Hjernevask del 4: Våld

03 januari 2012, av Pelle Billing

Här fortsätter genomgången av den norska TV-serien Hjernevask (se även del 1del 2del 3del 5 och del 7).

Hjernevask gjordes av komikern Harald Eia, och orsakade chockvågor i Norge när den belyste all forskning som numera finns om biologins påverkan på kön, könens beteende, sexualitet och annat. I Norden anses ju allt vara socialt konstruerat tills motsatsen är bevisad.

Eia lyckades även göra programmen lättsamma och medryckande på ett sätt som dokumentärer sällan är, så jag kan varmt rekommendera att verkligen titta på avsnitten – som bara är 40 minuter långa. För dig som inte kan eller vill titta kommer jag emellertid att sammanfatta det viktigaste, så du kan tillgodogöra dig principerna.

Del 4 Våld

I Norge är det invandrare från länder med hederskultur som toppar våldsstatistiken. Är detta en slump eller finns det ett samband mellan hederskultur och en ökad nivå av våld?

Den gode Eia börjar med att samtala med norska kriminologen Hedda Giertsen. Hon säger att vi uppfattar vissa kulturer som mer våldsamma för att de har ett annat sätt att prata, gestikulera och kommunicera – men de är egentligen inte mer våldsamma.

Inklippt i denna intervju får vi se Zinedine Zidane. fransk storstjärna och lagkapten i VM-finalen i fotboll 2006, som skallade italienaren Materazzi i bröstet efter att denna kallat hans syster för hora. Zidane blev utvisad, och hans lag förlorade finalen trots att Zidane själv gett dem ledningen med 1-0 före utvisningen. En mycket dyr konsekvens för att försvara sin systers heder, med andra ord.

För att söka svar på frågan om hederskulturer leder till mer våld, åker Eia till New York och träffar socialpsykologen Richard Nisbett. Denne är uppvuxen i sydstaterna, nämligen El Paso, Texas. Men när han flyttade till Boston i nordöstra USA för att gå på college, insåg han att där dödade inte vuxna medelklassmänniskor varandra – vilket de gjort på hans hemort.

Statistiken visar att mord är fyra gånger vanligare i sydstaterna. Extra överrepresenterat är mord som sker efter en upplevd förolämpning eller kränkning (till exempel en kärlekstriangel eller ett bråk i en bar).

Nisbett och hans kollegor fann att attityden till våld skilde sig på tre punkter i sydstaterna:

 1. Hur lämpligt det är med våld som svar på en förolämpning.
 2. Hur lämpligt det är med våld som svar på ett hot mot ens hem eller familj.
 3. Föräldrars attityd till våld i sin barnuppfostran (ska barnet slå ett annat barn som stör, eller säga till läraren?).

I ett specifikt experiment testades hur amerikaner från nord respektive syd reagerade på en provokation. De från syd blev mer röda i ansiktet, och fick även förhöjda kortisolnivåer i blodet, vilket indikerar en högre stressnivå. Även testosteronnivåerna steg hos sydstatsborna (manligt könshormon, så det var alltså män som testades).

Sammantaget indikerar detta att sydstatsborna förberedde sig på slagsmål, medan någon sådan förberedelse inte skedde hos nordstatsborna. Flera liknande experiment från Nisbett har gett liknande resultat.

När Nisbett började föreläsa om sina resultat var han orolig för hur personer från södra USA skulle reagera. Men ingen av dem tog illa vid sig. De enda som klagade var politiskt korrekta personer från norra USA. Sydstatsborna var stolta över hur de var, och hade inget emot att det kartlades.

Hur uppstår då en hederskultur, där människorna är benägna att ta till våld? Enligt Nisbett handlar det om samhällen där man håller sig med djur som en viktig del av försörjningen. Sent jordbruk, med andra ord. Om någon stjäl dina djur så kan du inte längre försörja din familj, därför måste du projicera en aura av tuffhet samt vara redo att ta till våld mot inkräktare. Att lita på polisen räcker inte, om det ens finns en fungerande polismyndighet.

När samhället sedan utvecklas vidare, moderniseras och färre och färre livnär sig på djur – så förändras kulturen. En ytterst viktig faktor är att det parallellt etableras ett våldsmonopol hos staten, där medborgarna kommer överens om att endast staten (polisen) får utöva våld. Därmed bryts de hämndspiraler som är vanliga i hederskulturer.

Ett intressant exempel på våldsmonopolets effekt kommer från Kanada, där polisen gick ut i full strejk 1969. På en dag rånades fem banker och hundratals butiker plundrades. De butiksägare som klarade sig var de som hade vapen och försvarade sig. Ryktet spred sig snabbt att dessa skulle man lämna i fred.

I Norge behöver man bara gå tillbaka till 1600-talet för att hitta en hederskultur. Erling Sandmo, historiker vid Oslo Universitet, berättar om de hedersdraman som föregick på den tiden. Siffrorna för mord var 10 eller till och med 100 gånger högre än dagens siffror.

Vad var det som ledde till en förändring? Ja, det var knappast genpoolen, utan i första hand måste det har varit samhälleliga och kulturella faktorer. Gissningsvis handlar det om att färre och färre var jordbrukare, våldsmonopol infördes och nya normer uppstod om när våld var OK att använda.

Men vad fanns egentligen före hederskulturen? Fanns det samhällen som levde helt fredligt före vi började ploga upp marken och skaffa oss massa ägodelar och boskap som skulle försvaras? Eia talar med två norska kvinnor som tror att det fanns en fredlig sådan kultur, före våldets inträde. Epoken som åsyftas är med all sannolikhet de kulturer som bygger på ett tidigt jordbruk, då människorna inte fått de stora patriarkala religionerna ännu (judendom, kristendom, islam). Istället trodde man på bland annat moderjord-gudinnor.

För att få svar på om detta stämmer åker Eia till Boston, och elituniversitetet Harvard, där Steven Pinker håller till. Pinker är evolutionspsykolog, och mycket känd inom sitt område.

Han berättar att i en studie över skelett från historisk tid kunde man på 13 procent se tecken på att de dött en våldsam död (och detta är då bara de som dött en så våldsam död att det nått in i skelettet). Och när ursprungsbefolkningar i vår tid studeras, finner man att 15 till 60 procent av männen dör av mord eller krigsföring.

Inte så våldsbefriat, med andra ord.

Trots detta uppfattar många att vår tid är den mest våldsamma av andra. Men det beror på att vår tolerans för våld minskat drastiskt, och varje våldshandling ses numera som upprörande.

Parallellt med det minskade våldet, och den minskade toleransen för våld, så tänker vi fortfarande på våld. I en undersökning svarade över 75 procent av männen och 60 procent av kvinnorna att de fantiserat om att mörda någon de ogillar. Särskilt hämndbegär kan trigga dessa tankar. Vadan detta?

Mycket talar för att behovet av hämnd är något som kan minskas rejält av våldsmonopol och ett våldmående samhälle. Men att radera ut det helt förefaller svårt. Det är en djupt liggande mänsklig intuition att den som skadar oss eller vårt barn själv ska straffas. Därav uttryck som ”rättmätigt” straff.

