Vad är en feministisk fråga? När Ulla Andersson idag vill skärpa Vänsterpartiets feministiska profil, listar hon några frågor som hon anser viktiga:

 • En väl fungerande allmän och offentligt finansierad äldreomsorg.
 • Vinstdrivande bolag i välfärden ska förbjudas.
 • En trygg arbetsmarknad där de anställdas inflytande över arbetet ska ökas.

Min motfråga blir om detta alls är feministiska frågor? För mig låter det som klassiskt vänsterpolitiska frågor.

Ta till exempel vinstdrivande bolag i välfärden. Jag är övertygad om att både bland feminister, jämställdister, kvinnorättsaktivister och mansrättsaktivister så finns vitt skilda åsikter. Ställningstagandet bygger framför allt på allmänpolitiska åsikter, inte på jämställdhetspolitiska.

Att som Ulla Andersson försöka inordna allt fler frågor under ett feministiskt paraply framstår för mig som dels ett marknadsföringstrick, dels ett sätt att tillskansa sig makt. I den politiska sfären har feministiska frågor och kvinnofrågor en särskild status, och genom att paketera något som feministiskt blir det svårare för såväl partikamrater som politiska motståndare att argumentera emot.

Maktspelet torde därmed fungera väl för Andersson, och hon är inte den enda som använder denna strategi idag. Politiker i båda blocken gör sig skyldiga till en gynocentrisk ompaketering. Ett annat exempel är Alliansens argument om att skattesänkningar är bra för kvinnor.

Frågan är däremot hur väl Andersson och andra lyckas med marknadsföringsaspekten? Hur långt kan man driva fokuset på kvinnor innan båda könen börjar få nog?

För mig personligen har det redan gått för långt och det är idag svårt för mig att hitta ett parti jag känner mig bekväm med. Vänsterpartiet gör det dock lätt för mig att sortera bort dem, då jag uttalat inte är en av deras målgrupper:

Vänsterpartiet står rak i ryggen och med gott själv­förtroende när socialdemokratin har tappat kompassen. Det är vi som är självklara företrädare för kvinnor, för LO-kollektivet och för unga som vill få jobb och starta sitt arbetsliv på ett tryggt sätt.

Tack för ett tydligt besked Ulla Andersson! Nu vet vi att förutom män som vill ha sitt första jobb och män i LO-kollektivet så vill ni inte ha några manliga röster.

Etiketter:  

31 kommentarer på “Ulla Andersson vill se ett mer feministiskt Vänsterparti samt skapa fler feministiska frågor”

 1. Sanjo skriver:

  Jag är personligen ganska övertygad om att vänsterns urholkade stöd delvis handlar om det radikalfeministiska intåget. När frågor om kön blir viktigare än ideer om jämlikhet och en allt mer öppen misandri breder ut sig – är det då så konstigt att stora väljargrupper vänder sig någon annanstans?

  Håller helt med dig om Anderssons märkliga packetering. Sen är det även lite skrämmande att hon anser att ”En väl fungerande allmän och offentligt finansierad äldreomsorg” är en feministisk fråga. Allt oftare pratas det inte längre om människors väl och ve – utan kvinnornas.

 2. Sara S skriver:

  Att satsa på välfärdssektorn ser jag definitivt som en feministisk fråga. De allra flesta som arbetar med vård, omsorg, pedagogik osv. är ju kvinnor.

 3. hamstrn skriver:

  Sara

  Välfärdssektorn ska väl ta hand om all, inte bara kvinnor?

 4. Sara S skriver:

  hamstrn: Självfallet! Men faktum kvarstår att de flesta som arbetar inom den underordnade och undervärderade välfärdssektorn är kvinnor. En politik som satsar på att utveckla välfärdssektorn och förbättra förhållandena där är således feministisk, men såklart inte enbart feministisk. Också de flesta män tjänar på en stark välfärd.

 5. FumikoFem skriver:

  Ingen av dom frågor hon tar upp är feministiska i sak. Så hon misslyckas där själv med den feminism hon vill införa. För feminism inom Vänsterpartier har fått en allt mindre roll. Nästa partiledare, vilket verkar bli Jonas Sjöstedt, bryr sig inte ens om feminism. tror inte han ens kallar sig en. Med tanke på att V kallar sig ett feministisk part så ja, han borde kalla sig feminist. Något annat är bara löjeväckande om dom sedan vill på allvar bli sedda som ett feministisk parti.

  Som det är nu så känns dom som en mindre kopia av S.

 6. Chattanoga skriver:

  Sara S : ”Att satsa på välfärdssektorn ser jag definitivt som en feministisk fråga. De allra flesta som arbetar med vård, omsorg, pedagogik osv. är ju kvinnor.”

