Hjernevask del 3: Homo-hetero

01 januari 2012, av Pelle Billing

Här fortsätter genomgången av den norska TV-serien Hjernevask (se även del 1del 2del 4del 5 och del 7).

Hjernevask gjordes av komikern Harald Eia, och orsakade chockvågor i Norge när den belyste all forskning som numera finns om biologins påverkan på kön, könens beteende, sexualitet och annat. I Norden anses ju allt vara socialt konstruerat tills motsatsen är bevisad.

Eia lyckades även göra programmen lättsamma och medryckande på ett sätt som dokumentärer sällan är, så jag kan varmt rekommendera att verkligen titta på avsnitten – som bara är 40 minuter långa. För dig som inte kan eller vill titta kommer jag emellertid att sammanfatta det viktigaste, så du kan tillgodogöra dig principerna.

Del 3 Homo-hetero

Varför blir vissa homosexuella, och andra heterosexuella?

Avsnittet börjar med en liten undersökning av huruvida människor har en så kallad gaydar. Det vill säga kan man identifiera vem som är heterosexuell och vem som är homosexuell i en grupp?

Forskaren Gerulf Rieger – som själv är homosexuell – har kommit fram till att människor gissar rätt i 80 procent av fallen. Kroppsspråk och rösten är de markörer som ger ledtrådarna.

En sådan typ av forskning kanske framstår som lite ytlig och populistiskt. Det var min egen första tanke, i alla fall. Tittarna hemma i TV-soffan vill höra om termen gaydar är sann eller inte.

Men det visar sig att det finns ett djupare syfte. Gerulf Rieger hävdar att anledningen till att homosexuella män i genomsnitt ger uttryck för fler feminina beteenden är att detta känns äkta för dem. Att det kommer inifrån. Det skulle alltså finnas skillnader mellan homo- och heterosexuella som sträcker sig bortom sexualiteten.

Richard Lippa är nästa forskare. Han har undersökt 200 000 personers jobbpreferenser. Gillar du att arbeta med människor (till exempel socionom) eller med objekt (till exempel ingenjör)? Det visar sig att homosexuella män oftare (än heterosexuella) dras till att jobba med människor. Och vad gäller homosexuella kvinnor föredrar de oftare att jobba med objekt, än de heterosexuella.

Ett konkret exempel är en undersökning bland amerikanska professionella dansare som visade att hälften av männen var homosexuella medan ingen av kvinnorna var det.

Samtidigt handlar det om genomsnittliga skillnader mellan grupperna, vilket är viktigt att betona. På individnivå kan det se ut precis hur som helst vad gäller kroppsspråk och jobbpreferenser. Vissa homosexuella män rör sig maskulint, pratar maskulint och arbetar som ingenjör eller bilmekaniker.

Vidare talar Harald Eia med forskaren Simon LeVay, som redan 1991 gjorde en studie över hypothalamus hos homosexuella män. Hypothalamus är en region i hjärnan som sitter under thalamus, och som reglerar funktioner så som hunger, törst, sömn och sexualitet.

En viss del i hypothalamus (en viss nucleus) kallas för INAH3, och innan LeVay gjorde sin forskning var det klarlagt att den i genomsnitt var större hos män än hos kvinnor. Hans forskning visade dock något oväntat; att hos homosexuella män hade INAH3 samma storlek som hos kvinnor.

Djurstudier förstärker värdet av detta fynd, eftersom de visar att denna skillnad mellan bög och straight uppstår redan i livmodern, och inte på grund av miljöpåverkan efter födseln.

De tre norska sociologer/genusvetare som intervjuas i programmet tar avstånd från att homosexualitet skulle vara något medfött. Enligt dem är det något som är plastiskt och som man själv kan styra.

Eia ger sig dock inte, utan undersöker om det finns skillnader i barnaåren. Någon speciell miijöpåverkan är ju inte speciellt trolig. Samhället tenderar att anta att alla barn är heterosexuella, och behandlar dem därefter.

Forskaren Glenn Wilson berättar att när ett barn uppvisar ”childhood gender non-conformity” – det vill säga att barnet uppvisar ett beteende som är typisk för andra könet – är chansen 75 procent att barnet blir homosexuell som vuxen. Det kan till exempel handla om pojkar som mest vill leka med dockor, eller flickor som mest vill leka med bilar.

Mot slutet av programmet presenteras en tes om varför homosexualitet är medfödd. Vad är det egentligen som leder till de skillnader som olika forskare observerat? Kortfattat handlar det om ett testosteronbad som manliga foster utsätts i livmodern. Denna hormontopp anses var något lägre hos de foster som senare föds till homosexuella män – och påverkar alltså inte deras hjärnor i samma utsträckning.

Tesen är dock något otillfredsställande, eftersom jag inte ser några hårda data som presenteras. Goda data finns för att homosexualitet har en stark medfödd komponent, men om det handlar om gener eller miljön i livmodern (testosteronnivå eller annat) verkar inte vara fastställt ännu.

Vidare konstateras att manliga enäggstvillingar där den ena är homosexuell, innebär en 50-procentig chans att även brodern är det. Hos vanliga bröder ökar också chansen, även om siffrorna är lägre.

Sådana studier talar igen för en medfödd komponent, men är annars ganska svåra att bena ut. Är det enäggstvillingarnas gener som gör att båda ofta bli homosexuella? Eller är det den gemensamma miljön i livmodern? Fast är egentligen miljön samma? Det är inte en självklarhet, ens hos enäggstvillingar.

Glenn Wilson nämner även epigenetik, ett relativt nytt och ytterst spännande forskningsfält. Epigenetik handlar om att gener slås av eller på att andra, regulatoriska gener. Av- och påslagandet kan i sin tur påverkas av miljön i livmodern eller miljön efter födseln.

Vår arvmassa och vår miljö existerar alltså i ett intimt samspel, i ständig växelvis påverkan, och därför är det så urbota dumt (ursäkta språket) att tro att människan antingen är totalt formbar eller totalt förutbestämd.

Vad kan vi lära oss av detta tredje avsnitt av Hjernevask?

När Eia till sist frågar en av de mer sociologiskt inriktade forskarna om hon kan nämna någon forskning på varför homosexualitet inte går att gissa sig till hos en person, blir hon svarslös. Istället tillstår hon att det nog kan finnas ett mönster av att barn som blir homosexuella redan tidigt känner sig annorlunda.

Viktigt för henne att poängtera är att detta är oviktig data. Varför ska man bry sig om ett sådant mönster? Underförstått att det är öppnare och mer tolerant att inte bry sig. Jag skulle vilja hävda att det är motsatsen. Genom att synliggöra och ta på allvar de upplevelser homosexuella har som vuxna och som barn, accepteras de som de är.

På liknande vis innebär den forskning som visar att homosexualitet har en stark medfödd komponent, en förklaring för de som är homosexuella. Istället för att trassla in sig i skuldbeläggande teorier om att det skulle bero på en viss typ av föräldrar, finns det en förklaring som är enklare och mer självklar.