Vår tids rättvisa innehåller således ett element av hämnd, även om vi inte uttrycker det i de termerna. Fängelsestraff är en form av institutionaliserad hämnd, även om vi helst vill kalla det för kriminalvård.

Mot slutet kommer Eia in på det faktum att män står för cirka 90 procent av det grova och upprepade våldet i samhället. Varför är det så?

Igen så får vi lyssna på kriminolog Giertsens förklaring. Hon pratar om hur vi är uppfostrade, och vad som är viktigt för oss. Kvinnor får lära sig visa omsorg och ta hand om andra – men inte att bryta ned, skada och slå. En socialkonstruktivistisk teori, med andra ord.

Steven Pinker, å sin sida, utmanar denna föreställning. För vilka budskap är det som små pojkar får höra i vår kultur? Det är knappast att de ska slå sina syskon, sina kompisar eller någon annan. Tvärtom gör vi allt för att socialisera pojkar bort från våldet.

Pinker berättar även att i alla kulturer är det pojkarna som sysslar med så kallat ”rough-and-tumble play”, det vill säga att bråka och brottas med varandra – halvt på skoj och halvt för att se vem som är starkast. Detta tyder på ett större intresse hos pojkar för våld, även om föräldrarna inte uppmuntrar det.

Med detta inte sagt att pojkars och mäns större intresse för våld måste leda till våldsutövande som skadar någon. Jag tänker själv på det faktum att stora skaror medelklassmän lever välordnade liv och aldrig utövar våld. När män inte längre förväntas bemanna våldsamma yrken, eller dra ut i dödliga krig, så kan mäns oönskade våldsamhet minskas.

En annan reflektion jag gör är att mäns våld ofta triggas av manlig konkurrens. Om män måste konkurrera om mat – eller om att uppnå en viss status för att chans för att bilda familj – ökar våldet. Således har fattiga samhällen mer våld än rika, och polygama kulturer mer våld än monogama.

Vidare i programmet frågar Eia kriminolog Giertsen om mäns dödliga våld mot kvinnor. Varför uppstår det? Hon svarar att det finns något i den norska mansrollen som öppnar för att detta är en legitim möjlighet.

Norska våldsforskaren Ragnhild Björnebekk förnekar dock detta kategoriskt. Om det var en del i mansrollen hade det enligt henne varit långt fler män som brukat dödligt våld på detta vis. Jag instämmer själv i denna bedömning. I Sverige dödas 17 kvinnor per år av sin man, och dessa män är nästan alltid psykiskt sjuka eller drogberoende (alltså inte några vanliga män som lever efter vanliga normer).

Björnebekk berättar att studier på norska män visar att de inte godtar våld. Således är det en myt att deras värderingssystem skulle godkänna våld mot kvinnor, eller våld mot någon individ. De som brukar våld går alltså emot det de lärt sig.

Eia vill förstå varför vissa norska män dödar sina kvinnor, och åker till Austin, Texas för att hitta svar. Där talar han med psykologiprofessor David Buss. Han utgår från ett evolutionspsykologisk perspektiv, och resonerar att i forntida små samhällen och byar var det en katastrof för mannen om kvinnan lämnade honom, eftersom det signalerade till andra kvinnor att han inte var önskvärd. Även inför de andra männen framstod han som svag.

Kort sagt kunde en man som blev lämnad av en kvinna få färre avkomlingar, jämfört med en man som till varje pris försvarade sitt rykte, kanske till och med genom att hellre döda kvinnan än att låta henne gå. Ett rykte gick sällan att reparera i små stammar och klaner.

Tesen är denna mörka del hos människan lever kvar, under alla våra civiliserade lager och strukturer, eftersom den en gång i tiden hade ett överlevnadsvärde. Och det gör oss gott att erkänna att det finns en sådan mörk sida, så vi kan hantera den och kontrollera den. Om vi låtsas att människan är 100 procent god av naturen kan vi hamna väldigt snett.

I vanlig ordning låter Eia en av de ensidigt socialkonstruktivistiska forskarna från Norge titta på vad de andra forskarna berättat. Kriminolog Giertsen konstaterar att hon inte har något empiriskt stöd för att mansrollen skulle tillåta våld. Istället ställer hon frågan varför biologi är viktigt? Varför ska vi bry oss om det?

Min reflektion är att denna strategi är det som absoluta socialkonstruktivister använder när de målats in i ett hörn. Först säger de att det inte finns något bevis för att biologi påverkar oss, och när de sedan fått ta del av den kunskap som finns byter de strategi och säger att varför ska vi bry oss om detta. Fascinerande.

Eia förtydligar att han inte nödvändigtvis vill propagera för biologin, men att han heller inte vill förkasta den. Utan det intressanta är att förstå vilka våldsamma impulser som kan finnas hos människan, och utifrån detta inrätta samhället så att risken för våld minimeras.

Jag tänker likadant. Som alltid är det ett samspel mellan det medfödda/det evolutionära, och den miljö vi vistas i. Först om vi förstår hur människan är funtad, och vad som triggar våld i oss, kan vi arbeta förebyggande. Ganska enkelt och självklart egentligen.

Om nu bara denna insikt kunde nå den svenska religionen om mäns våld mot kvinnor, och deras tro på att manliga normer legitimerar detta våld. Don’t hold your breath, men om 5-10 år kanske…

Tips: Här är en lista över samtliga avsnitt av Hjernevask, på Vimeo och med engelsk text (via Genusnytt). Använd lösenordet hjernevask:

 1. Jämställdhetsparadoxen
 2. Föräldraeffekten
 3. Homo/hetero
 4. Våld
 5. Sex
 6. Ras
 7. Arv eller miljö
Etiketter:  

52 kommentarer på “Hjernevask del 4: Våld”

 1. Johan skriver:

  Och ännu ett avsnitt där ”den gode Eia” försöker framställa sig själv och de som liknar honom själv tillräckligt mycket som bättre än andra.
  Det är minsann män från andra kulturer som är aggressiva, inte riktiga fina civiliserade norrmän som han.
  Men sen behövdes det visst ändå lite biologiska ursäkter till varför även hans civiliserade bröder trots allt brukar så mycket våld och då gärna även mot kvinnor.

 2. Emelie skriver:

  ”I ett specifikt experiment testades hur amerikaner från nord respektive syd reagerade på en provokation. De från syd blev mer röda i ansiktet, och fick även förhöjda kortisolnivåer i blodet, vilket indikerar en högre stressnivå. Även testosteronnivåerna steg hos sydstatsborna (manligt könshormon, så det var alltså män som testades).”

  Nej, att testosteronnivåerna höjdes bland sysdstatsborna när de blev provocerade betyder inte att studien gjordes på enbart män.
  Kvinnor producerar också testosteron, närmare bestämt i äggstockarna.

 3. Grodan Boll skriver:

  @Johan

  Vad föredrar du framför Eias förklaringar?

 4. Jo skriver:

  Johan: Skjut inte på budbäraren. Det är inte Eia som presenterar forskningsresultaten utan andra forskare. Hur förklarar du annars skillnaden i beteende mellan nordstatare och sydstatare då?

 5. Pelle Billing skriver:

  Emelie,

  ”Nej, att testosteronnivåerna höjdes bland sysdstatsborna när de blev provocerade betyder inte att studien gjordes på enbart män.
  Kvinnor producerar också testosteron, närmare bestämt i äggstockarna.”

