Mäns röstande uppmärksammas av BBC

12 januari 2012, av Pelle Billing

I Sverige är den politiska retoriken antingen inriktad på att tilltala alla, eller att tilltala kvinnor. En hel del reformer beskrivs som kvinnovänliga, som ett sätt att motivera dem.

Vill Alliansen sänka skatten? Bra för kvinnor, som får mer kvar i plånboken. Vill oppositionen höja skatten? Bra för kvinnor som arbetar i offentlig sektor.

Vissa partier säger uttalat att det är kvinnliga väljare de framför allt vänder sig till.

Således var det befriande att bli tipsad av Glen Poole från The Men’s Network i Storbritannien, att de nyligen var med på BBC 4 och pratade om The Men’s Vote:

There’s been much political talk recently about attracting the women’s vote. The Tories are said to be losing their traditional strength among women. Labour have been trying to exploit this. It’s the latest episode in a contest for women’s votes visible in the last election, as leaders courted the so-called Mumsnet vote and addressed issues said to concern women in particular.
But what about the male vote? Why is that never talked about in the same way? Do men vote differently to women? Can they be won over by particular language, certain policies and so on? Why don’t parties spend their energy trying to appeal to men? Or do they privately plan how to improve their appeal to male voters, but avoid trumpeting it for fear of alienating women?
[mina markeringar]

Ja, varför är det så populärt att tala om kvinnors röster, men inte mäns? De är ju trots allt lika mycket värda när de räknas ihop.

Är det möjligen så illa att man inte tror att män skräms bort av fokus på kvinnor, men att kvinnor kan skrämmas bort av fokus på män? I så fall har vi ett demokratiskt bekymmer att ta oss an.

Vad tror du detta beror på? Varför fiskar inte politikerna specifikt efter mäns röster, när de gör det med kvinnors? Låt oss höra dina resonemang nedan.

Etiketter:  

62 kommentarer på “Mäns röstande uppmärksammas av BBC”

 1. Matte skriver:

  Hur kan feminism som är så riktat mot ett kön vara så starkt i politiken?

  Enligt media och politik är kvinnor svaga, väna och skyddsvärda medan män ska vara starka, stå pall och klara sig själv?

  Politikerna vill behålla män som förbrukningsvara, om män börjar få tankar på att de som individ ska få hjälp och rättigheter så kanske de slutar offra sig för samhället. Vilket inte är bra för gruppen(samhället).

  De spelar nog på mäns ridderlighet som är djupt rotad att skydda kvinnor, inte lika rotad hos kvinnor att vara ridderliga mot män. Så därför förväntar sig politiker att män ska rösta på dem trots att de bara vänder sig till kvinnor.

  Inte så konstigt egentligen att många ”angra unga män” uppstår om samhället vänder de ryggen.

 2. Men@Work skriver:

  Jag tror förklaringen ligger i synen på kvinnor som politiskt oinsatta, egocentriska, och omedvetna om demokratins och rättsstatens fundament, samtidigt som männen betraktas som insatta och medvetna. Man tror helt enkelt att kvinnor behöver enklare och tydligare budskap för att förstå politik. Kanske är det också så? Där har vi också ett problem. Kvinnor förväntas ta ställning med känslor och män med förnuft. De kvinnocentrerade politiska utspelen kastar förnuftet över bord och appellerar till känslorna.

  Är vi inte försiktiga så kan dessa irrationella politiska utspel förstöra den
  västerländska civilisationen som vi känner den idag, och därmed även vår
  relativa välfärd. Rationalitet, rättssäkerhet och evidensbaserad politik fasas alltså ut och ersätts med relativistiska och kulturmarxistiska dogmer. Mycket farligt, och där har de medvetna kvinnorna ett ansvar att säga ifrån.

  Även vi män måste säga ifrån. Ett rationellt samhälle förutsätter en viss
  sammanhållning och rationalitet. Feminismen går emot detta, och kommer precis som massinvandring utan ansvar att skapa en nedbrytning av hela samhället.
  Kvinnorna och politikerna måste inse att utan män stannar samhället.

  Den dag män inte känner att det finns någon mening i att lägga ner energi
  längre p.g.a att vi är diskriminerade, och samtidigt förväntas finansiera
  kvinnoprojekten, så kommer sönderfallet att accelererar. Den punkten närmar sig med stormsteg.

 3. PabloHoney_4 skriver:

  Eftersom kvinnan är tätt sammankopplad till flera mjuka värderingar och en tydlig offerroll använder sig politiker av dess hävstångseffekt för skapa ett övertag. Kvinnor blir en projiceringsyta för svaghet, som politiker använder som skydd, eller rädsla för kritik. Vid kritik användes retoriska hedersbegrepp som polariserar, för eller emot kvinnor.

  Resultatet av detta är att kvinnor som grupp bibehåller sin del av en gammal hederskultur, som utgör ett omyndigade av kvinnan som människa. Dvs. politiker konserverar uppfattningar som motverkars kvinnors rätt att bli uppfattade som myndiga, enskilda och fritt tänkande individer.

 4. sven skriver:

  Jag tror det beror på att kvinnor har mer kontakt med den skattefinansierade politiska sektorn.Det är betydligt vanligare att kvinnor jobbar i den offentliga sektorn och också utnyttjar dess tjänster.T.ex det är betydligt vanligare att kvinnor utnyttjar sjukvården än män.

 5. h:o skriver:

  Jag tänker högt, men kan det vara så att det i sifomätningarna visat sig att kvinnor i högre utsträckning än män är benägna att ”flytta” sin röst mellan valen medan män håller sig till ett och samma parti under längre tid? Alltså männens röster är lättare att behålla om man en gång fått deras förtroende och kvinnorna måste man tilltala på nytt inför varje val.

  Jag håller nog inte med Matte i analysen att politikerna vill ha/behålla män som förbrukningsvara, men tror att ”ridderligheten” kan spela in, även om det inte är det ordet jag själv skulle välja att beskriva det med. Det som Pelle föreslår redan i sin fråga, att män inte skräms bort av starkt fokus på kvinnofrågor, slår huvudet på spiken. Män förväntas, kanske till och med har krav på sig, att vara intresserade av kvinnofrågor eftersom det anses ekvivalent med jämställdhetsfrågor. Och ha det jämställt vill ju trots allt de flesta av svenskarna.

 6. Jocke skriver:

  Sedan socialdemokraterna började gå bakåt på allvar har jag i många debatter på nätet framfört synpunkten att ett av huvudskälen till detta är att de har blivit allt för kvinnofokuserade och feministiska, samtidigt som de har fört en väldigt hård och fientlig retorik gentemot män. Jag är helt övertygad om att det har påverkat socialdemokratin negativt och jag vet att många andra har framfört liknande åsikter

  Däremot har jag hitintills inte hört en enda politiskt sakkunnig eller journalist öppet våga säga en sådan sak. Istället har man haft tusen andra förslag till varför partiet har backat, men man har över huvud taget inte vågat närma sig det faktum att det delvis är feminismen som har sänkt det socialdemokratiska partiet.

  Men faktum är detta: inga politiker kan i längden strunta i och rent av spotta på 50 procent av sina potentiella väljare och sedan tro att de ska kunna vinna några val och till och med bli statsbärande partier. Det har socialdemokraterna bevisat.

  Nu är bara frågan hur feministiska moderaterna kommer at bli innan de går samma väg som socialdemokraterna. De är redan på god väg. I Sverige behövs ett parti som också talar om män som viktiga och betydelsefulla. Inte enbart som ett problem de få gånger vi nämns som grupp.

