Det är dags att skapa några videos igen till bloggen. Video ger en extra bra känsla av vad man vill förmedla och kommunicera, så jag är glad att det är dags för det igen.

Den här gången kommer jag att producera videoklipp tillsammans med Hannah Lemoine, som driver bloggen One-way Communication. Hannah har tidigare gästbloggat här.

Vi två är ibland överens om sakfrågor, och ibland inte. Det är en av poängerna med att vi ska samtala och diskutera framför kameran. Diskussionerna kan förhoppningsvis bli levande – och budskapen tydliga – när delvis olika ståndpunker och resonemang ska klarläggas.

Några av frågorna kommer jag att ta med mig från er, bloggens community (och Hannah gör likadant hos sig). Så vad skulle du vilja fråga? Vad vill du se mig, Hannah eller båda två beröra?

Välj att ta upp precis vad som helst, eller ett pågående ämne på bloggen. Ordet är fritt nedan!

Etiketter:  

29 kommentarer på “Video på bloggen – vilka frågor vill du ska diskuteras?”

 1. Nils Jungenäs skriver:

  Manus: :-D

  Pelle: ”-Jag är intresserad av jämställdhet.”
  Hanna: ”-Jasså, vad kul. Jag är också feminist.”
  Pelle: ”-Njaee… Feminist är jag nog inte.”
  Hanna: ”Men…? du sa ju… (Hanna ser förbryllad ut.) Tycker du inte att män och kvinnor ska ha samma rättigheter?”

  Ordet är fritt. ;-)

 2. Matte skriver:

  Diskutera gärna hur kvinnor och män väljer partner(hetero).
  Om kvinnor söker status och pengar hos några år äldre män, om män söker snygga några år yngre kvinnor. Och om så är fallet generellt, vad har det för effekter på män och kvinnor hur de lever och beter sig.

  Diskutera gärna den sexuella makten och vem som innehar den.

 3. Hamstrn skriver:

  Diskutera vad som gör ett offer. Diskutera orsak verkan med politisk och medial feminism? Diskutera mansjoyrernas sjuka riktlinjer för att få bidrag. Diskutera förbruknings vara.

  Jag personligen vet inte hur det kommer att gå men lycka till.

 4. Matte Matik skriver:

  Kul! Skulle gärna vilja höra er diskutera kring det du är inne på i ditt senaste inlägg – hur ”mansrollen” kritiseras, att män sägs vara del av en förtryckande struktur och hur man från ”andra sidan” får höra att det inte är något personligt. Jag tar det personligt när någon säger att jag är en del av en förtryckande struktur bara för att jag är man, eller när man utmålar mansrollen som något dåligt. Jag har svårt att se hur man kan tycka att det går att frikoppla detta från män, skulle vara kul att höra vad som kan komma fram om ni diskuterar det.

 5. _Rational skriver:

  - Dom olika uppfattningar av vad feminism, antifeminism och jämställdhet/jämlikhet är
  - Hur framföra kritik mot feminism när begreppet är så brett och attityder så olika
  - Hur bäst skapa en produktiv debatt som inte är polariserad
  - Kan feminismen dra nytta av att också se till frågor om män eller strider det mot ideologin
  - Vad bör regering/stat göra för att gynna jämlikheten mellan könen?

 6. Access skriver:

  Jag skulle vilja höra en diskussion om två relaterade frågor:

  1. Kollektivistisk kontra individualistisk människosyn.
  Är det okej att förutsätta att en människa har vissa egenskaper bara för att den tillhör en viss gruppering (kön, klass, etnicitet, sexualitet etc).

  2. Ska politiken stödja individens egen vilja eller styra den?
  Är det okej att föra en politik som syftar till att skapa normer för människors beteende, eller ska politiken stödja beteenden som människor själva väljer.

 7. PabloHoney_4 skriver:

  Har lite frågor ang. Hannas syn och reflektion som feminist kring några kvinno- & mansfrågor. Hanna behöver inte stå tillsvars för hela feminismen , utan vore intressant att veta hennes tankar om detta.

