Förra veckan lyfte feministen och programledaren Hanna Hellquist ämnet jämställdhet i Morgonpasset i P3. Upprinnelsen var de siffror som finns i Statistisk årsbok 2012.

På sin blogg sammanfattar Hellquist vad det hela handlar om:

I boken har statistiken för 2011 sammanställts och svart på vitt är det här otroligt jobbig och sorglig läsning, för alla. För mig är det naturligtvis tråkigt att läsa att Marias man, fortfarande 2011, FORTFARANDE tjänar nästan 9 000 kronor mer än sin hustru, och det är självklart riktigt störande läsning för dem som hävdar att feminismen egentligen inte behövs eftersom vi redan lever i ett jämställt samhälle.

Statistiken anses alltså vara störande för feminist-kritiker. Själv tror jag inte att statistiken är ett dugg störande. Utan det är något annat som stör.

Så här säger Hellquist till P4 Värmland när hon blir intervjuad om detta:

Så här är det, folk blir livrädda när man börjar ifrågasätta deras val och ber dem ta ansvar för sina liv, när man gör det blir folk vansinniga.

Här har vi pudelns kärna. Människor tycker det är helt OK med statistik, och helt OK att olika personer har olika åsikter om denna statistik.

Men när någon säger att de inte får leva som de vill, utan att de måste ”ta ansvar för sina liv” (det vill säga förändra sig efter en viss mall), så blir människor upprörda. Varför ska de inte få leva som de vill i en demokratisk stat?

Fenomenet är egentligen inte nytt. Genusvetare kan till och med få träning i att hantera det ”motstånd” de möter när de vill förändra människors beteenden och livsstil. Ett motstånd är alltså inte att betrakta som att människor drar en gräns för sin personliga integritet, utan det anses vara något som ska brytas ned så människor kan börja leva mer ”rätt”.

Igen, med detta inte sagt att man inte kan få erbjuda föreläsningar i genusfrågor för de som är nyfikna och som har intresse av att förändra sin egen vardag. Problemet är när man vill tvinga sin egen åsikt på andra människor, och kräver att de ska anamma en viss livsstil.

Till Aftonbladet säger Hellquist:

Sverige pekas ofta ut som en förebild när det gäller jämställdhet, men Hanna Hellquist menar att vi inte har kommit så långt.

– Fast kvinnor vill inte gå med på den bilden, och männen vill inte vara en del av den. Alla stretar emot eftersom det är obekvämt, säger hon till Aftonbladet.

Nej, folk stretar inte emot för att det är obekvämt med statistiska skillnader mellan könen. Folk stretar emot eftersom det finns ett krav på att dessa skillnader måste bort, och att de måste förändra en livsstil de trivs med.

De stretar även emot för att begreppet jämställdhet har kidnappats. Jämställdhet betyder inte statistisk likhet mellan könen, det betyder samma spelregler mellan könen och en avsaknad av diskriminering. Således kan vi vara fullt jämställda och ändå har statistiska skillnader mellan kvinnor och män.

Ett resultat av den lilla storm som skapats kring allt detta är hashtagen #sexism på Twitter. Och den hashtagen är väl helt OK, om människor vill berätta om incidenter när de blivit diskriminerade. Men märk väl att detta är något annat än statistiska skillnader mellan könen! Män och kvinnor kan göra olika livsval, även helt utan diskriminering i samhället.

Diskriminering är inte en av huvudförklaringarna till att det i dagens Sverige finns genomsnittliga skillnader hur kvinnor och män lever sina liv. En viktig förklaring är däremot att det mitt bland alla likheter mellan könen även finns vissa olikheter, som slår igenom på statistisk nivå.

52 kommentarer på “Hanna Hellquists #sexism-debatt handlar om två olika frågor”

 1. Jimmy skriver:

  Undra om Hanna menar att mannens lön ska sänkas med 9000kr/månad?

  Att bara kasta ur sig siffror på det där viset som SCB gjort ger ju upphov till misstolkningar, för att man ska se något relevant i de siffrorna som Hanna använder måste man ju titta på de bakomvaranda faktorerna, tar man dessa i beaktning så är skillnaden, om det ens finns någon, försumbar.