 7. Men@Work skriver:

  @Jocke

  Precis. Ingen inom etablissemanget vågar säga att kejsaren är naken. Samtidigt så går sossarnas egna analyser ut på att mer av fel medicin ska göra patienten friskare… Politiska partier som är så intellektuellt ohederliga förtjänar inte att finnas på den politiska kartan. Nu ser vi glädjande nog resultatet, och sossekvinnornas tidigare så arroganta och självsäkra uttalanden av typen Nordkorea har blivit allt tystare.

  Låt oss även visa alliansen att vi män inte längre accepterar den mansfientliga
  retoriken och snacket om kvotering.

 8. Medborgare X skriver:

  Matte!

  Jag håller med dig. Samhället ser män som en förbrukningsvara.

  Makteliten ser män som en förbrukningsvara som tyst ska underställa sig deras påbud och som ska arbeta och betala skatt tills de faller döda ner. Det är män som ska ta risker, göra de farliga arbetsuppgifterna, starta nya företag och se till att staten får in så mycket skattepengar som möjligt. Män genererar ungeför 2/3 av alla skatteintäkter till samhället, men får tillbaka mindre i form av välfärd än vad kvinnor får. I genomsnitt blir varje svensk man besluten på 2 miljoner kronor under sin livstid av samhället. Det motsvarar inkomstskatten för 10-15 års arbete för en vanlig man! Som tack för det så dör män tidigare än kvinnor. Det satsas mindre på sjukvård och omvårdnad av män än vad det gör på kvinnor. Män är överrepresenterade vad gäller självmord, alkoholism och hemlöshet.

  Kort sagt, för makteliten är män en förbrukningsvara! Deras budskap till män är, jobba och håll käft! Pengarna ska gå till makteliten själva och till landets alla kvinnor.

  Kvinnor ser också män som en förbrukningsvara som ska betala för allt de drömmer om och pekar på. Män förväntas vara ridderliga och vara den som uppvaktar kvinnan. Han ska visa sig duglig och generös. När man ser sig omkring är det inte svårt att se alla par där det ständigt är kvinnan som bestämmer var de ska bo (inklusive att han ska renovera och bygga efter hennes krav), när de ska ha barn, vem som ska vara hemma med barnen, vilka de ska umgår med, etc. Om inte mannen underordnar sig så åker han ut och blir då ofta satt på bar backe, med myndigheternas goda minne. Han har ju inte skött sig och lytt kvinnan.

  Det är dags för män att säga nej. Staten och samhället talar bara ett språk. Pengar. Män borde snarast göra allt för att betala så lite skatt som möjligt. Flytta era företag från Sverige. Flytta era inkomster från Sverige. Jobba svart! Allt för att minimera mäns skatteinbetalningar. Varför betala till ett samhälle där män ändå inte är välkomna och där pengarna ändå bara går till andra?

  Och som du säger, det är inte underligt att det blir allt fler unga arga män som vänder samhället ryggen. Fler män borde göra det!

 9. John Nilsson skriver:

  Också girlwriteswhat uppmärksammar män och i synnerhet mansrörelsen. I nedanstående filmklipp från i förrgår (”Angry misogynists!”), talar hon om varför ”Men’s Rights Activists” (MRA’s) är så arga (!), och om varför ”the Men’s Rights Movement” (MRM) är så liten. Några av hennes teser är bland annat att:
  - män är socialt tränade och programmerade att sätta andras behov och rättigheter före sina egna
  - det är socialt stigmatiserat för män att säga ifrån, ”klaga” och be om hjälp
  - eftersom feminismen är så dominerande, kommer all opposition att uppfattas vara ”extrem” i det rådande samhällsklimatet, och att
  - det bara är de män som drabbas allra värst som nu vågar ta bladet från munnen, och att just dessa män därför kommer att vara väldigt arga, eftersom de kommit att förlora så mycket, eller allt (ungefär som män oftare väntar längre än kvinnor med att gå till doktorn tills det är för sent att få adekvat vård…).

  http://www.youtube.com/user/girlwriteswhat?feature=mhee#p/u/0/K9G9AAhlMo4

 10. Lorem Ipsum skriver:

  Tittar man på SCBs statistik rörande valdeltagande i valen 2002-2010 så ser man att skillnaden mellan kvinnors och mäns valdeltagande nästan är konstant tre procent till kvinnornas fördel.

  Vore jag ansvarig för att fiska röster så skulle jag fiska i dammen med tre procent fler fiskar. Men då gäller det att jag agnar med nått välsmakande också. Såsom kvotering, riktade satsningar och pengaregn i största allmänhet.

 11. John Nilsson skriver:

  I Storbritannien finns också sidan ”SAFE – Stop Abuse for Everyone”, där män verkar tas på allvar på ett helt annat sätt än på många av de flesta av de svenska kommunala sidor, där mäns utsatthet inte alls tas upp, eller tas upp på ett mera pliktskyldigt sätt. Tipset kommer via girlwriteswhat och det filmklipp jag hänvisat till ovan. Här är SAFE:s sida om män (”Every man has the right to feel safe”):

  http://www.safe-services.org.uk/men/information-men.html

 12. Lavazza skriver:

  Medborgare X: Mycket bra inlägg.

  Som jag ser det finns det flera möjliga förklaringar. Kanske är kvinnor i högre grad än män marginalväljare, och marginalväljare fjäskas det alltid särskilt för. Kanske röstar kvinnor som ett block för kvinnors bästa, medan män röstar för samällets bästa (enligt vad de anser vara bäst för samhället). Kanske är män med makt, tillsammans med män som inte förstår bättre, tillräckligt många för att mer än väl kompensera för de få kvinnor som inte blockröstar för ”mäns skyldigheter och kvinnors rättigheter”.

  Det enda vi kan veta säkert är att ”The problem with socialism is that soon enough you will run out of other people’s money”.

  Alla stabila och välmående samhällen har blivit det genom ”samhällskontrakt” som den gråa massa av män som utgör samhällets ryggrad (”beta-män”) uppfattar som tillräckligt bra för att de ska investera i samhället. Inget samhälle som aktivt alienerar dessa män kan överleva i längden. Att så ända har varit fallet så länge anser jag har sin grund i den jack pot som upptäckten och extraktionen av fossila bränslen har gett. Effektiv användning av mänskliga resurser har inte ansetts som lika nödvändig, för att hantera interna och externa hot och skapa välstånd.

  En del MRAs går så långt att de hävdar att inget samhälle kan överleva kvinnlig rösträtt framgångsrikt mer än högst ett sekel. Schweiz låter som det säkraste stället.

 13. per hagman skriver:

  ”Ja, varför är det så populärt att tala om kvinnors röster, men inte mäns? De är ju trots allt lika mycket värda när de räknas ihop.”

  – Intressant fråga.

  – Jag tror att detta politiska förhållande bottnar i att män generellt accepterar sin tidigare ”värnpliktsroll” i samhälle , stat och äktenskap.

  — Ett förhållande vi nu jobbar hårt med att förändra.

  Per Hagman

  Och under tiden hävdar jag :

  –Död åt feminismen och det offentliga feministiska genusväldet.

 14. Patrik skriver:

  Jag tror att män är mindre sugna på att betraktas som en egen grupp med egna intressen. Den som politiker som vill nå män specifikt är mer framgångsrik om han/hon talar om ekonomi, brottslighet, försvarsfrågor, trafikfrågor och andra hårda traditionellt manliga ämnen.

 15. Jack skriver:

  ”Varför fiskar inte politikerna specifikt efter mäns röster, när de gör det med kvinnors?”

  Jag ger dem viss förtroende genom följande delförklaring. Förmodligen har de på något sätt märkt att det fungerar bäst.

  Man kan dock undra varför det är så, vilka problem medför det? Hur kan de lösas och vad man kan göra åt det? och när?

