Utmaning! Klarar vi det som Norrköping lyckats med?

05 januari 2012, av Pelle Billing

Jan Angner är verksam i pappabarn.se, och en förkämpe för att barn ska ha samma rätt till båda sina föräldrar.

Strax före julhelgerna beslöt han sig för att genomföra ett till synes enkelt stycke vardagsaktivism. Han skickade helt enkelt in ett medborgarförslag till kommunen.

Förslaget gick ut på att alla människor (kvinnor, män, barn) ska ha rätt till samma stöd och hjälp när de blivit utsatta för våld i hemmet. Ganska självklart, egentligen. I Sverige diskriminerar vi inte efter kön, sexualitet, etnicitet eller något annat.

I Norrköpings kommun, där Jan är bosatt, såg verksamheten inte ut på detta vis. Utan kommunens hemsida vände sig till kvinnor och barn, och exkluderade män. Många av oss har blivit så vana vid att det ser ut på det viset att vi hemmablint inte tänker på att det är en form av diskriminering, som är olaglig.

Jan gjorde dock slag i saken, och skrev ihop ett koncist medborgarförslag (se nedan). Hör och häpna, så genomfördes hans förslag! Idag är kommunens hemsida könsneutral i sin utformning, och alla är välkomna att söka.

Jag har därför en utmaning till dig i dag. Låt oss börja året på ett konstruktivt vis. Låt oss skicka in samma medborgarförslag till flera olika kommuner.

Processen är enkel, då Jan redan försett oss med en mall:

 1. Googla fram din kommuns information om våld i nära relationer (kallas ibland våld mot kvinnor och barn).
 2. Om den inte är könsneutral så byter du ut ord och fraser i Jans förslag nedan, så det passar din kommun.
 3. Googla fram var du ska skicka in ditt medborgarförslag (kan ibland göras elektroniskt, annars via snigelpost).

Jan klarade av att kontakta en kommun på egen hand. Hur många klarar vi av här på bloggen?

Jag tar Malmö, så det är en kommun (förslaget är klart från min sida – ska skicka in det senare i dag). Vilken kommun tar du? Låt oss veta i kommentarsfältet!

Medborgarförslag om jämställd ”Frideborg”-verksamhet.

Norrköpings kommun har, i likhet med många kommuner, en verksamhet till hjälp för kvinnor och barn som utsätts för våld och övergrepp från män. I Norrköping kallas den ”Frideborg” och presenteras på kommunens hemsida. Enl denna så finns verksamhet också för män, men bara för sådana som står för våld/övergrepp (med syftet att bota dem).

Någon verksamhet som riktar sig till män och barn som drabbas av våld/övergrepp från kvinnor finns inte.

Norrköpings kommuns vuxna befolkning består till hälften av män. De har rätt att få del av kommunens service i samma mån som kvinnor.

Barn ska självklart få stöd och skydd av kommunen oavsett om de blir utsatta för våld/övergrepp av kvinna/mamma eller av man/pappa.

Varför Frideborg inte är könsneutralt organiserad kan bero på att kommunens beslutsfattare inte vet om att våld/övergrepp förekommer av kvinnor också? Eller vill man vara ”Politiskt Korrekt”? Inget av skälen är dock acceptabla. Diskriminering av någon grupp medborgare är inte tillåtet enl kommunallagen.

Betr våld/övergrepp är mörkertalen stora. Kanske är mäns våld/övergrepp mer vanligt förekommande? Men som framgår nedan är kvinnors våld/övergrepp betydande. Ett gott samhälle tar tag i viktiga problem även om de inte berör en majoritet.

Omfattningen av kvinnors våld/övergrepp visas bl a av följande underlag:

1 Enligt BRÅ rapport 2009:12 ”Våld mot kvinnor och män i nära relationer” är det relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld. Kvinnor utsätter sina män för relationsvåld i ungefär samma omfattning som männen utsätter sina kvinnor. Mäns våld mot kvinnor tenderar att vara grövre och mer återkommande än kvinnors våld mot män. Kvinnors våld mot män tenderar att vara av mer psykisk karaktär än mäns våld mot kvinnor. Vidare kan man läsa: “Enligt vissa både nordiska och andra frågeundersökningar uppger lika många män som kvinnor att de blivit utsatta för någon form av partnervåld”. (När detgäller våldutsatthet i allmänhet är risken dubbelt så stor att män råkar ut för våld jämfört med risken för kvinnor).

2 I BRÅ rapport 2000:15 ”Barnmisshandel” anges att 1/3 av förövarna är kvinnor.

3 I BRÅ rapport 2008:23 (sidan 382-384) står: ”De små barnen misshandlas oftast av kvinnor som av åldern att döma sannolikt var deras vårdnadshavare… Sammantaget pekar detta mot att det är mödrarna eller andra kvinnor som tar hand om barnen som står för den största delen av misshandeln mot de mindre barnen”.

4 Att det förekommer sexövergrepp av kvinnor på barn kan man läsa om i DN 31 mars 2011 som ägnade ett helt uppslag åt ämnet. Bl a intervjuades Rädda Barnens chefspsykolog Olof Risberg.

Jag har talat med en tjänsteman på Frideborgs mansmottagning (den för män som slår och som ska botas). Han bekräftade problemet med kvinnors våld, kände väl till det, men hänvisade till Socialnämndens inriktning för verksamheten: Det lär vara politiskt bestämt att det i Norrköping INTE ska finnas någon verksamhet dit män kan vända sig om de utsätts för våld av kvinnor, eller verksamhet dit pappor kan vända sig då deras barn utsätts för våld/övergrepp av mammor.

Det förefaller alltså som Norrköpings kommun HAR kunnig personal som förstår problemen och som KAN göra skillnad om behovet erkänns. Det torde därför inte vara förenat med någon kostnad att inom Frideborgs ram öppna även för män och barn som drabbas av våld från kvinnor: Det behövs bara beslut att sådan mottagning ska finnas och lägga till information på Norrköpings kommuns hemsida.

