta att en likadan studie hade fått samma resultat i Sverige. Ett exempel på olika utfall i två länder:
  I både Sverige och Finland har man efter att ha tvingats höja kvoterna för alkoholinförsel sänk de egna spritskatterna för att folk inte ska köpa så mycket utomlands. Detta gjordes nästan samtidigt. I Sverige har inte detta ökat alkoholkonsumtionen, den har tvärt om minskat sedan man gjorde detta. I Finland däremot ökade däremot konsumtionen mycket. Antalet rattfulla och antalet våldsbrott ökade som en följd av detta. Sverige och Finland är ändå grannländer.

  Och anledningen till att jag konstant beskriver våldtäktsmannen som en man är för att det är fysiskt nästan omöjligt för en kvinna att våldta en vuxen man.

 191. Amanda 16 år skriver:

  Hej. Jag är tjej och kan berätta om när jag blev våldtagen. Jag träffade en äldre kille på krogen. Han var trevlig och vi bestämde oss för att förlänga vänskapen. Det hela började relativt oskyligt men slutade att vi hade samlag hemma hos honom. Jag kände mig först osäker på vad jag ville men han hade då redan rullat på kondomen. Jag ville inte ha sex men han hade betalt för alkholen på krogen och i kombination med hans olika hot var jag nog tvungen. Enligt vad jag hört har denne man brukat våld mot många kvinnor, så jag var rädd. Våldtäkten ägde rum med han över mig och han höll mig i ett stadigt grepp. Jag sa nej men han fortsatte. Jag kände mig rädd och jag grät efteråt. Han hade låst ytterdörren och jag kunde inte ta mig därifrån då bussarna hade slutat gå. Jag kände mig oehört äcklad och minnesbilderna av hans könsorgan och sperma plågar mig fortfarande. Efter terapi och samtal med vänner gick det upp för mig vad jag blivit utsatt för. Jag ringde då polisen. Det var en man som svarade. Jag berättade vad jag blivit utsatt för, det antecknades och redan nästa dag kom ett brev att de valt att inleda förundersökning. Jag kontaktade även den lokala polisstationen och de erbjöd mig experthjälp. Enligt polisens information berodde deras agerande för att snabbt kunna säkra spår. De hade uppfattat mig som mycket trovärdig. Men faktum kvarstår likväl; allt var en lögn.

  Som man märker har jag vänt på könsrollerna men tyvärr var det första berättelsen inte en lögn. 29 mars 2012 kl 19:14

 192. Andreas skriver:

  @Emma:
  ”Kan du utveckla det där, förklara hur du menar?”
  Vad värderas som attraktivt och hur är det sannolikt att den relativa kvinnosynen är korrelerad till de beteenden som betraktas som attraktiva? Är det sannolikt de som väljs/betraktas som attraktiva har en mer eller mindre fördomsfull/stereotyp/sexistisk kvinnosyn än medelmannen?

  ”Länken är interessant men lite OT om vi ska begränsa diskussionen till det just inlägget handlade om. Tycker däremot det är en viktig fråga att granska, viktig nog att ta i ett alldelles eget inlägg.”
  Nja, den är väldigt relevant för attityder och respekt för lagar och normer i samhället. Området undviks annars ganska aktivt av journalistkåren och forskningen, så det finns inte så mycket i granskningsväg att välja på.

  ”And just for the record, jag är inte samma person som emma med litet e nicket.”
  :-) Ok, jag hade faktiskt inte ens noterat att det var samma namn.

 193. kofoten skriver:

  om jag följer med en kvinna hem och somnar. vaknar av att hon håller om min kuk. V Å L D T Ä K T

 194. Patrik N skriver:

  @Amanda 16 år:
  Anonym man 16 år då?
  Men du vann ju tävlingen om vem hade det värst. Grattis!!

 195. Pelle Billing skriver:

  @LillaMy:
  ”Det känns som att du bara har läst om ordet våldtäkt i en tidning eller snackat lite med en polare och så baserar du hela din bild på det. ”

  Uppenbarligen vet du inte ett dugg om mig och du lyckas inte läsa av något som stämmer. Att tro sig veta vad andra människor upplevt och inte bara av att ha läst en text de skriver är… omoget beteende. Jag tror du kan bättre än så.

 196. Patrik N skriver:

  @LillaMy:
  ”Dina andra tips tyckte jag bara var skitlöjliga. Du lägger ansvaret på dem som blir utsatta istället för på förövarna. Man kan inte veta om en person är en våldtäktsman eller inte förrän det är för sent. Det är det som är det tragiska.”

  Pelle skrev i inlägget:
  Det finns olika saker att säga om våldtäkt men om man ska ha ett konstruktivt fokus är det framför allt två frågor som ska besvaras:

  1.Hur kan samhället minska våldtäkterna?
  2.Hur kan risken att hamna i en riskabel situation minimeras?

  Ett konstruktivt fokus handlar enligt punkt 2 förstås om att framtida våldtäkter kan förhindras genom att man är försiktig och undviker att hamna i en riskabel situation.
  Det är inte löjligt. Det är bra. Det stämmer inte att man inte kan utvärdera människor och få massa signaler och indikationer på att det är läge att vara försiktig. Det är faktiskt ett riktigt konstigt påstående.

  Det här med att skuldbelägga offren, vad är det för grundantagande det handlar om.
  Visst har jag skällt ut mängder med puckotjejer i mina dar som raglat omkring på bakgator och åkt svarttaxi och startat slagsmål med sönderslagen pojkvän som följd mm mm.
  Men skuldbelägga offret?? Det låter nästan akademiskt eller nåttt.
  De flesta människor är förtvivlade över att våldtäkter sker och en hel del vill liksom jag ha 30 sekunder med kräken. Men vad nyttjar sånt till?
  Det Pelle tar upp är ju riktigt konstruktivt.

  Tror du på allvar att Pelle och de flesta här bara vill ursäkta beteendet hos manliga våldtäktsförövare? Då far du kamma dig!

 197. Patrik N skriver:

  @Mariel Asklund:
  http://www.dn.se/nyheter/sverige/friande-valdtaktsdomar-okar-kraftigt

  “– Det verkar som att det i princip krävs ett vittne för att få någon fälld för våldtäkt, och hur ofta sker det. Barn och kvinnor är definitivt en utsatt grupp även rent rättsligt. Jag trodde inte att det var så illa, säger hon.

