Mitt medborgarförslag ska nu behandlas

23 januari 2012, av Pelle Billing

Det damp ner ett brev i brevlådan:

Hej

Södra Innerstadens stadsdelsfullmäktiges presidium har den 16 januari 2012 tagit del av ditt medborgarförslag om jämställd verksamhet mot våld i nära relationer. Ditt förslag kommer att behandlas av stadsdelsfullmäktige vid sammanträde den 29 februari 2012. Sammanträdet äger rum på Barnens scen i Folkets park och inleds kl 17.00. Du har möjlighet att framföra ditt förslag muntligt och ombeds meddela förvaltningen i förväg om du önska detta.

med vänlig hälsning

Anders Malmquist
stadsdelschef

Gissa tre gånger om jag kommer att delta. Jag kommer inte bara att delta utan även förbereda ett litet anförande.

För de av er som inte känner till bakgrunden till detta går det bra att läsa in sig här och här. Kortfattat handlar det om att Jan Angner skickade in ett medborgarförslag i Norrköping, om jämställd verksamhet mot våld i nära relationer. Förslaget ledde omedelbart till förändrad information på hemsidan, och denna framgång inspirerade till ett bloggupprop om att göra samma sak över hela landet.

Här är den senaste tabellen över städer som involverats så här långt.

Städer där ett medborgarförslag har skickats:

 • Norrköping (Jan Angner)
 • Stockholm – samtliga stadsdelsnämnder (Nobbe)
 • Malmö (Pelle)
 • Gävle (Maukonen)
 • Uppsala (Paul Berglund)
 • Örnsköldsvik (Marcus)
 • Göteborg (Magnus Karlsson)
 • Halmstad (Utanför)
 • Varberg (Erik)
 • Hägersten-Liljeholmens Stadsdelsförvaltning i Stockholm (Omar Damouk)
 • Järfälla (Jens)

Kommuner som kontrollerats och funnits ha (hyggligt) inbjudande sidor för båda könen (således behövs inget förslag):

En kommun undersökes för närvarande närmare:

 • Luleå (Jo)

Här är en kommun som tydligen inte tar emot medborgarförslag:

 • Ludvika (Markus)

All cred till er som deltagit så här långt! Ni förändrar på riktigt. Någon som liksom mig fått ett brev ännu?

Till er som ännu inte deltagit är det fritt fram att kolla upp hur det ser ut på ens kommuns hemsida och sedan rapportera i kommentarsfältet!

Etiketter:  

35 kommentarer på “Mitt medborgarförslag ska nu behandlas”

 1. anders skriver:

  Min erfarenhet av Luleå säger att där finns förändringar som behövs.

  anders

 2. Erik Jämställdhet skriver:

  Då man inte kan göra medborgarförslag i Varberg kontaktade jag komunen för att höra vart jag skule sicka mitt förslag. Jag fick mejladressen till två olika chefer innom socialförvaltningen. Den 11 fick jag svar från enhetschefen på socialförvaltningens vuxen enhet som lydde:

  Hej Erik!

  Tack för dina synpunkter, vi tar med oss dem i vårt fortsatta arbete med våld i nära relationer.

  Med vänlig hälsning
  ……

  Jag noterar att inget har ändrats vare sig i informationen eller erbjudna åtgäder. Jag kommer fortsatt att hålla koll på dem och om inget förändrats framåt vår/sommaren kommer jag att kontakta dem igen.

 3. NinniTokan skriver:

  @ Pelle:
  Jag funderar på.. borde vi inte angripa även roten till det onda? Är inte detta egentligen ett symptom medan socialtjänstlagens formulering(se nedan) är sjukdomen, så att säga? Och hur gör man isf det?

  ”Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.”(http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/20010453.HTM)

 4. Håkan skriver:

  Helt rätt NinniTokan, icke könsneutrala lagar skall bekämpas!

 5. NinniTokan skriver:

  @ Håkan
  Absolut! Det vidriga är att den var könsneutral fram till 15 november 2006. Sen skrevs det där till. http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20060936.pdf

  Tur vi har nutidsfeminismen som kämpar oss bort från allt vad som kan kallas jämställdhet. Förstår inte att inte feminister får upp ögonen på vad som sker i vårt samhälle.

