Metro rapporterar att faderskapstesterna ökar i Skåne. Troligen inget dramatiskt med detta; sannolikt beror det på att fler barn har fötts.

De som ber om ett test har god statistisk anledning att göra det:

Av alla faderskapstest som kom in till Rättsmedicinalverket under 2011 kunde man utesluta att pappan var far till barnet i 18 procent av fallen.

Dock ska det kommas ihåg att detta är de som är uttalat osäkra inför faderskapet, så det är inga siffror som kan extrapoleras till befolkningen i allmänhet.

I ett tvärsnitt av befolkningen är troligen en av 25 pappor inte den biologiska pappan, trots att de tror att så är fallet. Bland de män som känner sig trygga i att de är den biologiska pappan, sjunker siffran till en av 50.

Metro rapporterar om hur faderskapstesterna går till i Sverige:

Ett faderskapstest genom DNA-prov sker oftast när någon av föräldrarna tvekar om vem som är pappan till barnet. Det normala är att testet genomförs på kommunens familjerättsbyrå, där barnet, mamman och den eventuella pappan får gnugga sig med en ”topps” på insidan av kinden.

Detta låter väldigt ”svenskt” och strömlinjeformat. Ordning och reda pengarna på fredag. Förutom att så inte är fallet.

Den egentliga berättelsen är att den presumtiva fadern inte har någon rätt att kräva testning, han kan bara be om det. Och en man som tror sig vara far till ett barn som föds av en gift kvinna, har inga rättigheter alls.

Skriften Att fastställa faderskap från Socialstyrelsen, klargör vad som gäller:

En utomstående man som anser sig vara far till ett barn som fötts under ett äktenskap har ingen rätt att begära en utredning om faderskapet.

För att socialnämnden ska påbörja en utredning måste det framstå som lämpligt att det utreds vem som är far till ett barn som är fött under ett äktenskap. Nämnden måste därför pröva om det är befogat att påbörja en utredning. Om exempelvis en makes misstankar om att han inte är far till barnet skulle framstå som uppenbart obefogade, bör socialnämnden kunna vägra att göra en utredning.

Det är moderns upplysningar som ska vara utgångspunkten i en faderskapsutredning.

Den som helt saknar rättigheter är alltså en man som inte är gift eller sambo med en kvinna, men som ändå misstänker att han kan vara fadern. Han är beroende av mammans goodwill för att få göra ett faderskapstest.

En man som är gift eller sambo, och fastställd som juridisk far, kan begära en faderskapsutredning och ha goda chanser att få det gjort. Men det är ingen absolut rättighet att få sitt faderskap testat, utan det måste anses rimligt och lämpligt av socialnämnden.

För er som gillar att verifiera fakta i själva lagstiftningen så är det Föräldrabalken som gäller: 2 kap 9 § respektive 3 kap 5 §.

Själv anser jag att ett rimligt steg framåt i svensk lagstiftning är att ge den presumtive fadern en okränkbar rättighet till faderskapstest, och en utomstående man rätt att kräva testning om han presenterar rimliga skäl för sin sak.

Vad tycker du?

Etiketter:  

49 kommentarer på “Faderskapstester ökar i Skåne, dock ingen lagstadgad rättighet för män”

 1. Mia. skriver:

  Ja här och nu med dagens teknik (vad jag förstår 100% DNA?) ser jag det som självklart att fadern ska ha rätt få faderskapet testat om han önskar. Det jag undrar är snarare vilka är argumenten emot?

 2. AnnanDan skriver:

  ”Det är moderns upplysningar som ska vara utgångspunkten i en faderskapsutredning”

  Låter ju betryggande.

 3. h:o skriver:

  Pelle sa:
  ”Själv anser jag att ett rimligt steg framåt i svensk lagstiftning är att ge den presumtive fadern en okränkbar rättighet till faderskapstest, och en utomstående man rätt att kräva testning om han presenterar rimliga skäl för sin sak.”

  Och det går ju inte annat än att hålla med. Det känns verkligen som att lagstiftningen inte hängt med i vare sig tekniken eller den allmänna uppfattningen. Något man dock måste fråga sig och ha i åtanke är tillförlitligheten i DNA-testerna? Hur ofta riskerar man att ställa till med mer skada än nytta?

 4. TPH91 skriver:

  Tillförlitligheten på uteslutningsutredningar är så nära 100% det går att komma. Dessutom finns det ju inget som hindrar att man gör som i dopingsammanhang och genomför ett nytt test per automatik om det första testet är positivit.

  Att vi inte har den lagen är fullständigt absurt, men bara att förvänta sig i feministtalibanlandet Sverige. Men gudskelov finns det privata alternativ som kan genomföra testet utan att blanda in vare sig kvinnan eller feministstaten – allt man behöver är en tops från sig själv och barnet. Det kostar faktiskt inte så mycket heller.

 5. Emma skriver:

  @ TPH91: Tänkte också på just det där att det idag finns privata alternativ som enkelt och smidigt kan ge svar utan att blanda in fler än de som behöver testas, dvs mannen och barnet. Borde sas inte vara en issue för män som sammanbor eller har umgänge med barnet (=tillfälle att topsa det). Det enda jag undrar är just hur man säkrar tillförlitligheten i privata test. Kanske vore någon form av ”kvalitetsmärkning” av de lab som uppfyller någon sorts statliga krav på säkerhet/tillförlitlighet på sin plats här, så att den som vill testa kan välja säkra alternativ? Vore ju katastrof för alla om det blev fel.