  På Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund finns en oro för vad allt fler friande domar kan leda till.

  – När man ser den här typen av resultat så är vi oroliga för att kvinnor inte ska tycka att det är värt att anmäla övergrepp, säger förbundsordförande Carina Ohlsson.” ”

  Jag fattar bara inte vad man försöker få sagt och vad som kan göras?
  Om det inte går att styrka att brott skett så kan man ju inte döma någon utan bevisning.
  Har jag missat nåt??

  Som jag förstår det så handlar det om att många många individer inte kan hantera sin vanmakt och frustration över att samvetslösa människor begår övergrepp på oskyldiga människor.
  Och då anklagar man sin omvärld för att vara tolerant mot övergrepp och kräver åtgärder.
  Vad är det då som kan göras som en oupplyst missar. Jag fattar inte.

 198. Adam skriver:

  Jag tycker att man borde smälta ihop alla våldtäktsdömda mäns ansikte till ett och hänga ut i media. Ingen grupp eller enskild skulle bli diskriminerad. På samma sätt borde alla falskanmälande kvinnor visas (och ev även de våldtagna för att se om ett samband finns).
  Ungefär som länkarna nedan visar:
  http://2.bp.blogspot.com/-Bh39OVYPa7E/TW_q0i9uiPI/AAAAAAAACP8/o8Ybl-guyno/s1600/average_faces_of_men-741954.jpg
  http://www.ultrafeel.tv/wp-content/uploads/image/people/international/faces-women-world-average.jpg

 199. Mariel Asklund skriver:

  @an@n.ym:

  ”Mariel, att 33% frikänns tyder snarare på att det saknas bevis eller att det inte finns tillräckliga bevis i många av de våldtäktsfall som åklagaren driver hela vägen till rättegång. Det visar alltså att åklagaren har en högre benägenhet att driva våldtäktsfall till domstol, trots liten eller ingen bevisning, än vad de har för andra typer av brott. När åklagaren driver mål trots att det inte finns tillräcklig bevisning så ökar också risken att oskyldiga ska fällas.”

  Det betyder det du skrev ovan SAMT att det troligtvis går en del våldtäktsmän fria tror jag. Just för att det kan vara svårt att bevisa något som faktiskt har hänt! Jag har tex. lärt mig att som tjej (och kanske kille också, jag vet inte) ska man inte duscha efter att man har blivit våldtagen utan vänta tills man blivit undersökt. Just för att det är svårt att bevisa något.

  Ang. Frejas påstående som inte styrks så håller jag med dig om att källor kan efterfrågas på det. Men hennes personliga erfarenhet tycker jag inte man ska kräva bevis för.

 200. Mariel Asklund skriver:

  @Patrik N:

  ” Som jag förstår det så handlar det om att många många individer inte kan hantera sin vanmakt och frustration över att samvetslösa människor begår övergrepp på oskyldiga människor.
  Och då anklagar man sin omvärld för att vara tolerant mot övergrepp och kräver åtgärder.
  Vad är det då som kan göras som en oupplyst missar. Jag fattar inte. ”

  Jag tänker mig att de där siffrorna säger att en del våldtäktsmän går fria samt att en hel del blir oskyldigt anklagade. Eller?

  Och att det är mot Det man måste göra åtgärder, alltså att rättsystemet måste finslipas. Men vad man ska göra mot att en del anklagar oskyldiga vet jag inte.

 201. Chade skriver:

  Vårt rättsstaten är uppbyggt så att vissa skyldiga kommer att gå fria (eftersom beviskravet är satt till bortom rimligt tvivel) och vissa oskyldiga kommer att bli dömda (för att bortom rimligt tvivel kan översättas till ungefär 90-95 % säkerhet). Vi vet om det och accepterar att det är nödvändigt för att ha ett fungerade rättssamhälle. Vi har helt enkel en inbyggd rättsosäkerhet i vårt samhälle.

  Och för att återupprepa: våldtäkter är till sin natur ett sådant brott där fler skyldiga än vanligt kommer att gå fria. Paradoxalt nog innebär detta att eftersom ord står mot ord i en stor andel fall och domstolar måste göra trovärdighetsbedömningar (som rent vetenskapligt i bästa fall är att betrakta som jävligt skakiga) så kommer även fler oskyldiga att bli dömda. Rättsosäkerheten är helt enkelt större i sexualbrott än i de flesta andra brottstyper.

 202. Ahab skriver:

  PB glömmer en riskfaktor nämligen särplägat utseende och burriga ögonbryn. Det står i varje fall med i hovrättens domslut mot Billy Butt. Han såg så farlig ut att kvinnorna inte vågade neka honom. Han var dessutom allt för ful för att det skulle vara sannolikt att kvinnorna skulle frivilligt gå med på att ha sex med honom.

  Tur att vi har rättssäkerhet i Sverige?

 203. Nils Jungenäs skriver:

  @Pelle Billing:

  Förlåt jag höll på att glömma.
  Här har du en källa.
  Ang. @Nils Jungenäs:

  http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800012697/2005_17_brottslighet_bland_personer_fodda_sverige_och_utlandet.pdf

  Se sidorna särskilt 37, 41 och 43

  Jag antar att det inte var påståendena om att psykfall och återfallsförbrytare är kraftigt överrepresenterade, som krävde källhänvisning.

  Nu framgår det inte med någon särskild tydlighet. Man får räkna lite själv och korsa de olika tabellerna med varandra. Gör man det så framträder dock en bild som pekar åt att situationen i Sverige liknar den här: http://www.dagbladet.no/2009/04/15/nyheter/voldtekt/innenriks/5759702/
  De extremt fåtaliga svenska nyhetsmedier som ens NÄMNT denna norska ”nyhet” har kallat det för ”Chocken från oslopolisen.” eller liknande.

  Lägg därtill två överfallsvåldtäktsmän de senasdte 10 åren som faktiskt var födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar (som det heter i BRÅ) – dessa var båda psykiskt sjuka. Båda dessa fall slogs upp stort i Svensk media.

