Textanalys klär av jämställdhetspolitiken

23 mars 2012, av Johan Franson

Krönika av Johan Franson.

Jag sitter och läser Regeringens proposition 2005/06:155 – Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken. Jag vill bättre förstå hur makten tänker, så vad är då inte bättre än att läsa deras instruktioner för hur samhället ska styras. Och eftersom jag nu fått tillfället att skriva lite på denna blogg får det bli en proposition om just jämställdhet.

Hela dokumentet är mer än 200 sidor så jag läser bara valda delar som jag slumpmässigt väljer. Men det är något som känns helt fel. Överallt står det hela tiden samma sak. Kvinnor jobbar för lite. Män, när de nämns, är ett problem och bidrar ej. Ordet familj syns inte till. Problemen staten ser finns överallt, och de enda som kan lösa dessa är – staten. I de stycken som innehåller orden ”kvinnors och mäns” så är innebörden konsekvent att de ska särbehandlas.

Men som sagt, jag har bara skummat dokumentet fram och tillbaka, och det är bara en känsla, jag vill få ett mer exakt mått. Jag hittar tjänsten lix.se som erbjuder en utmärkt statistisk textanalys på enklaste sätt. Jag klipper och klistrar in texten och använder mig av ordräkningen.

Om vi bortser från småord som ”och”, ”att”, ”till” och liknande så är det vanligaste ordet ”kvinnor”. Det förekommer 1059 gånger. Ordet ”män” förekommer 541 gånger. Ordet ”barn” 153 gånger. Orden ”familjer/familj/familjen” förekommer 26 gånger. Som sagt, staten ser inte famlijen. Anmärkningsvärt är också att ordet ”kvinna” alltså i singularis förekommer bara 13 gånger. Propositionen pratar hela tiden om gruppen, om kollektivet. Så där ser vi hur propositionen ser på folket, och vilka de riktar sig till.

Vad vill de att vi ska göra då? Ja, det vanligaste orden efter ”kvinnor”, ”män” och ”regeringen” är orden ”arbetet” och ”arbete”. De förekommer tillsammans 464 gånger. En indikation på vad detta handlar om. Propositionen vill ha ut oss i arbete. De vill ha mera skatteintäkter. ”Oavlönat” arbete är som bekant inte beskattningsbart, och då får inte staten sin del som de sen kan använda för ekonomisk styrning. Så beskattningsbart arbete ska det vara, såklart.

Vad finns det sedan för ord de vill styra med? De borde ju förekomma ofta. Efter orden ”arbetet” / ”arbete” så är det vanligaste ordet, just det – ”våld”. Det förekommer 342 gånger. Och när man läser valda stycken handlar det om att kvinnan måste följa statens instruktioner, dvs förvärvsarbeta mera, för att staten ska kunna skydda kvinnan från mannens våld.

Efter det kommer ord som ”uppdrag”, ”procent”, ”åtgärder”, ”insatser”, ”förslag” och liknande. Det är ord som alla visar vilken viktig roll staten ska ta i detta.

Det är alltså så Proposition 2005/06:155 ser på oss som bor i Sverige. Kvinnor ger inte tillräckligt med skatteintäkter. Män ägnar sig åt våld, och är generellt ett problem. Familjen förekommer inte som begrepp. Generella frågor som energi, miljö, etc. måste särbehandlas efter kön. Och den enda som kan rädda oss är staten.

Ordet ”valfrihet” förekommer 2 gånger, ”frihet” förekommer också 2 gånger. I en text som utgick från individen borde ordet frihet förekomma rikligt. Men det gör det inte. Propositionens jämställdhet handlar alltså inte om frihet.

Jag tar detta igen eftersom det är anmärkningsvärt: ordet ”våld” är alltså 170 gånger vanligare än ordet ”frihet” i propositionen. Och detta ska då spegla jämställdhetspolitiken. Var hamnar vi då? Är detta en spegling av Din verklighetsuppfattning?

Gräv gärna fram kloka eller okloka saker ur propositionen ovan! Kommer ni till kompletterande slutsatser? Eller är det någon som gjort en textanalys på någon annan proposition? Kommentera gärna!

Etiketter:  

111 kommentarer på “Textanalys klär av jämställdhetspolitiken”

 1. Erik Norén skriver:

  Hmm, hur var det jämställdhet var formulerad innan?
  Har för mig att det var mer likt ”samma möjligheter och skyldigheter” ?

 2. Patrik N skriver:

  Det är faktiskt helt ohumoristiskt att inse att 14 miljoner generationers tilltro till staten är ogrundad(ok lite färre generationer).

 3. [...] är en krönika av Johan Fransson som analyserar texten Regeringens proposition 2005/06:155 – Makt att forma samhället och sitt [...]

 4. Sara skriver:

  Egentligen säger det första ordet också allt om propositionen
  Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken
  MAKT
  Sedan ordet forma – ja de styrande vill väldigt gärna forma oss men inte som vi själva vill eller efter individen.
  Samhället – är medborgarna, alltså vi, du och jag.
  Att forma sitt eget liv hör endast de med makten till. Nya mål i jämställdheten, att få ut fler kvinnor i arbete och helst då heltidsarbete vare sig de vill eller inte. Ordet jämställd måste också vara med överallt, det måste se bra ut på papperet!
  Sedan så måste man ju klämma till mannen lite eftersom han är så våldsam, och lägga in ordet våld och män extra många gånger så att det går in riktigt.
  Ordet arbete ska också trummas in. Arbetslinjen löser alla samhällets problem, det vet vi ju vid det här laget.
  Ordet familj – ja vad säger man där egentligen? Inte mycket alls, familjen är splittrad och vi tillbringar allt mer tid på arbetet än med familjen, så den är inte så viktig.
  Frihet och valfrihet – klyschor.

 5. Anders Senior skriver:

  Det är i och för sig inget nytt, bara strategien som har ändrats.
  Det började redan på 70 talet (eller tidigare) och har inget med jämställdhet att göra som bekant, det handlar helt och hållet som ovan beskrivs om skatteintäkter. Det började med ett nytt skattesystem (tror det var sambeskattningen) som gjorde att det inte längre gick att försörja en familj på en lön, då kunde man tvinga ut kvinnorna i arbete på det viset. Då fick familjerna (ofrivilligt) sponsra staten genom att via den extra skatteintäkten från dubbelarbetet etablera dagis för barnen att vara på eftersom de inte själva kunde längre, vips! Ett yrke till att beskatta! Nu fick kvinnorna göra samma jobb som hemma, fast betala skatt för det! När vi nu återigen har fått det bättre ställt, och kvinnor (eller män) åter i vissa fall kan välja att vara hemma, så måste staten hitta på något annat; skräm iväg kvinnorna från hemmet, detta har pågått i många år.. Hur många frivilliga hemmafruar säger det med stolthet när de blir tillfrågade? Nä, det är nu mer belagt med skam att vara hemmafru… Texten ovan är helt rätt! Kvinnor och män skall inte vara hemma och jobba skattefritt, vi skall jobba med annat, eller möjligen med samma sak fast hos någon annan, med beskattningsbar lön!
  Vi skall inte städa, klippa gräs eller reparera huset, med hjälp av olika rot och rut avdrag och propaganda för ”ett ojämställt dubbelarbete” skall vi istället luras betala för tjänsterna och hjälpa staten att sopa in mer skatt! Visst för de som har råd att skaffa hemhjälp är det väl en sak, men för lågavlönade blir det tack vara staten detta dubbelarbete, som drabbar bägge könen!

  Så det är helt riktigt, vi är alla skattekossor i statens ögon, inte familjer.
  Fast de kvinnliga skattekossorna utnyttjas som verktyg i propagandasyfte.

 6. Anders Senior skriver:

  …….. Och därav denna stats”feminism”……

 7. S skriver:

  Just det, lysande analyser. Stämmer med min bild av att staten idag mer vill få oss att kunna generera intäkter, men kanske inte främst skatteintäkter utan inkomster genom att vi jobbar i (privata) företag. Genom att tvinga ut alla i arbete, genom denna fiktiva fiende ”generellt mansvåld” (enligt Fransons tidigare analys) så kommer önskad effekt uppnås. Eller?

 8. AV skriver:

  Gjorde en liknande analys av ett modernare dokument: Skrivelse 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014

  Resultatet av 35 sidor:
  Kvinnor(s):170+36
  Våld: 133
  Män(s): 89+43
  Regeringen(s): 69+49
  Jämställdhetsintegrering: 59
  Insatser: 55
  Uppdrag:45
  Arbete(t):44+44
  Åtgärder:41
  Stöd: 34
  Sexuella: 26
  Människohandel: 22
  Rättigheter: 21
  Barn:19
  Makt: 16
  Flickor(s) 19
  Arbetsmarknaden 15 Prostitution 15 Hedersrelaterat 14 Skolan 14 Relationer 13 Övergrepp 10 Pojkar(s) 16 Obetalda 9 Ungdomar 8 Möjligheten 6 Könsskillnader 5 Individer 4 kvinna 4 familjen 2 frihet+ 4

  Det är alltså ingen skillnad. Jämställdhet är kvinnocentrerat, gruppcentrerat, våldscentrerat (mot kvinnor), arbetscentrerat och statscentrerat. Saker som barn, flickor, pojkar, friheter, möjligheter, valfrihet kommer långt ner i prioriteringslistan.