  Jo, alltså jag vet. Svårt att få bli leg läkare utan den kunskapen ;)

  Jag gjorde en förenkling i texten, alla resonemang kan inte skrivas ut (blev långt nog ändå). Poängen är att även om kvinnor har testosteron så är nivåerna betydligt lägre, och det är osannolikt att de skulle välja detta som en variabel i en studier där kvinnor ingår eller är hela försöksgruppen. Blir en stor osäkerhet i själva mätningen.

  Men visst, det finns en liten chans att jag dragit en förhastad slutsats.

 6. Aktivarum skriver:

  Ännnu mera studier på sydstatsmän. De är normalt mer artiga men mer snara att ta till våld om de anser något oförrätt begåtts mot dem.

  ”white pitchers born in the South (about 30% of those in this sample) appeared more likely to hit batters on purpose in order to uphold their team’s honor — after one of two kinds of ”affronts:” a home run or a teammate who was hit by a pitch thrown by the other team. I would also point out that hitting someone on purpose with a baseball (moving perhaps 90 miles an hour) clearly qualifies as an ”asshole move” in my book as it is hurts like hell, and clearly is meant to intimidate the target. ”

  http://www.psychologytoday.com/blog/work-matters/201006/the-culture-honor-baseball-and-the-risk-getting-hit-pitch

 7. Aktivarum skriver:

  Angående studiegruppen:

  ”Sure enough, Southern MALES in these experiments showed significantly stronger physiological and attitudinal responses than Northern MALES. In another study, observers stationed in the hall (pretending to do homework but actually observing closely) noted whether the subjects’ reactions to the insult were amusement or anger. Southern subjects were significantly less amused and marginally more angry than Northern subjects.

  A possible weakness in the study is that the subjects were students at the University of Michigan, hardly a typical batch of small-town Southern rednecks. To people in the South, ”going North” to college usually means Vanderbilt or Duke, or possibly Virginia, so Southern MALES who end up at a place like the University of Michigan are highly self-selected. At the same time, a ”typical batch of rednecks” would almost certainly react even more strongly to these experimental conditions.”

  http://findarticles.com/p/articles/mi_m1568/is_n9_v28/ai_19192464/

 8. Mats Lind skriver:

  Jo, så är det. Vidare så befäster den härskande feministiska gruppen samt politiker detta genom ”män får klara sig själva” resonemang. Läs gärna den sista utgåvan av ”Kvinnotryck” där får vi veta att det är viktigt med ideologi dvs implicit att vissa får klara sig själva, oftast representerar män denna grupp. Jag frågade, som ordförande för Uppsala Mansjour, en politiker från oppositionen en enkel fråga: Varför vill Ni i oppositionen höja bidraget för de som får massor av pengar (kvinnojourer) medan Ni vill dra ner på bidrag för dem som får lite och är en mycket utsatt grupp i samhället? Svaret?
  -Måste säkerställa en fungerande verksamhet

  Fine, men hur långt ska man dra detta? Det mest märkliga med jämställdhet är att jämlikhet får ge vika, därför har jag slutat att tala om jämställdhet och använder numer helhetsbegreppet jämlikhet.

 9. Torstensson skriver:

  Emelie

  Varför tänker du inte automatiskt när du läser ”kvinnor har också testosteron” att det då kan föreligga skillnader i nivån mellan män och kvinnor? Jag förstår inte hur du kan missa den biten rent kognitivt.

  Jag menar om någon säger att Invar Kamprad är rik för att han har pengar så skulle jag inte hävda att en uteliggare också är rik för att han har 20 kronor på fickan.

  Du får gärna förtydliga, jag är kanske helt snett på det.

 10. Nils D skriver:

  Ett förtydligande:
  Pinker tar upp i The Blank Slate hur den engelska emigrationen till Amerika kom i fyra vågor och varje våg kom från olika områden, olika samhällsgrupper och varje våg hamnade på ungefär samma ställen i det nya landet. Och anledningen till det mycket hetsiga temperamentet hos sydstatskulturen är för att de till stor del härrör från skotska herdar, en kultur med en mycket stark hederskodex.

  Ett till förtydligande:
  I en jordbrukskultur, där är kapitalet, rikedomen, själva marken, och marken går inte att norpa i en handvändning. I ett herdebaserat där är rikedomen fritt gående, ofta i ett glest befolkat landskap. Så eftersom det är ganska lätt att stjäla boskapen så är det mycket viktigt att göra klart för eventuella tjuvar att man tänker göra allt för att återkräva sitt kapital.

 11. Mia. skriver:

  Jag vill bara ’tillägga’ att många som utövar partnervåld ofta ‘bara’ tros lida av personlighetsstörning (narcissistisk, borderline och antisocial) och inte psykisk sjukdom.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nio-av-tio-hustrumordare-psyksjuka_232415.svd

  Det är många av dessa som kan förefalla helt ‘vanliga’ för omgivningen, dvs de har ingen diagnos och lever ‘vanliga’ liv, iaf offentligt. Och ja alkohol och droger förekommer ofta men är mer en form av ‘självmedicinering’ än själva orsaken sas.

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/personlighetsstorda-farligare-an-psykiskt-sjuka

  Men att det inte rör sig om ‘vanliga’ män vet även de som använder definitionen ‘mäns våld mot kvinnor’.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/153kvinnordodade/article5142887.ab

  Så ja om 5-10 år kanske, förhoppningsvis.

 12. FumikoFem skriver:

  Om en nu anser att biologi ligger bakom att män utövar våld så är det alltså helt korrekt att anse att män är djur? Det är om något att skjuta sig själv i foten. Är det inte sådant manshatiskt synsätt som en ska komma bort ifrån?

 13. Daniel L skriver:

  Fumikofem: Där tycker jag du sätter fingret på skillnaden mellan feministisk ”vetenskap” och riktig vetenskap. Riktig vetenskap väljer inte bort resultat bara för att kunna upprätthålla en dogma. Riktig vetenskap ändrar sitt synsätt baserat på vad som kommer fram. Tyvärr gör du som så många andra feminister så fort någon påpekar att biologi också påverkar människor, du konstruerar genast halmgubben att det BARA är biologi som påverkar. Läs om läs rätt. Och btw, män ÄR djur, precis som kvinnor är djur, med allt vad det innebär.

 14. Andreas Nurbo skriver:

  David Buss spekulationer våld mot kvinnor spekulationer är ju skrattretande. Hela hans våld mot kvinnor resonemang är ju bara blaha. Mmm att slå ihjäl sitt ex/partner gör i förlängningen att man får fortplanta sig med andra kvinnor. Vilken kvinna i stammen hade gått med på att fortplanta sig med någon som slog ihälj sin partner vilken far hade gift bort sin dotter med en sån man? Det funkar ju bara om man accepterar feministisk historieskrivning om att kvinnor bara var husdjur som männen kunde göra vad de ville med och att det alltid varit så.

  David Buss har jag aldrig gett mycket för.

