Plattform för jämställdhet – betatestning

12 januari 2012, av Pelle Billing

För tre år sedan började jag skriva om könsfrågor. Först på min engelska blogg och sedan här på den svenska, som snabbt blev mitt huvudfokus.

Drivkraften var att skriva ner de idéer jag tyckte saknades. Och att korrigera de motsägelsefulla övertygelser om jämställdhet som flyter runt.

Sedan dess har bloggen varit ett forum och en megafon för de nya idéer som behövs för att göra jämställdheten mer människovänlig och mindre diskriminerande. Jag är själv en idédriven person vilket gjorde det extra naturligt att börja i den änden.

Med tiden har dock ett nytt behov vuxit fram. Behovet att att kort och koncist kunna presentera de åtgärder som behövs för att jämställa jämställdheten, samt korrigera det som drabbar båda könen negativt.

Så jag satte mig och skrev ner de åtgärder som behövs. Resultatet blev en prydlig lista med 20 punkter – ett destillat av allt som stötts och blötts här sedan starten. Riktigt nöjd blev jag med resultatet.

Sedan visade jag listan för mitt eminenta bollplank och insåg att den var för lång och otymplig. Flera av förslagen byggde även på att man satt sig in i en verklighet som många i Sverige ännu inte känner till. Och då är det svårt att relatera till det hela.

Utmaningen blev således att korta listan. En plattform för jämställdhet kan ha fem till sju punkter, inte 20. Dessutom gäller det att alla förslag innebär ett steg åt rätt håll, inte fyra. Om inte svenska folket och våra politiker kan relatera till vår plattform blir den ointressant.

Således började jag stryka och sålla. Även hjärtefrågor fick gå bort. Inte bort från bloggen eller bort från den långsiktiga visionen. Utan bort från det som är rimligt att implementera politiskt de närmaste fem åren.

En sådan hjärtefråga är omskärelse av pojkar och gossebarn. Jag har länge drivit frågan att barn inte ska kunna läggas under kniven och få sitt framtida sexliv påverkat (och kommer fortsätta driva den!). Dock är sannolikheten inte så stor att en lagändring görs de närmaste fem åren.

Varför inte? Tja, på ena sidan står två världsreligioner och på andra sidan står spridda aktivister världen runt. Sverige är ett litet land och det är tveksamt om vi kommer att gå först i denna fråga. Generellt sett är Sverige inte (längre) ett land som går först med progressiv lagstiftning.

En annan fråga som fick stryka på foten var kravet att faderskapstesta alla nyfödda. Jag ser fortfarande detta som en viktig rättighet för barnen (rätten till båda sin föräldrar), men det är idag för radikalt för att införas. Däremot kan kravet på att män ska ha en okränkbar rätt att be om ett sådant test, ställas.

Dessa exempel ger jag så ni ska förstå hur jag tänkt. För jag vill nämligen ha er feedback på detta första beta-utkast till plattform. Inte bara vill ha, utan behöver. Många hjärnor tänker bättre än en eller några.

Så när ni ger er feedback kom ihåg att det handlar om förslag som svenska folket snabbt och enkelt ska relatera till, och som politiker ska kunna genomföra utan att alienera sina väljare. Det räcker alltså inte att en idé är ”rätt”, den måste också ”funka”. Sådan är övergången från idéer till konkreta och praktiska förslag.

Vad ska då plattformen användas till? The sky is the limit. Den ska kunna användas till valrörelsen 2014, för att officiellt fråga alla riksdagspartier vad de tycker om respektive förslag. Den ska kunna hänvisas till när folk frågar varför det plötsligt ställs krav på ny jämställdhetspolitik. För mig personligen ska den utgöra en kompass om vad som är extra viktigt att trycka på vid mediaframträdanden.

Som du förstår är plattformen något väldigt viktigt, och inte något hastverk. Därför är det ett beta-utkast som publiceras idag, och utifrån kloka förslag ska den formas och modifieras.

Utkastet är ett ramverk, i punktform. Och det är här de svåra, avgörande besluten ska tas. När ramverket sedan är (hyggligt) spikat kommer jag att skriva en bloggpost om varje punkt som fördjupning och förklaring. Sedan ska allt länkas permanent så det enkelt går att hitta när man surfar in på bloggen.

Slutligen ska även ett lättläst och vackert PDF produceras – så om du är professionell grafisk designer och känner att du vill göra detta så vill jag väldigt gärna få kontakt med dig.

Nog med förklaringar. Jag klistrar in punkterna nedan. Sedan behöver jag input från alla er som verkligen bryr sig om riktig förändring. Det är dags att gå bortom kritiken och ha ett eget alternativ att lägga fram.

Barn har rätt till båda sina föräldrar
– Samboende män som får barn ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gifta män.
– En presumtiv fader ska alltid ha rätt att be om faderskapstest.
– Delat barnbidrag mellan föräldrarna.

Meritokrati är jämställdhet
– Den mest lämplige ska få jobbet. Den mest lämplige ska komma in på utbildningen
– Ingen kvotering, det strider mot meritokratin

Mäns och kvinnors historiska uppoffringar ska synliggöras på samma sätt
– Kvinnors större brist på frihet har motsvarats av mäns större brist på fysisk trygghet.
– Varje år dör 50 män på sitt jobb för att hålla igång vår infrastruktur.

Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp
– Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i hemmet.

En genusvetenskap utan överdriven ideologi
– Överväg ett namnbyte om ämnet ska vara tvärvetenskapligt på riktigt, vilket det bör vara.

Jämställ kungahuset
– Kalla regenterna för kung respektive drottning, och deras gemåler för prinsessa respektive prins.

Revision 1 utifrån feedback:

Barn har rätt till båda sina föräldrar
– Ogifta män ska automatiskt få gemensam vårdnad om sitt barn när faderskapet är fastställt.
– En presumtiv fader ska ha rätt att göra faderskapstest.
– Delat barnbidrag mellan föräldrarna.

Lämplighet ska gå före kön
– Den bäst lämpade ska få jobbet. Den bäst lämpade ska komma in på utbildningen.
– Kvotering strider mot denna princip.

Mäns hälsa behöver utredas
– Det är mest män som omkommer på jobbet, tar sitt liv, är hemlösa samt dör en för tidig död.

Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp
– Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i hemmet.

En genusvetenskap utan ideologiska preferenser
– Överväg ett namnbyte om ämnet ska vara tvärvetenskapligt på riktigt, vilket det bör vara.

Det sista kan tyckas vara kuriosa och oviktigt. Men det ofta sådana punkter som röner mest uppmärksamhet och diskussion, och gör att en lista blir en snackis.

Ordet är fritt nedan. Sound off!

Etiketter:  

168 kommentarer på “Plattform för jämställdhet – betatestning”

 1. Hördur skriver:

  Den andra punkten där behöver klarifisering, jag är själv meritokrat (och gillar inte demokrati så mycket, jag håller med socrates), men jag tror inte att den gemene svenske kan förhålla sig till det som ett positivt konsept. En omformulering av den kan kanske vara praktisk, förklara varför kvotering är dårligt, i stället för att lyfta fram meritokratin.

  och jag tycker att den är ganska tam, det borde vara minst ett radikalt förslag, som t.d. att alla män har rätt till att inte bli omskärda, eller att alla män har rätt till någon slags ”social abort” eller liknande, något som faktisk kan föra till samhällsdiskution.

 2. h:o skriver:

  Pelle sa ”Det sista kan tyckas vara kuriosa och oviktigt.”

  Du föregick min tänkta kommentar. Risken tror jag är stor att fokus hamnar fel och att i stället för att diskutera de viktigare frågorna i de andra punkterna blir det tjafs om monarkins vara eller inte vara.

  Jag tror att det är klokt att, som du gör, utesluta de mer kontroversiella frågorna som omskärelse av pojkar och obligatoriska DNA-test på nyfödda. Börja med det som för de flesta är självklart och ”alla” kan ställa upp på. Punkt 1 och 4 är ju solklara. Punkt 2 och 3 tror jag många köper om de får trovärdiga fakta och argument. Men ärligt talat, punkt 5 tror jag de allra flesta icke-akademiker tycker är rätt ointressant.

 3. Urk skriver:

  jag tycker att man kan ta bort den sista punkten och ha lika in för lagen som ska vara köns neutral som punkt istället.

 4. Jack skriver:

  Hördur,

  Jag anser tvärtom, det är bättre med meritokrati än ickekvotering, just för att det är ett positivt koncept. Man visar vad man är för och visar vad som förloras med alternativet.

  Vad gäller med radikalare förslag anser jag att visst är det bra, men bör Pelle Billing stå för dem? Det behövs en mångfacetterad mans och jämställdhetsrörelse. I denna kommer Pelle Billing vara en resonlig väg. Om du vill vill ta på dig att lägga fram mer radikalare förslag så är det helt okej med brasklappen att mansrörelsen olika delar fortfarande måste stödja varandra. Antimansrörelsen har med all tydlighet visat att det inte är rimlighet i innehållet kring vilket man enas utan mängden personer som stöttar varandra som avgör framgången i den sociala och demokratiska värld vi lever i, alltså oavsett vad effekten blir långsiktigt eller för andra människor. Anpassar män sig inte till dessa reglerna kommer män aldrig chansen att påverka i dessa frågor. Mansrörelsens problem de senaste 40 åren har inte varit analysförmåga, tvärtom, den har varit mycket god och intressant för vem som helst, problemet har varit att växa i antal personer som ger stöd.

  Även om detta inlägg specifikt ber om att stötas och blötas så behöver mansrörelsen använda sig inte bara av analys utan att också ge stöd när något är tillräckligt bra. Själv tror jag att detta kommer bli riktigt bra, oavsett vad jag skulle säga om sakfrågorna här.

 5. Access skriver:

  Pelle skriver: ”Samboende män som får barn ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gifta män.”

  Jag anser att även separerade (och aldrig sammanboende) män ska ha samma rättigheter. ”Oberoende av samlevnadsform”?

  Pelle skriver: ”En genusvetenskap utan överdriven ideologi”

  Helt utan ideologi?
  Eller ” …utan ideologiska preferenser”?

 6. pkp skriver:

  Punkt tres underpunkter är, till skillnad från de andra, endast konstateranden och inte alternaiv eller förslag.

  Detta är observation endast, och jag har egentligen inget vettigt förslag till förbättring :) En viktig fråga likväl!

 7. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Det mest fundamentala kravet måste, enligt min mening, vara att införa en jämställd och könsneutral lagstiftning. Män och kvinnor ska ha EXAKT SAMMA rättigheter och skyldigheter på alla områden. Någon lagstiftning som enbart tar hänsyn till ett av könen är i min mening INTE acceptabel. Likhet inför lagen måste gälla fullt ut. Samhället ska varken i lagen eller sin dagliga verksamhet göra skillnad på män och kvinnor.

  Med det som huvudfokus så löser sig frågor som förbud mot omskärelse av pojkar, barns rätt till båda sina föräldrar, rätt till hjälp om man utsätts för våld och kvotering direkt. De är alla exempel på områden där män och kvinnor inte behandlas lika inför lagen idag. De är därför bra exempel på varför en jämställd och könsneutral lagstiftning behövs.

  Vad gäller meritokrati så finns alltid ett problem med subjektivitet där. Vad är en merit? Vem bestämmer vad som är en merit och hur den värderas? När vi dessutom vet att pojkar får sämre betyg än flickor trots att de i nationella prov och i högskoleprovet uppvisar lika bra eller t.o.m. bättre resultat så urvattnas begreppet meritokrati ytterligare. Än mer urvattnat blir det när feminister många gånger vill göra gällande att ”vara kvinna” är en merit i sig.

  Därför bör du nog fundera ett par varv till angående meritokrati. Det är inte säkert att det är så objektivt som det låter.

  När det gäller privata beslut, som till exempel att anställa en person i ett privat företag, så är det ju faktiskt ägaren och ägarens representanter som måste ha rätten att välja vem de vill. Det är ju de som i slutändan får ta konsekvensen av vem de väljer att anställa. Dessutom kan man ju välja att anställa någon som har sämre meriter, men som istället kräver mindre i lön. Det kan i många fall vara ”good enough”.

  I övrigt tycker jag att detta är ett bra initiativ! Kanske kan det leda fram till något att ställa politiker mot väggen inför nästa val. Så att män får bättre information om vem som bäst företräder dem!

 8. Astrid skriver:

  ”Den mest lämplige ska få jobbet. Den mest lämplige ska komma in på utbildningen.”

  Det borde stå ”den lämpligaste” på båda ställena för att det ska vara könsneutralt. ”Den mest lämplige” är en maskulin form, och du syftar inte enbart på män.

  Ställer mig ytterst tveksam till den sista punkten. Men om den absolut måste vara med, varför inte i så fall införa något helt nytt – kanske ”regent” och ”regentgemål” (även om det inte klingar så vackert), hellre än att försöka omdefiniera existerande begrepp, särskilt med tanke på att resten av världen antagligen behåller de vedertagna? Tror det är upplagt för förvirring.

 9. h:o skriver:

  Medborgare X sa ”Kanske kan det leda fram till något att ställa politiker mot väggen inför nästa val. Så att män får bättre information om vem som bäst företräder dem!”

  Jag trodde det här var en demokratifråga som angick båda könen?

 10. Backlash skriver:

  De personer i Sverige som berörs av sista punkten är färre än ena handens fingrar och är förmodligen tillfreds med den nuvarande ordningen. Därför känns det extremt onödigt att ha med den.

  Ta hellre något om det misandriska medieklimatet, att vi inte stillatigande tänker ta emot alla invektiv och kollektiva anklagelser baserat på hudfärg och kön, som betalda krönikörer dagligen bombarderar oss med, ibland rentav på nyhetsplats. För mig är detta den viktigaste mansfrågan, det problem vi måste ta tag i innan vi kan skapa opinion för mer konkreta åtgärder.

 11. Men@Work skriver:

  Två extremt viktiga punkter finns inte med, och jag anser definitivt att de bör finnas med även för de närmaste fem åren. Dessutom håller jag med MX om allas likhet inför lagen, både i lagtext och tillämpning.

  1) Objektivt genomförda utredningar i vårdnadstvister, där barnets rätt till båda föräldrarna är utgångspunkten.

  2) Bättre rättssäkerhet i sexualbrottsmål.

  När det gäller kungahuset vore det väl en ännu större snackis att begära att det
  avskaffas helt och hållet? Eller så tycker jag den punkten bör strykas, den passar inte riktigt in…

  Ordet ”meritokrati” bör ändras eftersom det riskerar att låta elitistiskt i folks
  öron. Man tänker spontant på ”aristokrati”… Principiellt är det rätt, men använd gärna ett annat ord.

 12. Medborgare X skriver:

  Backlash!

  Håller med. Den sista punkten om kungahuset är inte något som berör fler än ett fåtal. Den är en intressant notis på sin höjd, men det finns betydligt viktigare frågor att lyfta! Som det misandriska mediaklimatet!

 13. dolf skriver:

  Håller i stort med Medborgare X. Om lagstiftningen verkligen blir neutral så lossnar många andra saker samtidigt (t.o.m. fråga om kvotering borde lösa sig med det, men det borde ändå vara en egen punkt).
  Vad gäller Kung/Drottning kontra Drottning/Prins, är inte det rent ordmärkeri? Språket är inte alltid symmetriskt, ”man” och ”han” är generalla pronomen för en obestämd människa oavsett kön utöver att vara manliga pronomen, och människan är traditionellt en ”hon”. Så låt dem förbli kung eller prins. Om det sen finns andra skillnader som behöver åtgärdas ifråga om rättigheter och skyldigheter så är det en annan femma. Jag tycker generellt illa om att man börjar manipulera språket utifrån politiska agendor. Språket utvecklas och förändras av sig självt med tiden utan att man manipulerar det. När man börjar använda språket som ett ”styrmedel” (ett ord som för mig att se rött) så öppnar man genast dörren till 1984 och historierevision och allt möjligt elände. Även i bästa fall skapar man i onödan ett brott med den historiska förståelsen av äldre texter.