  Skulle det inte vara en feministisk fråga längre om det vore mest män som arbetade inom vård, omsorg, pedagogik osv?

  Är feminismen en fackförening för kvinnor?

 7. leifer skriver:

  ”Vänsterpartiet står rak i ryggen och med gott själv­förtroende när socialdemokratin har tappat kompassen.”

  Gillar den kängan till sossarna. ;)

 8. David skriver:

  Att ”satsa på välfärdssektorn” är inte en feministisk fråga. Däremot skulle det lätt kunna göras till en feministisk fråga med förslag på särskilda sämre rum för manliga patienter, lägre lön för manliga sjuksköterskor pga deras kollektiva skuld och särskilda akutmottagningar bara för kvinnor osv.

 9. Sara S skriver:

  FumikoFem: Jonas Sjöstedt kallar sig för feminist. Och nej, att satsa på välfärden är inte uteslutande en feministisk fråga (få frågor är det), det är något som även gynnar de flesta män. Men likväl är det den kanske viktigaste frågan för kvinnor i dag, viktigare än de identitets- och livsstilsfrågor som många feminister fördrar att tala om.

  Vad är väl viktigare än att känna lugn i vetskapen att ens föräldrar befinner sig i trygga händer och får sina behov tillfredsställda? Och att de kvinnor som arbetar
  inom äldrevården har det bra ställt med goda arbetsvillkor, schysta löner och möjlighet att utföra ett gott arbete?

  Jag kallar mig ibland för ”femmeinist”. Jag tänker att oavsett om könsegenskaperna och könsrollerna har en biologisk eller social grund (jag tror det finns både och) så är de sk. feminina egenskaperna och rollerna i allmänhet (inte alltid) de bästa och viktigaste, och borde främjas. Empati, omsorg, (öd)mjukhet, känslosamhet, ömsesidigt beroende, samarbeta, kontext- och syntestänkande etc. Egenskaper som i dag betraktas som ”svaga” och vars verksamheter är underordnade och undervärderade i vårt samhälle. Istället hyllas sk. maskulina ideal som konkurrens, oberoende, individuell framgång, självhävdelse, materialism, kontroll, hårdhet etc.
  Välfärdssektorn ses som närmast parasitär, men tillåts finnas eftersom den utför tjänster som den kapitalistiska sektorn behöver för att expandera och stärka sin konkurrenskraft. Välfärd ses inte som ett ändamål i sig, i värsta fall ses det som rena eftergifter åt ‘det svaga’.
  Vi är långt ifrån ett samhälle där en undersköterskas arbete värderas högre än en ingenjör och detta alldles oavett vad ingenjören i fråga sysslar med.

 10. Sanjo skriver:

  Fumikofem:

  Sjöstedt är inte bara feminist utan radikalfeminist. Han är en brinnande företrädare för den teori som föreställer sig en osynlig ”könsmaktsordning”. Som du ju vet förkunnar man då att kvinnor befinner sig i en ”underordning”. Det mest anmärkningsvärda med vänstern idag är just att de kämpar för vita, välhavande medelklasskvinnors rätt, inte sällan gentemot arbetarklassens mindre välhavande män.

  Det är just i detta som hela vänsterrörelsen har slagit knut på sig själv. Inte konstigt att stödet minskar och väljarna försvinner.

 11. Sanjo skriver:

  Sara S:

  Du skriver alltså att du anser att kvinnor med sina specifikt kvinnliga egenskaper (och män med kvinnliga egenskaper antar jag) är bättre och viktigare människor. Ja, det är ju så man måste tolka det. En människa är ju sina egenskaper och handlingar.

  Jag menar att det är precis denna sjuka människosyn som ligger till grund för några av de största samhällsproblemen i Sverige idag. Bland annat pojkarnas totala haveri i den ”feminiserade” skolan.

  Tänk om du förmådde tänka ett varv till. Fundera lite på vad det egentligen är du skriver. Granska din position kritiskt och fråga dig själv: Hur kunde jag hamna här?

 12. Sara S skriver:

  Sanjo: Jag är feminist men i första hand är jag kommunist, det skulle inte falla mig inte att se en välbeställd kvinna som underordnad en fattig man. Men gör vänstern verkligen det? Det tycker jag inte. Och i så fall är det väl bra att deras feminism nu tydligare orienteras mot välfärdsfrågor, som i allra högsta grad främjar arbetarklassens män och kvinnor?

  Bort från en feminism som tycker att det är en viktig fråga att bolagsstyrelserna ska vara jämställda, till en feminism som vill ha bort bolagsstyrelserna som sådana. Bort från en feminism som lägger kraft på att protestera mot det vulgära modet på H&M, till en feminism som uppmärksammar H&M-kassörskornas usla arbetsvillkor och löner.