  Plåga inte våra högstadiepojkar med tjat om ”kvinnosyn” och ”den manliga sexualiteten” snälla. Det är mycket mycket mycket sällsynt att en överfallsvåldtäkt begås av en person som INTE är antingen född i afrika eller mellanöstern, är psykiskt sjuk, eller tidigare dömd för flera våldsbrott.

 204. Adam skriver:

  Tack för ovanstående kommentar!

  Plåga inte oss vanliga laglydiga män med tjat om “kvinnosyn” och “den manliga sexualiteten” snälla.

  *****************************************

  INGEN ska behöva känns sig orolig för att kunna bli oskyldigt dömd. Detta ska aldrig någonsin behöva betvivlas.

 205. Thomas skriver:

  ang kvinnohunger mm: Mitt råd till män är följande: Gift er med tex en muslimsk kvinna eller någon ni med säkerhet vet inte är feminist och behandla henne som en prinsessa. Svenska kvinnor är överlag stora, tjocka och fula och förtjänar inte manlighetens gunst, så till vida de inte först vill bevisa motsatsen. Svenska kvinnor är inte värda ens en handvändning, låt de vara. De har ändå inget att erbjuda. Deras sexuella hyckleri är ingenting värt. Allt de lyckats med är att skapa kaos och förvirring och tro mig värre blir om ni låter er luras av deras fasad. Inse fakta: De kan på sin höjd endast fresta ögonen på en man men kom ihåg; de har inget att erbjuda. Låt feminismen vissna.

 206. mats skriver:

  Det pågår en intressant våldtäktsrättegång nu.
  En gruppvåldtäkt i Mariannelund. Minst 8 män på en kvinna som det verkar.

 207. Nils Jungenäs skriver:

  @Thomas:

  Jag tycker bara synd om dig.
  Du måste haft en otrolig otur när du träffat kvinnor.

  Hade jag inte haft så låga tankar om våra meningsmotståndare, hade jag trott att du var ett troll.

 208. LillaMy skriver:

  @Pelle Billing:

  Nej, jag vet ingenting om dej. Det var därför jag skrev att jag tycker det känns så. Det är det intrycket jag får när jag läser ditt inlägg. Du får det att låta så enkelt.

  Precis som mitt intryck att amanda 16/anonym man egentligen kallar sig för medborgare x och att hela händelsen är påhittad. Jag har aldrig läst ett vittnesmål i novellform och hela händelseförloppet låter inte trovärdigt.

 209. LillaMy skriver:

  @Patrik N:

  Nej, det är inte alltid så att man kan se om en person är en våldtäktsman eller inte. Många verkar tro att våldtäktsmän ser skumma ut och har ingen social förmåga och att man kan se på klädseln om de är våldsbenägna eller inte. Det är en myt. Det kan vara någon som man trodde var en vän, eller det kan vara någon som verkar vara jättejättesjyst.

  Nej, jag tycker inte att det är konstruktivt att förenkla komplexa samhällsproblem. Jag tycker inte att det är konstruktivt att fortsätta sprida myter om sexuellt våld. Det är för många som tror på såna här myter. Jag har inte sagt att jag tror Pelle gör det medvetet (så jag tänker inte kamma mej idag), men jag tror inte att det gör mycket nytta.

  Intressanta frågor att ta upp istället är:
  Hur reagerar jag om min vän trakasserar någon? Hur reagerar jag om någon blir utsatt för något han/hon inte gillar men den som utför detta inte är en dålig person? Hur reagerar jag om min vän blivit anklagad för våldtäkt?

  Hur får vi unga sjysta killar att stå emot trycket att ha mycket sex för att få respekt av sina kompisar? Hur får vi unga sjysta killar att ta det lite lugnare ibland? Man ska inte få massa skit om man är ung och kåt och samhället faktiskt uppmuntrar killar att vara påstridiga trots att tjejen är passiv. Det är väldigt onödigt att ett enkelt missförstånd ska leda till att en person blir utsatt för något han/hon inte vill, när inte den som utsatte honom/henne för det ens hade en tanke på att det kunde vara så att det han/hon gjorde inte var ok. Då ville liksom ingen av parterna att det skulle hända.
  Hur får vi unga tjejer/killar att kunna vara tydliga med att sätta gränser mot personer som de tycker om på ett sätt där den andra personen inte har någon anledning att bli sur? Eller hur får man unga att börja prata med och lyssna på varandra om svåra ämnen som sex och relationer. Hur ger man tjejer en annan bild än den att det alltid är killen som är på och tjejen som är passiv? På det sättet så kan man undvika massa onödiga situationer, tror jag.

  Det här tog han faktiskt upp lite grann. Är det vanligare med en viss typ av våldtäkter inom vissa samhällsgrupper och i vissa situationer? Om ja, hur motverkar vi att dessa begås? Vilka är gärningsmännen? Varför begår vissa män våldtäkter? Inte ”Hur undviker kvinnor dessa situationer?” För då tror jag inte att vi löser något problem.

 210. Nils Jungenäs skriver:

  @LillaMy:

  ”-Hur får vi unga sjysta killar att stå emot trycket att ha mycket sex för att få respekt av sina kompisar?”

  Så har jag inte upplevt att det är. Det där är en myt. Har du några belägg för det påståendet?
  Jag är 34 och har varit sexuellt aktiv sedan jag var 13. Hon var lika gammal och det var hon som tog initiativet och jag berättade det inte för någon av mina kompisar.

  ”-Hur får vi unga sjysta killar att ta det lite lugnare ibland?”

  Vad är problemet? Säg ”Nej” om någon gör ocälkommna närmanden.
  Hur får vi bort bilden av att manlig sexualitet är något fult? Under många år i min ungdom led jag av den bild av manlig sexualitet som du speglar. Jag vågade sällan ta initiativet till att närma mig kvinnor. Inte förrän jag passerade 20 insåg jag att tjejer faktiskt ville ha sex med mig och bara satt och väntade på att jag skulle ta initiativet. Den insikten satt långt inne och min värld förändrades fullständigt när jag vågade börja stöta på tjejer.

  Tillägg:
  ”-Hur ger man tjejer en annan bild än den att det alltid är killen som är på och tjejen som är passiv?”
  Är det inte så det generellt ser ut då?