 16. Aktivarum skriver:

  Pelle Billing:

  ”Varför fiskar inte politikerna specifikt efter mäns röster, när de gör det med kvinnors?”

  Den frågan är ärligt talat väldigt enkel att besvara. De europeiska politikerna fiskar inte efter INDIVIDER, de fiskar efter LOBBYGRUPPER med pengar och det finns ingen lobbygrupp för MÄN. Det närmaste du kommer en politiskt i Sverige är Sverigedemokraterna! Inte pga att de bryr sig om mansfrågor (de anser andra saker är viktiga) utan pga att de flesta som bryr sig om deras frågor är män och då måste man också lyssna på män. Min poäng är alltså att Sverigedemokraterna kunde samla mer makt än män i allmänhet än MÄN kan samla makt från män i allmänhet. Där är förklaringen till att politikerna kan strunta i mansfrågor.

  Det finns ingen konkurrens att bry sig om.

 17. Jenny Kristiansson skriver:

  h:o #5 & Lorem Ipsum #10 & Aktivarum #16

  Skönt att för en gångs skull ”höra” tydliga och logiska svar.

 18. Jenny Kristiansson skriver:

  Lavazza #12

  Som om män röstar för samhällets bästa. Vilket skämt.

  Schweiz är ett otroligt vackert land, du hade trivts där. Bosätt dig i rätt kanton bara.

 19. Jack skriver:

  Off topic:
  Nyligen gick jag på en dejt med en svensk kvinna. Vi pratade om en skräckfilm. Hon sade att hennes favoritscen var när de skar penis och pung av en man och slängde till hundarna. När vi såg en annan film med några fiskarmän som slängde i fiskar i vattnet efter att ha skurit bort delar av dem så att de inte kunde simma sade hon att hon ville skära penis av männen och slänga dem i vattnet. När hon sovit över och fått blåmärke på överarmen av att ha lagt sin arm under mig anklagade hon mig ”vad har du gjort? Jag ska anmäla”. På skämt förstås.

  Jag reflekterade kring att jag själv inte ansåg att de bästa filmscenerna är där man skär tuttar av kvinnor, heller var det inget jag vill göra (och slänga i vattnet) med kvinnor som skadade djur. Heller skojade jag inte om att falskanmäla henne. Varför var vi så annorlunda?

  Detta är inte den första svenska kvinnan jag träffar som talar på liknande sätt. Det skulle kunna vara jag som på något sätt väcker dessa ideer hos dem, men jag tror inte det är till betydande del.

  De teman som dyker upp i kvinnors huvuden, på skämt, är att skära penisar av män och falskanmäla. Hysteriskt roligt eller inte. Var det så för 30 år sedan när man dejtade eller är det så kvinnor blivit påverkade av radikalfeminismen i samhälle och media? Själv anser jag att dessa ider som dyker upp i kvinnor fungerar i radikalfeminismen syfte, dvs att minska attraktionen mellan män och kvinnor. Pratade kvinnor om sådant här, att skära penisar, för 30-40 år sedan också?

 20. Mattias skriver:

  Jack,

  vad sade du då? Till henne? När hon sade att hon tyckte det var den bästa delen av filmen?

 21. Aktivarum skriver:

  Jenny K:

  ”Skönt att för en gångs skull “höra” tydliga och logiska svar.”

  Visst är det, återstår bara att se hur lång tid det tar innan det skapas en lobbygrupp för MÄN, och eftersom jag pratar om majoriteten Sverige/Europa alltså för vita män.

  Fast då skall man komma ihåg att sådana grupper motarbetas både i skolan, i media och i politiken. Antingen så blir de attackerade eller så blir de förlöjligade som här.

  http://www.youtube.com/watch?v=y36EfNcwyuc

  Observera att media berättar det finns 9 olika grupper för kvinnor på campus. De är direkt negativa till att det finns fler än NOLL grupper för män på samma campus. Lägg till detta att alla våra politiska partier har kvinnoförbund.

  Hur många har mansförbund?

  *här hörs syrsor*

 22. Jack skriver:

  Mattias,

  Minns faktiskt inte riktigt. Tror jag lyssnade mer, hon nämnde också den värsta scenen enligt henne, inte sämsta, men mest obehagliga, en där en kvinna blev uppsprättad.

 23. Urban skriver:

  Det pratas ju ständigt om att kvinnor tänker på helheten men det verkar ju snarare vara tvärtom: det är män som tänker på helheten då kvinnor i våra lagstiftande församlingar enbart ser till sina behov och struntar i män. Det går liksom inte att läsa en kvinnlig politikers inlägg i någon enda debatt utan att det genast mals på om kvinnor, kvinnor, kvinnor..

  Fördelen med detta – jag anser ju att män ska börja dra nytta av feministiskt tänkande och inte bara sitta och gnälla – är att egoismen accepteras som norm, dvs. vi behöver inte ens längre låtsas att vi tänker på alla andra utom oss själva. Det innebär att feminismen driver fram den klassiska liberalismens idéer om att man äger sig själv, det man producerar och rätten att söka sin egen lycka utan att göras till redskap för någon annans agenda. Feminismen gör just detta, dock på ett antijämställdistiskt vis då man inte vill ta ansvar för frigörelsen hela vägen och notan för kalaset hela tiden skickas iväg till kollektivet män. Just detta måste män se och förstå för att sluta betala notan och/eller ställa motkrav.

  Feminismen har tillintetgjort den självuppoffrande moralen, snudd på gjort den till statskonst och det tackar jag för. Vad som återstår för män är att göra just precis samma sak och sluta se sig själv som någon slags förbrukningsbar kassakossa för staten och kvinnorna. Det innebär att ridderlighet, gentlemannskap, idéer om en”riktig man” bör slängas på soptippen och ett ny-, mer egocentrerat tänkande måste mejslas fram utifrån de gamla 1700-talsidéerna av liberalt snitt.

 24. leifer skriver:

  Känns som en medial grej detta också. För media är det ointressant vad the ”common man” tycker och tänker.

  Inom politiken är det just nu ett gullande om kvinnor som sagt, för Moderaterna är det uppenbarligen nåt man tror kan avgöra valet. Männens röster räknar man med att få ändå.

  För väntern kan det istället handlar om att värna sin viktigaste väljargrupp, då ju fler kvinnor än män brukar rösta vänster.

 25. Jenny Kristiansson skriver:

  #8 Medborgare X

  ”Makteliten ser män som en förbrukningsvara som tyst ska underställa sig deras påbud och som ska arbeta och betala skatt tills de faller döda ner. Det är män som ska ta risker, göra de farliga arbetsuppgifterna, starta nya företag och se till att staten får in så mycket skattepengar som möjligt. Män genererar ungeför 2/3 av alla skatteintäkter till samhället, men får tillbaka mindre i form av välfärd än vad kvinnor får. I genomsnitt blir varje svensk man besluten på 2 miljoner kronor under sin livstid av samhället. Det motsvarar inkomstskatten för 10-15 års arbete för en vanlig man! Som tack för det så dör män tidigare än kvinnor. Det satsas mindre på sjukvård och omvårdnad av män än vad det gör på kvinnor. Män är överrepresenterade vad gäller självmord, alkoholism och hemlöshet.”

  Jag önskar också att män jobbade mindre. Män verkar inte må bra av att jobba så mycket. En kvinna som jobbade många år med döende patienter skrev ner denna lista:

  http://www.inspirationandchai.com/Regrets-of-the-Dying.html

  Punkt nummer två är vad jag syftar på.

  Jag vet inte om du såg SVT:s program på samma tema, ”Himlen kan vänta”? I alla fall det handlade om en grupp människor med dödliga sjukdomar och vad jag minns så sa nästan alla att jobbet som förut varit så viktigt för dem helt förlorade sitt värde.