  De ska ändå ha cred för att de tar upp mansfrågor som kortare livslängd och pojkar/mäns sämre resultat i skolan.

 9. Mariel skriver:

  Jag blev nyfiken och laddade ner dokumentet och sökte på ”frihet” varpå detta var det första jag fick läsa:

  ”Mäns våld mot kvinnor; prostitution och handel med kvinnor för sexuella ändamål
  Mäns fysiska, sexualiserade eller psykiska våld mot kvinnor är ett allvar-ligt hinder för jämställdhet.

  Mäns våld mot kvinnor inkräktar på och för-hindrar kvinnors åtnjutande av sina mänskliga rättigheter och grundläg-gande friheter, och är en manifestering av historiskt ojämlika maktför-hållanden mellan män och kvinnor.”

  men jag tänkte att de då kanske hade skrivit om kvinnors våld mot män, så jag sökte på ”kvinnors våld” och fick fram:

  ”Mäns våld mot kvinnor
  Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande problem i vårt samhälle. I FN:s Platform for action från Pekingkonferensen 1995 skri-ver man i inledningsparagrafen att våld mot kvinnor, fysiskt, sexuellt och psykologiskt, förekommer i alla samhällen, i alla samhällsklasser och kulturer. Vidare skriver man att våld mot kvinnor kan vara både en orsak till och en konsekvens av fattigdom.
  26
  Det finns olika sätt att mäta kvinnors våldsutsatthet.”

  Men hur man ska tolka detta vet jag inte riktigt…

 10. Mia. skriver:

  Nej småbarnsföräldrar ska inte hetsas ut i heltidsarbete. Barnen ska prioriteras. Typ sex timmars arbetsdag/fortsatt deltidsföräldraledighet för småbarnsföräldrar tycker jag låter som en bra investering i barnen/familjen, samhället och framtiden.

 11. Mia. skriver:

  ””Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande problem i vårt samhälle.”"

  Skulle vilja ha siffror på detta. Att det förekommer, visst. Och att det är ett problem när det förekommmer, visst. Men att det är ett omfattande problem, i Sverige, idag. Var finns siffrorna?

 12. Mariel skriver:

  @AV: Så jag gjorde samma sak med det dokument du syftade till. Och sökte på frihet varpå jag fick läsa detta:

  ”Förebyggande arbete riktat mot män som utövar våld
  För att förebygga mäns våld mot kvinnor måste även insatser riktas till män som utövar våld, eller som kan komma att göra det. Under ung-domsåren formas många av de värderingar och beteenden som en män-niska bär med sig livet igenom. Unga är därför en viktig målgrupp i det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Statistik visar också att ungdomar är en särskild riskgrupp både när det gäller utsatthet för och utövande av våld. För den kvinna som har fallit offer för våldet innebär det både ett stort lidande och en begränsning i det dagliga livet. Oron att utsättas för våld betyder också att tryggheten hotas och friheten beskärs. Enligt den officiella rättsstatistiken är unga män mellan 16 och 24 år den grupp i samhället som är mest utsatt för våld, medan flickor och unga kvinnor mellan 13 och 25 år är särskilt i riskzonen för sexuellt våld.
  Det finns i dag ett flertal aktörer som riktar insatser till flickor och kvinnor som är offer för pojkars och mäns våld. Det finns dock få insat-ser för pojkar och unga män som utsatts för våld, och det saknas också kunskap om våldets koppling till föreställningar om maskulinitet och om hur våld och våldsutsatthet påverkar pojkars och unga mäns liv, både under ungdomstiden och senare i livet i deras nära relationer. Ungdoms-styrelsen har därför fått i uppdrag att genomföra en studie som ska analy-sera pojkars och unga mäns attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld samt beskriva pojkars och unga mäns utsatthet för, och användning av, olika typer av våld (dnr U2011/2232/UC). Studien ska redovisas senast den 1 februari 2013 för att därefter spridas”

  Såhär står det också:

  ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. I konkret bemärkelse handlar det om rätten och möjligheten att be-stämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. Regeringen ansåg det viktigt att förtydliga att det bakom det våld som kvinnor ut-sätts för oftast finns en manlig förövare, varför det tidigare använda könsneutrala begreppet ”könsrelaterat våld” ersattes av ”mäns våld mot kvinnor”.”

 13. robjoh skriver:

  Jag undrar vad de där dokumenten har kostat oss skattebetalare. Lite skeptisk över att dokumenten faktiskt gör någon nytta.

 14. Eva skriver:

  ”Det är alltså så Proposition 2005/06:155 ser på oss som bor i Sverige. Kvinnor ger inte tillräckligt med skatteintäkter.”

  Men nu måste jag fråga, är det inte en uppfattning som delas av flera här? Det vill säga, orättvisan i att män försörjer kvinnor genom transfereringar i skattesystemet”. Om kvinnor arbetar mer och män arbetar mindre så borde vi ju få ett mer jämställt livsnetto.

  Pär Ströms inlägg på Genusnytt om livsnetto:
  http://genusnytt.wordpress.com/2010/08/07/varje-man-tvingas-ge-kvinnor-1-miljon/

 15. Leif skriver:

  Meningen ”Och den ända som kan rädda oss är staten” bör nog ändras till ”Och den enda som kan rädda oss är staten” för att undvika icke avsedd komik. :)

 16. Johan Franson skriver:

  @Eva: Ett kompletterande sätt att se det är att det finns flera sätt att bidra till din familj och samhället. Och att måttet på att bidra är inte vad du betalar i skatt.

  I andra länder är exempelvis ideellt arbete betydligt mer utvecklat. En av huvudanledningarna till att samma kultur inte finns i Sverige är skattesystemet. Donationer beskattas. Staten vill istället transferera in pengar i ”rätt” typ av verksamhet och på det sättet få kontroll. Den enskilldes ideella initiativ får en ekonomisk kvarnsten runt halsen.

 17. Johan Franson skriver:

  @robjoh: ”Jag undrar vad de där dokumenten har kostat oss skattebetalare. Lite skeptisk över att dokumenten faktiskt gör någon nytta. ”

  Det är ett dokument som verkar som ett grundläggande policydokument. Detta dokument används som grund när staten utövar sin makt. De utövar sin makt genom ekonomiska transfereringar, genom tillsättning av olika tjänster och skapande av myndigheter.

  ”nytta” eller ej, det är såhär jämställdhetspolitik i realiteten utförs.

 18. Johan Franson skriver:

  @Leif: ”Meningen “Och den ända som kan rädda oss är staten” bör nog ändras till “Och den enda som kan rädda oss är staten” för att undvika icke avsedd komik.”

  Jag tycker inte det blev sämre i all fall :-) Vi får se om Pelle ändrar när han tar en titt på kommentarerna.

 19. S skriver:

  Körde Pelles blogg i lix.se:

  Män 32
  Våld 31
  Kvinnor 19

 20. Info skriver:

  SJU SKATTEMILJONER ÅT KRÅKORNA

  Gotlandsnytt meddelar 23/3:

  ”NÄTVERKET MADAME HERR DONNER RISKERAR ATT GÅ I GRAVEN

  Trots statliga och regionala bidrag på sju miljoner kronor under tre år, ser det nu ut som att nätverket läggs ner.

  Intresset från kvinnliga företagare att vara med i nätverket är litet – i alla fall sedan bidragen försvann.

  Nätverket Madame Herr Donner grundades 2007. I januari 2008 fick projektet drygt 800 000 kronor i bidrag av länsstyrelsen för att utveckla kvinnligt företagande. Med företagarna Ewa Werkelin och Pernilla Kjellström i spetsen drogs verksamheten igång. Allt för att stötta och inspirera kvinnor som vill bli företagare.

  En ideell förening som finansieras av medlemsavgifter och pengar från tillväxtverket och kommunen, står det på hemsidan.

  Men medlemsavgifterna har aldrig blivit nån större del av inkomsten, däremot har projektet under de tre år projektet varit igång fått många miljoner från stat och region.

  Sju miljoner kronor totalt fördelade på två projekt. Hälften från statliga Tillväxtverket, hälften från kommunen. Pengar som gått till workshops, föreläsningar och coaching bl.a. – - -

  Men när de statliga och regionala pengarna tog slut dalade intresset för verksamheten. Den styrelse som tog över för ett år sedan har jobbat i motvind, bara ett drygt tiotal personer har fortsatt att vara betalande medlemmar.”

  - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - –

  Patriarkatets och Könsmaktsordningens fel?

 21. Lasse skriver:

  Första snabbanalys.

  Feminism = könspolarisering x kvinnlig makt

 22. per hagman skriver:

  Bra analys o disskusionsunderlag.

  Efter ha skummat igenom Gøran Persons ”jæmstælldhets” proposition funderar jag på …pension..før mæn och kvinnor

  Vi alla kommer att gå i pension och oftast går kvinnor i pension rejælt tidigare æn mæn , vilka før øvrigt dør rejælt tidigare æn kvinnor.
  Kvinnor brukar vad jag kænner till vara rejælt mer sjukskrivna æn mæn innan de går i pension ( i norge 100 % mer sjukskrivna ) i svergie utgør kvinnors sjukskkrivningsgrad ca 70 % och mæn ca 30 % av den totala sjukskrivningen.

