Bra och dåligt om omskärelse

03 mars 2012, av Pelle Billing

Den rituella omskärelsen av pojkars penisar har blivit en långkörare i debatten, vilket får ses som väldigt positivt. Två nyliga artiklar i olika lokaltidningar tar upp fenomenet.

Den första är från Gotlands Allehanda, och anför följande skäl till att omskärelse är bra:

Ett annat kan vara att en omskuren penis troligen blir mindre känslig, vilket bör medföra att det tar längre tid för mannen att få orgasm, vilket är bra för både honom och henne, eftersom kvinnor ofta behöver längre tid på sig för att få orgasm.

Jo, ni läste rätt. De anses vara positivt att mannen känner av sin sexuella aktivitet mindre (och njuter mindre) eftersom han då kan tillfredsställa sin kvinna bättre. En mer föråldrad syn på sexualitet och manlighet får man leta efter.

Frågan är om samma skribent skulle skriva att kvinnlig omskärelse är bra, eftersom det minskar risken för otrohet och stärker relationen makarna emellan? Med all sannolikhet skulle ett sådant resonemang ses som medeltida (och det är det), men att den typen av resonemang fortfarande är gångbart på män säger oss en del om vilket kön som varit i fokus i jämställdhetssamtalet.

För övrigt kan ju män som upplever att de får för tidig utlösning träna sig på att hantera större njutning under längre stunder. Det finns bra övningar för detta där man övar på att känna njutningen i hela kroppen istället för bara i bäckenet. För mig framstår det som en mer konstruktiv lösning än att skära förhuden av pojkar – där flertalet kanske aldrig får några problem med för tidig utlösning.

Den andra artikeln är från Skånska Dagbladet, och ger argument för varför rituell omskärelse av pojkar inte har någon plats i ett modern samhälle (eller någon plats i modernt religionsutövande). Läs gärna hela, men jag vill särskilt lyfta fram denna passage:

Själv kommer jag aldrig att glömma den man som ringde mig en sommardag efter att jag skrivit kritiskt om omskärelse, tackade för min text, och berättade att för hans vidkommande så hade detta ingrepp förstört sexuallivet och orsakat honom livslångt lidande.

Omskärelse av pojkar brukar framställas som säkert, om det utförs korrekt. Och det är det. Dock är inga kirurgiska ingrepp riskfria och det räcker att resultatet blir dåligt på en procent för att stora grupper män ska få livslånga problem.

Även de operationer som lyckas medför en avsaknad av förhud, vilket i sig kommer att påverka sexlivet. Om man aldrig haft sex med förhud kanske inte detta upplevs som något problem, eftersom sex ändå är en väldig angenäm upplevelse och leder till att de blir pappor, etcetera. Men de har inget att jämföra med!

Att omskurna män i vuxen ålder inte beklagar sig över sin penis är således inget bevis på att avsaknaden av förhud inte påverkat deras sexliv i negativ riktning. Det kanske låter lite bryskt men de vet faktiskt inte vad de talar om, eftersom de inte har någon referensram.

För att få ett hum om skillnaden mellan att vara omskuren eller inte så kan man titta på följande stycke forskning:

38 män med minst två års sexuell erfarenhet omskars och fick efter två år bedöma resultatet. 28 av dessa (63 procent) bedömde att de fått »decreased sensitivity« med svårighet eller omöjlighet att få orgasm, »it was the worst mistake I ever made«, »a lot of very good feelings are gone«, »loss of something unique that cannot be replaced«.

En annan forskningsrapport visar att känslig vävnad skärs av även när omskärelsen görs på små pojkar.

Kort sagt har vi den kunskap vi behöver. Det som krävs nu är den politiska viljan och modet att göra Sverige till ett föregångsland på detta område. Låt oss signalera till omvärlden att här får alla barn – oberoende av kön – ha sina kroppar i fred.

Etiketter:  

25 kommentarer på “Bra och dåligt om omskärelse”

 1. Johan skriver:

  ”Låt oss signalera till omvärlden att här får alla barn – oberoende av kön – ha sina kroppar i fred.”