  Enda kruxet är väl scenariot att tex en man och en kvinna är gifta och en utomstående begär faderskapstest. Där håller jag med att han isåfall bör bör kunna få rätt till det efter statlig utredning om han befinns ha rimliga skäl att begära att barnet testas. Dock bör han enbart kunna få svar på hurvida han själv är fadern eller inte. Samt självfallet ska ingen annan än någon av de presumtiva föräldrarna kunna begära test osv.

 6. h:o skriver:

  Tillförlitligheten i resultatet bör väl minska om man bara har tillgång till den ena förälderns DNA? Hur som helst så är möjligheten till privata faderskapstester inget godtagbart skäl till att inte ändra lagen kring faderskapsutredningar.

  Den ”kvalitetsmärkning” av lab Emma efterfrågar finns redan. Fel ibland kan det förstås bli ändå.

 7. Emma skriver:

  @ h:o: Citat från testlab: ”Vi garanterar en sannolikhet på minst 99,9 % om endast pappa och barn testas och 99,999 % om även mamman deltar i testet. Oftast blir sannolikheten mycket högre. Om det visar sig att testad man inte är biologisk pappa till testat barn, är sannolikheten 100 % även om mamman inte deltar i testet. ”

  Sen är frågan som sagt vem som granskar deras egna uppgifter och resultat. Vad är det för typ av ”kvalitetsmärkning” som finns och vem står bakom den, någon oberoende eller branschen själva?

 8. Pelle Billing skriver:

  Tillförlitligheten är oerhört hög. Vi snackar siffror på 99,9 procent.

  Men visst, metoden är inte 100-procentigt perfekt. Dock kan man testa om, och testa på många olika sätt om resultaten inte upplevs stämma med verkligheten.

 9. Pelle Billing skriver:

  Enda praktiska undantaget till testernas säkerhet som jag hört talas om är den här typen av fall:
  http://abcnews.go.com/Primetime/story?id=2315693#.Tw10p2PLyP6

 10. TPH91 skrev ”Att vi inte har den lagen är fullständigt absurt, men bara att förvänta sig i feministtalibanlandet Sverige.”

  Jag håller med dig att det är absurt. Män ska självklart kunna ta reda på om de är biologisk far till ett barn utan att det ska godkännas av modern. Men det är knappast en feministisk tanke att män ska förvägras denna rättighet. Möjligtvis en talibantanke – men jag är ingen taliban så det kan jag inte svara säkert på…

  Detta – och det där med automatisk vårdnad som Pelle skrev om nyssens – borde ändras på stubben så att båda föräldrarna har samma rättigheter – och framförallt att barnet har lika stor rätt till båda sina föräldrar. Allt annat vore ett skämt. Väldigt bra att detta uppmärksammas!

 11. Emma skriver:

  @ Pelle Billing: Ha ha ja, läskigt. Även enäggstvillingar som presumtiva fäder lär ju vara lite överkurs för standardtesterna..;)

  Syftade annars mer på hur en lekman kan avgöra att labbet han anlitar jobbar seriöst. Därav kanske en lista på ”godkända” lab vore på sin plats. Då skulle man även kunna förenkla förfarandet efter privat testning vid myndighetskontakter om han behöver anmäla att han är/inte är fadern osv.

 12. Jack skriver:

  Pelle,

  Bra inlägg. Det vänder sig i magen när man läser dessa lagar. Det är fullkomligt horribelt hur en man saknar rättigheter.

  Förstås ska det inte var så att att 100 män ansätter en kvinna med krav på faderskapstest. Men har hon gjort sin del en gång kan väl data sparas för att matcha mot andra män? Det är alltså i detta inget mer problem för kvinnan om 100 män vill göra testet än om 1 gör det.. När antalet matchningar ökar ökar tyvärr risken för felaktigt positiva resultat, vilket förstås måste hanteras.

 13. Emma: ja om testerna utförs korrekt så är resultaten så gott som vattentäta.

  Största risken är väl felaktig hantering, Ingmar Bergman blev ju som bekant stämplad som ”bortbyting” pga av resultat från ett DNA-labb (där proverna kontaminerats med labbteknikerns eget DNA). Så med det i åtanke vore ju någon slags ackreditering och kontrollmärkning vara på sin plats. Men finns inte det redan? Jag vet att det förekommer i andra slags situationer för kemiska/medicinska analyser.

 14. Jack skriver:

  Kan inte nog betonas vilken revolution det vore för män att få testa faderskap. Om ca 5%, kanske upp mot 18, ibland 30% av alla sådana tester visar på övergrepp begåtts av kvinnan mot barnet och fadern så har vi här ett utmärkt verktyg för att stävja det beteendet hos kvinnor. 5% är en hög siffra. Man ska komma ihåg att denna kvinnors kriminalitet är betydligt värre än våldtäkt och har oerhörda implikationer för både barnet och en eller två mäns fortsatta liv.

 15. Jack skriver:

  När kvinnor börjat smälta att samhället kan ta reda på vem som är fadern och därmed ge fadern adekvata rättigheter kan kvinnan anpassa sitt beteende till att göra sig gravid med rätt man. Ett av de grövsta brotten, om än inte stiftat i lag, kan därmed undvikas.

