I november förra året blossade det upp en debatt om SCUM-föreställningen på Turteatern. Upprördheten gällde inte att en liten teater satt upp en text från en kvinna med tveksam psykisk hälsa. Det konstnärliga skapande är som bekant fritt.

Nej, upprördheten gällde att de ville visa detta för gymnasieklasser.

SCUM-manifestet är en grov text som beskriver män som biologiska olyckor och föreskriver att hela manligheten ska utplånas. En utvidgad version av förintelsen, om du så vill. Vissa tolkar texten som satir, andra inte. Oberoende av avsikten är budskapet magstarkt även för en vuxen man.

Att killar som ännu inte fyllt arton skulle tvingas titta på en sådan föreställning, i ett samhällsklimat som redan skuld- och skambelägger män och manlighet, gjorde att många kände behovet att protestera.

Således organiserades ett Facebook-evenemang för att fredligt manifestera sitt missnöje. Idén att ordna ett evenemang kläcktes av en person i denna bloggs kommentarsfält, en annan person skapade evenemanget på Facebook och sedan spred det sig snabbt. Ett helt normalt förlopp utifrån dagens sociala medier, med andra ord. Själva manifestationen blev aldrig av – dels för att syftet att skapa debatt ansågs uppnått, dels för att den fredliga demonstrationen fick ett antal trovärdiga hot om våld.

Här kunde historien om SCUM-protesten slutat. Dock fanns det en fristående aktör som valde ett helt annat sätt att protestera. Den anonyme bloggaren Medborgare X skrev ett blogginlägg med titeln En mördad feminist är en bra feminist. Inlägget tolkades som satir av vissa, och som ett reellt mordhot av andra. I media beskrevs det som ett faktiskt mordhot, och polisanmälan gjordes.

För första gången ger nu Medborgare X en intervju där han berättar om varför han skrev inlägget, och om avsikten var satir eller inte. Intervjun har gjorts via mejlkorrespondens, och citaten är Medborgare X egna ord – inte någon journalistisk tolkning. Mina tankar och kommentarer kommer efteråt.

Varför debatterar du jämställdhet på nätet?

Jämställdhet är inte det enda jag diskuterar på nätet. Jag har ett generellt intresse av politiska frågor och speciellt då sådant som rör samhällselitens, i min mening, allt för stora intresse och inflytande över vanligt folks vardag. I och med radikalfeminismen intågande så har även jämställheten blivit ett område där en liten samhällselit anser sig ha rätt att detaljstyra vanligt folks vardag.

Varför är du anonym?

På grund av tidigare erfarenheter av att blogga under eget namn.

Hur länge har du bloggat?

Jag startade min första blogg 2004 eller 2005, då under eget namn. Även där diskuterade jag aktuella samhällsfrågor, inklusive jämställdhet. Jag upptäckte ganska snart att just jämställdhetsfrågorna var något som väckte väldigt ont blod bland många som kallade sig feminister. Det fanns en kodex som absolut inte fick ifrågasättas. De gånger jag bröt mot kodexen så drabbades jag också av massiva attacker. Till slut blev det så omfattande att jag kände mig tvungen att stänga ner bloggen och dra mig tillbaka.

I samband med Gömda-skandalen upplevde jag att medias nedtystande av avslöjandet och ensidiga försvar av Liza Marklund var så ohederligt att jag inte längre kunde sitta tyst. Då valde jag att återigen starta en blogg, men nu under en pseudonym.

Vem är du utanför nätdebatten?

Jag är en helt vanlig vit medelålders man, med jobb och familj, men som också har ett stort intresse för hur samhället utvecklar sig. Tyvärr finns det mycket att önska på den punkten med allt mer övervakning, moralism, detaljstyrning och en samhällselit som står allt längre från vanligt folk.

Varför gav du dig in i debatten om SCUM-föreställningen?

Därför att SCUM-manifestet inte är ett konstverk som alla andra. Det är ett också verk som hyllas av en politisk ideologi, feminismen, och av mängder av representanter för denna politiska ideologi. Därmed är det också ett politiskt verk. Dessutom sattes verket upp på en teater som har ett uttalat politiskt syfte. Det gör att det som uttrycks på scenen inte enbart är ett konstnärligt budskap, utan också ett politiskt budskap. Ett feministiskt budskap!

Vad var ditt syfte med inlägget som av SCUM-produktionen och polisen tolkades som mordhot?

Syftet var att skapa en spegelbild av det budskap som Turteatern och alla de kulturjournalister som hyllar SCUM-manifestet förmedlar. Detta för att dels försöka uppmärksamma hur vidrigt budskapet är för mottagarna, men även för att visa vilken dubbelmoral som råder i samhället när den typen av uttalanden riktas mot män och icke-feminister jämfört med kvinnor och feminister.

Du hävdar alltså att det inte var menat som ett faktiskt mordhot?

Att det var satir och spegling framgick tydligt i inlägget:

“Men feministerna tycker bara att Valerie Solanas manshat är en humoristisk ironi. Ingenting som man ska ta på allvar. Så varför inte då på samma sätt uppmana till mord och utrotning av feminister?”

Kort sagt skulle man kunna säga att mitt inlägg om SCUM-föreställningen var ett lackmustest. Om SCUM-manifestet klassas som satir av feminister och kulturjournalister, så måste naturligtvis även min text göra det.

Var går gränsen för satir? Har du inte passerat den gränsen när individuella personer och deras adresser skrivs ut i ett inlägg om mord?