  Betyder det att även intersexuella barn ska slippa icke medicinskt motiverade ingrepp?

  http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/lordag-varfor-ifragasatts-inte-andra-icke-medicinska-ingrepp_6751847.svd

 2. David Holman skriver:

  Många konstiga resonemang kommer fram i denna debatt måste jag påstå. Jag trodde före denna debatten att detta var något som fick hålla på för att ingen orkade ta itu med det, men nu när debatten blommat upp så ser man klart och tydligt att det får hålla på för att man anser det är en rättighet eller något som är positivt.

  Att det skulle vara positivt för kinnan är ju bara befängt det också, penisen blir mindre genom att man blir omskure och således känns den mindre för kvinnan vilket bör minska njutningen (om man nu ska ta det som ett seriöst argument alls vill säga).

  Hörde ett test man kunde göra, ta ett finger och smek din insida av din hand, sen smeker du utsidan av din hand. Då ska du få en uppfattning om skillnaden mellan hur en omskuren eller intakt penis upplevs.

 3. krakel skriver:

  ”Ett annat kan vara att en omskuren penis troligen blir mindre känslig, vilket bör medföra att det tar längre tid för mannen att få orgasm, vilket är bra för både honom och henne, eftersom kvinnor ofta behöver längre tid på sig för att få orgasm.”

  Det roliga är att artikelförfattaren inte inser att texten reproducerar idén om att kvinnor inte själva kan bli bättre på att få orgasm. Istället måste eventuell manlig partner ta ansvar genom omskärning.

 4. Daniel L skriver:

  Jag blir alltid så förbannad när jag hör argumentet att det är positivt för att det gör att mannen kan ”hålla sig” längre. Det argumentet utgår ifrån att alla män har problem med för tidig utlösning, och missar totalt den delen av manligheten som har problem åt andra hållet. Som alltid måste man utgå från ett individperspektiv. Är det nån vuxen som upplever att han har problem med för tidig utlösning är det hans beslut då. Att omskära barn i ”förebyggande syfte” är helt idiotiskt.

 5. Pether skriver:

  Holman: Det finns redan forskning som visar att både mannen och kvinnan njuter mindre av stympade penisar. Del e det ju för mannen som sagt, skär av de mest känsliga delarna, man får läderhud osv osv. Men förhuden har ett syfte för kvinnans njutning med. o att sedan ha en hård läderhudadkuk i sig kan ju inte vara så skönt heller.
  Just ja, studien e gjord av en kvinna.

 6. Aktivarum skriver:

  Säg till läkaren att HÅN skall hålla kniven borta från staken!

 7. Jack skriver:

  Jag anser att man inte bör argumentera så mycket emot omskärelse som man bör argumentera för rätten till en hel kropp.

  Om det skulle finnas ett intresse från staten att skära av kroppsdelar på medborgarna, hur små de än må vara, så bör det bara vara ur medicinskt hänseende gentemot innehavaren av kroppsdelen själv.

  Önskemål till avskärande av kroppsdel som kommer av att andra får mer sexuell njutning (kvinnor) med kroppsdelen borttagen eller att lägre risk för sjukdomssmitta skulle kunna föreligga under antaganden, är trots önskemål från annan part, moraliskt felaktigt att följa.

  I slutänden så handlar detta inte om moral dock. Om någon kommer emot mig t ex i syfte att skära av mig kroppsdelar baserat på min könstillhörighet så kommer jag att försvara mig. De små pojkarna har inte den möjligheten utan andra får göra det åt dem. Förhoppningsvis kommer någon göra detsamma för oss när vi blir gamla och svaga.

  Min ståndpunkt är att trots barn kan vänja sig vid det enda de känner till, så bör även pojkar, så långt det går, ha rätt att börja livet med en hel kropp.

 8. Access skriver:

  Håller med Jack. Det handlar om pojkars och mäns rätt till sin egen kropp. Varken mer eller mindre.

  Utöver det så har jag hört att ett argument för de grövre formerna av kvinnlig könsstympning – där man skär bort mycket och syr ihop så det bara blir en mindre öppning – är att de blir skönare för mannen när kvinnan är trång.