Mitt förslag är:

Inriktningen av Frideborgs verksamhet ändras så den

• blir könsneutral

• omfattar (erbjuder stöd till) alla kommunens medborgare, inkl barn, oavsett kön på förövaren.

Med vänlig hälsning

Etiketter:  

61 kommentarer på “Utmaning! Klarar vi det som Norrköping lyckats med?”

 1. Nobbe skriver:

  Jag tar Stockholm!

 2. Emma skriver:

  @ Pelle Billing: Bra initiativ. Fast när du ändå är igång, varför inte poängtera att det gäller att inkludera alla våldskonstellationer? Dvs även våld i samkönade relationer, våld mellan generationerna barn-föräldrar, sk. hedersproblematik oavsett kön på den som utsätts för våldet osv..

  Vore inte det smartaste dessutom vara att man från kommunens sida börjar med att kartlägga hjälpbehovet och hur det skiljer sig åt emellan grupperna så att varje grupp får hjälp anpassat för just sina behov och inte efter någon standardmall på vad som passar en annan grupp?

  @ Nobbe: Där var du snabb! :)

 3. Pelle Billing skriver:

  Förtydligande: Det är bara bra med flera förslag i samma kommun!

  Så låt oss vet även om du är nr 2 eller 3 i en kommun.

 4. Nobbe skriver:

  Det blev såhär till alla stadsdelsnämnder utom Spånga-Tensta där det inte fanns någon information om hur man lämnar in medborgarförslag till kommunen. Hoppas dock att jag som medborgare i Stockholms kommun kan lägga medborgarförslag till ALLA stadsdelsnämnder.

  Här kommer brevet/förslaget:

  ”Medborgarförslag om jämställd ”våld i nära relationer”-verksamhet.

  Stockholms kommun har, i likhet med många kommuner, en verksamhet till hjälp för kvinnor och barn som utsätts för våld och övergrepp från män. I Stockholm kallas den ”våld i nära relationer” och presenteras på kommunens hemsida.

  Någon verksamhet som riktar sig till män och barn som drabbas av våld/övergrepp från kvinnor finns inte.

  Stockholms kommuns vuxna befolkning består till hälften av män. De har rätt att få del av kommunens service i samma mån som kvinnor.

  Barn ska självklart få stöd och skydd av kommunen oavsett om de blir utsatta för våld/övergrepp av kvinna/mamma eller av man/pappa.

  Varför Stockholm inte är könsneutralt organiserad kan bero på att kommunens beslutsfattare inte vet om att våld/övergrepp förekommer av kvinnor också? Eller vill man vara ”Politiskt Korrekt”? Inget av skälen är dock acceptabla. Diskriminering av någon grupp medborgare är inte tillåtet enl kommunallagen.

  Betr våld/övergrepp är mörkertalen stora. Kanske är mäns våld/övergrepp mer vanligt förekommande? Men som framgår nedan är kvinnors våld/övergrepp betydande. Ett gott samhälle tar tag i viktiga problem även om de inte berör en majoritet.

  Omfattningen av kvinnors våld/övergrepp visas bl a av följande underlag:

  1 Enligt BRÅ rapport 2009:12 “Våld mot kvinnor och män i nära relationer” är det relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld. Kvinnor utsätter sina män för relationsvåld i ungefär samma omfattning som männen utsätter sina kvinnor. Mäns våld mot kvinnor tenderar att vara grövre och mer återkommande än kvinnors våld mot män. Kvinnors våld mot män tenderar att vara av mer psykisk karaktär än mäns våld mot kvinnor. Vidare kan man läsa: “Enligt vissa både nordiska och andra frågeundersökningar uppger lika många män som kvinnor att de blivit utsatta för någon form av partnervåld”. (När detgäller våldutsatthet i allmänhet är risken dubbelt så stor att män råkar ut för våld jämfört med risken för kvinnor).

  2 I BRÅ rapport 2000:15 “Barnmisshandel” anges att 1/3 av förövarna är kvinnor.

  3 I BRÅ rapport 2008:23 (sidan 382-384) står: ”De små barnen misshandlas oftast av kvinnor som av åldern att döma sannolikt var deras vårdnadshavare… Sammantaget pekar detta mot att det är mödrarna eller andra kvinnor som tar hand om barnen som står för den största delen av misshandeln mot de mindre barnen”.

  4 Att det förekommer sexövergrepp av kvinnor på barn kan man läsa om i DN 31 mars 2011 som ägnade ett helt uppslag åt ämnet. Bl a intervjuades Rädda Barnens chefspsykolog Olof Risberg.

  Jan Anger, medborgare i Norrköpings kommun har talat med en tjänsteman på Frideborgs (Norrköpings förebyggande verksamhet) mansmottagning (den för män som slår och som ska botas). Tjänstemannen bekräftade problemet med kvinnors våld, kände väl till det, men hänvisade till Socialnämndens inriktning för verksamheten: Det lär vara politiskt bestämt att det i Norrköping INTE ska finnas någon verksamhet dit män kan vända sig om de utsätts för våld av kvinnor, eller verksamhet dit pappor kan vända sig då deras barn utsätts för våld/övergrepp av mammor.

  Det förefaller alltså som Norrköpings kommun HAR kunnig personal som förstår problemen och som KAN göra skillnad om behovet erkänns. Det torde därför inte vara förenat med någon kostnad att inom Frideborgs ram öppna även för män och barn som drabbas av våld från kvinnor: Det behövs bara beslut att sådan mottagning ska finnas och lägga till information på Norrköpings kommuns hemsida.

  I Norrköping har man efter ett medborgarförslag ändrat sin verksamhet till att bli könsneutral och därmed inte längre aktivit könsdiskriminera offer och förövare. Detta förefaller inte gälla i Stockholms kommun ännu varför jag av denna anledning sänder er detta medborgarförslag.

  Mitt förslag är:

  Inriktningen av Stockholms verksamhet gällande våld i nära parrelationer ändras så den:

  • blir könsneutral

  • omfattar (erbjuder stöd till) alla kommunens medborgare, inkl barn, oavsett kön på förövaren.