 211. Törnrosa skriver:

  LillaMy: Jag måste skriva lite här för att kunna ”tumma” dig. Dessutom vill jag spara hela den här diskussionen också, eftersom jag själv deltagit i liknande heta ämnen. Jag sparar bara sådant som jag själv deltagit i. Och den här tråden tycker jag kan bli ett bra jämförelsematerial.
  mvh

 212. Patrik N skriver:

  @LillaMy:
  ”Hur får vi unga sjysta killar att stå emot trycket att ha mycket sex för att få respekt av sina kompisar? Hur får vi unga sjysta killar att ta det lite lugnare ibland? Man ska inte få massa skit om man är ung och kåt och samhället faktiskt uppmuntrar killar att vara påstridiga trots att tjejen är passiv. Det är väldigt onödigt att ett enkelt missförstånd ska leda till att en person blir utsatt för något han/hon inte vill, när inte den som utsatte honom/henne för det ens hade en tanke på att det kunde vara så att det han/hon gjorde inte var ok. Då ville liksom ingen av parterna att det skulle hända.”

  Ok Lilla My. Jag trodde vi talade om något allvarligt såsom våldtäkt.
  Du håller inte isär på saker och ting verkar det för mig som.
  Varför talar du om så många saker samtidigt som om de hör ihop och är samma sak?

  Så när som helst kan en kompis komma och våldta dig? För han fattar inte att det inte är ok? Kanske din bror din pappa? Din morfar?

  Och de STACKARS KÄRA unga männen som inte känner igen sig i din filosofi ska svälja och se glada ut. Stackars jävlar!! Stackars små utsatta övergivna av alla olyckliga jävlar!

  Jag har lyssnat på sånt här luddigt skuldbeläggande av män i hela mitt liv. Det är nonsens. Vet du hur onytt det är?

  Själv växte jag upp med kvinnor som var sexuella varelser. Fick inte upp den första gången för tjejen var så på och jag var så oredo. Hon kände inte av situationen alls. Asjobbigt.
  Inte fan lastar jag henne för det såklart.

  De här unga kåta killarna du talar om. Vad är det för miljöer vi talar om?
  Kan vi kanske separera ut dem du talar om?

 213. LillaMy skriver:

  Ni förstår uppenbarligen inte vad jag menar. Jag hinner inte svara nu, så jag gör det imorgon.

 214. Genessin skriver:

  Anledningen till att våldtäkter begås är att det råder snedfördelad sexuell maktbalans mellan könen. Den kvinnliga könsmaktsordningen måste brytas och mannen måste bli sexuellt likavärd kvinnan.

 215. Emma skriver:

  @ Genessin: ”Anledningen till att våldtäkter begås är att det råder snedfördelad sexuell maktbalans mellan könen.”
  -Menar du på fullt allvar att en kvinna våldtas för att hon har f ö r m y c k e t sexuell makt? Och hur är det med de män som våldtas, har de också för mkt sexuell makt?

 216. Genessin skriver:

  Emma. Javisst är det så. Kan du komma på någon annan anledning?

  Män som våldtas på beställning av kriminella grupper är en annan sak. Det är inget jag analyserar. Det får du fråga dom om.

 217. Erik E skriver:

  Visst är feminismens hegemoni frustrerande, men jag har svårt att se den som ett motiv till våldtäkter.

  Troligare orsaker är att fler situationer som på sin höjd hade räknats som sexuellt utnyttjande nu klassas som våldtäkt och att fler uppmuntras att anmäla, se t.ex assangefallet.

  Alkohol är säkert en bidragande orsak (både hos mannen och kvinnan). Vi vet att alkoholbruket ökat.

  Känsligt, men en stor faktor är kvinnosynen i patriarkala invandrade kulturer, säkert ej sällan i kombination med ”omvänd” rasism. En klar majoritet av förövarna har invandrarbakgrund.

  Rent allmänt tycker jag att överfallsvåldtäkter bör vara prioriterat av politik och polis helt enkelt för att det är samhällets ansvar att offentliga platser ska vara säkra, medan samhället har svårare att styra vem folk släpper in i sitt hem eller går hem till. Där har individen ett eget ansvar – vilket inte är detsamma som att offret har någon skuld.

  Jag har också intrycket att det riktigt grova våldet i samband med våldtäkter ofta är just vid överfall. Den traumatiska upplevelsen torde också vara väsentligt värre i sådana fall.

 218. Robert skriver:

  @Pether: @Pether: Vilken jävla planet kommer du ifrån? På vilken grund hävdar du att det finns en massa ”falska anmälningar”? Lägg fram dina fakta. Och vad menar du med rättsosäkerhet? Statistik för exempelvis 2008 visar på ca 5500 anmälda våldtäkter. Endast 200 av dessa fall ledde till fällande dom. Om något visar väl det på hur dåligt rättssamhället är på att stödja utsatta kvinnor. Att det ser ut så här leder ju till att många drar sig för att anmäla.

 219. Emma skriver:

  @ Genessin: Att den som våldtar en annan människa helt enkelt vill göra en annan människa illa och ta makt och kontroll ifrån honom/henne. Samt använder alla möjliga dåliga ursäkter för att rättfärdiga sitt beteende inför sig själv och andra. Igen, anser du fortfarande att den svenska (eller afghanska eller saudiska osv..osv..) kvinna som blir våldtagen, eller alla otaliga kvinnor i olika typer av samhällen som måste vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken att bli det, blir eller riskerar att bli våldtagna för att de har f ö r mkt sexuell makt?

  ”Män som våldtas på beställning av kriminella grupper är en annan sak. Det är inget jag analyserar. Det får du fråga dom om.”
  Vem har pratat om ”män som våldtas på beställning av kriminella grupper”? Män kan också våldtas, inte bara av ”kriminella grupper.” Så, igen. Män som blir våldtagna, blir de våldtagna pga nån ”manlig könsmaktordning” som givit dem för mkt sexuell makt då enligt din logik?

  /over n’ out över påskhelgen nu/

 220. LillaMy skriver:

  @Patrik N:
  Och till nils jungenäs:

  “Hur får vi unga sjysta killar att stå emot trycket att ha mycket sex för att få respekt av sina kompisar?”