Det är en bra fråga. Med tanke på de hot som tidigare har riktats mot Pär Ström och Per Gudmundson i satirens namn så går det tydligen alldeles utmärkt att rikta den typen av uttalanden mot namngivna personer i etablerade media. Om det är rätt eller fel är inte min sak att avgöra. Det avgör makteliten och de tycker uppenbarligen att det är OK. Om journalister, politiker och kulturpersoner ägnar sig åt detta så måste ju i rimlighetens namn även vanligt folk få göra samma sak. I varje fall i en demokrati…

Några utskrivna adresser har aldrig funnit i inlägget på Medborgarperspektiv. Det enda som fanns var länkar till offentliga uppgifter som vem som helst snabbt kan hitta på websidor som Eniro, Hitta eller Ratsit.

Kan du trots allt förstå att länkade adresser i en text om mordhot kan uppfattas som obehagligt av de utpekade?

Även jag står namngiven i telefonkatalogen och är därmed en av alla de män som vet att jag omfattas av de massmord som SCUM-manifestet propagerar för. Jag vet hur obehagligt det är. Varför skulle de som förespråkar och hyllar denna typ av massmord på män behandlas på ett annorlunda sätt?

Andrea Edwards har sagt att hon blev väldigt påverkad av det hon uppfattade som ett mordhot. Vad tänker du kring att ditt inlägg påverkat människors vardag på det viset?

Det låter väldigt bra att hon blev påverkad. Då kanske hon och de andra som hyllar SCUM-manifestet börjar inser hur jag och andra män känner det när de propagerar för en politiskt ideologi som förespråkar massmord på män. Tyvärr verkar hon inte ha blivit speciellt påverkad i realiteten, då hon bara någon vecka senare i Eftersnack till SVT Debatt den 24 november 2011 uttrycker att 16-åriga gymnasiepojkar är mansgrisar. Det verifierar istället att den misandri hon uttrycker på Turteaterns scen står hon också för som privatperson.

Så här i efterhand, skulle du vilja ändra på något i din text om SCUM-teatern, utifrån den feedback du fått från omvärlden?

Nej, inte så länge som journalister, politiker och kulturpersoner dagligen sprider misandri i media, själva ägnar sig åt så kallade satiriska hot mot namngivna politiska motståndare eller startar mediadrev mot enskilda namngivna personer på grund av privata moralfrågor. Det är dessa journalister, politiker och kulturpersoner som tillhör de privilegierade i samhället och det är de som representanter samhällseliten med all dess makt. Då ska de också föregå med gott exempel i samhället och leva som de lär. Annars har de ingen som helst trovärdighet.

Det brukar sägas att det är OK att sparka uppåt. Då borde dessa privilegierade personer tåla småsparkar från en liten enskild medborgare som bara får sin röst hörd via en blogg.

Hur vill du bli uppfattad som bloggare och debattör framöver?

Som den arga, besvikna och missnöjda samhällsmedborgare jag är.

Jag har ingen anledning att böja rygg och tyst underordna mig maktelitens vilja att styra mitt och andra vanliga människors liv. Allra minst feministiska representanter för makteliten som öppet hyllar massmord på män.

Mina egna tankar om intervjun är att jag bedömer Medborgare X som trovärdig i att texten var menad som satir, och inte något faktiskt mordhot. Det finns ingenting som tyder på att något reellt hot förelåg. Samma bedömning gör till exempel den feministiska bloggaren Johanna Sjödin.

Med detta sagt är jag väldigt kritisk till hans text. Att göra en satir över ett samtida, kontroversiellt fenomen är ett fullt tillåtet grepp i min värld. Men att länka till namngivna personers adresser är ett steg för långt. Gör man det får man nästan räkna med att satiren kan missförstås som – eller åtminstone misstänkas vara – ett reellt hot.

Jag tycker också det är synd att så mycket fokus hamnade på Medborgare X text, istället för de fredliga protester som vill ha en debatt om var gränsen går för angrepp på pojkar och män. Som bekant är män den sista grupp i samhället som man relativt fritt kan attackera i media, utan att det anses problematiskt.

Vems fel var det att fokuset på den viktiga diskussionen försvann? Som jag ser det får både Medborgare X och media ta på sig en del var av ansvaret. Den förra för att han drev satiren för långt, och media för att den behandlar en satir mot en ”gullegris” på ett helt annat sätt än en satir som riktar sig mot ett ”hatobjekt” (Per Gudmundson, Pär Ström, osv).

När rökridåerna lagt sig efter den upptrissade mediarapporteringen kring SCUM-debaklet, så kvarstår emellertid en viktig fråga. När ska vi slippa uttryck som gubbvälde, gubbslem och gubbig i media? När ska killar inte behöva riskera att de slussas till en föreställning med ytterst radikal politisk ideologi?

Sverige är ett ovanligt land med sin negativa syn på män och manlighet, och den diskussionen pockar fortfarande på vår uppmärksamhet.

Etiketter:  

121 kommentarer på “Exklusiv intervju: Medborgare X berättar om SCUM-affären”

 1. Andreas Nurbo skriver:

  Medborgare X har noll skuld i att fokus landade på hans blogginlägg. Det ihärdigade bekräftande av feministernas tolkningsföreträde från dig och Pär lyfte fram hans skriverier. Ni har betydligt större skuld i det hela än vad MX har.

  Sen ska jag säga att jag mitt engagemang hade ingenting att göra med att det skulle visas för skolklasser. Min kritik har alltid gällt att det är ett hatiskt manifest och bör inte hyllas i sitt hat. Vi som samhälle ska inte acceptera hyllandet och spridandet av hat, vi ska argumentera och arbeta emot det. Punkt. Oavsätt om det är höger, vänster, underifrån eller ovanifrån.

 2. NinniTokan skriver:

  Bra Pelle och Medborgare X!
  Jag skrev om detta sätt att bemöta saken redan den 20 nov.