 16. jo nas skriver:

  Miss Mary,

  Det är förvisso sant som du säger, att det inte är feminister som stiftat de lagar som på olika sätt gör män till andra klassens föräldrar (och ibland i princip helt saknar rättigheter när det gäller deras egna barn). Att en man inte har rätt att ta reda på om han är biologisk far till ett barn, utan att det först godkänns av modern, är ett exempel på en sådan lag.

  Dock är i princip alla svenska riksdagspartier är feministiska. Så om de ville, skulle alla dessa feministiska politiker skulle lätt kunna ändra på lagen, så att den blir könsneutral istället för att diskriminera män/pappor. Men det gör de inte. Inte ett enda av Sveriges alla feministiska partier driver ens frågan.

  Det beror på att feminister endast driver frågor som (feministerna anser) gynnar kvinnor. Och de fåtaliga gånger någon politiker eller utredning ändå vågar föreslå att mansdiskriminerande lagar ska göras könsneutrala – då hörs det genast högljudda protester från feministhåll.

  De feminister som hörs, syns och styr i Sverige (i media, politik och myndigheter) tänker tyvärr inte alls som du. Därav att beskrivningen av Sverige som ett ”feministtalibanland” – eller ”Feminismens Saudiarabien” som Sverige är känt som internationellt – är rätt bra beskrivningar av Sverige.

 17. h:o skriver:

  Emma
  Mer om ackreditering av laboratorier/analysmetoder kan du läsa om här:
  http://www.swedac.se/sv/
  Jag är inte insatt i hur det funkar för DNA-lab. Det brukar dock alltid framgå på laboratoriernas hemsidor att de är ackrediterade eftersom det är något man gärna skyltar med.

 18. Last skriver:

  Jag tycker det är vansinnigt att en man inte kan kräva detta, det är ju inte klokt! Att gå på kvinnans berättelse som grund blir ju oerhört konstigt och kan leda till stora problem men
  @ Jack
  ”Man ska komma ihåg att denna kvinnors kriminalitet är betydligt värre än våldtäkt och har oerhörda implikationer för både barnet och en eller två mäns fortsatta liv.”

  Måste det ALLTID jämföras med våldtäkter? Varför inte bara enas om att det är hemskt om en kvinna skulle hålla en pappa borta från hans barn medvetet och enkelt kan göra det med hjälp av lagen men även att det är hemskt med våldtäkter mot män, kvinnor och barn och SLUTA att jämföra dessa brott? Vad får man ut av det? Att göra en liten grej av våldtäkter och få det att låta som något man borde sluta gnälla över hjälper inte saken i sig.
  Ingen kvinna, man eller barn ska behöva bli utsatta för våldtäkter och ingen man ska behöva bli utsatt för att inte få träffa sitt barn (om inte anledning finns) och ingen man ska bli nekad att ta reda på om barnet faktiskt är hans!

 19. Emma skriver:

  @ Jack: Betydligt värre? Det där var ett lågvattenmärke. Håller med Last helt där.

  @h.o : Tack för infon, ska kolla in!

 20. Jack skriver:

  Last,

  Man ska inte jämföra med våldtäkter alltid men ibland, kanske onödigt här men man vet inte förrän man provat.

  Emma,
  ”Betydligt värre? Det där var ett lågvattenmärke. Håller med Last helt där.”
  Det var inte vad Last sa. Och jo man kan se det som betydligt värre i många avseenden. Men låt oss sluta jämföra för denna gång.

 21. Aktivarum skriver:

  Last:

  ”Jag tycker det är vansinnigt att en man inte kan kräva detta, det är ju inte klokt!”

  Uppenbarligen är det många viktiga människor som tycker det är klokt. Troligen en bieffekt av att byråkrater kan ta dessa beslut utan att behöva argumentera för dem på en fri marknad.

  ”Måste det ALLTID jämföras med våldtäkter?”

  JA! (Och jag skall förklara varför) Det är i grunden fel fråga. Måste det alltid PRATAS om våldtäkter? Det är frågan du bör ställa Men det gäller då feminister i minst lika hög grad (minst eftersom de har mer tillgång till att ta upp dessa saker i myndigheter, media och politiska kvinnoförbund)

  Och svaret är Ja, om feminister hela tiden är fria att få prata om våldtäkter så måste man hela tiden jämföra med våldtäkter. Men det är inte Jacks, Pelles eller nån annan jämställdists fel, SKULDEN ligger helt hos den allmänhet som tyckte det var så ok att babbla om våldtäkter så länge enbart ena sidan gjorde det.

  ”Varför inte bara enas om att det är hemskt om en kvinna skulle hålla en pappa borta från hans barn medvetet och enkelt kan göra det med hjälp av lagen men även att det är hemskt med våldtäkter mot män, kvinnor och barn och SLUTA att jämföra dessa brott?”

  För att hos allmänheten, media och politiker så funkar feministernas tjat om våldtäkter bättre….. Vilket de själva bestämt genom responsen de valt att ge. Detta är ju ingen nyhet det är ju ingen som klagat på deras tjat om våldtäkter de senaste 20 åren. Hade inte vi jämställdister funnits hade feminister ändå tjatat om våldtäkter och, garanterat utan folk som klagade och frågade feministerna om allt måste jämföras med våldtäkter.

  ”Vad får man ut av det?”

  Vad har feministerna fått ut av att tjata om våldtäkter? Hmmm, egna myndigheter, egna högskolekurser, massor av pengar (de flesta vet inte ens hur mycket pengar feminismen får), massor av medietid, stöd från FN, EU och alla andra bokstavskombinationer… Hur var frågan nu igen?