  Med vänlig hälsning

  Fredrik Norberg”

 5. Emma skriver:

  @ Pelle Billing:..och när vi ändå är inne på ämnet våld. Vet att det finns undersökningar som visat att kvinnor med olika former av handikapp/funktionsnedsättning i större utsträckning än andra utsätts för våld och kränkande behandling av sin partner. Vore interessant att veta om någon motsvarande högre risk gäller för handikappade män i relationer?

 6. Nobbe skriver:

  @ Emma, fast det står ju längst ner i medborgarförslaget att alla ska få hjälp oavsett kön eller ålder. Så det innefattar ju alla våldskonstellationer inom våld i nära relationer?

  Gällande det med handikapp kan det vara så som du säger men en vanlig förteelse är att man ser mannen som normen för den som slår och kvinnan som offret så studien kanske inte utgick ifrån att alla kan vara offer ifrån början och antog därmed könsmaktsordningen som norm och tittade inte ens på fallet med män? Det är problemet med många studier inom dessa ämnen idag. Man ”glömmer” helt enkelt bort att våld kan drabba alla och väljer att se kollektiv istället för individer istället.

  En orsak skulle kunna vara att den som hanterar den med handikapp blir frustrerad och slår därmed måste man också jmf. hur många kvinnor resp. män som är handikappade och om det är man eller kvinna som vårdar.

  OM kvinnor är överrepresenterade inom vården skulle det därmed också kunna betyda att kvinnor är överrepresenterade som förövrare. NOTERA NOGA!! Jag säger inte att det är så utan jag filosoferar fritt utifrån gällande könsfördelningar på arbetsmarknaden och antar att män och kvinnor är jämställda när det gäller våldsutövning.

 7. [...] och genomfört en förändring. Sakfrågan gäller dessutom könsneutralitet och jämställdhet. Bravo! Upp till bevis i de kommande förhandlingarna i tingsrätten i nådens [...]

 8. Pelle Billing skriver:

  Emma,

  ”Bra initiativ. Fast när du ändå är igång, varför inte poängtera att det gäller att inkludera alla våldskonstellationer? Dvs även våld i samkönade relationer, våld mellan generationerna barn-föräldrar, sk. hedersproblematik oavsett kön på den som utsätts för våldet osv..

  Vore inte det smartaste dessutom vara att man från kommunens sida börjar med att kartlägga hjälpbehovet och hur det skiljer sig åt emellan grupperna så att varje grupp får hjälp anpassat för just sina behov och inte efter någon standardmall på vad som passar en annan grupp?”

  Visst. Men ett steg i taget. Bara att kvinnor, män och barn inkluderas är ett stort steg framåt. Då är ingen exkluderad. Även hedersvåld och våld mot handikappad är former av relationsvåld, så det går bra för dem att söka när det gjorts könsneutralt.

  Sedan kan det förvisso behövas en kampanj för att explicit nämna dessa kategorier på hemsidan. Men där känner jag som sagt, ett steg i taget.

 9. John Nilsson skriver:

  I Linköpings kommun uttrycker man sig skapligt könsneutralt, även om det verkar finnas hjälp från flera organisationer för kvinnor, än för män:
  http://www.linkoping.se/Stod-omsorg/Erbjudande-om-socialt-stod1/Vald-i-nara-relationer/

  Den hjälp som erbjuds män i Linköping står ”Mansmottagningen mot våld” för. De vänder sig både till män som utövar våld och till män som är utsatta för våld:
  http://www.linkoping.se/sv/Stod-omsorg/Erbjudande-om-socialt-stod1/Alla-stodinsatser/Mansmottagningen-mot-vald/

  Men…,
  trots att det alltså i LInköping finns flera alternativ för utsatta kvinnor att få hjälp (än för män), kan jag inte se att det finns någon organisation som erbjuder hjälp till kvinnor som utsätter sin partner eller sina barn för våld.

  Gissningsvis är det väl så, för att man ännu inte helt har gjort upp med schemat ”kvinnor = offer” och ”män = förövare”, men man lämnar ju på detta sätt de kvinnor, som vill komma till rätta med sin psykiska eller fysiska våldsanvändning, i sticket. De borde väl också ha en möjlighet att få hjälp? (Kanske är detta rentav en osynliggjord kvinnofråga och något för den 8:e mars, Pelle?)

 10. Fredrik skriver:

  Kalmar kommun har följande text:

  Känner du dig hotad av din partner? Blir du slagen hemma?
  Du kan få råd och stöd och praktiskt hjälp i både ett akut läge och mer långsiktigt.

  [...]

  Exempel på vad du kan få hjälp med

  Akut råd- och stödsamtal
  Hjälp med att kontakta polis och sjukvård
  Hjälp i den akuta situationen med ekonomiska frågor
  Hjälp att akut komma till ett tryggt boende
  Hjälp att se barnets behov

  Därutöver finns länkar, bland annat till kvinnofridslinjer men även till ”alternativ till våld” som har följande information under länken:

  Vi vänder oss till

  barn som har sett och upplevt våld i familjen
  barn, ungdomar och vuxna som har svårt att hantera ilska och/eller aggressioner
  vuxna som utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
  vuxna som har varit eller är utsatt för våld eller hot av någon närstående

  Vi erbjuder

  rådgivning, stöd och hjälp
  samtal/behandling individuellt och/eller i grupp för barn, kvinnor och män
  krisbearbetning

  Alternativ till våld arbetar med våld i nära relation. Med nära relation menar vi att förövare och offer står i relation till varandra som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn.

  [...]

  Jag bevittnade själv när alternativ för våld gjorde sina ”kort” könsneutrala. Dvs jag såg dem byta information, det skedde för något år sedan.

 11. August Janse skriver:

  Gillar länkadressen …/frideborgs-kvinnoverksamh/ haha. Fint initiativ!

 12. maukonen skriver:

  Hej Pelle!

  Jag tar Gävle.