 14. NinniTokan skriver:

  Pelle
  Förstår att det skar i hjärtat att skära ner på antalet punkter. Men jag instämmer helt med ditt bollplank i den frågan. Bra jobbat!

  Medborgar X har skrivit(kommentar nr7) om lika inför lagen. Det är den helt avgörande frågan för mig. Förutom det han skrev, som jag helt skriver under på så menar jag att detta är ett hett ämne för debatt.
  När jag IRL har diskuterat jämställdhetsfrågor så har jag upptäckt att folk inte är medvetna om att vi inte har en jämställd lagstiftning. ”Lika inför lagen” är så självklart för folk att de inte ens tror mig till börja med.

  Jag upplever att många människor egentligen är jämställdister, men att man inte än insett var samhället står idag (eftersom media är folks huvudsakliga ”kunskaps”källa). Att peka ut ojämställdheten i lagen ser jag som ett vinnande kort för att få upp allmänhetens ögon inför vad nutidsfeminismen är och medför. Det är dessutom helt möjligt att se en hyggligt snabb förändring.

  Jag hade bytt ut sista punkten med denna.(Denna bör inte vara sist, tycker jag) Denna är viktig men är samtidigt ett ämne som fyller funktionen ”röner mest uppmärksamhet och diskussion, och gör att en lista blir en snackis.”

 15. dolf skriver:

  En punkt som saknas är absolut att den perversa sexlagsstiftningen behöver avskaffas, oavsett till vilken grad den formuleras och tillämpas könsneutralt. Att säljaren går fri medans köparen betraktas som brottsling förekommer inte inom något annat område. Detta måste vara en av de viktigaste punkterna att få bort. Inte för att jag värnar om sexköpandet i sig, utan dels därför att denna lagstiftning är ett så flagrant brott mot alla rationella rättsprinciper att man blir spyfärdig bara av att tänka på det, dels därför att denna lag genom sin blotta existens har ett prejudicerande värde som öppnar dörren för fler idiotier av samma slag.

 16. Access skriver:

  @ Astrid

  ”… den bäst lämpade …”?

 17. NinniTokan skriver:

  @ Dolf:
  Som du säkert vet så är vi helt ense i frågan om sexköpslagen. Det är från början till slut en morallag som är rent slöseri på skattepengar samt gör situationer svårare för sexsäljare och skapar kriminella av folk som blott gjort brott mot moralism. Staten och allmänheten har inte med att göra varför vuxna människor väljer idka sex i samtycke, med eller utan likvida medel inblandade.

  Men jag anser inte det är en jämställdhetsfråga, det görs till en jämställdhetsfråga för att man gör precis som med relationsvåld fast tvärt om. Man håller för öronen och blundar hårt för all information om att män säljer sex också för att det inte fungerar i syftet ”offer-svin”. (Studier säger: Fler män än kvinnor har sålt sex, men kvinnor säljer sex längre perioder.) Det är dock lika olagligt att köpa sex av en man som av en kvinna.

 18. Rickard skriver:

  Om inte moderaterna tar åt sig dina ideér för att öka väljarbasen så kommer nog inget hända; för inte kommer socialdemokraterna riskera att bli jämställda. Upplägget är dock bra för att få folk att vakna!

  Vi behöver att något relativt stort ska hända i sverige. Ett två-parti system i en socialistisk stat är inte mycket bättre än en diktatur där man får välja mellan pest eller kolera vart fjärde år. Vad som kan råda bot kan vara till exempel vara direktdemokrati eller ta bort partispärren.

  Har det någonsin funnits något riktigt libertarianskt parti i sveriges regering som är emot skatter och lagar på allt och alla?

 19. NinniTokan skriver:

  @ Dolf:
  Nu funderade jag lite till…. o började svaja lite.;D
  Jag skrev: ”Men jag anser inte det är en jämställdhetsfråga”
  Jag får nog fundera ett varv till innan jag beslutar min åsikt i huruvida det är eller inte är en jämställdhetsfråga:)

 20. Men@Work skriver:

  @Dolf

  Håller definitivt med dig om att den drakoniska och rättsosäkra sexualbrottslagstiftningen bör genomgå en genomgripande revision. Den lag som satte igång det feministiska storhetsvansinnet, sexköpslagen, bör avskaffas. Att staten ska bestämma under vilka premisser samtyckande vuxna ska ha sex är för djäkligt helt enkelt. Morallagar hör inte hemma i sekulära, upplysta och demokratiska länder.

 21. h:o skriver:

  NinniTokan #14: ”Jag upplever att många människor egentligen är jämställdister, men att man inte än insett var samhället står idag /…/ Att peka ut ojämställdheten i lagen ser jag som ett vinnande kort…”

  Precis!

 22. leifer skriver:

  Pelle

  Sista punkten om kungahuset känns inte så viktig, utan blir snarare lite fånig väl? I alla fall med tanke på att hela kungahuset ifrågasätts idag och att hela tanken med ett kungahus inte direkt känns jämlikt eller jämställt med medborgarna alls.

  För mig måste det ultimata målet för mån att ha samma reproduktiva makt (och ansvar) för barn som kvinnor. För hade männen lika makt eller mer än kvinnor, idag mindre. Utvecklingen har alltså delvis gått bakåt för männen. Detta är väl dock ett mål som kanske inte kan uppnås på så kort tid som till 2014, men det måste vara ett långsiktigt mål för mig som vi ständigt lyfter.

  Män ska alltså ha lika makt att skaffa barn och ha tillgång till dessa barn, som kvinnor. Som det är nu är dessutom trenden negativ vad gäller att skaffa barn, kvinnor skaffar t.ex. alltfler barn utan en pappa och resor till Danmark för insemination ökar även bland unga kvinnor.

  Kan man inte nå jämställdhet inom reproduktionen så varför är då jämstäldhet inom produktionen så viktigt (detta utan att säga att produktionen idag inte är jämställd, eller att just kvinnor skulle vara mest i underläge i produktionen).

  Den reproduktiva makten kan säkert formuleras annorlunda då jag menar att det finns massor av fördelar för kvinnor att slippa huvudmakten över den. Det handlar då ytterst om att frigöra både män och kvinnor. För att nå målet lika möjligheter oasett kön, och för den delen, så mycket möjligheter som möjligt (utan att det strider mot ex barns grundläggande rättigheter). Jämställdhet 2.0 måste kännas attraktivt för både män och kvinnor. Nåt som gör oss friare och ger oss mer möjligheter i livet.

 23. Sanjo skriver:

  Bra jobbat, Pelle!

  Tror nog också att punkten med Kungahuset lätt blir för svår – även om principen är helt rätt (om man nu skall ha ett Kungahus…). En större snackis (och som handen i handsken i våra galna genustider) hade då varit ett förslag att Drottningen skall kallas för Kung Victoria och hennes man för Drottning Daniel…

  Dock inte särskilt sannolikt. Jag skulle nog skippa hela den rojalistiska frågan tillsvidare, precis som jag tror att det är rätt att vänta med omskärelsefrågan (hur hemsk och upprörande den än är). Risken finns att ständigt fastna i sidodebatter…

  När det gäller genusvetenskap föreslår jag att du får in att det inte bara handlar om ”ideologi” utan om (feministisk) politik. Att ha så kallade vetenskapliga institutioner på universiteten som egentligen är politiska är inte acceptabelt. Kanske är din tanke att inte hamna i något slags motsatsförhållande till feminism (och därför försöker undvika det begreppet)?

  Möjligen också att få in på något sätt att precis som samhället tar tydligt avstånd från misogyni och kvinnohat – måste samhället också ta avstånd från misandri och manshat.

 24. dolf skriver:

  @Ninni #19: Fundera gärna några varv till, men inte så många att du tappar balansen :D

  @Rickard #18: Lite off topic med avseende på jämställdhet, men absolut, avskaffandet av 4%-spärren (jag antar att det främst är den du menar) och alla andra %-spärrar i valen vore förmodligen det mest effektiva man kan göra med ett penndrag som skulle förbättra demokratin (om man nu nödvändigtvis måste dras med den, jag är inte alls någon vän av demokrati i den form vi har). En plats i riksdagen motsvarar ungefär 1/3% av rösterna, så varför ända in i sjutton skall man behöva samla ihop 4% för att komma in som parti, och ännu värre 8% om man ställer upp som enskild person. Spärrarna fungerar som effektiva likriktare som gör att allt som inte är PK filtreras bort och att alla som kommer in anpassar sig till det rådande klimatet. När sedan dessutom de som sitter i stolarna skall rätta sig efter partipiskorna istället för att följa sin egen övertygelse, tja, inte så konstigt att politiken är så homogen.

 25. Mia. skriver:

  Ja bra jobbat och håller med NinniTokan #14

  Och då särskilt detta som känns igen (var där själv för några år sedan).

  ”När jag IRL har diskuterat jämställdhetsfrågor så har jag upptäckt att folk inte är medvetna om att vi inte har en jämställd lagstiftning. “Lika inför lagen” är så självklart för folk att de inte ens tror mig till börja med.”

  Sen tycker jag det ska stå följande på första punkten:

  - Ogifta män som får barn ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gifta män.

  Vad gäller sista punkten så studsade jag också till tills förklaring kom men tror inte det funkar så som några varit inne på redan. Särskild då man vet hur vissa älskar och är experter på att ‘hugga tag i en fråga, förlöjliga och avleda fokus’. Då kan lika gärna omskärelse vara sista punkten.

 26. Pelle Billing skriver:

  Jack,

  ”Vad gäller med radikalare förslag anser jag att visst är det bra, men bör Pelle Billing stå för dem?”

  Bra poäng. Det handlar om att vara en del i ett politiskt samtal eller inte, och är man för radikal är man automatiskt utesluten. Det är det jag menar med att ta ett steg i taget.

  Sedan ska jag självfallet fortsätta att så från på 10-20 år sikt! Jag tror fortfarande fullt ut på könsneutral lagstiftning och förbud mot omskärelse av pojkar.

 27. Pelle Billing skriver:

  Access,

  ”Helt utan ideologi?
  Eller ” …utan ideologiska preferenser”?”

  Bra förslag. Gillar särskilt ”utan ideologiska preferenser”.

 28. Pelle Billing skriver:

  Access,

  ”Jag anser att även separerade (och aldrig sammanboende) män ska ha samma rättigheter. “Oberoende av samlevnadsform”?”

  Jag anser också det, men enda sättet att uppnå det är om allt faderskap går via faderskapstester. Och det tror jag inte samhället är redo för.

 29. Jocke skriver:

  Mycket bra jobbat och tänkt! Precis vad som behövdes.

  Jag tycker som flera andra att likhet inför lagen bör vara med. Män är diskriminerade i den svenska lagen – det är ett faktum. Sedan finns också kvinnorabatten. Det är inte acceptabelt på långa vägar att män ska få längre straff än kvinnor. Som sagt – likhet inför lagen. Det är grundbulten i en demokrati.

  Jag förstår tanken bakom punkten om kungahuset. Fast den känns tyvärr väldigt fel och riskerar att dra ett lite löjligt skimmer över betydligt viktigare frågor. Bort med den. Försök istället hitta någon annan kontroversiell punkt.

  Annars ser det väldigt bra ut.

 30. Pelle Billing skriver:

  pkp,

  ”Punkt tres underpunkter är, till skillnad från de andra, endast konstateranden och inte alternaiv eller förslag.”

  Bra poäng.

  Kommer inte på någon omskrivning just nu men ska fundera på det. Om någon har förslag så är det bara att dela med sig.

 31. NinniTokan skriver:

  OT
  @ Dolf(#24):
  Jag tänker snabbt (men inte alltid så bra;D), så nu har jag tänkt klart. Det jag kom på när jag läste min egen kommentar var att jag var skev i min inställning till två olika frågor.

  1. Patnervåld – lagen är jämställd.
  I praktiken är det ojämställt – Slår du på mig blir du troligen dömd. Slår jag på dig har du säkert förtjänat det.

  2. Sexköp – lagen är jämställd.
  I praktiken är det ojämställt – Köper du sex av mig får du böter. Köper jag av dig så lär vårt samhälle säkert kunna få det till att du nog utnyttjat stackars mig ändå. Det ska mycket till om jag öht hamnar i en rättslig situation av det.

  Två frågor så lika kan jag ju inte ha motsatt åsikt i. Så Du vinner.;D Det är en jämställdhetsfråga.

 32. Pelle Billing skriver:

  Medborgare X,

  ”Det mest fundamentala kravet måste, enligt min mening, vara att införa en jämställd och könsneutral lagstiftning.”

  Ja, håller med. Men det är inte specifikt nog. Prova och säg könsneutral lagstiftning i en debatt mot Gudrun Schyman och hör sedan henne prata om skydd för kvinnor som misshandlas och våldtas. Vem vinner debatten? Förslagen måste vara konkreta, och samtidigt röra oss i rätt riktning vad gäller lagstiftningen.

  ”Dessutom kan man ju välja att anställa någon som har sämre meriter, men som istället kräver mindre i lön. Det kan i många fall vara “good enough”.”

  Instämmer. Därför skriver jag den mest lämpliga. Varje företag och varje organisation har själv rätt att bedöma vem som är mest lämpad.

 33. Pelle Billing skriver:

  Astrid,

  ”Det borde stå “den lämpligaste” på båda ställena för att det ska vara könsneutralt. “Den mest lämplige” är en maskulin form, och du syftar inte enbart på män.”

  Den mest lämpade? Mig veterligen blir det könsneutralt i den formen.

 34. Pelle Billing skriver:

  Backlash,

  ”Ta hellre något om det misandriska medieklimatet, att vi inte stillatigande tänker ta emot alla invektiv och kollektiva anklagelser baserat på hudfärg och kön, som betalda krönikörer dagligen bombarderar oss med, ibland rentav på nyhetsplats. För mig är detta den viktigaste mansfrågan, det problem vi måste ta tag i innan vi kan skapa opinion för mer konkreta åtgärder.”

  Håller med. Tanken är att genom att börja framställa män som positiva och behövda i sin föräldraroll, och mäns uppoffringar som helt avgörande för samhällets utveckling, så förs en ny mansbild fram.

  Detta tror jag är starkare än att prata om ”bort med misandrin”. Jag gillar att skriva bort med misandrin ;) men abstrakta begrepp är lätta att snacka ner i en debatt. Därför är det bättre med konkreta förslag som rör oss bort från misandrin och mot en könsneutral lagstiftning, än att skandera de abstrakta begreppet.

  Det är så jag tänker iaf, men jag lyssnar här och omprövar allt eftersom. Ursprungslistan jag skrev innehöll alla de viktiga abstrakta principerna…

 35. Mia. skriver:

  PB

  ”Jag anser också det, men enda sättet att uppnå det är om allt faderskap går via faderskapstester. Och det tror jag inte samhället är redo för.”

  Då förstår jag inte riktigt din punkt ett. Ska inte pappor som (be)dömts som far till barnet men som aldrig varit sammanboende med eller separerat från mamman inte ha samma rättigheter som gifta/sammanboende pappor?

 36. Pelle Billing skriver:

  Men@Work,

  ”Ordet “meritokrati” bör ändras eftersom det riskerar att låta elitistiskt i folks
  öron. Man tänker spontant på “aristokrati”… Principiellt är det rätt, men använd gärna ett annat ord.”

  Tror du kan en poäng här.

  ”Rätt person på rätt plats är jämställt”?
  Eller hålla kvar vid meritokrati?