  ”Att göra en liten grej av våldtäkter och få det att låta som något man borde sluta gnälla över hjälper inte saken i sig.”

  Nej du har rätt, ingen feminist har någonsin tjänat på att tjata om våldtäkter *ironi*

  ”Ingen kvinna, man eller barn ska behöva bli utsatta för våldtäkter och ingen man ska behöva bli utsatt för att inte få träffa sitt barn (om inte anledning finns) och ingen man ska bli nekad att ta reda på om barnet faktiskt är hans!”

  SÅ här låter det i media, i myndigheter, i riksdagen: Ingen kvinna eller barn skall behöva bli utsatta för våldtäkter, beträffande män så antingen kan de inte bli våldtagna alls eller så är det inte många nog att bry sig…. Beträffande att neka män att ta reda på om barnet är hans så måste vi här lyssna på feministerna som tjatat om våldtäkter de senaste 50 åren för de har fått så mycket pengar och makt PGA DETTA att deras ord blivit lag.

  Pga dessa obestridliga fakta blir jag lite lack på att höra samma allmänhet som accepterade och belönade feministers tjat om våldtäkter sedan klaga på vår användningen av våldtäkt som om det var VÅRT val.

 22. Last skriver:

  @ JD
  Jag tycker inte man behöver jämför alls nä, dessutom förstår jag inte hur du kopplar våldtäkter i detta fallet som handlar om att män inte får göra faderskapstest? Vad har det med saken att göra?
  Provat vad, att våldta?

  Hur vet du att det är värre? Har du: 1. blivit våldtagen, eller 2. förvägrats att göra faderskapstest? Och har du då om du varit med om båda kommit fram till slutsatsen att uteblivet faderskapstest var värst så fine. Men att säga att ett uteblivet faderskapstest är BETYDLIGT värre än våldtäkt låter ignorant och okunnigt. Dessa två saker är skillda från varandra därför är det bättre att diskutera sakfrågan med bra argument som t ex varför skulle det inte vara självklart för en man att få göra faderskapstest när han tvingas betala underhåll? Eller om han verkligen tror att barnet är hans, ska han få leva hela livet ovetandes?

  Det du säger är i princip att våldtäkter ska det sluta gnällas över och det är ingenting jämfört med att vissa kvinnor inte låter män göra faderskapstest, det blir absurt, förstår du hur jag menar?

 23. Sam_Vimes skriver:

  Detta är helt OT, men jag tycker att ”Women cane morality police” förtjänar att spridas. Allt är inte nattsvart för Egyptens kvinnor.

  http://bikyamasr.com/53028/egyptian-women-cane-morality-police/

 24. Last skriver:

  @ Aktivarum

  ”JA! (Och jag skall förklara varför) Det är i grunden fel fråga. Måste det alltid PRATAS om våldtäkter? Det är frågan du bör ställa Men det gäller då feminister i minst lika hög grad (minst eftersom de har mer tillgång till att ta upp dessa saker i myndigheter, media och politiska kvinnoförbund)”

  Men jag anser inte att det ”hela tiden pratas om våldtäkter”, ja det skrivs om det i tidningarna om det är de du menar och det är väl klart att man ska uppmärksamma om det sker våldtäkter? Det i sig är ingen anledning att jämföra och ignorant säga att en våldtäkt inte är någonting i jämförelse att bli nekad faderstest- det ger en oerhört ortevlig attityd som jag tror ni blir mer gynnade av att skippa faktiskt. Våldtäkter är också ett stort problem – kvinnor, män och barn blir utsatta för dem därför är det viktigt att diskuteras anser jag. Sen kan man heller inte jämföra brotten om man inte varit med om en våldtäkt eller det man nu jämför med för att säga att det är betydligt värre än våldtäkt då måste man ju verkligen veta vad det innebär att bli våldtagen.

  ”Och svaret är Ja, om feminister hela tiden är fria att få prata om våldtäkter så måste man hela tiden jämföra med våldtäkter. Men det är inte Jacks, Pelles eller nån annan jämställdists fel, SKULDEN ligger helt hos den allmänhet som tyckte det var så ok att babbla om våldtäkter så länge enbart ena sidan gjorde det.”

  För det första jämförde inte Pelle våldtäkter med sitt inlägg utan det var signaturen Jack enbart som gjorde detta för det andra finner jag det även ignorant att säga att det inte skulle vara ok att ”babbla” om våldtäkter, återigen som om det inte vore ett problem.

  Vilka feminister ”tjatar” om våldtäkter och vart? Och varför skulle det inte uppmärksammas? Klart man ska uppmärksamma mannens problematik med faderskapstester men för den del behöver man inte sluta rapportera om våldtäkter?

  ”SÅ här låter det i media, i myndigheter, i riksdagen: Ingen kvinna eller barn skall behöva bli utsatta för våldtäkter, beträffande män så antingen kan de inte bli våldtagna alls eller så är det inte många nog att bry sig…. Beträffande att neka män att ta reda på om barnet är hans så måste vi här lyssna på feministerna som tjatat om våldtäkter de senaste 50 åren för de har fått så mycket pengar och makt PGA DETTA att deras ord blivit lag.”

  Det är möjligt, men jag har inte sagt att män inte kan bli våldtagna eller att det inet är någonting att bry sig om, jag tycker dessutom man började se en förändring när Patrik Sjöberg berättade att han varit utsatt.