  Gävle Kommun har enligt en artikel i Arbetarbladet från januari 2010 ett samarbete gällande Samverkan mot våld i relationer.
  Tyvärr så lyser information om denna samverkan och annan info kring Relationsvåld med sin frånvaro på kommunens hemsida.

 13. maukonen skriver:

  Okej, här nedan är mitt medborgarförslag som jag just mailade iväg.
  Min kommun har så man kan via E-tjänst och pdf blankett skicka in sina medborgarförslag, tyvärr så är mitt för långt så jag fick fixa till ett eget dokument.

  Förslag:
  Medborgarförslag om jämställd ”Samverkan mot våld i relationer”-verksamhet.
  Verksamheten när det gäller att samverka mot relationsvåld i Gävle Kommun är inte könsneutral, vilket gör att det finns brottsoffer som ej får den hjälp de har rätt till.

  Mitt förslag är:

  • Inriktningen av Gävle Kommuns verksamhet rörande Samverkan mot våld i relationer ändras så den blir könsneutral

  • Att Samverkan mot våld i relationer omfattar (erbjuder stöd till) alla kommunens medborgare, inkl barn, oavsett kön på förövaren.

  • Att det på Gävle Kommuns hemsida är lätt att hitta information om hjälp och stöd gällande våld i relationer.

  Motivering:
  Enligt en artikel i Arbetarbladet från den 20 januari 2011 så ska Gävle kommun ingå i en Samverkan mot våld i relationer tillsammans med akutkliniken, polismyndigheten, Åklagarkammaren, kvinnojouren Blåklockan, Brottsofferjouren, Socialtjänsten, Utbildning & Arbete, Barn & Ungdom samt Stickan.
  Artikeln finns att läsa på följande adress:
  http://arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.1738377-samverkan-mot-vald-i-relationer

  Denna samverkan har tyvärr ej satt sina spår på någon information på Gävle Kommuns hemsida. En sökning på kommunens hemsida ger ingen sida som tar upp Samverkan mot våld i relationer eller Relationsvåld eller Våld i hemmet.

  Genom artikeln i Arbetarbladet så nämns samverkansgruppen Frida, tyvärr så är denna grupp ej heller till för alla som utsätts för relationsvåld inom Gävle Kommuns gränser.

  Adress till information om samverkansgruppen Frida: http://www.gavle.boj.se/?c=3&pg=176&PHPSESSID=cfa463d0a465a693295970355fac1c05

  Samverkansgruppen Frida har enligt information på sin hemsida en målgrupp för sitt arbete, våldsutsatta familjer där kvinnor, män eller barn som utsatts för våld, bevittnat våld och utövat våld.

  Tyvärr så är samverkansgruppen Fridas verksamhet när det gäller män och relationsvåld enbart inriktad på att få män att sluta slå. Någon verksamhet som riktar sig till män och barn som drabbas av våld/övergrepp från kvinnor finns inte enligt informationen på samverkansgruppen Fridas hemsida.

  Gävle kommuns vuxna befolkning består till hälften av män. De har rätt att få del av kommunens service i samma mån som kvinnor.

  Barn ska självklart få stöd och skydd av kommunen oavsett om de blir utsatta för våld/övergrepp av kvinna/mamma eller av man/pappa.

  Samverkan mot våld i relationer ska vara könsneutralt organiserad, men när man läser på samverkansgruppen Fridas informationssida så är verksamheten inte det.

  Kan det bero på att kommunens beslutsfattare inte vet om att våld/övergrepp förekommer av kvinnor också? Eller vill man vara ”Politiskt Korrekt”?
  Inget av skälen är dock acceptabla. Diskriminering av någon grupp medborgare är inte tillåtet enligt kommunallagen.

  Beträffande våld/övergrepp är mörkertalen stora.
  Kanske är mäns våld/övergrepp mer vanligt förekommande?
  Men som framgår nedan är kvinnors våld/övergrepp betydande. Ett gott samhälle tar tag i viktiga problem även om de inte berör en majoritet.

  Omfattningen av kvinnors våld/övergrepp visas bland annat av följande underlag:

  1. Enligt BRÅ rapport 2009:12 “Våld mot kvinnor och män i nära relationer” är det relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld. Kvinnor utsätter sina män för relationsvåld i ungefär samma omfattning som männen utsätter sina kvinnor. Mäns våld mot kvinnor tenderar att vara grövre och mer återkommande än kvinnors våld mot män. Kvinnors våld mot män tenderar att vara av mer psykisk karaktär än mäns våld mot kvinnor. Vidare kan man läsa: “Enligt vissa både nordiska och andra frågeundersökningar uppger lika många män som kvinnor att de blivit utsatta för någon form av partnervåld”. (När det gäller våldutsatthet i allmänhet är risken dubbelt så stor att män råkar ut för våld jämfört med risken för kvinnor).

  http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=V_ld_mot_kvinnor_i_n_ra_relationer_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/090528/6e024e8bbb1ac22fa441d47fcc3bec1a/V%255fld%255fmot%255fkvinnor%255fi%255fn%255fra%255frelationer%255fwebb.pdf

  2. I BRÅ rapport 2000:15 “Barnmisshandel” anges att 1/3 av förövarna är kvinnor.

  http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=00061612961.pdf&url=/dynamaster/file_archive/050118/00738bf8599380b54baec384ba2ee2b4/00061612961.pdf

  3. I BRÅ rapport 2008:23 (sidan 382-384) står: ”De små barnen misshandlas oftast av kvinnor som av åldern att döma sannolikt var deras vårdnadshavare… Sammantaget pekar detta mot att det är mödrarna eller andra kvinnor som tar hand om barnen som står för den största delen av misshandeln mot de mindre barnen”.

  http://www.bra.se/extra/measurepoint/?module_instance=4&name=Brottsutvecklingen_webb.pdf&url=/dynamaster/file_archive/081121/8f40c6556f4fb0fbcb0a2d4af6994353/Brottsutvecklingen%255fwebb.pdf

  4. Att det förekommer sexövergrepp av kvinnor på barn kan man läsa om i DN 31 mars 2011 som ägnade ett helt uppslag åt ämnet. Bl a intervjuades Rädda Barnens chefspsykolog Olof Risberg.