  Män borde kanske börja fundera på att ta jobb som möjliggör deltidsarbete. Ta ut mer pappaledighet osv. Kanske hade alkoholism, självmord och för tidig död bland män minskat då? Hade män gjort detta hade samhället varit tvunget att anpassa sig därefter, men jag tror förändringen måste komma från männen själva. Helt klart har kvinnor också ett ansvar här genom att välja män som ser det som en självklarhet att ta ut lika mycket pappaledighet som mamman. På så sätt hade ju på lång sikt män som arbetade ihjäl sig raderats ut, eller rättare sagt beteendet hade raderats ut. För det är helt enkelt inte rätt att männen ska ta hela arbetsbördan själva och själva hålla upp välfärden. Hade män tagit ut mer pappaledighet hade också kvinnor varit tvungna att jobba mer. Dessutom hade stan blivit full med pappalediga pappor som gick runt och fikade och konsumerade och då jäklar hade en massa kampanjer riktats till män också. Också från politiskt håll eftersom politikerna gillar stora företag som producerar mycket. Produkter och tjänster som papporna sedan hade konsumerat.

  Hade män sökt mer medicinskt vård hade läkemedelsföretagen fått upp ögonen för detta och börjat utveckla vården för män, för det hela styrs bara av pengar. Kvinnor har inte mer rätt till sjukvård än män, men det är bara det att kvinnor lägger mer pengar på sjukvård och hälsa alltså satsats det mer på kvinnor. Det är den krassa sanningen. Hade män tagit sin hälsa på allvar och kanske inte tillåtit sig själva att få en massa ”trivselkilon” och försökt ha ett normalt blodtryck hade andra också tagit det på allvar. Och ännu mer om männen köpt en massa tjänster som gagnade deras hälsa och välbefinnande.

  ”Kvinnor ser också män som en förbrukningsvara som ska betala för allt de drömmer om och pekar på.”

  Män ser också sig själva som förbrukningsvara. Kanske mer än vad kvinnor gör. För många kvinnor vill faktiskt inte att deras män arbetar ihjäl sig. En del kvinnor drömmer faktiskt bara om att ha en man. Nu talar jag om normala kvinnor inte om ondskefulla feminister.

  ”Män förväntas vara ridderliga och vara den som uppvaktar kvinnan. Han ska visa sig duglig och generös. När man ser sig omkring är det inte svårt att se alla par där det ständigt är kvinnan som bestämmer var de ska bo (inklusive att han ska renovera och bygga efter hennes krav), när de ska ha barn, vem som ska vara hemma med barnen, vilka de ska umgår med, etc. Om inte mannen underordnar sig så åker han ut och blir då ofta satt på bar backe, med myndigheternas goda minne. Han har ju inte skött sig och lytt kvinnan.”

  Jag känner många par där kvinnan flyttat med mannen när han fått ett nytt jobb på annan ort. Och jag känner också många par där kvinnan tagit huvudansvaret för hem och barn för att underlätta för mannen så han kan göra karriär. Vilket kvinnorna senare i livet har fått ångra. Men ja ok, där ligger ansvaret på kvinnorna att inte vara så korkade och självuppoffrande.

  ”Det är dags för män att säga nej. Staten och samhället talar bara ett språk. Pengar. Män borde snarast göra allt för att betala så lite skatt som möjligt. Flytta era företag från Sverige. Flytta era inkomster från Sverige. Jobba svart! Allt för att minimera mäns skatteinbetalningar. Varför betala till ett samhälle där män ändå inte är välkomna och där pengarna ändå bara går till andra?”

  Som sagt, jag är också för en förändring, men kanske inte lika drastisk som din. Det finns mycket män kan göra för att förbättra sin livskvalité och sin tillvaro på.

  ”Och som du säger, det är inte underligt att det blir allt fler unga arga män som vänder samhället ryggen. Fler män borde göra det!”

  Unga arga män som röstar på Sverigedemokraterna? Eller vart tar de vägen?

 26. Fredrik skriver:

  Jack

  Det där är sjukt, jag har noterat liknande beteende hos många kvinnor, inte direkta uttalanden men det märks väl ändå. Vuxna kvinnor som njuter av när mäns könsorgan skadas på film eller när de på greys anatomy pratar om att det är ”varje kvinnas dröm” att skära penisen av sin man. Det är en form av empatilöshet och det är svårt att se hur vuxna människor vill vara kvar i den. När man tittar på det utifrån ser det ut som något slags rättfärdigande av kvinnan som överlägsen varelse (från deras sida). Kvinnan ska i huvudet på sådana kvinnor ha rätt att vara både offer och förövare, de bottnar i att de är offer, så därför ska de ha rätt att vara förövare och utdela ett straff som är mycket grymmare än ”gärningen” de själva utsatts för (eventuellt bara i tanken).

  Jag minns på högstadiet när vi spelade brännboll och en kille i klassen sa att han ville slå pungen av en manlig lärare och att han brukar tänka på det när han slår typ, varpå vår kvinnliga gymnastiklärare skrattade till och agerade därefter som om det inte var något med det (även om hon själv inte kunde känna empati eller att det var olämpligt trodde man då att hon i alla fall skulle stå upp för lärarkåren eller försöka hålla någon slags mask gentemot eleverna). Ett annat tillfälle satt jag med några tjejer och tittade på en visning av ”extremfilm”, ett klipp som visades var ett kastrationsklipp, man kunde se någon slags perverterad njutning i 2/3 tjejer som var där, dom tittade på varandra i förståelse, sedan under kastrationsscenen satt en av dom och tittade på mig för att se om jag tog illa vid mig, som om hon hade överläge. En av de närvarande tjejerna agerade dock mänskligt. Men ja, det finns klart empatistörda kvinnor (i olika grad, kanske är vissa bara omoraliska i tanken eller något sådant) .

  Det hela (offerroll, rätt till att vara förövare) verkar ju hejas på av samhället på olika sätt också.

  Om man ska jämföra två tv-serier som är populära bland kvinnor, sex and the city och greys anatomy så kan man (utifrån det jag sett) se hur de skiljer sig i budskap till de kvinnliga tittarna. Kvinnorna i sex and the city må vara sexistiska på många sätt, eventuellt grymma mot män, men det är så dom är som karaktärer och det rättfärdigas inte i jättehög grad. I greys anatomy är det som att killarna bara är en yta varpå kvinnorna kan projicera barnsliga former av kärlek och hat, serien erbjuder en perverterad ”safe zone” där kvinnan alltid har rätt och mannen bara blir en form som ska ta emot kvinnornas meddelanden. De tillåts eventuellt ha styrka och vara manliga när de agerar beskyddare för kvinnorna mot andra män, eller agerar ut ”kvinnliga budskap”. Jag har sett betydligt mer av sex and the city än jag sett greys, men det jag har sett av greys har fått mig att må illa, serien verkar vara direkt omoralisk i budskapet.

  Angående tjejen som pratar sådär som du beskriver, om att kastrera män eller anmäla dig för våldtäkt så kan du ju se det som tydliga tecken på vad som försigår i skallen på henne, det är som Katherine K Young och Paul Nathanson skriver i böckerna om misandri, det är få kvinnor som skulle kastrera en man i praktiken, men kvinnor fortsätter göra det mentalt utan att se några problem med det, i media och olika kulturyttringar. Vidare minns jag att jag läste på a shrink for men att människor ofta tidigt ger ifrån sig signaler om hur de kommer att bete sig i framtida relationer, det är något jag tycker stämmer från personliga erfarenheter också.

 27. per hagman skriver:

  Att /Jenny Kristiansson.

  Jag har svårt se vad som är dina egna kommentarer eller vad som kan tänka vara citat och sammanhangen mellan dessa.

  kan du redigera din text så att även vi med LIX på 100% kan förstå dina kommentarer ?