 15. Aktivarum skriver:

  Andreas Nurbo:

  ”David Buss spekulationer våld mot kvinnor spekulationer är ju skrattretande. Hela hans våld mot kvinnor resonemang är ju bara blaha. Mmm att slå ihjäl sitt ex/partner gör i förlängningen att man får fortplanta sig med andra kvinnor.”

  Vad menar du egentligen, förstår du hans teori? Män som var beredda att försvara sitt rykte spred avkomman mer än män som bara passivt stod och blev överkörda. Det är sant idag såväl på individuelll som på kulturell nivå så det är närmast barnsligt att påstå David Buss har fel.

  ”Vilken kvinna i stammen hade gått med på att fortplanta sig med någon som slog ihälj sin partner vilken far hade gift bort sin dotter med en sån man?”

  1) Poängen är inte att mannen skall slå ihjäl sin flickvän. Poängen är att han inte skall behöva göra det.
  2) Flera män som begått mord på sin flickvän får i detta nu, i fängelset – mycket mer beundrarbrev än du (och de flesta män) och i stort sett samtliga av de kulturer som ägnar sig åt kvinnoförtryck föder i detta nu fler barn än de som inte gör det.

  Att David Buss har rätt är ställt bortom tvekan, sedan att vi inte behöver gilla det är en annan femma.

  ”Det funkar ju bara om man accepterar feministisk historieskrivning om att kvinnor bara var husdjur som männen kunde göra vad de ville med och att det alltid varit så.”

  Om feminister applicerar sin historiebeskrivning på de kulturer där det föds flest barn så märker du att problemet med våra feminister inte är historibeskrivningen utan VÄSTHATET som inbillat dem det är i våra länder problemet finns.

 16. Anders skriver:

  Att det föds fler barn i länder med kvinnoförtryck har ju mer med allmän fattigdom och barnadödlighet att göra. I västvärlden skaffar man barn för att man vill, i fattiga delen för att man måste.

  Förklaringar inom evolutionspsykologi är ofta spekulativa, man hittar på rimliga resonemang utifrån vissa observationer, men man kan ju inte göra direkta mätningar på samhällen för en ett par hundra tusen år sedan. Även om resonemangen är rimliga och sanna är det svårt att veta hur stor vikt man ska lägga vid dem, verkligheten är alltid komplex med en rad samverkande faktorer.

  Socialkonstruktivistiska förklaringar är i viss mån ännu mer spekulativa och ideologiskt motiverade.

  Det jag vill säga är att man överlag måste titta på rön inom detta område med försiktighet. Det är så jäkla lätt hänt att man börjar ”heja” på vissa förklaringsmodeller av rent ideologiska skäl, och blundar för att de faktiskt har begränsningar.

 17. Andreas Nurbo skriver:

  Aktivarum:

  Vad menar du egentligen, förstår du hans teori? Män som var beredda att försvara sitt rykte spred avkomman mer än män som bara passivt stod och blev överkörda. Det är sant idag såväl på individuelll som på kulturell nivå så det är närmast barnsligt att påstå David Buss har fel.

  Det han säger är att män som slog ihjäl sitt ex fick mer avkomma. Det är det han säger i programmet eller missade du det? Det är därför vissa män slår och slår ihjäl kvinnor. (helt ignorerar det faktum att kvinnor också gör det fast mot män)
  Du(Buss?) hävdar att det är samma sak att inte låta folk trampa på en som att slå ihjäl sina partners. Jag hävdar att det är olika saker. Därav mitt ifrågasättande av hans kvinnomordsteori.

 18. Backlash skriver:

  Fumikofem, om du ser filmen eller läser Pelles referat, så ser du att just våldsutövning påverkas starkt av kulturella faktorer. Man får känslan att kulturen har betydligt större inverkan på våld än vad den har på t.ex. sexualitet, där den tycks vara försumbar.

 19. Aktivarum skriver:

  Andreas Nurbo:

  ”Det han säger är att män som slog ihjäl sitt ex fick mer avkomma. Det är det han säger i programmet eller missade du det?”

  Jag har inte sett programmet nyligen så jag minns inte de exakta orden men jag har åtminstone tio olika pdf-filer med David Buss på min dator såväl som mp3:ord där han försvarar evolutionspsykologi på djupet så Hjernevask är inte direkt den mest nödvändiga källan på Buss för mig.

  ”Det är därför vissa män slår och slår ihjäl kvinnor. (helt ignorerar det faktum att kvinnor också gör det fast mot män)”

  Det han menar är inte att män fick avkomma genom att slå ihjäl sitt ex. Det han menar är att män fick mer avkomma genom att vara beredda att slå ihjäl såväl alla män som närmade sig henne på fel sätt som flickvännen ifråga om hon var för frikostig med att uppmuntra detta beteende. När de männens kvinnor blev gravida var det mer sällan någon annan man som var pappan.

  Precis som i Sultaners HAREM, en sultan behövde inte ens ha sex med kvinnorna i haremet men nåde den man som kom i närheten av dem utan att vara eunuck och nåde den kvinna som blev gravid utan att det stämde med sultanens schema hon kunde avrättas för att hålla alla de andra kvinnorna borta från manliga beundrare och tronlinjen ”ren” Var detta en trevlig metod? Nej givetvis inte!

  ”Du(Buss?) hävdar att det är samma sak att inte låta folk trampa på en som att slå ihjäl sina partners.”

  Nej, jag hävdar att kvinnor mer sällan är otrogna om de tror det blir konsekvenser än om de tror de är fria att vara otrogna. Detta är inte ett stöd för dessa konsekvenser utan enbart en observation vilka effekter det haft evolutionärt. Och i förlängningen vilka egenskaper hos en man som var mer sannolika att resultera i att de fick fler barn med kvinnor (som andra män INTE fick barn med)

  ”Jag hävdar att det är olika saker. Därav mitt ifrågasättande av hans kvinnomordsteori.”

  Det är ingen mordteori. Mord förutsätter lagar mot förteelsen men lagar gäller varken KOLLEKTIVT eller RETROAKTIVT. Du kan inte fällas 2012 för någonting som inte ens var olagligt när du gjorde det mer än du kan fällas för någonting som någon helt annan gjorde. När mord blev olagliga så blev sociala bestraffningar den nya metoden. Kort sagt om kvinnan var en slampa så fick hon ingen respekt. Så var det ända tills tekniken skapade massmedier där slampor kunde bli rika och kända.

  Och vad som hände sedan är vad Ariel Levy skriver om i ”Female Chauvinist Pigs”

 20. Mia skriver:

  Fumikofem

  ”Om en nu anser att biologi ligger bakom att män utövar våld så är det alltså helt korrekt att anse att män är djur? Det är om något att skjuta sig själv i foten. Är det inte sådant manshatiskt synsätt som en ska komma bort ifrån?”

  Biologi (och psykologi) ligger bakom att såväl män som kvinnor utövar våld.

  Sen tillkommer miljö/kultur/normer. Får man det (t ex barnaga) så gör många det. Får man det inte så gör färre det, men några fortsätter. Varför? För att de bla saknar spärrar (är psykiskt störda/sjuka, berusade, lever socialt utsatt/pressat…), såväl män som kvinnor. Och får/kan man inte använda fysiskt våld (olagligt, saknar fysisk styrka etc) så använder man kanske ‘bara’ psykiskt våld, män som kvinnor.