 37. Pelle Billing skriver:

  NinniTokan,

  ”Medborgar X har skrivit(kommentar nr7) om lika inför lagen. Det är den helt avgörande frågan för mig. Förutom det han skrev, som jag helt skriver under på så menar jag att detta är ett hett ämne för debatt.
  När jag IRL har diskuterat jämställdhetsfrågor så har jag upptäckt att folk inte är medvetna om att vi inte har en jämställd lagstiftning. “Lika inför lagen” är så självklart för folk att de inte ens tror mig till börja med.”

  Många som skriver om likhet inför lagen… men jag bemöter det här :)

  Vilka lagar som inte redan berörs i förslaget är det som är viktiga att snabbt få ändrade?

  Konkreta exempel tack, och inte bara från Ninni utan från alla som skrivit det :)

 38. Pelle Billing skriver:

  Access,

  “… den bäst lämpade …”?

  Ha! Nästan samma förslag till ändring som jag tänkte på…

  Tycker ditt är bättre.

 39. Pelle Billing skriver:

  Kungahuset är på väg ut eftersom ingen gillar det!

 40. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Du har rätt i att en ”jämställd och könsneutral lagstiftning” inte är konkret nog. Som NinniTokan påpekade så väldigt många människor att vi redan har en lagstiftning som inte skiljer sig för män och kvinnor. Därför behöver varje exempel lyftas och belysas i samhällsdebatten. Det är vägen fram mot en ”jämställd och könsneutral lagstiftning”. Ett område åt gången, men under en gemensam flagg och mot ett gemensamt mål. Likhet inför lagen.

  Att lyfta områden som manlig omskärelse, att ogifta män inte får gemensam vårdnad automatiskt, att män utesluts från stöd om de utsätts för våld i nära relationer, etc. är metoden för att få uppmärksamhet på att män inte har samma rättigheter som kvinnor i Sverige.

  Det är viktigt att skapa offentlig debatt kring sådana områden och att då ständigt påpeka att vi inte har en jämställd och könsneutral lagstiftning.

 41. Pelle Billing skriver:

  Sanjo,

  ”När det gäller genusvetenskap föreslår jag att du får in att det inte bara handlar om “ideologi” utan om (feministisk) politik. Att ha så kallade vetenskapliga institutioner på universiteten som egentligen är politiska är inte acceptabelt. Kanske är din tanke att inte hamna i något slags motsatsförhållande till feminism (och därför försöker undvika det begreppet)?”

  Det handlar om att inte ta den största fajten först. Banden mellan statsfeminism, genusvetenskap och mäns våld mot kvinnor är starka, och här cirkulerar det hundratals miljoner kronor i resurser (minst). Att försöka sudda ut deras hjärtefrågor i ett slag är lite som att invadera Rom med hundra man. Tappert, men samtidigt dumdristigt och dömt att misslyckas. Således gäller det att knapra i kanten och inte gå till frontalangrepp.

 42. NinniTokan skriver:

  Pelle #32:
  Prova och säg könsneutral lagstiftning i en debatt mot Gudrun Schyman och hör sedan henne prata om skydd för kvinnor som misshandlas och våldtas. Vem vinner debatten?
  Jag förstår din tanke, men jag håller inte med.

  Att vinna i tv-debatt mot makten och att vinna på sikt är två helt olika saker.

  När jag var aktiv i sexköpslagsdebatten, så vanns i stort sett varje debatt av förespråkarna. Varför? Man körde på ”traffikingkortet” som absolut inte hör till sak.
  Men vad händer efter en sådan debatt? Det bloggas/debatteras intensivt på nätet och den efterföljande debatten vinner ”de läger” som har ”torrt på fötterna”. Det påverkar folks attityd och på är den vinsten som är den avgörande för förändring. Därför menar jag att vi måste ta debatten och stryk av Schyman, för att få igång den avgörande debatten hos gräsrötterna där vi är givna vinnare.

 43. Pelle Billing skriver:

  Mia,

  ”- Ogifta män som får barn ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gifta män.”

  Men hur ska män som är särbo automatiskt kunna få juridiskt faderskap och gemensam vårdnad. Antal män som inte bor med kvinna är väl cirka 3-4 miljarder ;)

  Skämt åsido så måste en faderskapsutredning alltid göras med särboende män, och då funkar inte de automatiska rättigheter som gifta män har.

  Lösningen för att jämställda män sinsemellan, och även jämställa könen, är automatiska faderskapstester på varenda barn. Men tror som sagt inte att samhället är redo för det.

 44. Pelle Billing skriver:

  Jocke,

  ”Jag tycker som flera andra att likhet inför lagen bör vara med. Män är diskriminerade i den svenska lagen – det är ett faktum.”

  Vilka lagar tycker du är viktiga förutom de som redan berörs av övriga punkter?

  Kul att du gillar det annars!

 45. Mia. skriver:

  PB

  ”Detta tror jag är starkare än att prata om “bort med misandrin”. Jag gillar att skriva bort med misandrin men abstrakta begrepp är lätta att snacka ner i en debatt. Därför är det bättre med konkreta förslag som rör oss bort från misandrin och mot en könsneutral lagstiftning, än att skandera de abstrakta begreppet.”

  Detta resonemang tycker jag gäller lite din punkt tre också isf (relations och överlevnadsmakt är nog fortf lite ‘abstrakt’ för många sas). Kanske göra en punkt till en hälsofråga typ och sen lista konkreta exempel som olycksfall på arbetet, hemlöshet, självmord, ‘överfallsvåld’, mord etc.

 46. Pelle Billing skriver:

  Mia,

  ”Då förstår jag inte riktigt din punkt ett. Ska inte pappor som (be)dömts som far till barnet men som aldrig varit sammanboende med eller separerat från mamman inte ha samma rättigheter som gifta/sammanboende pappor?”

  Det handlar alltså om hur man når fram till juridiskt faderskap och gemensam vårdnad. Det är här gifta män har ett snabbspår. När rättigheterna väl är på plats spelar det ingen roll om man är gift eller inte. Och jag har svårt att se hur särboende män ska kunna ha samma snabbspår, om det inte finns ett typ av ”registrerat särboendeskap”.

 47. dolf skriver:

  @Ninni #31
  Jo, jag brukar få på käften för att jag förtjänar det :) (För övrigt en ganska bra insikt som jag skulle vilja förmedla alla som fått på truten, man har så gott som alltid ett eget ansvar för vad som händer).
  Sen hör jag till de här underliga figurerna som anser att diskussioner inte har vinnare och förlorare. En diskussion som vinns är en där man kommer fram till en överenskommelse eller gemensam syn på grund av att man hittat de grundläggande värderingarna man har gemensamt och därifrån rett ut problemet. Vilket innebär att bägge sidor vunnit.

 48. Mia. skriver:

  PB

  ”Skämt åsido så måste en faderskapsutredning alltid göras med särboende män, och då funkar inte de automatiska rättigheter som gifta män har.”

  Nej det räcker att båda intygar att fadern är far, samlag skett då och då typ. ‘Utredningen’ är mer en formalitet i de flesta fall bara.

  http://www.onewaycommunication.co/?p=2110

  Och det är ju ett av de stora problemen. Män som funnits vara far till barnet men som inte har rätt till gemensam vårdnad, föräldraledighet etc för att de inte är eller aldrig har varit sammanboende. Jag trodde ‘män som fått barn’ var att jämställa med män som ‘funnits vara far’ typ. Eller missförstår jag helt?

 49. NinniTokan skriver:

  Såg nu att du vill ha konkreta förslag, det måste man ha som undergrupper menar jag.

  Typ såhär:
  Könsneutral lagstiftning
  - kvinnofridskränkning ersätts med (människo)fridskränkning så att de män som trakasseras och förföljs inkluderas i lagen

  osv. osv.
  Dessa två youtube-snuttar tar upp lag för lag, så vi slipper uppfinna hjulet på nytt.
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nyIuXavIzOk#!
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hv56uSTg-Rw

 50. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Men genom att, som Mia säger, kräva att ”ogifta män som får barn ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gifta män” så öppnar man upp för en diskution hur detta ska ske. Svaret då är naturligtvis obligatorisk DNA-kontroll på ALLA barn som föds.

  Det är en retorisk fördel att tala om ”ogifta män som få barn” istället för ”samboende män”. Då läggs fokus på den verkliga pappan. Barnets biologiska pappan.

  Annars kanske mamman har hunnit flytta ihop med en annan man efter att hon blivit gravid och då är det plötsligt han som blir ”pappa” till ett barn som inte är hans! Det kan vara en nackdel för både honom och den riktiga pappan.

  Det är viktigt att män solidariskt stödjer varandra och tillerkänner den verkliga pappan fadersrollen!

  (Av samma anledning är det också viktigt att gifta män ska kunna begära faderskapstest om de misstänker att barnet som fötts inom äktenskapet INTE är hans. Män ska inte ofrivilligt behöva ta hand om någon annans barn, inte ens om det är hans fru som föder barnet!)

 51. dolf skriver:

  Jag är inte så hemma på det här med faderskapandet och vem som här rätt/skyldighet till vad, och vet ärligt talat inte vad som gäller. Men det som jag ser som absolut viktigast i sammanhanget är rätten att avsäga sig faderskapet. Om kvinnan har rätt att själv besluta om graviditeten utan att ta hänsyn till mannen så måste hon också ha motsvarande skyldighet. Absolut rätt innebär också absolut skyldighet. Och om kvinnan har rätt att besluta över sin egen kropp (som så oftast används som argument) så måste mannen ha rätt att besluta över sitt eget liv.

 52. masa skriver:

  Bra steg att ta, och en bra utgångspunkt.

  En springande och svag punkt för antijämställdister som jag tror är central att angripa är det logiska felslutet att vi i vår vardag nu på något sätt ska kompensera för de förlorade livschanser och lidanden som vissa påstår att kvinnor på grund av orättvisa i andra tider och på andra platser upplevt. Dessa påståenden tycks ofta vara ett uttryck för vederbörandes projektioner av sin egen livslögn och frustration, och är därför sällan särskilt nyanserade, sakligt underbyggda eller öppna för olika tolkningar. Det är fel i så många led att det är ofattbart hur dessa ‘sanningar’ slängs omkring. Två fel nu gör inte ett rätt då, osv. (Om du är arg över historien, låt bli att upprepa den NU. Om du är arg över situationen i andra länder, arbeta för att förändra den DÄR. Om du är arg över situationen i ditt liv, arbeta för att förändra den DÄR.)

  Om man lyckas synliggöra denna falskhet ordentligt tror jag mycket faller på plats av sig självt.

  1. Barn har rätt till båda sina föräldrar

  Enormt viktig fråga. Noterar att vårdnadsfrågan inte berörs – är detta för kontroversiellt? Detta torde trots allt vara en fråga där det finns statistik och där många själva har erfarenheter av orättvisor som kan utgöra grund för identifiering och intresse. Detta är en jämställdhetsfråga, men framför allt annat en BARNfråga. Ta upp barnkonventionen osv.

  2. Meritokrati är jämställdhet

  Central fråga för att synliggöra hyckleriet. Bra att vara _för_ något som påpekats. Bör också ingå att visa på det uppenbara att kvotering ÄR diskriminering på grund av kön el. annat.

  3. Mäns och kvinnors historiska uppoffringar ska synliggöras på samma sätt

  Det här är i och för sig rimligt, men på vilket sätt ska detta utgöra någon slags grund för politik? Det känns aningen gnälligt som påstående och som ett reaktivt yttrande på antijämställdisters påståenden om kvinnors historiska uppoffringar. Jag tycker inte att man bör på något sätt delta i och ge syre till deras tävling i vem som hade det värst innan vi var födda. Det är ofta manipulativa påståenden som leder diskussionen bort från det som det egentligen bör handla om. Jämställdhet nu handlar inte om det. Däremot kan man gärna påpeka den andra sidan av myntet i de fall någon börjar prata om kvinnors historiska uppoffringar som orättvisa.

  Kanske en idé vore att istället helt enkelt prata om att uppvärdera eller OMvärdera påstått ”negativ manlighet” och visa på ett större sammanhang där mäns egenskaper och förmågor har nyttjats för ett större och bestående värde. Det är positivt i sitt uttryck och kanske också kan skapa debatt? ”Uppvärdera manligheten/män” som kontrast till det vanligt förekommande ”uppvärdera kvinnligheten/kvinnor”.

  4. Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp

  Lägg till att alla som utsätter andra för våld och dylikt ska ha rätt till hjälp. Det behövs alldeles säkert, och kan också ytterligare visa på att idén om kvinnan som offer och mannen som förövare är väldigt enögd och förlegad och fördomsfull, och orsakar onödigt lidande och utsatthet för alla inblandade.

  5. En genusvetenskap utan överdriven ideologi
  Om man vill vara mer kontroversiell kan man säga ”En genusvetenskap på vetenskaplig grund”. Själv tycker jag att ämnesdefinitionen i sig är rätt enögd och att det borde ingå i ett större sammanhang av samhällsanalys utifrån identiteter, makt, m.m. Då är ”genus” en rätt konstig term. Ett ifrågasättande av dess roll som särskilt vetenskapsområde vore också på sin plats.

  6. Kungahuset
  Det här riskerar att bli tramsigt, det enda som kanske tas upp så att det överskuggar de andra relevanta bitarna. Kan också fastna i en diskussion om historiska förhållanden och traditioner m.m. och i monarki-republik-träsket som inte är intressant i sammanhanget. Byt ut mot en riktigt kontroversiell fråga som bryter mot antijämställdist-konsensus. Min utgångspunkt här är att man kanske kommer längre om man har något mer kontroversiellt med, då tycks det övriga ännu mer rimligt i jämförelse än annars. Har tyvärr ingen bra idé själv om vad dock…

 53. Pelle Billing skriver:

  Ninni,

  ”Att vinna i tv-debatt mot makten och att vinna på sikt är två helt olika saker.”

  Håller med. Och jag kommer att fortsätta skriva om alla viktiga frågor och delta i debatter om alla viktiga frågor.

  Jag tänker mig grovt två olika debattkategorier
  – Det som ger resultat på lite längre sikt
  – Det som kan framföras som konkreta krav i nästa valrörelse, och som är svårt att värja sig mot.

  I nästkommande val har sedan positionerna flyttats fram och då kan ett par nya krav tillföras, osv.

 54. Mia. skriver:

  dolf

  Med den inställningen kan man inte hävda ‘barns rätt till båda sina föräldrar’.

 55. Ivar J skriver:

  Bra koncept!! Håller med många ovan om monarkin. Och om att könsneutral lagstiftning är en nyckelfråga (som dessutom är svår att argumentera emot om man inte vill framstå som ojämställd). Första punkten kan bli kontroversiell som den är formulerad: vad implicerar den om singeladoptioner/inseminationer?

 56. Pelle Billing skriver:

  Mia,

  ”Detta resonemang tycker jag gäller lite din punkt tre också isf (relations och överlevnadsmakt är nog fortf lite ‘abstrakt’ för många sas). Kanske göra en punkt till en hälsofråga typ och sen lista konkreta exempel som olycksfall på arbetet, hemlöshet, självmord, ‘överfallsvåld’, mord etc.”

  Klockrent förslag. Mäns hälsa har blivit en enormt viktig ingångsport i Australien för att tala mansfrågor. Tror vi kan göra samma sak.

 57. Pelle Billing skriver:

  Mia,

  ”Jag trodde ‘män som fått barn’ var att jämställa med män som ‘funnits vara far’ typ. Eller missförstår jag helt?”

  Kanske har du missförstått det.

  En gift man får automatiskt status som juridisk pappa, och gemensam vårdnad.

  I nuläget måste en samboende man bekräftas som far via utredning (modern intygar, typ) och sedan måste han får vårdnaden via en separat process (modern ska godkänna). Så att ge samboende män status som gifta pappor skulle vara ett enormt lyft för en mycket stor grupp män.