Framför allt stämmer forskningen med homosexuellas egen upplevelse av att deras sexualitet alltid funnits där, och att den kommer inifrån, inte utifrån. Och varför ska vi konstruera någon typ av tabu just kring denna typ av sexualitet, eller förneka någon sin egen upplevelse?

Den politiska korrektheten slår här knut på sig själv, och i förlängningen på de homosexuella. Det finns ingen motsättning mellan att fullt ut ge utrymme för olika sexualiteter i samhället, medan man även erkänner sexualitetens biologiska bas hos oss alla. Inte heller behöver det vara kontroversiellt att erkänna att det finns genomsnittliga skillnader i yrkespreferens – precis som vi vet att heterosexuella kvinnor och män har olika preferenser.

Flera av de som tagit fram denna nya kunskap är själva homosexuella, så det är inte något försök att kategorisera utifrån. Det är en drivkraft att förstå sig själv, vilken åtminstone jag har full förståelse för.

Tips: Här är en lista över samtliga avsnitt av Hjernevask, på Vimeo och med engelsk text (via Genusnytt). Använd lösenordet hjernevask:

 1. Jämställdhetsparadoxen
 2. Föräldraeffekten
 3. Homo/hetero
 4. Våld
 5. Sex
 6. Ras
 7. Arv eller miljö
Etiketter:  

62 kommentarer på “Hjernevask del 3: Homo-hetero”

 1. rickard skriver:

  Intressant att homosexuella är nyckeln till manshatets undergång, får visst hör man aldrig av feminister att det går att ”bota” homosexuella?

 2. Backlash skriver:

  Man förundras över de norska forskarnas kommentar i nästan alla frågor, när de konfronteras med empiriska belägg för biologiska förklaringar:
  - Det är inte intressant, säger de nästan unisont. De vill inte veta. För då rasar hela deras världsbild.

 3. Access skriver:

  När jag jobbade aktivt i homorörelsen så var en återkommande kommentar ”-Jag är inte intresserad av varför jag blivit homosexuell, jag vill vet varför jag inte får vara det”.

  Min uppfattning är nog att båda frågorna är intressanta. Visst är det intressant att forska i hur vi människor blir som vi blir. Sen måste man alltid vara försiktig med hur forskningsresultaten används för politiska syften, men det är inte forskarnas uppgift att hantera det.
  Sen är det minst (!) lika intressant att forska i homofobi och ideologisk aversion mot homosexualitet. Sådan borde ju rimligen också kunna ha både biologiska och sociala orsaker.

  Så forska gärna både socialt och biologiskt kring orsakerna till homosexualitet.
  Men forska då också kring orsakerna till homofobi.

 4. Carl skriver:

  När jag gick på gymnasiet fick vi besök av en homosexuell som skulle berätta om sitt liv och inbjöd till frågor. När jag frågade om orsaker och forskning som fanns fick jag en shitstorm med ifrågasättande tillbaka med hänvisning till Hitler och what not. Inte att jag hade ifrågasatt homosexuella utan bara varför det är ointressant att ta reda på orsakerna till just den här när det samtidigt forskas på de mest skilda sexualområdena i övrigt. Likt det som beskrivs ovan. Ska definitivt se den här delen så snart jag får tid.

 5. Johan skriver:

  Och jämställdisterna fortsätter att ägna sig åt sin favoritsysselsättning(näst efter självömkan), att dela upp människor i grupper efter ras, kön och sexuell läggning och sedan leta efter skillnader att lyfta fram och trycka på.

 6. Håkan skriver:

  Självklart kan forskning om varför homosexualitet uppstår missbrukas exempelvis att föräldrar får reda på att barnet de väntar riskerar att bli homo så att de väljer abort. En för mig fullständigt otänkbar tanke. Så jag kan förstå att frågan varför varit lite tabu i dessa kretsar.

  Samtidigt så kan forskningen slå åt andra hållet. Om det visar sig att det är något medfött får vissa grupper svårt att hävda att det är något omvändbart eller ens onaturligt.

  Personligen så ser jag på det som med vänsterhänthet, cirka 10% av befolkningen är det vare sig de själva eller andra vill det eller inte. Det är bara acceptera att vissa är vänsterhänta (eller homo)!

 7. Medborgare X skriver:

  Håkan!

  Exakt! Parallellen till vänsterhänthet är perfekt. Ingen upplyst människa skulle ifrågasätta att man föds som vänsterhänt. Inga vänsterhänta går heller runt och tror att det finns en konspiration bland högerhänta att förtrycka de vänsterhänta. Än mindre skulle någon upplyst människa påstå att det finns en ”högerhäntnorm” som måste ifrågasättas, kritiseras eller t.o.m. krossas. Istället accepterar och respekterar vi varandra oberoende av om vi är vänsterhänta eller högerhänta.

  Men när det gäller homosexualitet och heterosexualitet så bedriver feminister kampanjer som Heterohatets dag och de marcherar under banderoller med texten ”Hata vita rika straighta män” på Pride-festivalen.

 8. Tanja Suhinina skriver:

  Medborgare X
  Alltså, i Sverige är det rätt soft. Men jag kommer t ex ifrån en kultur där vänsterhänta fick jättemycket skit för att de var vänsterhänta. Och att samhället är högerhandsnormativt (vilket det ju är) medför en del praktiska problem för vänsterhänta.

 9. En Annan Anonym skriver:

  Medborgare X

  Så länge feministerna går omkring med sådana banderoller på Pride så är det lugnt. Där vet man vad de kostar och vad de kommer ställa till med. Det är när de inte längre kan hållas upptagna som det är riktigt jobbigt.

 10. Jocke skriver:

  Jag tror att denna enorma rädsla för att söka biologiska förklaringar bland annat har med vår mörka 1800- och 1900-talshistoria att göra. Det började med skallmätning och uppdelning av raser som sedan övergick i klassificeringar där vissa ansågs stå över andra, och så vidare. Det hela urartade ju sedan i bland annat i nazismen.

  Efter andra världskriget slog därför pendeln över totalt och att bara antyda medfödda skillnader mellan människor blev synonymt med att sympatiserar med det sämsta vår tid har uppbringat.

  Nu börjar pendeln svänga tillbaka för att förhoppningsvis hamna någonstans i mitten. Alltså i ett läge där vi förbehållslöst kan konstatera att det finns medfödda skillnader som skiljer oss åt, men utan att göra någon värdering av människor bara för det.

  Sedan kommer det tyvärr fortsätta finnas personer som behöver blöja på sig (typ Johan) när biologiska skillnader kommer på tal eftersom det triggar en slags ryggmärgsreflex (eller ska man kalla det kräkreflex?) att omedelbart fördöma.

 11. FumikoFem skriver:

  Varför likställs sexualitet med kön/genus?

  För det första så formas våra hjärnor utefter hur dom används. För det andra så går det inte att härleda allt till biologi, förväntningar på oss påverkar oerhört mycket.