 13. FumikoFem skriver:

  Sara S:

  Har inte sett Jonas Sjöstedt uttala sig i feministiska frågor. Ej heller lägger han någon som helst fokus vid när han får frågor om vad han anser är viktigt att fokusera på. Feminism för han betyder inget.

  Det vore skillnad om en talade om att uppvärdera yrken där framför allt kvinnor jobbar med eller höja lönerna. Men nu var det väl inte tal om detta?

 14. leifer skriver:

  Konstigt att folk kan kalla sig kommunist idag, ingen skulle acceptera att nån kallade sig nazist. Samma skit.

  F.ö. har väl vänsterpartiet just gjort avbön från kommunismen och är inte längre ett kommunistiskt parti. Om dom nu är ärliga, vilket man inte kan lita på förvisso.

 15. FumikoFem skriver:

  Sanjo:

  I vad har han uttalat sig som alls kan tolkas som radikalfeministiskt? Att nämna könsmaktsordningen gör en inte till en radikalfeminist.

 16. leifer skriver:

  FumikoFem

  Att prata om könsmaktsordning, kvinnor underställda män, Sverige som patriarkat och kvinnor som ständiga offer, ger en bild av radikalfeminsm. Kryddat med extremvänster (vänsterpartiet) så har du bilden cementerad.

  Vänsterpartiet har f.ö. svikit lågklassmännen nåt otroligt. Ingen tror längre på Vs lögner.

 17. Sara S skriver:

  Sanjo: Nej, jag tänker inte värdera människor olika. Men ja, jag tycker att sk. feminina egenskaper i allmänhet (men inte alltid) är bättre än sk. maskulina egenskaper och borde spela en större roll i samhället.

  Skolans haveri beror inte på feminiseringen utan på att den byggts upp på liberala ideologiska dogmer om valfrihet, individuellt arbete, decentralisering, specialisering, konkurrens, New Public Mangement och strukturlöshet med mycket osynlig pedagogik som missgynnar arbetarklassens barn (men också pojkar i högre grad än flickor). Jag skulle vilja se en skola där klassen snarare än individen står i centrum, med större inslag av lärarlett grupparbete och där lärarna också har tid att leda undervisningen och då inte genom ren korvstoppande massundervisning (således: fler lärare och mindre utvärderingar).

 18. Sanjo skriver:

  Fumikofem:

  ”I vad har han uttalat sig som alls kan tolkas som radikalfeministiskt? Att nämna könsmaktsordningen gör en inte till en radikalfeminist. ”

  Föreställningen om ”Könsmaktsordningen” är själva kärnan i det som kallas politisk eller radikal feminism.

  Sjöstedt har uttalat sig många gånger och positionerat sig som radikalfeminist, t ex i SVT’s Agenda om du ser det programmet?

 19. Medborgare X skriver:

  Tänk att det verkar finnas så många feminister som inte ens vet vad som karakteriserar den mest dominanta feministiska fåran i det svenska samhället, radikalfeminismen.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Radikalfeminism

  ”Radikalfeminism är en gren inom feminismen vars huvudsakliga tes är att kvinnors underordnade ställning i samhället beror på att vi lever i ett patriarkat. Patriarkatet, som också ibland omnämns ”könsmaktsordningen” ses här som den mest grundläggande strukturen i samhället, något som skär över ålders- klass- och etnicitetsgränser.”

  Kort sagt, om man tror på teorin om könsmaktsordningen så är man de facto också radikalfeminist!

  Det är också radikalfeminismen och dess tro på teorin om könsmaktsordningen som är fundamentet i statsfeminismen (den feminism som finns inskriven i lagar, regler och direktiv) samt i genus”vetenskapen”. Radikalfeminismen är på många områden en styrande ideologi i det svenska samhället!

 20. Sanjo skriver:

  Sara S:

  Vad är ”maskulina” egenskaper för dig? Du skrev tidigare ”konkurrens, oberoende, individuell framgång, självhävdelse, materialism, kontroll, hårdhet etc.” Du verkar vara skolad i maskulinitetens problematiserande. Nästan bara negativt. Så här beskrivs ofta det ”manliga” idag. Gärna lite våld och krig också, kanske slänga in lite pedofili?

  Det blir en mörk och dyster bild av manligheten du går omkring och föreställer dig.

  Ingenting om ”uppfinningsrikedom”, ”nyfikenhet”, ”skaparlust”, ”problemlösning” – eller varför inte ”andlighet”, ”solidaritet”, ”lojalitet” och ”självuppoffrande”?

  Feminismens bild av mannen är inte bara felaktig och skev, den är direkt skadlig för en hel generation pojkar och unga män som växer upp i det här landet.