 21. Aktivarum skriver:

  Anders:

  ”Att det föds fler barn i länder med kvinnoförtryck har ju mer med allmän fattigdom och barnadödlighet att göra.”

  Jaså det tror du? Och vad beror då allmän fattigdom på tror du?

  Säg mig var det möjligen för att familjen Bin Laden var så allmänt fattiga som pappa Awad Bin Laden skaffade sin ökända 17:e son Osama? Hur väl stämmer det med ”de är så fattiga så de måste föda barn”-teorier nu igen? Eller är det kanske så att folk som VILL ha fattigdom att skylla på som ursäkt för politiska ståndpunkter ignorerar sådana uppenbara kontrafakta precis som de ignorerar allt annat som inte ger deras önskemål förtur?

  För att svara på din oställda fråga. Nej de skaffar inte många barn för att de är fattiga och vi skaffar inte få barn för att vi är rika. Att vi skaffar få barn är en kulturell – och sannolikt BIOLOGISK tendens som orsakats av klimatet här uppe i de norra trakterna.

  Så länge de skaffar fler barn än de har råd med så kan de inte vara annat än fattiga. Lär ni er inte ens orsak-verkan i skolan längre?

  ”I västvärlden skaffar man barn för att man vill, i fattiga delen för att man måste.”

  I västvärlden så har man SLUTAT skaffa barn. Portugal, Grekland, Italien, Irland och Spanien är på väg att gå under just för att idioter har lyssnat på teorier som din. Ni har ingen koll på någonting ni har SLUTAT att lära er saker.

  ”Förklaringar inom evolutionspsykologi är ofta spekulativa”

  Evolutionspsykologi är VETENSKAPLIG, till skillnad från dina teorier som säger folk skall bete sig på ett sätt som de redan du bevisligen INTE alls gör.

  ”man hittar på rimliga resonemang utifrån vissa observationer, men man kan ju inte göra direkta mätningar på samhällen för en ett par hundra tusen år sedan.”

  Vad f-n vet du om det?

  ”Även om resonemangen är rimliga och sanna är det svårt att veta hur stor vikt man ska lägga vid dem, verkligheten är alltid komplex med en rad samverkande faktorer.”

  Nu vet jag att du har noll koll på ämnet., Folk som inte kan ett dugg slänger i regel in ordet komplex som ursäkt för okunskap precis som du gjorde. Det är en väldigt väldigt tydlig nutida trend. Göran Hägg skriver samma sak i sin bok om Retorik, ämnena är fulla av folk som letar ursäkter för folk att INTE lära sig saker.

  Vetenskapsföraktet är totalt.

  ”Socialkonstruktivistiska förklaringar är i viss mån ännu mer spekulativa och ideologiskt motiverade”

  Socialkonstruktivismen har inga förklaringar. De gör inte ens de empiriska observationer som krävs för att veta vad som skall förklaras.

  ”Det jag vill säga är att man överlag måste titta på rön inom detta område med försiktighet.”

  Påstår VEM då? Källa tack!

  ”Det är så jäkla lätt hänt att man börjar “heja” på vissa förklaringsmodeller av rent ideologiska skäl, och blundar för att de faktiskt har begränsningar.”

  Alla förklaringsmodeller har begränsningar, vetenskap är att kunna bedöma vilken av alla imperfekta modeller som stämmer BÄST.

  Socialkonstruktivism är att säga bäst inte finns, allt är konstruktioner och åsikter.

 22. Mars skriver:

  Erik/Aktivarum:

  Kanske OT: ”Att vi skaffar få barn är en kulturell – och sannolikt _BIOLOGISK_tendens_som_orsakats_av_klimatet_ här uppe i de norra trakterna”

  Vad menar du nu?

  Jag ifrågasätter inte dina invändningar i stort, socialkonstruktivismen är vår tids största intellektuella pest, men formulering om klimatet undrar jag vart den kommer ifrån.

 23. leifer skriver:

  Johan

  ”Det är minsann män från andra kulturer som är aggressiva, inte riktiga fina civiliserade norrmän som han.”

  Finns väl ändå kulturella skillnader liksom att etniska norrmän väl är världens mest jämställda män. Samma kan inte sägas om länder som t.ex. verkligen är patriarkaliska. Förstår inte varför nordiska män ska bära hundhuvud för det eller män (och kvinnor) som verkligen är patriarkaliskt skolade.

 24. Anders skriver:

  Erik: jag tycker du kan titta lite på exempelvis Hans Roslings arbete för att få lite andra perspektiv angående familjestorlekar och dylikt. En bra början är exempelvis: http://www.youtube.com/watch?v=hVimVzgtD6w

 25. Andreas Nurbo skriver:

  Aktivarum:

  Det han menar är inte att män fick avkomma genom att slå ihjäl sitt ex. Det han menar är att män fick mer avkomma genom att vara beredda att slå ihjäl såväl alla män som närmade sig henne på fel sätt som flickvännen ifråga om hon var för frikostig med att uppmuntra detta beteende. När de männens kvinnor blev gravida var det mer sällan någon annan man som var pappan.

  Det han menar? Så det han säger är egentligen inte det han avser? Underligt.
  Grejen är ju att förklaringen används för att förklara ett väldigt ovanligt beteende i Norge. Att använda en förklaringsmodell grundad i situation och social dynamik i en lite grupp för 100000 år sedan för att förklara en väldigt ovanlig händelse i Norge är för mig totalt obegripligt. Antalet okända faktorer är alldeles för stora.

  När de männens kvinnor blev gravida var det mer sällan någon annan man som var pappan.

  Och det har du genetiska studier på?

  Det är ingen mordteori. Mord förutsätter lagar mot förteelsen men lagar gäller varken KOLLEKTIVT eller RETROAKTIVT. Du kan inte fällas 2012 för någonting som inte ens var olagligt när du gjorde det mer än du kan fällas för någonting som någon helt annan gjorde. När mord blev olagliga så blev sociala bestraffningar den nya metoden. Kort sagt om kvinnan var en slampa så fick hon ingen respekt. Så var det ända tills tekniken skapade massmedier där slampor kunde bli rika och kända.

  Mord är mord oavsett om det är olagligt eller inte. Mord är endast att avsiktligen döda en annan människa utanför krig och självförsvar se exempelvis självmord. Om mord är olagligt eller inte är en annan fråga.
  Du skriver ju själv ”När mord blev olagliga …” (sic).
  Sen kallar jag det kvinnomordsteori eftersom det var en teori angående varför det begås kvinnomord.

 26. Aktivarum skriver:

  Mars:

  ”Vad menar du nu? Jag ifrågasätter inte dina invändningar i stort, socialkonstruktivismen är vår tids största intellektuella pest, men formulering om klimatet undrar jag vart den kommer ifrån.”

  Från en amerikansk evolutionsforskare som refererar till en fransk historiker. Eftersom denne är politiskt inkorrekt och jag inte är intresserad av att bråka om källan så får du bedöma texterna på sina egna meriter.