  Altså ær kvinnor dubbelt så mycket sjukskrivna jmfrt med mæn.
  ( statistik 2005. )

  — ? ær mæn hælften så sjuka som kvinnor eller ær det mer politiskt tillrættalagt før kvinnlig sjukskrivning ? jæmstælldhet ?

  Men.. det handlade ju om ..pension…!

  Vi kan konstatera att kvinnor går i pension tidigare och lever længr ( ca 5 år ) æn mæn

  Kvinnor går ungefær 3 år tidigare i pension ( jag påstår ) och lever 5 år længre.

  Alltså blir den relativa pensioneringsåldern ca 8 år ( hævdar jag ).

  Samtidigt med ovan vill jag påstå att och konstatera att kvinnor førværvsarbetar rejælt mindre æn …mæn .

  Mina konklusioner och frågor blir :

  1. Borde mæn ha en… tidigare pensionering… i førhållande till sin livslængd och sitt samhællsarbete) ?

  2. Borde kvinnor ha en rejælt mindre pension iht sin sjukskrivningsgrad och levnadslængd ?

  Per Hagman

  Førsækringsbolaget Folksam hævdar att kvinnor ær førtryckta av nuvarande førsækringssytem och vilkor.
  Hæpp.

 23. Lövet skriver:

  @Mariel: ”Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.”

  ….betyder det att omskärelse av pojkar kommer att förbjudas tro?

 24. per hagman skriver:

  ADD… exempel till vad jag uttryck før ovan:

  — Hur gammal måste man bli för att gå med vinst mot den offentliga sektorn? Svaret är 84 år om man är kvinna och 90 år om man är man.

  — Alltså… mæn… går med ekonomisk vinst i førhållande till kvinnor nær de har varit døda i ca 15 år !

  Per Hagman

  Mer att læsa om detta finns på :

  http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2005K03_TI_06_A05ST0503.pdf

 25. Anders Senior skriver:

  @S:
  Inkomster i privata företag= skatteintäkter…

 26. Anders Senior skriver:

  @Mariel:
  Det kan du tolka som ” vi skall propagera för att hemmet är en farlig plats, där kvinnor har ett ojämställt dubbelarbete, etc. etc.(eller rättare sagt, arbetar svart, fast åt sig själv istället för någon annan), ut och jobba och generera skatter istället!”

 27. LL skriver:

  Jag ser inte riktigt kopplingen du gör här. Ditt inlägg är väl snarare en politisk höger-vänster-analys. Tyvärr ganska tvivelaktig: det är inte mycket man kan få ut bara genom att räkna ord. Johan, du kan bättre, det vet jag!
  Testa exempelvis att köra din egen text genom samma analysverktyg!

  Pelle: jag föredrar när du fokuserar dina analyser på jämställdhet, än när generell skattepolitik och höger-vänster-åsikter blandas in. Objektiv och sund jämställdhet behövs både inom vänster- och högerorienterade rörelser och ska vara högprioriterat för män och kvinnor oavsett politisk hemvist. Du har mycket att vinna på mer specifik argumentation än om du använder dig av generella rop om ”frihet” ”valfrihet” och ”individualisering”.

 28. Johan Franson skriver:

  @LL: Det är helt riktigt att det finns en höger/vänster dimension i detta.

  Dagens jämställdhetspolitik är vänsterpolitik. Jämställdhetspolitiken har exempelvis inte så mycket att göra med att ge samma förutsättningar för alla människor. Det är istället ett styrmedel från staten.

  En annan typ av jämställdhetspolitik skulle kunna ha en liberal grund och utgå från individen. Detta sker inte idag.

  Som sagt det finns en politisk aspekt i detta vare sig man vill eller inte. Vill man lösa saker genom att centralisera makten och jobba efter lika utfall (vänster) eller vill man ge individen egen frihet och makt och lika förutsättningar (liberal).

 29. Eva skriver:

  @Johan Franson:

  Det är precis min uppfattning, dvs att vi bidrar till samhället på olika sätt och att det inte bara är hur mycket skatt vi betalar som räknas. Min poäng var att en del jämställdister verkar räkna bidrag till samhället bara i form av skattebetalningar.

 30. Access skriver:

  Jag läser följande artikel i dagens SvD om kritik mot Humanisterna:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sturmark-har-kapat-humanismen_6947095.svd

  Där kan man bl a läsa följande:

  ”Den italienske filosofen Antonio Gramsci förordade infiltration av institutioner och dominerande medier. Taktiken fick namnet entrism: planen innebar att egna lojala sökte inträde i en annan organisation, för att där värva följare och bygga upp ett inflytande eller helt ta över.”

  Är inte detta precis vad feminister gjort de senaste decennierna?

 31. Coachen skriver:

  Åhå det är såhär man analyserar texter. Man räknar hur många gånger ord förekommer i en text och menar att det skulle avslöja innehållet i en taxt.
  Varför lär de inte ut den här analysmetoden inom högskolor och universitet, den är ju mycket enklare än att läsa en text och se vad som verkligen står där och göra en analys av det.

  Intressant räkneoperation iaf även om nu författaren bara berättar vilket hjälpmedel han använt när han räknat och vilka slutsatser han drar av vissa siffror han fått fram.

  Och det arsel som kan rädda oss är staten, skriver Franson. Där ser man.

 32. Johan Franson skriver:

  @Eva: Det kan tänkas att Pär Ström bloggade mycket i provokativt syfte. Han sa ju även det publikt att ”han satte upp en spegel”. Som tidig provokatör och debattskapare har Pär varit mycket duktig, men jag tror inte det ens varit hans avsikt att skapa en ideologisk bas. Han skev dock en bra sista inlägg på sin blogg.

 33. Johan Franson skriver:

  @Coachen:

  Jag försöker skapa intresse runt ett dokument som annars ingen läser. Kanske blir du nyfiken på denna proposition nu, och kan kommentera andra delar.

  En statistisk analys säger någonting i alla fall. Det ger ett indikation om vad det handlar om. Jag har också läst valda stycken, men inte allt. Komplettera gärna!

  ”Och det arsel som kan rädda oss är staten, skriver Franson. Där ser man. ”

  Det hela var en felstavning :-) Men det borde vi nog göra lite oftare för att bevara vår individuella frihet. Visst kan vi ge bort vår tid och våra pengar till staten som sedan får transferera dem det besparar oss frpn eget ansvar till stor del, men vi förlorar också våran frihet.

 34. Mariel skriver:

  @Lövet: Jag hoppas verkligen det!

 35. Mariel skriver:

  @Anders Senior: Aha… men som nu, jag är ju hemma med barnen (visserligen inte i Sverige men hade lika gärna kunnat vara) … och det känns liksom viktigare för mig just nu att vara med barnen istället för att betala så mkt skatt som möjligt.. Och jag tycker inte hemmet är så farligt. Den som våldar mest är nog jag själv faktiskt… typ startar alltid kuddkrigen.

 36. Johan Franson skriver:

  @Mariel:

  Jag läste sin blogg ”Kvinnor som påverkar män som påverkar kvinnor…”
  http://mixifamily.com/2012/03/21/kvinnor-som-paverkar-man-som-paverkar-kvinnor/

  Jag tror du har någonting där som är riktigt bra, som du kan utveckla mera!

  Antagligen påverkas vi mest av de personer som finns oss nära, de vi umgås med varje dag. Det är en upplevelse jag kan dela och förstå. Och i den gruppen ingår män, kvinnor, barn, gamla, unga, och till och med en och annars medelålders stackare!

  Att påstå att vi istället i huvudsak påverkas av ”osynliga strukturer” som spänner över gruppen ”män” är mer svårt att förstå. Jag kan inte relatera till det i min vardag, jag ser inga exempel. Jag påverkas inte själv så. Jag kan påverkas av enskilda förebilder, men inte av en generell grupp.

  Jag kan däremot förstå hur staten vill se det så för att styra och kontroller oss.

 37. Eva skriver:

  @Johan Franson:

  Då är det nog tyvärr så att en del har tagit Pär Ström på orden. Att “män försörjer kvinnor via transfereringar i skattesystemet” är en återkommande kommentar även i den här bloggen.

 38. Chattanoga skriver:

  @per hagman

  Kvinnor debuterar ca 1 år senare och utträder ca 1 år tidigare på arbetsmarknaden än män. Skillnad mellan kvinnors och mäns arbetsliv är ca 2 år. Den genomsnittliga debutåldern är 22,8 år och utträdesålder är 63.1 år.
  Kvinnors sysselsättningsgrad är 4 procent lägre än mäns. Skillnad i debutålder och sysselsättning kan delvis förklaras med kvinnors högre studiedeltagande.
  http://1-5miljonerklubben.wikispaces.com/Arbetsm%C3%A4ngd

 39. Johan Franson skriver:

  @Eva: Debatt tenderar att bli känslobaserad. Man binder sig vid något, och ansluter sig sedan till alla argument som slår mot motståndaren.

  Det är svårt det där med en mer nyanserad debatt som bygger på resonemang, och där man kontinuerligt tar till sig vad motpartnen säger.

