I början på året påbörjades betatestningen av en plattform för jämställdhet. Nu fortsätter den processen.

Syftet med att ta fram en plattform för jämställdhet är inte att den ska vara komplett. Syftet är att fokusera på det som verkligen saknas i jämställdhetspolitiken. Således kommer den att innehålla fler mans- än kvinnofrågor, inte för att det ena är viktigare än det andra, utan för att samhället redan arbetar med kvinnofrågorna.

Plattformen är heller ingen ideologisk översikt. Ideologiskt tycker jag att könsneutral lagstiftning är helt centralt, och jag står för pojkars rätt att ha sina könsorgan i fred – hur kontroversiellt det än må vara bland de som vill utöva rituell omskärelse.

En plattform måste dock vara pragmatisk och konkret. Eller snarare: syftet med denna plattform är att den ska vara pragmatisk och konkret. Man kan även tänka sig en systerplattform som mer handlar om ideologiska byggstenar – men det är inte ämnet för dagen.

Så även om könsneutral lagstiftning är en grundprincip är det ganska diffust som politiskt förslag. Om någon säger ”könsneutral lagstiftning!” så kommer omedelbart frågan ”vilken lag ska åtgärdas?”. Därför är det bättre att specificera vilka lagar som är viktigast att ändra och de flesta kan nog hålla med om att det är lagstiftningen kring föräldraskap.

Förslagen ska också vara möjliga och rimliga att få implementerade inom en till två mandatperioder. Vad gäller förbud mot rituell omskärelse av pojkar tror jag chanserna för detta är små. På ena sidan står ett oenat Sverige, på andra sidan två världsreligioner. Vem vinner på kort sikt?

Detta betyder inte att det inte ska jobbas även för långsiktiga frågor, och jag tar regelbundet debatten om omskärelse. Dock faller frågan utanför ramen för denna plattform och passar troligen bättre i det dagliga opinionsbildande arbetet.

Efter en omfattande feedback förra gången det begav sig, ser listan över huvudpunkterna ut som följer:

Barn har rätt till båda sina föräldrar
– Ogifta män ska automatiskt få gemensam vårdnad om sitt barn när faderskapet är fastställt.
– En presumtiv fader ska ha rätt att göra faderskapstest.
– Delat barnbidrag mellan föräldrarna.

Lämplighet ska gå före kön
– Den bäst lämpade ska få jobbet. Den bäst lämpade ska komma in på utbildningen.
– Kvotering strider mot denna princip.

Mäns hälsa behöver utredas
– Det är mest män som omkommer på jobbet, tar sitt liv, är hemlösa samt dör en för tidig död.

Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp
– Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i hemmet [under etiketten medborgarförslag kan du läsa om bloggens pågående projekt kring denna fråga]

En genusvetenskap utan ideologiska preferenser
– Överväg ett namnbyte om ämnet ska vara tvärvetenskapligt på riktigt, vilket det bör vara.

Det finns helt säkert förbättringar och kompletteringar som kan göras. Dela med dig av dina tankar nedan!

När den översiktliga listan är spikad kommer en serie blogginlägg skrivas, för att förtydliga, förklara och exemplifiera varje punkt. Sedan kommer en PDF sammanställas av professionell grafisk designer, för spridning i olika sammanhang.

Min tanke är att Jämställdhet 2.0 (eller vad man än vill kalla den nya syn på jämställdhet som nu växer fram) behöver lättillgängliga dokument och slagfärdiga one-liners. Dels för att presentera för de som ännu inte känner till dessa viktiga frågor, dels för att använda i samtalet med de som motsätter sig att det finns viktiga frågor som ännu inte ingår i jämställdhetspolitiken. Här skapar vi en del av det materialet!

Etiketter:  

39 kommentarer på “Plattform för jämställdhet – mer betatestning”

 1. barfota skriver:

  Hej Pelle
  Jag reagerar mot ordet ”könsneutral”, könet skall ju inte spela någon roll eller hur?
  Jag föreslår att du helt enkelt byter ut ordet ”könsneutral” mot ”neutral”.
  Lycka till i Stockholm och PUB-träffen.