  Här är relevanta texter:

  ”The practice also bespeaks a relative lack of ethnocentrism because people are taking in non-relatives as household members whereas in the rest of Eurasia people tend to surround themselves with biological relatives. Simply put, genetic relatedness was less important in Europe and especially in the Nordic areas of Europe. The unique feature of the simple household system was the high percentage of non-relatives. Unlike the rest of Eurasia, the pre-industrial societies of northwestern Europe were not organized around extended kinship relationships, and it is easy to see that they are preadapted to the industrial revolution and modern world generally.”

  ”During the pre-industrial era, this household system was found only within Nordic Europe: The simple household type is based on a single married couple and their children and characterized Scandinavia (except Finland), British Isles, Low Countries, German-speaking areas, and northern France. Within France, the simple household occurred in areas inhabited by the Germanic peoples who lived northeast of “the eternal line” running from Saint Malo on the English Channel coast to Geneva in French-speaking Switzerland” (Ladurie 1986)

  ”These findings are compatible with the interpretation that ethnic differences
  are a contributing factor to the geographical variation in family forms within
  Europe. The findings suggest that the Germanic peoples had a greater biological
  tendency toward a suite of traits that predisposed them to individualism—
  including a greater tendency toward the simple household because of natural
  selection occurring in a prolonged resource-limited period of their evolution in
  the north of Europe. Similar tendencies toward exogamy, monogamy,
  individualism, and relative de-emphasis on the extended family were also
  characteristic of Roman civilization”

  Referens: Emmanuel Le Roy Ladurie, Chair of History of Modern Civilization at the Collège de France 1973-1999.

 27. FumikoFem skriver:

  Jag ser det som manshat att hävda att biologi ligger bakom våld. För det som sägs är inte att biologi är en anledning till att kvinnor och män brukar våld. Det som sägs är att män gör det.

  Detta är ingen skillnad från uttalandet – män är djur. Och om nu män är djur så ska inte en feminist som säger det dömas för ett sådant uttalande, för det är ju sant enligt åsikten här…

 28. Aktivarum skriver:

  Anders:

  ”Erik: jag tycker du kan titta lite på exempelvis Hans Roslings arbete för att få lite andra perspektiv angående familjestorlekar och dylikt. En bra början är exempelvis: http://www.youtube.com/watch?v=hVimVzgtD6w

  Jag har inga problem alls att ta in andra perspektiv, Jag såg videon (den är ju rätt kort) men jag måste nu påpeka något som de flesta (inklusive Hans Rosling) verkar missa. De data han använder beskriver hur världen utvecklades under

  1) Ekonomiskt förtryck av Brittiska Imperiet till ca 1950 och
  2) Därefter ekonomiskt förtryck av USA. (som ägde Englands krigsskulder och var världens ekonomiska stormakt till 2008)

  Han borde på någon nivå fatta detta för han använder ju Sydkorea som 1/3 exempel och det är ju inte vilket land som helst på kartan utan tvärtom det enda land i världshistorien där USA segrade över kommunismen militärt.

  Felet ni gör är att missa att USA är på väg att tappa sin ekonomiska makt.
  Vet nu hur mycket av dessa saker som Rosling visar som ett eller annat sätt vilar på att USA kan tvinga/muta fram utveckling i världen?

  Det var ju USA som styrde världen vid denna tid. Allt ni ser på hans stats kunde de tacka USA för. Om du gör en tvärkontroll av Roslings ”utveckling” inser du att en mängd förbättringar sammanfaller med samma saker som folk i dagens skola lär sig var onda och hemska.

  Det är samma fel som i genusvetenskap. De vet pga okunskap inte vad saker varit bra till och tar de för givet de är onödiga och världen rullar på i sammma riktning utan dem. Därmed hamnar vi nu i situationen att samma studenter som ilsket demonstrerar mot USA sitter och jublar åt effekterna.

  Om vi hoppar i historien och tar en tid då exempelvis Turkiet var världens stormakt så såg inte ekonomiska och hälsomässiga utvecklingen ut riktigt likadan.. Och den kommer heller inte att se likadan ut när de kassakistor som betalat festen börjar sina….

  Vilket de redan gör.. Både i USA och i Grekland.

  Är det ett perspektiv som ni har tagit hänsyn till eller var det för kul att klappa händerna till saker skapade av saker som till stor del redan nu är borta?

 29. Mars skriver:

  Erik/Aktivarum

  Nu har jag läst igenom dina texter noggrant och jag finner ingenting som påstår att klimatet skulle ha med saken att göra, annat än att denna typ av familjebildning (jag kallar den germansk) har varit vanlig i nordliga klimat (dock inte uteslutande), märk väl det uttryckliga exkluderande Finland. Ryssland saknas också i denna uppräkning, m a o de två länderna med förmodligen de bistraste klimaten.

  Dessutom finns det ingenting som talar för att den germanska familjebildningen explicit ger färre barn – bara att man kan tänka sig att incitamenten till att skaffa barn är annorlunda jämfört med resten av Europa. Men det kan slå åt olika håll – de låga födelsetalen i Sydeuropa ett talande bevis för detta.

  Vad har dessa länder då dessa länder gemensamt förutom klimatet och genetiken? Jo, de är samtliga protestantiska områden. Det hade varit den första kopplingen jag hade gjort. Men jag finner inget direkt stöd för det i texten heller.

  Du verkar tolka klimat – jag tolkar religion. Jag har ingen aning om vad Emmanuel Le Roy Ladurie tolkar in i det hela. Jag vet bara att klimat-tolkningar av kulturella företeelser av historiska skäl har dåligt rykte.

 30. Kristian i förskingringen skriver:

  @Andreas Nurbo:
  Jämför ”Stockholmssyndrom” och ”Capture Bonding”

 31. Sanjo skriver:

  Fumikofem:

  Du är något på spåren. Tänk efter och kasta om tärningarna – så kanske du ser? Att avkoda feminismen tar tid men jag tror att du är på god väg!

  Pelle: Fantastiskt bra att du lyfter fram den här dokumentären nu (som av fundersamma skäl alltså inte visas i svensk tv…)!

 32. Johannes skriver:

  Torstenson:

  Du skrev (som svar till Emelie): ”Varför tänker du inte automatiskt när du läser “kvinnor har också testosteron” att det då kan föreligga skillnader i nivån mellan män och kvinnor? Jag förstår inte hur du kan missa den biten rent kognitivt. … Du får gärna förtydliga, jag är kanske helt snett på det.”

  Ja, jag tror du missuppfattar något. Var har Emelie ens antytt att hon inte är medveten om att testosteronhalten skiljer sig åt? Ingenstans har någon talat om _absoluta_ halter, förutom du. Studien visade att testosteronhalten steg, vilket den förstås kan göra från vilken nivå som helst. Eftersom kvinnor inte helt saknar testosteron kan de få en mätbar ökning av testosteronhalten, och således kunde rapporteringen av studien även handla om kvinnor. Eftersom Pelles kommentar gav sken av att inte ta detta i beaktande var Emelies respons fullt rimlig.

 33. Aktivarum skriver:

  Mars:

  ”Nu har jag läst igenom dina texter noggrant och jag finner ingenting som påstår att klimatet skulle ha med saken att göra, annat än att denna typ av familjebildning (jag kallar den germansk) har varit vanlig i nordliga klimat”

  Ok, jag fick leta rätta på den del av texten där det nämns uttryckligen. Här står det ordagrant.