  Fråga gärna Hanna vad hon tror om, att så många etablerade mediefeminister behandlar kvinnan som ett kollektiv? Varför behandlas kvinnan som ett omyndigt barn och varför är den kvinnliga offerrollen så central?

  På vilket sätt kan detta gynna eller missgynna enskilda kvinnor i sin vardag?

  Varför har vissa anhängare till den moderna feminismen en så öm tå, när det finns en antydan kritikt riktat mot enskilda kvinnor och varför detta kallas kvinnofientligt. Varför är det ok att ösa skit på gruppen män i media och aldrig en enskild kvinna eller gruppen kvinnor. Vad beror detta på?

  Finns det en utbredd könsrasism inom vissa feministiska gruppering?

  Finns det ett behov av att lyfta mansfrågor och finns det en motsättning mot femismen?

  Vilka viktiga mansfrågor är viktiga ur ett barnperspektiv?

 8. Nils Jungenäs skriver:

  _Rational #5

  Exakt vad jag ville säga med mitt inlägg #1.

  Förtydligande och konkretisering av mitt inlägg #1.

  Vad är feminism?
  I vilken utsträckning är feminism synonymt med jämställdhet?
  Finns det något som inte är bra med det feministiska synsättet, eller är feminismen verkligen en så fantastisk -ism att den verkligen helt saknar avigsidor?
  Vad är alternativet till feminism?
  På vilka grunder kan man vara kritisk till feminismen som sådan?
  Varför präglas reaktionerna på ifrågasättanden och problematiseringar av feminismen av en dogmatisk ovilja till en intresserad och prestiegelös dialog?

 9. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Jag skulle gärna se att ni diskuterar de ”strukturer” som feminister så gärna hänvisar till. Jag vill veta mer om dessa “strukturer” som “förtrycker” kvinnor och som tydligen är det som bygger upp hela ”patriarkatet”.

  Feminister hänvisar ofta till dessa ”strukturer”, men har väldigt svårt att svara på och förklara vad som är en “struktur”?
  - Vem bestämmer vad och när någonting ska räknas som en “struktur”?
  - Hur avgörs det?
  - Finns det objektiva kriterier för att mäta vad som är en “struktur” eller är det en subjektiv bedömning som vem som helst kan göra?

  Jag försökte diskutera just detta med Tanja Suhinina på Twitter igår och fick då veta att ett exempel på “struktur” är att man inte förväntas knivmörda andra. Själv tycker jag att det låter jättebra. Det verkar vara en väldigt bra ”struktur”! Och även jag kan se den ”strukturen”, det finns ju t.o.m. en lagstiftning som deklarerar att det är förbjudet att mörda andra människor. Är det då en “struktur” som feminister tycker “förtrycker” kvinnor? Vill feminister att det ska bli tillåtet att knivmörda andra (kanske speciellt män då, eller)?

  Tanja sa också att det fanns en “struktur” inom sjukvården att inte tro att äldre har sex. Om det stämmer eller inte har jag ingen aning om. Jag vet varken vad sjukvården anser om äldre och deras sexliv eller om det stämmer att äldre har mindre sex än unga. På vilket sätt denna eventuella “struktur” “förtrycker” vet jag heller inte. Tyvärr fick jag aldrig något svar av Tanja. Som så vanligt när man försöker diskutera och få en definition på vad feminister verkligen menar med ”strukturer” så drog hon sig ur diskutionen.

  Varför är det så svårt att förklara vad dessa “strukturer” är och hur de definieras? Kanske kan Hannah ge ett svar i er video?

 10. Mariel skriver:

  - Hur man ska gå Vidare. Försöka fokusera mer på lösningar iställetför att berätta hur fel motparten har. Vad Är man överrens om och hur ska det bli jämställt?

 11. Daniel skriver:

  Som Access var inte på så skulle jag gärna vilja höra dem rättfärdiga den kollektivistika synen de har på människor där man sorterar in individer i grupper efter kön/etnicitet/sexuell läggning.

  Hur kan det vara fel och förkastligt när tex SD gör detta, men helt ok och på något sätt ”rättvist” när feminister och andra vänstergrupperingar gör exakt samma sak?