  Per Hagman

 28. Jenny Kristiansson skriver:

  Per Hagman

  Vad är LIX?

 29. Jenny Kristiansson skriver:

  Aktivarum #21

  Har inte läst Warren Farrells bok. Men det han säger i videoklippet håller jag med om till 100%. Han uttrycker väldigt bra mina tankar.

 30. Jenny Kristiansson skriver:

  Fredrik

  Jag har suttit och sett ”Jägarna 1″ med ett gäng killar som skrattade och applåderade åt våldtäktsscenen. Ska jag vara ärlig så har jag bara slutat bry mig om sådant. Man kan välja bort de man inte vill umgås med.

 31. leifer skriver:

  Jenny, tror du är inne på problemet. Du menar att kvinnor inte ska ta rollen som hemmafru etc, utan istället jobba heltid.
  Män ska satsa mindre på karriärer?

  Men jag får ändå inte ihop vad du menar. För män är det också så att det är svårt att bilda familj och skaffa barn utan att ta den tradionella mansrollen. Jag undrar hur du menar det ska gå till annars.

 32. per hagman skriver:

  Att Fredrik.

  Många kvinnors dröm är att äga en stark skön varm penis som har förmågan att befrukta.

  De flesta kvinnor drömmer om att äga båda könen samtidigt.

  Här kommer en del kvinnors historiska svartsjuka in.

  ( märk skillnaden mellan längtan / avund och svartsjuka )

  Medans den normala kvinnan njuter av samvaron med mannens penis och eventuellt känner en stänk till avund så utvecklar den otypiska kvinnan en …svartsjuka.

  Per Hagman

 33. Jenny Kristiansson skriver:

  leifer

  Varför är det svårt för män att bilda familj utan att ta den traditionella mansrollen? (Jag menar detta som en uppriktig fråga)

 34. Jenny Kristiansson skriver:

  Per Hagman

  -Ok, jag har läst på om LIX.

  -Däremot kan jag inte lova någon förbättring.

  -Jag skulle ha svårt för att skriva som du gör.

  -En massa påståenden utan några förklaringar.

 35. leifer skriver:

  Jenny, handlar inte bara om att bilda familj, utan också att behålla den!

  Idag kan man väl säga att heltidsjobb är norm för både män och kvinnor, men det är extra så för män. Och ju mer karriär en man gör (mer pengar och status), desto attraktivare är han för kvinnor.

  Men grundsvaret på din fråga är att kvinnor har huvudmakten över reproduktionen (allt som handlar om barn). Detta vill jag förändra så att det blir lika där. Det skulle frigöra både män och kvinnor.

  En man är alltså intenting utan ett jobb, det är hans huvud-identitet. För kvinnan är det istället barnen som är hennes huvudidentitet (notera att en småbarnsmamma alltid pratar om ”sina” barn). Dessa normer påverkar oss vare sig vi vill eller inte, även om vetskap om dom gör det lite lättare. En kvinna är alltså motsvarande ingenting utan sina barn. Därför är det enormt traumatiskt för kvinnor att skiljas från sina barn, och för män att förlora sitt jobb. Detta är alltså en generalisering om könsroller. Givet mår män dåligt också av att förlora kontakten med sina barn eller en kvinna att förlora sitt jobb (och givetvis ska barnen normalt ha tillgång till båda sina föräldrar).

  I mansrollen ingår också då manligt beteende att vara just manlig. Att vara drivande, betalande, självsäker, bestämmande etc. Även detta är nåt som når mer framgång i att bilda familj (allt annat lika), än en man som inte kan eller vill ha detta beteende.

 36. Backlash skriver:

  Jenny: Därför att män som inte uppfyller den traditionella mansrollen har svårare att hitta en kvinna som vill bilda familj

 37. Fredrik skriver:

  Jenny

  Skillnaden, vill jag hävda, är att den typen av beteende som du pratar om motarbetas kraftigt. Om killarna skrattade åt det där offentligt, i en skolmiljö, så skulle det ske någon motåtgärd, läraren skulle skälla ut dom, samtliga elever skulle kolla dömande på dom. Om en tjej skrattade åt en kastrationsscen är det tänkbart att läraren nästan skulle möta hennes skratt med förståelse, och att klassen inte skulle reagera nämnvärt åt det. Jag lägger ut det som ett scenario, jag kan se framför mig att det skulle kunna hända. Kastrationsgrejen var lite hemsk liksom, men vi kan ha förståelse för att kvinnor, som de offer de är, har behov av att få skratta ut lite. Med män som skrattar åt ett mindre allvarligt brott (våldtäkt i det här fallet) kommer en kollektiv våg av tillrättavisande och hat.

  Jag lägger bara upp de här tankarna utan att hävda på att det är verkliga scenarion. Så får man avgöra själv vad man tror och inte tror.

  Ett genuint exempel, från universitetet, är när en kille berättade om sin praktikplats, han hade varit kurator på sjukhus, han berättade att han inledningsvis hade varit skeptisk till män som bröt ihop och började gråta, att han tänkte ”men ryck upp dig för fan”, men att han sedan hade ”förstått” att det inte var ett rimligt förhållningssätt. Han kom därefter att berätta om vad det var för slags patienter han var med och behandlade, det var bland annat män som blivit opererade för prostatacancer, vissa som aldrig mer skulle kunna ha sex, när han nämnde det var det åtminstone en, kanske ett par, tjejer som skrattade till, inte nervöst utan skratt åt situationen. Inga synbara reaktioner på skrattet, läraren markerade inte något.

  Det jag vill komma åt är att de här yttringarna leder till mentala förhållningssätt som kan försämra samhället också. Jag googlade nyss att ett avsnitt av greys anatomy sågs av 16 miljoner människor. Jag kan inte säga något om serien i sin helthet, men det saknar ju inte betydelse hur budskap läggs ut och hur de kommenteras på i media och i offentligheten.

  En vidare tanke är att feminister har försökt städa undan kvinnofientliga uttryck medan mansfientliga uttryck snarare hyllas. Det kan ta sig de mest bisarra former, jag har läst feministiska texter där de hyllar en film som hostel 2, argumenten är att de kvinnor som lockas av penisar (som symbol och riktiga sådana) dör i filmen, de straffas för att de är svaga för män En av kvinnorna slaktas (efter vad jag läst) med lie i en som scen beskrivs som blodig och erotisk, men anledningen till att filmen är ”feministisk” sägs vara att den kvinna som förhåller sig kall till penis överlever filmen och avslutar det hela med att klippa av könsorganet på en man.

  Det finns naturligtvis hur många exempel som helst, det handlar om olika nivåer, man väljer själv hur allvarligt man tycker det är osv, men jag kan personligen säga att jag mår illa av kvinnor som inte uppfattar liknande drag hos sig själv, det tyder på att de anammat PK-städningen som feminister sysslar med, men att de saknar reflekterande förhållningssätt, medmänsklighet och moral till att tänka och känna något utöver det.

  När jag skrev den här texten tänkte jag på hur bisarrt det är att skriva den, att det finns så korkade och opportunistiska människor på höga positioner i media och på andra ställen, det känns nästan så infantilt att det inte kan vara på riktigt, men det är ju bara att titta på Sverige, nyligen, och Scum-debatten. Det är alltså på riktigt att vuxna människor sitter och intar attityder och förhållningssätt som är perversa, rent omoraliska och tycker sig kunna försvara dessa utifrån sina ideologiska övertygelser.

 38. Fredrik skriver:

  Per

  Ja, är det lite Freud? Jag vet inte om jag tror på penis-avundet direkt, jag har ingen åsikt om det, men att det finns en pervers ådra i kulturen, en ådra som delvis underhålls av feminister och tar sig bisarra uttryck kan vem som helst observera.