 25. Jack skriver:

  Aktivarum,

  Tack för de förklaringarna, de ligger bakom mina jämförelser. Jag bedömde på responsen, när jag redan skrivit inlägget, att många här redan var för förbi stadiet av att vara mottagliga för feministretorik, det hade jag inte kunnat se utan att göra jämförelsen vars syfte vara att skapa skydd mot feministisk retorik, om sådan skulle komma längre fram. Därför var det just i denna stund onödigt att jämföra mer än vad jag gjorde ( den lilla kan nog ha varit bra ändå)

  Låt oss alla ta ansvar för att hindra tabun uppstår som att ifrågasätta våldtäkter och också vara anpassliga i hur vi till de vi pratar med, så blir resultatet bäst.

 26. Last skriver:

  Varför ska man ifrågasätta våldtäkter?

 27. Jack skriver:

  Last,

  För skattepegnar skall fördelas ansvarsfullt.

 28. Last skriver:

  Kan du utveckla det? Och varför svarar du inte på mitt svar innan?

 29. Jack skriver:

  Last,

  T ex tusen män och pojkar begår självmord varje år. Inget görs i jämställdetssyfte medan miljarder satsas på andra saker. Pengar tagna ifrån män som går till kvinnor och flickor som redan har det relativt bra. Låt säga att du har en son som misshandlas, mobbas eller begår självmord därför att ingenting gjorts till att förbättra hans situation de senaste 40 åren, alla satsningar har gått på flickor. Anser du det rätt bara för att det handlar om våldtäkter att stöd inte går till pojkar? Pojkars självmord mindre värt än våldtäkter? så prioriteras i dag ekonomiskt och diskursivt. Jag är av annan uppfattning.

 30. Jack skriver:

  Last,

  Jag kan utveckla detta mycket mer. Men fortsätt läs bloggen. Läs arkiven. Se dig om kring. Det mesta är sagt av mig och andra många gånger förr. det är en mognadsprocess att kommma över exalteringen de flesta känner kring våldtäkter och sen börja se världen omkring att där finns saker som är mer prioriterade. Notera också att våldtäkter inte nödvändigtvis har minskat trots pengar gått till detta. Alltså används våltäkttemat ofta för att sno till annat. Se Aktivarums inlägg. Läs på. Sen är det möjligt att du kommer till en annan slutsats men då är den ivarje fall påläst.

 31. Jack skriver:

  Last,

  Du ljuger oss alla i ansiktet här:

  ”Men att säga att ett uteblivet faderskapstest är BETYDLIGT värre än våldtäkt låter ignorant och okunnigt”

  Det har jag aldrig sagt. Varför ljuger du?

 32. Aktivarum skriver:

  Last:

  ”Tack för de förklaringarna, de ligger bakom mina jämförelser. Jag bedömde på responsen, när jag redan skrivit inlägget, att många här redan var för förbi stadiet av att vara mottagliga för feministretorik”

  Den dag ”många” är förbi stadiet att vara mottagliga för feministretorik så har vi inte total dominans av feministretorik i alla institutioner av betydelse.

  ”det hade jag inte kunnat se utan att göra jämförelsen vars syfte vara att skapa skydd mot feministisk retorik, om sådan skulle komma längre fram.”

  Det är inte retoriken man behöver skydda sig mot utan dess effekter. Dessa effekter måste bedömas på sina egna meriter i aktuella institutioner. Klart att feministerna kan tänka sig dra ner på takten nu när de redan har allt de behöver.

  ”Låt oss alla ta ansvar för att hindra tabun uppstår som att ifrågasätta våldtäkter och också vara anpassliga i hur vi till de vi pratar med, så blir resultatet bäst.”

  Det är inte våldtäkterna som ifrågasättas, det är deras proportioner i förhållande till andra saker där mindre pengar kan ge bättre effekt (men känns inte lika skönt i kistan och ger inte lika bra PR-image för karriärskåta byråkrater)

  För övrigt borde även en blind apa fatta att våldtäkter under fredstid är länkade till normala tillgången av sex. Inte till attityder som kan kontras med informationskampanjer.

 33. Aktivarum skriver:

  Last:

  ”Men jag anser inte att det “hela tiden pratas om våldtäkter”

  Inte nu längre, nu har de redan fått det mesta de behövde (mediamakt, politisk makt, forskningsmakt, feta ekonomiska fördelar) men det var ju just genom att tjata om våldtäkter och wife-spanking och pedofili de fick de sakerna. Det var inte genom att göra som du säger åt oss att göra.

  ”ja det skrivs om det i tidningarna om det är de du menar och det är väl klart att man ska uppmärksamma om det sker våldtäkter?”

  Jaså? Varför det? Det är massor av andra saker man inte uppmärksammar, saker som dessutom är direkt relaterade till våldtäkter eftersom bevisligen behovet att begå dem minskar med ökad tillgång på sex.

  Det här fattar/gillar inte feminister men det är likväl mer sant än deras Neomarxistiska makt-teorier.

  ”Det i sig är ingen anledning att jämföra och ignorant säga att en våldtäkt inte är någonting i jämförelse att bli nekad faderstest- det ger en oerhört ortevlig attityd”

  Varför det? Min åsikt är att du tycker så där enbart för att feministerna har tjatat om våldtäkter. Sanningen är ju att anklagelser om sexuella trakasserier har gjort mer skada än våldtäkter – där begår folk självmord. Om våldtäkter är så superhemskare än allt annat varför begår inte fler våldtagna kvinnor självmord?