  Jag är övertygad om att med eller utan adresser så hade radikalfeminister försökt rida på detta ”mordhot”. Det är så dom fungerar.
  Eftersom det inte längre går för folk att själv läsa Medborgare X’s inlägg och göra sig en bedömning och radikalerna lär spinna på den länge är det bra att vi sakligt ger vår syn på det inträffade.
  Så här bör vi agera när de försöker vinkla och vrida, tycker jag. Iaf när det görs stor sak av vinklingen.

  Tack:)

 3. Sanjo skriver:

  Bra inlägg!

  Det är ofattbart att detta med ”mordhot” användes så flitigt i media, mot bakgrund av vad som faktiskt hade skrivits.

  Men typiskt samtidigt för vårt samhälle idag där demonisering av män och misskreditering av alla former av mansnätverk hör till vardagen.

 4. President skriver:

  Äntligen får medborgare x komma till tals. Tycker han fått oförskämt mycket skit för det där. Men hur som helst, man kan bara konstatera att alla sätt att möta feministerna på, eller göra visst motstånd inte fungerat särskilt bra, än. Dom hugger och utnyttjar alla situationer. Har en viss känsla av att de nog satt och log när allt fokus hamnade på medborgare x´s påstådda mordhot.

  Men, jag tror ändå vindarna är på väg i rätt riktning. När Paolo var hos Aschberg i december så var de tre i studion, varav en kvinna. Alla hade i princip samma inställning till feminismen som Paolo. Känns faktiskt unikt att ett radioprogram kan bjuda på det idag. Hade aldrig gått för bara något år sedan.

 5. Kenneth skriver:

  Jag stödjer Medborgare X. Reaktionerna på hans satiriska text var våldsamt överdrivna.

 6. Pelle Billing skriver:

  Andreas N,

  ”Medborgare X har noll skuld i att fokus landade på hans blogginlägg. Det ihärdigade bekräftande av feministernas tolkningsföreträde från dig och Pär lyfte fram hans skriverier. Ni har betydligt större skuld i det hela än vad MX har.”

  Tror du verkligen på det där själv? Jag kommenterade inte på något vis blogginlägget förrän drevet redan hade full kraft i media. Så att jag skulle ha en del i att det blev en stor grej i media är falskt, rent faktamässigt, och det går att verifiera för den som vill.

  Trodde att du höll hårt på fakta Andreas, så det förvånar mig att du här utgår ifrån hur det känns för dig, till skillnad från hur gången faktiskt var. Du får gärna kritisera mig men gör det utifrån korrekta fakta.

 7. Sara skriver:

  Bra och viktigt inlägg där sanningen kommer till tals! Inga vinklingar från gammelmedia som bara vill ha sensationsskriverier.

 8. Mario skriver:

  Jag tycker det väldigt olyckligt att Medborgare X skrev som han gjorde på sin hemsida. Inte för att jag tycker det är att betrakta som ett mordhot, jag förstår precis den ironiska poängen, men för att det resulterat i att den mediala historieskrivningen nu är att rabiata bittra kränkta män hatar teater och feminism. Man måste ha klart för sig att den mediala logiken är till feminismens fördel, och att man därför måste gå en delikat balansgång för att kunna flytta fram positionerna. Därför gillar jag Pelles försök till en mer sansad dialog, det är enda sättet. Och ett mycket bra sätt att problematisera mediefeminismen är artiklar som dagens: http://www.pellebilling.se/2012/01/detta-ar-var-tids-kvinnoforakt/. Det går liksom inte att komma runt med argument om kränkta män.

 9. Patrik B skriver:

  Jag tycker också att Pelle har en bra och sympatisk ton i sina inlägg. Målet är inte att övertyga de hårda radikalfeministerna utan att vinna över de tveksamma och även nå fram till vettiga feminister som vill diskutera. Jag tror att radikalfeministerna förlorade rejält på Scum-debattenn och tappade sympatier bland kulturintresserade läsare när de försvarade texter om att mörda män.

 10. Andreas Nurbo skriver:

  Pelle: Ni agerade som att det faktiskt var ett mordhot. Pär Ström kallar det MX skrev ett dödshot. Att ta avstånd från mordhot visst men att ta avstånd från kass satir(dålig smak) är faktiskt något annat. Ni bekräftade genom att kalla det mordhot, dödshot och ta avstånd från det feministernas bild och mediebilden. Många kommentarer påpekade att det inte var något mordhot.
  Tog avstånd från ”mordhotet” i SVT Debatt också om jag minns rätt och utan att korrigera fakta.
  Ni använde det inte ens som underlag för att påpeka dubbelmoralen hos kulturmedia och feministerna.

 11. Daniel skriver:

  Det enda fel han gjorde var att han underskattade hur pass fega,irrationella och ohederliga dessa människor är.
  Tack vare detta så blev hans inlägg kontraproduktivt.

  Men nu när vi vet vad det är för slags människor vi har att göra med, så tror jag inte att någon av oss kommer att upprepa detta misstag.

 12. President skriver:

  Vi får inte glömma att sådana här grejer, som medborgare x´s så kallade mordhot försvårar det riktiga jämställdhetsarbetet som Billing och Ström faktiskt försöker syssla med. Dom har nog nog med skit från feministerna att värja sig mot. Även om jag med flera nog kan tycka att det var ett försök till satir från MX´s sida.

 13. robjoh skriver:

  Kan börja säga att jag har stått bakom Medborgare X från början, inte i alla fall men i det här fallet visade han med klar tydlighet hur kultur och feminist maffian fungerar. Så nedanstående citat från dig Pelle gör mig mest trött.

  Citat:
  ”Jag tycker också det är synd att så mycket fokus hamnade på Medborgare X text, istället för de fredliga protester som vill ha en debatt om var gränsen går för angrepp på pojkar och män. Som bekant är män den sista grupp i samhället som man relativt fritt kan attackera i media, utan att det anses problematiskt.”