 2. Jonte skriver:

  Statistik visar bara på samband, aldrig på orsak. Det borde räcka som motargument

 3. AA skriver:

  Kan hända att de flesta som hänger på den här sidan redan känner till det, men:

  Ett fenomen/begrepp alla som diskuterar sådana här ämnen måste känna till är ”hypergamism”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hypergamy

  Och det som kallas ”Apex Fallacy”
  http://aktivarum.wordpress.com/tag/apex-fallacy/

 4. Jonte skriver:

  ”Så här är det, folk blir livrädda när man börjar ifrågasätta deras val och ber dem ta ansvar för sina liv, när man gör det blir folk vansinniga.”

  Mitt problem med många sk antifeminister är att dom ibland förnekar att sexism mot kvinnor och kvinnodiskriminering överhuvudtaget förekommer i samhället. Att kvinnor kan diskrimineras på sina håll betyder inte att män inte kan diskrimineras heller.

  Men i citatet ovan så beskriver Hanna Hellquist klart och tydligt mitt problem med nutidsfeminister. Dom är bara ute efter att skapa en ny norm som är 50/50 överallt. Dom är ute efter att bevisa sin tes om att kvinnors och mäns olika livsval till hundra procent är en social konstruktion. Därför nöjer dom sig inte föränn deras vision är uppfylld. En gång handlade det om kamp mot diskriminering och att kvinnor (och män) skulle få välja fritt. När vi idag ironiskt nog har friare valmöjligheter så handlar kampen om att hindra människor från att välja efter eget huvud. Nu handlar det bara om att män och kvinnor ska som grupp bete sig likadant.

 5. Jonte skriver:

  @AA

  Just det faktum att kvinnor är långt mer hypergama än män ligger ju onekligen till grund för en ganska stor del av skillnaden. Observera att jag inte på något sätt påstår att det fenomenet är 100% biologiskt och inte är påverkat av sociala normer. Men om man tittar på exempelvis Tiger och Elin så förstår man varför män sporras att nå toppen och satsa på att nå hög social status mer än kvinnor.

  Det finns hur många andra exempel som helst, en man som inte är särskilt fysiskt attraktiv men har stjärnstatus och som har en jättesnygg perfekt fru men har ändå 30 supermodeller som älskarinnor vid sidan av. Finns det nåt exempel på en måttligt fysiskt attraktiv kvinna som är superrik och har stjärnstatus som är gift med en superhunk och har massvis med manliga supermodeller som hon otrogen med vid sidan av? Säkert kanske hon får ligga med snygga män om hon köper manliga prostituerade men Tiger Woods och andra får ju supersnygga kvinnor gratis.

  Rätt logiskt att män suktar efter toppositioner mer än kvinnor så länge vi män har mer att vinna på det.

 6. Joel Johansson skriver:

  Man kommer inte ifrån frågan om det är rimligt att vi har en kapitalism och budget som i det avseendet är mer anpassad till män som grupp. Jag syftar då på eventuella löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade sektorer.

  Jag ser inte att man enbart kan hänvisa till individens eget ansvar och preferenser, under premissen att rådande kapitalism och fördelnings/skattepolitik är en given naturlag.

 7. Jonte skriver:

  Jo men då är frågan om vilket ekonomiskt system vi ska ha och inte om vilka livsval vi frivilligt väljer att göra. Visst kan man ifrågasätta problemet med att kvinnodominerade jobb är lägre betalda osv men låt folk välja själva hur dom vill leva sina liv.

 8. Joel Johansson skriver:

  @Jonte,
  Jag håller med om att frågan bör lösas politiskt och inte privat. Fortfarande ett problem dock, som jag ser det.

  Det tycks obekvämt att diskutera för alla parter eftersom det handlar om skatter och offentlig finansiering. Istället talar man hellre om förtryck på ett närmast personligt plan.

 9. Mia. skriver:

  Ska kvinnor då ‘tvingas’ gå emot sin ‘natur’ för att uppnå ekonomisk jämställdhet?

  MEN jag undrar också om någon har siffror på hur löneskillnaderna i kvinno- respektive mansdominerade yrken ser ut?

 10. Pelle Billing skriver:

  Joel J,

  Men vi har ju redan en av världens största offentliga sektorer. Anser du att den bör bli ännu större så att vi kan höja lönen hos de som arbetar där?

  Nu talar vi inte den skillnad som finns mellan vänster/höger-blocket, utan vi skulle behöva höja skatten riktigt rejält för att få upp lönerna i offentlig sektor.