  Det finns två möjliga svar.

  ”Våldtäkter är också ett stort problem – kvinnor, män och barn blir utsatta för dem därför är det viktigt att diskuteras anser jag.”

  Frågan är inte om du tycker det är viktigt att diskutera. Frågan är varför du anser detta vara så mycket MER viktigt att diskutera än någon av de saker som oftare leder till exempelvis självmord och/eller dödsfall.

  Var hittar du empiriskt (inte emotionellt) grund för ditt påståendet att våldtäkter är viktigare, så SÄRSKILT viktiga det är otrevligt att ens se någonting göra anspråk på att kunna konkurrera?

  ”Sen kan man heller inte jämföra brotten om man inte varit med om en våldtäkt eller det man nu jämför med för att säga att det är betydligt värre än våldtäkt då måste man ju verkligen veta vad det innebär att bli våldtagen.”

  Inte ens personer som själva blivit våldtagna vet om det är värre än exempelvis den mobbning som fick en annan människa att ta livet av sig. Det enda sättet att bedöma vad som är värst är observation av EFFEKTERNA och om vi då inte anser människoliv vara värdelösa så verkar våldtäkt vara överskattat av alla inklusive DIG!

  Jag anser detta beror på att ni har lyssnat på feminister som tjatat om detta i flera årtionden. Its that simple! Jag tror inte du tänkt efter alls.

  ”För det första jämförde inte Pelle våldtäkter med sitt inlägg utan det var signaturen Jack enbart som gjorde detta för det andra finner jag det även ignorant att säga att det inte skulle vara ok att “babbla” om våldtäkter, återigen som om det inte vore ett problem.”

  Jack har aldrig påstått att våldtäkter inte är ett problem. Han har bara ifrågasatt kronan som du sätter på våldtäkters huvud. Piedestalen som du satt tjejers problem med. Hans brott var att hävda han ansåg män hade ett likvärdigt, ja rentav hemska tanke VÄRRE problem än våldtäkt.

  ”Vilka feminister “tjatar” om våldtäkter och vart?”

  De HAR tjatat, de behöver inte tjata mer på dig, för dig är det uppenbarligen ett problem att nån ifrågasätter våldtäkten som det värsta av värsta värsta värsta men hittills har jag inte hört ett enda argument från dig som rättfärdigar den positionen

  Beträffande vilka de är så är de för många för att räknas upp men en av de mest kända är Mary Koss.

  ”Och varför skulle det inte uppmärksammas?”

  För att andra saker är viktigare, värre, mer omfattande och kan åtgärdas i högre grad med mindre pengar medan det inte ens finns empiri som styrker iden att det är BRA att uppmärksamma våldtäkter trots den gigantiska idiotsumma pengar personer som sysslar med det leker med.

  ”Klart man ska uppmärksamma mannens problematik med faderskapstester men för den del behöver man inte sluta rapportera om våldtäkter?”

  Frågan är vilken av dem som är viktigast att uppmärksamma, och varför.

  ”Det är möjligt, men jag har inte sagt att män inte kan bli våldtagna eller att det inet är någonting att bry sig om”

  1) Du har uppmärksammat kvinnliga våldtäkter
  2) Vad har du gjort som visar du bryr dig om män som våldtas?

  ”jag tycker dessutom man började se en förändring när Patrik Sjöberg berättade att han varit utsatt.”

  Det var inte alls längesedan han berättade det. Hur mycket kan hunnit förändrats? Och förändring från vad? Vad var utgångsläget och vad är läget idag i förhållande till vad det var innan.

 34. BillyBob skriver:

  Nu skall man inte dra på allt för många växlar, för de studier jag sett visar att 1-5% av barnen har ‘fel’ far. Ganska få, altså – men fortfarande i genomsnitt en i varje klass. (Vem misstänkte du, i din klass?) Den nuvarande regimen uppfanns av Rommarna, eftersom modern alltid var känd. Om hon var gift, ansågs maken vara fadern. Enkelt och praktiskt. Allt detta, eftersom man inte hade testutrustning förr. Idag har vi det. Enklast och bäst vore om ALLA testades, om de inte direkt motsatte sig. Skulle göra livet enklare.

 35. lars skriver:

  ja jag tycker nog det skulle vara obligatorisk dna test vid förlossning.
  då skapas inte konflikter mellan modern och fadern bara för man vill göra testen.jag tycker rasken sa det bra i filmen (jag föder inte andras barn )
  så om en dna test sa mig att jag inte var fadern så vore det förhållandet slut.

  billybob
  ”Nu skall man inte dra på allt för många växlar, för de studier jag sett visar att 1-5% av barnen har ‘fel’ far”

  och i hjärnvask talade dom om att cirka 10% – 12% har fel fader .
  det stämmer mer med det gamla jag läst att cirka 10% har felaktig fader.
  så då fick den ensamma i klassrummet genast ett par kompisar i samma sits.

 36. Last skriver:

  @ Jack
  Måste först svara på att du påstår att ja ljuger, inte läst resten än. Du skrev såhär:
  “Man ska komma ihåg att denna kvinnors kriminalitet är betydligt värre än våldtäkt…

  Alltså skrev du att det är betydligt värre med en kvinna som nekar en man faderskapstest än en våldtäkt.