  Som transsexuell tjej så har jag inget större intresse av att exempelvis bli sjuksköterska, eller jo jag trodde det för några år sedan men kom fram till att det var för att det passade bättre in med att vara kvinna. Inte heller har jag något intresse att mecka med bilar. Däremot så gillar jag att arbeta med data (alltså hårdvara) och design (på datorn) samt sociala frågor.

  Har någon här en studie för att visa på hur det ser ut mellan transpersoner? Skulle vara intressant att se om det stämmer överens med tesen om att homosexuella män föredrar mer ”kvinnoyrken” och lesbiska mer ”mansyrken”.

 12. Pelle Billing skriver:

  Access,

  ”Visst är det intressant att forska i hur vi människor blir som vi blir. Sen måste man alltid vara försiktig med hur forskningsresultaten används för politiska syften, men det är inte forskarnas uppgift att hantera det.
  Sen är det minst (!) lika intressant att forska i homofobi och ideologisk aversion mot homosexualitet.”

  Ja, självfallet ska även denna forskning finnas, och inte vara tabu.

  Ett problem i dagens Sverige är att vissa tror att homofobin försvunnit, men det är en missuppfattning för bögar blir regelbundet nedslagna just för att de är bögar. Och det handlar inte bara om småstäder utan även i Stockholm.

 13. Pelle Billing skriver:

  FumikoFem,

  ”Varför likställs sexualitet med kön/genus?”

  Var görs detta i texten?

  ”För det första så formas våra hjärnor utefter hur dom används.”

  Ja, och hjärnorna påverkar också hur de används. Så det är en komplex växelverkan här som inte låter sig reduceras till antingen arv eller miljö.

  Vad gäller din fråga om forskning över transpersoner så är jag tyvärr okunnig på det området, men om någon har länkar eller referenser är det bara att posta!

 14. Access skriver:

  Carl säger:
  ”När jag gick på gymnasiet fick vi besök av en homosexuell som skulle berätta om sitt liv och inbjöd till frågor. När jag frågade om orsaker och forskning som fanns fick jag en shitstorm …”

  Ni fick antagligen besök av RFSLs skolinformatörer (de heter så). De får en grundläggande utbildning i feminism och feministisk teori innan de skickas ut i skolorna. Det är en central del i deras utbildning.
  RFSL är också sen några år tillbaka en feministiskt konfessionell organisation, enligt beslut från kongressen 2004 (om jag minns rätt).

  ———————————

  Pelle säger:
  ”Ett problem i dagens Sverige är att vissa tror att homofobin försvunnit, men det är en missuppfattning för bögar blir regelbundet nedslagna just för att de är bögar.”

  Precis så är det. Jag och min man har blivit spottade på, påkörda, hånade och ständigt utstirrade. Varför? För att vi håller varandra i handen när vi går på stan. Och då pratar vi inte om nån liten håla på landsbygden utan om Södermalm – ‘Sveriges mest toleranta stadsdels’.
  Vänner har blivit misshandlade och nedslagna. Ett antal bögar mördas varje år för att de är bögar. Motsvarande för flatorna är mer sällsynt, men det förekommer.

  ———————————

  FumikoFem säger:
  ”För det första så formas våra hjärnor utefter hur dom används. För det andra så går det inte att härleda allt till biologi, förväntningar på oss påverkar oerhört mycket.”

  Visst är det så. Men jag har inte hört en enda människa hävda att biologi är 100% styrande. Däremot har jag hört flera hävda att sociala faktorer är 100% styrande, nämligen konstruktivisterna.
  Därför tycker jag att de senare inte är särskilt trovärdiga, till skillnad från Pelle och andra som menar att det är ett samspel mellan natur och kultur.

 15. Pelle Billing skriver:

  Access,

  ”Precis så är det. Jag och min man har blivit spottade på, påkörda, hånade och ständigt utstirrade. Varför? För att vi håller varandra i handen när vi går på stan. Och då pratar vi inte om nån liten håla på landsbygden utan om Södermalm – ‘Sveriges mest toleranta stadsdels’.
  Vänner har blivit misshandlade och nedslagna. Ett antal bögar mördas varje år för att de är bögar. Motsvarande för flatorna är mer sällsynt, men det förekommer.”

  Usch vad tråkigt att höra. Tyvärr ingen överraskning men ändå tråkigt.

  Om du vill och har tid, skulle jag tycka det var väldigt värdefullt med en insändare till bloggen om detta ämne. Okunskapen är ganska stor har jag märkt, och om jag förlitade mig på vanlig media skulle jag själv inte känna till det.

  Det är ju dessutom en dubbel mansfråga eftersom både de som blir nedslagna och de som slår ner i första hand är män. Om kvinnorna spelar en roll i detta så vet du det bättre än jag.

  Om du inte vill eller har tid, men någon i ditt nätverk har det, så är det också välkommet.

 16. Johan skriver:

  Carl,
  ”När jag frågade om orsaker och forskning som fanns fick jag en shitstorm med ifrågasättande tillbaka med hänvisning till Hitler och what not.”

  Brukar folk ställa dig mot väggen och be om forskning som förklarar orsakerna till varför du blivit som du är?

 17. Access skriver:

  @ Pelle
  Jag skulle gärna skriva lite om den saken, men en annan gång.
  Har för mycket annat just nu.

  Men när det gäller fördelningen mellan kvinnor och män så kan jag inte påstå att aggressionerna från män är fler än från kvinnor. Men de skiljer sig på så sätt att män är mer benägna till kroppslig konfrontation medan kvinnor hånar och (faktiskt) spottar.

  Tyvärr måste jag säga att de kvinnor som är aggressiva huvudsakligen är invandrarkvinnor. Bland män märker jag ingen skillnad.

  Samtidigt vill jag inte överdriva problemet. Vi pratar om enstaka händelser, inte vardag.

 18. Medborgare X skriver:

  Tanja!

  Det förekom även i Sverige att vänterhänta blev dåligt bemötta och att de i skolan tvingades skriva med höger hand, trots att det var ytterst svårt och bakvänt för dem. Detta eftersom man länge trodde att vänster- respektive högerhänthet bara var en fråga om inlärning. Men när man senare insåg att vänterhänthet var något som man föddes med och att det var helt naturligt så förändrades också synen. Numera vet man att ett antal procent av alla som föds är vänterhänta.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vänsterhänthet

  Självklart finns det ting som i första hand är anpassade för högerhänta. Högerhänthet är ju betydligt vanligare än vänterhänthet. Det vore ju totalt ologiskt att i första hand anpassa ting efter vänsterhänta, då de är en klar minoritet. Men det står alla vänterhänta fritt att anpassa sina egna ting efter demsjälva. Men att kräva att alla högerhänta ska rätta sig efter de vänsterhänta vore totalt odemokratiskt!

 19. Aktivarum skriver:

  Access:

  ”Jag och min man har blivit spottade på, påkörda, hånade och ständigt utstirrade. Varför? För att vi håller varandra i handen när vi går på stan. Och då pratar vi inte om nån liten håla på landsbygden utan om Södermalm – ‘Sveriges mest toleranta stadsdels’.”