  Ja fokus hamnade på Medborgare Xs text därför att ni valde att ta avstånd från den. Hade ni slagit ner näven och frågat var skillnaden mellan Medborgare Xs text är och det hat feminismen spyr ut sig hade de inte kunnat styra debatten. Istället valde både du och Pär Ström, vilket är våra främsta representanter, att hela tiden ta avstånd från texten istället för att utnyttja den. Medborgare X passade till öppet mål och ni missade.

 14. Sanjo skriver:

  Jag har också sagt hela tiden – också på Medborgare X’s blogg – att det var fel och onödigt av MX att använda dessa ord (som en meningslöd provokation).

  Bara för att Turteatern (och kulturjournalisterna) hyllar massmord av pojkar och män, behöver ju inte andra svara med samma mynt!

 15. robjoh skriver:

  @Sanjo
  Vad MX gjorde var inte att svara med samma mynt. Han visade hur reaktionen blev om man vände på texten. Media eliten har aldrig varit mer nakna än när de drog igång sitt drev emot MX, men istället för att påpeka att det de klagar på är exakt samma sak som män får stå ut med väljer man som du att ta avstånd. MX tog en smäll för laget och laget valde att inte utnyttja möjligheten.

 16. President skriver:

  robjoh:

  Feministerna har i princip alltid öppet mål.
  Jag tycker nog att det var bra att både Ström och Billing valde att ta avstånd från det så kallade mordhotet. Vare sig dom vill det eller inte så är både Billing och Ström just nu lite av ett ansikte utåt för oss så det skulle nog bidragit till en ännu mer hätskare stämning om dom hade börjat jiddra om MX´s rätt till ditten och datten. Som sagt, dom hade säkert nog med egna grejer att stå i då.

 17. [...] http://t.co/D83HAV26 via @fempers 4 hours ago Follow @annmarimaukonen Pelle BillingExklusiv intervju: Medborgare X berättar om SCUM-affären tisdag, 24 januari 2012, 12:56I november förra året blossade det upp en debatt om [...]

 18. dolf skriver:

  Heder till dig Pelle för att du nu låter MX komma till tals. Jag var själv grymt besviken på hur du och Pär Ström behandlade saken och spelade med feminsterna om ”mordhot”. Nu känner jag i alla fall att du har tagit ditt ansvar för det och det blir closure på saken ifråga om den här bloggen. Hoppas Pär Ström hänger på och ger MX upprättelse han med.

 19. robjoh skriver:

  @16 President
  Rätt? De skulle inte säga att MX hade rätt till något. De skulle ha frågat vad fan skillnaden var mellan det hat feminismen anser vara okej och vad MX presenterade. Inget behov av att försvara, feministerna som satte upp SCUM började gråta när de utsattes för samma skit vi blev upprörda över. Dubbelmoralen var total, och istället för att gå på offensiven gick vi på defensiven.

 20. Backlash skriver:

  Jag förstod syftet med MX inlägg men tyckte det gav en sur eftersmak att länka till namngivna personers adresser. Men rent objektivt är det ju mycket värre att mordhota 3500000000 namngivna personer (alla män) än 3, så för mig är det fullkomligt obegripligt att SCUM hyllas av recensentkåren. Jag tycker inte att det handlar bara om att pojkar skulle tvingas dit eller att skattemiljoner satsades på projektet, utan att ett hatbudskap som SCUM överhuvudtaget anses värt att visa i en hyllande kontext. Det skulle aldrig gått i något annat sammanhang.

  Turteaterns representanter beklagade sig i TV över att folk inte förstår sig på teater. Men själva visar de med all önskvärd tydlighet att de inte förstår sig på bloggar.

 21. President skriver:

  robjoh:

  Jo, jag vet. Det är ruggig dubbelmoral. Och det är vi vana vid från feministerna och kultureliten i Sverige.
  Det är lätt nu, så här i efterhand att säga att saker gjordes på fel sätt. Ström och Billing är dem som har ansiktena utåt. Dom offrar något varje gång i dessa känsliga frågor. Vi, anonyma kommentatorer, borde inte kräva för mycket.

 22. Kim skriver:

  Vet inte riktigt vad det hela handlar om men några frågor jag ställer mig av att bara läsa detta inlägg:
  Menar ni att unga pojkar skulle bli manipulerade att tro att verkligheten ser ut så när de ser en teaterföreställning?

  Är det inte viktigt att belysa alla perspektiv under sin skolgång. Kvinnor får under årens lopp också höra hur vedervädiga de är. T.ex Aristoteles syn på kvinnor, eller Luther king. Ska man som kvinna tåla sådana uttalanden? eller filmer under andra världskriget där kvinnor sågs som mindre värda. Det upprör mig som kvinna ialf, att både höra och läsa saker som är kränkande, men ändå har jag fått stå ut med sådant under min skolgång.

  För övrigt tycker jag att det var en bra intervju!! :)

 23. Johan skriver:

  Jag tror vi menar att unga pojkar knappast mår bättre av att tvingas se en pjäs som kallar dem för en biologisk olycka. Det kan väl knappast vara ett kontroversiellt påstående?

  Aristoteles hade en ganska komplex syn på kvinnor men viss var han färgad av den patriarkala grekiska kulturen. Dock är det endast feminister som förklarat detta för mig, om det inte vore för dem så skulle jag aldrig vetat om hans syn överhuvudtaget, så jag ifrågasätter verkligen att kvinnor blir ständigt informerade om den. Dessutom är det inte för sin syn på kvinnor som Aristoteles är berömd, utan för att han är ett av alla tiders universalgeni, något man knappast kan klandra Solanas för. Alltså, exakt vad är det från Aristoteles du fått läsa som var så upprörande. Jag tror inte att den påstådda situationen existerat.

  Kvinnor sågs inte heller som mindre värda under andra världskriget, vad har du fått det ifrån?