 6. Markus skriver:

  En kommun som inte heller behöver kontaktas avseende ”våld i nära relation” är Ljungby kommun:

  http://www.ljungby.se/Omsorg-och-stod/Vald-i-nara-relationer/

  ;-)

  //Markus
  Pappamanualen.se

 7. Erik Jämställdhet skriver:

  @ Ninni mfl

  Hur går man tilväga för att få lagen ändrad?
  Troligtvis genom långt arbete med lobbying eller med stort stöd. Jag tror att det kan vara änklare att få ensilda komuner att ändra sig. Men man kan nog överväga att arbeta från båda hållen.

 8. Pelle Billing skriver:

  anders,

  ”Min erfarenhet av Luleå säger att där finns förändringar som behövs.”

  OK. Om du eller någon annan vill skicka in Medborgarförslag är det bara att säga till. Färdig mall finns.

 9. Pelle Billing skriver:

  Erik J,

  ”Jag kommer fortsatt att hålla koll på dem och om inget förändrats framåt vår/sommaren kommer jag att kontakta dem igen.”

  Bra! Tycker att svaret du fick av dem var ynkligt. Ska inte ett Medborgarförslag behandlas mer ordentligt? Även i Norrköping vet jag att Jan Angner fick ett erbjudande om att framföra förslaget muntligt. Även om inte alla vill det tycker jag erbjudandet ska finnas.

 10. Pelle Billing skriver:

  NinniTokan,

  Jo, jag känner till lagen. Och absolut måste den förändras. Det är målet. Dock är det svårare att tränga igenom på riksnivå, och särskilt när det gäller våld mot kvinnor som är paradgrenen. Där finns radikalfeminismen styrka samlad, och det är svårt att vinna den fajten just nu. Så bättre att ”börja utifrån och jobba sig inåt”.

  Vissa kommuner är riktigt progressiva och har på egen hand börjat kalla sina verksamheter för familjefrids-team istället för kvinnofrids-team. Förändringen kommer ofta sist till Stockholm, då rikspolitikerna avvaktar tills de är säkra på att opinionen vänt. Inget konstigt med det, utan fullt logiskt. Dock gäller det att spela spelets regler så smart som möjligt.

 11. Erik Jämställdhet skriver:

  @ Pelle

  Jag har kollat Kungsbacka kommun och deras insatser och info är könsniutrala. Det ända som nämner ett kön är i samband med anordnandet av samtalsgrupper där det står kvinnor. Men jag tycker att det räker ändå. Eller vad anser ni andra?

  Hittade följande portal om våld i nära relationer i väst Sverige:

  http://www.valdinararelationer.se/sv/Vald-i-nara-relationer1/

  Jag ska gå igenom den så smånigom men om det finns andra som är intresserade så varsågod.

 12. Pelle Billing skriver:

  Markus,

  Tack för Ljungby! Ska omedelbart uppdatera inlägget ovan samt där länka till pappamanualen.se

 13. Pelle Billing skriver:

  Erik,

  Jag har tittat på Kungsbacka och tycker inte att de håller måttet.

 14. NinniTokan skriver:

  Jag tyckte kungsbacka var vidrig rent.

  Pelle:
  sant.

 15. anders skriver:

  Hej Pelle!

  Ja sänd gärna en färdig mall på min mail om möjligt.

  anders

 16. Mansfrid skriver:

  I Mjölby verkar det som tur är inte finnas män som är utsatta för våld. Kvinnofrid finns dock och Mjölby kommun har en kvinnofridsplan!

  http://mjolby.se/11246.html
  http://mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80004507/kvinnofridsplan.pdf

  Motala kommun har under rubriken Hot och våld i nära relationer:
  -stöd till barn
  -stöd till kvinnor

  http://motala.se/sv/Invanare/Stod-och-omsorg/Hot-och-vald-i-nara-relationer1/

  Här finns bland annat broschyren: Känner du dig hotad eller har utsatts för fysiskt våld eller trakasserier (Riktad till kvinnor). Vilken innehåller en mängd intressanta formuleringar.

  Det länkas till Motala kvinnojour som vänder sig till kvinnor som ”blir misshandlad av din man/partner”!
  http://www.motalakvinnojour.se/

  Min uppfattning är att medborgarförslag definitivt behövs både i Motala och Mjölby. Eller?

 17. Mansfrid skriver:

  Vadstena verkar också vara i behov av ett medborgarförslag.