  Vad drömde du sedan? Södermalm är Sveriges mest intoleranta vänsterhåla. Inte ens Jan Guillou kan bo där (fel sorts vänster enligt flera aggressiva grupper) så enligt vilket mått mätt är Södermalm en tolerant statdsdel?

  ”Vänner har blivit misshandlade och nedslagna. Ett antal bögar mördas varje år för att de är bögar. Motsvarande för flatorna är mer sällsynt, men det förekommer.”

  Ett antal män mördas varje år för att de är män. Alltså förövarna säger såklart inte att det var för att de var män men de springer inte direkt runt och klubbar ner kvinnor i samma omfattning så vi anar ett mönster. Sedan kanske de förövarna som redan har den röda tråden att de ger sig på män tycker att homosexuella män är det ultimata lätta offret. Det skulle förklara frånvaron av våld mot lesbiska kvinnor eller?

 20. President skriver:

  Access:

  I Sverige räcker det med att en man bär lite kajal sen hänger nävarna i luften. Jag vet, för jag brukade sminka mig ibland, kajal, puder. Trist som fan.
  Det har varit uteslutande män som velat slåss.

  En tjej sa till mig en gång på krogen när jag var sminkad att: Antingen är du bög eller så är du väl en feminist.
  Bög kunde jag väl ta, men feminist, nej.

 21. Access skriver:

  @ Aktivarum
  Min formulering om Södermalm som ”Sveriges mest toleranta stadsdels” var alltså med ett visst mått av ironi. Jag är väl medveten om att intolerans och normativitet är legio i vänsterkretsar och att vänsterns världsbilder dominerar på Södermalm. Jag är född i vänsterkretsar på Söder.

  Visst är det så att män är mer utsatta för våld än kvinnor samt att män är uppfostrade till att inte vara våldsamma gentemot kvinnor och därför har lättare att ge sig på män. Så man skulle kunna uttrycka det som att en man blir nedslagen för att han är man, eftersom han inte skulle blivit nedslagen om han var kvinna.
  Jag har däremot aldrig hört talas om att en heterosexuell man blivit nedslagen just för att han är heterosexuell. Däremot blir en del homosexuella män nedslagna just för att de är homosexuella.

  @ President
  Jo, könsöverskridande beteende är uppenbarligen väldigt provocerande när det handlar om män som anammar feminint beteende. Maskulina kvinnor provocerar dock sällan.
  Nu tillhör varken jag eller min man de som har nåt särskilt könsöverskridande beteende, inte mer än vilken hetrisman som helst. Det är först när vi håller varandra i handen som vi väcker reaktioner.

 22. Pelle Billing skriver:

  Access,

  ”Jag skulle gärna skriva lite om den saken, men en annan gång.
  Har för mycket annat just nu.”

  OK, jag förstår.

 23. Aktivarum skriver:

  Access:

  ”Visst är det så att män är mer utsatta för våld än kvinnor samt att män är uppfostrade till att inte vara våldsamma gentemot kvinnor och därför har lättare att ge sig på män.”

  Det är definitivt inte så att personer som fostras att inte vara våldsamma mot kvinnor inte är våldsamma mot kvinnor. Den mest genusuppfostrade polischefen vi hade våldtog småflickor mellan sina genusföreläsningar. Däremot om staten reagerar hårdare på våld mot kvinnor så blir män ett mer tacksamt offer för kriminella. Men sånt kallas enligt ingen logik för UPPFOSTRAN.

  Samma resonemang hittar du hos svarta i USA som vet att om de rånar judar så blir det fetrazzia men om de rånar svarta så minskar polisens intresse. Gissa vilka som är föremål för brott i USA? Man kan nästan ana en koppling till dagens Sverige. Hej hopp vilken radikal tanke!

  ”Så man skulle kunna uttrycka det som att en man blir nedslagen för att han är man, eftersom han inte skulle blivit nedslagen om han var kvinna.”

  Skulle kunna? Finns det något ANNAT sätt att utläsa det menar du? Mannen som blir nedslagen blir det givetvis pga flera olika faktorer (precis som svarta män som mördas i USA) men en av de största är empiriskt och statistiskt obestridligen mannens kön och det faktum att staten prioriterar alternativet på alla sätt. Dvs det har inget med uppfostran att göra och allt med politiska beslut att göra.

  ”Jag har däremot aldrig hört talas om att en heterosexuell man blivit nedslagen just för att han är heterosexuell.”

  Inte du också! Jag upprepar ”FÖR-ATT” baserade argument är värdelösa. Det gör sak samma vilka syften som de själva anger, TROR sig ha eller TYCKER sig agera utifrån – eftersom de helt enkelt inte är trovärdiga källor för någonting mer än feministerna och kommunisterna är det.

  Vänligen läs punkt #2 i denna länk
  http://www.pellebilling.se/2011/12/hjernevask-del-1-jamstalldhetsparadoxen/#comment-53367

  Vad detta innebär rent praktiskt är att en mobbande skitstövel som fråntas sin uttalade motivation inte slutar att vara en mobbande skitstövel! (Utan hittar på nya ursäkter för lätta offer) Detta kallas ”human nature”

  ”Däremot blir en del homosexuella män nedslagna just för att de är homosexuella.”

  Med risk att rasera delar av din värld…. NEJ!

  Däremot är det en bekväm ursäkt hos huliganer utan självinsikt att skylla sina idiothandlingar på sådana enkla lösningar. Det är typisk mobbingmentalitet att inbilla sig att hade bara person A motsvarat krav B så hade inte mobbaren varit mobbare.

  Det är rent svammel av värsta sort.

 24. Access skriver:

  @ Aktivarum
  Du gör halmgubbar.
  I fallet om våld mot homosexuella män verkar du dock ha noll koll.

 25. Nils Jungenäs skriver:

  FumiloFem

  ”-För det andra så går det inte att härleda allt till biologi”

  Skippa halmgubbarna. Det är ett ociviliserat och korkat
  sätt att argumentera. Det är inte ärligt och konstruktivt.

  Det ÄR så att det finns en tydlig biologisk påverkan.
  Det betyder inte att det inte finns någon social påverkan.
  Påstå då inte att någon hävdat det!

 26. Aktivarum skriver:

  Access:

  Jag har utmärkt koll på just VÅLD MOT MÄN. Bättre än de flesta. Du själv resonerade däremot just som feministiska teoretiker brukar göra – Nej våldet mot kvinnor är av särskilda orsaker, det är annorlunda, specialfall, special-lagar som bara gäller oss bla bla bla.

  Få se om du förstår det här språket:

  Jag har grovt misshandlade kompisar och sanningen är att i din logik räknas de inte in men i min logik så räknas alla dina kompisar in.

  Så vem `har noll koll?

 27. Torstensson skriver:

  Aktivarum

  Access säger följande:

  ”Jag och min man har blivit spottade på, påkörda, hånade och ständigt utstirrade. Varför? För att vi håller varandra i handen när vi går på stan. Och då pratar vi inte om nån liten håla på landsbygden utan om Södermalm – ‘Sveriges mest toleranta stadsdels’.””