 2. AV skriver:

  Skolan är en viktig punkt. Att barn blir ihopklumpade i stereotyper, att skolan är anpassad för ”kvinnliga” egenskaper, att betygen är orättvisa och att förklaringsmodellerna är olika för könen (offer för yttre omständigheter vs antipluggkultur). Skolan är en mycket viktig del i hur det går dig senare i livet.

 3. Backlash skriver:

  Barfota, jag tror en sån ändring skulle göra argumentet otydligt. Vår lagstiftning är redan neutral, utom när det gäller kön. Eller möjligen finns det även diskrimineringsförbud där vita kristna svenskar är undantagna?

 4. Mia. skriver:

  Jag tror det kan vara bra att förtydliga lite kring det delade barnbidraget.

  - Delat barnbidrag vid gemensam vårdnad och växelvist boende

  De flesta partier stödjer nu också vad jag förstår det förslaget.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/barnbidraget-bor-delas-lika_6239846.svd

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-omprovar-var-syn-pa-delat-barnbidrag_6250916.svd

  http://www.rod.se/myndigheter-oroliga-f%C3%B6r-delat-barnbidrag

  Den stora stöttestenen tror jag är (blir) den automatiska gemensamma vårdnaden och där jag tror man bör lägga krutet vad gäller barnets rätt till båda sina föräldrar.

 5. Men@Work skriver:

  Jag tycker plattformen är nära nog perfekt, men jag saknar följande punkt:

  - Rättssäkerhet för män i sexualbrottsmål.

  Många män får sitta frihetsberövade långa tider på mycket lösa grunder. Åklagare Marianne Ny har uttryckt att häktningen i sig kan betraktas som ett straff, redan innan domen fallit. Detta förstör mäns liv för all framtid, och de kompenseras inte för anklagelser som visat sig falska. Den som ljugit riskerar knappast något straff.

  Vi har upprepade gånger sett hur feministiska åklagare driver mål på lösa grunder för ideologins och karriärens skull. Marianne Ny i Assangefallet, och Ulrika Rogland i BDSM-fallet. En man hade haft samtyckande BDSM-sex med en kvinna. Blev frikänd i Hovrätten, men fick sitta frihetsberövad väldigt länge.

  Två fotbollsspelare dömdes för sexköp för att de umgåtts med ”lättklädda, sminkade kvinnor som talade med brytning” (hovrättens rasistiska och gammalmodiga forrmulering). Fotbollsspelarna borde ha förstått att kvinnorna var prostituerade av den anledningen, menade hovrätten. Att någon betalning hade utgått kunde inte heller styrkas, domen till trots…

  Här måste en haverikommission tillsättas på högsta nivå och drabbade män bör tillerkännas skadestånd. De som bevisligen falskanklagat någon ska ställas till svars för detta, inte som idag att allt slentrianmässigt läggs ner…

 6. barfota skriver:

  @Backlash skriver: 01 mars 2012 kl 07:33

  ”Barfota, jag tror en sån ändring skulle göra argumentet otydligt. Vår lagstiftning är redan neutral, utom när det gäller kön.”

  Varför kludda till det med ordet ”kön” när argumentet kan bli ännu tydligare utan, jag förstår inte ??

 7. Jens skriver:

  Jag har inga invändningar alls mot punkterna som sådana, dock har jag ett par funderingar kring formuleringar.

  Samtliga huvudpunkter utom den sista formuleras som fullständiga satser. För stringensens skull bör även den sista göra det. Ett exempel kan vara:
  ”Genusvetenskap ska inte ha ideologiska preferenser”

  Varje punkt i punktlistorna under respektive huvudpunkt är självbärande utom den sista inom meritokrati. Det kan möjligen sammanfattas i en punkt:
  ”Den bäst lämpade ska få jobbet eller komma in på den utbildning som sökts, kvotering strider mot denna princip.”

  Underpunkten vad gäller genusvetenskap smakar en aning mer konfrontatoriskt än framåtsyftande. Jag funderade en stund på varför jag upplevde det så och kom fram till att jag hakade upp mig på ”om”. Det skull kunna bytas ut mot ”för att”
  ”Överväg ett namnbyte för att ämnet ska vara tvärvetenskapligt på riktigt, vilket det bör vara.”
  Eller skriv om en aning:
  ”För att ämnet ska kunna bli sant tvärvetenskapligt bör ett namnbyte övervägas”

  Mina enkla tankar.