  Med det sagt så kanske Pär trots allt gjorde något som var direkt nödvändigt, och han har till stor del bidragit till att jämställdhetsdebatten fått lite frisk luft under vingarna. jag tror denna site kan bidra till en mer konstruktiv debatt.

 40. Mariel skriver:

  @Johan Franson: Tog din kommentar dit och svarar där så småningom. Tack och kul att du läst btw!

 41. per hagman skriver:

  @Eva:

  —Det ær ett uppenbart faktum att …mænn..traditionellt historiskt har førsørjt
  familjen och detta historiska førsørjningssystem har sina konsekvenser æven i dag , vilket du kan se på många områden , inte minst det ”solidariska” pensionsystemet eller æven det ojæmstællda politiska sjukskrivningssystemet.

  — Du Eva vet ju lika væl som andra att vesæntligt fler kvinnor ær sjukskrivna
  och att denna sjuksrivning betalas solidariskt av båda kønen dær mænnen ær mer førværvsarbetande ( ger mer i skatt ) æn kvinnor vilket logiskt måste leda till att kvinnor på en generell basis nyttogør sig av mænns ekonomiska anstrængningar.

  — Eller menar du Eva att det ær enbart kvinnor som betalar kvinnors monumentala sjukskrivningsgrad / førtidspensioneringar / pensioner till ungf 90 / eller før den delen kvinnors rejælt høgre vårdkostnader i livsførloppet?
  ( en ny Kvinna till Kvinna rørelse ? )

  Eva du vet væl att kvinnors vårdkostnader ær 50 miljarder mer æn mæns vårdkostnader… per år om vi inskrænker oss till att se enbart på detta ekonomiska sak område.

  Per Hagman

 42. Toddan skriver:

  Eva

  Män får ju ofta höra att vi inte ”tar ansvar” för hem och barn lika mycket som kvinnor. Kvinnor får dock inte höra att dom inte ”tar ansvar” för skattegenererande förvärvsarbete lika mycket som män. Moderaterna är sluga nog att måla ut det som att kvinnor är offer för att dom inte arbetar mer, det beskrivs som männens fel. Män förvärvsarbetar mer än kvinnor. Kvinnor protesterar inte nämvärt mot statens (och feministernas) ambition att styra män att lägga mer möda på hem och barn, vilket då sker på bekostnad av mindre förvärvsarbete. Samtidigt vill samma kvinnor vill inte höra att dom ska behöva förvärvsarbeta mer, en större andel kvinnor trivs med att jobba deltid. Hur vill kvinnor ha det egenligen? Man kan inte äta kakan och ha den kvar. Lever man som man lär?

 43. Sandra skriver:

  I@per hagman: I de beräkningar som gjorts som visar att pengar tas från kollektivet män och ges till kvinnor via skatten, har man då tagit hänsyn till saker som minskar statens utgifter, tex kvinnor som går tidigt i pension för att få tid att ta hand om sina föräldrar så de slipper hamna på ett äldreboende?? Eller att kvinnor som stannar hemma från jobbet när de är sjuka inte smittar ner sina kollegor som de kanske hade gjort om de gått till jobbet etc…

  egenligen är det idiotiskt att göra såna analyser för det är inte alla män som betalar in mer än de får ut precis som det inte är alla män som har makten i samhället…

 44. NinniTokan skriver:

  @per hagman:
  Då tycker jag vi ska räkna kostnader för kriminalitet också. Bara kriminalvården kostar 7,5 miljarder(http://www.kriminalvarden.se/sv/Startsida-skolportal1/Conny/Kostnader/) till det kommer poliser, vård av personer som råkat ut för brott, domstolar osv.osv.

  Ser du hur tramsigt det blir?
  Låt oss ställa oss över sån nivå.

 45. Jocke skriver:

  Att mäns våld mot kvinnor skulle vara omfattande och utbrett är en ren lögn. Ingen forskning eller statistik tyder på det. Självklart existerar våldet, men det är inte värre än annat våld, tvärtom. Faktum är ju att en överväldigande majoritet av alla män INTE utövar våld, varken mot kvinnor, män eller barn.

  Personligen fylls jag alltid av ett stort obehag när något målas upp på det här sättet och görs större än vad det är. För i bakgrunden brukar alltid finnas makthungriga personer som ser möjligheter att påverka, styra och tillförskansa sig ekonomiska medel och obefogat inflytande på allas vår bekostnad.

  Jag önskar att det hade funnits modiga och självständiga politiker som hade vågat ställa sig upp och ifrågasätta sådant här. Kräva bevis, helt enkelt.

 46. Eva skriver:

  @per hagman:

  Jag tolkar det som att du instämmer med det jag skrev kl 08:23.

 47. Johan Franson skriver:

  @Jocke: Men vänta… det finns ju ”hela bibliotek med forskning som bevisar det”, som Veronica Palm så episkt la fram det http://dagens.etc.se/debatt/h%C3%A5ll-er-borta-fr%C3%A5n-str%C3%B6ms-bok

  Det är svprt det där med ”bevis”. Det finns ingen brist på personer som påstår sig ha bevis, men de talar bara i egen sak. Och sen så orkar inte folk följa upp och kontrollera.

  De processer och mekansimer som styr samhället är mer komplxa än så. Vi får exempelvis inte underskatta den känslomässiga bindningen folk har till saker. Som gör att vi blir helt irrationella stundtals.

 48. Eva skriver:

  @Johan Franson:

  ”Man binder sig vid något, och ansluter sig sedan till alla argument som slår mot motståndaren.”

  Håller med, jag tror också att det är en del av problemet.

  Kommunikationsforskaren William Isaacs beskriver olika samtalsformer så här:
  Debatt = att vinna över motståndaren (1-0)
  Diskussion = att komma fram till en kompromiss (1-1)
  Dialog = att tänka tillsammans (1+1=3)

  Kort sagt, jag tror att vi skulle vinna på att ha lite mindre debatt och mer dialog. Men det förutsätter förstås respekt och ett öppet sinne.

 49. Aktivarum skriver:

  Kul funktion det där med lix.se
  Här ett par intressanta data för Aktivarum.com

  Kvinnor 107
  Män 103

  Kort sagt trots att inga tankar fanns på hur fördelningen skulle se ut så är den ändå i stort sett jämställd. Aktivarum räknas även som en lättläst sida.

 50. Eva skriver:

  @Toddan:

  ”Hur vill kvinnor ha det egenligen?”

  Jag tror att kvinnor är för olika som individer för att det ska finnas ett svar på den frågan.

  ”Lever man som man lär?”

  Jag försöker i alla fall leva som jag lär, men därmed inte sagt att jag lyckas i alla situationer.

 51. Aktivarum skriver:

  Eva:

  ”Jag tror att kvinnor är för olika som individer för att det ska finnas ett svar på den frågan.”

  Frågan är ju riktad till att få ett svar gällande den största gruppen kvinnor. Man kan inte komma undan frågan vad de flesta kvinnor vill (generellt) genom att påpeka det finns andra mindre grupper kvinnor som vill något annat. Vidare så kan man få svar på frågan utan att fråga kvinnor – genom att betrakta dem som vuxna individer som tar ansvar och sålunda mäta vad de lägger tid och pengar på. Det finns ingen affär som säger de inte kan sälja någonting särskilt till shoppande kvinnor för att de är ”för olika som individer”

 52. Medborgare X skriver:

  @Eva:

  Jag är nog en av dem som ibland (i provokativt syfte) använt mig av kommentarer av typen ”män försörjer kvinnor via transfereringar i skattesystemet”. Det är ett faktum att män betalar in betydligt mer skatt än kvinnor, samtidigt som män får tillbaka betydligt mindre av välfärdssamhällets gemensamma resurser än vad kvinnor får. Som Per Hagman skrev ovan så måste män i genomsnitt bli 90 år innan de får tillbaka lika mycket som de betalt in. Det är drygt 11 år mer än vad mäns medellivslängd är. I medeltal har en man betalt in 2 miljoner mer än vad han fått ut när han dör.

  Kvinnor bidrar med mer obetalt hemarbete, men när vi allt snabbare har gått från ett samhälle där familjen inte är lika viktig och iställlet allt fler bor ensamstående så sker inte längre någon transferering inom familjen. Män får kort sagt inte nytta av kvinnors obetalda hemarbete, men kvinnor fortsätter att pengar av män via skattetransfereringarna. Då uppstår ett stort underskott för män och ett överskott för kvinnor!

  Om man vill ha ett absolut jämställt samhälle a lá det som många feminister talar sig varma för (50/50) så får man också tillse att kvinnor börjar betala för all välfärd de tar emot. Man kan inte både ha och äta kakan.

 53. Lindwall skriver:

  Det verkar som jämställdister har den analytiska förmågan gemensamt. Jag själv är möjligen känslomässigt dum men inte när det kommer till förnuft och tankeförmåga. Kanske berodde utvecklandet av allt anti som jag besitter just på detta. Jag ställer mig själv frågan, ingen annan. Har inte läst just den propositionen men kan ändå hålla med om att det mesta känns fel. Samhället är något annat än vad man först trodde.