  Ett tillägg som inte direkt hör till det här:

  http://www.youtube.com/watch?v=bYvugeJBqHA

  Hoppa in till 1.00.18 och lyssna till Kajsa Ekis Ekmans syn på män. Eller kolla på hela debatten, jag kan rekommendera det. Ekmans sätt att argumentera är manipulativ och falsk på så många ställen att klippet kan användas som vaccin mot dumhet, det är fascinerande att se hur hon sitter och upprätthåller en ideologiskt smittad argumentation i över en timme och själv verkar övertygad. Sedan kan man tycka olika om prostitutionen i sig.

 39. per hagman skriver:

  Att / Jenny.

  Om du analyserar din text enligt LIX metoden blir analysens resultat för din kommentar 37 LIX poäng vilket även boken En världsomsegling under havet kommer att ha.

  Min kommentar blir enligt LIX analys 22 LIX poäng.

  Det jag skriver är ej påståenden utan mina meningar.

  Per Hagman

 40. Jenny Kristiansson skriver:

  Per Hagman

  Kan du inte ”LIXA” till allas kommentarer så ser vi vem som har skrivit den bästa kommentaren enligt LIX metoden. Vinnaren får ära och heder i all oändlighet.

  Jag gillar dock att du tog dig tiden, det är typiskt såndant som jag också kan nörda in på.

 41. Jenny Kristiansson skriver:

  leifer

  Jag förstår exakt vad du menar, exakt. Men det är ju just det jag skulle vilja var annorlunda och säkert du också. En mans hela identitet ska väl inte ligga i hans jobb? För då blir det som du skriver, total katastrof om han mister det. Och män som jobbar mycket kommer säkerligen också att förlora chansen att umgås med nära och kära. Jag menar att både kvinnor och män måste ändra sin uppfattning om vad som är manligt och hur en man ska vara. Det var därför jag också skrev att kvinnor måste börja välja män som inte satsar liv och lem på karriär och jobb. Kanske kan män få större rörlighet på det viset? Tänk om det finns män som vill stanna hemma med sina barn, men som helt enkelt inte gör det för de vet att det inte är deras roll att göra så. Det är tragiskt.

  Om män börjar kräva att få ta ut lika mycket pappaledighet som mammorna och också går ner till deltid så länge barnen är små så kommer folk att förstå med tiden. Och det kommer att ses som en självklarhet. För egentligen är det en självklarhet. För varför skaffar man barn om man sen inte umgås med dem? Varför skaffa barn och låta samhället uppfostra dem, eller ge den möjligheten enbart till mammorna?

  På så vis ”förlorar” kvinnorna huvudmakten över reproduktionen. För det är lika tragiskt med kvinnor som utplånar sig själva pga. barnen.

  Helt klart spelar biologi in, men om vi människor hela tiden går tillbaka till biologin hur ska vi då någonsin kunna komma vidare? Och uppenbarligen mår män inte bra som det är nu.

 42. Sofia skriver:

  1) Tja, det var ca 80 000 fler kvinnor än män som röstade i riksdagsvalet 2010 http://www.val.se/val/val2010/alkon/R/rike/alderkon.html

  2 a) Vidare så är det väl så att Moderaterna och centern har en stark manlig övervikt, och då kanske övriga partier riktar in sig på ”kvinnfrågor” som miljö, HBT och offentlig sektor.

  2 b) Att moderaterna gärna skjuter in sig på kvinnor är kanske för att de redan har männen i säcken – män röstar för skattesänkningar utan att behöva övertygas om det (kanske män statistiskt sett tror mindre på offentlig sektor än kvinnor?), kvinnor kanske statistiskt sett är lite mer svårflörtade och behöver bli påminda om den egna nyttan, istället för att tänka på dumma saker som skattefinansierad sjuk- och äldrevård och sånt (som ju en stor andel kvinnor är anställda inom)

  bara några funderingar

 43. per hagman skriver:

  Att / Jenny Kristiansson.

  – Lol .. du Jenny.

  — Vill du att jag skall skapa en ny form av feministernas.. Hall Of Blame.

  Per Hagman

 44. Jenny Kristiansson skriver:

  Fredrik

  Din kurskamrats första reaktion på män som bröt ihop och grät var: ”Men ryck upp dig för fan.” Och han var ändå man. Tjejernas reaktion var givetvis motbjudande också.

  Jag tycker det är innerligt sorgligt att mäns känslor bemöts på det viset. Men det verkar ju som om fler och fler män vaknat upp och börjat på arbetet med att städa bort sådana mansfientliga attityder.

  Och vad gäller SCUM manifestet. Jag läste på om Solanas, såg också en film för några år sedan med Lili Taylor i huvudrollen ”I shot Andy Warhol”. Och helt ärligt, hon var ju galen. Riktigt galen, inte på ett charmigt vis utan på ett obehagligt vis. Hennes personlighet verkar ha varit väldigt splittrad, dessutom verkar hon ha manipulerat sin egen livshistoria. Och varför överhuvudtaget framhäva en galning? Visst alla är vi säkert lite galna på olika vis, men de flesta av oss försöker inte skjuta ihjäl folk. Ingen kommer någonsin att sätta upp Anders Behring Breiviks liv på teater, aldrig någonsin. Så varför Solanas? Men jag kan kanske inte avgöra vad som är galen på ett okej vis och vad som är galen på ett icke okej vis. Eller så borde konsten vara fri? Men egentligen inte kan man tycka.

  Arrrhhh Per Hagman hänger du med? Hahaha ta fram din LIX räknemetod, mitt avslut behöver stramas upp.

 45. MIcke skriver:

  Jag har slutat rösta på partier som S och V just för att dom har för stor fokus på kvinnor, faktisk alla mina manliga kompisar har gjort det. Jag är övertygad om att det är därför det gick åt helvetet för S i senaste valet. Vem fan vill rösta på ett mansfientligt fittparti?

 46. Fredrik skriver:

  Jenny

  Ja, dumhet har ju inget med kön att göra, det hat som jag beskrev i kulturen uppehålls av både män och kvinnor, jag tycker lika illa om dem, men på lite olika sätt. Männen som håller på så är uppenbart de största förlorarna i det hela, det på grund av att dom inte utgår från sina egna behov, de lägger sig i armarna på kvinnor som har sådana åsikter och tror att allt är bra sen. Samtidigt hånar de andra män för att upprätthålla sin lögn. Mycket verkar ligga i det sociala livet också, när kulturellt ”hat” sprids på olika sätt och det får acceptans hos delar av befolkningen av olika anledningar, så blir det sociala livet sedan en ”bassäng” där det sprids och normaliseras, till det kommer folks rädsla för auktoriteter och att ta sitt ansvar gentemot sociala grupper och det skapas låsningar, eller idiotiskt medhåll.

  På vilket sätt menar du att Solanas manipulerat sin livshistoria? Ja, konsten ska ju vara fri, i det fallet handlade det ju om att det var en skolföreställning, som du redan vet. Angående vad som är okej och inte så verkar det som feminister använder ”känsla” för att legitimera deras förhållningssätt mot Solanas. Författare gestaltar scener med henne där de undrar: hade hon gråtit? I fall som Breivik läggs ju fokus på hans planering av dåden, hans ”iskyla”, hans ”rationalitet” i dådet osv. Detta trots att det antagligen går att hitta likheter mellan dem, övergrepp i barndom, ett hat mot en viss grupp av människor, planering bakom de dåd de utfört, vad dåden ska leda till osv. Det verkar vara lite av en blind fläck i kulturen fortfarande när man börjar prata om kvinnor och känsla. Vidrig ”rationalitet” är mer synlig efter efter WW2 och alla historier om psykopater. Giftiga känslor i mix med övertygelser och behov kan ju dock vara väldigt obehagliga saker. Till det har man extrema symboler som: kvinna = känsla; man = förnuft

 47. leifer skriver:

  Micke

  Ja det är märkligt vad vilsen vänstern är, för att dom själva skulle kunna komma fram till att dom är för mansfientliga finns inte på kartan. Överhuvudtaget har man enormt svårt att inse sina egna brister, det är alltid ”dom andra” som det är fel på.