 8. qualitas skriver:

  Bra punkter,

  Barnens rätt behöver dock skärpas enl min mening och pappans roll i barnens liv behöver stadfästas ytterligare.

  Hur blir det om förslaget om rätt för singelmammor att ha rätt till insemination går igenom?

 9. Pelle Billing skriver:

  barfota,

  ”Lycka till i Stockholm och PUB-träffen.”

  Tack!

  Vad gäller ordet könsneutral så ingår inte det i plattformen för närvarande. Men om det ska ingå tror jag att ”köns-” behövs för att vara tydlig i vad som avses.

 10. Pelle Billing skriver:

  AV,

  Instämmer i att skolan är viktig. Det som är bra är att det åtminstone pratas om pojkars betyg, så smått.

  Har du ett konkret förslag som enkelt kan säljas till politiker och föräldrar?

 11. Pelle Billing skriver:

  Mia.

  Jag tror det som är enklast och mest slagkraftigt är att tala om delat barnbidrag. Målet är ju att båda föräldrarna ska vara djupt involverade i barnens liv, ha gemensam vårdnad och halva barnbidraget var.
  Sedan finns alltid undantag och det kan ev specificeras i den längre text som ska skrivas under varje punkt.

 12. Pelle Billing skriver:

  Men@Work,

  Instämmer i att rättssäkerhet är ytterst viktigt. Det är en grundbult för ett demokratiskt samhälle.

  Här tänker jag så att vägen till att återupprätta mäns rättssäkerhet är att få en mer positiv bild av män i samhället. Och den bilden tror jag vi får genom att betona mäns roll som pappor, och barnets relation med sin pappa.

  Det är också lite snårigt att bevisa att rättssäkerheten är undermålig. Det kräver egentligen en hel bok med olika fall och exempel – vilket också har getts ut.

 13. Pelle Billing skriver:

  Jens,

  Mkt bra tankar. Jag ska se hur de kan integreras och återkommer sedan med reviderad version, som du gärna får kritisera ytterligare.

 14. Pelle Billing skriver:

  qualitas,

  Finns det något specifikt som du tycker borde läggas till?

 15. barfota skriver:

  @Pelle Billing skriver: 01 mars 2012 kl 11:33

  ”Vad gäller ordet könsneutral så ingår inte det i plattformen för närvarande. Men om det ska ingå tror jag att “köns-” behövs för att vara tydlig i vad som avses. ”

  Jag förstår hur du tänker men jag tänker annorlunda och menar att ”neutral” täpper till alla undantag som t.ex. att kunna åberopa religiösa skäl för att bli särbehandlad, som du vet är jag emot kvinno/mans organisationer också eftersom det så att säga skapar ett vi/dom tänkande.
  Vi tänker bara olika, allt väl :D

 16. qualitas skriver:

  Jo, vad jag syftar på är att kvinnors inseminationsrätt ser till den vuxnes perspektiv och rätt. Barnens rätt till båda föräldrarna ignoreras. Man stadfäster principen att det är tillräckligt med en förälder.
  Sedan kan barnet visserligen leta upp sin pappa, men först i vuxen ålder.
  Indirekt stadfästs principen att pappor inte behövs i barns uppväxt

 17. Grrblt skriver:

  Jag råkade visst kommentera på fel inlägg, så här kommer samma sak igen:

  Det är bra att ni sätter rätten till faderskap först på listan. Men tyvärr missas helt den andra sidan av myntet: rätten att inte bli förälder. Kvinnor har idag tillgång till både abort och adoption – män får snällt öppna plånboken i 18 år. Möjlighet till juridisk abort är en lika viktig mansfråga möjlighet att vara pappa till sina barn.

 18. Magnus skriver:

  Ang kvotering:

  Tycker kvotering kan vara befogat….när kön faktiskt är ”relevant” i yrkesutövandet. Exempelvis kan det vara dåligt att ha 100% manliga psykologer eller 100% kvinnliga psykologer.