 54. Johan Franson skriver:

  @Medborgare X:

  ”Om man vill ha ett absolut jämställt samhälle a lá det som många feminister talar sig varma för (50/50) så får man också tillse att kvinnor börjar betala för all välfärd de tar emot. Man kan inte både ha och äta kakan. ”

  Men vill vi ha ett sådant samhälle i huvud taget? Jag anar att du inte vill det(?) Varför ska vi då föra diskussionen på den planhalvan? Ett utfall på 50/50 är ett samhälle som är betydligt mer socialistiskt än det vi hade på 70-talet. Vill vi tillbaka dit?

  Så diskussionen om ”Man kan inte både ha och äta kakan.” blir på något sätt irrelevant, det är en frågeställning i en värld ingen hur som helst vill leva(?)

  Om vi istället vill uppnå samma förutsättningar för människor, och att det sedan är individens och dess närmastes val om hur dessa förutsättningar nyttjas, ja då blir diskussionen annorlunda.

  Gemensamma funktioner finns självklart också, men de gemensamma funktionerna kanske inte ska mäta vem som byter bildäck genom stora SIFO undersökningar som sedan blir underlag till politik som detaljstyr våra liv…

  Ska vi inte försöka föra fram den diskussionen, om den alternativa jämställdheten, som inte bygger på en vänster-grund? Istället för att hamna i en försvarställning för att påtala det absurda med 50/50 kanske vi ska konstruktivt visa vart vi bör gå?

 55. per hagman skriver:

  @NinniTokan:

  Ninni Tokan .

  Som svar på dina 7.5 miljader… fortsætt o rækna… på vilka fler områden førutom att sitta i fængelse, ær mænn gynnade?

  Værnplikt ? 40 miljarder

  — Eller du ninni tokan… Att mæn sitter i fængelse , ær ett Politiskt stællningstagande.

  Det finns 2 typer av mæn..De som sitter i fængelse och de som kommer att hamna i fængelse.

  Per Hagman

 56. Eva skriver:

  @Aktivarum:

  ”Det finns ingen affär som säger de inte kan sälja någonting särskilt till shoppande kvinnor för att de är för olika som individer”

  Nej, men däremot är det väldigt vanligt att butiker nischar sig mot vissa kundgrupper.

  Jag tycker i alla fall att frågan ”Hur vill kvinnor ha det?” är för svår att svara på. Om vi istället vänder på steken, hur skulle du säga att män vill ha det?

 57. Medborgare X skriver:

  @Johan Franson:

  Jag håller med dig i det du skriver, men samtidigt är det ett sätt att visa på den dubbelmoral som finns i dagens vänsterfeministiska kämställdhetsdebatt. Genom att göra den typen av speglingar så visar man på att det finns en sida i jämställdhetsdebatten som aldrig belyses, vilket var precis det som Pär Ström gjorde på GenusNytt.

 58. Johan Franson skriver:

  @Medborgare X:

  Jag förstår att du vill peka på dubbelmoralen, och det gör du väldigt bra.

  Samtidigt så låter du de radikala feministerna definiera vad som ska diskuteras (vad du ska påvisa dubbelmoralen av).

  Alla har sin särart i sin debattstil och så ska det vara.

 59. Medborgare X skriver:

  @Johan Franson:

  Kanske beror det på att jag avskyr dubbelmoral mer än något annat här i världen?

  Men egentligen har du rätt. Vi borde spendera mer tid på att beskriva hur jämställdhet ser ut från ett frihetligt och individfokuserat perspektiv. Där det är toleransen för individens egna val som ska vara i fokus istället för statliga direktiv och styrning av medborgarna.

 60. per hagman skriver:

  @Chattanoga:

  LOL …”fakta” hæmtade från 1.5 miljonersklubben.

  Kanske.. Tomten.. har fakta på området… oxo.

  Per Hagman

 61. Eva skriver:

  @Medborgare X:

  ”Jag är nog en av dem som ibland (i provokativt syfte) använt mig av kommentarer av typen “män försörjer kvinnor via transfereringar i skattesystemet”.

  Jag har noterat det ;)

  Saken är den att jag inte har en 50/50-syn när det gäller vårt bidrag till samhället, utan snarare att var och en ska bidra efter förmåga och förutsättningar. Och då kan det innebära att en del ger mer och får mindre, och vice versa.

  Jag var visserligen föräldraledig och jobbade deltid under några år när mina barn var små. Men sedan har jag arbetat mycket och haft en förhållandevis hög lön under många år, och således betalat väldigt mycket inkomstskatt. Jag bor i hus och betalar fastighetsskatt. Sedan några år tillbaka har jag eget företag och bidrar med både moms och bolagsskatt.

  Summa summarum, om jag fortsätter att ha hälsan så kommer det förmodligen innebära att jag i slutändan kommer att ha betalt mer i skatt än vad jag fått tillbaka i olika former av välfärd. Jag har i så fall inget problem med det. Jag tycker att det är okej om min skatt används för att hjälpa en ensamstående mamma som har knackig ekonomi eller om den används för att betala sjuklön till någon som är långtidssjukskriven. Och jag ser inte att de på något sätt står i skuld till mig på grund av det.

 62. Men@Work skriver:

  Värt att nämna är att begreppet ”våld mot kvinnor” är hämtat från radikalfeminister i de anglosaxiska länderna (violence against women).

  Jag brukar alltid hävda att om man ska se radikal- och statsfeministers resonemang extra tydligt så ska man titta på prostitutionspolitiken. Där ställs alla resonemang på sin spets.

  Därtill kan nämnas att man argumenterar mot prostitution genom att ofta använda ordet ”flickor” om unga tjejer, för att för det första indikera att många underåriga säljer sex (vilket inte är fallet) och dessutom för att peka ut tjejerna som menlösa offer för en manlig hallick (vilket inte heller stämmer).

  Statsfeminism, som i dokumentet ovan, samt radikala feminister vädjar ofta till känslor, istället för att använda fakta i sin argumentation, vilket är fullt medvetet. Ännu värre är att de ofta drar slutsaser genom introspektion (att se in i sig själv och generalisera detta). Detta anses vara en godkänd vetenskaplig metod inom dessa sekteristiska kretsar.

  Lägg till detta den så kallade aktionsforskningen, där ”forskaren” själv ska vara med och påverka resultaten i önskvärd riktning… Detta kan exempelvis ske via påtryckningar och subtila hot. För det kollektivas bästa såklart. Så bedrev t.ex. Månsson forskning om prostitution på 70-talet.

  Jag rekommenderar alla som orkar att läsa Susanne Dodillets doktorsavhandling ”Är sex arbete?” Den visar exakt vilka skandalösa metoder som används inom feminism på politisk nivå och på forskarnivå. Finns hos interrnetbokhandlare, är på 800 sidor, väl värd att läsa. Där kläs feminismen av i hela sin motbjudande skepnad, och det framgår tydligt att vi har en del lagar som vilar på bräcklig och totalitär grund.

 63. Men@Work skriver:

  Vill bara tillägga att det är både förvånande och skrämmande att vi måste lära vuxna människor att 50/50 i utfall så gott som aldrig innebär rättvisa, och så gott som alltid innebär diskriminering.

  Att bara plocka bort det fria valet ur ekvationen visar hur statsfeminister ser på oss medborgare. Som statens egen boskap, som man medelst piska kan fösa i valfri fålla. En fruktansvärd människosyn, som liknar kommuniststaternas sätt att resonera.

  1984…

 64. Petter Nerman skriver:

  Bra artikel. Gillar!

 65. NinniTokan skriver:

  @Eva:

  Precis så. För mig är det en människosyn som är förenlig med jämställdhet 2.0.

  Det innebär ju inte att man är 100 % nöjd med vårt skattesystem. Vi har kostnader som jag anser man borde se över t. ex. kostnader för offerlösa lagar. Men transfereringar i skattesystemet är en del av ett fungerande samhälle, i min bok.

 66. per hagman skriver:

  @Men@Work:

  Hmmm…ær det inte mer rættvisande beskrivning att betrakta socialistiska politiker som om att de gillar att anvænda statens kraft før sina politiska mål och detta i en vesæntlig større utstræckning æn mer liberala politiker.

  Och det socialisterna ej direkt kan lagstifta om , kulturskapar socialisterna via media , typ aftonbladet i ”opions”bildning då oftast med bla instrumentet
  stigmatiseringsprocessen?

  Fred ? jodå
  Frihet ? i ett socialistiskt samhælle …tveksamt.

  Per Hagman

 67. Men@Work skriver:

  @per hagman:

  Kollektiva lösningar innebär alltid ett förtryck av individen. Socialismens sociala ingenjörskonst betraktar samhället som en maskin där man vrider på ett antal rattar och sedan observerar utfallet. Det kan även liknas vid plågsamma djurförsök… :-)

 68. Rickard skriver:

  Politiker är mer lämpade än vanligt folk att fatta stora beslut sägs det, hur kan du ifrågasätta ”demokratins” heliga ko!?

 69. Rickard skriver:

  Ordet ”att” syftar oftast på att man ska göra något(i detta fallet staten, mot folket), vilket kan vara viktigt att analysera.

 70. Johan Franson skriver:

  @Men@Work: ”Den visar exakt vilka skandalösa metoder som används inom feminism på politisk nivå och på forskarnivå. Finns hos interrnetbokhandlare, är på 800 sidor, väl värd att läsa.”

