Vad är Jämställdhet 2.0?

15 februari 2012, av Pelle Billing

Ibland får jag frågan vad Jämställdhet 2.0 betyder? Det korta svaret är att det handlar om nästa steg i jämställdhetspolitiken. Den politik som förts de senaste två decennierna har med tiden visat sig otillräcklig för att möta vår tids utmaningar.

Till att börja med handlar det om att sluta fred med vår historia. Könsrollerna förr må ha varit trånga och inskränkta, men syftet med detta var inte att förtrycka människor. Syftet var att skapa förutsättningar för överlevnad och samhällsutveckling.

Med detta inte sagt att kvinnor (och män) inte kunde förtryckas, bara att könsrollerna inte uppkom i syfte att förtrycka någon. I en tidigare essä, skriver jag mer om detta.

Vidare handlar det om människors rätt att välja sin egen livsstil. Detta borde vara en självklarhet i dagens samhälle, men på jämställdhetsområdet utmanas denna princip. Människor skam- och skuldbeläggs för att de lever på fel sätt i vardagen.

Missförståndet här är att jämställdhet skulle handla om 50/50-fördelning mellan könen överallt i samhället. Vilket inte är sant.

Jämställdhet handlar om lika rättigheter och skyldigheter, samt att slippa diskriminering. Hur människor sedan lever i ett sådant rättfärdigt samhälle är upp till dem själva.

Kvinnofrågorna bör även få sällskap av mansfrågorna. Visst är det bra att det skapats en stark medvetenhet i Sverige om kvinnors utmaningar och behov. Jämställdhet 2.0 innebär att kvinnofrågorna fortsatt tas på allvar i jämställdhetpolitiken.

Samtidigt vet vi mindre om mäns specifika utmaningar, troligen för att män inte pratar så mycket om detta. Detta håller dock på att förändras och kunskap finns numera om viktiga mansfrågor.

Nästa steg är att denna kunskap ska spridas mer brett till politiker och allmänheten, så att även mansfrågorna blir en del av jämställdhetpolitiken.

Slutligen bör samhället uppmuntra en positiv grundsyn på båda könen. Historiskt sett har en del tänkare haft en förvirrad bild av kvinnor. Idéer som att kvinnor inte klarar av intellektuellt arbete hör hemma på historiens sophög och det är bra att vi förpassat dem dit.

De senaste 20 åren har det istället seglat upp en negativ mansbild. Av någon anledning får en liten minoritet av män sätta agendan för vår mansbild, vilket givetvis är galet. I ett progressivt samhälle är det dags att kasta även dessa vanföreställningar på historiens sophög.

På bloggen pågår det olika projekt för att komma närmare målet om Jämställdhet 2.0. Dessutom kommer regelbundet olika krönikor, analyser och kommentarer av aktuella nyheter.

Tycker du det låter intressant? Välkommen att börja följa bloggen, till exempel via Twitter, Facebook eller RSS. Här finns en levande community som hela tiden växer och utvecklas.

Etiketter:  

14 kommentarer på “Vad är Jämställdhet 2.0?”

 1. Gonzo skriver:

  Jag tvivlar på att folk mådde sämre förr.
  Den fysiska hälsan var naturligtvis sämre men jag har svårt att tro att den mentala hälsan var sämre.

  Folk levde sina liv och accepterade att det var som det var.
  Det är dagens människor som har tid och ork att sitta och grubbla, gnälla och förfasa sig över hur dom levde förr.

  Visst fans det nackdelar med att vara tex hemmafru på 30 talet men mannen hade också sina problem och sitt ansvar.
  Tillsammans levde man som par och var nöjd med det, det fanns inget annat.
  I dag ska folk grubbla, stressa, lyckas, imponera på andra, bli rik och vara extrem på något sätt.

  Det är synd om dagens människor.

 2. Backlash skriver:

  Vilka viktiga kvinnofrågor finns kvar att jobba för?

  Som jag ser det, har feminismen för länge sedan gått i mål. Vi har allmän rösträtt, fri arbetsmarknad, P-piller, fri abort, kommunala dagis, delad föräldraförsäkring och lika lön för lika arbete. Finns det ett enda formellt hinder kvar för kvinnor?

  De som kallar sig feminister idag har lämnat de ursprungliga principerna och kämpar för helt andra saker, som kvotering, genuspedagogik och att minska mäns rättssäkerhet.

 3. NinniTokan skriver:

  Backlash

  Vilka viktiga kvinnofrågor finns kvar att jobba för?
  En enda, eller många beroende på hur man ser på det.

  Om jag säger ”likriktningen inom gruppen kvinnor”, är du med på vad jag menar då?

 4. Jack skriver:

  Kvinnor klarar intellektuellt arbete även om när det kommit till att konkurrera intellektuellt på hög eller iaf högsta nivåerna det visat vara män som dominerar.