  Kommunen har en sida för Våld mot kvinnor där de konstaterar att:

  ”Vem som helst oavsett nationalitet, samhällsklass, utbildning kan bli utsatta för våld i nära relationer. Förövaren av brottet finns i alla samhällsklasser.”

  Men förövaren verkar bara finnas inom det ena könet.

  Man får lust att köra hela sidan i en transgenusgenerator.
  http://vadstena.se/templates/Vadstena_SimpleList____7387.aspx

 18. Pelle Billing skriver:

  anders,

  Mallen finns i det första blogginlägget:

  http://www.pellebilling.se/2012/01/utmaning-klarar-vi-det-som-norrkoping-lyckats-med/

  Bara att ändra från Norrköping till Luleå, samt byta ut ett par andra grejor till lokala förhållanden.

 19. Pelle Billing skriver:

  Mansfrid,

  Tack för länkarna och att du uppmärksammar där medborgarförslag behövs. Låt oss hoppas att någon som bor i dessa kommuner läser detta och har fått nog!

 20. Jens skriver:

  Järfälla kommun utanför Stockholm har en Kvinnofridsmottagning, samt en könsneutral mottagning, gemensam med andra kommuner, för personer som har svårt att hantera sin ilska.

  Förslag inskickat till kommunen om en könsneutral Fridsmottagning enligt den väl formulerade mallen.

 21. Pelle Billing skriver:

  Jens,

  Bra jobbat! Har uppdaterat inlägget ovan med Järfälla och ditt namn.

 22. Erik Jämställdhet skriver:

  @Ninni, Pelle

  Informationen är olika formulerat men både i handlingsplanen och i informationen erbjuds både män och kvinnor hjälp både som utsatta och förövare. i planen görs en satsning på unga kvinnor det närmaste året. Jag ser inte att det är fel att satsa på en särskild grupp under en period sålänge det inte sker på bekostnad av andra. En annan skillnad är att kriscentrum för män erbjuder hjälp till mer än bara offer/förövare för relationsvåld vilket inte kriscentrum för kvinnor väkar göra. Är det det ni tänker på? Eller är det att kriscentrum för män skriver mer om att ge hjälp för förövrare än kriscentrum för kvinnor?

  Nu undrar jag vad ni tycker är fel mer konkret?

 23. Sam skriver:

  Det här att män vill ha lika behandling vid vårdnad av barn kan jämföras med att kvinnor vill ha lika behandling vid att skapa sin karriär och att sitta i hög uppsatta poster i beslutande styrelser.

  Män vill helt enkelt komma familjen närmare medan kvinnan vill bli framgångsrik i arbetslivet. (idag är det tvärtom)

  Det vill säga att om män skall komma in i familjen måste kvinnan kliva åt sidan(kvinnodominerat yrke/barnomsorg/skola). Om kvinnor överhuvudtaget skall kunna positionera starkt på arbetsmarknaden (vad gäller mansdominerade yrken/styrelser) så måste mannen kliva åt sida. Eller hur?

  Men jag tror männen kommer att vinna detta vårdnadskrig, för folk lyssnar mer på männen än vad de lyssnar på en kvinna och hennes problem. Nej jag tycker inte att de är synd kvinnan.

 24. Anno skriver:

  Tycker helt klart att det behövs ett kriscentrum/hem för män.
  Det finns många män som drabbas av diverse saker. Dessa brottsoffer behöver också någonstans att tala och vara.
  Det finns kvinnojourer men inte männsjourer, rätta mig om jag har fel?!

  Men visst skulle det behövas jourer för män. Frågan är om de kommer att nyttjas.

 25. steweb skriver:

  @ Sam,
  Bara en liten detalj… en absolut majoriet av männen sitter inte i några styrelser eller har någon hög position att kliva åt sidan från.
  De flesta av oss kämpar bara på för att få livet att gå ihop idag.

 26. Erik Jämställdhet skriver:

  @ Sam

  Internt i familjen får man lösa det själva, man måste väll kunna diskutera hur man delar upp arbete och barn tid/ansvar i ett förhållande. Men sen när det gäller vårdnad så är det lagstagat att kvinnor bestämmer om en man (om de inte är gifta) får vårdnad och allt det som följer med det. Dessutom finns det en praxis att vid svårigheter omkring vårdnad får kvinnan ensam vårdnad.

  Däremot finns det inget liknande när det gäller arbetsmarknaden. Vad jag vet så finns de ingen strukturell diskriminering på arbetsmarknaden men du kanske vet något jag inte vet.