  Yrkar därför på att

  ”kvotering strider mot denna princip”

  ändras till

  ”kvotering strider mot denna princip, och ska endast komma ifråga i undandagsfall”

  Angående våld:

  Att enbart ge slagna män/kvinnor/barn rätt till hjälp tycker jag är att anlägga ett offerperspektiv på hela situationen, det är lite en del av vårt feministiskta tankegods, och jag tycker det är kontraproduktivt.

  Det är mycket mer effektivt att även erbjuda gärningsmännen/kvinnorna ett behandlingsalternativ, hjälper man en våldsam man/kvinna hjälper man även två/tre av dennes framtida partners. Dessutom är det mer i linje med våran politik.

  Självklart ska också slagna män/kvinnor få hjälp, men jag föreslår att följande punkt läggs till efter första:

  ”Kommuner ska erbjuda hjälp åt alla, män som kvinnor, som utsätter sin partner för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet och som vill ha hjälp att ändra sitt beteende.”

 19. Jack skriver:

  Men@work,

  ”De som bevisligen falskanklagat någon ska ställas till svars för detta, inte som idag att allt slentrianmässigt läggs ner”

  Helt rätt. Att ta tag i de falska beskyllarna och låsa in dem är ett utmärkt sätt att fånga upp vad som förmodligen är psykopater eller personer som ställer till stor skada för övrigt också.

  Jag använder ordet beskyllare om dessa fall, för att betona hur skulden är kopplad till just beskyllaren.

  En falsk beskyllare är en person, manipulativ och hänsynslös nog att man kan misstänka psykopati, om man vill använda sådana termer. Beskyllandegärningen i sig är dock grov nog att vidare benämningar inte behövs.

  En falsk beskyllare är i aktning att vara likställd med en person som begått de lagstadgade brotten olaga frihestsberövande, trakasserier, olaga hot, misshandel och grovt förtal, samt därtill konsumerat mycket ansenliga samhällsresurser. Man kan använda termen lagbrottsekvivalenten om denna mängd lagbrott vilka i skadehänseende är ekvivalenta med vad den falska beskyllaren orsakar.

  Att falska beskyllare inte beivras mer kan inte undvikas leda till misstanken att personerna som får lön för att arbeta med falska beskyllare – till de falska beskyllarnas pipa – prioriterar den inkomst de får för sitt nesliga jobb över att faktiskt göra något gott i samhället för människor i stort (falskbeskyllaren gillar det förstås).

  I de mänskliga rättigheterna står skrivet att straff kan påföras retroaktivt för en gärning oavsett vad lagen för tillfället sade om dess laglighet, exempelvis om lagen formats under ociviliserat styre (ex nazism, feminism).

  Förhoppningsvis kommer vi retroaktivt kunna utmäta bestraffningar till falska beskyllare och deras medlöpare. Dynamiken som gör att falskbeskyllarna inte beivras mer måste också ses över, deras lagbrottsekvivalenter kan ge upp mot 10 år fängelse, medan dessa fall själva alltså går fria. Det måste löna sig mer att sätta dit en falskbeskyllare och det måste straffa sig mer för dem som är det.

 20. John Nilsson skriver:

  Ur plattformen:
  ”Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp
  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i hemmet”…

  Som jag skrivit tidigare:
  Jag tycker att orden ”i hemmet” skall strykas, eftersom många män ju drabbas av våld även utanför hemmet, och jag tycker att dessa också har rätt till hjälp.

  Jag tycker också att det är ett misstag att inte ta med ett krav på förbud mot omskärelse av pojkar. Att frågan är kontroversiell och att det kanske är långt till en av riksdagen antagen lagtext, är inte några hållbara argument mot denna punkt, tycker jag. Det luktar lite konflikträdsla här, tycker jag, och kanske överskattar man dessutom hur svårt det kan bli att ändra på detta? Vem trodde att Berlinmuren skulle falla, innan den föll, så att säga? Jag tror att också mentala murar kan falla fortare än vi anar – bara vi slutar att ”stötta upp dem” med våra ursäkter och vår tystnad…

 21. Pelle Billing skriver:

  Här är en reviderad version, inspirerad av den feedback som Jens gav:

  Barn har rätt till båda sina föräldrar
  – Ogifta män ska automatiskt få gemensam vårdnad om sitt barn när faderskapet är fastställt.
  – En presumtiv fader ska ha rätt att göra faderskapstest.
  – Delat barnbidrag mellan föräldrarna.