 11. Daniel skriver:

  @Joel Johansson
  ”Man kommer inte ifrån frågan om det är rimligt att vi har en kapitalism och budget som i det avseendet är mer anpassad till män som grupp”

  Det är den andra gången som du kör med detta påstående, så nu blir jag lite nyfiken.
  Vad finns det för bevis att kapitalism skulle vara mera anpassat för män?

  PS:Bespara mig gärna grava argumentationsfel i stil med ”gruppen män tjänar mer och det råder kapitalism = kapitalism är mera anpassat för män”.

 12. Joel Johansson skriver:

  Pelle B,

  Jag har dåligt med förslag utöver bättre progressiv inkomstskatt eller jobbskatteavdrag. Det är väl tänkbara verktyg för att minska löneklyftor? Finns det bättre förslag, eller ska man strunta i att det finns ett eventuellt könsspecifikt problem där av hänsyn till andra värden?

 13. AA skriver:

  Folk pratar om löneskillnader, men inte samtidigt om hur lönerna spenderas.

  Vad jag minns så poängterade Warren Farrell att kvinnor i snitt har 40% mer ekonomiska resurser att spendera än män.
  Och folk som sysslar med marknadsföring vet att den mesta reklamen riktas till kvinnor eftersom det är den köpstarkaste gruppen.
  Kvinnor har alltså i snitt mer ekonomiska tillgångar att förfoga över än män, oavsett vad det står i lönekuverten.

  Den traditionella kravet på män att vara kvinnors försörjare, ser inte heller ut att ha minskat sedan kvinnor fick tillträde till arbetsmarknaden, istället visar statistik tvärtom. Att ju högre lön en kvinna själv har, desto mer höjs hennes krav på att en man måste vara ännu rikare än henne för att kunna väcka hennes intresse. Boken ”The evolution of desire” visar statistik på detta fenomen från 10.000 tals personer från alla olika världsdelar och kulturer.

 14. Medborgare X skriver:

  Joel!

  De två mest ”kapitalistiska” områdena i världen torde vara USA respektive väst-Europa. Det är också här som kapitalet är mest jämt fördelat mellan män och kvinnor. I USA äger kvinnor cirka 50% av alla tillgångar och i väst-Europa cirka 40% av alla tillgångar.

  Det ser betydligt ojämnare ut i mindre ”kapitalistiska” länder.

 15. Joel Johansson skriver:

  @Daniel,

  Det är den andra gången som du kör med detta påstående, så nu blir jag lite nyfiken.
  Vad finns det för bevis att kapitalism skulle vara mera anpassat för män?

  Jag talar utifrån eget tyckande. Jag ser det som en följd av hur ekonomin en gång har byggts upp där män drev ekonomin framåt, vilket de fortfarande gör. Det får till följd att vi nu har ett samhälle och ett tekniskt sammanhang där dessa värden fortfarande hänger kvar. Min fråga är då om det är rimligt och civiliserat att idag kompensera för detta genom att höja lönerna för yrken där fler kvinnor har intressen? Orsaken till skillnaden är egentligen mindre relevant.

  @MedborgareX

  Det ser betydligt ojämnare ut i mindre “kapitalistiska” länder.

  Jag har principiellt inget emot varken kapitalism eller fördelningspolitik :)

 16. Jenny Kristiansson skriver:

  Men om jag har förstått saken rätt så pluggar många kvinnor på universitet idag. Till jurister, veterinärer, arkitekter osv osv. När de kommer ut i arbetslivet och blir dominerande i te.x. rättssalar och lönerna då SÄNKS så har vi beviset på att ett yrke får låg status ju fler kvinnor som jobbar med det. Sänks lönerna däremot INTE så har kvinnorna inget att klaga över.

 17. AV skriver:

  Att snitt-Maria tjänar 9000 mindre än sin man beror antagligen på följande faktorer:

  - Marias man är några år äldre än Maria.
  - Marias man valde ett jobb för pengar hellre än intresse.
  - Maria valde att gifta sig med en man som satsade mer på karriär än hon gör.
  - Maria väljer att gå ner i arbetstid när barnen kommer medan hennes man jobbar mer.
  - Marias man pendlar lite längre för ett bättre jobb.
  - Han arbetar också mer i riskyrken, reser mer i arbetet, obekväma tider, tar på sig mer ansvarskrävande uppgifter när han får chansen osv.
  - Maria arbetar i skattefinansierad sektor där man endast kan bli bättre genom att använda färre pengar. Hennes man arbetar i privat sektor och får löneförhöjning när han mätbart drar in fler pengar i företaget.
  - Det är betydligt större chans att Marias man startar upp ett företag och anställer andra än att Maria gör det. Om han får pengar över kommer han i större utsträckning satsa dem där avkastningen är större.