  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/psykologen-pojkar-upplever-att-det-ar-de-som-har-gjort-fel

  Med vänlig hälsning
  Ann-Mari Maukonen

 14. Sara skriver:

  Vi har i vår kommun;
  Kriscentrum för män. Vi har kvinnojour.
  Vi har en Jämställdhetsintegrering i kommunen som säger att ”Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv”. För att nå målet tillämpas jämställdhetsintegrering, vilket innebär att offentligt finansierad service och tjänster som erbjuds medborgarna ska beaktas ur jämställdhetssynpunkt och svara lika väl mot kvinnor/flickors som män/pojkars utgångspunkter och behov”.

 15. Pelle Billing skriver:

  John N,

  ”Kanske är detta rentav en osynliggjord kvinnofråga och något för den 8:e mars, Pelle”

  Helt klart.

 16. Pelle Billing skriver:

  Nobbe och Maukonen,

  Bra jobbat!
  Även en fin insats av er som kollat hur det ser ut i er hemkommun.

 17. [...] Utmaning! Klarar vi det som Norrköping lyckats med? Jan 05 [...]

 18. Koo skriver:

  Utmärkta insatser! Fantastiskt bra initiativ!

 19. Nils Jungenäs skriver:

  Jag tar Solna.

 20. Sten Sture skriver:

  @Nils Jungenäs
  Hade tänkt anmäla mig för Solna jag med men glädjande nog hittade jag inte några sexistiska/misandriska texter om policy i köns ock relationsfrågor på Solna Stads hemsida inkl. länkningar.

  Är ju bra om du också går igenom i fall att jag missat ngt.
  Den officiella ansatsen tycks alltså vara könsneutral.
  Hur sedan vardagen ser ut i praktiken är ju svårare att avgöra.

 21. Paul Berglund skriver:

  Jag tar Uppsala

 22. Nils Jungenäs skriver:

  Sten Sture

  Vi verkar leva i en riktigt bra kommun. De länkar till och med till en mansjour på sidan om våld i nära relationer. Hur många kommuner kan stoltsera med det? Såhär står det:
  ”Alla kan bli offer för våld – kvinnor, män och barn inom såväl särkönade som samkönade förhållanden.”

 23. Sten Sture skriver:

  @Nils

  Det känns skönt på två sätt att du inte hittade mer än mig;-)

  En personlig notering är att jag inte heller vid de ”praktiska” kontakter jag haft med berörda inom Solna Stad i dessa frågor mött dåliga attityder eller liknande.

  Hoppas att Solna inte är det lysande undantaget;-)

 24. Andreas skriver:

  Imponerande insatser!

 25. Ariel skriver:

  http://www.orebro.se/505.html

  Kolla in Örebro kommun. Är inte ett dugg förvånad. Det har kört stenhårda kampanjer gällande mäns våld mot kvinnor. Landshövdingen är med på tåget. I sjukvårdens lokaler sitter lappar om mansmottagningen, för män som slår.,,

 26. Marcus skriver:

  Örnsköldsvik har bara hjälp för kvinnor kallas visst för kvinnofrid ”http://www.ornskoldsvik.se/Service-och-tjanster/Familjer-och-enskilda/Kvinnofrid.html” likt det Norrköping hade så jag har anamat och skickar in till dem!

 27. Magnus Karlsson skriver:

  Jag tar Göteborg.
  Göteborg har tyvärr typexemplet på mäns våld mot kvinnor. Men förövare och kvinnor offer. Jag har påtalat det för sidansvarig tidigare men de hänvisade då till regeringens satsning och texter (lite märkligt eftersom Göteborg är traditionellt rött) men hon höll ändå med mig. Tyvärr har inget hänt nu ett ä
  år senare.

 28. Magnus Karlsson skriver:

  En annan sak är att min telefon (Android med swift key X) kan ordföljden ”mäns våld mot kvinnor”. Totalt 8 tryck på skärmen.
  ”kvinnors rättigheter ” är också 8 tryck på skärmen.

 29. Utanför skriver:

  Halmstad

 30. Utanför skriver:

  Kungsbacka låter i varje fall könsneutral.
  En titt på Hylte samt Falkenberg beskriver enbart kvinno frid.
  Kan man skriva även till andra kommuner ifall man inte bor där?
  Som ett litet tips i all välmening..

 31. Utanför skriver:

  Ängelholm var duktiga- eget Kriscentrum för män.
  Samt kvinnofrid.
  Tror även de hänger ihop med Båstad-Klippan-Åstorp.

  Annars e ju Skåne ökänt..

 32. Pelle Billing skriver:

  Vilket bra gäng så här långt!

  Här är de städer där medborgarförslag behövs och är på väg:
  Stockholm (Nobbe)
  Malmö (Pelle)
  Gävle (Maukonen)
  Uppsala (Paul Berglund)
  Örnsköldsvik (Marcus)
  Göteborg (Magnus Karlsson)
  Halmstad (Utanför)

  Och här är de kommuner som checkats men som befunnits ha åtminstone hyggligt inbjudande sidor för båda könen:
  Linköping (John Nilsson)
  Kalmar (Fredrik)
  Solna (Nils Jungenäs och Sten Sture)

  Det är bara att fortsätta claima kommuner! Jag kommer fortsätta hålla koll på tråden och jag kommer även att följa upp med nytt inlägg i själva bloggen – där alla som är med listas med namn.

 33. Nobbe skriver:

  @Pelle

  Jag tog ALLA stadsdelsnämnder också och det jobbiga är att det finns ingen samlad helhetsbild inom kommunen förutom att man pratar om mäns våld mot kvinnor. Utan varje stadsdelsnämnd har en egen lösning eller ser på saken på ett eget sätt vilket gör att ens bemötande kan avgöras beroende på vart man bor =(

  Stockholms kommun som helhet utgår ifrån mäns våld mot kvinnor på hemsidan http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Stod-och-radgivning/Stod-till-familjer/Vald-i-nara-relationer/#omrade=

  Men tex. Bromma har en väldigt könsneutral approach på problemet:

  ”Bromma stadsdelsförvaltning påbörjade i april 2011 projektet ”Familjefrid i Bromma”. Projektet vänder sig till såväl våldsutsatta som våldsutövande. Vi erbjuder dig som utsatts för våld eller hot om våld i nära relation råd- och stödsamtal, stöd i kontakt med andra myndigheter samt skyddat boende och/eller stödboende vid behov.”

