Som du kanske känner till pågår ett projekt på bloggen, där ett flertal av oss skickat in medborgarförslag till våra kommuner. Förslaget handlar om att den kommunala verksamheten mot våld i nära relationer ska bli jämställd. Med andra ord ska även män ha rätt att få hjälp om de blivit utsatta för våld i hemmet, inte bara kvinnor.

En av dem som deltagit ytterst aktivt i projektet är Nobbe, som skickade in sitt medborgarförslag till alla (?) stadsdelsnämnderna i Stockholms stad. Nu har han fått svar! Så här skriver kommunen:

Hej!

Jag har fått ditt medborgarförslag angående jämställd ”våld i nära relationer-verksamhet” tillsänt till mig från ett antal stadsdelsförvaltningar. Jag representerar socialförvaltningen, den fackförvaltning som bl.a. ansvarar för framtagande av riktlinjer och program inom socialtjänstområdet, innan slutligt fastställande i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Socialförvaltningen har under en längre tid haft uppdraget att arbeta med kvinnofridsfrågor, något som också ligger i linje med de nationella kraven och uppdragen. Vi har bland annat ansvarat för framtagande av stadens kvinnofridsprogram. Att vi har ett särskilt program och särskilda verksamheter för kvinnofrid hindrar dock inte att staden i det praktiska arbetet ger män eller barn som utsätts för våld av kvinnor, eller personer i samkönade relationer, samma slags stöd. Det är inte heller så att det saknas verksamheter som riktar sig till män och barn som drabbas av våld/övergrepp från kvinnor. Exempelvis erhåller Manscentrum i Stockholm nära 1,9 mnkr för 2012. Till Manscentrum kan för övrigt också kvinnor med egen våldsproblematik vända sig. Stadens verksamheter som vänder sig till barn ger också stöd till samtliga våldsutsatta barn, oavsett kön på förövaren.

Att kvinnofrid framhållits i styrdokument och program som extra prioriterat har det funnits politisk konsensus om. Det pågår dock en politisk diskussion om att tydliggöra att arbetet handlar om allt våld i nära relationer, oavsett kön. Det är därför möjligt att riktlinjer och program kommer att ändra benämningar framöver.

Mvh
Fredrik Jurdell

Det finns en strimma hopp i detta svar. Vi får hålla tummarna att de verkligen har en diskussion om att arbetet bör handla om allt våld i nära relationer. För är det inte lite konstigt – eller ganska rejält konstigt – att man aktivt utesluter en del av våldet i sin verksamhet? Det känns inte helt demokratiskt, milt uttryckt.

Tidigare har Stockholms stad inte legat i framkant på detta område, men låt oss hoppas att detta blir startskottet för ett mer progressivt och inkluderande arbetssätt!

Tips: Det går fortfarande bra att delta i projektet! Kolla här om din kommun redan är intäckt eller inte. Om den inte är det, så kan du enkelt använda mallen för medborgarförslag, och skicka till din kommun.

Etiketter:  

8 kommentarer på “Uppföljning: Stockholms stad svarar på medborgarförslag”

 1. ConZor skriver:

  Om man läser på Manscentrums hemsida (http://www.manscentrum.se/) så får jag intrycket av att det är ett ställe där män som slår ska gå till inte de som blir slagna. Följande citat är taget från Manscentrums hemsida under fliken Om Våld:

  ”Om våldsproblematik

  Män som söker hjälp för våldsamhet och aggressivitet är den näst största klientgruppen på Manscentrum. Offren för deras våldshandlingar är oftast närstående kvinnor och i några fall barn. Våld mot personer utanför familjen förekommer också.

  De flesta våldsamma män får hjälp/behandling i form av enskilda samtal. Några erbjuds gruppterapi. Målsättningen med behandlingen är att mannen skall klara av att låta bli våld oavsett vilka situationer eller provokationer han tycker sig vara utsatt för.”

  Har sett flera exempel på detta att flera kommuner slår sig för bröstet att de har verksamheter som vänder sig till män i våldsamma relationer. För man måste ju göra något åt de män som slår för det finns ju inga män som blir slagna!

 2. Jack skriver:

  Intressant på manscentrum var att de i princip rekommenderade att neg:a kvinnor (klassisk PUA), genom att säga att män som försöker vara (ungefär riddare) och vara kvinnan till lags får en frustration över att kvinnan inte fungerar som de antagit/fått lära sig och inte ger tillbaka, vilket kan ge våldet.

  PUA-kunskaper, god respons från kvinnor genom neggning, används alltså för att minska mäns våld kvinnor

  Vad de använder för att minska kvinnors våld mot män och kvinnors våld mot barn vet jag inte.

 3. Jack skriver:

  jag har inte citerat dem ordagrant utan termerna jag använt är mansrörelsens vill jag påpeka.

 4. Linus skriver:

  GE UPP er lilla kamp ni kommer ändå aldrig vinna. Face it, ni är körda.

 5. Aktivarum skriver:

  ConZor hann före men jag tänkte skriva samma sak.

  Pelle, skriv ett svar till Fredrik Jurdell där du hälsar honom att Manscentrum är en organsation för KVINNOFRÅGOR, dvs dit kvinnor som har problem med en våldsam eller problematisk man kan sända honom att bli hunsad av genusutbildade terapeuter! Nu när vi vet de lägger 1,9 miljoner på Kvinnofrågor (knappast en nyhet) be honom precisera om det finns någon organisation för mansfrågor och hur mycket pengar Stockholms stad lägger på DEN organisationen.

  Han kommer att bli fullkomligt förvirrad, jag lovar!

 6. vmm skriver:

  Det är ju lite märkligt att det finns verksamheter som heter till exempel manscentrum och andra med kvinnlig namnkodning och sedan när man frågar dom om varför så säger dom att det egentligen inte alls är så att det bara riktar sig till ett visst kön. Nähä. Men snälla, hitta på ett könsneutralt namn då! Är verksamheten inte könsspecifik så ha inte ett könsspecifikt namn! För hur troligt är det att en kvinna söker sig till manscentrum? Eller att en man som blivit slagen av en kvinna känner sig välkommen till någon åtgärd som syftar till att ”minska mäns våld mot kvinnor”?

 7. Pelle Billing skriver:

  vmm,

  Ja, det är verkligen intrasslat med namnen. Så blir det när ideologi går före pragmatism.

 8. Pelle Billing skriver:

  Aktivarum,

  Jag uppmanar alla Stockholmsbor att mejla Fredrik Jurdell och fråga närmare om Manscentrum! Fokus i kampanjer är just att kommunala medborgare kräver likabehandling. Det finns en oerhörd styrka i att vända sig till sina lokala företrädare med sitt missnöje. Själv tar jag fajten här i Malmö!

Google