  Om Maria gör det som hennes man gör kommer hon nog tjäna ungefär det samma som sin man. Men det kräver att hon väljer otryggare anställning med större chans för avkastning, väljer en jämngammal man som inte är karriärstreber och väljer bort makten över barn och hem.

  Men med dessa val som Maria faktiskt gör, hur är hennes levnadsstandard/arbete jämfört med en man på hennes egen ålder? Antagligen högre. En 5 år äldre man med karriär och eget deltidsarbete ger mer pengar både reellt och per arbetstimme än att arbeta heltid och gift med en yngre man som är deltidsarbetande. Bara att välja för den med sexuell selektionsmakt.

 18. Erik Ragnarsson skriver:

  Här var det Bror Duktig-konvent, ser jag. Maken till sprickfärdiga snubbar som minsann ”vet hur det ligger till” har väl inte skådats sedan Piratpartiets heydays eller teorierna om hur kulan som dödade Kennedy färdades genom luften; ingen diskussion bara klumpiga försök att slå sönder motståndarens argumentation.

 19. Pelle Billing skriver:

  Joel J,

  Jag skulle hävda att det mesta är en trade-off i kapitalismen. Mäns högre löner bygger på att man att man väljer jobb mer efter lön, och att kvinnor mer väljer jobb efter flexibilitet och trygghet. I genomsnitt, alltså. Så vem som är mest gynnad i slutändan beror på om pengar eller flexibilitet/tid med familjen räknas mest.

  Sedan är ju inget statiskt. I USA tjänar unga kvinnor mer än unga män i storstäderna. Så när samhället förändras, arbetsmarknaden förändras, osv så sker förändringar mellan könen. Dagens samhälle är väldigt olikt 60-talets samhälle, och om vi väntar 50 år till är det förmodligen minst lika annorlunda igen.

 20. Pelle Billing skriver:

  Erik Ragnarsson,

  Övriga som kommenterar säger åtminstone någonting som tillför samtalet något. Du gör det inte, åtminstone inte i nuläget. Välkommen att kommentera när du har något att säga om sakfrågan!

 21. ”Folk stretar emot eftersom det finns ett krav på att dessa skillnader måste bort, och att de måste förändra en livsstil de trivs med.”

  Har du helt missat att väldigt många människor (framför allt kvinnor, men även en hel del män) INTE trivs. (Med att t.ex vara stressade för att de gör mer hushållsarbete, eller med att ha en sämre kontakt med sina barn än sin fru.)

 22. Matte skriver:

  @Johanna

  Är det mer stressande med hushållsarbete än förvärvsarbete?

 23. Liza skriver:

  ”Jämställdhet betyder inte statistisk likhet mellan könen, det betyder samma spelregler mellan könen och en avsaknad av diskriminering. Således kan vi vara fullt jämställda och ändå har statistiska skillnader mellan kvinnor och män”.

  Jag vill gärna se en förklaring på detta. Det här är ett konstaterande som saknar argument. Hur mäter vi att vi har samma spelregler?

 24. Dennis skriver:

  @Johanna Nordlund

  Har du helt missat att det faktiskt är deras val och inte din god damn business? Om någon inte vill t.ex. göra majoriteten av hushållsarbetet så är det bara att skita i det. Eller menar du att folk är tvingade in i dåliga relationer som de inte trivs med? Förstår du inte att vuxna människor blir PISSED när totala främlingar talar om för dom hur de ska leva sina liv?

 25. Jonte skriver:

  Hade folk velat att genusproffs ska styra över deras egna privata livsval så hade nog feministiskt initiativ fått mer än 0,6 procent i valet….

  Det här citatet säger ju allt av Hanna Hellquist säger ju allt:
  ”Så här är det, folk blir livrädda när man börjar ifrågasätta deras val och ber dem ta ansvar för sina liv, när man gör det blir folk vansinniga.”

  Ska vi inte börja ifrågasätta Hanna Hellquists val och be henne ta ansvar för sitt liv så får vi se hur glad hon blir…

  Seriöst, jag tror det är enda sättet att få dom att fatta vilken irritation dom väcker när dom kommer med sina pekpinnar. Nästa gång jag får mina livsval ifrågasatta ska jag ge igen med samma mynt.