  ”European groups are part of what Burton et al. (1996) term the North Eurasian and Circumpolar culture area. This culture area derives from hunter-gatherers adapted to cold, ecologically adverse climates. In such climates there is pressure for male provisioning of the family and a tendency toward monogamy because the ecology did not support either polygyny or large groups for an evolutionarily significant period.”

  Det står alltså att i denna miljö så skulle vi inte kunnat haft större förlängda familjer även om vi velat.

  ”The historical evidence shows that Europeans, and especially Northwest Europeans, were relatively quick to abandon extended kinship networks and collectivist social structures when their interests were protected with the rise of strong centralized governments. There is indeed a general tendency throughout the world for a decline in extended kinship networks with the rise of central authority (Alexander 1979; Goldschmidt & Kunkel 1971; Stone 1977).”

  Bland dessa folk så finns en klar tendens att ersätta biologiska band med samhällsinstitutioner

  ”This suggests a deeply ingrained cultural practice which resulted in a high level of non-kinship based reciprocity. The practice also bespeaks a relative lack of ethnocentrism because people are taking in non-relatives as household members whereas in the rest of Eurasia people tend to surround themselves with biological relatives. Simply put, genetic relatedness was less important in Europe and especially in the Nordic areas of Europe.”

  ”(dock inte uteslutande), märk väl det uttryckliga exkluderande Finland. Ryssland saknas också i denna uppräkning, m a o de två länderna med förmodligen de bistraste klimaten.”

  Frågan är inte om alla kom på samma sak. Tvärtom är frågan hur väl den metod som vi skapade motsvarade evolutionära fördelar. Med tanke på hur stort Ryssland är blir det skrattretande att deras metod skulle vara likvärdig vår. Då skulle ju Ryssland varit helt överlägsna pga storleken (som Kina är idag) Men vad hände när vi skapade ett land på andra sidan Atlanten som var nästan lika stort som Ryssland? Var de bägge systemen likvärdiga tycker du? Var 100 kronor i Ryssland värda lika mycket som 100 kronor i USA?

  ”Dessutom finns det ingenting som talar för att den germanska familjebildningen explicit ger färre barn – bara att man kan tänka sig att incitamenten till att skaffa barn är annorlunda jämfört med resten av Europa.”

  Det där är samma sak! Incitamenten för att skaffa barn styr just barnskaffandet. Anledningen medelhavsländerna slutade skaffa barn var att statsmakten fråntog dem både behovet och ansvaret.

  ”Men det kan slå åt olika håll – de låga födelsetalen i Sydeuropa ett talande bevis för detta.”

  De låga födelsetalen i Sydeuropa är en direkt produkt av andra världkriget. I sin iver att se till krig inte kunde ske igen så fråntog statsmakten människorna allt ansvar. Dessutom blev BYRÅKRAT drömjobbet, pengar till pensioner och förmåner har man sedan länge lånat från sina ännu ej födda barn…. Denna möjlighet gjorde det dock helt onödigt att skaffa dessa barn.. För att citera en amerikansk kommentatur

  USA is running out of people to screw with the bill
  Greece is running out of people, period!

  ”Vad har dessa länder då dessa länder gemensamt förutom klimatet och genetiken? Jo, de är samtliga protestantiska områden. Det hade varit den första kopplingen jag hade gjort. Men jag finner inget direkt stöd för det i texten heller.”

  Protestantismen uppkom inte förrän på 1500-talet. Den förklarar givetvis inte saker som inträffade tidigare. Snarare är det pga klimatet som man så snabbt i dessa länder tog till sig protestantismen.

  ”Du verkar tolka klimat – jag tolkar religion. Jag har ingen aning om vad Emmanuel Le Roy Ladurie tolkar in i det hela. Jag vet bara att klimat-tolkningar av kulturella företeelser av historiska skäl har dåligt rykte.”

  Vad betyder det sista? Historiska skäl? Historia i sig bevisar ingenting historiska skäl verkar vara ett politiskt argument, och inte ett vetenskapligt.

 34. Andreas Nurbo skriver:

  Kristian i förskingringen: Jaha så beroende som kan skapas mellan gisslan och gisslantagare har relevans gällande att män som slår ihjäl kvinnor är evolutionärtgynnsamma?

 35. Aktivarum skriver:

  Johannes:

  ”Studien visade att testosteronhalten steg, vilket den förstås kan göra från vilken nivå som helst. Eftersom kvinnor inte helt saknar testosteron kan de få en mätbar ökning av testosteronhalten, och således kunde rapporteringen av studien även handla om kvinnor. Eftersom Pelles kommentar gav sken av att inte ta detta i beaktande var Emelies respons fullt rimlig.”

  Upplysningsvis så var testosteronmätning bara en av de många sätt forskarna använde för att bedöma effekten ”asshole” hade. De fick även svara på hur de trodde en viss man betedde sig i en viss situation. När de var arga så visade det sig även i svaren de gav.

  Och de utsatte provdeltagarna för ett chicken-race med en stor kraftig kille som jobbade som dörrvakt. Vid detta test så var det avgörande på vilket avstånd som deltagarna flyttade sig ur vägen. Alla flyttade sig från den hotfulla gestalten men sydstaterna gjorde det på ett mycket mindre avstånd.

 36. Emelie skriver:

  @ Pelle #5

  Aha! Då förstår jag =)

 37. Emelie skriver:

  # torstensson

  Det är väl klart jag förstår att män producerar mer testosteron än kvinnor. Det var väl ändå inte så att jag skrev att kvinnor och män producerar LIKA MYCKET av hormonet?

  Jag tänkte snarare att eftersom det var höjningen av hormonet som mättes så kunde väl kvinnor också varit med i studien, eftersom de (vi) faktiskt också producerar testosteron.
  Då jag har dåliga kunskaper i ämnet om hurvida en mätning av kvinnors eventuella höjda testosteronnivåer i en sådan studie skulle spela roll visste jag inte att de skulle vara en för stor variabel, som Pelle förklarade för mig.

 38. Emelie skriver:

  @ Johannes

  Exakt vad jag tänkte!

 39. Mars skriver:

  Erik/Aktivarum

  Jag trodde du förstod referensen till Montesqieu och klimatläran (han var ju också fransman). Men jag släpper det.

  Du skrev ett långt inlägg och jag vill bara av artighet åtminstone visa att jag läste det, även om jag inte är övertygad om att teorin stämmer. Att överföra kulturella idéer tar ungefär en mansålder. Att förändra i gener tar för det mesta betydligt längre tid, speciellt om det handlar om ganska subtila fördelar. Man kan lika väl förklara det med att vi bär med oss i våra gener förmåga att klara båda dessa situationer av överflöd och torftigt klimat därför att vi genom historien faktiskt tvingats växla mellan dem.

  Men jag är inte forskare/antropolog/genetiker.

 40. JockeH skriver:

  Erik/Aktivarum

  ”Vad beror då allmän fattigdom på?”

  Pga statliga regleringar i marknaden etc. T.ex genom att regeringar tvingar privata företag med minimala resurser att höja lönerna över marknadsnivån och dra på sig förluster vilket ökar risken för arbetslöshet och på längre sikt fattigdom.