  Som jag ser det så finns det ingen som helst logik bakom detta, utan det handlar om fundamentalism där man med en närmaste religiös övertygelse tror att den egna ideologin står för ”sanningen” och det som är ”rätt”.

  Jag har svårt att se hur en sådan inställning på något sätt ska göra vårt samhälle bättre, för vår nutid och historia säger det motsatta.

 12. Rambo skriver:

  Jag vill höra er prata om kvinnobilden, hur den har vuxit sig fram i detta samhälle. Och hur den skall vara?
  Och varför det är finns ett sånt hat mot feminism. Det upprör, på vilket sätt?
  Finns det något positivt med feminism. Osv.
  Jag vill höra er prata om media!

 13. NinniTokan skriver:

  Könsmaktordningen – ett resultat av biologi?
  Sen hade jag gärna velat höra hennes tankar om det jag pratat om.. du vet.. ”vara lagom”. och att det inte ”problematiseras” av feminismen. Men jag tror det är svårt för dig som inte lever i vår könsroll.

 14. Per skriver:

  Jag skulle vilja att ni diskuterar och reder ut de olika ”falangerna” av feminism som finns och hur de särskiljer sig. Känns som att folk, kanske särskilt på den här bloggen, behöver få bättre koll på dem.

  Sen det som ni diskuterade över er fika, det skulle vara intressant. Hatbilder, polarisering, diskurs etc.

 15. Men@Work skriver:

  Mäns (brist på) rättssäkerhet i sexualbrottsmål vore bra att ta upp.

  Eller sexköpslagens syn på män som förövare och kvinnor som offer.

 16. masa skriver:

  Ett förslag, lite ot, men likväl: vore det meningsfullt att skapa ett ”ideologitest” a la partitesterna tidningarna brukar ha vid valen som täcker feminism, jämställdism, etc.? Där man kan få veta om de egna åsikterna faller inom särartsfeminism, statistisk jämställdhet, mfl. Välja ut ett antal sakfrågor och visa vad olika ideologier står för.

  Då feminismen i mångt har blivit en tom etikett som nu utnyttjas för att legitimera extrema åsikter kanske det skulle kunna nyansera diskussionen så att dessa grupper och åsikter kan marginaliseras till att motsvara det lilla stöd som egentligen finns för dem. Och förhoppningsvis bryta upp det förbannat destruktiva ”den som är mot feminism hatar kvinnor”. Tvinga folk att ta ställning istället för att gömma sig.

  Å andra sidan: det blir lite att spela på ”deras” planhalva och är i den meningen passsivt/defensivt. Sedan är allt -ismande i sig i det här sammanhanget inte särskilt konstruktivt och jag skulle gärna lägga den slags diskurs helt åt sidan – men det är så pass ingrott att man nog måste förhålla sig till det.

 17. masa skriver:

  En aktuell och konkret sakfråga: 50/50-fördelningskravet i det nya filmavtalet.

 18. Mario skriver:

  För att knyta an direkt till masa ovan: Det faktum att kvinnor ansöker om filmstöd i betydligt lägre utsträckning än män gör att en 50/50 fördelning är diskriminerande. Varför problematiseras så sällan den glidning som har skett från en klassisk kvalitativ definition av jämställdhet – lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oberoende av kön – till den kvantitativa – lika representation för varje kön. De utesluter ju varandra, eftersom den senare definitionen ofta leder till diskriminering. I detta fall av den majoritet män som gör film, i andra fall av t.ex. kvinnor som söker veterinärlinjen på Lunds Universitet. Dessutom tror jag den skapar en felaktig bild av att samhället är mycket mer diskriminerande än det är, vilket skapar onödig frustration hos kvinnor då de är den mindre gruppen, vilket inte alls behöver vara resultatet av diskriminering. Och förstås hos män, då de straffas för att tillhöra en majoritet.