 26. Jonte skriver:

  ”Maken till sprickfärdiga snubbar som minsann “vet hur det ligger till” har väl inte skådats sedan Piratpartiets heydays eller teorierna om hur kulan som dödade Kennedy färdades genom luften; ”

  Besök valfritt F! kongress så kommer du att få träffa människor som ”vet hur det ligger till”. Du kommer också att träffa människor som vet vad du egentligen vill äta för frukost, vilket jobb du egentligen vill ha, vilka kläder du egentligen vill ha, vilken partner du egentligen vill ha, vilka fritidsintressen du egentligen vill ha och hur du och din partner egentligen vill fördela sysslorna hemma och föräldraledigheten.

  Dom vet verkligen hur det ligger till eller hur?

 27. Medborgare X skriver:

  Liza!

  Samma spelregler har vi när lagar, regler och förordningar är skrivna utan att göra skillnad på kön. Kort och gott, en könsneutral och jämställd lagstiftning och myndighetsutövande.

 28. Jonte skriver:

  ”Samma spelregler har vi när lagar, regler och förordningar är skrivna utan att göra skillnad på kön. Kort och gott, en könsneutral och jämställd lagstiftning och myndighetsutövande.”

  Jag tycker man måste lägga till diskriminering också, både kvinnor och män diskrimineras fortfarande i vissa situationer pga kön. Det är nog farligt att inbilla sig att sådant inte exiterar. Men jag håller med om att jämställdhet inte nödvändigtvis betyder 50/50 överallt. Vill man att folk ska välja fritt kan man inte förutsätta ett resultat.

 29. Matias skriver:

  Jonte:

  ”Mitt problem med många sk antifeminister är att dom ibland förnekar att sexism mot kvinnor och kvinnodiskriminering överhuvudtaget förekommer i samhället. Att kvinnor kan diskrimineras på sina håll betyder inte att män inte kan diskrimineras heller”

  Kanske majoriteten, dom vettiga åtminstone, förnekar förekomsten av en generell kvinnofötryck, som tex. Hanna Hellquist här verkar utgå ifrån i sin tolkning av inkomst skillnaden. Kvinnoförtryck förekommer men man kan inte på basen av det dra slutsatsen att patriarkatet är generellt kvinnoförtryck.

 30. Jonte skriver:

  Du borde kanske tagit med hela Hanna Hellquists citat Pelle…

  ”För att folk är dumma i huvet! Läs en bok, ta reda på vad det betyder! Så här är det, folk blir livrädda när man börjar ifrågasätta deras val och ber dem ta ansvar för sina liv, när man gör det blir folk vansinniga.”

  Så det är alltså alla andra som är dumma i huvudet för att dom inte har läst samma böcker som Hanna har läst. Därför ska hon och hennes gelikar tala om för oss hur vi ska välja. Det är fan en häpnadsväckande arrogans. Undrar egentligen vem som är ”dum i huvudet” den som fattar att folk inte vill att andra ska bestämma över deras egna liv eller dom som likt Hanna Hellquist fortfarande inte kan begripa det?

 31. jimmy skriver:

  nu är ju detta lite lågt men som en trogen lyssnare utav morgonpasset i p3 så har jag under 3 års tid fått höra Hanna klaga varenda dag på hur hon misslyckas i sina förhållanden med män, det är inte undra på att hon byggt upp ett förakt mot män som egentligen grundas i hennes egna problem men som blir lätttare att hantera om hon projicerar de på andra

 32. Mars skriver:

  Jag vet inte vad man ska kommentera i det här:

  ””Jag ifrågasätter dina val, jag upplever att du inte tar tag i ditt liv. Att du inte agerar tror jag beror på att du är livrädd för förändring. Dessutom är du dum i huvudet eftersom du inte läser böcker om feminism! Sa jag att jag är feminist?

  Vad menar du – blir du upprörd när jag påstår allt det där?

  Ja, då är det ju uppenbart att det är för att jag är feminist som folk blir så upprörda, eftersom kvinnohatet är så utbrett – precis som det står i de där böckerna som ingen annan verka läsa.”"

  Möjligtvis att det är problematiskt att vare sig P3 eller AB tar tag i situationen, och att de verkar livrädda för förändringar.. 3 år, sa du, jimmy?