 37. Last skriver:

  Ni är vidriga, jag har själv blivit både våldtagen och mobbad och vet definitivt vilket som var värst och det var våldtäkten. Ni är ignoranta och pratar om våldtäker som om det inte existerar och de som ändå existerar är onödigt att överhuvudtaget skriva om för det finns ”viktigare saker”. Jag jobbar med dessa frågor och bryr mig minst lika mkt om det är en man som blivit utsatt som när det är en kvinna, du däremot verkar inte bry dig eftersom du inte ens tycker att man ska skriva om det i tidningen.

  ”Jaså? Varför det? Det är massor av andra saker man inte uppmärksammar, saker som dessutom är direkt relaterade till våldtäkter eftersom bevisligen behovet att begå dem minskar med ökad tillgång på sex.”

  Vad menar du där? Var har du bevis för detta och vad menar du med ökad tillgång på sex och jag hoppas att du inte tror att våldtäkter begås för att människor inte kan få tillgång till sex på annat sätt?

  Jag mår illa av er okunskap kring våldtäkter och psykologen kring det och hur ni förlöjligar kvinnor, män och barn som inte enligt dig lider tillräckligt av våldtäkter eftersom inte alla tar livet av sig. Ni borde skämmas och jag orkar inte ens försöka debattera mer med er, men jag förstår verkligen att det inte är fler som hakar på Pär Ström och Pelle Billing när intrycket man får är att ni gärna låter kvinnor och barn bli våldtagna så länge man satsar pengar på att höja pojkars betyg. Det går inte att ta er på allvar.
  Jag kommer inte skriva eller läsa mer under det här inlägget så tack för nu.

 38. @Jo nas, du skrev:

  ”Dock är i princip alla svenska riksdagspartier är feministiska. Så om de ville, skulle alla dessa feministiska politiker skulle lätt kunna ändra på lagen, så att den blir könsneutral istället för att diskriminera män/pappor. Men det gör de inte. Inte ett enda av Sveriges alla feministiska partier driver ens frågan.

  Det beror på att feminister endast driver frågor som (feministerna anser) gynnar kvinnor. Och de fåtaliga gånger någon politiker eller utredning ändå vågar föreslå att mansdiskriminerande lagar ska göras könsneutrala – då hörs det genast högljudda protester från feministhåll.”

  När jag hörde om den här lagen (och den om att modern kan kräva ensam vårdnad om hon inte är gift med fadern) så tänkte jag ”måste vara någon gammal kvarleva från tiden när män ansågs som sämre föräldrar än kvinnor, en kass lag som bara har blivit lite bortglömd”. Jag tänkte inte att det aktivt fanns människor som motarbetat en lagändring.

  Feminister har ju i första hand drivit frågor för att förbättra kvinnors sits, av naturliga skäl dels eftersom kvinnor historiskt sett haft färre rättigheter än män, och dels för att de flesta feminister själva är kvinnor. Och mansrörelser som kämpar specifikt för männens rättigheter har inte funnits lika länge som kvinnorörelser, vilket skulle kunna förklara varför en sådan här diskriminerande lagstiftning har kunnat hänga kvar. Så tänkte jag spontant när jag läste om detta.

  Men du menar alltså att det beror på att feminister aktivt motarbetat förslag på lagändringar? Kan du ge något exempel på situationer när det kommit ”högljudda protester från feministhåll” i samband med förslag att avskaffa diskriminerande lagstiftning (som du skriver om)? Jag är uppriktigt nyfiken.

 39. Jax skriver:

  FEL PERSPEKTIV.

  Det viktigaste är faktiskt inte mannen rättigheter i fall som rör faderskap utan barnets ovillkorliga rätt att få veta vem som är dess föräldrar. Att det sliras om denna rättighet är förskräckligt. Vi vet i dag att ett ”barn” som inte vet vem som är dess förälder aldrig kommer att sluta fundera på detta, och att ett barn som i vuxen ålder får reda på att dess förälder/föräldrar inte är dess riktiga föräldrar känner sig gymt sviket, som att golvet försvinner under fötterna.

  I andra hand kommer givetvis mannens rätt att veta om barnet verkligen är hans. Att få barn är bland det mest genomgripande en människa kan vara med om och här skall det inte finnas några tvivel som lätt kan undanröjas. Det finns ju också en tung ekonomisk aspekt på detta förutom den känslomässiga.

 40. Jack skriver:

  Miss Mary,

  ”Jag tänkte inte att det aktivt fanns människor som motarbetat en lagändring”

  Bara ett exempel. F!s taleshen Carl Emanuelsson avfärdade Pär Ströms krav på könsneutral lagstiftning i rikstäckande tv.

  Detta gäller inte motstånd till de specifika paragraferna ovan utan i allmänhet, det är heller ingen utredning utan en debatt. Men det visar iaf en feministisk inställning.

 41. Medborgare X skriver:

  Miss Mary!

  Som Jack påpekade så stod Feministiskt Initiativs talesperson Carl Emanuelsson i TV och avfärdade Pär Ströms krav på en jämställd och könsneutral lagstiftning. Han är heller inte ensam om att ha gjort det.

  Dagen innan som det hände så diskuterade Pär Ström jämställdhet med Vänsterpartiets representant i EU-parlamentet, Eva-Britt Svensson, i radion. Även hon motsatte sig en könsneutral lagstiftning som skulle ge män och kvinnor SAMMA rättigheter och skyldigheter!

  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2011/05/feminister-vill-inte-ha-en-jamstalld.html

  Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ är de två mest uttalade feministiska partierna i Sverige. Båda är alltså motståndare till att män ska få SAMMA rättigheter som kvinnor och att kvinnor ska få SAMMA skyldigheter som män!