  Access blir spottad på, hånad och ständigt utstirrad för att han är homosexuell. Men han kan alltså inte bli nerslagen för det?

  Och om du nu ska svara på detta, så skulle jag och fler uppskatta om du kunde svara i en trevlig ton. Skippa ”vad drömde du sen” osv.

 28. Aktivarum skriver:

  Torstensson:

  ”Access blir spottad på, hånad och ständigt utstirrad för att han är homosexuell. Men han kan alltså inte bli nerslagen för det?”

  Backa bandet och läs vad jag sade. De här sakerna är helt oacceptabla. Access blir dock inte utsatt för de sakerna för att han är homosexuell. Han blir utsatt av de sakerna för att vissa personer är mobbarkräk. Och visst kan han utsättas för våld, precis som han kan bli spottad på och nedslagen i samma stadsdel bara för att han äger en SUV som miljödårarna provoceras av.

  http://www.youtube.com/watch?v=45idgCylhaw

  Han kan även bli nedslagen och spottad av feminister på blotta MISSTANKEN att de tror han köpt sex. Det kan resultera i att han får sparken, att folk ser snett på honom på cafeerna Osv osv. Statistiskt är det få grupper som oftast brukar sitt våld mot kvinnor. De flesta grupper som brukar våld gör det mot en man.

  ”Och om du nu ska svara på detta, så skulle jag och fler uppskatta om du kunde svara i en trevlig ton. Skippa “vad drömde du sen” osv.”

  Jag skulle gärna svara i trevlig ton om det fanns något trevligt sätt att förklara i hur hög grad de implicita teorier som jag besvarar är förljugen goja. Men trevlig betyder medgörlig och det finns inget medgörligt sätt att förklara dessa saker på. Tvärtom, ett av de stora problemen med PK är just åsikten att om fakta är otrevliga så struntar man i dem och umgås bara med personer som säger rätt saker på rätt sätt (är trevliga)

  Som jag sade i förra inlägget. Jag räknar med alla hans kompisar men han räknar inte med mina… vad är trevligt med det?

 29. leifer skriver:

  Access

  ”Jag har däremot aldrig hört talas om att en heterosexuell man blivit nedslagen just för att han är heterosexuell. Däremot blir en del homosexuella män nedslagna just för att de är homosexuella.”

  Män som uppträder ”fel” och inte enl normen har väl också allmänt förföljts och blivit nedslagna. Eller förlöjligats av både kvinnor och män. Kan t.ex. vara ”mesiga” män, ”tjejiga” män, tönten. Det behöver ju inte betyda att dom är homosexuella. Sen finns det ju män som är bisexuella. Bilden av män verkar ju vara att dom är antingen eller, dvs aldrig bisexuella.

  Kvinnor är ju också ofta väldigt elaka mot ”tönten” och visar tydligt att han inte har nån höga status på olika sätt (nu problematiserar jag alltså kvinnors beteende). Den ”manliga mannen” har dock hyllats av kvinnor. Just den man som feminister sen avskyr i sina texter!?

 30. Pelle Billing skriver:

  Förvisso är de som misshandlar bögar mobbarkräk. Men det motsäger inte för en sekund att de valt ut en bög att knacka ner just p g a hans sexualitet. Det behöver inte vara antingen eller, det kan vara både och.

 31. Aktivarum skriver:

  Pelle Billing:

  ”Förvisso är de som misshandlar bögar mobbarkräk. Men det motsäger inte för en sekund att de valt ut en bög att knacka ner just p g a hans sexualitet. Det behöver inte vara antingen eller, det kan vara både och.”

  Nej helt rätt. Det motsäger inte att de valt honom pga hans sexualitet och det har jag heller aldrig påstått. Poängen Pelle, är att det heller inte på något sätt styrker påståendet att de själva påstår/tror det. Jag vet inte hur en så dum metod ens släpptes in i debatten men jag är den första att kasta ut de tidigare antagandena med det faktum att man lärt sig dem genom att fråga människor utan självinsikt varför de gör vad de gör. Det verkar som om jag kommer att få gå igenom samma cirkus varenda gång debatten baseras på vad företrädare för JUNK SOCIAL SCIENCE lärde sig genom att fråga/intervjua en massa människor.

 32. Aktivarum skriver:

  Pelle Billing:

  När Steven Pinker pratar om socialvetenskapen (Standard Social Science Model) i boken The Blank slate så kallar han det inte ens ett vetenskapligt perspektiv. Baserat på debatterna han haft på ämnet där han mycket väl vet hur upprörda de som fått sina kunskaper från socialvetenskap blir av att få sina ”sanningar” ifrågasatta så kallar han det en SEKULÄR RELIGION som vilar mer på iden att alternativet är ondska än den vilar på någon som helst form av observerade fakta. Pinker var själv i början av sin karriär en troende sociologist, det här är hans egen berättelse om varför han ändrade synpunkt.

  ”My politics were pretty anarchistic until 1969 when the Montreal police went on strike. Within hours mayhem and rioting broke out and the Mounties had to be called in to restore order. It instilled in me that one’s convictions can be subjected to empirical test.”

  Där är också poängen. Empiriska test kan inte baseras på att springa runt och fråga människor vilken motivering de har för de vet helt enkelt inte varför de gör vad de gör (de försöker ofta bara lista ut vad som är rätt svar som om frågan var ett test). Min teori om mobbning skapades för många år sedan och den har aldrig blivit falsifierad. Det är sällan vi ser mobbare som slutade mobba för att föremålet för mobbningen rättade sig efter mobbarnas önskemål. Däremot slutar mobbare i regel alltid att mobba om de blir distraherade med en enklare måltavla. Där kan till och med personen som var måltavla för trakasserierna hoppa in och delta i mobbningen mot den nya måltavlan och därmed inte bara få slut på trakasserierna mot egna personen utan dessutom få status hos de forna plågoandarna.

  Och detta är sannolikt ”human nature”

 33. Daniel skriver:

  @FumikoFem

  Det vore kul om du kunde lägga fram lite nya fräscha argument som inte är av typen anekdotisk bevisföring, vi vet redan att du är transsexuell tjej och ditt eviga tjat om detta börjar bli lite långrandigt.

 34. FumikoFem skriver:

  Pelle Billing:

  ”Var görs detta i texten?”

  Jag menar varför ta upp sexualitet om det är kön en vill diskutera? Är inte poängen då att försöka bevisa att kön är biologiskt?

 35. FumikoFem skriver:

  Access:

  ”Visst är det så. Men jag har inte hört en enda människa hävda att biologi är 100% styrande. Däremot har jag hört flera hävda att sociala faktorer är 100% styrande, nämligen konstruktivisterna.
  Därför tycker jag att de senare inte är särskilt trovärdiga, till skillnad från Pelle och andra som menar att det är ett samspel mellan natur och kultur.”