  Och det är vi alla som kommer att behöva betala priset för det en dag.

  De pedagogiska institutioner som till stora delar bär ansvaret för situationen i skolan dryper av feministisk teori och misandri.

  Det är helt sant att arbetarklassens barn missgynnas mest av den skolpolitik som vänstern införde på 90-talet. Pojkarna från arbetarklassen är de dubbla förlorarna i takt med den politiserade feminismens frammarch.

 21. FumikoFem skriver:

  lefier och Sara S: Red: (Sanjo! Inte Sara S, sorry)

  Det är skillnad mellan radikalfeminist och radikal feminism. Jag vet då jag var en radikalfeminist i flera år. Det är mer än bara att prata om könsmaktsordningen.

 22. En Annan Anonym skriver:

  @FumikoFem

  Är vill tillbaka till att det ska vara på ett visst sätt bara för att du säger att det är så?

 23. Sanjo skriver:

  Fumikofem:

  Ja, det finns ju radikala och mindre radikala radikalfeminister.

  Sen finns det liberala feminister och folk som tror och kämpar för att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

  De senare har dock ingenting (eller nästan ingenting) gemensamt med de förra.

 24. FumikoFem skriver:

  En Annan Anonym:

  Va?

 25. leifer skriver:

  Medborgare X

  ”Kort sagt, om man tror på teorin om könsmaktsordningen så är man de facto också radikalfeminist! ”

  Bra klargörande och med den definitionen så blir ju nästan allt vi ser idag i jämställdhetsfrågor radikalfeministiskt.

 26. Johan skriver:

  Sen när har det blivit feministiskt att försämra arbetsförhållanden och status för kvinnor? Att tillåta privatisering i kvinnoyrken är att stödja kvinnor, att förbjuda den är att begränsa deras möjligheter till företagsskapande och karriärutveckling.

 27. Man & Woman United skriver:

  Vad händer när kvinnor och män inte känner igen sig i politkernas politik och sakfrågor?

  @ Turturduvorna Ritsurei & Lena
  Kommenterat på
  http://genusnytt.wordpress.com/2011/12/29/dalarnas-tidning-gar-till-angrepp-mot-man/#comment-91337

  Ylva Johansson och Erik Åsbrink,

  Gudrun Schymans förälskelse i en karl.

  Tror ni förälskelse och kärlek medför jämställdhet?

  http://www.newsmill.se/node/29266

  Antikönskrigs parollen Make love not (gender)war framförs här.
  Skulle bra gärna vilja dra fram på gatorna tillsammans med Erin Pizzey, Doris Lessing och demonstrera mot neo fascism, sverigedemokraterna,alliansen,våld på stan och hela radikalfeminismen med scum, genus industrin och rättsövergreppen.

  60-talet innan radikaliseringen på 70-talet förenade människor oavsett klass,etnicitet,ålder och kön på ett sätt som sällan tidigare skådats. Det var var sannerligen inte bättre förr för vi kan bättre. Eller vad tycker ni? Strindbergs verk, Caroline af Ugglas,Thorsten Flinck,Marcus Birro och Karl-Johan de Geer samt vetenskapsmännen är tillräckligt galna för att inte konsten ska gå om intet och bekämpa hat,våld och (köns)krig.
  Det måste komma ett uppror mot fascism och utrotning av män. Kärleken segrar alltid.

  ”Hat kan aldrig fördriva hat, det kan bara kärleken.”

  ”Människor hatar ofta varandra därför att de fruktar varandra. De fruktar varandra därför att de inte känner varandra. De känner inte varandra därför att de inte har några förbindelser med varandra. De har inga förbindelser med varandra därför att de lever åtskilda.”

  Martin Luther King

  http://www.huffingtonpost.com/2011/06/16/vancouver-riots-2011_n_878128.html

  ”I am human and I need to be loved just like anybody else does”

  http://www.youtube.com/watch?v=_U5HpeA_WSo

  ”I´m not the man you think I´m”

  http://www.youtube.com/watch?v=KrlnaJaKEzc

 28. JD skriver:

  Feministisla Socialdemokraterna blöder och samtliga av övriga partier utnyttjar sossarnas underläge till max. Endast KD har kvar sin heder som ett oberoende och ärligt parti.
  KD ligger 1% under spärren och behöver allt stöd som går att få.

 29. leifer skriver:

  JD

  Det är inte dom ”övriga partierna” som uppträder utan heder i såna fall, det är Socialdemorakterna!

 30. Kristian i förskingringen skriver:

  * SKP
  * VPK
  * VP(K)
  * V
  * V(F)?

 31. [...] partier säger uttalat att det är kvinnliga väljare de framför allt vänder sig [...]

Google