  Även Farsta har en liknande.

  Enskede-Skanör, Skarpnäck, Östermalm och Älvsjö verkar anse att män utgör huvuddelen av problemet men på något sätt ”tvingas” acceptera att det även sker i sam-könade relationer. Inte att det kan ske av en kvinna mot en man blir därav slutsatsen. ”Socialtjänsten har i uppgift att stödja personer som är utsatta för våld i nära relationer. Vanligast är att kvinnor misshandlas av män, men problematiken finns även i samkönande förhållanden.”

  Hägersten-Liljeholmen verkar endast se till kvinnor då man ombeds ringa kvinnocentrum utanför kontorstid. Medan Spånga-Tensta, Södermalm uttalat vänder sig endast till kvinnor.

  Hässelby-Vällingby vet jag inte riktigt då de pratar om att ”den som utsatts kan ringa oss” men man pratar i termer om kvinnofridslinje etc. Det blir därmed svårt att förstå om man menar kvinnor och män eller bara kvinnor

 34. Pontus skriver:

  @ Emma

  Jag vet att det förekommer våld mot funktionshindrade män där kvinnan är förövaren. Handikappade män är också utsattprecis som handikappade kvinnor. I Malmö dömdes en äldre kvinna förra våren till villkorlig dom för grov fridskränkning av sin rullstolsburne man. Mannen var livrädd för henne. Härförleden ska kvinnan ha gripits igen. En man hade aldrig fått villkorlig dom i detta läge. Steven Hawking är ett annat exempel.
  Jag tror att funktionshindrade generellt har lättare för att bli offer. Handlar inte om kön. Utvecklingen är skrämmande.

 35. Pelle Billing skriver:

  Nobbe,

  Ett imponerande jobb du gjort! En high five från mig.

 36. Utanför skriver:

  Pelle- kan du få denna aktuell konstant. Vi har 200-300 kommuner nånting i Sverige/ går det sprida vidare detta manifest.

  Alla tidningar har insändarmöjligheter, går det att typ få en mall- låt oss säga en gång i månaden på en insändare. Tänker på att det är många som har kanske varken talets eller skrivandets gåva. Till ex med uppgifter som är noggrant fakta baserat.
  Just för att nå utanför dessa rum. Där vi alla snurrar runt.
  Också för att nå domare, nämdemän- famrättsekreterare mm vid deras
  frukostbord.

  Nu blev det 2 grejer på samma gång.
  Intressant?

 37. Anonym skriver:

  Jag skulle vilja vädja till John Nilsson eller ngn annan att göra ett medborgarförslag i Linköping. Personligen vill jag inte gå ut med personuppgifter som krävs i medborgarförslag pga pågående vårdnadstvist.

  Kan meddela att jag för exakt ett år sedan besökte Mansmottagningen mot våld för att få hjälp. Detta gick ej. Socionomen erbjöd mig istället att besöka honom privat(!) eller att uppsöka någon annan privat terapeut. Någon speciell terapeut kunde han dock ej rekommendera (förutom sig själv) För er som ej gjort detta kan jag meddela att det kostar mellan 600-1500 SEK per timme. Min uppfattning är att det finns väldigt mycket gratis hjälp för kvinnor inom råd och stöds verksamhet i Linköping.

  Mansmottagningen har under det senast halvåret formulerat om texten något på hemsidan så att de även riktar sig till män som är utsatta för våld. En jämförelse av texterna (som jag lägger här nedan) för Kvinnofrid respektive Mansmottagningen mot våld ger en ganska tydlig bild av den i samhället rådande bilden att kvinnor är offer och män är våldsutövare. Även om mansmottagningen i Linköping förändrat hemsidan något är jag högst tveksam till att det förändrats nämnvärt bakom fasaden. Men jag har inte besökt dem det senaste året. Hoppas någon där ute vill göra ett medborgarförslag.

  Och som John så uppmärksamt påpekar så finns ingen hjälp att få för kvinnor som utövar våld! Är det så att det inte finns kvinnor som utövar fysiskt eller psykiskt våld i Linköpings kommun? Eller är det så att Linköpings kommun ej vill erbjuda sådan hjälp till kvinnor? Man undrar ju.

  Hade även diskussionen med socionomen kring beskrivningen på hemsidan. Han bad mig komma med förslag på hur de skulle formulera om. Min känsla var även att all finansiering tilldelas för våld mot kvinnor. Därav knepigt att uttrycka något annat på hemsidan,eller erbjuda hjälp. Men detta har de trots allt gjort nu. Ett medborgarförslag kanske även gör att finansieringen från kommunen inte öronmärks till stöd enbart för kvinnor.

  Sen uppfattar jag faktiskt bara benämningarna av verksamheterna som ett ställningstagande och rent ut kränkande.

  KVINNOFRID

  Allt för många kvinnor utsätts för våld i en nära relation. Våldet kan ta sig många uttryck. Utöver fysiskt våld, som knuffar och slag, räknas allt som försöker få kvinnan att göra något mot sin vilja.

  Att utsättas för våld kan få många konsekvenser. Om kvinnan försökt prata med någon kan hon ibland ha mötts av anklagelser istället för stöd: ”Du har väl inte varit så snäll heller” eller ”Du borde inte låta det komma ut, tänk på barnen”. Anklagelser som vänds till tystnad och självanklagelser och våldet kan fortgå; ”Om jag bara varit en bättre hustru så…” eller ”När jag blir arg och ledsen så provocerar jag honom.”