  Lämplighet ska gå före kön
  – Den bäst lämpade ska få jobbet. Den bäst lämpade ska komma in på utbildningen.
  – Kvotering gör att den bäst lämpade inte alltid kan väljas.

  Mäns hälsa behöver utredas
  – Det är mest män som omkommer på jobbet, tar sitt liv, är hemlösa samt dör en för tidig död.

  Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp
  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i hemmet

  Genusvetenskap ska inte ha ideologiska preferenser
  – Man kan inte ha nära band till en politisk inriktning (feminismen).
  – För att ämnet ska bli sant tvärvetenskapligt bör ett namnbyte övervägas.

 22. Per skriver:

  Men@Work:
  Har du en källa på fotbollsspelarhärjet? Skulle verkligen vilja läsa mer om det.

 23. Johan skriver:

  Jag tror du är fel ute med genusvetenskapen. Jag kan ha otur men jag har aldrig träffat en genusvetare och knappt någonsin en sociolog som inte är marxistisk. Deras grundstomme är maktstruktur. Vanligtvis kan de inte ens föreställa sig en analys som inte baseras på en förutbestämd maktstruktur (dvs. att en grupp är underordnad en annan). Det går helt enkelt inte att göra något som är jämställt om basen för hela ämnet är att det finns en maktskillnad.

 24. Matias skriver:

  Johan:

  ”Jag tror du är fel ute med genusvetenskapen[..] Det går helt enkelt inte att göra något som är jämställt om basen för hela ämnet är att det finns en maktskillnad.

  Hur menar du?

 25. PabloHoney_4 skriver:

  @ pelle

  Jag skulle själv vilja lägga till en diskussion om värdegrunden för plattformen.

  Dvs. grundläggande värden för individens okränkbarhet.

  Där nyckeln är att se individen före gruppen. Detta omfattar etnicitet, sexuell läggning, kön, religion etc. En acceptans och tolerans för olikheter.

 26. Roger skriver:

  Jag håller med pablohoney om att en värdegrundsdiskussion är på sin plats. Detta är det mest grundläggande plan där jämställdismen bryter mot den rådande normen inom jämställdhetssektorn.

 27. Men@Work skriver:

  Håller med om detta med värdegrund. Föreslår även jag att individ sätts före kön.

 28. Pelle Billing skriver:

  PH_4, Roger, M@W,

  Individ för kön är en viktig politisk princip. Den kan skrivas in i introduktionen till plattformen tycker jag. Som en bas innan människor läser de konkreta förslagen.

 29. lars skriver:

  pelle
  jag vet inte om jag förstår denna rätt

  ”En presumtiv fader ska ha rätt att göra faderskapstest”

  betyder det att om en man och hans hustru ska ha ett barn så kan grannen som är lite tjurig på kvinnan säga att jag tror jag är far till barnet jag vill göra ett faderskaps ?
  även om han aldrig rört kvinnan så skapar han frågan om otrohet vilket då kan rasera ett förhållande.
  jag håller på ett obligatorisk dna prov vid förlossning

 30. Tanja skriver:

  Så sjukt bra initiativ. Diskuterar dock helst hela nån annan gång, helst IRL =)

  Angående anställningar på meriter. Jag tycker det är en intressant fråga, då jag jobbar i branschen. För mig känns det väldigt konstig att prata om att slopa kvotering, men inte prata om att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Utan en vettig på förhand bestämd process anställer man mindre på det som faktiskt är relevant till hur bra man kommer vara på jobbet, och mer på personkemi, fördomar, och magkänsla.