  Gruppen särboende män som blir pappor kan vi inte automatiskt låta bli juridiska pappor och vårdnadshavare. För det finns inget register på vem den presumtive fadern är. Således är en utredningsprocess oundviklig, och mannen kan därför inte falla under samma system som gifta och samboende män.

  Enda sättet att ge alla män samma rättigheter är att alltid faderskapstesta, och sedan automatiskt ge juridiskt faderskap och gemensam vårdnad till den som befinns vara fader. Men då är vi tillbaka vid att testa varenda barn och varenda förälder och jag tror inte vi har något större gehör i befolkningen för detta.

 58. masa skriver:

  Pelle:

  Omvandla ”meritokrati” till att tala om kompetens, kunskap, erfarenhet och meriter. Håller med om den negativa klangen i ordet.

  ”Jobb/arbete/ansvar/anställning på egna meriter är jämställt”
  ”Ansvar och lön utifrån kunskap, kompetens och yrkeserfarenhet är jämställt”

  osv.

 59. Pelle Billing skriver:

  Medborgare X,

  ”Men genom att, som Mia säger, kräva att “ogifta män som får barn ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gifta män” så öppnar man upp för en diskution hur detta ska ske. Svaret då är naturligtvis obligatorisk DNA-kontroll på ALLA barn som föds.”

  Intressant tanke. Samtidigt blir man då snabbt svaret skyldig på vad man menar och då landar det i faderskapskontroll av alla. Innan trodde jag att svenska folket kunde vara redo för detta men efter feedback från sådana som inte är så intresserade av jämställdhet så är budskapet att gärna faderskapstester åt alla män som önskar, men inte obligatoriskt för de som inte vill. Folk upplever det som förmynderi att staten ska tvinga alla att testa sig, och att lämna DNA upplever många som en integritetsrisk.

  Långsiktigt anser jag att barn har rätt till sitt ursprung och rätt till sitt biologiska band till pappan, men pragmatiskt inser jag att det är två steg dit, inte ett.

 60. Tobias skriver:

  ”Varje år dör 50 män på sitt jobb för att hålla igång vår infrastruktur”

  Har kanske inget med historiska uppoffringar att göra. Dessutom: varför bara infrastruktur, varför inte alla arbetsplatsolyckor. Det som dessutom vore mer intressant är väl hur många män jämfört med kvinnor som förolyckas. Att bara höra att 50 män dör, hur många kvinnor dör?

 61. Mia. skriver:

  PB

  Men då är vi inne på tre punkter under punkt ett. Principen tycker jag är att alla fäder som funnits vara far till barnet (står som pappa i pappren) ska ha samma rättigheter som gifta pappor. Alltså;

  – Samboende män som får barn ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gifta män.

  – Ogifta män som får barn (funnits vara fadern) ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gifta män.

  – Ogifta män som genom faderskapstest funnits vara far ska ha samma rättigheter och skyldigheter som gifta män.

  Men sen har vi problemet som MX är inne på. Att mamman vid nedkomst är sammanboende med en annan man än pappan.

 62. h:o skriver:

  Mia.#61
  Jag tycker du är inne på rätt spår med dina tre delar. Idag ska en icke-gift far (sambo) intyga att han ”varit med och avlat barnet” och är fadern, men inte ens då får han samma rättigheter som en far som är gift med modern. Det går alltså att göra lagen mer rättvis redan idag utan att förespråka obligatoriska faderskapstest. För det är som Pelle säger (#59) att ”Folk upplever det som förmynderi att staten ska tvinga alla att testa sig, och att lämna DNA upplever många som en integritetsrisk.” Så känner jag för egen del. Faderskapstest ska vara en möjlighet då någon känner sig osäker.

  NinniTokan #49
  Kvinnofridskränkning behöver inte ersättas med något eftersom det egentligen redan är täckt i samma lag under begreppet fridskränkning.

 63. dolf skriver:

  @Mia #54

  Med den inställningen kan man inte hävda ‘barns rätt till båda sina föräldrar’.

  Tror du blandar ihop flera saker här. Och förbiser en del också.
  För det första, en rättighet hos en person motsvaras inte alltid av en skyldighet hos en annan. (Typ, alla har rätt till kärlek och sexuell samvaro, men ingen är skyldig att ställa upp). Att barn skall ha rätt till bägge föräldrar handlar väl först och främst om umgänge, de sociala och känslomässiga banden mellan förälder och barn. Man kan lagstifta om att föräldrar skall tvingas betala underhåll, men man kan inte lagstifta om att de skall vara tvungna att älska sina barn.
  Ta exemplet med kvinnan som ljuger om p-piller (vilket inte alls verkar vara ovanligt).
  Mannen har inget att säga till om ifall en gravidet skall fullföljas eller inte, han är helt utelämnad åt kvinnans beslut. Om kvinnan skall erkännas rättigheten att helt på egen hand besluta om barnets vara eller inte vara så måste hon också ta andra sidan av myntet och vara beredd på att ta fullt ansvar för vad det beslutet innebär.

 64. Mia. skriver:

  dolf

  ”Tror du blandar ihop flera saker här. Och förbiser en del också”

  Nej, jag tror bara att vi har olika uppfattning i denna fråga. Men ja du har helt rätt. Man kan bara tala om föräldrars rättighet att ta känslomässigt ansvar men kan tyvär inte lagstifta om samma skyldighet.

 65. Per skriver:

  Läste inte igenom alla kommentarer nu, men det läste om att ”ändra medieklimatet” fick det att knytas i magen på mig, för där slår man sig in på en farlig väg.

  Det går nämligen inte att påverka politiskt utan att göra sig av med pressfriheten, och det bör DEFINITIVT inte göra. I stället så är det faktiskt det arbete som görs i bloggar av denna sort som förändrar medieklimatet över sikt.

 66. NinniTokan skriver:

  @ Dolf #51:
  Ler. Helt sanslöst vad vi är ense du och jag, i fråger vi mig veterligen aldrig diskuterat.

  Och om kvinnan har rätt att besluta över sin egen kropp (som så oftast används som argument)
  Ja, det används ofta som argument och naturligtvis måste kvinnan få avgöra om hon vill eller inte vill genomgå en graviditet. Men hallå? Hört talas om att adoptera bort ett barn om man inte kan ta hand om det själv? Finns många som gärna tar hand om kvinnans barn. Bestämma över sin egen kropp är en rättighet men behålla barnet och då avkräva försörjning av någon(mannen) som inte vill behålla barnet är inte en rättighet.

  så måste mannen ha rätt att besluta över sitt eget liv. Ja, den rätten är betydligt större än ”rätten” att behålla ett barn.

 67. Backlash skriver:

  Ett litet påpekande: ‘Makten’ heter inte Gudrun Schyman. Hon är en obetydlig kommunpolitiker vars makt inskränker sig till att votera om torget i Simrishamn ska prydas av fem eller sju flaggstänger.

  ‘Makten’ stavas Reinfeldt, Borg, Ask och Sabouni, och som oppositionen ser ut så lär den situationen bestå under hela 10-talet om de inte skapar anarki genom att skrämma bort de unga männen så att de flyr till SD.

 68. Backlash skriver:

  #65 Per, ingen har pratat om att inskränka pressfriheten, tvärtom. Men vi bör kräva att chefsredaktörer börjar använda transgenusmotorn för att kvalitetskontrollera sina krönikörer. De som inte håller måttet, d.v.s sprider hat mot vita män på ett sätt som skulle vara oacceptabelt mot andra grupper, refuseras.

 69. h:o skriver:

  NinniTokan #66
  Du får gärna förtydliga din kommentar, jag tycker det var lite svårt att hänga med och sätta in det i sammanhanget att en pappa ska kunna ”avsäga” sig faderskapet innan barnet är fött.

  Du skrev: ”Men hallå? Hört talas om att adoptera bort ett barn om man inte kan ta hand om det själv? Finns många som gärna tar hand om kvinnans barn.”

  Vad menar du?

 70. Joel Johansson skriver:

  Jag tror liksom flera andra här att könsneutral lagstiftning är en av de viktigaste och dessutom mest gångbara kamperna som kan föras. Det kan vara svårt att väcka intresse för en fråga som är relativt allmän, men då får man helt enkelt spela på hur illa det ser ut med icke-könsneutral lagstiftning i en demokrati t ex.

 71. Pelle Billing skriver:

  Masa,

  Tack för din input! Särskilt under punkt tre håller jag med om att det som står i inlägget blir lite gnälligt och ospecifikt.

 72. Gul skriver:

  Är rädd att meritokrati inte är ett allom bekant begrepp. Och möjligen uppfattas det en smula elitistiskt. Kan det vara ett alternativ med:
  - Kompetens ska gå före kön.

  Känns lite fel att ange en siffra sådär mitt i allt. Brist på fysisk trygghet är ju det som orsakar de 50 manliga dödsfallen. Lite mindre siffrigt:
  - Den fysiska otryggheten orsakar årligen arbetsplatsrelaterade dödsfall bland män i betydligt högre utsträckning än bland kvinnor.

  Vad gäller genusvetenskap vill jag gärna spetsa till det lite också:
  - En genusvetenskap som bygger på vetenskap och inte på ideologi

 73. Pelle Billing skriver:

  Mia nr 61,

  Instämmer! Men kan detta uttryckas enkelt och kärnfullt? Kan det bli en reform de närmaste åren? Jag tänker att först fixar man situationen för samboende män, som är största gruppen, och sedan tar man sig an det som är lite krångligare (särboende). Men självfallet jobbar jag långsiktigt för målet att alla män ska ha samma rättigheter sinsemellan och samma som kvinnor.

 74. Pelle Billing skriver:

  Ok, en idé:

  ”Ett fastställt faderskap ska automatiskt innebära gemensam vårdnad av barnet”.

  Lite mer teknisk för den oinvigde men det fångar in alla ogifta män.

 75. Pelle Billing skriver:

  Per #65,

  Bra poäng. Därför är det svårt att föreslå ”avskaffad misandri” i en plattform. Det sker tack vare de andra förslagen istället.

 76. Pelle Billing skriver:

  Bra input Gul! Du gav en viktig ledtråd till hur meritokrati kan ersättas.

 77. leifer skriver:

  Pelle

  “Ett fastställt faderskap ska automatiskt innebära gemensam vårdnad av barnet”.

  Låter som ett kryphål för kvinnor?

  För mig får man antingen driva att alla former av okända pappor är förkastligt och inte ska subventioneras (ensamma mammor med okänd pappa), eller att ensamma män ska ha samma möjlighet (till samma kostnad t.ex.) att skaffa barn som ensamma kvinnor. Skulle t.ex. kvinnor riskera att få indragna bidrag om pappan är okänd, så skulle det ju inte vara nån drivkraft att åka till Danmark och inseminera. Jag är dock för det andra alternativet, att ge män samma möjligheter som kvinnor att skaffa barn på individnivå.

  Ett tydligt exempel idag är den stora skillnad på vilka som har barn bland homosexuella par. Nästan alla familjer består av två kvinnor i det fallet, för mig statistiken var sån att det var över 90%. Här smyger vänsterfeminister lite då dom ju brukar vurma för homosexuella män annars. Istället pratar dom om att två kvinnor givetvis måste kunna inseminera i Sverige gratis (subventioneras enl vanlig sjukvård).

 78. Pelle Billing skriver:

  OK, här kommer revision 1! Ett flertal förändringar har gjorts utifrån all den kvalificerade feedback som kommit. Ge nu feedback utifrån denna revision! :)


  Barn har rätt till båda sina föräldrar

  – Ogifta män ska automatiskt få gemensam vårdnad om sitt barn när faderskapet är fastställt.

  – En presumtiv fader ska ha rätt att göra faderskapstest.

  – Delat barnbidrag mellan föräldrarna.

  Lämplighet ska gå före kön

  – Den bäst lämpade ska få jobbet. Den bäst lämpade ska komma in på utbildningen.

  – Kvotering strider mot denna princip.

  Mäns hälsa behöver uppmärksammas
  – Det är mest män som omkommer på jobbet, tar sitt liv, är hemlösa samt dör en för tidig död.

  Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp

  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i hemmet.

  En genusvetenskap utan ideologiska preferenser
  
– Överväg ett namnbyte om ämnet ska vara tvärvetenskapligt på riktigt, vilket det bör vara.

 79. leifer skriver:

  Pelle, vill gärna att du kikar på mitt inlägg #77

  Vore intressant att höra vilken inriktning du önskar där i långa loppet.

  Förresten tycker jag du ska ha med skolan. Den måste bli jämställd, rättvisa betyg för båda könen, och ge en bra bas för både pojkar och flickor. För mig givet topp fem. Låt vara att människa oavsett kön under 18 år är ”barn”. Men jämställdhet börjar tidigare än 18 år.

 80. Pelle Billing skriver:

  leifer,

  Skolan har sållats bort en gång och tveksam om den återkommer i plattformen. Självfallet ska jag fortsätt skriva om betygsdiskrimineringen av pojkar och hur skolan inte är byggt för pojkars behov. Men skolfrågor dras alltid i långbänk och jämställdheten är bara en fråga bland många på området, så svårt att ha det som kortsiktig strategi.

  Men märk väl (alla, inte bara du leifer) att de långsiktiga frågorna är väl så viktiga! Det är bara det att det behövs kärnfulla budskap i vissa sammanhang och där är plattformen viktig.

  Vad gäller din fråga om föräldraskap så ser jag helst två föräldrar, för barnets trygghet. Dock vill jag inte förbjuda insemination eller surrogatmödraskap, utan tycker att dessa ska vara tillåtna. Således ska både singelmän och singelkvinnor kunna bli föräldrar på plats i Sverige, utan att åka till Indien eller Danmark. En följdfråga är då vem som ska stå för kostnaden? Och då anser jag att man får betala själv. Det innebär att det blir dyrare för singelmännen men å andra sidan slipper man vara gravid, vilket påverkar livet rejält i flera månader och innebär en hälsorisk både under graviditet och under förlossningen. Biologin kan inte raderas ut, så är det bara, och att slåss mot varje uns av biologi är som Don Qixotes kamp mot väderkvarnarna.

 81. Gunnar (D.U.) skriver:

  Revision 1 i #78 är betydligt bättre och tydligare, tycker jag!

  Tycker dock som någon bl.a. Gul här att det om genusvetenskap ytterligare kan förstärkas typ:
  ”En genusvetenskap baserat på vetenskap, utan ideologiska preferenser”

  Jag tycker även det här med en könsneutral lagstiftning är en så fruktansvärt viktig grund att det borde vara med som en ytterligare sista punkt…
  Vet inte om det är realistiskt inom fem år att uppnå detta, men ändå realistiskt på så sätt att det kan stoppa införandet av flera icke könsneutrala lagändringar under de närmsta fem åren – är ju minst lika viktigt, tycker jag!

  Jag läste inte igenom alla kommentarer nu, så kanske finns mer som jag skulle viljka fånga upp där…

 82. leifer skriver:

  Pelle

  ”Således ska både singelmän och singelkvinnor kunna bli föräldrar på plats i Sverige, utan att åka till Indien eller Danmark. En följdfråga är då vem som ska stå för kostnaden? Och då anser jag att man får betala själv. ”

  Vore det inte bättre att du inte uttalar den åsikten att man ”ska betala själv”? Det blir ju lite konstigt också då exempelvis kvinnor ju kan vara hemma en hel del från jobbet när dom är gravida och ändå får ersättning. För att inte prata om alla VAB-dagar mammor tar ut kontra pappor, ja även sjukskrivningar är ju såna att kvinnor tar ut mycket mer än män.