  Det skulle kännas helt groteskt att använda ett sånt argument, vilket i princip är vad skribenten i ”Hela Gotland” gör.

 9. NinniTokan skriver:

  Först vill jag säg att jag 100%… nej, 250 %, står bakom att pojkarnas snoppar ska lämnas i fred. Det finns inget att diskutera i min värld i den frågan. Det som följer nedan är alltså min vetgirighet.

  Pether

  Men förhuden har ett syfte för kvinnans njutning med.
  Har du någon källa på det?

  Det är absolut inte min erfarenhet. För mig spelar den ingen som helst roll av njutningsskäl. Jag är voyeurist och i det spelar förhuden roll(vilket jag föredrar behåller jag dock privat), men inte övrigt.

 10. h:o skriver:

  Pelle
  Jag tycker du misstolkat citatet från Gotlands Allehanda.

  Det stod: ”Ett annat kan vara att en omskuren penis troligen blir mindre känslig, vilket bör medföra att det tar längre tid för mannen att få orgasm, vilket är bra för både honom och henne, eftersom kvinnor ofta behöver längre tid på sig för att få orgasm.”

  Pelle tolkade: ”De anses vara positivt att mannen känner av sin sexuella aktivitet mindre (och njuter mindre) eftersom han då kan tillfredsställa sin kvinna bättre.”

  Jag tolkar det som att skribenten menar att mannen med omskuren penis faktiskt njuter mer (för att han njuter längre).

  I övrigt håller jag med dig, det är helt ovidkommande huruvida kvinnor njuter mer eller mindre av omskurna penisar.

 11. Mariel skriver:

  Det märkliga är att det är så självklart i min värld att jag inte trodde man gjorde det i sverige? och ändå har jag träffat en svensk som varit omskuren.. Det känns bara så overkligt.

 12. Men@Work skriver:

  Eftersom det saknas samtycke då det handlar om minderåriga barn så finns inga fördelar med omskärelse på ett barn. Vilka andra religiöst betingade rituella barbarier ska vi i så fall tillåta?

  Det saknas alltså samycke för något som påverkar resten av pojkens liv, och det är irreversibelt.

 13. Hurtbullen skriver:

  Ett blottad ollon utan förhud blir insensitiv så smånigom.

  Man kanske inte behöver påkeka att : Det var sagofiguren Abraham ( Urfadern för diverse meningslösa projekt) som slöt ett förbund med Gud ( En känd allvetande celestiell patriark) .Enligt Brit Milah får pojkarna samtidigt sina namn vid 8 dagars ålder.

  3000 år av tradition. Men det är fortfarande en sekteristisk inträdesbiljett för en utvald grupp av dem som skall föra religionskriget vidare, från generation till generation.

  Det är, alltså, föga produktivt att tjänstgöra som svensk läkare enligt gudomliga regler om hudflikars betydelse, som en förhud t.ex.

  Det är f.ö. även alldeles o.k. att även förklara denna 3000 år av tradition som en hallucinoget irrelevant misstag i en mänsklig utveckling .

  Men att lägga sig in i svenska sjukhus, och med skattemedel få en hudflik bortopererad – Där går gränsen för resurser som vi inte BORDE hantera alls.

  Så generös är jag ;-)

 14. barfota skriver:

  Att stympa omyndiga barn kan aldrig vara rätt!

 15. Mars skriver:

  h:o

  Det är fullt möjligt att skribenten egentligen menar det du säger. Lika övertygad är jag att många andra som misshandlar sin partner eller agar sina barn, gör det fullt övertygad om att han eller hon har en högre moralisk rätt att göra så, för samhällets, barnens eller makan/makens bästa.

  Jag tolkar Pelle Billings text som förtydligande av den logiska konsekvensen av vad personen skriver. Det som Pelle skriver bör skrivas ut och poängteras precis som han gör: ”Hör du inte själv hur fel det låter?!?”