 33. Mörker skriver:

  Det är väl bara att hindra kvinnor från att läsa på socialhögskolan, läkarlinjen, psykologlinjen, bibliotekarielinjen, och alla andra utbildningar där de är i majoritet. Sen tvångssteriliserar man dem. För deras egen skull. såklart.

 34. Pelle Billing skriver:

  Liza,

  ”Jag vill gärna se en förklaring på detta. Det här är ett konstaterande som saknar argument. Hur mäter vi att vi har samma spelregler?”

  Medborgare X och Jonte har gått igenom det jag tänkte skriva.

  Lika spelregler innebär:
  – Lika rättigheter och skyldigheter mellan könen (dvs könsneutral lagstiftning)
  – Nolltolerans mot diskriminering (en aktiv Diskrimineringsombudsman och rejäla sanktioner om en arbetsgivare döms för diskriminering).

  Dessa lika spelregler ska riksdag och stat garantera i alla lägen. Hur sedan kvinnor och män vill leva som individer och tillsammans är upp till de själv. Vissa vill dela lika på allt, andra vill det inte. Tänk igenom hur just du vill ha det och kämpa mot det målet!

  Men att någon annan ska säga till dig eller mig hur vi ska leva våra liv är barockt. Det är en tillbakagång från demokrati till diktatur.

 35. Matias skriver:

  Vi behöver inte mäta om vi har samma spelregler bara se til att reglerna är formellt lika. Feminismen utgår från att en ojämn fördelning är ett bevis för att vi inte har samma spelregler/diskriminering råder, men varför skulle det vara det? Tvärtom skulle det vara konstigt om fördelningen på olika livsområden skulle vara lika efter att man beaktar kvinnors och mäns könslighet.

 36. Kim skriver:

  Jonte:

  ”Vill man att folk ska välja fritt kan man inte förutsätta ett resultat.”

  Tack, det här var nog den mest koncisa och eleganta formuleringen jag sett för detta! Jag lär låna den för användning i framtida diskussioner. :)

 37. @Pelle B., tyvärr går inte det nedan citerade resonemanget ihop rent logiskt.

  De ”genomsnittliga skillnader”, som du åberopar, är inte uttryck för fri vilja, om t.ex. fler kvinnor än män stannar hemma med barnen.

  Uppenbarligen är dessa ”genomsnittliga skillnader” uttryck för någon form av mönster, snarare än fri vilja.

  Därmed inte sagt att det handlar om ”könsmaktstruktur”, eller ”patriarkat” men någon form av struktur är det.

  Betyder inte fri vilja något nuförtiden?

  Det går inte att definiera ”jämställdhet”, som: ”lika rättigheter och skyldigheter”, om man samtidigt slår fast att könen rent biologiskt är olika!

  Om könen är olika och kvinnor har sämre förutsättningar för att t.ex. bli poliser, oavsett intressefördelningen, så har inte könen samma rättigheter i praktiken.

  Detsamma gäller pojkar, som presterar sämre i skolan.
  I sådana fall måste man, för att uppnå sann jämställdhet anpassa inträdesprov, e.dyl, utifrån könens olika förutsättningar.

  Vad gäller kraven för olika utbildningar, så kan man hävda att de är felaktigt subjektiva och exkluderande, snarare än kollektiva och inkluderande.

  /
  Muhammeds brorsa -Bur-q-ua15-, av Simeons stam (13-24)
  provokatör för
  Sällskapet Bur-q-ua – för allas lika värde, emot rättsröta
  BB – Bröd och Bur-q-ua åt folket

  ”Diskriminering är inte en av huvudförklaringarna till att det i dagens Sverige finns genomsnittliga skillnader hur kvinnor och män lever sina liv. En viktig förklaring är däremot att det mitt bland alla likheter mellan könen även finns vissa olikheter, som slår igenom på statistisk nivå.”

 38. [...] Hanna Hellquists #sexism-debatt handlar om två olika frågor Feb 02 [...]

 39. Jimmy skriver:

  @Mars ja, jag har för mig att Hanna har varit med där i 3 år, kanske är längre, kanske är kortare, åren flyger förbi och jag har lyssnat på Morgonpasset i P3 sedan slutet på 90-talet…..