  Det känns som om det finns anledning att slipa på PR-maskineriet här :-)

  Hur många tror du just nu kastade sig över AdLibris hemsida för en beställning? Antagligen ingen, för 800 sidor är ingen selling point.

  Det behövs mer lättillgängig information. Korrekt men lättillgänglig.

 71. per hagman skriver:

  @Sandra:

  Sandra skriver :

  ”tex kvinnor som går tidigt i pension för att få tid att ta hand om sina föräldrar så de slipper hamna på ett äldreboende??”

  Sandra ? Vilka kvinnor i større mængder tar hand om sina åldrande førældrar ?

  Snacka om MYT !

  Visste du Sandra att det ær mångfallt fler ældre mæn som tar hand om sina dementa kærestar æn det ær kvinnor som ”tar hand ” om sina ældre.

  Per Hagman

 72. dolf skriver:

  @Eva: Nja, det handlar nog inte så mycket om invändningar mot att män betalar mer i skatt som i sig kommer kvinnor till godo, det handlar nog mer om att män betalar mer i skatt medan insatser riktas till kvinnor baserat på mer eller mindre falska premisser om att kvinnor får mindre betalt och arbetar mer.

 73. Anders Senior skriver:

  @Mariel:
  Självklart är det viktigare för dig att vara hemma, men i statens ögon är det viktigare av skatteskäl att du och alla andra familjer anlitar tjänsten dagis (barnpassning), skogaholm (bröd), Pågens (bullar) etc. istället, som då får en tjänst med en lön att beskatta, samtidigt som du då jobbar och betalar skatt på din inkomst (din inkomst går istället till dagisavgiften, limpan, bullen, etc. som går till deras löner som de skattar för).
  I statens ögon jobbar du svart när du tar hand om dina barn själv, och bakar eget bröd och egna bullar!
  Det är därför de försöker att få ut så många det bara går, så tidigt det bara går på arbetsmarknaden.

  Hemmafruar (eller män) är ett statligt gissel, obeskattningsbart arbete!

 74. Anders Senior skriver:

  …. Att sedan staten och feminismen kan kroka arm med varann är en annan sak, deras intressen samanfaller helt enkelt bitvis……. även om syftet är olika…

 75. dolf skriver:

  Tycker också man bör poängtera lögnen om obetalt arbete. Skillnaden mellan det betalda och det så kallade obetalda är ju att det betalda arbetet är betalt därför att produkten av arbetet överlämnas till någon annan, medan det obetalda är obetalt därför att man själv behåller produkten. I ett hushåll där en arbetar ute och en arbetar i hemmet är även hemarbetet betalt eftersom den hemarbetande får ”betalt” av den som arbetar utanför hemmet för den markservice som han/hon ger den förvärvsarbetande.

 76. Eva skriver:

  @dolf:

  ”Nja, det handlar nog inte så mycket om invändningar mot att män betalar mer i skatt som i sig kommer kvinnor till godo, …”

  Nja, i några fall handlar det nog om det, men jag släpper gärna det nu.

  ”… det handlar nog mer om att män betalar mer i skatt medan insatser riktas till kvinnor baserat på mer eller mindre falska premisser om att kvinnor får mindre betalt och arbetar mer.”

  Jag förstår inte riktigt vad du tänker på, men blir nyfiken. Kan du utveckla eller ge något exempel?

 77. Pelle Billing skriver:

  @LL:

  ”Objektiv och sund jämställdhet behövs både inom vänster- och högerorienterade rörelser och ska vara högprioriterat för män och kvinnor oavsett politisk hemvist. Du har mycket att vinna på mer specifik argumentation än om du använder dig av generella rop om “frihet” “valfrihet” och “individualisering”.”

  Helt rätt att en bättre jämställdhetspolitik behövs åt både höger och vänster. Och det är fullt möjligt att bedriva en ”sund” jämställdhetspolitik inom båda blocken.

  Problemet är att vår jämställdhetspolitik just nu är längre till vänster än den vanliga vänsterpolitiken. Läs mer här: http://www.pellebilling.se/2012/02/vad-betyder-jamstalldhet-for-olika-ideologier/

  Om det formulerades en jämställdhetspolitik från klassiska sosse-principer skulle den *inte* se ut som dagens jämställdhetspolitik.

 78. Roger skriver:

  @LL:

  De blå partierna har inte monopol på: ”“frihet” “valfrihet” och “individualisering””.

  Det är allmänmänskliga och därför allmänpolitiska värden.

  Själv är jag t.ex. vänsterliberal och anser att vi skall ha ett solidariskt samhälle med frihet för individen. Så länge alla har samma rättigheter, skyldigheter och villkor är det inte ett problem om folk väljer olika, är olika, lever olika. Detta är INTE att förespråka socialdarwinism, och inte heller att förespråka absolut politiskt reglerad social utjämning.

  Eller med andra ord, frihet, valfrihet och individualisering passar in lika bra på vänsterkanten som på högerkanten, inte i dagens partipolitik, men på ideologisk grund.

 79. Johan Franson skriver:

  @NinniTokan: OK, det var en bok på 380 sidor (som även var slut på förlaget)

  Känns fortfrande som om PR-maskineiet inte riktigt fungerar :-)

  Var är den mera lättilgängliga (och korrekta) som lätt kan spridas över Internet i kommentarer, bloggar och sen såsmåning om in i gammelmedia?

 80. Krille - ensamstående man skriver:

  ”ensamstående mamma”. Varför är hon ensamstående? Varför är hon mamma? Var finns pappan? Är han kanske lyckligt gift, skaffat nya barn och glider runt på en räkmacka eller hur ska man tolka begreppet ”ensamstående mamma”?

  När allt kommer omkring så är väl detta en statistisk omöjlighet.. Frågan som kvarstår: Var kommer alla ensamstående mammor ifrån?

 81. Medborgare X skriver:

  @Eva:

  Jag håller med dig stort.

  Jag håller dock inte med om att ensamstående mammor skulle ha mer stöd eller bidrag än två föräldrar som bor ihop. Det är ett eget val att vara ensamstående. De som bor ihop har mer pengar över eftersom de valt att dela på vissa utgifter. De delar på boendet, de delar på bilen, de delar på dagstidningen, de delar på telefon, etc.

  Det finns inget som hindrar en ensamstående mamma (eller pappa) från att flytta samman med en annan ensamstående mamma (eller pappa) och på så sätt minska sina utgifter. Det kan inte vara skattebetalarnas ansvar att ge ensamstående samma standard som de som väljer att flytta ihop och dela på sina utgifter!

 82. Medborgare X skriver:

  @dolf:

  Helt riktigt! Det är en myt att det handlar om obetalt arbete. Det finns inget som hindrar människor från att anställda sig själva. Att folk inte gör det beror naturligtvis på att de själva måste betala sin egen lön och då även betala skatt och arbetsgivaravgift på den. Då blir det själva mindre kvar än vad man behöver betala, så det är en ren förlustaffär. Därför jobbar helt enkelt alla ”svart” åt sig själva! Det blir lönsammast så.

 83. Erik LL skriver:

  Intressant inlägg men det hade haft större slagkraft om du gått igenom det noggrant och presenterat en mer slutgiltig bild. Det känns lite osäkert att spekulera och analysera på genomskummningar och ordsökningar.

 84. Aktivarum skriver:

  Eva:

  ”Nej, men däremot är det väldigt vanligt att butiker nischar sig mot vissa kundgrupper.”

  Ja men butiker till skillnad från politiker nischar sig sällan till den minsta betalande gruppen bara för att den gruppen har en intresseförening som går till butiken och gapar om vilka krav just den gruppen har. En butik kan behandla kunder en och en, behöver inte rätta sig efter ”rullstolsbundnas riksförbund” men dagens politiker verkar ju samla på organisationer med förkortningar. De ser sig inte som ”public servants” de tror de är nån sorts ledare som skall uppfostra folket.

  ”Jag tycker i alla fall att frågan ”Hur vill kvinnor ha det?” är för svår att svara på.”

  Feminister säger redan hur kvinnor vill ha det. Frågan är alltså om kvinnor vill ha det som amerikanska universitetsfeminister har bestämt det. Annars bör kvinnor omgående visa färg för både media och politiker tar idag för givet kvinnor vill ha vad feminister säger. Sålunda är frågan inte alls svår att svara på. Frågan är om feministernas svar är det rätta svaret.

  ”Om vi istället vänder på steken, hur skulle du säga att män vill ha det?”

  Män vill ju göra kvinnor nöjda och antingen bli belönade för det eller skita i det för att fördelarna inte är värda nackdelarna hos den kvinnan så vad män vill är veta hur ni kvinnor vill ha det så de kan fixa det. Vilket Pickup Arts Communities redan gjort bakom ryggen på BÅDE feminismen och akademiska världen. De har till och med filmat er kvinnor i smyg ”in-field videos” och skrivit tusentals beskrivningar av vad som funkade på inte en kvinna utan på många kvinnor.

  Män vill bara en enda sak och det är att ni kvinnor skall bestämma er och sluta manipulera män med det enda so män absolut inte accepterar

  Ovisshet, Slump och Godtycklighet.