  Mitt förslag är att jämställdhet 2.0 har den inriktningen du beskrev i #80 men att man inte hugger i sten den åsikten om pengar. På sikt tror jag detta kommer ändå komma upp och kanske fler börjar kämpa för samma möjligheter oavsett kön, och givet är pengar är stor faktor i frihet, egentligen på alla områden. Nu har ju dessutom vänstern i Sverige lyckats göra pengar till nåt fult i viktiga sammanhang, samtidigt som man ständigt driver ersättning för kvinnor på olika sätt, särskilt i samband med barn. Motsägelsefullt och egentligen lögnaktigt. Ungefär på samma sätt som (vänster)kulturen säger sig inte bry sig om pengar men ständigt klagar på staten att kulturbidragen är för små.

 83. Jo skriver:

  Har inte haft ork att läsa alla kommentarer (rätt trött efter arbetsdag). Nedan mitt förslag till reviderad lista (det var kul!), ingen aning om det blev bättre eller sämre.

  Barn har rätt till båda sina föräldrar
  – Samboende män som får barn ska ha samma skyldigheter och rättigheter som gifta män.
  – Delat barnbidrag mellan föräldrarna.
  – Efter separation ska fäder och mödrar ha samma skyldigheter och rättigheter, även i praktiken.
  – Faderskapstest ska genomföras när det råder tveksamhet om vem som är far till barnet.

  Alla som utsätts för våld har rätt till skydd och hjälp
  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i hemmet.
  – I varje kommun ska de kvinnor och män som kämpar för att komma tillrätta med sin våldsbenägenhet erbjudas stöd i detta.
  .
  Bedömning av lämplighet utan hänsyn till kön är jämställdhet
  – Den som är mest lämpad ska få jobbet. Den som är mest lämpad ska komma in på utbildningen.
  – Att med hänvisning till kvotering bli nekad en anställning eller studieplats på grund av sitt kön är inte jämställdhet.

  Ingen ideologisk styrning av genusvetenskapen
  – Mindre ensidigt fokus på kvinnofrågor när forskningsanslag beviljas och tjänster tillsätts.
  – Mäns och kvinnors historiska uppoffringar ska synliggöras på samma sätt
  – Mäns större brist på fysisk trygghet ska uppmärksammas på samma sätt som kvinnors större brist på frihet har uppmärksammats.

  Jämställ kungahuset
  – Ändra lagen så att prins Daniel blir kung när Victoria blir drottning. Eller så att vi börjar kalla Silvia prinsessgemål.

  (Angående genusvetenskap antar jag att det finns en kraftig slagsida till fördel för kvinnofrågor, utifrån det intryck jag fått. Men jag VET det inte. Det behöver beläggas om man skulle vilja använda min formulering. Och vi får inte bita oss själva i foten genom att föra kvoteringsliknande resonemang vad gäller tjänstetillsättningar. Ett bra tag framöver kommer nog merparten av de bäst kvalificerade att vara kvinnor.)

 84. Sven skriver:

  Saknar den där om kung Daniel nu… :) Jag menar, du har rätt i att du får inte bli för PK, det måste sticka ut!

 85. Pelle Billing skriver:

  leifer,

  Instämmer i att man kan lyfta principfrågan om surrogatmödraskap i Sverige utan att tala om pengar. Tror faktiskt det är bästa vägen att gå. Gillar att du vill förenkla mitt förslag! Ombytta roller ;)

 86. leifer skriver:

  Pelle #85

  :)

 87. Pelle Billing skriver:

  Sven,

  Var jag än vänder mig har jag snoppen fram ;) Alltid någon som är missnöjd. Men om fler talar sig varma för punkten som försvunnit så kanske den kommer tillbaka. Vi får se. Men spontant känner jag att det inte är en punkt jag vill trassla in mig i.

 88. Jo skriver:

  Oj, redigerade bort av misstag: Jag tycker absolut INTE man ska använda ordet meritokrati på denna lista. Ett rätt stort antal människor kommer att backa i så fall. Dels är det rätt okänt för en väldig massa människor, vilket skapar en inlärningströskel för hela listan. (En viss sån effekt på genusvetenskap också, men inte lika stor, tror jag.) Och för många kommer det att ha bibetydelser av bl.a. social klasstilhörighet och ”akademiker är finare än arbetare”.

 89. Pelle Billing skriver:

  Jo,

  Du är inne på en del förändringar som finns i senaste revideringen!

  http://www.pellebilling.se/2012/01/plattform-for-jamstalldhet-%E2%80%93-betatestning/comment-page-2/#comment-56182

  Men du tar även upp en del annat jag ska fundera på.

 90. Kalle A skriver:

  ”– Valmöjlighet är viktigt i dag. .. Så varför inte klicka hem en pappa på nätet när det passar.”

  http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article14201760.ab

  Det blir nog bara mer och mer viktigt med fungerande lagstiftning framöver…

 91. Pelle Billing skriver:

  Gunnar,

  Jag ska fundera på att lägga till könsneutral lagstiftning. Jag måste bara hitta vad jag ska säga när följdfrågan kommer om exempel. För de bästa exemplen är barnbidrag och föräldrarättigheter, och de är redan med på listan. Dock att upprepning inte behöver vara ett problem… Har du idéer mottar jag de tacksamt.

 92. Pelle Billing skriver:

  Kalle A,

  Tack för bra tips!

 93. Arngrim skriver:

  Håller med om meritokratipunkten.
  Men är rädd för att ‘meritokrati’ kan tolkas som ett alternativ till ‘demokrati’. Vilket ju inte är meningen.

 94. Mia. skriver:

  ”– Delat barnbidrag mellan föräldrarna.”

  Kan hålla med om att detta är en viktig markering för ett jämställt föräldraskap. De föräldrar som är sammanboende (och är sams/har gemensam ekonomi) tycker dock inte att detta är en viktig fråga sas. De sammanboende föräldrar som vill och är överens kan redan idag få delat barnbidrag om de önskar om jag förstått det rätt.
  Problemet uppstår när föräldrarna inte bor ihop men har barnet växelvis. Då tycker många (som inte tvistar) att det är självklart med delat barnbidrag (något många också blir förvånade över att det inte är så redan vid vv). Poängen (som ett första steg) är kanske snarare att det ska gå att få delat barnbidrag vid växelvis boende. Detta hittade jag (socialförsäkringsbalken kap 16)

  8 § Om föräldrarna inte bor tillsammans, men barnet är varaktigt bosatt hos båda föräldrarna (växelvist boende), får barnbidraget efter anmälan av båda föräldrarna lämnas med hälften till vardera föräldern.

  Men hur formulerar man detta?

  - Delat barnbidrag vid anmälan från ena föräldern vid växelvis boende…?

  eller…

  - Delat barnbidrag för sammanboende föräldrar samt vid anmälan från ena föräldern vid växelvis boende…?

 95. Gunnar (D.U.) skriver:

  Pelle #91,
  den speciella kvinnofridslagen är ju en väldigt könsspecifik / könsbaserad lag!
  Är ju lite märkligt att män inte har rätt till något motsvarande legalt stöd från samhället.
  http://www.bra.se/extra/news/?id=145&module_instance=3
  Har för mig det är någon annan liknande lagpunkt också, men kommer just nu inte på det…

  Men även det här med kvinnorrabatter i domar när kvinnor döms för samma brott som en man, vilket ger en tydlig könsbaserad ojämlikhet inför lagen.

 96. h:o skriver:

  Gunnar D.U.
  Jag tror du syftar på kvinnofridskränkning och fridskränkning. Fridskränkning tycks ju, som du säger, kunna täcka in brott mot både kvinnor och män…

 97. dolf skriver:

  Talar jag ut i tomma luften eller? Det verkar som Pelle har tagit upp alla synpunkter utom mina. Jag tycker det är en grav miss att inte sexköpslagen tas upp i listan, fast jag kan förstå om den anses vara för smal, så låt mig då bredda perspektivet lite. En av de centrala temana i den snedvridna jämställdheten är att män allmänt ses som sexuella rovdjur som utnyttjar alla stackars oskyldiga flickor och kvinnor. Detta tar sig uttryck på många sätt:
  - sexlagstiftningen (på pappret neutral men i praktiken riktad mot män)
  - skillnad i syn på svensk sexturism, mäns är vidrigt utnyttjande medan kvinnor har ”romantiska äventyr”
  - synen på män som pedofiler, kopplat till kvinnodominans inom barnvården
  - inkonsekvens i hur man ser på stadgad våldtäkt (statutory rape) och sexuellt utnyttjande av underårig, t.ex. äldre pojk har sex med yngre flicka betraktas som våldtäkt, äldre flicka har sex med yngre pojke betraktas som att pojken utnyttjat den äldre flickan för sin sexdebut.
  - vidgande av våldtäktsbegreppet till att omfatta allsköns saker som inte är kopplade med våld (har man helt tappat förståelsen för att ord faktiskt har betydelser), också här inkonsekvent. Ex. två berusade ungdomar har sex, detta betraktas som att han våldtagit henne eftersom hon var påverkad och därför inte ansvarig för sitt medgivande, men man bortser från att han också var berusad och samma resonemang med avseende på ansvaret borde gälla där.
  - rättsrötan med dömda på svag eller motsägelsefull bevisning i sexmål. (Julian Assange är ett utmärkt exempel även om han inte är dömd per se. Han har varit i husarrest i över ett år, vilket är absurt om man betänker att det i grunden inte ens handlar om våldtäkt, utan en trasig kondom i ett fall och i det andra om wakeup sex).
  listan kan förmodligen fortsättas i all oändlighet. Rent allmänt gäller att sexualiteten löper som en röd tråd genom mycket av ojämställdheten som faktiskt finns och som håller på att förvärras. Jag tror vi alla vet att mäns sexualitet är ful och att kvinnors hyllas och att man som man helst bör leva i celibat eller åtminstone montera in övervakningskamror i sovrummet för att efteråt kunna bevisa att sexet var frivilligt. T.o.m. faderskapsfrågorna har anknytning till detta. (Bortsett från fäder normalt inte blir fäder utan sex, åtminstone inte i biologisk mening, även om de kan bli det i juridisk mening, eftersom …
  för att inte tala om användningen av anklagelser mot män om sexuella övergrepp i vårdnadstvister).
  Så, jag anser att sexköpslagen sitter som en grundbult i hela detta komplex, och är en viktig principfråga att angripa för får man bort den rasar en stor del av det övriga korthuset automatiskt.

 98. dolf skriver:

  Vad beträffar barnbidrag, så är lösningen enkel. Avskaffa det. Varför skall de som är barnlösa bestraffas med att betala för barnen som andra har skaffat sig. Är det inte ett straff nog att vara barnlös?

 99. Jo skriver:

  Backar från mitt förslag, förutom enstaka delar, se nedan.

  Tänk kring Pelles revision 1.
  (kopierade in den nedan så man inte behöver scrolla så mycket)

  Barnapunkten är bra, förutom ordet presumtiv som är för okänt för många. Har dock inget alternativt förslag för tillfället.

  Lämplighetspunkten är bra, förutom att jag tycker man ska ha ”köns” framför kvotering.

  Hälsopunkten känns fel/saknar något på något sätt, men jag vet inte vad det är som stör mig.

  På våldspunkten tycker jag man kan ha med:
  – De kvinnor och män som försöker komma till rätta med sin våldsbenägenhet ska erbjudas stöd.

  Genusvetenskapspunkten tycker jag kräver att man är rejält insatt i debatten för att ens förstå, föreslår i stället:

  Ingen ideologisk styrning av genusvetenskapen
  – Ökat fokus på mäns situation och erfarenheter.

  (Gillar min egen kungavariant, men den passar kanske inte i listans nya karaktär.)

  Rent allmänt tycker jag att den här listan kan få småputtra i några omgångar till. Mogna efterhand med reflektion, eftertanke och nya insikter.

  Pelles revision 1:

  Barn har rätt till båda sina föräldrar

  – Ogifta män ska automatiskt få gemensam vårdnad om sitt barn när faderskapet är fastställt.

  – En presumtiv fader ska ha rätt att göra faderskapstest.

  – Delat barnbidrag mellan föräldrarna.

  Lämplighet ska gå före kön

  – Den bäst lämpade ska få jobbet. Den bäst lämpade ska komma in på utbildningen.

  – Kvotering strider mot denna princip.

  Mäns hälsa behöver uppmärksammas
  – Det är mest män som omkommer på jobbet, tar sitt liv, är hemlösa samt dör en för tidig död.

  Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp

  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i hemmet.

  En genusvetenskap utan ideologiska preferenser
  
– Överväg ett namnbyte om ämnet ska vara tvärvetenskapligt på riktigt, vilket det bör vara.

 100. Jo skriver:

  Tror att kanske annan ordning kan vara bra, väldigt lätt hänt att folk läser in prioriteringsordning i punktordningen. Mitt förslag, utifrån vad jag tycker är en vettig prioritetsordning:

  Barnapunkten
  Våldspunkten
  Lämplighetspunkten
  Hälsopunkten
  Genusvetenskapspunkten

 101. NinniTokan skriver:

  Pelle:

  Ett tips är att lägga in redigeringen under inlägget. Ofta läser man inte alla kommentarerna.

  Jo skrev(#99):
  På våldspunkten tycker jag man kan ha med:
  – De kvinnor och män som försöker komma till rätta med sin våldsbenägenhet ska erbjudas stöd.

  Samma försökte jag skriva men det gick inte lägga in min kommentar av någon anledning. Jag skulle vilja se att punkten heter något typ ”våld i hemmet” med två underrubriker en om den som utsätts som nu och en till om våldsutövaren(eller våldsutövarna) så som Jo skriver. Jag anser det är ett problem som måste arbetats med från båda riktningarna.

 102. Daniel skriver:

  Har inte läst igenom alla kommentarer ordentligt, men om någon inte redan har tagit upp detta.

  -Individen är endast skyldig till de handlingar om individen begår, ansvarig för de val som individen gör.
  Inget annat.

  Alltså vi måste sätta stopp för detta sinneslösa och vansinniga resonemang, där man buntar ihop folk i grupper efter kön/etnicitet/sexuell läggning.
  För att sedan säg att du är skyldig till det ena om det andra beroende på vilken grupp råkar tillhöra.

  Jag är så sjukt j*vla less på de människor som använder sig av ovanstående resonemang, det spelar ingen roll på vilken sida du står.
  Det är fel,fel,fel,fel och kan aldrig bli rätt.

 103. Mia. skriver:

  Såg just detta på Kunskapskanalen

  ”Först i tjugoårsåldern fick filmaren Jens Junker veta att den man han hela sitt liv kallat pappa inte är hans biologiska far. Vi följer Jens i sökande efter sanningen om sin barndom och efter sin okända biologiska far.”

  http://urplay.se/162392

 104. Men@Work skriver:

  Mycket bra revidering! Nu börjar det likna något! Lätt att förstå och slagkraftigt.

  Kanske något om ”rättssäkerhet” eller ”en rättvis prövning” skulle in under punkterna om våld och vårdnadstvister?

  Jag kan utan vidare ställa mig bakom revideringen om rättssäkerhetsaspekten i vårdnadstvister och sexualbrottsmål kommer med åtminstone i framtiden.

 105. Per skriver:

  ”Mäns hälsa behöver uppmärksammas
  – Det är mest män som omkommer på jobbet, tar sitt liv, är hemlösa samt dör en för tidig död.”

  Inte för att vara petig, men jag tror detta behöver konkretiseras för att kunna genomföras praktiskt. Uppmärksammas av vem? Myndigheter? Press? Allmänheten? Och hur ska det uppmärksammas? Vad är slutmålet?