  Detta visar med all tydlighet att feminism INTE handlar om jämställdhet. Det handlar om att ge kvinnor fördelar på mäns bekostnad.

 42. Aktivarum skriver:

  Last:

  ”Ni är vidriga, jag har själv blivit både våldtagen och mobbad och vet definitivt vilket som var värst och det var våldtäkten.”

  För vissa ja, för andra nej och vad du just gjorde kallas ett egocentriskt argument. Du säger ”Ni är vidriga för att ni inte är som JAG.” Men att du tycker nåt betyder inte alla skall tycka samma, eller att de är mer vidriga ju mindre de är kloner av dig själv. All mobbning är inte likadan precis som alla våldtäkter heller inte är likadana. Alla är inte du och alla behöver inte rätta sig efter dig.

  Detta är inte Nordkorea, du är inte Kim Il Kung och sådana där försök att skrämma folk till tystnad kan du lägga ner.

  ”Ni är ignoranta och pratar om våldtäker som om det inte existerar”

  Det där är en ren lögn. Vad jag ifrågasatte var piedestalen du satte våldtäkt på. Inget annat. Lögner kommer du ingen vart med.

  ”och de som ändå existerar är onödigt att överhuvudtaget skriva om för det finns “viktigare saker”

  Empiriskt ja och vad tusan är fel med att påpeka det? Försök argumentera istället för meningslösa utbrott som skall skrämma folk till tystnad. Du kan inte skrämma mig till tystnad förstår du, ju mer du beter dig så ju mindre hänsyn får du.

  ”Jag jobbar med dessa frågor och bryr mig minst lika mkt om det är en man som blivit utsatt som när det är en kvinna, du däremot verkar inte bry dig eftersom du inte ens tycker att man ska skriva om det i tidningen.”

  Jag har massor av saker jag kan berätta om andra människor som är offer, det är just för att jag BRYR mig om de människorna som jag inte gör det så ditt snack om att skriva om det i tidningen för att man bryr sig är rena skämtet.

  ”Vad menar du där? Var har du bevis för detta och vad menar du med ökad tillgång på sex och jag hoppas att du inte tror att våldtäkter begås för att människor inte kan få tillgång till sex på annat sätt?”

  Människor vill upplysningvis inte ligga med vem som helst! Våldtäkter begås mestadels för att människor inte kan ligga med den de VILL ligga med. Ökad tillgång på sex är alltså möjlighet att ligga med större del av befolkningen. Större chans det är nån som man vill ligga med som vill ligga tillbaka. Teoretiskt är det enkelt – om alla vill ligga med dig blir det svårt – för att inte säga omöjligt – att begå våldtäkt.

  ”Jag mår illa av er okunskap kring våldtäkter och psykologen kring det och hur ni förlöjligar kvinnor, män och barn som inte enligt dig lider tillräckligt av våldtäkter eftersom inte alla tar livet av sig.”

  1) Påståendet ”jag mår illa” är inget argument, bara mer försök att skrämma folk till tystnad.

  2) Jag har aldrig sagt de inte lider – sluta ljug – , jag har sagt att vissa som begår självmord uppenbarligen led MER. Lidande är subjektivt det enda som kan bedömas är effekterna – där självmord bedöms högst OM man anser ett människoliv har värde vilket jag gör – Man kan dock undra om du gör det.

  ”Ni borde skämmas och jag orkar inte ens försöka debattera mer med er, men jag förstår verkligen att det inte är fler som hakar på Pär Ström och Pelle Billing när intrycket man får är att ni gärna låter kvinnor och barn bli våldtagna så länge man satsar pengar på att höja pojkars betyg.”

  Tvärtom så har jag förklarat att jag förespråkar minskning av antalet våldtäkter. Om alla kvinnor i hela världen vill ligga med mig på det sätt jag vill ligga kan jag inte begå våldtäkt. Så tillgång på sex styr enligt logikens lagar våldtäkter – Det är bara sekter som tror kunskap kan ignorerar logik.

  ”Det går inte att ta er på allvar.”

  Mera egocentrism! Du får ursäkta men jag har varit med om tillräckligt för att veta var du befinner dig någonstans. Its not a pretty place och kunskapen du har hjälper dig inte alls. Tvärtom håller den dig kvar och du kan inte hjälpa våldtäktsoffer för det är du som behöver hjälp.

  ”Jag kommer inte skriva eller läsa mer under det här inlägget så tack för nu.”

  Bra ide, är man med i en sekt och misslyckas med att konvertera den man pratar med till egna sekten är det bäst att gå tillbaka till tryggheten där alla är zombies som tycker lika.

 43. Mallis skriver:

  I like Aktivarum: Helt otroligt genomtänkta analyser. OBS Ej ironi

 44. [...] Faderskapstester ökar i Skåne, dock ingen lagstadgad rättighet för män  (Pelle Billing) [...]

 45. [...] Faderskapstester ökar i Skåne, dock ingen lagstadgad rättighet för män  (Pelle Billing) [...]

 46. @Jack, Medborgare X:

  tack för er input! Jag får kolla upp era länkar innan jag kommenterar vidare, hinner inte just nu och vet inte exakt vad det rör sig om.

 47. Carina Herrstedt skriver:

  Detta har jag motionerat om i riksdagen:
  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GZ02C411

 48. Pelle Billing skriver:

  Carina Herrstedt,

  Bra att du motionerat om detta!

Google