  Kvinnan kan ibland känna sig mycket ensam och isolerad vilket är viktigt att bryta för att möjliggöra en förändring. Kvinnofrid kan erbjuda stöd under tiden framåt för att bistå i förändringen.

  Den övergripande målsättningen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För kvinnorna handlar målsättningen främst om att återta delar av sitt livsutrymme, som våldet har begränsat. Barn skall ges en möjlighet att bearbeta upplevelser och att liksom kvinnorna återta livsutrymme.

  MANSMOTTAGNINGEN MOT VÅLD

  Händer det att det blir tjafs där hemma eller att du tappar fattningen? Eller för att tala i klartext – Har du någon gång gjort illa din partner eller sagt hårda och kränkande ord? Eller är du själv utsatt?

  Du behöver inte vara ensam med dina tankar om att ha gjort illa, vad du skulle gjort i stället eller vad du kan och ska göra nu. Och du skall inte behöva använda våld mer

 38. Utanför skriver:

  Hmmm- ser likadant ut överallt- måste detta gå som medborgar förslag?
  Har inte alla kommuner typ nÅgon ansvarig just för jämställdhetsfrågor-känner precis som ovanstående- man är en vettig person- man vill inte få ett rykte om sig att vara rättshaverist- många kommuner är relativt små- alla känner alla och alla vet vilken rygg man bör klia.

  Jag upplever det hela likadant- man vill inte förstöra sitt liv ännu mer än den skadan alla vi har lidit för våra barn.
  Om ovanstående samt jag känner likadant?
  Hmm.

  Känns som en diktatur i tryck o åsiktsfrihets Sverige..
  Snurrade iväg lite.

  Skönt att man kan va mister doe här Ivf.

 39. Pelle Billing skriver:

  Utanför,

  Ja, insändare är också värdefullt! Jag kan komplettera med det i nästa inlägg om detta.

  Tror att den lokala nivån är lättast att nå, både vad gäller kommuner och insändare.

 40. Utanför skriver:

  Kanon- ja och alla kanske känner någon lokalt- man hör ofta när man berättar om situationen att någon känner någon. Lättare då att det berör.
  :-)

 41. Erik Jämställdhet skriver:

  Nu har jag satt ihop ett förslag till min hemkommun Varberg. Jag skulle dock järna ha någon extra åsikt om den.
  Här är den:

  Hej

  Varbergs kommun har, i likhet med många kommuner, en policy om kvinnor som utsätts för våld och övergrepp från män. I Varberg kallas den ”Kvinnofrid i Varberg” och presenteras på kommunens hemsida. Enligt denna så ska kvinnor som är utsatta för relationsvåld få hjälp och våld mot kvinnor skal på olika sätt motverkas. Det skall även ges hjälp för män, men bara för sådana som står för våld/övergrepp (med syftet att bota dem).
  Även kommunens information om våld nära relationer beskriver, då ett kön nämns, kvinnor som utsatta och män som förövare.
  Varför policyn och informationen inte är könsneutralt kan bero på att kommunens beslutsfattare inte vet om att våld förekommer av kvinnor också och att även män blir utsatta? Eller vill man vara ”Politiskt Korrekt”? Inget av skälen är dock acceptabla. Diskriminering av någon grupp medborgare är inte tillåtet enligt kommunallagen.
  Beträffande våld är mörkertalen stora. Kanske är mäns våld mer vanligt förekommande? Men som framgår nedan är kvinnors våld betydande. Ett gott samhälle tar tag i viktiga problem även om de inte berör en majoritet.
  Omfattningen av kvinnors våld och mäns utsatthet visas bl a av följande underlag:
  Enligt BRÅ rapport 2009:12 “Våld mot kvinnor och män i nära relationer” är det relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld. Kvinnor utsätter sina män för relationsvåld i ungefär samma omfattning som männen utsätter sina kvinnor. Mäns våld mot kvinnor tenderar att vara grövre och mer återkommande än kvinnors våld mot män. Kvinnors våld mot män tenderar att vara av mer psykisk karaktär än mäns våld mot kvinnor. Vidare kan man läsa: “Enligt vissa både nordiska och andra frågeundersökningar uppger lika många män som kvinnor att de blivit utsatta för någon form av partnervåld”. (När det gäller våldsutsatthet i allmänhet är risken dubbelt så stor att män råkar ut för våld jämfört med risken för kvinnor).
  I publikationen ”Våldsamt lika och olika: om våld i samkönade parrelationer” visas att av de 2013 svarande (alla medlemmar i RFSL) svarande 25% att de har eller hade upplevt någon form av psykologiskt, sexuellt och eller fysiskt våld. Av dem som uppgett utsatthet i en nuvarande relation var 33 procent lesbiska och 46 procent homosexuella män.
  Det finns även många utländska studier om kvinnors våld mot män och inom samkönade relationer. Om ni vill ha även dessa är det bara att meddela mig så hänvisar jag er.

  Tjänstemän på Frideborgs mansmottagning i Norrköping kommun (den för män som slår och som ska botas), bekräftar problemet med kvinnors våld och känner väl till det.
  Du kan även läsa om samma insikt i följande artikel om statsminister Fredrik Reinfeldts besök på en mansjour i Uppsala http://www.unt.se/uppsala/reinfeldt-besokte-mansjouren-1544963.aspx
  Verksamheten Frideborg som Varbergs kommun hänvisar till är könsneutrala i sina texter och skriver även under vanliga frågor att män också utsätts för våld i nära relationer. De visar att de väl känner till problemet.
  Det förefaller alltså som Varbergs kommun HAR kunnig personal som förstår problemen och som KAN göra skillnad om behovet erkänns. Det torde därför inte vara förenat med någon större kostnad att inom Varbergs kommuns ram att hjälpa även män som drabbas av våld från kvinnor, män som drabbas av våld från män och kvinnor som drabbas av våld från kvinnor.
  Mitt förslag är:
  Att Varbergs kommuns policy för våld mot kvinnor ändras så den
  blir könsneutral
  omfattar (erbjuder stöd till) alla kommunens medborgare, både för de som drabbas och de som utsätter andra, oavsett kön.
  Att Varbergs kommuns information om kvinnofrid ändrats så den:
  blir könsneutral
  ändrar namn till våld inom nära relationer, kvinno- och mansfrid eller liknande
  Med vänlig hälsning
  Erik ……

 42. Jo skriver:

  Det här är ett sånt initiativ som kan vara intressant för media. Jag har tipsat aftonbladet. Kan vara värt att tipsa fler, om någon känner sig manad.