  Varför skrev jag såhär? Jo, för att bland ungdomar är det i de kretsar där sex ses som en statusgrej och där det konsumeras mest porr som det också begås flest ungdomsvåldtäkter. Det finns flera undersökningar som har visat detta, men jag hittar inte källan nu. Jag har för mig att jag också läst det på RFSU, men det var länge sen så jag är inte säker. Jag kan försöka hitta en källa om jag orkar leta upp en.
  Om ni inte känner igen er i det här grupptrycket som jag pratar om, så är väl det jättebra för er. Ni kan däremot inte förneka att det existerar ett sånt här tryck på killar att vara hårda och ta för sig? Hur ser könsrollerna ut i pornografin? Mannen är dominant och kvinnan har inga egna sexuella preferenser. Bara för att ni inte känner igen er själva i det här så kan ni inte säga att det inte existerar.

  ”Man ska inte få massa skit om man är ung och kåt och samhället faktiskt uppmuntrar killar att vara påstridiga trots att tjejen är passiv.”

  Varför skrev jag såhär? Jo, för det är ju så att när man är i tonåren så har man mycket hormoner och det är klart att det är naturligt att man vill testa på sex. Vissa vill vara mer promiskuösa än andra, och det är helt ok så länge man inte gör något mot någon annan som den andra inte är med på. Att uppenbart stöta på någon är naturligtvis helt ok, man ska inte klandra någon för att vara intresserad av en annan person, eller som ni uttrycker det ”man ska inte skuldbelägga den manliga sexualiteten”. Man ska inte heller smutskasta tjejer som uppenbart visar intresse för någon. Däremot kan man göra en person uppmärksam på att det kan kännas hotfullt för den andra personen om man gör närmanden när som den andra inte är beredd på och om man fortsätter trots att den andra personen försöker ta avstånd.
  Det finns en kultur i vårt samhälle som uppmuntrar killar att dominera tjejer och inte lyssna på tjejers nej, och det skapar problem. Det kan ni inte förneka, även om ni själva inte känner igen er i det. Jag har upplevt det flera gånger, nästan alla tjejer jag känner (och några killar) har någon gång råkat ut för en person som bara inte lyssnar, eller tänjer rätt rejält på gränserna för vad som är ok.

  Jag vill inte tro att alla som någon gång har gjort övertramp mot en annan person är psykopater och rakt igenom onda. Jag tror att det till viss del kan bero på okunskap. Att man inte fattar att en kyss inte alltid betyder sex, att man utan att tänka på konsekvenserna utnyttjar sina möjligheter när den andra personen är berusad, att man börjar knäppa upp kläderna på en som ligger och sover bara för att han/hon kanske visat intresse i början av kvällen. Om en person vill ta en person åt sidan och bli lite mer privat så kan det från den andra personens sida uppfattas som hotfullt att bli ”inlåst” i ett hörn, men det tror inte jag att den första personen alltid är medveten om. Det finns problem åt andra hållet också. En del tjejer tror på myten att en kille alltid är kåt, och är han inte det så är det fel på honom, för de tror att alla killar är kåta djur och vill alltid ha sex.
  Man måste informera tidigt om vad som är ok och vad som inte är ok och att två personer inte alltid vill göra exakt samma sak, även om de är intresserade av varandra.

  Och jag tycker att bilden av att tjejen alltid är passiv är osund. Det gör väl inte så mycket om killen är den som tar initiativ verkar ni tycka. Det låter inte så illa när ni uttrycker det så. Det låter som att en person kommer fram och stöter på den andra för att inleda något gemensamt. Det är såklart helt ok.
  Det jag tycker är onormalt är när en person gör närmanden och fortsätter utan att få någon som helst respons från den andra personen. Ena parten fortsätter och fortsätter och den andra visar inget som helst intresse tillbaka. Den andra personen kanske drar sig undan, eller avvisar personen, men den ”initiativtagande” bara fortsätter tills den andra personen flyr därifrån. Jag tycker det är onormalt att en part tycker att det är ok att göra närmanden genom att försöka dominera och hålla fast den andra personen utan att veta om den personen ens gillar att bli fasthållen. Det här förekommer. Ni kan inte förneka det. Sen tycker jag också att det är tråkigt att tjejer inte vågar gå fram på samma sätt som killar. Det begränsar deras möjligheter att välja vem de vill inleda något med och det begränsar också killar som inte vågar vara den som tar första steget.

  Sen kommer det tyvärr alltid finnas enstaka empatilösa, själviska rötägg och personer som i tid och otid har benägenhet att ta ut sin frustration på andra människor och som inte självmant kommer att ändra sig. Hur ska man hantera såna? Såna här finns utspridda överallt i samhället. Hur ska man stoppa dem från att skada andra? Det är det som är den svåra frågan som behöver lösas, tycker jag.

  Nils Jungenäs: ”Vad är problemet? Säg “Nej” om någon gör ocälkommna närmanden.”

  Hade det varit så enkelt så hade det inte förekommit några våldtäkter. Det fattar du väl själv?
  Om en tjej säger nej för att hon inte vill ha sex kanske hon ändå gillar killen så hon kanske inte vill stöta bort honom helt. Hon kanske bara ville kyssas, men då tolkar killen det som att hon ville ha sex trots att hon har sagt nej. Hon kanske inte vill ha sex på vilket sätt som helst, men bara genom att ha visat intresse för killen så tolkar han det som att hon säger ja till allt. Om tjejen sover över hos en kille som hon litar på så betyder inte det att hon vill ligga med honom. Sådana här scenarion är vanliga i våldtäktsfall.

  Det är inte överfallsvåldtäkter som är svåra mål. Det är skitenkelt för en domare att fatta att man inte vill bli påhoppad och nedtryckt och ha sex med en främling i en parkbuske. Förmodligen så har offret fysiska skador och förmodligen har förövaren gjort samma sak förut.
  Det svåra är när personerna har en relation på något sätt, och det är det allra vanligaste våldtäktsscenariot. Det är vanligast att det är en bekant, en vän eller en partner till offret som är förövare.