  ”#65 Per, ingen har pratat om att inskränka pressfriheten, tvärtom. Men vi bör kräva att chefsredaktörer börjar använda transgenusmotorn för att kvalitetskontrollera sina krönikörer. De som inte håller måttet, d.v.s sprider hat mot vita män på ett sätt som skulle vara oacceptabelt mot andra grupper, refuseras. ”
  Och exakt hur skall detta hända, PÅ POLITISK VÄG om man inte de styrande tvingar chefsredaktörerna att ta de beslut man vill? Såvitt jag förstod skulle Pelles förslag vara konkreta, politiska och praktiskt genomförbara mer än gräsrotsaktivism.

 106. Men@Work skriver:

  @Dolf

  Jag håller med dig om sexköpslagen. Den symboliserar verkligen allt det onda inom radikalfeminismen, och förtrycker både kvinnor och män. Det är väldigt fel att straffa endera part i en samtyckande relation mellan vuxna.

  Frågan drivs dock på andra ställen, och jag tror att de som kommer att få avgörande betydelse för en lagändring på sikt är sexarbetarna i sexarbetarorganisationen Rose Alliance. De har mest legitimitet, eftersom de verkar inom branschen. Frågan drivs även av vissa forskare och Liberaldemokraterna.

  Men visst kan vi stödja deras sak… Vi kan ju även ta upp frågan ur ett mansperspektiv. Självklart är det fel att låta män bära ansvaret för vuxna
  kvinnors beslut angående sin sexualitet. Detta förminskar ju också kvinnor.

 107. Backlash skriver:

  Per- Nej inte på politisk väg. Politiker ska inte lägga sig i vad som står i tidningarna (fast det gör dom ju redan, mycket av det som idag skrivs om vita män hade varit olagligt att skriva om det gällt någon annan grupp). Gräsrötterna får ställa kravet på chefsredaktörerna. Tjata ner dem helt enkelt. Skriva insändare och mail. För kommentarsfälten brukar ju vara stängda.

 108. Pelle Billing skriver:

  Gunnar,

  Grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning är samma sak, förutom namnet. Så det enda som behöver ändras är namnet.

  Men om domstolarna gör sitt jobb korrekt, så ska båda könen dömas identiskt när de utsatt någon för våld på identiskt vis. Om sedan domstolarna gör sitt jobb korrekt är en annan femma.

  Därmed kan folk tycka att man sysslar med petitesser om det är det bästa man har att komma med.

 109. Pelle Billing skriver:

  dolf,

  Du talar inte ut i tomma luften. Jag läser allt du skriver.

  Håller med dig om att sexköpslagen ska bort. Men ser det som en långsiktig fråga. Hela komplexet med sexköp/våldtäkt/övergrepp som dagens feminism lyckats bunta ihop till en fråga, är en av deras främsta maktsfärer. Så det passar inte till plattformen.

  Dock tänker jag fortsätta blogga om det, diskutera det, och delta i debatter jag bjuds in till.

 110. John Nilsson skriver:

  Jo säger, kl 22:52:
  ”På våldspunkten tycker jag man kan ha med:
  – De kvinnor och män som försöker komma till rätta med sin våldsbenägenhet ska erbjudas stöd.”

  Instämmer i sak, men tänker att Pelles formulering kan ändras till:

  ”Alla som utsätts för våld, och alla som utövar våld, har rätt till hjälp

  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i nära relationer, eller som själva utsätter närstående för våld.”

 111. John Nilsson skriver:

  Jo säger, kl 22:52:
  ”Ingen ideologisk styrning av genusvetenskapen
  – Ökat fokus på mäns situation och erfarenheter.”

  Ja, eller:
  ”En genusvetenskap för båda könen”.

  Alternativt:
  ”En förutsättningslös och och öppen genusvetenskap för alla könstillhörigheter och sexuella läggningar”.

 112. Pelle Billing skriver:

  Ninni,

  Revision 1 finns nu i inlägget ovan.

 113. Pelle Billing skriver:

  Per,

  ”Inte för att vara petig, men jag tror detta behöver konkretiseras för att kunna genomföras praktiskt. Uppmärksammas av vem? Myndigheter? Press? Allmänheten? Och hur ska det uppmärksammas? Vad är slutmålet?”

  Mäns hälsa behöver utredas?
  Då är det mer specifikt att till att börja med ska en statlig utredning göra en översikt av mäns hälsa och ta fram förslag på hur den kan förbättras.

 114. Pelle Billing skriver:

  Skrev dit utredas i själva inlägget. En liten men bra skillnad.

 115. Pelle Billing skriver:

  John N,

  ”Alla som utsätts för våld, och alla som utövar våld, har rätt till hjälp

  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i nära relationer, eller som själva utsätter närstående för våld.”

  Ja, en mer komplett formulering, som på ett elegant sätt får in en viktig fråga till. Men även mer komplex och ”tung”. Jag får fundera på det, och lyssna in ytterligare åsikter.

 116. Pelle Billing skriver:

  Men@Work,

  ”Mycket bra revidering! Nu börjar det likna något! Lätt att förstå och slagkraftigt.”

  :)

 117. Aktivarum skriver:

  Ser bra ut men jag saknar ett tydligt ställningstagande om misandry,

  Mitt förslag: Skriv in något om misandry i punkten om genusvetenskap.

 118. John Nilsson skriver:

  Detta blev långt.

  Jo säger, kl 22:52:
  ”Rent allmänt tycker jag att den här listan kan få småputtra i några omgångar till. Mogna efterhand med reflektion, eftertanke och nya insikter.”

  Absolut. Håller med till 100%. Vi behöver inte hasta alls, enligt min mening. Det är över två och ett halvt år kvar till nästa val, och vi kan gott få tugga, smälta och idissla detta länge än, åtminstone fram till den Internationella mansdagen i år, 2012, och kanske ännu längre. Ett hafsverk kommer att sågas utan nåd i media, och det kommer att bli svårt att komma igen från en sådan sågning.

  Jag tycker att Pelles idé att begränsa sig till att driva ett fåtal frågor är vettig i sig, men jag tycker att man parallellt måste kunna sätta dessa ”fokusfrågor” i en såväl bredare och djupare kontext, till exempel genom att kunna hänvisa till någonting liknande det manifest, som Pelle redan har skrivit. Kanske kan man revidera det en del, men det har ju Pelle själv varit inne på vad jag minns. I detta ”bredare och djupare” manifest skulle även de nu ”bortsållade” mansfrågorna kunna tas upp. Centralt i ett sådant manifest bör ”mäns roll som umbärliga samhällsmedlemmar genom historien” vara, eftersom det erbjuder en motbild till den negativa bild av män som nu dominerar i media, och eftersom det också kan lyfta män ur påtvingade ”skurk”-anklagelser, till en insikt om sin de facto utsatta position i samhället. Även mansrörelsens historia och utveckling bör sättas i sitt sammanhang, i ett sådant manifest.

  Jag tycker att de gästbloggare som skrivit här på Pelles blogg, och andra personer som vill ”hjälpa till” (även de som ”vi” ser som motståndare), ska få chansen att ge respons på dessa saker. Även om Pelle verkar het, tror jag att ”mansrörelsen” vinner på att tänka igenom sin strategi både en och två och tre gånger. Mitt tips är alltså att inte hugga något i sten förrän absolut tidigast den 19 november 2012, på den Internationella mansdagen, då ett reviderat manifest och ett fåtal väl utvalda fokusfrågor lämpligen kan presenteras (om det nu är valet i september 2014 vi ska sikta på med dessa ”fokusfrågor”). Debatten kommer ju ändå att föras och frågorna vara uppe för diskussion, och opinionsbildning bedriver ”vi” ju redan nu, så vi kan gott ta tid på oss och lägga en god grund, innan vi försöker oss på med några mera avancerade ”husbyggen”. Det är vad jag känner.

  Men jag stödjer idén om att koncentrera sig på ett fåtal områden, där vi själva kan fördjupa vår egen kunskap, bli aktivare gentemot mainstreammedia och försöka få ett ökat publikt stöd för våra frågor, jämte flera nya ”medlemmar”. Utifrån ”fokusfrågorna” kan vi sedan kanske på ett mera samlat sätt skriva insändare, delta i debatter och bedriva annat mera traditionellt opinionsarbete – och kanske rentav så småningom bedriva folkbildning och studiecirklar…

  En lins, som fokuserar solljus i en liten punkt på något brännbart, kommer först bara att kunna tända eld på just det som ljuset koncentreras mot, men sedan kommer elden att kunna sprida sig av sig självt… En lins, som sprider ljuset ut över en stor yta, kommer inte att kunna samla tillräckligt med energi för att det ska räcka till för att antända det som i och för sig kunde brinna. Därför är det rätt tänkt av Pelle att vilja fokusera på ”en liten yta”, men vi bör också försöka hitta den punkt (eller de fåtal punkter) där vi har ”brännbart material” och goda förutsättningar för ”elden” att sprida sig, menar jag. Valet av dessa punkter kan vara värt att lägga stor omsorg på, precis som nyckeln till att göra upp eld rent allmänt handlar om omsorgsfulla förberedelser och användandet av lämpligt tändmedel; från papper och tunna torra trästickor till vedbitar och hela stockar.

  Nog för nu, eller hur?

 119. Jo skriver:

  Vill man vara riktigt provokativ om mäns hälsa skulle man ju kunna skriva, typ:

  ”Det kön som har högst dödlighet i alla åldrar* bör tilldelas merparten av resurserna inom vården och den medicinska forskningen.”

  Men det tycker jag inte man ska göra.

  *Är inte helt säker, men har för mig att det är så.

 120. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Jag håller med de som tidigare har påpekat att texten om mäns hälsa är lite för otydlig. Den behöver förstärkas och förtydligas. Det räcker inte att utreda. Män måste få samma livsvillkor som kvinnor. Långt fler män dör i arbetsplatsolyckor än kvinnor som dör i hemmet, ändå talas det nästan inte alls om alla dessa män. Två till tre gånger fler män än kvinnor begår självmord. Där talar vi om ett tusental män som dör varje år. Det får också långt mycket mindre uppmärksamhet i samhället än det handfull kvinnor som dör i hemmet. Är dessa män mindre värda? Sedan har vi alla de män som är hemlösa, drogberoende, alkoholister och på annat sätt utslagna. Det är en enorm grupp. Långt fler än alla de höga chefer och makthavare som feminister så ofta påstår är karakteristiska för gruppen ”män”. Mäns utsatthet måste tas på allvar i samhället!

  Vad gäller genusvetenskapen så måste den bli könsneutral om den ska fortsätta finnas. Det är inte acceptabelt att bedriva ”kritiska mansstudier” utan att på samma gång bedriva ”kritiska kvinostudier”. Håller med Aktivarum att det vore bra att få in någonting om misandri i punkterna under genusvetenskapen.

 121. Jo skriver:

  Till genusvetenskapspunkten, kanske?

  - Mansfientlig forskning ska ej bedrivas med offentliga medel.

 122. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  En tanke, kanske kan man få in din ursprungliga punkt om att ”mäns och kvinnors historiska uppoffringar ska synliggöras på samma sätt” under avsnittet om genusvetenskap? Ett av problemen idag är ju att genusvetenskapen enbart fokuserar på kvinnors ”uppoffringar” och helt blundar för mäns ”uppoffringar”, istället beskrivs mäns slentrianmässigt efter hur en liten liten liten grupp i makteliten hade det. Den stora massan män och deras ”uppoffringar” finns inte med i genusvetarnas samhällsanalys.

 123. leifer skriver:

  dolf (och även Pelle)

  ”Vad beträffar barnbidrag, så är lösningen enkel. Avskaffa det. Varför skall de som är barnlösa bestraffas med att betala för barnen som andra har skaffat sig. Är det inte ett straff nog att vara barnlös? ”

  Ja en viktig poäng och dessutom är det ju faktiskt tradionellt så att mäns möjlighet till makt inom reproduktionen har legat i att han tjänar pengar. Här blir det ju också en fråga om skattemodell, vänster eller höger.

  Det här väcker också frågor om isemination och surrogatmödrarskap i praktiken. Eftersom Pelle ville att det ska vara lagligt (och jag är inne på den linjen också) så blir det ju då rätt mycket en ekonomisk fråga. Om ex män ska kunna betala en kvinna för att föda hans barn (surrogatmödrarskap) med svenska förhållande och löner så är det mycket pengar kanske 500,000 kr? I en högskattesamhälle så får väl staten då subventionera rätt mycket för att möjliggöra, i ett lågskattesamhälle kan folk istället tjäna mycket pengar och lösa såna frågor själva. Idag i Sverige har vi trots allt fortfarande ett högskattesamhälle.

  Idag skuldbeläggs mäns agerande i alla frågor som handlar om reproduktionen (förvisso även produktionen). Om en man betalar en kvinna för surrogatmödrarskap så är det att ”köpa barn” ungefär och det är bland det fulaste som finns. Men när en kvinna inseminerar i Danmark så hörs inte samma tongångar från feminster, då tigs det.

  Hörde på radio i morse om män i nåt land i Afrika som smugglar bensin för att kunna överleva. Reportern frågade om dom tjänar bra, nej sa dom, det var för dåligt för att kunna skaffa fru och barn! Så ser det alltså ut generellt, det handlar om pengar. Men inte skuldbelägger feminster dessa män för det, och ingen kritik riktas till kvinnor som ratar fattiga män heller (låt vara att det är mycket frågan om en familjefråga och samhällskultur).

 124. S skriver:

  Pelle #112>>

  Efter redigeringen kan denna rad verka konstig ”Det sista kan tyckas vara kuriosa och oviktigt” eftersom den nu syftar på en annan rad än den om kungahuset som förut var den sista…

 125. John Nilsson skriver:

  ”Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat.”

  Citatet hittade jag i en artikel på denna sida om marknadsföring och varumärken:

  http://micco.se/2010/01/skillnaden-mellan-strategi-och-taktik/

  Här är några ytterligare citat ur ovan nämnda artikel:

  ”Taktik är närtid. Taktiken beskriver hur du skall besegra din fiende, klara din utmaning, uppnå ditt mål här och nu. Alltså det du skriver på din blogg, budskapet på din webbsajt, telefonsamtalet till kunden, deltagandet i Linkedin-gruppen. Resultatet av din taktik skall kunna mätas.

  [...]

  Ofta präglas taktiken av quick fixes som syftar till kortsiktig lönsamhet. Konsekvensen är att företagets taktik i praktiken styrs av omvärlden, vilket äventyrar den långsiktiga framgången. Den bäst bevarade hemligheten inom företagandet är att verksamheter som drivs av en långsiktig mission genererar betydligt högre aktieägarvärde än kortsiktigt finansiellt styrda företag.”

  ”Strategi är perspektiv. Strategi handlar om att se helheten – om att förstå på vilket sätt ditt företag eller varumärke kan vara konkurrenskraftigt på lång sikt och var de mest lönsamma affärerna kommer att finnas. Det är kompassriktningen för hela affären – ramverket för alla aktiviteter – som hjälper dig att fatta rätt taktiska beslut längs vägen. Strategi är m.a.o. den långsiktiga planen över hur du kan stärka din marknadsposition på totalmarknaden.

  En klok strategi innebär att all taktik fungerar bättre. En klok strategi tillåter enkelt uttryckt ett och annat oklokt taktiskt beslut. Men framför allt, en klok strategi borgar för klokare taktik.

  Uttryckt på ett annat sätt: Skillnaden mellan strategi och taktik är att strategi är varje långsiktig plan, som är ett resultat av förmågan att välja rätt slagfält och manövrera en armé, medan taktik är målmedvetna handlingar, som är ett resultat av förmågan att agera rätt i fiendens närvaro.

  Tillsammans överbygger strategi och taktik gapet mellan verksamhetens mål och medel.”