  Alla som säger att kön är socialt förnekar inte att det finns biologiska skillnader. Det är liksom svårt att förneka hormonella skillnader mellan kvinnor och män, eller olika kroppsform, till exempel.

 36. FumikoFem skriver:

  Daniel:

  Gillar du inte det jag skriver så sluta läs det då. Problem solved.

 37. Johan skriver:

  @Aktivarum #28

  ”Jag skulle gärna svara i trevlig ton om det fanns något trevligt sätt att förklara i hur hög grad de implicita teorier som jag besvarar är förljugen goja. Men trevlig betyder medgörlig”

  Nej. Inte nödvändigtvis.

  ”och det finns inget medgörligt sätt att förklara dessa saker på.”

  Du kan (vilket du också oftast gör) resonera logiskt och försöka få folk att inse att det är ”förljugen goja”. Om du börjar med något som läsare lätt tolkar som ”du är dum i huvudet” blir läsarna rimligen mindre benägna att inse det, och det är väl kontraproduktivt?

 38. Marie-Louise skriver:

  FumikoFem,

  Nej, naturligtvis kan ni inte förneka att biologi spelar roll när det gäller uppenbara saker som hormoner och kroppsform. Men att biologi ocksa spelar roll vad beträffar mer subtila saker som könsidentitet, intressen, personlighet tycks ni inte vilja acceptera. Och det tycker jag är märkligt.

  För att bättre begripa hur det fungerar. är det tvunget att veta hur evolutionen verkar, och hur den format oss människor (och andra djur) under miljontals ar.

  Jag tycker du skulle läsa lite böcker om ärftlighet och genetik, tex de böcker som Richard Dawkins har skrivit.: Den Själviska Genen, Climbing Mount Improbable eller The Ancestors Tale.

  Marie-Louise

 39. FumikoFem skriver:

  Marie-Louise:

  Det finns ingen forskning som kan bevisa att våra intressen är biologiskt betingade, det enda dom kan visa är vissa tendenser. Sen får en tycka vad en vill. Detsamma med forskning som motsäger att det skulle vara kopplat till biologi.

  Sen kan en undra hur exempelvis intresse för datorer kan vara genetiskt, så länge har inte datorer funnits. Intressen skiftar också för dom flesta genom livet. Få personer har exakt samma intressen hela livet.

 40. Aktivarum skriver:

  Johan:

  ”Nej. Inte nödvändigtvis.”

  Det är vad ordet främst betyder. Ursprungligen betyder också trevlig att vara ignorant (från latinets nescius) numera används det ofta som en synonym till ”snäll” och ”artig” som dock i sig betyder ingenting då få personer är lika snälla mot alla människor. PUA-kulturen som förkastar fenomenet ”nice guys” har forskat fram ordets egentliga betydelse. De påtalar också det faktum att kvinnor uppenbarligen inte gynnar trevliga män.

  ”Du kan (vilket du också oftast gör) resonera logiskt och försöka få folk att inse att det är “förljugen goja”. Om du börjar med något som läsare lätt tolkar som “du är dum i huvudet” blir läsarna rimligen mindre benägna att inse det, och det är väl kontraproduktivt?”

  Kontrarproduktivt jämfört med vad? Jag måste påpeka att jag ser ingen någonstans göra vad jag gör med framgång . Vi kan gissa/önska att pk-lärda folk magiskt skulle ändra sitt förhållningssätt om bara de bemöttes på det sätt de önskar bemötas men de garanterar inte detta mer än tjejer garanterar de kommer att ligga med de killar som raggar på det sätt tjejerna säger de vill bli uppraggade.

  Det är total förväxling mellan vad som sker och vad folk vill skall ske. Folk vill det skall vara bra att vara trevlig men ingen garanterar det ÄR det.

 41. Aktivarum skriver:

  Fumikofem:

  ”Sen kan en undra hur exempelvis intresse för datorer kan vara genetiskt, så länge har inte datorer funnits.”

  Varför tror du att datorer skapades egentligen Fumiko? Hela ditt resonemang är så bakvänt som det kan bli, jag häpnas över de absurditeter man som socialkonstruktionist måste inbilla sig själv att tro på. Låt mig förklara de helt uppenbara felsluten du måste ignorera. Datorer skapades pga intresse för de uppgifter som datorerna skulle utföra.

  Detta intresse FÖREGICK givetvis datorernas skapelse då intresset i sig var just orsaken man byggde datorer. De byggde sig inte själv varefter folk magiskt blev socialt intresserade av dem. De skapades av personer som var intresserade av dem och deras kapacitet INNAN de fanns. OM datorer måste finnas för att folk skall intresseras av dem skulle ingen bli intresserad nog att bygga den första datorn. Om sålunda folk följde din logik skulle datorer aldrig skapas och inte finnas idag.

 42. leifer skriver:

  Aktivarum

  Framgång med PUA-teknik kan ju också ses som en slags kritik mot kvinnors beteende.
  Dvs inte givet att detta bara handlar om biologi och att det kanske behövs lite ny kultur från kvinnor i en mer jämställd värld.

  Sen må en arbetslös ung man kunna lura en kvinna för ragg/sex med PUA, men frågan är om det är så bra för en mer långvarig relation. Ex kommer den arbetslösa mannen snart bli avslöjad och han kan ju inte ta den tradionella rollen för män att vara familjeförsörjare. Dvs här kanske en ny syn på män och mansroll behövs också. Liksom att uppgradera vanliga snälla mäns status, den s.k. nice-guy:n.

 43. Aktivarum skriver:

  leifer:

  ”Framgång med PUA-teknik kan ju också ses som en slags kritik mot kvinnors beteende. Dvs inte givet att detta bara handlar om biologi och att det kanske behövs lite ny kultur från kvinnor i en mer jämställd värld.”

  Framgång med PUA-teknik är oavsett hur du ser det ett säkert tecken på att t.o.m ditt falska jag är mer substantiellt än ditt äkta jag. Låt mig ta ett tydligt exempel. Du har lagt två år och stora summor pengar på en dykskola och du tycker du är på väg att bli skaplig på att dyka…

  …nu kommer en man och säger företaget du köper tjänsten från är en bluff och båg-firma. Han säger sig vara ÄKTA dykinstruktör och om han får en vecka på sig där du lyder honom kan placera dig djupare och längre än du någonsin varit i hela ditt liv. – Exakt en vecka senare dyker du djupare, längre och bättre än du någonsin gjort….

  Jag vet inte vad du säger då men skolan säger såklart att vad du gjort inte räknas som en riktig dykning. För dem är riktig dykning nämligen vad som ger dem möjlighet att ta betalt för kurser, diplom, certifikat etc. Är du med på vad jag pratar om?

  ”Sen må en arbetslös ung man kunna lura en kvinna för ragg/sex med PUA, men frågan är om det är så bra för en mer långvarig relation.”