 24. NinniTokan skriver:

  @ Kim:
  Jag har också varit kvinna i hela mitt liv. Jag har aldrig mött något som varit kränkande under min skolgång. Men jag skulle inte bli kränkt av vad min farmorsfarmor upplevde. Jag kan bara bli kränkt av saker som görs mot mig.

  Tror du vanliga män hade det så bra historiskt? Eller ni läste inte om antalet stupade soldater på historielektionerna? Vilket kön tror du dom hade? Vem tror du dog i gruvdriften?

  Oavsett så är det dåtid, kulturteartern skulle spotta på unga män i nutid!
  Att försöka legitimera nutidsfeminismens misandri med historiska argument, saker som ingen av oss upplevt eller är skyldiga till, är bara patetiskt, tycker jag.

  @ Presidenten
  Dom offrar något varje gång i dessa känsliga frågor. Vi, anonyma kommentatorer, borde inte kräva för mycket.

  Verkligen. Jag tror det är svårt att förstå hur högt mentalt pris dom betalar för sitt engagemang när man bara ser på på avstånd. Jag har en gång stått nära en person som hade en motsvarande funktion som Pelle har.
  Jag kan bara säg att dom förtjänar och behöver vårt 100 %-iga stöd i detta, även om vi inte alltid är ense i sakfrågor.

 25. Daniel skriver:

  @Kim
  Om jag inte minns helt fel så levde Aristoteles för väldigt väldigt länge sedan.
  Men om jag har tolkat ditt resonemang rätt så menar du att unga män idag, ska betala för Aristoteles ruttna kvinnosyn som levde några hundra år för Kristus.

  Två fel gör ett rätt?

 26. robjoh skriver:

  @21 President
  Jag kräver inte mer av Pelle, jag är jävligt nöjd att både han och Pär är där och jabbar emot feminismen. Det jag påpekar är att jag är inte helt nöjd när man skuldbelägger MX istället för att fråga vad man själv kunde ha gjort bättre. Vi borde ha kunnat använda MX inlägg som ett starkt bevis på deras dubbelmoral, istället tog vi feministernas sida. Jag förstår fortfarande inte varför.

 27. Urban skriver:

  Medborgare X tog ingen smäll, han gömmer sig bakom sin anonymitet. De som tog smällen är Pär och Pelle samt vi i Moderatmännen, som plötsligt sades hade mordhotat teaterensemblen.

  Alla vettiga människor fattar att MX text var en spegling av SCUM, men att länka till folks hemadresser var att passera en gräns som inte var acceptabel.

  Om någon förändring ska ske så är det dags att fler människor träder fram och står för sina åsikter utan att gömma sig bakom pseudonymer. Det måste ske under detta år för annars kommer åtminstone jag att lägga ner mitt engagemang i de här frågorna.

  Urban/Moderatmännen

 28. Pelle Billing skriver:

  robjoh,

  ”Kan börja säga att jag har stått bakom Medborgare X från början”

  ”Ja fokus hamnade på Medborgare Xs text därför att ni valde att ta avstånd från den. Hade ni slagit ner näven och frågat var skillnaden mellan Medborgare Xs text är och det hat feminismen spyr ut sig hade de inte kunnat styra debatten.”

  Med tanke på dina oförsonliga ord så förutsätter jag att du från och med nu kommer att kommentera med ditt eget namn, din egen bild och inför hela din bekantskapskrets stå för exakt det du säger? Det är lätt att köra en hård linje när någon annan sedan får ta skiten.

  Problemet är att två fel inte gör ett rätt. Jag fördömer SCUM-manifestets budskap. Men jag fördömer också en mordhotande satir som länkar till individuella personers adresser. Den som inte fördömer detta bör nog checka sin människosyn.

  Själv skulle jag tycka det var oerhört obehagligt om en feminist skrev en satir om mordhot mot mig, och länkade till min hemadress. Att fundera på hur man själv skulle uppfatta det är basal empatiträning.

 29. DFP skriver:

  Off topic:

  Jag har funderat lite på den här grejen. Den där innebandytränaren som använde tjejer som någon slags metafor för olika taktiska uppställningar. (Enligt mig både korkat och olämpligt) Han har fått massa kritik och tydligen blivit avstäng från sitt uppdrag eftersom detta var olämpligt att presentera för 14-åringar. (Jag håller med om att det var olämpligt) Läs mer här: http://kvp.expressen.se/nyheter/1.2689036/polisanmald-efter-sexistisk-spelstrategi

  Men varför är detta så olämpligt när man kan spela upp SCUM-manifestet för 16-åringar? Själv tycker jag att båda är oerhört olämpliga att spela upp för barn. Men sen är jag ju inte feminist heller i och för sig…

 30. Pelle Billing skriver:

  President,

  ”Det är lätt nu, så här i efterhand att säga att saker gjordes på fel sätt. Ström och Billing är dem som har ansiktena utåt. Dom offrar något varje gång i dessa känsliga frågor. Vi, anonyma kommentatorer, borde inte kräva för mycket.”

  Skönt att du har förståelse för min roll.

  Dock tycker jag att man kan kräva en hel del av mig, även om man är anonym. Att jag reagerar lite extra på ett par kommentarer i denna tråd (inte dina) beror på att jag tycker ett par kommentatorer gör det väl enkelt för sig.

  Dock hävdar jag inte att jag skötte mig perfekt i SCUM-stormen. Även jag kan vara efterklok, och bör vara efterklok så jag lär mig av mina misstag. Jag lyssnar även på all genomtänkt feedback (vissa personer har gjort det till en god vana att ge mig konstruktiv feedback här, och det uppskattar jag).

  Däremot är det rent nonsens att hävda att jag är ansvarig för radikalfeministernas drev, vilket ett par personer gjort här.