  Ett personligt exempel:
  Jag hade en vän i gymnasiet som blev våldtagen av en som hon trodde var sin bästa vän (och bara för att poängtera för alla rasister, så kan jag berätta att han var etniskt svensk och medelklass). De hade känt varandra i flera år. Hon berättade det för mig några veckor efter att det hade hänt. Det var efter en fest och hon låg och sov och vaknade av att han låg ovanpå och penetrerade henne. Hon fick panik och skrek och sprang därifrån och låste in sig på toaletten. Killen fick också panik när hon vaknade. Hon tyckte inte att det var någon idé för henne att anmäla, trots att det fanns flera vittnen, för hon sa att hans killkompisar förmodligen aldrig skulle hänga ut sin kompis. Jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till det hela eftersom jag kände båda två. Jag tror att killen ärligt ångrade det han gjorde, eller så var han bara rädd för att bli anmäld. Jag tror att han kanske var kär i henne och han var dessutom släkt med en till i vårt kompisgäng. Jag tog hennes parti för jag tyckte att han var en idiot redan innan, men hon reagerade inte som jag trodde att hon skulle göra. Han hade varit jätteberusad och gjort närmanden under kvällen som hon hade avvisat, men hon sov bredvid honom för jag antar att det var honom hon litade mest på på festen. Litar man på en person så vill man ju inte tro att den personen ska försöka ha sex med folk som ligger och sover.
  Jag ville inte att han skulle komma undan med det, men skulle jag uppmuntra henne att gå igenom en jättejobbig rättsprocess när jag inte kan hjälpa henne med någonting juridiskt? Mitt vittnesmål skulle inte vara värt så mycket för jag var inte där, jag vet ju inte exakt vad som hände den kvällen, utan det är hennes berättelse jag har fått. Skulle något av vittnena kanske ställa upp för henne ändå eller skulle hon bli hotad? Det var säkert skitjobbigt för henne, trots att hon är en väldigt stark och självständig tjej. Hon visade inte några känslor alls. Jag var inget bra stöd för henne där, jag hade ingen aning om hur jag skulle reagera. Hon verkade liksom inte vara traumatiserad av det som hände, utan verkade tycka att det var jobbigare att det gick rykten om det och att hennes ex fick reda på det och skickade sms till henne. Det kändes som att hon försökte vifta bort det. Hon ville inte heller prata mer om det efter att hon hade berättat det för mig, men jag vet inte hur hon kände. Hon bröt heller inte kontakten med honom direkt, utan det tog några månader innan hon sa upp vänskapen. Jag tyckte hennes reaktioner var jättekonstiga, men jag tror jag förstår henne bättre nu (eller kanske inte). Jag skulle förhoppningsvis reagerat annorlunda idag och jag mår dåligt när jag tänker på hur värdelös vän jag måste ha varit för henne då.

  Det är helt sjukt att folk som aldrig har varit med om sexuella övergrepp ska sitta och tycka om saker som om de inte existerar för ”jag känner inte igen mig i det”. Skulle någon erkänna om de känner igen sig som förövare? Hur många som har begått en våldtäkt går ut och erkänner det? Hur många är beredda att inse att deras kompis kanske är en våldtäktsman? Nästan ingen!
  Hela den här tråden består nästan bara av personer som har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller sexuella trakasserier kontra personer som säger att de hittar på sina personliga berättelser. Det verkar vara mer provocerande att prata om övergreppen än att de faktiskt förekommer i vårt moderna samhälle och att folk far illa. Våldtäkter är komplicerade och det är allvarligt att det finns så mycket fördomar kring sexualitet och sexuellt våld.

 221. LillaMy skriver:

  @Törnrosa:

  Vad är det du ska jämföra? Du är medveten om att PB har tagit bort en del inlägg?

 222. Katarina skriver:

  Jag anser att man helt enkelt ska lära folk (män och kvinnor) att respektera andras gränser. Det finns ett enkelt sätt att undvika att våldta någon. Fråga! Fråga om den andra vill. Vill den inte – låt bli. Om den är extremt berusad eller sover och därför inte kan svara kan man vänta tills den vaknat nykter.

  Tyvärr är inte alla föräldrar/uppväxtvillkor perfekta, och några kommer alltid att växa upp med empatistörningar eller sakna respekt för gränser – sina egna och andras. Men det är väl de störda individerna vi ska jobba med (och skydda samhället från), inte offren?

  Många våldtäkter/sexuella övergrepp (även misshandel) av kvinnor och män sker ju hemma, av en partner (oftast manlig, men det finns absolut kvinnliga förövare). Om man ska ge råd för att undvika våldtäkt/andra övergrepp borde ju ett vara ”skaffa aldrig en partner” eller ”släpp aldrig in någon du är förälskad i i ditt hem och besök inte hans/hennes hem”.

  Trots att övergrepp i hemmet är vanligare än överfallsvåldtäkter begränsar många kvinnor (och förmodligen även män) sin rörelsefrihet för att de är rädda. Vad gör det (t.ex. med den demokratiska tanken om frihet) när en stor del av befolkningen är rädda för att röra sig ute, speciellt under de mörka timmarna (som ju i Sverige är rätt många under vintern)?

 223. LillaMy skriver:

  @Katarina:

  Jag håller helt med. PB och de flesta av hans anhängare verkar tyvärr inte inse det. Om vi ska lägga ansvaret på dem som kan bli utsatta istället för de som begår brott så måste vi leva som i Saudiarabien, och det tror jag inte många vill.

 224. Rune skriver:

  @LillaMy:
  att vara medveten om risker och försöka minimera dessa medför inte att man per automatik att lägga ansvaret på offer istället för brottsling. Så svart/vit är inte världen. Jag kan lova dig att jag skall ge mina barn råd när dom växer upp om olika faror som finns, men om dom någon dag skulle åka ut för en brottsling, så inte fan kommer jag att lägga skulden på dom.