  Allt i nämnda artikel går väl inte att tillämpa här, men jag undrar om ”vi” verkligen är mogna för att tänka taktiskt i det här läget, eller om ”vi” faktiskt ska ta det lite vackert och först försöka formulera en strategi, en långsiktig vision för vad det är vi vill uppnå som slutmål? Risken för splittring mellan ”oss” ökar antagligen, men det som blir kvar kommer att vara tydligare. Det är naturligt att de som skrivit länge om dessa saker vill ”gå vidare” och bli mera konkreta, men det vore synd om dessa ”erfarna” stack i väg alltför lång före oss andra. Jag känner i alla fall för egen del att jag inte har någon riktigt sammanhängande (formulerad) strategi att luta mig mot i denna sak, och att taktiskt tänkande och handlande därför är för tidigt att ägna sig åt för min del, men jag har också respekt för om andra känner annorlunda.

 126. John Nilsson skriver:

  Jo säger, 12 januari 2012 kl 23:01:

  ”Tror att kanske annan ordning kan vara bra, väldigt lätt hänt att folk läser in prioriteringsordning i punktordningen. Mitt förslag, utifrån vad jag tycker är en vettig prioritetsordning:

  Barnapunkten
  Våldspunkten
  Lämplighetspunkten
  Hälsopunkten
  Genusvetenskapspunkten”

  Till detta skulle jag vilja lägga ”Umbärlighetspunkten”, men har för närvarande ingen uppfattning om ordningsföljden på ”punkterna”.

 127. John Nilsson skriver:

  ,,,och ”Mediapunkten”… (mot bland annat misandri och osynliggörandet av mäns levnadsvillkor i media).

  Barnapunkten
  Våldspunkten
  Lämplighetspunkten
  Hälsopunkten
  Genusvetenskapspunkten
  Umbärlighetspunkten
  Mediapunkten

  (Sju är ju ett heligt tal).

 128. R skriver:

  Att avskaffa barnbidraget är nog helt omöjligt liksom att behovspröva det. Däremot så skulle man i alla fall kunna vara tvungen att ansöka om det rent formellt.
  I ansökan så skall båda föräldrarna stå med och det skulle ha fördelarna att man via en och samma ansökan skulle kunna; anmäla vilka personer som är barnets föräldrar (mamman måste alltså aktivt anmäla vem som är fadern/vilka andra ev. förhållanden som råder, för att erhålla barnbidrag); ange hur man vill ha det utbetalt, 50/50 eller enbart till den ena föräldern; för att barnbidrag skall erhållas måste fadern aktivt avsäga sig rätten att få faderskapet prövat; båda föräldrarna måste skriva under att gemensam vårdnad gäller. Det finns säkert en hel massa andra fiffiga saker som man skulle kunna samadministrera i och med denna ansökan och är det så att man behöver hjälp med att fylla i en sådan ansökan så är man förmodligen i behov av annan hjälp också, vilket kanske är bra att det uppmärksammas?

  Detta skulle alltså gälla såväl gifta som ogifta föräldrar. Eventuella avvikelser från det heterosexuella/biologiska sättet att skaffa barn, och vilka olika nyanseringar som behöver formuleras får man väl fundera vidare på.

  Jag (kvinna, har själv barn) tycker att det minsta man kan begära är att man aktivt måste ansöka om barnbidraget. Det tycker jag oavsett jämställdhet eller icke.

  Bra jobbat Pelle!

 129. Man & Woman United skriver:

  # Införskaffa Resningskommission

  # Dela hälften av Roks/kvinnojourernas anslag till Mansjouren.nu

  # Skapa familjejour och stöd som löser de sociala problemen,istället för radikalfeministisk lagstiftning och rättsövergrepp

  # Könsneutralagstiftning- bl a kvinnors våld mot män, våld i nära relationer
  http://www.pappamanualen.se/samhalle/

  # Bekämpa mäns våld mot män – oprovocerat våld

  # Betydelsen av frånvarande förälder, pappa som bakgrund till narkotika,kriminalitet

  http://www.pappamanualen.se/samhalle/

  http://www.pappamanualen.se/3/index.html

  [PDF]
  Pappan & föräldraskapet” – Pappamanualen.se 1www.pappamanualen.se/pof/pof_2011-08.pdfDu har +1:at detta offentligt. Ångra
  Filtyp: PDF/Adobe Acrobat – Snabbtitt
  söka på annat håll som pappamanualen.se eller andra hemsidor, tips från andra …… mellan psykisk ohälsa, destruktivitet, kriminalitet och pappors frånvaro. …

 130. Jo skriver:

  Angående taktik och strategi så har jag inte full koll på exakta innebörder. Men jag tror att en viktig sak är att få ihop en lista som åtminstone några kända vettiga feminister kan kommentera med ”Ja, jag är feminist. Och jag tycker att det är en vettig och väl motiverad lista.” Och att ”anlita” någon eller några sådana som, typ, referensgrupp i arbetet med listan. För om inte vettiga feminister kan hålla med, så tror jag vi är ute och cyklar.

 131. Peter skriver:

  Bra initiativ. Om man långsiktigt ska få till en förändring så krävs det att man agerar och tydliggör vad man själv vill uppnå, istället för att bara reagera och vara mot det feministerna gör. Det ger ett positivare intryck att vara för något än att vara mot något.

 132. Kristian skriver:

  Kanske har nämnts eller kan inkluderas i andra, men ”Bilden av män”, dvs att verka för att män och manlighet talas om i positiva eller i alla fall sakliga termer istället för att demoniseras, något som drabbar inte minst pojkar.

 133. Johan skriver:

  Genusvetenskap ska läggas ner. Det bygger på en akademisk marxistisk analys, dvs. en makthierarki utan inre dynamik. Själva sättet att försöka förstå omvärlden är fel eftersom det är enkelriktat och inte tar hänsyn till att världen är mer komplicerad än så. Ett namnbyte kommer inte göra någon skillnad, det är den vetenskapsteoretiska ansatsen som är problemet.

 134. Daniel skriver:

  Jag kan på min höjd tolerera genus”vetenskap” om de byter namn till genusperspektiv.
  För det ger en mycket mera korrekt bild om vad det handlar om, ett smalt perspektiv under stark ideologisk påverkan.

  Någon vetenskap i klassisk mening handlar det inte om enligt mig, då kan man lika gärna kalla alla religiösa ideologier för vetenskap.
  Typ kreationism.

 135. Erik Jämställdhet skriver:

  Jag håller med om att vi bör börga att planera långsiktigt. Om vi fick bestämma vad skulle vi göra? Vad skulle vi ändra?

  Sen tycker jag att vi ska ta ställning för om vi arbetar med mansfrågor eller både mans och kvinnofrågor. Är vi maskulinister eller jämställdister?
  Om vi värkligen är jämställdister kan det vara vättigt att se över feministiska idéer, det finns säkert saker värt att ta med sig till jämställdhet 2.0.

  Dessutom hur ställer vi oss i frågor som tex ett tredje juridskt kön och alla barns rätt till sin kroppsligitegritet även de med oklart kön? Läs om oklart kön, gärna hela serien, här:

  http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/psykologi/nico-foddes-med-tvetydigt-kon_322892.svd

  Hur ställer vi oss vid könsbyte?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ett-halvt-konsbyte-oppnar-for-ett-tredje-kon_6768711.svd#after-ad

  Jag tycker att vi måste se arbetet långsiktigt innan vi kan sätta igång med kortsiktiga arbeten.

 136. Pelle Billing skriver:

  John #118,

  Kloka tankar! Gillar verkligen din liknelse med linsen. Det är så jag ser på steget från bred idédebatt till att även ha ett konkret åtgärdsprogram. Idédebatten kommer alltid att vara levande på bloggen, och utanför bloggen, men i åtgärdsprogrammet behöver vi vara ”vassa” och fokusera på de frågor som kan bli verklighet de närmaste åren.

  Vad gäller tajmingen för att släppa ett färdigt PDF mm har jag inte ens tänkt på. Först ska huvudpunkterna stötas ett tag till, sedan ska fördjupningar kring varje punkt skrivas. Möjligen kan man göra så att allt är kvar i beta-format fram till mansdagen, och då släpps det officiellt med pressmeddelande. Det tror jag är en bra kompromiss mellan att först väcka intresset bland ”de redan frälsta” och sedan slå på stora trumman på mansdagen. Allt ska alltså kunna modifieras under beta-fasen (även det PDF som tas fram), och sedan ska det vara oförändrat (mer eller mindre…) fram till valet 2014.

  Gillar verkligen din idé att koppla ihop det med mansdagen – även om förslagen inte bara berör män. Bara bra att mansdagen är bred nog för detta.

 137. Pelle Billing skriver:

  S #124,

  Tack! Fixat.

 138. Pelle Billing skriver:

  John #125,

  Igen bra tankar.

  Jag upplever det som att slutmålet är relativt tydligt:
  – Könsneutral lagstiftning
  – En positiv grundsyn på båda könen i media och i samhället
  – En jämställdhetspolitik med både mans- och kvinnofrågor

  Tror att väldigt många som läser bloggen kan enas om detta. Den stora frågan är hur vi når dit?

  Den bas som byggts upp på bloggen och på andra ställen är en ny ideologi (punkterna ovan, mm) samt en levande diskussion. Det som sedan behövs är mer lättillgängliga budskap samt konkreta åtgärdsförslag.

  Det gäller att hamra in att män behöver få grundläggande föräldrarättigheter för att kunna göra sitt jobb som pappa ordentligt. Det gäller att sprida en slogan i stil med ”den bäst lämpade ska få jobbet”. Dessa ingångar är det som gör att hjulen sätts i rullning mot slutmålet.

  Det som inte funkar för att nå ut till media och allmänheten är att gapa lika högt om 20 olika oförätter som omedelbart borde åtgärdas. Det spelar tyvärr ingen roll hur sant det är. Utan det handlar om att börja med det som funkar. Eller det man bedömer ska funka och sedan ompröva på vägen.

  Så sammanfattningsvis:
  – Slutmål är vi bra på, och har gjort ett bra jobb med.
  – Taktik är vi halvbra på. Denna blogg växer så de knakar, vilket är ett bra tecken. Men vi kan bli bättre på att t ex nå ut till media genom egna initiativ.
  – Strategi har vi varit usla på. Jag ser arbetet med plattformen som ett första tecken på att vi ens börja greppa betydelsen av detta. Således är jag ”all ears” när du John (och andra!) pratar strategi.

  Personligen tror jag att närvaron av en strategi kommer att underlätta mediakontakter, för då finns det projekt och budskap att sälja.

 139. John Nilsson skriver:

  Pelle,
  Undertecknad blir glad av dina positiva reaktioner på mina resonemang och förslag! Kul att du uppskattar (flera av) dem.

  Kanske kan man fortsätta med att ”brainstorma” ett tag, kolla runt lite på hur andra grupper och nätverk har gjort och hur de formulerat sig, och hur mansrörelsen internationellt sett har gjort. Jag är knappast någon strategi-, organisations- eller kommunikationsexpert, men tillsammans kan vi förhoppningsvis få till något. Det hela blir ju ett litet test för ”oss” också, och ett sätt att se vad vi kan samla oss till…

  Ett sådant här dokument kan väl också vara lite beroende av vem som står bakom det; företag har ofta ett så kallat ”mission statement”, partier skriver partiprogram och valmanifest/valplattformar, ideella organisationer skriver ofta idéprogram – men vad är och vad skriver ”vi”? Vore intressant att höra andras åsikt om detta, och hur de tycker att ”vi” ska arbeta framöver – hur högt vi ska sikta etc. Det vore också intressant om du kunde utveckla dina tankar något, om hur du vill att saker och ting ska utveckla sig framöver, Pelle.

 140. Jo skriver:

  Tycker det är rätt snygg timing mellan det här samtalet om vision, strategi och taktik och Tanja Suhininas inlägg på sin blogg om begreppet värderad riktning.
  http://ablativ.blogspot.com/2012/01/varderad-riktning.html
  Ett strukturerat tänk för bland annat just det, att formulera sin vision, strategi och taktik, skulle man kunna säga. Från ett annat sammanhang i och för sig, men principerna håller bra, tycker jag.

  Har fortfarande lite svårt med att sortera ut vad som är taktik och strategi. Men ett tänk som jag tror kan vara bra är att sälja in varje tanke/punkt i omgångar/lager, med ”smältningstid” mellan. Min sponta bild är ungefär så här, när man hyfsat stabil har bestämt sig för vilka frågor det är man ska köra:

  - En första vända där man framför allt presenterar och säljer in information och fakta, och inte argumenterar särskilt hårt. Via insändarsidor och debattsajter som t.ex. newsmill. TV om man har tur. Varje punkt får sin egen fokusperiod på en månad eller två.
  - En andra vända betydligt senare där informationen ges lite mindre utrymme, och frågeställningar och förslag lyfts fram lite mer. Fortfarande en fokusperiod per ämne.
  - En tredje vända när valet börjar närma sig, kanske kick-off under almedalsveckan, där man definitivt spikar och sedan presenterar den samlade ”punktlistan” med de konkreta förslagen, och mer kör stuket ”Vi kräver det här. För många av oss kommer hur partierna hanterar de här frågorna att påverka hur vi väljer i personval, och faktiskt även vilket parti vi väljer att rösta på.”
  Och sen hålla ångan något sånär uppe fram till valdagen.

  Jag tror att ett sådant här, eller liknande, upplägg är pedagogiskt riktigt. Om man slänger på folk hela paketet på en gång finns det risk att många backar bara för att det blir för mycket och för annorlunda för fort. Dessutom ger ett sånt här upplägg möjlighet för många andra än de närmast berörda att vara med och forma budskapet, och möjlighet för de närmast berörda att bättre utvärdera vilka frågor som är lätta eller svåra att förankra hos en bredare grupp människor. Och kanske rentav om man i någon mån varit ute och cyklat i något avseende. Vi som engagerar oss i de här frågorna är inte helt representativa för de som kommer att påverkas av besluten, så det är sannolikt att det därför finns inslag av erfarenhets- och perspektivluckor i det vi gjort hittills

 141. Jo skriver:

  John Nilsson:

  ”kolla runt lite på hur andra grupper och nätverk har gjort och hur de formulerat sig, och hur mansrörelsen internationellt sett har gjort.”

  Håller med.

 142. Jo skriver:

  Kan kanske hålla med om att umbärlighetsprincipen kan vara värd att lyfta upp högt. För den är etiskt/moraliskt stark. En av mina starkare ”Åh fy faan”-upplevelser på senare år var när jag insåg att i princip varenda liten pojke i vår kultur, någonstans i bakhuvudet, lärt sig att deras liv är mindre värda än flickors redan innan de börjat skolan. För att de tillhör en sort som det inte är fullt så noga om de dör eller inte.

 143. Jo skriver:

  Umbärlighetsprincipen är ju en av grundstenarna i så mycket annat som är fel. Så länge umbärlighetsprincipen råder (och den har mycket kraftiga rötter hos bägge könen som håller den stadigt på plats) så är det ju t.ex. faktiskt helt logiskt att det inte är så noga om män utsätts för våld. Också kopplat till normen om att män inte ska visa svaga och mjuka känslor. Det blir bl.a. (om man ska överdriva litet) så mycket obehagligare att leda fram någon till slakt om man ser att dom gråter.

 144. Jo skriver:

  Rätt många samtal mellan män och kvinnor angående saker som behöver göras men som är farliga, kan egentligen (bl.a.) kokas ner till ungefär det här:

  Mannen: Det har mindre betydelse om jag dör än om du gör det.
  Kvinnan: Ja, jag håller med.

 145. [...] i Luleå har funnit stöd i Minpappa.nu, en hemsida som publicerat översikter om hur tingsrätter i Skåne och Blekinge dömer i [...]

 146. Pelle Billing skriver:

  Jag tror att det bästa sättet att komma åt umbärlighetsprincipen är ett starkt fokus på mäns hälsa. Ingen kan säga emot att vi ska fokusera på bra hälsa. Så genom att mäns hälsa blir en viktig del av plattformen så tacklar vi umbärlighetsprincipen.