 19. Ola Normann skriver:

  Jeg kunne tenke meg en diskusjon om hvordan dere ser for dere et samfunn som er fullt ut likestilt. Dvs. hva er målet vi går mot? Hvordan ser det ut? Hvordan skiller det seg fra dagens samfunn? Hvordan oppfører menn og kvinner seg i forhold til nå? Er kjønnsforskjeller borte? Er all manns-/kvinneforakt borte? Bor kvinner og menn sammen, eller hver for seg? Er alle lykkeligere enn nå? Er det færre i fengsel? Er det mindre vold? Er det færre eller flere menn som faller utenfor samfunnet enn i dag? Er det 50% kvinner og menn i alle posisjoner? Er det 50% kvinner og menn blant de som dør i arbeidsulykker? Blant uteliggerne, blant taperne i samfunnet, blant de som gjør selvmord?

  Og hvordan sikrer vi oss at samfunnet fortsetter slik, – med et likestillingspoliti? Og tilslutt: bidrar feminismen slik den uttrykkes av ledende feminister i dag til at vi går mot dette målet? Evt hva med mannsbevegelsen slik den uttrykkes av denne bloggens innehaver?

 20. Pelle Billing skriver:

  Många bra förslag här! Räcker till en hel serie à la Hjernevask ;)

  Tycker mig ändå se 2-3 teman som återkommer här, får se vilka ytterligare idéer som trillar in närmaste dagarna.

 21. Mie skriver:

  Jag vill höra er diskutera hur ni ser på flickors uppfostran? Ni pappor hur uppfostrar ni era döttrar? Hur skulle ni vilja uppfostra dem? Jag tänker både på individ och samhällsnivå. Om ni märkt hur flickor blir bemötta osv(jag tänker på att flickor bemöts med ”äååå så söt hon är”- allt handlar mycket om utseende, medan pojkar får höra ”ååå så stor och stark du är, du ska bli en riktig man när du blir stor”.handlar mycket om muskler och styrka. Detta är generellla drag, men ni förstår hur jag menar? )
  Jag vet att denna blogg mest handlar om pojkar och män men jag undrar hur ni män här ser på hur flickors bemöts i barnaår och hur eran önskan är på flickors uppfostran. Hur viktigt är pappan för sin dotter? mm. Även intressant att höra er prata om pojkars uppfostran, vill ändå höra båda könen. Flickor och pojkars uppfostran överlag!

  Hur är en ”riktig man”? (karakarl)
  Hur är en ”riktig kvinnokvinna”? (Finns ens det begreppet-kvinnokvinna(?))

 22. Daniel skriver:

  Kom att tänka på en till sak, om en minoritet av männen sitter i bolagsstyrelser samt att en minoritet av männen är kvinnomisshandlare.

  Hur kan då dessa två ting vara bevis för något slags patriarkat/patriarkala strukturer.?

  Särskilt med tanke på att det finns många fler faktorer som spelar in, som gör dig till VD eller kvinnomisshandlare.
  Än just det du har mellan benen.

  Så varför detta enögda fokus på kön?

  När man talar om tex kriminalitet, så handlar det uteslutande om socioekonomiska faktorer.
  Men ibland får man tydligen göra undantag och peka med hela handen, mycket märkligt.

 23. Mie skriver:

  Vill även höra Hanna förklara hur media fungerar.
  Nyheter och rapportering om vårt samhälle är ju viktigt och det är ju synd att ”alla” män fått stämpeln att de slår kvinnor. Varför finns den strukturen i media, förstår du hur jag menar Hanna?
  Sen är jag jäkligt trött på att kvinnor framställs som undergivna…Vart är alla karriärs kvinnor? Vart är kvinnorna som ”lyckats” och nått framgång? (nej jag vill inte höra mer om svenska holly wood fruar, det är väldigt få förunnat som tar den vägen till framgång).
  Vill även höra varför man inte visar mäns alla sidor? Både de män som ”misslyckats” med sin karriär, eller de som valt öhh ”kvinnliga” yrken?

  Det finns ju en anledning till varför saker skrivs som de gör i media!

 24. Ja jösses Pelle, här får vi att göra om vi ska beta av allt det här! Vad roligt att se, vad många bra förslag på samtalsämnen!

