Ännu ett medborgarförslag på god väg

24 februari 2012, av Pelle Billing

Projektet att få så många svenska kommuner som möjligt att ha en jämställd verksamhet mot våld i nära relationer, har nu tagit ytterligare ett litet steg i rätt rikning.

Omar Damouk, aktiv i pappa-barn.se, har skickat sitt medborgarförslag till Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning i Stockholm. Nyligen fick han följande besked:

Hej Omar
Nämnden beslutade att lämna förslaget till förvaltningen för beredning.
Jag underrättar dig om förvaltningens tjänsteutlåtande, när ärendet planeras till nämnden.

Exakt vad som kommer att beslutas kan ingen veta, men detta tyder på att de tar förslaget på allvar! Stort tack till Omar för hans insats.

Det går fortfarande utmärkt att delta i projektet. Färdig mall att skick in till din kommun finner du här.

Etiketter:  

3 kommentarer på “Ännu ett medborgarförslag på god väg”

 1. maukonen skriver:

  Toppen!

  Nu är det bara att hålla tummarna att Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning i Stockholm och Gävle Kommun i sina beredningar av dessa medborgarförslag ser till att det blir en positiv förändring av verksamheten mot våld i nära relationer.
  Så att verksamheten blir jämställd!

 2. Björn skriver:

  Citerar mig själv från GenusNytt för det passar nog bättre här:

  Sprang på en sak som fick mig att fundera och kolla lite mer.

  Sedan årsskiftet finns det en lag om utredningar avseende vissa dödsfall som anger att socialstyrelsen ska göra utredningar när en kvinna eller man har drabbats av dödligt våld av närstående eller tidigare närstående.

  se lag: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20070606.htm

  Syftet med lagen är att man ska kunna göra så kallade harverirapporter för att se om myndigheter kan förebygga att sådana brott sker. Mycket vällovligt och lagen kompletterar den lagstiftning som sedan tidigare fanns avseende barn som drabbas av dödligt våld av närstående (lex Bobby).

  När jag började titta på propositionen för den nya lagen:

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/56/45/6da21d5f.pdf

  så framkommer att grunden för denna proposition till stor del baserar sig på en tidigare statlig skriverlse:

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/18/40/6384684b.pdf

  som heter Mot våld och förtryck – Att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer.

  Där säger Regeringen förvisso “Regeringens utgångspunkt är att alla ska ha tillgång till ett likvärdigt skydd, stöd och hjälp utifrån sin utsatthet, oavsett
  sexuell läggning” men som titeln antyder så behandlas inte kvinnors våld mot män lverhuvudtaget, utan då endast möjligen kvinnors våld i homosexuella relationer. Enligt Regeringens sätt att se det kan män endast vara offer och kvinnor förövare i homosexuella relationer. Allting i övrigt handlar om mäns våld och ökade resurser för tjejjourer, behandling av kvinnor och barn som är offer och behandling av män som utöver våld. Skrivelsen är från 2007.

  Även om skrivelsen är en grund för propositionen till den nya lagen så har uppenbarligen något hänt. Regeringen skriver: “Det är emellertid viktigt att påpeka att även män drabbas av denna typ av våld, både av en annan man eller av en kvinna,” men lägger förstås till det korrekta “även om det inte alls är i samma omfattning”. (s. 15 i propositionen).

  Diskussionen övergår lite senare (från sida 21) till huruvida den nya lagen endast ska omfatta utsatta kvinnor (!), som Skrivelsen har föreslagit, eller om den ska vara könsneutral, så att både kvinnor och män kan vara offer. Utgångspunkten är alltså skrivelsen och endast en lagstiftning där endast kvinnor kan vara offer men förövare kan vara både kvinnor och män (förmodligen för att täcka upp kvinnors homosexuella relationer).

  Det framgår (s. 22) att endast sju remissinstanser har påpekat att lagen borde skrivas så att även män kan vara offer. Sju! Av totalt 61, om jag räknat rätt (s. 79).

  Dessa sju remissinstanser var: Örebros Tingsrätt, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen, Länsstyrelsen i Östergötland, Diskrimineringsombudsmannen och Ungdomsstyrelsen. Framförallt verkar det, av Regeringens sammanfattning, vara så att man vill att mäns våld mot andra män i nära relationer också kan uppmärksammas, inte så mycket att kvinnor kan vara förövare.

  Bland remissinstanseer som inte verkar har påpekat detta kan nämnas: Domstolsverket, barnombudsmannen, nationellt centrum för kvinnofrid, ROKS, Brottsofferjourens riksförbund samt Män för jämställdhet (!, men de är inte med på regeringens remisslista, så jag vet inte om de därför inte är med i Regeringens sammanfattning), en hel drös domstolar, universitet och länsstyrelser. Det är upprörande och anmärkningsvärt. Det ska dock påpekas att jag inte har läst remisserna, i många fall kan jag tänka mig att de i princip endast håller med om Regeringens underlag.

  Regeringen lyckas i alla fall resonera sig fram till att den nya lagen ska vara könsneutral både var gäller offer och gärningsman. Att Regeringen kanske kan köpa att kvinnor kan utöva våld mot män får man dock läsa sig till mellan raderna i citat som “Denna typ av våld drabbar både kvinnor och män, t.ex. i homo-sexuella relationer.”

  Så lagen är könsneutral, vilket är bra. Jag tycker att lagen är en bra åtgärd för att kunna försöka jobba förebyggande.

  Så hur behandlar då media och myndigheter denna nya, könsneutrala lag?

  I Sydsvenskan kan man läsa att “En av de nya lagar som trädde i kraft vid årsskiftet rör våld i nära relationer. Den innebär att varje gång en kvinna misshandlas till döds, eller mördas, av sin partner ska Socialstyrelsen utreda vad som gick fel.”

  http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1609597/Expert-En-man-som-misshandlat-sin-fru-gor-det-nastan-alltid-igen.html

  På Socialstyrelsens hemsida kan man få information om vålds- och brottrelaterade frågor. Där kan man läsa om Kvinnlig könsstympning (som handlar om kvinnor av förklarkliga skäl och eftersom manlig könsstympning av någon anledning både tillåts och finansieras av staten), Prostitution och människohandel (som är könsneutral och nämner kön en enda gång när de förklarar att de som prostituerar sig inte alltid är som flickan i Lilja 4-ever), Brottsoffer (könsneutral), och Våld i nära relationer.

  Avsnittet våld i nära relationer avser dock främst när kvinnor är offer. Män nämns som offer endast i homosexuella relationer.

  Se http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer

  Slutsats: Att män kan vara offer vad gäller våld i nära relationer osynliggörs av media och myndigheter (av det jag sett, som naturligtvis är en väldigt ofullständig undersökning) och Regeringen går motvilligt med på att män kan vara offer, i alla fall de män som lever i samkönade relationer.

 3. Matte skriver:

  Bra Omar!

Google