 16. lars skriver:

  tja jag tycker det faller under denna lag
  ”Brottsbalken: bestämmelser om misshandel
  Det finns inga särskilda straffrättsliga regler när det gäller barn, utan brottsbalkens bestämmelser om misshandel gäller. Enligt 3 kap. 5 § brottsbalken döms ”den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller något annat sådant tillstånd” för misshandel till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms personen för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och högst tio år enligt 3 kap. 6 §. Misshandel av små barn bedöms vanligtvis som grov misshandel om det är en vuxen person som begått brottet. ”

 17. vmm skriver:

  Det verkar som att ett av de främsta argumenten för att manlig omskärelse ska vara tillåtet är att kvinnlig omskärelse är värre. Kanske är det därför som kravet om att också förbjuda manlig omskärelse är så impopulärt hos vissa feminister.

 18. h:o skriver:

  Mars
  ”Jag tolkar Pelle Billings text som förtydligande av den logiska konsekvensen av vad personen skriver.”

  Ja, men om Pelle har ändrat i premisserna så grundar sig ju inte den logiska slutsatsen/konsekvensen på det ursprungliga påståendet och blir därför nästan värdelöst som motargument.

  Jag tänker så här också, eftersom Pelle inte gillar att bli vantolkad så måste han vara försiktig vid sina tolkningar av andras påståenden. I frågan om omskärelse på barn är det dessutom inte svårt att hitta argument emot företeelsen. Det finns därför ingen anledning att förvrida motståndarens argument innan man slår hål på dem, det går utmärkt att slå hål på dem ändå.

 19. Runar skriver:

  Jeg har nevnt det før, hva vil skje om mange nok omskårede menn saksøker de som gjorde inngrepet(må vel bli foreldrene som har tillat inngrepet)? Da vil endringer i praksis inntreffe. Hva er en forhud verdt mon tro…ett ødelagt sexliv, skulle bli noen millioner. Så snart noen vinner gjennom vil ingen foreldre tørre å få sine sønner omskåret.
  Det man ikke får til via politiske kanaler,ett forbud mot omskjæring, får man til via økonomiske bestraffelser.

 20. NinniTokan skriver:

  vmm:
  Det verkar som att ett av de främsta argumenten för att manlig omskärelse ska vara tillåtet är att kvinnlig omskärelse är värre. Kanske är det därför som kravet om att också förbjuda manlig omskärelse är så impopulärt hos vissa feminister.

  ja, man blir matt när man ser det där.

  Med den logiken kan vi tillåta barnaga, för barnmisshandel är värre.. eller våldtäkt och misshandel, för mord är värre.. eller stöld och snatteri, för väpnat rån är värre.

 21. Tanja Suhinina skriver:

  Alltså, detta argument. Man försöker visa att man minsann bryr sig om kvinnorna, för man plockar poäng för att skydda kvinnor. Och så missar man att de flesta kvinnor får orgasm huvudsakligen av andra saker än att man för in penis i slida och kör in och ut jättelänge.

 22. Marqis Sade skriver:

  Att sätta kvinnan högt, HÖGT på piedestal även i denna fråga, visar feminismens misslyckande! Min ringa erfarenhet av kvinnor är att dem uppskattar tunga, inte snopp! Varför då inte kapa av hela snoppen? Mammor kan tjejer ändå bli genom insemination!

 23. vmm skriver:

  Det finns ju fördelar med kvinnlig omskärelse också:

  - vissa män föredrar omskurna kvinnor sexuellt eftersom dom är trängre.
  - det minskar kvinnors sexuella lust och därmed så minskar otroheten och dessutom minskar spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar.
  - barnkonventionen säger att barn har rätt att ingå i sina föräldrars kultur. Är det föräldrarnas kultur att omskära flickor så har flickorna en rätt att bli omskurna.

  Ja, det här var ju satir. Jag har bara vänt på argumenten som finns för att omskära pojkar. Jag är såklart för ett totalförbud av icke-medicinskt motiverade omskärelser oavsett kön.

 24. Juha skriver:

  Hej! Vet någon om det finns tjej-könstympning även där pojk-omskärelse inte existerar? I vilka länder då isf? Väldigt tacksam för svar, för jag har inte funnit något online på länge.

Google