  Du kan aldrig lura en kvinna för ragg/sex med PUA. Tvärtom är det så enkelt att om du är beredd att lura/ljuga kvinnor i sängs så finns ingen orsak för dig att lägga tid och pengar på PUA överhuvudtaget. Inom PUA ställer man frågor som ”hur säger jag till henne jag inte vill ha relation” om du däremot är svekfull och oärlig så säger du att du vill ha relation först, sedan ändrar du dig när det passar dig. Sånt har killar gjort i alla tider, det är inte den sortens killars behov som PUA handlar om. Det är de justa killarna som behövde PUA.

  ”Ex kommer den arbetslösa mannen snart bli avslöjad och han kan ju inte ta den tradionella rollen för män att vara familjeförsörjare.”

  Det där har ingen betydelse! Du förväxlar ägodelar och kapacitet. Män dög för kvinnors biologi långt innan det ens fanns ägodelar som rika män kunde köpa. Kvinnor är inte programmerade att ge respons på pengar: Pengar kan däremot i brist på bättre saker ge responsen det manliga beteende som kvinnor ÄR programmerade att attraheras av.

  ”Dvs här kanske en ny syn på män och mansroll behövs också. Liksom att uppgradera vanliga snälla mäns status, den s.k. nice-guy:n.”

  Uppenbarligen behöver inte kvinnor en ny syn på män och mansroll. Vad kvinnor behöver är fler män som motsvarar deras biologiska sexuella behov. Kvinnor lever pga media i total denial gällande detta men ju färre män som duger ju mer uppenbart blir det att kvinnors främsta problem är pressen konkurrensen om för få män lägger på kvinnorna själva.

  Dina ideer att programmera om kvinnorna själva kan liksom ingen garantera de ens kan genomföras. Visst några få kvinnor är mer flexibla men det stora flertalet är det inte.

 44. FumikoFem skriver:

  Aktivarum:

  ”Hela ditt resonemang är så bakvänt som det kan bli, jag häpnas över de absurditeter man som socialkonstruktionist måste inbilla sig själv att tro på. Låt mig förklara de helt uppenbara felsluten du måste ignorera. Datorer skapades pga intresse för de uppgifter som datorerna skulle utföra.”

  Porrigt.

  Okej men vad ville en använda datorer till? Mattematiska beräkningar? Hur länge har det funnits då? Spela spel? Men vad har det med gener att göra?

  Jag har ett starkt intresse av att få kuk i rumpan, är det biologiskt betingat?
  Är det för att jag någonstans i hjärnan är som en kvinna och därför föredrar att bli penetrerad? Men andra dagar föredrar jag att penetrera, hur går det ihop?

  Jag bli förvirrad här men hoppas du och andra kan förklara så jag slipper vara förvirrad.

 45. Daniel skriver:

  @FumikoFem

  Jag har inga problem med det du säger, men när du kör med samma argument om och om igen.
  Så är det väldigt svårt att ta det du säger på allvar,du framställer dig själv som lite ignorant och som en person som ser sig själv som ett offer.

  Men bara för att du tycker synd om dig själv betyder inte att du har rätt och andra ska rätta sig efter dina upplevelser och din världsbild.
  Utan detta är något som får stå för dig och ingen annan, därför så vore bra om du kunde komma med lite andra argument, lite fakta vore inte helt fel.

  Det sätt som andra ser dig på beror inte enbart samhället utan det på beror lika mycket på dig själv.

  PS: Lite välbehövlig läsning.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Anekdotisk_bevisf%C3%B6ring

 46. FumikoFem skriver:

  Daniel:

  Har du något att komma med annat än härskartekniker?

 47. Aktivarum skriver:

  Aktivarum:

  ”Okej men vad ville en använda datorer till? Mattematiska beräkningar?”

  Märklig fråga, en uppenbarlig syssla man ville ha datorer till är vad du gör just nu – nämligen producerar och redigerar texter utan skrivmaskin och papper (som har enorma begränsingar).. Man ville inte ha datorn till att göra matematiska beräknigar, Datorn ANVÄNDER matematiska beräkningar för att utföra de uppgifter man ville ha den till. Inte minst dataspel. Folk som Steve Jobs tänkte i de här banorna redan 1974.

  Hade de inte haft intresse hade datorer inte skapats.

  Enligt samma logik så hade folk som färdades med häst och vagn rejält intresse av bilar innan ens bilar var uppfunna.

  ”Hur länge har det funnits då? Spela spel? Men vad har det med gener att göra?”

  Spelen uppfyller djupt liggande känslomässiga behov hos män och kvinnor. Därav anledningen kvinnor började spela spel först när de sociala spelen blev stora medan män spelade spel när de skapade ”spänning” ”upptäckarglädje” etc… Ta exempelvis spelet Skyrim, hade du levat på 1800-talet hade det kallats Safari.

  ”Jag har ett starkt intresse av att få kuk i rumpan, är det biologiskt betingat?”

  Javisst, du är inte direkt ensam i världen om att ha det intresset och det är rätt dåligt med samhällen och kulturer som förespråkar det. Med tanke på kyrkans manövrar på fältet Sodomi så skulle ju sociala förklaringar tyda på att ingen vill det idag efter så många år på avvänjningskliniken.

  ”Är det för att jag någonstans i hjärnan är som en kvinna och därför föredrar att bli penetrerad? Men andra dagar föredrar jag att penetrera, hur går det ihop?”

  Gissningvis precis som det går ihop hos likadana homosexuella män. Jag är ingen expert på området.

  ”Jag bli förvirrad här men hoppas du och andra kan förklara så jag slipper vara förvirrad.”

  Vad är förvirrande med det? Kroppen har vissa känslor, vissa gärningar stimulerar dessa känslor. Orsak och verkan (respons)

 48. Backlash skriver:

  Fumikofem – Beskriv hur dina föräldrar, dagisfröknar och kompisar gick tillväga för att uppfostra dig till HBQT-person. Fick du bara flickleksaker, tvingade dom dig att sitta och kissa, eller hur gick det till? Eller var det tvärtom, att du blev HBQT-person, TROTS att de försökte uppfostra dig till heteroman?

  Utifrån den berättelse kommer fram till, blir slutsatsen att din egen läggning och dina intressen är inlärda eller medfödda?

 49. Marie-Louise skriver:

  FumikFem,

  Det är uppenbart att du inte VILL att det ska finnas en biologisk grund till mycket av könsidentitet och personlighet osv. Jag undrar vad det är som gör att du sa hardnackat bestrider det. Vad är det som är sa farligt med det?

  Vore det inte lättare att acceptera den du är, om du förstar orsaken? Annars maste du ju söka efter orsaken i din uppfostran. Och enligt vad du tidigare sagt lät ju inte dina föäldrar dig att klä dig som flicka eller leka med en Barbidocka.

  Det känns liksom meningslöst att diskutera om du bara VILL att det ska vara som du redan har bestämt dig för att det är. Och inte är öppen för nya tankegangar. Är du rädd för att läsa de böcker jag har rekommenderat? Varför inte i alla göra ett försök?