 43. Jo skriver:

  Lite oklart på Luleå kommuns hemsida, även om det lutar åt ensidighet. Jag har mailat dem för att få mer info. Återkommer när jag vet mer.

 44. Pelle Billing skriver:

  Erik Jämställdhet,

  Bara att skicka in!

 45. [...] Jan Angners framgångsrika medborgarförslag i Norrköpings kommun väcktes tanken att samma förslag kan skickas in till många olika svenska [...]

 46. John Nilsson skriver:

  Anonym,
  Jag har inte sett din kommentar #37 från den 8 januari (eller Pelles svar #15 till mig den 5 januari), förrän nu, då jag kollade igen i denna ”tråd” efter Pelles nya blogginlägg i saken idag på morgonen.

  Ledsamt att höra att du inte fått hjälp. Just nu förmår jag inte ta ställning till om jag skall engagera mig mera i denna sak. Jag skulle vilja göra det, men jag har också en del annat jag skulle behöva göra för egen del. Om jag skulle skriva ett medborgarförslag i ärendet, skulle jag vilja göra det grundligt, anpassat efter ”vår” kommun och ”på mitt sätt”, så att säga. Jag skulle nog också vilja ta en telefonkontakt med kommunen först, för att få en lite närmare uppfattning av hur verksamheterna fungerar just här, och om de möjligen har förändrats sedan du hade kontakt med dem.

  Vill du dela med dig mera av vad du har varit med om, direkt till mig, får du gärna ta kontakt med mig via mail. Du hittar min mail-adress på min blogg. Men jag kan i dagsläget alltså inte lova att det blir något medborgarförslag från min sida – oavsett om du hör av dig till mig eller ej.

  Detta är annars vad som gäller för medborgarförslag i Linköpings kommun:
  http://www.linkoping.se/Demokrati-politik/Kommunfullmaktige/Medborgarforslag/

 47. Utanför skriver:

  Hej- har kanske inte i tråden att göra i huvudsak- men återkopplar till det som tidigare diskuterats om en ”mall” för insändare.
  Använd gärna- sprid gärna vidare om ni vill.

  http://hallandsposten.se/asikter/hplasaren/1.1489652-en-man-far-vara-pappa-om-mamman-vill

 48. John Nilsson skriver:

  Anonym och andra intresserade,
  Kanske är det efter påstötningar från Sverigedemokraterna (SD) som texten på Linköpings kommuns hemsida nu har ändrats? De har i en motion registrerad 18 februari 2011 uppmärksammat behovet av hjälp för män som utsätts för våld i nära relationer, men dessvärre har de missat att påtala behovet av hjälp till kvinnor som utövar psykiskt och/eller fysiskt våld mot sina partners eller barn:

  http://www.linkoping.se/Global/Demokrati%20och%20politik/Kommunfullm%C3%A4ktige/Motioner_interpellationer/Sverigedemokraterna%202011/2011-02-18%20Mansmottagning%20.pdf

  Bra av SD att kämpa för mäns rättigheter, och tråkigt att inget av de andra mera etablerade partierna verkar tycka att våldsutsatta mäns rätt till hjälp är viktig. Tråkigt också att alla partierna i kommunen verkar lämna våldsutövande kvinnor i sticket, men det får vi väl försöka ändra på…

 49. [...] och kvinnor kan bli slagna och ifall både män och kvinnor kan slå. Har dock inte lämnat in ngt medborgarförslag, utan enbart snabbgooglat hur det ser ut för kommunerna i Södermanlands [...]

 50. [...] de av er som inte känner till bakgrunden till detta går det bra att läsa in sig här och här. Kortfattat handlar det om att Jan Angner skickade in ett medborgarförslag i Norrköping, [...]

 51. [...] bloggkampanj har lett till ett flertal inskickade medborgarförslag om jämställd verksamhet mot våld i nära [...]

 52. [...] du kanske känner till pågår ett projekt på bloggen, där ett flertal av oss skickat in medborgarförslag till våra kommuner. Förslaget [...]

 53. [...] Damouk, aktiv i pappa-barn.se, har skickat sitt medborgarförslag till Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning i Stockholm. Nyligen fick han följande besked: [...]

 54. [...] jämställdisters håller att kvinnor brukar våld lika mycket som män inom relationer. Både Pelle Billing och Pär Ström, samt flera andra liknande bloggare, påstår [...]

 55. [...] mig, och om du vill skicka in ett nytt Medborgarförslag till just din kommun finner du mallen här, och en lista över redan kontaktade kommuner här. [...]

 56. Thomas Drakengren skriver:

  Jag mailade Strängnäs kommun idag, som har verksamheten STOPP http://strangnas.se/sv/Omsorg–hjalp/Vald-och-hot/STOPP/ och fick inom kort svaret att verksamheten även vänder sig till män som blir slagna och kvinnor som slår, och att hemsidan inte avspeglar detta, men att den skall uppdateras. Positivt!

 57. Nu har Strängnäs uppdaterat sin information så att den är könsneutral. Trevligt!
  http://strangnas.se/sv/Omsorg–hjalp/Vald-och-hot/STOPP/

 58. [...] i nära relationer ska bli jämställda, så att alla kan få hjälp oberoende av kön.27 april rapporterade Tomas Drakengren följande:Jag mailade Strängnäs kommun idag, som har verksamheten [...]

 59. [...] förbättring av hemsidans utformning. Ett stort tack till Albin för hans insats!Om även du vill skicka ett medborgarförslag till din kommun, eller helt sonika mejla kommunen för att pejla läget på detta område, så är [...]

Google