  Denna dominans i intellektuellt konkurrerande på dessa nivåer har dock kunnat lösas genom att kvinnor dominerar över dessa män på social konkurrens. Tjänster, lagar och förordningar t e x, tillsätts genom total konkurrens, där mycket ingår. Även försanthållningar om allt möjligt avgörs socialt.

  Män som skulle gjort ett bra intellektullt arbete kan idag se sig akterseglade av de sociala förmågor kvinnor visat sig ha, inte bara idag utan i alla tider. När kvinnor te x ville undvika arbete för att det var jobbigt och hellre var hemma med sina barn och väninnor kunde de istället fått männen att arbeta för dem tack vare sin sociala kompetens att manipulera män och få dem att känna att saker är okej även när det egentligen inte är det.

  Nu är det inte det bekväma hemmet utan de bekväma kontoren kvinnorna har i siktet. Se upp män! Det har inte varit något problem för kvinnor tidigare i historien att roffa åt sig russinen!

  Är du en hjälte och ädel riddare när du stiger ner för en kvinna eller bara en idiot? Diskussionen går.

  I kvinnors sociala förmåga ingår sådant som förmågan att skapa sociala, samhälleliga styrdokument, uppbackade med hot om såväl fysiskt våld som ekonomiska straff samt även rent social utfrysning och demonisering för den som inte går med på att premiera en kvinna över en man.

  Rent av skall kvinnan idag hållas för minst lika god intellektuellt, vi kan dock acceptera detta baserat på hennes sociala makt, att attrahera och utfrysa och att skapa en försanthållen världsbild utifrån andra drivkrafter än sanningen och våra egentliga upplevelser.

  Någonstans saknar jag dock ett ansvarsperspektiv och en utredning av konsekvenserna i att bejaka kvinnors drifter men inte mäns i relativt rika samhällen. Vad betyder det i längden, för våra barn, även flickor, att män och pojkar hindras från att utvecklas samt att mindre kompententa och mer oengagerade personer tar vid som ledare i olika situationer i syfte att ta plats och tjäna pengar. När jag pratar om oengagerade personer talar jag även om män som påverkas av den ”nermuntran” som finns mot dem så fort de tar en ansvarsfull position.

 5. Backlash skriver:

  Ninni, är det inte just likriktning många feminister eftersträvar? ALLA kvinnor ska jobba, vare sig de vill eller ej.

 6. NinniTokan skriver:

  Backlash

  Dom tror sig jobba för ”större frihet”, men eftersom angreppspunkten/utgångsperspektivet(könsmaktordning/patriarkat) är fel så blir konsekvenserna av deras ansträngningar dess motsatta och resulterar i just likriktning bara att man ändra målpunkt, ja.

  Det är inte utan orsak min blogg har det namn den har.

 7. Sanjo skriver:

  Fantastiskt bra sammanfattat, Pelle! Jag är säker på att detta innebär fler anhängare till detta det sunda förnuftets och den goda viljans kamp! Ja, det är så jag uttrycker det iallafall. Det ställer saker på sin spets. Är det OK att kalla sig feminist när feminister samtidigt bedriver mansfientlig propaganda och fortsätter osynliggöra det som vi kallar mansfrågor?

  Exakt när är det dags för vanliga människor att sätta ner foten – hit men inte längre? Jag trodde att den platsen var nådd när fler än tre gånger så många unga pojkar begår självmord. Eller när vem som helst kan läsa i Skolverkets rapporter att pojkar betygsdiskrimineras. Eller när det är alldeles uppenbart för envar att de svenska högskolorna rymmer allt färre (ca 25% idag) manliga studenter. Ringer det verkligen inga klockor?

  Istället för varningsklockor basunerar de traditionella, feministiska medierna ut en vrångbild av verkligheten. Vi skall tro att det är tjejerna – inte killarna – som mår dåligt. Vi skall inpräntas med föreställningen om en ondsint maskulinitet som våldför sig på flickor och kvnnor. När det i själva verket är pojkar och män som oftast råkar ut för våldet.

  Vi ser på tv om hemlösa men nästan alltid väljer man att visa en kvinna – jag undrar varför.

  Vi vet att nästan alla som dör på sina arbetsplatser i Sverige idag är män. Ändå beskrivs dessa män nästan alltid som personer. Som ”arbetare”.

  Men när kvinnor oftare får förslitningsskador i vården, så är det absolut och uteslutande en kvinnofråga.

  Listan kunde göras hur lång som helst.

  Det är fantastiskt – och oerhört djärvt – av Pelle Billing att driva de här frågorna, då hatet, ja, här kan man verkligen prata om hat, som kommer från de feministiska vänsterfalangerna ofta är urskiljningslöst.