 225. Törnrosa skriver:

  LillaMy: Det jag håller på med kan bli en övergripande grej och den kommer i så fall inte att gå in på person så det är inget som ska oroa någon. Är inte ute efter hur någon enskild agerar, vare sig här eller på de andra sidorna som ingått i det hela. Dessutom ligger det i framtiden. mvh

 226. LillaMy skriver:

  @Rune:

  Jag tycker inte att det är dåligt att ge tips för att skydda sig som privatperson. Jag skrev själv ner en del bra tips som han inte tänkte på (och jag tyckte att hans tips inte var speciellt bra). Däremot är det inte så man löser ett samhällsproblem. Nu är PB en känd bloggare som når läsare som inte de som jobbar med kvinnofrågor når ut till. Han skulle kunna göra något konstruktivt och peka ut lösningar på det här samhällsproblemet. Han skulle kunna komma med förslag på hur man gör så att färre män blir våldtäktsmän, vilka faktorer ligger bakom deras beteende? Hur borde omvärlden reagera vid misstanke om sexuellt våld? Men det gör han inte, han säger att den frågan (hans fråga 1) redan är besvarad som om allt vore klart och vi inte kan göra mer. Det är inte sant. Jag tycker att blogginlägget var helt meningslöst och tillför ingenting annat än fördomar till jämställdhetsdebatten.

 227. Nils Jungenäs skriver:

  @LillaMy:

  ”-Om vi ska lägga ansvaret på dem som kan bli utsatta istället för de som begår brott så måste vi leva som i Saudiarabien, och det tror jag inte många vill.”

  Vadå istället? Vad har du fått det ifrån? Det ena utesluter väl inte det andra? Kan du länka till EN ENDA antydan i den riktningen är du snäll.

  I en offentlig debatt inför åhörare är det viktigt att kunna argumentera även med personer som inte klarar av att resonera logiskt. Jag får förvisso inte ut något av det, men jag kan visa åhörarna att jag har rätt och den andra har fel.
  …men vad sysslar vi med här LillaMy?
  Vi försöker diskutera saker på ett konstruktivt sätt – berika varandra med olika erfarenheter och perspektiv. Eller ska vi bara tjaffsa och gräla?

  I verkliga livet, öga mot öga, brukar jag använda såna som dig för att öva mig inför offentliga debatter.

 228. Medborgare X skriver:

  @Robert:

  Hur stor andel av alla våldtäktanmälningar som är falska (det vill säga att anmälaren med uppsåt falskeligen anmäler en annan person) är svårt att veta. Däremot vet vi att Det är ju långt ifrån alla våldtäktsanmälningar som verkligen handlar om fall som man traditionellt sett tänker på när man hör ordet våldtäkt. Långt ifrån alla fall är så entydiga som fallet med Oksana i Ukraina som först våldtogs av tre män och sedan blev satt eld på eller det aktuella fallet i Mariannelund där åtta män är åtalade för att ha gruppvåldtagit en kvinna på en flyktingförläggning.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/satte-eld-pa-valdtaktsoffer_6951859.svd
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5038869

  I den typen av fall råder inget som helst tvivel om att en våldtäkt har skett.

  Men om man tittar på alla de anmälningar som kommer in till polisen och som i många fall aldrig leder till åtal, så är det inte alls lika tydligt att någon våldtäkt överhuvudtaget har skett och än mindre vem gärningsmannen är. Det gäller den absoluta majoriteten av de drygt 5000 anmälningar som gör varje år.

  För något år sedan listade Sydsvenskan alla 41 våldtäktsanmälningar som gjordes i Lund 2010 tillsammans med en kort beskrivning och som inte i ett enda fall ledde till åtal.

  http://www.sydsvenskan.se/lund/41-anmalda-valdtakter-ndash-noll-atal/

  I vilka av dessa fall har det verkligen skett en våldtäkt? I hur stor andel av anmälningarna har det verkligen skett en våldtäkt? Vad mer skulle polisen kunna göra i de olika fallen?

  Även om det inte är frågan om falska anmälningar så är det i många fall frågan om felaktiga anmälningar. Det har helt enkelt inte skett något som kan liknas vid en våldtäkt. Trots det står de kvar i den officiella statistiken över våldtäktsanmälningar och medverkar till att uppklarningsprocenten upplevs som väldigt låg.

  Det man också kan konstatera är att det i flera fall förekommit psykisk sjukdom hos den som anmält och att det i många fall finns alkohol med i bilden. När det gäller just alkohol så tycker jag att den här berättelsen av Anna Ekelund är ganska sedelärande:

  http://www.sourze.se/Utg%C3%A5_inte_fr%C3%A5n_v%C3%A5ldt%C3%A4kt_10459844.asp

  Den visar hur olika män och kvinnor många gånger reagerar när de vaknar upp naken i en säng tillsammans med en av det motsatta könet efter en blöt fest. Varför denna attitydskillnad mellan könen?

 229. Runar skriver:

  Riksadvokaten opprettet for noen år tilbake en arbeidsgruppe som skulle se på den høye henleggelsesprosenten i voldtektssaker, bl.a ved å se på kvaliteten på politiets etterforskning.
  Politiadvokat Thomas Utne Pettersen skrev så en artikkel om falske voldtektsanmeldelser på bakgrunn av å ha deltatt i denne undersøkelsen, og mente at disse er en av hovedårsakene til den høye henleggelsesprosenten.

  http://www.dagbladet.no/kultur/2007/12/15/521293.html

  Videre kommentarer i ettertid:
  http://www.dagbladet.no/2010/10/02/nyheter/innenriks/falske_anmeldelser/13658041/

 230. Medborgare X skriver:

  @Runar:

  Intressant artikel som bekräftar och dessutom går ett steg längre än artikeln i Sydsvenskan.

 231. Törnrosa skriver:

  LillaMy: Vad det övergripande går ut på är bl a bemötande. Tillrättavisningar, översitteri, härskartekniker, snobberi med wikipedias argumentationsfel. Listan kan göras lång. Material saknas inte. Ha det bra LillaMy – nu tackar jag för mig.

  PS: Hoppas du förstår att det inte har något med dina skriverier att göra.

 232. LillaMy skriver:

  @Nils Jungenäs:

  Jo, jag ska förklara varför mitt intryck är att PB lägger större delen av ansvaret på offret snarare än förövaren. Det är faktiskt så att han inte tar upp några förslag på åtgärder på hur vi ska motverka att fler blir förövare. Jag hittar inte ett enda förslag. Han skriver att vi redan har åtgärder och sen lämnar han frågan hängandes i luften. Hittar du som kan tänka logiskt något svar på fråga 1 i artikeln?
  Jag hittar bara förslag på hur man ska minska sin egen risk som privatperson, och det var bara ett tips som var bra och det var att hålla sig nykter. De andra tipsen tyckte jag var löjliga och jag har skrivit varför. Sen har jag lagt till lite egna tips som jag (som inte kan tänka logiskt) tyckte var bättre, t.ex. att hålla koll på sin drink. Jag känner minst två stycken som blivit drogade, men tack och lov inte våldtagna.