 85. dolf skriver:

  @Eva:
  Hinner inte med någon längre utläggning nu (ska iväg), men kort sagt så har väl män i alla tider försörjt kvinnor utan att knota, men de har givetvis inte gjort det gratis, kvinnorna har gett något tillbaka. Nu tvingas män utan eget val att försörja kvinnorna via skattesedeln samtidigt som de skuldbeläggs för att de tjänar mer men ”arbetar mindre”. Det många reagerar mot är nog inte ”orättvisan” över att behöva betala mer, utan orättvisan i den rådande dubbelmoralen. Män tjänar mer, de betalar också mer skatt, men instället för tack får de bara skit för det. Fast du kan nog ha rätt i att det inte gäller alla, det är nog mer traditionella män som ser så. Dagens män som i mångt och mycket får en feministisk uppfostran ser det kanske lite annorlunda, vare sig de är pro- eller antifeminister.
  Sen finns det

 86. Johan Franson skriver:

  @Erik LL: Mer arbete ger självklart bättre resultat.

  En avsikt jag har här är att väcka intresse för mer tunga texter. Det här är texter som i detalj bestämmer hur vi ska leva våra liv, men ingen läser dem för de är för svårtillgängliga. Dessutom kan man ana att de som har makt vet det och utnyttjar det. Det finns en dubbelhet.

  Därför så tar jag en ansats för hur man kan tillgodogöra sig information utan att ”dö” på kuppen. Och om ett intresse föds, så kommer också energin till fördjupning.

  Jag är öppen med hur jag gått tillväga och uppmuntrar till kompletterande diskussion.

 87. Aktivarum skriver:

  Medborgare X:

  ”Helt riktigt! Det är en myt att det handlar om obetalt arbete. Det finns inget som hindrar människor från att anställda sig själva. Att folk inte gör det beror naturligtvis på att de själva måste betala sin egen lön och då även betala skatt och arbetsgivaravgift på den. Då blir det själva mindre kvar än vad man behöver betala, så det är en ren förlustaffär. Därför jobbar helt enkelt alla “svart” åt sig själva! Det blir lönsammast så.”

  *Asgarv* Folk anställer inte sig själva för då tvingas de betala skatter på sina egna pengar igen! Klockrent!

 88. Men@Work skriver:

  @johan franson

  Jag letar inte selling points och vände mig i inlägget till akademiskt intresserade, som jag vet finns här på bloggen. Läser man bara kiosklitteratur så får man heller inte veta sanningen…

 89. Johan Franson skriver:

  @Men@Work: För en djup förståelse bör man läsa boken. Självklart!

  Men om vi säger som såhär då… det är ju trots allt så att de allra flesta människor, och då inkluderar jag även de som är här, för att inte tala om människor som bara lite perifert är intresserad av dessa frågor, de kommer inte läsa boken.

  Samtidigt säger du att den är intressant, och att det finns viktiga poänger i den.

  Hur för man då ut dessa poänger till en bredare publik, trots att de inte kommer läsa boken? Det var ungefär det jag menade…

 90. Eva skriver:

  @Medborgare X:

  ”Det är ett eget val att vara ensamstående.”

  Ibland är det så, ibland inte. Det kan ju vara så att mannen/kvinnan har lämnat en eller har avlidit.

  ”Det kan inte vara skattebetalarnas ansvar att ge ensamstående samma standard som de som väljer att flytta ihop och dela på sina utgifter!”

  Nja, att begära att alla som har en sämre ekonomi ska bilda olika former av kollektiv tilltalar inte mig.

 91. Eva skriver:

  @Aktivarum:

  ”Frågan är om feministernas svar är det rätta svaret.”

  Min värld är inte svart eller vit, så mitt svar blir att feminismen ibland har rätt svar och ibland fel svar.

  ”så vad män vill är veta hur ni kvinnor vill ha det så de kan fixa det”

  Jag ser det inte som att kvinnor ska tala om hur vi vill ha det och så ska männen fixa det. Jag tycker helt enkelt att det är både bättre och roligare när kvinnor och män fixar saker tillsammans. Min man vet jag vill och jag vet vad min man vill, och utifrån det försöker vi göra något bra tillsammans.

  ”Män vill bara en enda sak och det är att ni kvinnor skall bestämma er och sluta manipulera män med det enda so män absolut inte accepterar … Ovisshet, Slump och Godtycklighet.”

  För det första: Jag manipulerar inte män. Om det finns kvinnor som gör det, så får det stå för dem.

  För det andra: Vad jag behöver, vill, tycker, tänker och gör betyder inte att det är applicerbart på alla kvinnor. Om du tror det, så förstår jag om du tycker att det är jobbigt.

  För det tredje: Jag identifierar mig i första hand som ”människa”, att jag är kvinna är bara en pusselbit. Av det skälet tycker jag oerhört illa om när andra tilldelar mig åsikter, egenskaper och beteenden enbart baserat på att jag är just kvinna. Det är också skälet till att det för mig är fullständigt otänkbart att göra mig till talesman (?) för alla kvinnor som grupp.

 92. Men@Work skriver:

  @Johan Franson:

  Aha, då är jag med dig. Alla vetenskapliga avhandlingar har ju abstracts och sammanfattningar av de viktigaste resultaten. Då räcker det kanske att läsa dessa, samt de delar som intresserar en. Det trevliga med den här avhandlingen var att den retade upp feministen Jenny Westerstrand och prostitutionsforskaren Sven-Axel Månsson till den grad att de anmälde den för forskningsfusk. Deras forskningsmetoder kritiserades nämligen i avhandlingen. Avhandlingen friades, och har berömts av många framstående forskare internationellt och i Sverige.

  Som sagt, rekommenderas starkt!

 93. Bashflak skriver:

  Dokumentet som analyseras av Johan Fransson är publicerat när Göran Persson var statsminister och är således inte särskilt relevant 2012. Paradoxalt nog har jämställdhetspolitiken vridits ännu längre åt vänster under Alliansens regim. Det kortare dokument som analyseras av AV är intressantare.

  Sensationellt nog lyckas de nämna ordet ‘våld’ oftare än ordet ‘män’ i ett dokument som ska omfatta nästan ALLA jämställdhetsfrågor. Man kan ju undra hur det gick till hemma hos familjen Reinfeldt den 20:e varje månad, när Pappa köpt brännvin för barnbidraget.

 94. Johan Franson skriver:

  @Bashflak:
  @AV:

  Det är ju ett kul index, att man dividerar antalet gånger ordet ”män” används med ordet ”våld” i policy document från regeringen.

  2005: våld / män = 342 / 541 = 0.63
  2011: våld / män = 133 / 89 = 1.49

  Vi ser alltså en kraftig höjning av denna retorik-kvot. Det är definitivt ett tecken på något, ett typ av klimax för man hoppas :-)

  Vad ska detta index kallas? Är det någon som har förslag?
  Någon som har lust att kolla upp tidigare propositioner och policydokument från regergingen? Undrar hur de såg ut på 90-talet?

 95. per hagman skriver:

  @Johan Franson:

  Myt index ?

  Per Hagman

 96. Aktivarum skriver:

  Eva:

  ”Min värld är inte svart eller vit, så mitt svar blir att feminismen ibland har rätt svar och ibland fel svar.”

  Feminismen har redan gett ett svartvitt svar för er kvinnor. Om de inte blir emotsagda så räknas det politiskt som att världen är svartvit och de har rätt i vad de redan sagt. De har redan fått föra kvinnors talan.

  ”Jag ser det inte som att kvinnor ska tala om hur vi vill ha det och så ska männen fixa det.”

  Nej men nu frågade du faktiskt hur männen ville ha det och nu har jag svarat så vad din respons innebär här är ju att hur män vill ha det skall ignoreras – precis som girlwriteswhat påpekar. De skall påtvingas ovisshet helt enkelt.

  ”Jag tycker helt enkelt att det är både bättre och roligare när kvinnor och män fixar saker tillsammans.”

  Män och kvinnor är dock inte intresserade av samma saker… Kvinnor konsumerar andra saker, pratar om andra saker etc. Det är sålunda för män en tradeoff och när fördelarna inte uppväger nackdelarna vad tror du händer?

  ”Min man vet jag vill och jag vet vad min man vill, och utifrån det försöker vi göra något bra tillsammans.”

  Vi pratade inte om dig, vi pratade om vad män vill. Alla män kan inte dela på dig så vad de vill måste gälla flera andra kvinnor.

  ”För det första: Jag manipulerar inte män. Om det finns kvinnor som gör det, så får det stå för dem.”

  Jag har aldrig sagt att du gör någonting. Jag har sagt att män vill kvinnor skall bestämma sig vad de vill så män kan rätta sig efter det. Att inte bestämma sig och hålla alla ”options” öppna skapar ovisshet vilket ÄR manipulerande.

  ”För det andra: Vad jag behöver, vill, tycker, tänker och gör betyder inte att det är applicerbart på alla kvinnor. Om du tror det, så förstår jag om du tycker att det är jobbigt.”

  Men du frågade mig vad män vill. Män har ingen nytta av vad du vill, du är dels en enda person och dels upptagen. Män måste veta något som gäller många kvinnor -. lediga kvinnor. Sedan anpassar sig män efter det så de har så många kvinnor som möjligt att välja mellan.