 31. Pelle Billing skriver:

  Tanja,

  Självfallet ska man arbeta för att förbättra rekryteringsprocessen. Om inte annat är det ju en god investering, om man vill ha goda medarbetare som kan föra verksamheten framåt. Annars tar konkurrenten de största talangerna…

 32. Jens skriver:

  @Tanja
  Jobba på att kvalitetssäkra eller inte, det måste vara upp till respektive företag. Om man inte gör det så kommer man att missa talanger och företaget går sämre. Det ligger alltså i varje företags intresse att se till att man rekryterar så bra medarbetare som möjligt och det blir därför självreglerande.
  Kvotering blir aldrig rätt, men det kan vara ett värde i att ha båda kön representerade i en arbetsgrupp, och det får bli upp till respektive företagsledning och HR att få fram.

 33. Jens skriver:

  @Pelle
  Gillar det nya förslaget!
  Min enda invändning är första punkten om Genusvetenskap:
  ”Man kan inte ha nära band till en politisk inriktning (feminismen).”

  Det kan man väl? Man kan det inte om man ska vara vetenskap dock, så kanske:
  ”För att betraktas som vetenskap kan man inte ha nära band till en politisk inriktning (feminismen).”

 34. Pelle Billing skriver:

  John N,

  ”Jag tycker att orden “i hemmet” skall strykas, eftersom många män ju drabbas av våld även utanför hemmet, och jag tycker att dessa också har rätt till hjälp.”

  Helt klart ska de kunna få hjälp. Att skriva ut ”i hemmet” är en markering för att inte fortsätta klassa våld i hemmet som en arena med bara kvinnliga offer. Så det finns en ideologisk agenda här, inbakad i det konkreta förslaget.

  Tycker dock din poäng är viktig och den bör lyftas när själv texten skrives.

  Edit: Har nu inkorporerat ditt förslag. Tycker istället att det andra kan specificeras i texten.

 35. Pelle Billing skriver:

  Ny revision. Har infogat feedback från bl a John och Jens och PH_4:

  Intro: Vilket värdegrund vilar plattformen på?

  Barn har rätt till båda sina föräldrar
  – Ogifta män ska automatiskt få gemensam vårdnad om sitt barn när faderskapet är fastställt.
  – En presumtiv fader ska ha rätt att göra faderskapstest.
  – Delat barnbidrag mellan föräldrarna.

  Lämplighet ska gå före kön
  – Den bäst lämpade ska få jobbet. Den bäst lämpade ska komma in på utbildningen.
  – Kvotering gör att den bäst lämpade inte alltid kan väljas.

  Mäns hälsa behöver utredas
  – Det är mest män som omkommer på jobbet, tar sitt liv, är hemlösa samt dör en för tidig död.

  Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp
  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld.

  Genusvetenskap ska inte ha ideologiska preferenser
  – För att fullt ut betraktas som vetenskap kan man inte ha nära band till en politisk inriktning (feminismen).
  – För att ämnet ska bli sant tvärvetenskapligt bör ett namnbyte övervägas.

 36. Mia. skriver:

  Lite funderingar…

  Undrar över vad det är man vill ‘komma åt’ under punkten om våld?

  Varför står barn med när det handlar om jämställdhet? Att barn ska ha hjälp om de utsätts för/bevittnar våld råder det väl konsensus kring? Liksom det kanske gör när det gäller brottsoffer på allmän plats, eller?

  Är det våld allmänt man åsyftar eller vill man sätta fingret på att även män utsätts för relationsvåld? Det våld män utsätts för på allmän plats kunde ju sorteras in under punkten mäns hälsa. Medan man trycker på att det rör sig om relationsvåld, när det gör det sas. Så kanske…

  Mäns hälsa behöver utredas
  – Det är mest män som omkommer på jobbet, tar sitt liv, är hemlösa, utsätts för våld på allmän plats samt dör en för tidig död.

  Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp
  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor och män som utsätts för partnervåld (alternativt relationsvåld/våld i hemmet….)
  och nu ‘svävar jag ut’ lite
  - Kvinnofridslagen bör byta namn till partnerfridslagen för att omfatta alla oavsett kön och läggning.

 37. Pelle Billing skriver:

  Bra idéer Mia!

  Jag tar dem med mig till nästa sammaställning.

 38. [...] mäns största problem i vår kultur? Nu pratar jag alltså inte mans- och kvinnofrågor eller politiska sakfrågor. Utan vad vi möter dagligen i vår [...]

Google