  Dock går det bra för miljöpartiet, även om dom inte alltid har varit vänster i sina frågor. Feministiska är dom i alla fall.

  Alliansen tycks ju som sagt få männens röster trots att man numera är rätt feministisk i sin politik. Så på det sätt är kanske moderaternas taktik den rätta.

 48. per hagman skriver:

  Enligt feministerna själva har dessa under århundraden fört en kamp för sina behov av / om ett jämlikt samhälle. där de feministiska rötterna fanns / skapades under 1700 talet och även dessförinnan.
  Vissa feminister hävdar tom att denna jämlikhetskamp har varit redan från vikingatiden.

  — Märkligt att feministerna anser att deras kamp står stilla trots hundratals år av kamp.

  Inte ens de senaste 20 årens misandri i form av Hall Of Blame , företrädesvis i aftonbladet , har eg inte skapat någon förändring till det bättre anser feministerna själva.

  — Finns det anledning att uppfatta feministerna som något …improduktiva?

  Per Hagman

 49. FumikoFem skriver:

  ”Ja, varför är det så populärt att tala om kvinnors röster, men inte mäns? De är ju trots allt lika mycket värda när de räknas ihop.”

  För att partier alltid har talat till män som ansetts vara familjens överhuvud. Det är underförstått att än idag vänder partier sig till män och har bara senaste åren börjat att även vända sig mer till specifikt kvinnor. Men inte till män eftersom dom redan gör det.

 50. Aktivarum skriver:

  Fumikofem:

  Partier vänder sig inte alls till män idag (undantaget minoritetsmän som kan ingå i en annan egen grupp) Vad vi pratar om är att partier vänder sig till enbart kvinnor, inte att partier vänder sig till först män och sedan kvinnor.

  Anledningen till detta är att partier vänder sig till organisationer och det finns ingen sådan för män där kvinnor inte får vara. Kvinnor kan vara chefer för våra politiska partier men män kan inte vara chefer för kvinnoförbunden.

  I videon ovan klagade/förlöjligade folk att det skulle skapas en mansförening på campus (sedvanliga Apex Fallacy, inte behöver du nån organisation lilla vän, en helt ANNAN MAN har ju fått nobelpriset)

  Det fanns NIO kvinnoorganisationer
  Noll mansorganisationer

  Och de tyckte en var en för mycket.

 51. FumikoFem skriver:

  Aktivarum:

  Det är din åsikt. Partier behöver inte uttryckligen säga att dom vänder sig till män för det är underförstått. Det kallas mannen som norm.

  ”Anledningen till detta är att partier vänder sig till organisationer och det finns ingen sådan för män där kvinnor inte får vara. Kvinnor kan vara chefer för våra politiska partier men män kan inte vara chefer för kvinnoförbunden.”

  Du hoppar fram utan att ha minsta förståelse för kontext och historia. Att kvinnoförbund har behövts och än idag behövs är för att frågor som berör specifikt kvinnor inte har uppmärksammats förr, och än idag inte görs det inom alla partier.

  Detta är lätt att ge exempel till: Hur många specifikt heterosexuella rörelser eller förbund känner du till? Dom som finns handlar om HBTQ. Och det är inte för att ingen talar till heterosexuella. Utan för att dom talas det framför allt till.

 52. Torstensson skriver:

  Urban

  ”Feminismen har tillintetgjort den självuppoffrande moralen, snudd på gjort den till statskonst och det tackar jag för. Vad som återstår för män är att göra just precis samma sak och sluta se sig själv som någon slags förbrukningsbar kassakossa för staten och kvinnorna. Det innebär att ridderlighet, gentlemannskap, idéer om en”riktig man” bör slängas på soptippen och ett ny-, mer egocentrerat tänkande måste mejslas fram utifrån de gamla 1700-talsidéerna av liberalt snitt. ”

  Gillar mycket av det du skriver. Problemet med det du vill är att kvinnan har ett högre sexuellt värde än mannen eftersom män tittar på skönhet och kvinnor på resultat. Om män blir mer egoistiska och slutar leka riddare och sluta låta sig styras av sexualitet så måste det finnas någon effekt som gör att detta vill nås. De flesta män som är hetero vill ju ha en partner och har inte tid att vara en politisk bög som jag. Dom vet att om dom når en viss position så får de lättare en partner och har inte tid att invänta en kulturrevolution från andra män som dels är alltmer outbildade och väldigt ridderliga. Män hjälper inte varanda att tex hålla priset på sex uppe såsom kvinnor gör, detta är vi hårdkodade inom. För att minska ”priset” på sex så måste det finnas fler kvinnor i Sverige än vad det finns idag.

  Sverige tar emot mestadels män för att skapa en underklass som röstar på dom eftersom arbetarklassen började försvinna redan under Palmes tid. Detta fattade Palme och han fattade då att det behövdes en ny underklass med privilegier. Därför har Sverige haft en i förhållande till andra länder extrem invandring. Men det är inte invandringen som jag har problem med som ni vet, det är den snedfördelade invandrigen av män som skapar problem för män redan i Sverige.

  Jag misstänker också att många feminister vill att det just ska vara invandrarmän som kommer in i Sverige, inte kvinnor. Detta för att priset på sex för män i Sverige ska hållas högt. Åtminstone så blir effekten detta. Just därför är det mestadels män och inte kvinnor som röstar på SD.

  Män har reagerat genom att ”importera” thailändska fruar i mycket stor omfattning och män har reagerat genom att rösta på SD. Jag är helt övertygad om att de män som röstar på Sverigedemokraterna gör det ur ett sexuellt perspektiv. Det sexuella perspektivet är ALLT. Allt från hu rmänniskan tänker och hur han/hon handlar och interagerar mot andra. När jag betalar något i kassan till en expedit så är det första jag gör ett bedömande hur vacker kvinnan är, hon blir bemött utefter detta om jag inte är noga med hur jag agerar. Likaså kan alla män som inte tror på detta börja fundera på hur de beter sig när de ser en avcker kvinna vid en hållplats. Dina fötter vill gärna ställa sig i riktning mot henne. Varför?

  Mindre kvinnor än män har alltid och kommer alltid vara en krutdurk i alla samhällen där det finns alla krav på mänskliga rättigheter inbakat. Om Sverige hade haft en mer jämställd invandring avseende på kön och börjat försöka få hit fler invandrarkvinnor som har flyktingstatus så är jag övertygad om att SD hade förlorat röster.

  Detta gäller från makro till micro. Titta på städer som har haft stor andel värnpliktiga. Killarna som redan bor i den staden hamnar i bråk med lumparkillarna eftersom det blir en ojämn fördelning mellan män och kvinnor i sådana städer. Kvinnor i sådana städer tjänar starkt på att det finns fler män än kvinnor.

  Att göra som partierna gör nu, en omfattande invandring av män samtidigt som de män som redan finns i lnadet diskrimineras är att spela Sverigedemokraterna rätt i händerna. Eller ännu värre nazisterna.

 53. leifer skriver:

  #51
  ”Det är underförstått att än idag vänder partier sig till män ”

  Ursäkta men det var verkligen bullshit på ren svenska, eller feministisk rappakalja om man så vill (utan att vara intresserad av att gå in i en diskussion med en radikal feminist).