  Hur menar du med att man ska kliva åt sidan? Är det inte när folk pensioneras eller verksamheter utökas som anställningar öppnas upp? Menar du att folk ska säga upp sig för att kvinnor/män ska få jobbet istället? Förklara gärna.

  Vad bygger du teorin om att folk lyssnar mer på mäns problem än kvinnors? Hela denna tråden och de tidigare i serien handlar ju om motsatsen, alltså att kvinnor får hjälp men inte män.

 27. NinniTokan skriver:

  @ Erik Jämställdhet
  Nu undrar jag vad ni tycker är fel mer konkret?

  Sidan jag länkade till var inte Kungsbacka kommuns utan ett samarbets projekt mellan ett flertal kummuner i västra Sverige.

  Jag tryckte på den länken och missade att det inte var kommunen. Kanske gjorde Pelle samma?
  Kommunen var okej:)

 28. NinniTokan skriver:

  @ Sam

  Det vill säga att om män skall komma in i familjen måste kvinnan kliva åt sidan(kvinnodominerat yrke/barnomsorg/skola). Om kvinnor överhuvudtaget skall kunna positionera starkt på arbetsmarknaden (vad gäller mansdominerade yrken/styrelser) så måste mannen kliva åt sida. Eller hur?

  Jag förstår din tanke, men vi är inte könskollektiv, vi är individer.
  Vem, exakt vem, ska kliva åt sidan? Din moster, du, min man, Kalle, Anna, individer födda på jämt datum?
  Vilka individer ska ska kliva åt sidan=tvingas avstå att göra karriär/välja annat yrkeområde än det individen önskar för att deras personlighet gör att individens val av yrke faller inom ett område där majoriteten har samma kön som individen?

  Hela det här kollektivtänket är galet rent. Kvinnor som individer får inte mer makt för att kvinnor ges räkmaka in i maktens korridorer. Pension, lön osv. delas inte heller ur någon könskollektiv pott. Vad är poängen med kollektivtänket?

  Vad är det som gör att det är viktigt med könsfördelningen på arbetsmarknaden?
  Personligen tycker jag det är helt okej om 100% av civilingenjörer i data är män om det är dessa 100% som är de mest kompetenta individerna.
  Könet fyller liksom ingen funktion i yrket och är därmed totalt ointressant.

  Förklara för mig hur könet påverkar det utförda yrket.
  Förklara för mig de positiva effekterna av jämn könsfördelning.

  Det är ett feministiskt axiom att könsfördelningen är viktig tom avgörande. Jag vill ha förklaring och/eller belägg för det axiomet. För jag anser könet* är oviktigt.

  * Undantag jobb där könet är en merit tex sexsäljare och även förskola, där jag gärna hade sett fler män (och jag har lite idéer om saker som man skulle kunna göra för att yrket skulle lockande lite fler män).

 29. Pelle Billing skriver:

  Erik,

  OK, då förstår jag! Kungsbacka ser riktigt bra ut och är tillagt i inlägget. Bra tips!

 30. Erik Jämställdhet skriver:

  Jag och text alltså :)

  Helt förstårligt att ni missförstog mig

 31. Pelle Billing skriver:

  Nu har jag anmält mitt deltagande till Malmö Stad. Jag har nog begränsat med tid där men känns viktigt att visa upp mitt ansikte och stå för mitt förslag, även om det blir avslag. Troligen kommer beslutet att vara fattat i förväg (eller ”förslag till beslut”).

 32. MR i Sverige skriver:

  Hej, hej!
  Det medborgarförslag jag lämnat in till ”min” ska behandlas på självaste alla hjärtans dag.

  Undrar om möjligheten att lämna medborgarförslag finns i alla kommuner i Sverige. Om man ska tro Wikipedia, så finns inte möjligheten i alla kommuner.

  Faktiskt så la’ jag in en omröstning på min/vår blogg för några timmar sedan; ”Har du lämnat medborgarförslag?”

  Och så är det! ”We CAN do it!”

  Natti, natti och sov gott!

 33. Pelle Billing skriver:

  MR i Sverige,

  Vilken kommun har du skickat till? Så jag kan lägga till i listan ovan.

 34. [...] till om även män ska kunna få hjälp mot våld i hemmet. Kampanjen har följts upp här och här, och fortsättning följer. Självfallet kommer jag att hålla er informerade om hur det går här [...]

Google