  Händelseordningen var:
  1. Drevet drogs igång.
  2. Jag kommenterade inte alls Medborgare X inlägg. Flera dagar gick.
  3. Jag valde att ta avstånd ifrån Medborgare X inlägg, och var väldigt specifik när jag gjorde det i radio och på bloggen. Jag sa att det var adresserna som gjorde att gränsen för satir passerades.

  Man kan ha olika gräns för vad man anser är satir. Jag anser att Medborgare X gick över den gränsen. Hans intention var att enbart hålla sig till satir, men det är inte bara intentionen som räknas, utan även resultatet.

  Om det var radikalfeminister som gjort liknande satir mot mig eller Pär Ström hade inte domen varit lika mild. Och sådan dubbelmoral ogillar jag. Om vi inte håller högre nivå än radikalfeministerna så är denna rörelse poänglös.

 31. Svar till DFP skriver:

  Det var tidningen ”Feministiskt Perspektiv” som släppte nyheten med ”innebandytränarentränaren”.

  Det är samma tidning som publicerade den ”artikel” som Fredrik Sandberg bloggar om här http://www.pellebilling.se/2012/01/gastblogg-fredrik-sandberg/ och som hänger ut en del personer på ganska osakliga grunder.

  Anta att artikeln om ”innebandytränarentränaren” är lika saklig, vad är det då som finns bakom egentligen? Nyheten gick från Feministiskt Perspektiv till TT. Sen tog DN och SvD den utan granskning då den kom från TT.

  Man kan se att Feministiskt Perspektiv har pubicerat artiklar som bara handlar om att hänga ut män utan grund som de helt enklelt inte tycker om. Kan de ha upprepat detta även med ”innebandytränarentränaren”?

  Kanske finns ett scoop här, om de inte har på fötterna…?

 32. Pelle Billing skriver:

  Urban #27,

  Du som också står mitt i skitstormen vet hur det känns. Har man inte stått där så vet man inte – så enkelt är det.

 33. Pelle Billing skriver:

  robjoh,

  ”Jag kräver inte mer av Pelle, jag är jävligt nöjd att både han och Pär är där och jabbar emot feminismen. Det jag påpekar är att jag är inte helt nöjd när man skuldbelägger MX istället för att fråga vad man själv kunde ha gjort bättre. Vi borde ha kunnat använda MX inlägg som ett starkt bevis på deras dubbelmoral, istället tog vi feministernas sida. Jag förstår fortfarande inte varför.”

  Detta är en mer nyanserad feedback. Jag vet inte om jag håller med men jag är redo att lyssna. Exakt hur hade det kunnat användas på ett enkelt och slagkraftigt sätt i debatten?

 34. Jenny Kristiansson skriver:

  ”Mein Kampf” kan man låna på biblioteket. Och nu ska även Anders Behring Breiviks manifest sättas upp på teater. Hitler hetsade mot judar, Anders Behring Breivik/Nordman mot feminister och muslimer och Valerie Solanas mot män.

  De som i efterhand gör film och teater av detta har ett oerhört stort ansvar. Det måste framgå att personen/personerna var/är psykiskt störda. Och det måste tydligt framgå hur deras biologiska sammansättning i kombination med uppväxtmiljö formade dem. På så sätt kan kanske också sextonåringar förstå och avfärda personen.

  Har själv inte sett pjäsen på Turteatern så kan inte uttala mig om den.

 35. Jenny Kristiansson skriver:

  Till exempel skildrade Bruno Ganz Hitler otroligt bra i ”Der untergang”. Det kändes som om jag kom in under huden på Hitler och jag kunde nästan ta på det vansinne som han byggt upp under sin karriär. Då det inte sågs som vansinne utan som storslagna planer. Men i bunkern framstod allt som det verkligen var, han var en alltmer galen, desillusionerad, isolerad dåre.

  Det är så skickligt att kunna skildra en person som Hitler på det viset. Jag beundrar det. Om ändå all konst hade hanterats av lika skickliga artister.

 36. barfota skriver:

  @dolf
  Grymt besviken på att både Pelle Billing och Pär Ström bangade ur i stället för att stötta Medborgare X. Garanterat så kan inte den som läst Medborgare X inlägg uppfattat någonting där som ett verkligt dödshot.
  Att Medborgare X skrev som han gjorde var bra och satte debatten på sin spets. Bra att han fick komma till tals nu men… Tyvärr så tror jag inte att feminister eller media i och med detta slutar beskriva det som mordhot, det skapar väl inga offerkofterubriker.

 37. Nils D skriver:

  Det var en mycket upprörd text Medborgare X skrev, och i och med adresslänkningen så blev den också rätt obehaglig. Och texten har därmed kunnat användas av SCUM-arna som ett tecken på hur utsatta de är, och blev därmed ett bevis på SCUM-manifestets giltighet, att den bär på ett stort mått av sanning.

  (Sen tillhör jag de få ickefeminister som sett pjäsen. Och det var till en början en rätt obehaglig upplevelse, men eftersom den är så in åta helvete överdriven så är det svårt att tolka texten som ett allvarligt politiskt manifest, och jag tror inte att så många av feministbrudarna i den motsatta publiken faktiskt kan ha gjort det. Det spys galla både över hippies och över pappas flickor. Det var faktiskt bra teater – säger jag som gått i samma skola som Borat/Ali G.)

 38. Per skriver:

  @Kim
  Kort disclaimer: Jag nekar INTE till att man som kvinna kan ha negativa upplevelser med orsak att man är just KVINNA. Det här är endast och enbart en kritik att de exempel du tar upp.

  Luther King? Att han hade en negativ syn på kvinnor hade jag missat. Såvitt jag vet var det en person som arbetade för lika villkor för personer med olika hudfärger och religion. En riktig förkämpe för jämlikhet i samhället med andra ord. (Kan det vara så att du menar MARTIN LUTHER?)