  Men vi vaknar upp. Hat skall med fakta och god vilja bemötas!

 8. Peter skriver:

  Väldigt bra och klokt skrivet. Den här typen av jämställdhetspolitik ställer jag mig bakom.

 9. Robban skriver:

  Vill rekomendera följande artikell:
  http://www.newsmill.se/comment/reply/43119

  Vilken kvinna! En sådan hoppas jag träffa i framtiden!

 10. Gunnar (D.U.) skriver:

  Tips, Pelle har du sett det här (= sprängstoff):

  Boys’ Essence Organization (in Kenya, Africa)
  https://www.facebook.com/Boys.Essence.Organization?sk=wall

  ”Boys’ Essence Organization is a national consortium of policy analysts, educators, writers on boys’ issues, researchers and concerned families, who have come together to address an ominous trend – the increasing underachievement and disengagement of boys. Boys’ Essence Organization was founded in the year 2006 and later registered in June 2008 as a national NGO in Kenya with a core mission to restore and uphold the dignity and integrity of the boy-child.
  Overall, our goal is to identify health and social needs of the youth and develop, implement and evaluate the methods that can be used to meet them through community mobilization, capacity building, training and research.”

  ”I am glad that, finally, somebody in the legislature has noticed the disparities we are creating in the fight for gender equality by seeking to empower girls at the expense of boys. I am working with an NGO called Boys’Essence Organization, working with the boy-child and the experiences we are getting are very exciting. Since 2008 post-poll election violence, when the NGO was registered, and the subsequent school unrest outbreak little has been done to prevent fiture violence and many more challenges facing the boy. Please follow us on facebook to read more on what we are doing about this and other issues. ”
  ————————————————
  ”In the past year the Boys’ Essence Organization has had funding bids that were described as excellent by the funding body rejected on the grounds that everyone but ‘men’ are a priority group. This list usually includes women, children and young people, people with disabilities, people with learning disabilities, people with mental health problems, Lesbian, Gay, Bi-sexual and Transgender, etc – but not men.”
  ”It’s also sad that funding to community projects are 50% more likely to benefit women than men. We agree that the problem with our boys was not brought about by the girls and women, but simple fairness would mean funding efforts that would sustain the gains achieved by men earlier. Now we have less men joining college, and even lesser graduating. Why? because there are no support programs in place and even where they exist, more efforts are diverted to further support girls.”
  ”Funding men’s projects does not have to mean taking funding away from any other group, it can simply mean make better use of existing funding that is allocated generically to men and women and using some of that funding to specifically shape services to Men and Boys.”
  https://www.facebook.com/notes/boys-essence-organization/funding-men-and-boys/387695327911849
  ————————————————
  The Boy Child, Violence Against Men and Other Male Issues in Africa:
  ”The issue of the boy child keeps coming to the fore on Twitter. Unfortunately, when the term boy child is mentioned in any fora, most people make a limited mental reference to a male child and his access to education or lack of it, or to the lower standards of education available to him when compared to his counterpart, the girl child.

  We do however agree that:

  1. The African boy child is at threat

  2. There has been so much focus on the girl child, that we have neglected the boy child

  Several theories have been posited to explain this current state of affairs. Some say the feminist movement is to blame. Others argue that by educating the girl child we “disempowered” the boy child. And scholars have written books supporting these theories.Whether we agree with them or not, the problem remains. The question is, what will we do about it? Because something has to be done.”
  https://soulspinster.wordpress.com/2011/06/14/the-the-boy-child-violence-against-men-and-other-male-issues-in-africa/
  ————————————————
  Är lite kontrast till vissa Svenska hjälporganisationers arbete som bara vill stödja flickor…
  Här visar man ju på att pojkarna verkar ha större problem, just för att ingen stödjer dem att komma in i samhället pga att stödet går till flickor!
  Det här ger ju svar på att det inte bara är den Svenska hjälporganisationen som fokuserar på flickor utan att utfallet verkligen är så i Afrika på bekostnad av pojkarna!
  Jag tycker nästan det här är som lite dynamit i den Svenska debatten!!!

 11. [...] Vad är Jämställdhet 2.0?  (Pelle Billing) Dela med andra:E-postLinkedInStumbleUponDiggRedditTwitterFacebookSkriv utTumblrPushaLike this:GillaBli först att gilla denna post. [...]

 12. Pelle Billing skriver:

  Gunnar,

  Tack för tipset!

 13. [...] Du behöver inte vara en ideologisk kopia av mig. Dock bör du hålla med om grunddragen i Jämställdhet 2.0. [...]

 14. [...] annanstans. I tjugo år verkade radikalfeminismen utan något annat politiskt alternativ. Nu har andra alternativ vuxit fram – alternativ som människor gillar – och det är [...]

Google