 40. Björn skriver:

  Jenny Kristiansson: ”Men om jag har förstått saken rätt så pluggar många kvinnor på universitet idag. Till jurister, veterinärer, arkitekter osv osv. När de kommer ut i arbetslivet och blir dominerande i te.x. rättssalar och lönerna då SÄNKS så har vi beviset på att ett yrke får låg status ju fler kvinnor som jobbar med det. Sänks lönerna däremot INTE så har kvinnorna inget att klaga över.”

  Det är tyvärr ett helt felaktigt resonemang. Om antalet personer som vill jobba inom ett yrke ökar (kvinnor söker sig mer och mer till högavlönade yrken samtidigt som män inte söker sig bort från dem i samm utsträckning) samtidigt som efterfrågan för personal inom dessa yrken inte ökar/ökar mindre än utbudte i personal så ger grundläggande teori om utbud och efterfrågan att lönerna kommer att sänkas. Det har alltså ingenting med kvinnor att göra utan om en ökning av utbudet att göra (som råkar vara kvinnor i exemplet).

  Muhammeds brorsa: ”Om könen är olika och kvinnor har sämre förutsättningar för att t.ex. bli poliser, oavsett intressefördelningen, så har inte könen samma rättigheter i praktiken.”

  Jo, men olika förutsättnngar. Det är lite svårt att ändra på dessa.

  ”Detsamma gäller pojkar, som presterar sämre i skolan.
  I sådana fall måste man, för att uppnå sann jämställdhet anpassa inträdesprov, e.dyl, utifrån könens olika förutsättningar.”

  Nej, sann jämställdhet innebär samma rättigheter och skyldigheter, likvärdiga spelregler för alla och att ingen får diskriminieras. Du föreslår att man diskriminerar ett av könen till förmån för det andra när du säger att du vill anpassa intreädesprov utifrån könens (biologiska?) förutsättningar.

  För min del kan det aldrig vara en rättighet att få bli vad man vill eller göra vad man vill om det inte finns någon som frivilligt vill låta dig bli det/göra det. Det är däremot en rättighet att inte bli diskriminerad på grund av sitt kön.

  För övrigt kan det vara värt att påpeka att Hanna Hellquist inte la märke till/klädsamt undvek att nämna att den kvinnliga medelsvennson (Maria) inte är gift med den manliga medelsvensson (Mikael, som alltså är två år yngre än Maria). Maria är gift med en man som är två år äldre än henne och som mycket riktigt tjänar nästan 9 000 Kr mer än henne per månad. Vad Mikael tjänar är inte lika enkelt att ta reda på då SCB utgår från Maria och hennes liv när de definierar medelsvensson.

  Läs mer här: http://www.scb.se/statistik/_publikationer/OV0904_2012A01_BR_26_A01BR1201.pdf

 41. sven skriver:

  Som jag har skrivet tidigare .Det är helt missvisande när man talar om mäns och kvinnors ekonomiska standard att då gå efter deras egna löner.
  Kvinnan kan ha låg lön eller ingen lön alls men ändå leva lyxliv genom att hon är gift med en högavlönad man.
  Är mannen lågavlönad är han ensamstående eller gift med lika lågavlönad kvinna.

 42. Ellen skriver:

  Pelle… menar du på allvar att det är i sin ordning att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män? Att det är jämställt? Du tycker inte att statistiken är det minsta störande. (oj, nu kräktes jag visst lite i munnen) Jag kan inte låta bli att tolka detta som att du anser att kvinnors arbete är mindre värt. Ergo kvinnor är mindre värda. Förklara för mig tack.

 43. AA skriver:

  @Ellen:
  Hoppas du inte blir känslosam och kan föra en sansad diskussion.
  Men så länge kvinnor kräver av män att de ska tjäna mer än sig själva, så tycker jag det är helt i sin ordning om män tjänar mer än kvinnor.

  Män och kvinnor har idag samma lön för samma arbete, medan kvinnor i större utsträckning väljer bekvämare och roligare jobb än män, även om dessa skulle ha mindre betalt,

  Män är tvingade att välja annorlunda, då män har kravet på sig att tjäna mer än en kvinna för att hon ska tycka att han är intressant som partnerval, någonting som du och många kvinnor verkar ha missat helt.
  Men män kommer förr eller senare upptäcka det.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hypergamy

 44. Pelle Billing skriver:

  Ellen,

  Tycker inte att du ska kräkas i munnen. Drabbar ju mest dig själv, så att säga.

  Självfallet ska vi ha lika lön för lika arbete. Det har vi redan, enligt seriösa mätningar.