  Och Nils, om du nu ska vara med i någon offentlig debatt så tycker jag att du ska framföra din logiska lösning på våldtäktsproblemet:
  - Att berätta för tjejer att de kan säga nej eftersom män inte är tankeläsare. Först när de förstår att män inte kan läsa tankar kommer allt sexuellt våld att upphöra omedelbart!
  Jag tror du kommer få mycket brett stöd hos dina åhörare när du ställer din teori mot folk som faktiskt vill diskutera förebyggande åtgärder. Vad härligt att du vill förbättra samhället genom att uppmuntra till 0 (noll) åtgärder. Lycka till!

 233. Rune skriver:

  @LillaMy:

  Har du läst:
  ”Därför kommer resten av denna text att fokusera på riskfaktorer för våldtäkt, och hur man kan minimera risken att bli utsatt (utan att göra avkall på livets nöjen).”

  Varför förväntar du något annat av Pelles text än vad han skriver att han skall ta upp?

 234. Daniel skriver:

  @LillaMy
  ”Jo, jag ska förklara varför mitt intryck är att PB lägger större delen av ansvaret på offret snarare än förövaren. Det är faktiskt så att han inte tar upp några förslag på åtgärder på hur vi ska motverka att fler blir förövare”

  Jaha så när jag går in på Forex hemsida och läser tips på hur jag inte ska bli snodd på reskassan på min semester, så lägger de alltså skulden på offret.

  Mycket logiskt resonemang…NOT!

 235. LillaMy skriver:

  @Törnrosa:

  Oj, jag brukar försöka undvika så mycket som möjligt att inte göra fula argumentationsfel. Jag gillar inte det korkade debattklimatet. Om jag upplever en artikel som vinklad så brukar jag poängtera att jag upplever det så. Sen brukar jag försöka att inte medvetet misstolka dem jag debatterar med. Jag hatar när bloggare hittar en forskningrapport och drar egna slutsatser som inte ens forskarna själva vågar dra.
  Om du hittar något knas i mina resonemang så vill jag jättegärna veta vad det var. Jag var lite hård mot pelles tips, men det tycker jag har högre krav på folk som profilerat sig i ett visst debattämne. Då kan man inte sitta och glömma bort massa viktiga frågor i ämnet, tycker jag.

 236. Nils Jungenäs skriver:

  @LillaMy:

  1. Vad i Pelle Billings text kan tolkas som att han skuldbelägger offren ISTÄLLET FÖR gärningsmännen?
  2. Vem förutom Pelle har sagt eller ens, enligt dig, tyckts mena att man ska lägga ansvaret på offret ISTÄLLET FÖR gärningsmannen?

  Edit: tillägg
  LillaMy: Törnrosa menar tvärt om. Hon tar illa vid sig och anser att man är snobbig och översittare om man påvisar bristande logik i hennes resonemang. Istället för att ta till sig andras synpunkter och revidera sin egen syn och sina uttalande så angriper hon bara ånyo sin debatt motståndare (som hon uppenbart ser oss andra).

 237. Mariel Asklund skriver:

  @Nils Jungenäs: Alltså offret bör inte ha SKULD alls. Möjligtvis dumförklaras osv. Men inte skuld. Det har bara gärningspersonen tycker jag.

 238. Törnrosa skriver:

  LillaMy: Det du tog upp om drinkarna t ex tyckte jag var kanon. Det är ett problem som jag också haft både kvinnliga och manliga vänner som råkat ut för. Två killar erkände för mig att de drogat min killkompis. mvh

  Nils Jungenäs: Vet inte var du får dina fantasier ifrån. Läs igenom vad du själv skriver till andra och begrunda varför du får så pass dålig respons som du får.

  PS: tänkte på det. Du tolkade in något som jag inte menat. HALMGUBBE på dig :-D

 239. Patrik N skriver:

  @LillaMy:
  ”PB och de flesta av hans anhängare verkar tyvärr inte inse det. Om vi ska lägga ansvaret på dem som kan bli utsatta istället för de som begår brott så måste vi leva som i Saudiarabien, och det tror jag inte många vill.”

  Osama Bin Laden talade om vikten av att kvinnor rör sig tyst i mjuka skor bakom neddragna gardiner för att inte riskera att egga män.
  Är det nåt i den stilen du upplever här bland oss ”anhängare”?

  Jisses. Från kvinnofientlig via iskall högervind till Osama. Jaja nånstans ska man göra karriär.

 240. LillaMy skriver:

  @Rune:

  Han skriver att fråga 1 redan är besvarad, vilket den inte är, och sen skriver han att han ska fokusera på fråga 2. Det tycker jag är helt fel prioritering. Sen var inte hans tips speciellt bra heller. Han har tidigare kritiserat de insatser som kvinnojourerna vill göra i fråga 1, då vill jag se vad han har för bättre förslag.
  Han fokuserar på skammen hos en som blir anklagad, men han nämner inte ens skammen hos offret. Han tar inte upp alla fördomar som finns om våldtäkter. Om man tar upp ett allvarligt ämne och vill vara seriös så tar man upp alla aspekter av det. Glömmer man viktiga punkter så blir det en ensidig och vinklad artikel och det är precis vad det här är. Ensidiga artiklar sprider fördomar.
  Om han är jätterädd för att feminister ska äga kvinnofrågor, och om han är rädd för att bli stämplad som antifeministisk trög gubbe, så får han faktiskt göra bättre ifrån sig än såhär. Jag tyckte det var en helt meningslös artikel.
  Han kunde lika gärna skrivit:

  ”Hej, jag gillar inte feminismens svar på jämställdhet, och nu ska jag därför också visa att jag bryr mig om kvinnofrågor. Det finns något som heter våldtäkt. Det verkar tråkigt, men vi har insatser mot det. Nu ska jag gå kritisera kvinnojourernas förslag på förebyggande åtgärder och kalla dem radikalfeministiska. Tack och hej!”

Google