  I Australien, där jag har flera kontakter, har detta varit den överlägset mest framgångsrika principen för mansrörelsen, och mäns hälsa är nu en del av politiken i Australien.

 147. Jo skriver:

  Pelle:

  ”I Australien, där jag har flera kontakter, har detta varit den överlägset mest framgångsrika principen för mansrörelsen, och mäns hälsa är nu en del av politiken i Australien.”

  Har du någon uppfattning om hur man lagt tyngdpunkterna fysisk relativt psykisk hälsa?

 148. Pelle Billing skriver:

  Jo,

  Min uppfattning är att de tänker väldigt brett kring hälsobegreppet. Fysiskt, psykist, t o m stöd till män i sin papparoll.

  Hälso-ingången kan vara väldigt effektiv för att få mansfrågorna på kartan, just eftersom det kan föras in ”under radarn”.

 149. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Jag tror du har rätt. Vägen att komma åt umbärlighetspunkten är att fokusera på mäns hälsa. Det borde vara svårt t.o.m. för feminister och politiker att vara emot satsningar som medför bättre hälsa och ett längre liv för män. Speciellt som hårda fakta visar att män dör tidigare, oftare tar sina liv och råkar ut för allvarligare olyckor i t.ex. sitt arbete.

 150. John Nilsson skriver:

  Nu ska jag vara ”gubben mot strömmen” (och mot mig själv för den delen):

  Det går att hävda att män söker sig till mera riskfyllda yrken etc, för att de/vi biologiskt sett är mera inriktade på konkurrens och risktagande än kvinnor, att vi är aggressivare och har högre halter av testosteron etc. (Biologiska argument är ju inte ”vi” i mansrörelsen främmande för, eller hur?) Om flera män än kvinnor skadas och dödas i arbetslivet, som soldater, väljer en kriminell livsstil, använder droger etc, behöver detta alltså inte betyda att män är diskriminerade eller missgynnade, eller att samhället fostrar in män i en roll som ”förbrukningsvara”. Män väljer det, helt enkelt för att de är ”biologiskt programmerade” att ”spela högre” än kvinnor, och om vi i hälsoavseende inte har en 50/50-situation mellan könen, betyder inte det att samhället därför är ojämställt. Det återspeglar bara en annorlunda biologi som män har, relativt kvinnor. Det är ju i alla fall en typ av argumentation som kommer fram från ”vårt” håll, när det handlar om varför vi inte har en 50/50-situation på olika toppositioner i samhället.

  Så hur ska vi ha det? Om vi menar att det statistiska utfallet inte är viktigt eller behöver tyda på någon könsbaserad diskriminering, när det kommer till kvinnors underrepresentation i ”toppen” av samhället, kan vi då med någon trovärdighet hävda att det statistiska utfallet är viktigt eller tyder på en (omvänd) könsbaserad diskriminering, när det gäller mäns överrepresentation i ”botten” av samhället, eller när det kommer till antalet skador och dödsfall i arbetslivet etc? Om vi ska ha en ärligare diskussion och agenda, än den vi anser att många feminister har, tycker inte jag att vi kan göra det.

  Jag tror därför inte att hälsoargumentet är tillräckligt, om vi verkligen tror att det finns en samhällelig, kulturell lägre värdering av mäns liv, relativt kvinnors, och att det vi säger om ”mäns umbärlighet” faktiskt är sant. Jag tror att vi måste attackera denna ”värderingsstruktur” (!) rakt på, just för vad den är, vilket i första ledet antagligen betyder att vi måste lyfta upp den i ljuset, beskriva den ingående och göra människor medvetna om att den överhuvudtaget finns. Jag menar att ”värderingsstrukturen” om ”mäns umbärlighet” är praktiskt taget osynlig i samhället idag, och att det inte kan få fortsätta så. Mäns sämre hälsa, större sociala utsatthet, större utsatthet för våld och skador/dödsfall i arbetslivet, och högre krav på uppoffring vid katastrofer, ”göms” eller osynliggörs bakom talet om ”lönegapet”, ”mäns våld mot kvinnor”, att ”män är skyldiga till allt ont, startar krig” etc etc, vilket också möjliggör en långtgående misandri i politiken, kulturlivet och i olika medier (vilket i sin tur bidrar till att osynliggöra mäns utsatthet och värderingen om ”mäns umbärlighet” – and ”so it goes”…).

  Konflikten står alltså även i detta fall mellan om ”jämställdhet” betyder lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter, eller lika utfall. Fokuset bör enligt min mening vara att åtminstone samma princip används i båda fallen:
  - Om vi inte accepterar att kvinnor är underrepresenterade i det övre skiktet och på toppositionerna i samhället, bör vi heller inte acceptera att män är överrepresenterade bland de som slagits ut socialt ur samhället, eller skadats och dödats i arbetslivet eller som soldater etc.
  - Om vi å andra sidan accepterar att kvinnor är underrepresenterade ”i toppen” av samhället (med hänvisning till kvinnors biologiska konstitution), får vi nog antagligen vackert acceptera att män kommer att (fortsätta) vara överrepresenterade ”i botten” av samhället och bland skadade och dödade i arbetslivet etc (då det antagligen går att hänvisa detta till mäns biologiska konstitution).

  Här hamnar alltså även ”vi jämställdister”, eller ”vi i mansrörelsen”, i en situation där vi tvingas värdera ”det biologiska” gentemot ”det kulturella” eller ”det socialt konstruerade”, där den senare förklaringsmodellen bäst skulle gynna vår egen argumentation om samhällets syn på män som mera ”umbärliga” än kvinnor. Det känns lite paradoxalt, och som om vi gått ”varvet runt” på något sätt… Hm.

  Var ”lösningen” eller ”rätt avvägning mellan det biologiska och det socialt konstruerade” ligger, vet jag inte. Jag tror dock att det är centralt att båda aspekterna – mäns dominans i toppen och i botten av samhället – får balanseras mot varandra, för att det till slut skall bli en rimlig avvägning eller värdering av dem båda. Eller – om man så vill – att kvinnors mera begränsade inflytande på ekonomiskt, politiskt och religiöst beslutsfattande i samhället, får balanseras mot deras mindre utsatthet för social utstötning och deras mindre risk för att skadas eller dödas i arbetslivet eller i väpnade konflikter. Det allra viktigaste är att båda könens för- och nackdelar, eller över- och underlägen, kan synliggöras, och att samma princip används för att bedöma dem sinsemellan. Tror jag.

 151. per hagman skriver:

  Nyheter är o får alltid uppmärksamhet.

  Alltså:

  Fånga intresset och desto större allmängiltighet desto bättre spinn blir det.

  Per Hagman

  Är aldrig fel o skapa litt rabalder i sammanhanget.

 152. Mars skriver:

  Punkterna som sådana är bra – och de diskuteras på ett bra sätt ovan. Men precis som många tycker jag att det är ett allt för lite fokus på misandrin. Och när jag läser detta program så upplever jag att visionerna saknas. Vad vill du åstadkomma?

  Att avskaffa misandrin handlar om självcensur i positiv bemärkelse. Det är inte okej att skriva att det är män som är de stora miljöbovarna, att maskuliniteten (dvs alla män) är ansvariga för att några få män slår fru och barn eller våldtar, eller att män är ansvariga för all världens ondska. Denna typ av självreflektion leder till livliga diskussioner när motsvarande generaliseringar görs om andra minoriteter och om kvinnor, men inte om män. Det borde inte vara så svårt att få folk att inse att det faktiskt inte är okej att ägna sig åt sådana generaliseringar, och att de som gör det gynnar krafter som hotar rättssäkerhet och demokrati, förutom att den skapar motsatsen till den meritokrati, som du sätter högt upp på dagordningen.

  Sedan tycker jag att det är dumt att ta bort kravet på manlig omskärelse. Det är en så viktig symbolfråga – rätten att skära i barns könsorgan måste tas bort. Som MX har skrivit tidigare – nyfödda pojkar har mindre rättigheter inom detta område än hundar.

  En sista bit som knyter ihop dessa båda punkter och som också är en vision, handlar om mäns rätt till sexliv. På tok för mycket fokuserar på prostitutionslagstiftningen i texterna ovan, kanske en nödvändighet, men jag tror att man skjuter vid sidan av målet om man inte kan förklara varför. Jag ser tre delar i mäns sexualitet som är allra viktigast.

  1. Det måste finnas en positiv grundsyn på mäns sexualitet (myten/beskrivningen av alla män som latenta våldtäktsmän och pedofiler måste försvinna – en viktig komponent av samhällets misandrin som måste bekämpas)

  2. Att män har lika stor rätt till sexuell njutning som kvinnor (här har omskärelse en viktig del, då den direkta orsaken till omskärelse bland kristna i USA och England har varit mindre onanerande för pojkar och män).

  3. Att även män har rätt till sexuell integritet (gummslemmet på krogen måste bekämpas, likaså att manliga offer för kvinnlig pedofili ska kunna få erkännande och upprättelse).

 153. per hagman skriver:

  Positiv kvotering.

  Positiv censur !

  Positiv kriminalitet !

  Positiva dödsstraff !

  Per Hagman

 154. Pelle Billing skriver:

  John #150,

  Mycket bra poäng.

  Som jag ser det är det helt OK att män väljer farliga jobb. Men då ska ingen klaga på att de får högre lön än kvinnor, och den negativa mansbilden får avskaffas.

  Om vi accepterar att män rent biologiskt dras mer till fara får vi ta in den kunskapen i medicinen, och därmed behövs ett fokus på mäns hälsa. Inte konstigare än att vi lägger enormt med resurser på kvinnors reproduktion, då detta är ett unikt kvinnligt drag.

  Så jag ser ingen motsättning här.

  Dock instämmer jag i att syftet med att ta upp mäns försumbarhet inte är att jämna ut försumbarheten mellan könen. Det vore dubbelmoral om man tror på (vet) att biologi spelar roll. Statistiken är mer ett argument för att bredda jämställdhetsdebatten och inkludera männen.

  Lite som att vi behöver inte tvinga kvinnor att förvärvsarbeta lika mycket som män i ett äktenskap men vi kan skydda dem genom att pensionspoängen delas. Så män kan få fortsätta med farliga arbeten samtidigt som arbetsmiljökraven höjs och vi arbetar med att män känner sig välkomna till vården när de har alkoholmissbruk eller depression (vilket ökar risken för arbetsplatsolycka…).

  Så inga motsättningar i min värld, men bra att du lyfter komplexiteten.

 155. Pelle Billing skriver:

  Mars,

  ”Och när jag läser detta program så upplever jag att visionerna saknas. Vad vill du åstadkomma?”

  Plattformen är inte en vision! Det är konkreta förslag. Möjligen kan en vision tillkomma i samma dokument, men inte det som arbetas fram just nu. För visionen är enklare som jag ser det.

  Ska skriva mer om detta i nästa inlägg om plattformen.

 156. Daniel skriver:

  Pelle
  Apropå vision, det är snart val.
  När tiden är rätt så tycker jag att du ska presentera listan för olika representanter av riksdagspartierna och säga: Detta är det som gäller, vilka av er vill ha våra röster?

  En namninsamling kanske vore på sin plats?

 157. Pelle Billing skriver:

  Daniel,

  Tanken är definitivt att fråga riksdagspartierna inför valet 2014 vad de tycker om plattformen. Formulerat som frågor kommer de att få bekänna färg.

 158. Daniel skriver:

  Pelle
  Mycket bra, det kommer att vara avgörande i mitt fall.

 159. John Nilsson skriver:

  Pelle,
  Vi verkar tydligen vara hyfsat överens, även i detta, och det var ju skönt…

  Sen skriver du (och nu märker jag nog ord):
  ”Dock instämmer jag i att syftet med att ta upp mäns försumbarhet inte är att jämna ut försumbarheten mellan könen”…

  Jag antar att du här egentligen menar att …”syftet med att ta upp mäns försumbarhet inte är att jämna ut det statistiska utfallet till 50/50 mellan könen”…?

  Jag menar i alla fall att det visst vore bra om vi kunde ”utjämna” själva uppfattningen eller samhällsvärderingen om ”försumbarheten” mellan könen, i den meningen att vi skulle se mäns liv som lika värdefulla som kvinnors liv framöver. Sen kanske det ändå blir ett annat statistiskt utfall i praktiken än 50/50 med skador etc, men då får väl vi män bita i det sura äpplet, liksom kvinnor får tåla att det kommer att skilja i lön även fortsättningsvis, i den mån det är olika risker förknippade med olika sorters arbeten (som du ju också skriver).

  (Du behöver inte svara på detta – ville mest försöka tydliggöra min inställning).

 160. Pelle Billing skriver:

  John,
  Jag menar det statistiska utfallet, som du skriver.

 161. Mörker skriver:

  Föräldrabalken återställs omedelbart.

 162. [...] istället för att bara kritisera rådande missförhållanden. I den andan har skapandet av en Plattform för jämställdhet påbörjats, och det arbetet kommer att fortsätta löpa som en röd tråd under året. Kanske är [...]

 163. [...] en tid sedan beta-testades en plattform för jämställdhet här på bloggen. Det kom fantastiskt bra feedback, vilket omedelbart gjorde att plattformen [...]

 164. Matias skriver:

  @Pelle Billing

  Mycket bra och angelägen utgångspunkt!

  Pelle Billing:

  ”Alla som utsätts för våld har rätt till hjälp
  – Varje kommun ska vara skyldig att erbjuda hjälp och stöd till de kvinnor, män och barn som utsätts för våld i hemmet.”

  Uttöver våldsdiskussionen borde vi också börja diskutera kontroll i förhållanden som ett verkligt problem. Kontroll är vardagligare än våld och anses inte vara ett problem eller åtminstone diskuteras den inte. Kontroll handlar inte direkt om våld (kanske psykisk) men kontroll av ens partner begränsar hans/hennes liv och man har ju bara ett liv. Tex. är sexualiteten ett område där männen måste anpassa sig till kvinnan i mångt och mycket på sätt som är mycket problematiska.

  För att konkretisera. Jag håller på med Hifi (musik och ljudanläggningar) och har stött på en sådan term som Waf faktor (Waf= wife acceptance factor) i dessa samband. Konkret betyder det att om prylen är liten och ornamental dvs. inredningsvänlig så har den en hög waf faktor, om den är stor och mera funktionell än ornamental har den låg waf faktor. Då jag sökt nya hifi grejor på forum där hifister säljer sina grejor är det inte ovanligt att grejorna som är till salu säljs pga. att den hade låg waf faktor och saker som vill köpas måste ha en hög waf faktor. Till och med har butiker i Finland i sina produktbeskrivningaar i allmänt bruk denna waf faktor.

  Det här är i sig en trivial grej men kanske det indikerar att kvinnors makt och kontroll i hemmet inte har minskat i samma takt som hennes makt i offentligheten ökat?

  http://en.wikipedia.org/wiki/Wife_acceptance_factor

 165. Pelle Billing skriver:

  Matias,

  Intressant med nytt begrepp! Hade inte hört talas om WAF.

 166. [...] framkommit i bloggens diskussion kring en Plattform för jämställdhet finns det lagändringar som behöver göras för att ge papporna mer rättvisa spelregler långt [...]

 167. [...] en omfattande feedback förra gången det begav sig, ser listan över huvudpunkterna ut som följer: Barn har rätt till [...]

 168. Grrblt skriver:

  Det är bra att ni sätter rätten till faderskap först på listan. Men tyvärr missas helt den andra sidan av myntet: rätten att inte bli förälder. Kvinnor har idag tillgång till både abort och adoption – män får snällt öppna plånboken i 18 år. Möjlighet till juridisk abort är en lika viktig mansfråga möjlighet att vara pappa till sina barn.

Google