  Att män tjänar mer beror på att de arbetar fler timmar, väljer mer högbetalda yrken, oftare arbetar utomhus och med farliga jobb, väljer mindre flexibla jobb där deltid är omöjligt, osv.
  Således finns det redan en mall för kvinnor som vill tjäna mer pengar. Välj jobb mer som männen gör.

  En separat fråga är sedan hur olika arbeten lönesätts. Vissa tycker t ex att arbeten i offentlig sektor är underbetalda. Jag förstår den tankegången, samtidigt har jag svårt att se någon omedelbar lösning. Dock ett ämne som tål att diskuteras vidare.

 45. Jonte skriver:

  ”En separat fråga är sedan hur olika arbeten lönesätts. Vissa tycker t ex att arbeten i offentlig sektor är underbetalda. Jag förstår den tankegången, samtidigt har jag svårt att se någon omedelbar lösning. Dock ett ämne som tål att diskuteras vidare.”

  Det är en viktig fråga, för jag kan inte låta bli att tycka att det är liiite konstigt att vissa viktiga kvinnodominerade yrken som lärare och sjuksköterska har så låga löner jämfört med andra yrken med samma utbildningskrav.

  Frågan är om kvinnor dominerar inom dom yrkena för att dom inte bryr sig lika mycket om lönen eller om yrkena är lågbetalda för att dom är kvinnodominerade? Jag har inget självklart svar på den frågan.

 46. sven skriver:

  Den stora orsaken till att yrkena inom den offentliga sektorn har lägre lön än inom den privata sektorn är att offentliga sektorn är skattefinansierad.Den är också personalintensiv.Skulle man höja lönerna till den privata sektorns nivå skulle man vara tvungen att kraftigt höja skatterna.
  De manliga brandmännen har väl heller ingen särskilt hög lön.

 47. Ellen skriver:

  Jag kan vara känslosam och föra en seriös diskussion samtidigt. Watch me.

  Vad har du för fakta på att män arbetar fler timmar? För det är inget jag känner igen.

  Utöver det så skrev Jonte ungefär det jag har tänkt på. Det finns seriösa mätningar som också visar på att t.ex läraryrket fick sämre status och lön i takt med att fler kvinnor blev lärare. Och det är detta som är problemet och det är detta som SCB:s undersökning visar på. Att kvinnodominerade yrken har sämre status och lägre betalt. Att arbeta som städerska, lärare eller inom vården är på inget sätt ett avslappnat eller lugnt jobb. Det är alltsom oftast slitsamt för kroppen (man lyfter folk eller sliter ut sig genom monotona rörelser) och det råder personalbrist vilket betyder övertid och stress. Så det här med att mansdominerade yrken är tuffare är en myt. Att kvinnor väljer deltid är också en myt för övrigt, ofta finns det få eller inga heltidsanställningar att erbjuda. Och på dagens arbetsmarknad är det inte precis som att man kan välja och vraka.

  Och att det inte finns någon omedelbar lösning betyder inte att det inte är viktigt att kämpa för att hitta en, om något är det viktigare.

 48. Backlash skriver:

  Ellen, SCB:s senaste tidsanvändningsundersökning från förra året visar att män lägger något mer tid än kvinnor på kombinationen förvärvsarbete och hushållsarbete. Skillnaden understiger en timme men är ändå signifikant. Män gör mer på jobbet och kvinnor mer hemma.

  Den finns både flitigt kommenterad och länkad från denna bloggen om du letar bland inlägg från i höstas.

 49. Pelle Billing skriver:

  Njae, sista tidsanvändningsundersökningen visade att kvinnor totalt sett arbetade 2 minuter mer i veckan. För 10 år sedan var det män som arbetade 15 minuter mer i veckan, totalt sett. Allt inom felmarginalen.

 50. [...] går den definitivt vid att skambelägga eller skuldbelägga något av könen. Och i förrgår kritiserade jag Hanna Hellquists krav på att svenska folket ska anpassa sig efter hennes vision av ett [...]

 51. [...] Hellquist, som inte sällan uttalar sig om jämställdhet och feminism, har i ett blogginlägg kommenterat hur det går till på en tjejmiddag. Samtalsämnet kretsar [...]

 52. [...] som våldsamma förövare och kvinnorna måste förvärvsarbeta mer för att accepteras. I media trummas budskapet om 50/50-fördelning av män och kvinnor ut som det enda riktiga och det enda [...]

Google