 54. leifer skriver:

  Torstensson

  Ja ett alternativ till ”politisk bög” är ju ”importfru”. Och nånting har hänt här för var och varannan på mitt jobb har en importfru från asien. Det kanske inte är karriärmän direkt förvisso eller höga chefer. Och feminismen är ful här tycker jag då man inte slåss för asiatiska kvinnor. Dom får då räkna med att tjäna pengar på att laga thaimat eller öppna massageinstitut, oavsett hur välutbildade dom än är. Det är vita kvinnor som får toppjobb, och möjligen nån kvinna från Afrika eller mellanöstern. Asiatiska kvinnor har alltså lägst status bland kvinnor i Sverige och så också bland feminister. Det kanske är nåt slags straff för svenska vita män när dom ”missköter sig”.

 55. Sten Sture skriver:

  @Fumikofem
  Svar från Leifer: ”Ursäkta men det var verkligen bullshit på ren svenska, eller feministisk rappakalja om man så vill (utan att vara intresserad av att gå in i en diskussion med en radikal feminist).”

  Im your huckelberry!

  Om det är underförstått bör det vara väldigt tydligt för många. Är det då bara jag som är blind eller är det ändå svårt att se för de flesta eller bara de som inte ”har sett ljuset”?
  Hur kan man se denna manliga norm idag?

  ”Detta är lätt att ge exempel till: Hur många specifikt heterosexuella rörelser eller förbund känner du till? Dom som finns handlar om HBTQ. Och det är inte för att ingen talar till heterosexuella. Utan för att dom talas det framför allt till. ”

  Köper inte detta rakt av.
  Talas det inte till kvinnor? Det är väl det den dagliga samhällsdebatten handlar om, att tala till ock om kvinnor.
  Kan du ge några exempel?

  Så fort du kastar ur dig ”osynliga strukturer”, ”normer”, ”patriarkala” osv var beredd att också styrka dessa med ngt vetenskapligt vederhäftigt.
  Varför ska jag annars lyssna på vad du säger?

  Hälsningar/Sten Sture

 56. Pelle Billing skriver:

  Micke,

  ”Jag har slutat rösta på partier som S och V just för att dom har för stor fokus på kvinnor, faktisk alla mina manliga kompisar har gjort det. Jag är övertygad om att det är därför det gick åt helvetet för S i senaste valet. Vem fan vill rösta på ett mansfientligt fittparti?”

  Lite grova ord men du är nog inte den första man som tänker på det viset.

 57. Pelle Billing skriver:

  Jack,

  Om det nu är så att kvinnan du var på dejt med blivit påverkad av sitt samhälle (vilket är fullt möjligt) så är det ju ett tecken på hur radikalfeminismen skadar även kvinnor. Man mår inte bra av att ha en sådan sjuk manssyn.

 58. Pelle Billing skriver:

  Torstensson,

  Det är en större andel invandrade kvinnor som inte är med på dejtingmarknaden. Detta ser jag som ett större problem för svenska män än att det kommer något färre kvinnor hit.

  Eller är det en stor könsskillnad? Är det någon som har exakta siffror på könsfördelningen av de som invandrar till Sverige?

 59. Aktivarum skriver:

  Fumiko:

  ”Det är din åsikt. Partier behöver inte uttryckligen säga att dom vänder sig till män för det är underförstått. Det kallas mannen som norm.”

  ”Mannen-som-norm” är bullshit. Det kallas APEX FALLACY att tro att mannen är norm för att man lyssnar på rika och kända män. Normen är:

  A) Lobbyorganisationer (första frågan du får)
  B) Rika och kända människor av bägge kön
  C) Kvinnor (som inte är rika och kända)
  D) Barn
  E) Minoriteter
  F) skiten som blir över.

  Var hittar du män på listan?

  Så här har verkligheten sett ut i åratal och att du inte fattar det beror på att du tränats att glo uppåt och där ser du givetvis män eftersom det flesta rika och kända är män och de flesta organisatoriska höga ledare är män. Det gör inte alla andra män rika och kända har du missat det?

  Det här fattade till och med LESBISKA Norah Vincent när hon klädde ut sig till man för när hon klädde ut sig hade hon inga fördelar. Inte massor av pengar, inte ett imponerande yrke, ingen organisaton att leda, hon skulle bara testa hur det var att vara vanlig man och hon upptäckte rätt fort att ”mannen som norm” – var ren bullshit!

  ”Du hoppar fram utan att ha minsta förståelse för kontext och historia. Att kvinnoförbund har behövts och än idag behövs är för att frågor som berör specifikt kvinnor inte har uppmärksammats förr, och än idag inte görs det inom alla partier.”

  Du har ju inte ens koll på din egen historia. Anledningen kvinnofrågor inte uppmärksammats förr är att de i hög grad var allmänna, sociala, kulturella och personliga vilket inte politiken sysslade med förr oavsett kön. Vet du vad ”DET PERSONLIGA ÄR POLITISKT” betyder? Det betyder inte att man struntade i kvinnor, det betyder politiken inte berörde det personliga alls oavsett vem det gällde.

  Att göra SÅNT till en kvinnofråga gör inte bara kvinnan till NORM utan skapar dessutom en praxis där endast kvinnor har politiska kanaler gällande dessa saker (ett monopol). Män som vill ha politiska kanaler måste vara rika, kända, ledare eller tillhöra minoriteter.

  Endast kvinnor kan få politiska kanaler utan att först ”vara nån”

  Det är liksom därför nazister, islamister och MC-gäng har så lätt att rekrytera män, För män är DÅLIGA alternativ bättre än inga alls. Precis som radikala islam anser en dålig identitet är bättre än modern låtsasidentitet.

  ”Detta är lätt att ge exempel till: Hur många specifikt heterosexuella rörelser eller förbund känner du till? Dom som finns handlar om HBTQ. Och det är inte för att ingen talar till heterosexuella. Utan för att dom talas det framför allt till.”

  1) Med samma galna logik så kan vi skapa nazistföreningar, ingen för ju nazisters talan medan ickenazister är normen. Vem sjutton tror på nåt så idiotiskt? Klart nazister skulle älska ett MONOPOL där allt som inte är nazistiskt anses vara normen och sålunda inte finns. För MONOPOL är vad den ensamrätt du talar om heter. Oavsett vilken bullshit-teori om ”norm” du har som ursäkt att behålla status quo.

  2) Förbund handlar om att tala FÖR någon, inte TILL någon…

  3) Ifall du missat det, om inget förbund finns som talar FÖR heterosexuella så är det inte fler som talar för heterosexuella än som talar för homosexuella, ett förbund som inte ens existerar kan inte föra nåns talan.

  Politiker varken KAN eller BEHÖVER lyssna på en organisation som inte finns. Att du tycker heterosexuella inte behöver nån säger mer om dina behov än om deras.

 60. Aktivarum skriver:

  leifer:

  ”Ursäkta men det var verkligen bullshit på ren svenska, eller feministisk rappakalja om man så vill ”

  Helt rätt, den där teorin ”mannen som norm” är bullshit byggd på kvinnlig hypergami, nu har jag bråkat lite med dig så jag får vara lite mer noga med att påpeka när jag anser du har rätt.

 61. Aktivarum skriver:

  Sten Sture:

  Läs mitt inlägg ovan #59 där förklarar jag kortfattat hur ”Mannen som norm och därför onödig att förespråka” i själva verket är ett monopol.

 62. sven skriver:

  Torstensson Billing
  Det är lätt för män med hög inkomst och kvinnor oavsett inkomst att vara för hög invandring.
  Det är ingen slump att det är nästan bara män i arbetarklassen som röstar på Sverigedemokraterna.

Google