  ”För det tredje: Jag identifierar mig i första hand som ”människa”, att jag är kvinna är bara en pusselbit.”

  Att identifiera sig som människa innebär automatiskt du idefiniteras som kön. Människor har kön. Att inte identifiera sig med kön innebär just att du inte identifierar dig med människor utan med nån könlös varelse. Eller med en människolös politisk teori. I vilket fall som helst inte riktiga människor.

  ”Av det skälet tycker jag oerhört illa om när andra tilldelar mig åsikter, egenskaper och beteenden enbart baserat på att jag är just kvinna.”

  Det där är bara en politisk samhällsteori. Människan är inte en könlös varelse så identfierar du dig inte med kön så på vilket sätt har det med människan att göra? Vilken sorts människa då? Det är ju en helt påhittad varelse.

  ”Det är också skälet till att det för mig är fullständigt otänkbart att göra mig till talesman (?) för alla kvinnor som grupp.”

  Ingen har pratat om alla kvinnnor. Faktum är att vetenskapen bevisat att människor inte ens tänker i banor av ”alla” individer av en grupp. När man pratar om kvinnor generellt betyder det att man pratar om den storsta gruppen kvinnor.

  Som sagt det var du som frågade mig vad män vill.

 97. Prill skriver:

  Medborgare X:

  Håller helt med dig! Vi måste bli medvetna om den monetära överföringen från män till kvinnor i samhället. Detta hänger förstås ihop med mäns kortare liv och sämre hälsa. Eftersom jämställdheten har fått så oerhörd hög prioritet i samhället där kvinnor ska kvoteras in i priviligierade positioner borde målet samtidigt vara att överföringen från män till kvinnor (dvs baksidan av den manliga könsrollen) minskar. Då skulle männens livslängd och livskvalitet öka (bättre kontakt med barnen, vårda relationer, få vila upp sig, andra värden än prestation). Många verkar vara väldigt konservativa här, typ det var bättre förr när kvinnor fick vara hemmafruar. Då är nog särartsfeminist en bättre beteckning än jämställdist (som jag kallar mig).

 98. Eva skriver:

  @Aktivarum:

  Oj, vad ska jag säga … Min spontana tanke är att du gör livet mer komplicerat än vad det behöver vara. Om du söker efter en kvinna att leva med så är mitt råd till dig att du lyssnar mer, och i mindre utsträckning talar om hur allting är. Jag önskar dig lycka till och hoppas uppriktigt att du finner det du söker.

 99. Aktivarum skriver:

  Eva:

  Min spontana tanke är att jag inte har en aning om varför du börjar prata om mig??? Du frågade vad ”männen” vill. Du frågade inte vad jag vill. Vidare så gav jag dig chansen att säga hur du uppfattar kvinnor men du säger då att du inte kan yttra dig för kvinnor. Problemet är att om du inte gör det är det någon annan som gör det. Nu finns det alltså redan två källor på vad kvinnor vill. Den ena är feminismens jämställdhetspolitik (som är vad detta inlägg handlar om) den andra är PUA-communityns beskrivning. Om du inte gillar dessa beskrivningar så hade du här chansen att erbjuda alternativ.

  Att däremot inte gilla ”iden” generella beskrivningar är meningslöst eftersom det bara innebär de som finns kommer att användas.

 100. Jenny Kristiansson skriver:

  Hur är män då?

  Och ja, jag VILL ha så generella förklaringar som det bara går. Gärna bara två också. Därför att som det är nu så är män en värre gåta för mig än vad som kommer efter döden.

  Jag är liksom trött på att göra fältstudier, det hade varit übernice att bara kunna läsa sig till det.

 101. Aktivarum skriver:

  Jenny K:

  Män är (beteendemässigt) som de behöver vara för att uppfylla kvinnors behov. Så fort en man skall bedömas av en kvinna så tappar han koncentrationen och börjar oroa sig över vad hon tycker om honom. (duger han?)

  Kvinnor påverkas inte alls av att bedömas av en man. Kort sagt män sätter större värde på genomsnittskvinnnan än kvinnor sätter på genomsnittsmannen. Män blir av värde enbart genom att prestera, ragga, arbeta, visa sig dugliga.

  ”Women are human beings – Men are human doings” Warren Farrell

  http://aktivarum.wordpress.com/2012/03/23/vetenskap-konsskillnader-man-presterar-samre-nar-de-vet-de-observeras-av-en-kvinna/

 102. Eva skriver:

  Jag tycker att man ska vara försiktigt med att överföra resultaten från Sanne Nauts studier till alla män och kvinnor, och i alla situationer. Deltagarnas medelålder var 21 år, vilket även Naut säger kan ha spelat roll. Dessutom kan man ju undra om resultatet är detsamma i situationer där män och kvinnor känner varandra.

  Utdrag från artikel i Scientific American:
  “Although the studies on their own don’t offer any concrete explanations, Nauts and her colleagues think that the reason may have something to do with men being more strongly attuned to potential mating opportunities. Since all of their participants were both heterosexual and young, they might have been thinking about whether the woman might be a potential date.”

  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=why-interacting-with-woman-leave-man-cognitively-impaired

 103. Aktivarum skriver:

  Eva:

  ”Jag tycker att man ska vara försiktigt med att överföra resultaten från Sanne Nauts studier till alla män och kvinnor, och i alla situationer. Deltagarnas medelålder var 21 år, vilket även Naut säger kan ha spelat roll.”

  Ja du har rätt. Det spelar definitivt roll. Man pratar om parbildning och driften att parbilda är inte lika stark i alla åldrar. Faktum kvarstår dock att alla människor som överlever dit blir 21 år – bara inte samtidigt. Ålder är alltså inte ett giltigt ”det gäller inte alla” argument.

  Dessutom är det i den åldern som vår framtid bestäms. Dvs det som är framgångsrikt hos personer i den åldern kommer att bli mer imiterat av yngre. Det är så den sociala evolutionen sprids. Man ser nån göra nåt som ger bättre resultat – du vill också ha bättre resultat – vips så vill de flesta samma sak.

  Vidare så visar folkbokföringen att vi inte dejtar folk i samma ålder. Såväl akademiker som Bo Rothstein som kändisar som Paolo Roberto har påpekat att kvinnor i medel är några år yngre än sin partner. Det innebär att vad som funkar på 21-åriga kvinnor kommer att påverka män i högre ålder.

  ”Dessutom kan man ju undra om resultatet är detsamma i situationer där män och kvinnor känner varandra.”

  Javisst, men åter är frågan rent akademisk för vi kan inte skapa ett samhälle där alla män och alla kvinnor känner varandra lika bra. Anledningen jag bloggade om detta är att jag ville diskutera effekterna det får på jämställdheten att män – men inte kvinnor – påverkas negativt av att tvingas på det andra könet i kognitiva prestationer.

 104. Eva skriver:

  @Aktivarum:

  Jag tycker att ditt blogginlägg var intressant och det finns absolut anledning att fundera på i vilka situationer som män riskerar att prestera sämre på grund av att det finns kvinnor i närheten. Men om det i slutändan skulle leda till att vi bara har könsindelade skolor, arbetsplatser etc så tycker jag att det vore det trist.

 105. Aktivarum skriver:

  Eva:

  Jag är glad att du deltar i diskussionen men jag måste påpeka att det inte spelade någon roll om det var en kvinna i närheten eller inte. Även när ingen kvinna dykt upp hade anticipationen att bedömas av en okänd kvinna försämrat männens koncentationsförmåga.

  Dolk skrev bra om orsaken hos Tanja Bergkvist (passar på att rekommendera lite olika källor för mångfaldens skull)

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2012/03/22/akademikerna-och-det-sunda-fornuftet-finns-verkligheten-pa-riktigt/#comment-15658

 106. Aktivarum skriver:

  Ooooops! Menade såklart Dolf (inte Dolk)

 107. Camilla skriver:

  @Aktivarum: Det går att ändra sina inlägg i efterhand här :)

 108. NinniTokan skriver:

  @Johan Franson:
  (Jag postade detta under ett annat inlägg.. så kom jag att tänka på att det kanske var något för dig här..)

  Vet inte riktigt vad du önskar/tänker dig/är ute efter. Denna youtubelänk kanske är något sånt du vill se?

  Annars får du precisera mer:)

 109. dolf skriver:

  “Women are human beings – Men are human doings” Warren Farrell

  Framgår väl inte minst av att en oproportionerligt stor del av målinriktade kampanjer, reklam och försäljning till kvinnor rör ”being”-produkter, det vill säga, kläder, kosmetika och skönhetsprodukter som förhöjer kvinnans varande. En oproportionerligt stor del av målinriktade kampanjer, reklam och försäljning till män rör däremot ”doing”-produkter och ”owning”-produkter, det vill säga, och ena sidan verktyg och liknande (doing) och å andra sidan rent materiellt ägande som snygga bilar och liknande (owning).
  Kvinnans största kapital och investering är henne själv, mannens största kapital och investering är vad han kan åstadkomma.

 110. [...] forskningen visar i “Myten om föräldrars makt” när man istället som journalist kan gå regeringars ärenden och sprida rena fantasier för man får inte lika stort stöd när feminismen motiveras med att [...]

Google