  Och Aristoteles…tja, visst, han hade ju kanske inte en helt sund syn på kvinnor, men det var ju över 2000 år sedan. Hur ofta har det hänt att någon kastat skit på dig för att du är kvinna med Aristoteles i ryggen? De allra flesta personer vet förmodligen inte vem han är, och de som vet det har förmodligen inte jättekoll på hans kvinnosyn. Jag t ex har läst en del filosofi och en sjujäkla massa historia och jag hade inte koll på hans kvinnosyn innan SCUM-debatten. Så min spontana gissning är att Aristoteles kvinnosyn inte är ett jätteproblem i dagens samhälle.

  Och det är här jämförelsen mellan dessa två personer och Solanas och SCUM-teatern fallerar. Martin Luther verkade för 400 år sedan och Aristoteles för 2 300-400 år sedan. Deras kvinnosyn är inte det de är ihågkomna för utan deras verk i teologi respektive filosofi och vetenskap. Om någon säger att de är Lutheran är det t ex sällan Luthers kvinnosyn de skriver under på.

  Solanas skrev sin bok på 60-talet, vilket INTE är länge sedan. EFTER demokrati och kvinnors rösträtt. EFTER Förenta Nationerna. Och så vidare. Den skrevs i vår tid, i modern tid. Vidare är det just sin syn på män som hon ÄR ihågkommen för.

  För att summera:
  Aristoteles och Luther: Länge sedan. Solanas: Nyligen
  Aristoteles och Luther: Taskig syn på ett kön. Solanas: Taskig syn på ett kön.
  Aristoteles och Luther: Ihågkomna för annat än sin syn på ett kön. Solanas: Ihågkommen för sin syn på ett kön.

  Hoppas du förstår varför jag tycker att jämförelsen haltar en aning. Oh, förresten: Kan du ge exempel på där de tycker att det kvinnliga könet inte bara är underordnat mannen, utan BÖR DÖDAS?

  Och så andra världskriget. Här har jag inte så mycket att säga då jag inte, trots att jag läst en hel del om denna episod i mänsklighetens historia, aldrig hört sjuka idéer om just kvinnor. Särskilt inte om mord på kvinnor. Sjuka idéer om och dålig behandling av judar, romer, handikappade, bögar, flator, ryssar, kommunister, socialdemokrater, katoliker, japaner, kineser, tyskar, tyskvänliga fransmän, polacker och svarta däremot. Och ja, den ”dåliga behandlingen” innebar bland många av dessa grupper mord, våldtäkter, tortyr och sjuka experiment. Men aldrig har jag hört något om kvinnor.

  Missade jag någonting i historieböckerna som du vill delge?

  Total sammanfattning: Att jämföra Solana med Aristoteles, Luther och kvinnosynen under andra världskriget är, såvitt jag kan bedöma, inte hållbart. Det är lite som att likställa en tandpetare och en pistolkula eftersom båda två kan penetrera huden.

  Jag kan dock ha fel. Jag kan ha missförstått dig, eller så sitter du på fakta som jag inte känner till. Skriv därför gärna tillbaka! =)

  Nu ska jag läsa lite sexualitetshistoria. Take care!

 39. Andreas Nurbo skriver:

  Jenny K: Mein Kampf har mig veterligen inte gjorts till vare sig teater eller film. Att göra teater av Breiviks manifest begriper jag inte ens hur det är möjligt om man inte bara läser det rakt upp och ner. I vilket fall är det väldigt snart inpå och ytterst osmakligt. Dock är det få som öppet hyllar manifestet om vi ser till de som hyllar SCUM. Mein Kamp är det ju ingen alls som hyllar i offentligheten.

 40. Men@Work skriver:

  Jag är glad över att ha Medborgare X inne i stugvärmen igen. Vi behöver även en hård och oresonlig falang mot radikalfeminismen i vårt mångfacetterade nätverk. Vår motståndare ska inte enbart överbevisas, utan även domineras.

  Det låter kanske inte vackert eller politiskt korrekt, men är dessvärre nödvändigt. Man kan inte nå förlikning med djävulen själv… Eld bör ibland med eld förgöras. Men det bör bara vara en DEL av en total strategi.

  Jag tycker ärligt talat att en hand även bör sträckas ut ånyo till den amerikanska mansrörelsen.

 41. Lorem Ipsum skriver:

  @Andreas Nurbo, däremot så gjorde Per Ragnar en uppsättning av Hitlers bordssamtal som gav en god insikt i hur det fungerade i huvudet på Hitler. Att göra teater av Mein Kampf skulle nog vara snudd på omöjligt. Inte för att ämnet är kontroversiellt utan för att manifestet i sin helhet är över tusen sidor långt.

 42. Torstensson skriver:

  Urban

  Men alla människor är inte entreprenörer. Tanja och Ninni kom undan för att dom är kvinnor, no offence ladies, moderatmännen kan komma undan för att en del är homosexuella. Jag kritiserade medborgare X för att han la ut hänvisning till addresser. Jag tycker det var obehagligt och fel. Jag kom nog också undan för att jag inte är höger och dessutom starkt anti-SD. Men alla kan inte komma undan och på nått sätt kan jag förstå deras anonymitet. Jag har sett hur folk blivit av med jobb i kommunal sektor i Sverige för skämt. Sverige är INTE förlåtande och till syvende och sist behöver man mat på bordet och ha kvar sitt jobb. Att öppet kritisera en ideologi som inte bryr sig om män är i dagsläget inte rumsrent. En väg att göra jämställdismen rumsren är att starkt lobba för homosexuella mäns situation ur ett jämställdistiskt perspektiv. Detta synsätt är inte heller speciellt omtyckt märker jag. Vare sig av feminister eller en del jämställdister. Av olika anledningar. Moderatmännen är kanske den viktigaste grupperingen för mansrörelsen om den utnyttjas rätt, en stor sköld. Det var ju moderatmännen som först reagerade mot orättvisor för män genom att möta Gudrun i TV. Jag vill inte ge er någon press, men ni är viktiga och jag önskar att ni klagade mer än vad ni gör.