  Marie-Louise

 50. Aktivarum skriver:

  Ovan inlägg var till Fumiko, inte Aktivarum (om nån missade det)

 51. Jo skriver:

  Apropå homosexualitet och homofobi (och mycket annat mer eller mindre sexuellt och evolutionspsykologiskt) så tycker jag den här bloggen oftast är mycket läsvärd, länken är till ett inlägg om just homofobi:
  http://blogs.scientificamerican.com/bering-in-mind/2011/03/09/natural-homophobes-evolutionary-psychology-and-antigay-attitudes/

 52. Pelle Billing skriver:

  Intressant artikel Jo. Läste precis hela. Tror det skulle behöva mer forskning för att hypotesen ska anses hyggligt bevisad. Dessutom är frågan hur stor del av homofobin kommer från just den aspekten, även om den visar sig vara reell.
  Det jag gillar skarpt med artikeln är principen om att inte banga för vetenskap bara för att resultaten kan lära oss saker om oss själva som vi ogillar.

 53. Jo skriver:

  Pelle Billing:

  ”Det jag gillar skarpt med artikeln är principen om att inte banga för vetenskap bara för att resultaten kan lära oss saker om oss själva som vi ogillar.”

  Jesse Bering har genomgående och konsekvent just den inställningen. Väldigt befriande.

 54. Aktivarum skriver:

  Jo:

  Suverän länkning. Den kommer att hamna separat på Aktivarum så snart jag har en frame klar. Jag vill nämligen inte publicera sådana där artiklar utan tydligt sammanhang. Dels kan de ge ursäkter för riktiga ”hatare” och dels så kan det inbilla folk att tro jag tillhör ”hatarna” och på detta ämne räcker det bra med inläggen jag har skrivit till Access.

  Det är bara olyckligt att Access startade två olika kritiska debatter mot mig praktiskt taget samtidigt.

 55. Jay skriver:

  Jag vet inte om det har sagts förut, men ska jag vara riktigt ärlig – för mig som homosexuell, är det inte så himla viktigt att veta ”varför” jag har blivit homosexuell. Vid en viss ålder kändes det helt enkelt bara så för mig.

  Nu är jag vare sig speciellt feminin av mig, och jag gillar ”typiska manssaker”, som bilar, teknik, datorer, telefoner etc. etc. och – hör och häpna – jag jobbar som ingenjör… ;) Det är ganska ofta jag lyckas lura gaydarn…. men visst, jag kan ”fjolla till mig” också – men det är inte ”jag”. Eller jag kanske ska säga ”inte hela jag”.

  Det här avsnittet som jag såg, spelade kanske lite på fördomar om hur en ”homse” ”ska vara”, och då blir jag genast lite skeptisk – men jag håller med om att vissa av de intervjuade norrmännen slår ifrån sig lite väl starkt… det gäller i o f s de andra avsnitten också.

  En risk som jag ser i sammanhanget är ju att man kan ju undra och ifrågasätta vad viss forskning är till för – om man inte t.ex. är ute efter att ”bota” homosexualitet. Många frågor är intressanta, men man ska vara lite medveten också och inte bara gå på allting…

 56. Johan skriver:

  @Aktivarum #40

  ”Det är vad ordet främst betyder. Ursprungligen betyder också trevlig att vara ignorant (från latinets nescius)”

  Etymologin för engelskans ”nice” är inte relevant här. ”Trevlig” betydde vad jag har kunnat utröna ursprungligen ”som trivs/frodas”. Det är inte heller relevant här.

  ”numera används det ofta som en synonym till “snäll” och “artig” som dock i sig betyder ingenting då få personer är lika snälla mot alla människor. PUA-kulturen som förkastar fenomenet “nice guys” har forskat fram ordets egentliga betydelse. De påtalar också det faktum att kvinnor uppenbarligen inte gynnar trevliga män.”

  Trevlig i bemärkelsen sådant ”nice guy”-beteende som AFC:er uppvisar när de försöker ragga är en sak och bevisligen ineffektivt, ja. Men man kan vara alpha-trevlig mot folk utan att lägga sig platt för deras åsikter: firm, fair and friendly.

  “Du kan (vilket du också oftast gör) resonera logiskt och försöka få folk att inse att det är “förljugen goja”. Om du börjar med något som läsare lätt tolkar som “du är dum i huvudet” blir läsarna rimligen mindre benägna att inse det, och det är väl kontraproduktivt?”

  ”Kontrarproduktivt jämfört med vad?”

  Jämfört med dig själv när du är i bättre dagsform.

  ”Jag måste påpeka att jag ser ingen någonstans göra vad jag gör med framgång . Vi kan gissa/önska att pk-lärda folk magiskt skulle ändra sitt förhållningssätt om bara de bemöttes på det sätt de önskar bemötas men de garanterar inte detta mer än tjejer garanterar de kommer att ligga med de killar som raggar på det sätt tjejerna säger de vill bli uppraggade.”

  Du försöker få folk att tänka i nya banor. Det tycker jag att du lyckas bättre med när du är alpha-trevlig, till exempelvis ibland på Aktivarum när du bemöter inlägg fulla av otidigheter och insinuationer på ett sakligt och måttfullt sätt (det kanske inte biter på dem som har skrivit inläggen, men på andra läsare tror jag det kan göra det). Alltså anser jag det kontraproduktivt att göra på annat sätt.

  Om ett inlägg innehåller både otrevligheter av typen ”vad drömde du sen” och logiska argument, är det lätt att läsarna fastnar på det förstnämnda och inte bryr sig om att fundera över det sistnämnda. Det är kontraproduktivt.

 57. leifer skriver:

  Johan

  I PUA och i raggning finns ändå en metod av att vara lite skitstövel och att det kan funka bra. Det väcker känslor hos tjejen. Det är ju också så att mång tjejer tycks dras till skitstövlar, även om man då kan undra om dom är helt friska, särskilt när dom sitter i väntrummet på våra fångvårdsanstalter eller skriver friarbrev till fängelsekunder dom aldrig träffat.

 58. Johan skriver:

  @Leifer

  Jovisst, men det är inte i alla sammanhang som det är framgångsrikt att vara lite skitstövel. Jag anser inte att det funkar så bra i debatter, exempelvis. Inte i längden.

  En anledning till att AFC:er framhärdar i att försöka ragga genom att bete sig som nice guys är för övrigt rimligtvis att det beteendet enligt deras erfarenhet fungerar bra i andra sammanhang än raggning. Det man måste lära sig är att bete sig på ett sätt som till en början verkar strida mot ens intuition.

 59. [...] får glömmas bort, i vår skandinaviska iver att göra allt till sociologi. Länkar: del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, del [...]

 60. [...] fortsätter genomgången av den norska TV-serien Hjernevask (se även del 1, del 2, del 3, del 4 och del [...]

 61. [...] fortsätter genomgången av den norska TV-serien Hjernevask (se även del 1, del 2, del 3, del 5 och del [...]

 62. [...] fortsätter genomgången av den norska TV-serien Hjernevask (se även del 1, del 3, del 4, del 5 och  del [...]

Google