  Mie: jag vill gärna skicka dig vidare till att deltaga i den enkät om Media, Våld och Kön som jag har uppe på min blogg just nu (som ska bli ingången till mitt examensarbete), det vore mycket uppskattat om du ville delge dina åsikter kring detta i den form som jag sedan kan använda i min uppsats. Tack på förhand!
  Enkäten finner du här:

  http://www.onewaycommunication.co/?p=2215

 25. Erik LL skriver:

  - Genusdagis = Sociala experiment på barn utan att veta den potentiella skaderisken på längre sikt.

  - Genusdagis: Att ”arbeta aktivt mot könsroller”, när man i sin tur inte har tillräckligt med belägg för att hävda att könsroller endast är pga samhället. Titta på hjernevask, till och med pyttesmå barn som inte är redo för dagis väljer leksaker utifrån sitt kön. Varför skulle vi överhuvudtaget vilja motarbeta något som med största sannolikhet åtminstone delvis är naturligt?

  - Självförsvarskurser till flickor i och ”temadagar” om kvinnovåld för pojkarna. Självklart så ska antingen båda könen ha självförsvarskurs eller inget, allt annat är direkt diskriminering. Temadagen om kvinnovåld kan behållas så länge båda könen är närvarande och att det även genomförs en genomgående temadag om våld mot män. Alternativt våld mot MÄNNISKOR.

  - Semla till flickorna, knäckebröd till pojkarna. Riktlinjerna för skolan är helt uppenbart åt helvete när de kan göra sådana tolkningar. Åter igen direkt diskriminering för att ”väga upp” påstådd diskriminering.

  - Diskriminering av män enligt lag/Givna fördelar till kvinnor, till exempel vid start av företag.

  - Badhus och liknande som har speciella kvinnodagar. Till att börja med att man överhuvudtaget har det, och sedan bristen på speciella mansdagar.

 26. John Nilsson skriver:

  Det enda jag kan komma på snabbt är typ:

  Vad är de fem viktigaste mans- respektive kvinnofrågorna i Sverige och globalt?

  (Jag tänker att ett fokus på de viktigaste mansfrågorna i diskussionerna, kanske kan vara till hjälp i formulerandet av den ”Plattform för jämställdhet” som Pelle är på väg att ställa samman.)

  Sen tycker jag att girlwriteswhat förtjänar att uppmärksammas mera, framförallt dessa klipp:
  http://www.youtube.com/watch?v=vp8tToFv-bA
  http://www.youtube.com/watch?v=gekyg7yy4Dc
  http://www.youtube.com/watch?v=K9G9AAhlMo4

  Jag tycker att det vore bra om det girlwriteswhat säger i sina filmklipp, kunde transkriberas, publiceras och översättas. Jag har börjat, men det är fruktansvärt tidskrävande, och kanske kan man ta kontakt med henne för att kanske få henne att publicera något mera i textform, eller för att publicera det själv. Jag har det som ambition, men ibland drar en del av mina sådana ambitioner ut på tiden. Kanske finns det någon annan här, som har lättare att få saker ur händerna…

 27. Rickard skriver:

  Håller med att videor, seriestrippar och bilder är mycket starkare än text, om man gör det rätt. Det är lätt för en person att selektivt ignorera och glömma en bit tal/text utan en bild eller video att förknippa talet/texten med.

  Och en liten idé:
  Första hälften av videon handlar om att en man eller fler orättvist kritiserar en kvinna eller fler för att denne/dessa är kvinnor, och andra hälften om att en kvinna eller fler orättvist kritiserar en man eller fler för att vara män.

 28. Pelle Billing skriver:

  Nu är det klart att vi kör inspelning på måndag! Så fram till dess går det bra att lämna frågor. På söndag gör jag en sammanställning och väljer ut ett par teman som framträder starkt bland önskemålen.

 29. Jonte skriver:

  Diskutera gärna hur män och kvinnor väljer sina partners och vad dom går efter. Finns det skillnader och resulterar inte dom i skillnaderna i olika beteende mellan män och kvinnor i jakt på att göra sig själva så attraktiva som möjligt?

  Dvs är det kvinnor som gör män mer statuskåta eftersom dom går mer efter social status?

Google