 41. Kristian i förskingringen skriver:

  Andreas Nurbo:
  OK, dåligt exempel.

  Vi tar lejon istället: Lejonhannar som inte har egen flock drar omkring och utmanar andra hannar. Om utmanaren vinner, dödar han samtliga ungar.

  Översatt till ovanstående:
  Män tar omedelbart livet av alla kvinnor som flyr dem. Endast kvinnor som inte har anlag för att sticka när de fått nog överlever och fortplantar sig.
  Efter en tid finns det mest kvinnor som inte flyr.

  Ett beteende kan altså vara gynnsamt för vissa _anlag_, utan att det är gynnsamt för _individen_ som bär dem.

 42. Andreas Nurbo skriver:

  Kristian: Kan inte göra artöverförelser på det sättet. Den sociala strukturen mellan lejon och människor är för stor. Hela maktordningen är också annorlunda.
  Vi pratar här om små grupper stenåldersmänniskor.

  Män tar omedelbart livet av alla kvinnor som flyr dem. Endast kvinnor som inte har anlag för att sticka när de fått nog överlever och fortplantar sig.

  Vilket det inte finns några bevis för.

  Ett beteende kan altså vara gynnsamt för vissa _anlag_, utan att det är gynnsamt för _individen_ som bär dem.

  För att det ska vara gynnsamt för anlagen så måste de ju reproduceras. Om individen utesluts ur gruppen eller blir dödad så försvinner ju anlagen. Med tanke på hur ovanligt kvinnomord trots allt är så ter det sig tämligen osannolikt att kvinnomord kommer av våra förfäder. Måste ju titta på vilken typ av individer som slår ihjäl sin partner (är det nyktra fullvärdiga medborgare?). Sen skulle man ju se en korrelation mellan de män som slår ihjäl sin partner och att deras avkomma också slår/slår ihjäl partners ( om det nu är genetiskt grundad makt/”respekt” anlag som är förklaringen). Alla kvinnomördares barn-barnbarn-barnbarnsbarn-etc kan ju inte levt med samma partner i 60 år. Någon måste ju ha dumpats etc.

 43. Aktivarum skriver:

  JockeH:

  ”Pga statliga regleringar i marknaden etc. T.ex genom att regeringar tvingar privata företag med minimala resurser att höja lönerna över marknadsnivån och dra på sig förluster vilket ökar risken för arbetslöshet och på längre sikt fattigdom.”

  Jag menade vad är ursprungliga orsaken till fattigdom. Rätt svar är HURDANT människorna lever. En kultur där man arbetar och utgår från vetenskap blir mer rik än en kultur där folk latar sig och utgår från religion.

 44. JockeH skriver:

  Eller en kultur, samhälle där man respekterar individens rättigheter. I detta fall ekonomiska. Våra svar är möjligtvis två av många orsaker men det finns många fler exempel. Vidare utläggning funderar jag på till vidare!

 45. Daniel skriver:

  @Kristian
  ”Ett beteende kan altså vara gynnsamt för vissa _anlag_, utan att det är gynnsamt för _individen_ som bär dem.”

  Fast man kan lika gärna säga att ett visst beteende/leverne ger avtryck i våra gener.
  Tänker då på epigenetik där man har sett att miljöpåverkan gör så att vissa gener markeras som aktiva och andra passiva.
  Vilket i sin tur ärvs vidare till nästa generation.

  Fast det forskas väldigt mycket inom detta område, så det är en hel del spekulation från min sida.

 46. JockeH skriver:

  Rättare sagt att alla länder som blivit rika har i tillräcklig grad respekterad individens rättigheter. Alla länder som fortsatt vara fattiga (eller återgått till fattigdom) har inte gjort det. Kan vi återgå till ämnet nu?

 47. John Nilsson skriver:

  Hittade denna intressanta (?) skrift, som i alla fall har med våld att göra. Jag gissar att man kan hitta en del beskrivningar av det som i första hand har varit mäns verklighet genom historien och som fortfarande är det. Texten (510 sidor) handlar om psykiatrisk vård i krig och är skriven på engelska. Alla figurer och diagram är dock inte med, av ”copyright”-skäl:
  http://www.fas.org/irp/doddir/milmed/warpsychiatry.pdf

 48. Erik LL skriver:

  FumikoFem

  ”Om en nu anser att biologi ligger bakom att män utövar våld så är det alltså helt korrekt att anse att män är djur? Det är om något att skjuta sig själv i foten. Är det inte sådant manshatiskt synsätt som en ska komma bort ifrån?”

  Det är alltid vackert att stöta på människor som helt utan argument försöker hävda sin ståndpunkt. Det är lite extra fånigt när du gör det för att försöka knäppa människor på näsan.

  Biologiska orsaker gör att män överlag är mer benägna att bruka våld. Detta är så fruktansvärt uppenbar sak som är konsekvent över hela världen och det faktum att någon ska behöva påminna om det visar på vilken postmodernistisk smörja vissa tror på nuförtiden. De nämner även att de flesta män tar avstånd från våld och har en självbehärskning som inte alla har.

  Om män är djur är en helt annan fråga. Vad jag förstått så har man under mycket lång tid menat att människan står över djuren. Det är väl mest på senare år som man, iom evolutionsteori etc, börjat likställa människan med djuren under gemensamma namn.

  Din fråga är till att börja med helt irrelevant till huruvida biologiska orsaker kan påverka mängden våld man utför. För det andra är det underligt att du över huvud taget separerar män från kvinnor i den helt avsides debatten huruvida människor är djur.

  Ja, frågar du mig om män är djur så är svaret ja. Men om frågan du ställer bara inkluderar män så antyder du att detsamma inte gäller kvinnor. Frågeställningen är irrelevant. Den korrekta frågeställningen är huruvida människan är ett djur, och där kan vi ta en mycket mer intressant debatt i en annan tråd. Jag utgår ifr¨ån att du tar upp frågan pga dokumentären med ROKS-kvinnan. Anledningen till att det hon sa var misandriskt var på grund av sammanhanget och exkluderandet av kvinnor. Till och med den mest rabiata feministen måste väl ändå förstå att det är skillnad på att säga ”människan är ett djur” i en diskussion som handlar om evolution, eller att säga ”män är djur” i en diskussion som handlar om kvinnokamp.

  Om forskningen visar att vissa biologiska orsaker gör att benägenheten för våld ökar, på vilket sätt skulle det vara manshatande?

  Ett exempel på en misandrisk attityd skulle vara att säga ”män är våldsamma”, vilket det inte finns belägg för. Tvärtom så påvisar man i programmet att de flesta män tar avstånd från våld och fördömmer det.

  Ditt inlägg var mycket tråkigt att läsa, du verkar förvirrad.

 49. [...] fortsätter genomgången av den norska TV-serien Hjernevask (se även del 1, del 2, del 4, del 5 och del [...]

 50. [...] bort, i vår skandinaviska iver att göra allt till sociologi. Länkar: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del [...]

 51. [...] fortsätter genomgången av den norska TV-serien Hjernevask (se även del 1, del 2, del 3, del 4 och del [...]

 52. [...] fortsätter genomgången av den norska TV-serien Hjernevask (se även del 1, del 3, del 4, del 5 och  del [...]

Lämna en kommentar

Google