 43. Torstensson skriver:

  Pelle

  Du får gärna ta bort mitt inlägg ovan. Känns lite overkill. Skulle uppskatta om du tog bort det. Men visst är Urban inne på något viktigt. Går inte att säga emot honom. Kan därmed ta bort detta också.

 44. President skriver:

  robjoh:

  Jag håller egentligen med dig. Tycker dock att Pelle och Pär inte ska behöva ta för mycket skit över vad de borde gjort bättre. Och jag tycker det är väldigt bra att MX äntligen får lite upprättelse. För personligen är jag nästan 100 på att feministerna också såg ironin i inlägget men valde att låtsas bli skiträdda och känna obehag allt för att försöka få oss till De Onda och därmed smutsa ner oss.
  Frågan är vad man vinner på i längden. Att gå på lite mer offensiv attack eller som Pelle, konsekvent undvika att sjunka ner till feministernas nivå.

  Jag funderar varje dag hur man ska arbeta för att krossa och förgöra feminismen. Ett steg i rätt riktning vore kanske att jag med flera slutar vara anonyma. Vi är fortfarande reducerade till några få bittra män som röstar på SD och hänger på Flashbacks forum. Jag vet att det finns ett pris på att vara öppet fientlig till feminismen. Men jag tror ändå att om några år så kommer folk som idag snackar om patriarkatet och könsmaktsordning hit och dit och som kallar sig feminister förneka att de någonsin kallat sig själva feminister om, säg 5-10 år.

  Dessutom skulle värvningar av fler bögar inte skadas i nuläget. Men dom hittar säkert hit på egen hand om dom nu skulle tycka det var viktigt eller vara intresserade.

 45. Jenny Kristiansson skriver:

  Men@Work #40

  När du och en del andra här manar till hårdare tag vart vill ni komma? Tror ni att det är rätt väg att gå? Vill ni i slutändan låta som te.x. Nordman? Kanske inte exakt som honom, men ungefär. Därför att helt allvarligt, ingen kommer att ta er på allvar om ni börjar svamla på det viset. Om ni vill driva den linjen så vill jag veta exakt hur många av Sveriges kvinnor och män som bekänner sig till radikalfeminismen, sen vill jag att ni koncentrerar er enbart på dem. Att ni bygger upp era egna bloggar och nätverk där ni driver den linjen. Jag menar så slipper ju vanligt folk lyssna på er.

  Därför det är jäkligt obehagligt när personer som du Men@work vill ”sträcka ut en hand” till amerikanska mansrörelser som är tio gånger mer radikala än Pelle Billings blogg. Där verkar de inte skilja så mycket mellan kvinna och radikalfeminist. Där de tror sig veta hur kvinnor överlag vill leva och sitter och pratar om det som om det vore sanningar. Där man inte ska ge vika för kvinnor överhuvudtaget, vad fan nu det innebär.

 46. robjoh skriver:

  @Pelle
  Till och börja med vill jag be om ursäkt för mitt första inlägg, det var inte meningen att låta så illa som det helt klart låter. Återigen ber om ursäkt, jag håller inte alltid med dig men jag beundrar din öppenhet och ditt mod.

  Jag tycker att vi skulle ha påpekat att mordhot alltid är fel och sedan direkt förklarat att det MX gjorde inte är någon skillnad emot vad de gör emot scen. Anledningen till varför jag inte kan se det som värre att hänga ut ett par personer emot att angripa en grupp är Europas historia. Hitler avhumaniserade inte judarna genom att peka ut en jude, han pekade ut alla judar.

  Hela idén bakom könsmaktsordningen är att vi kan blunda för de män som inte har lyckats i livet. SCUM är en fortsättning där man rättfärdigar vidrigt hat emot en grupp genom att säga att det är den förtrycktes rätt. Män blir därmed avhumaniserade. För min del är det exakt samma retorik som rasister har gjort mot invandrare som grupp.

  @President
  ”Att gå på lite mer offensiv attack eller som Pelle, konsekvent undvika att sjunka ner till feministernas nivå.”

  Jag vill absolut inte att vi ska sjunka ner till feminismens nivå, det är deras enkla lösningar jag verkligen inte gillar. Jag gillar Pelles, vad jag uppfattar, liberala och humanistiska sida. Däremot anser jag inte Pelle ska behöva ta avstånd och be om ursäkt för feminismens dubbelmoral, utan vi borde visa upp den för hela världen.

 47. President skriver:

  robjoh.

  håller med.

  Hur som helst, jag tror nog att jag snart slutar vara anonym. Jag respekterar dock om folk vill fortsätta vara anonyma, det har dom all rätt till, detta är ju nätet. Dessutom offrar dom en hel del genom att vara feministkritiska.

 48. Men@Work skriver:

  @Jenny

  Jag talar om flera spår, vilket du fullt medvetet inte verkar uppfatta. Amerikanska mansrörelsen radikal? Du skämtar… Däremot har de insett att dialog med lögnaktiga extremister och mans- och pojkhatare inte leder någonstans. De förstår även värdet av PR. Folk måste ruskas om för att vakna. Notera dock att mansrörelsen håller sig till FAKTA. Vi måste exponera folk för fakta.

  Således måste den svenska mansrörelsen inte be feministerna att de ska komma på bättre tankar. Vi måste DRIVA utvecklingen, i de fall det är nödvändigt med hårdhandskarna på. Med hårdhanskar menar jag exempelvis infiltration och exponering. Det är inte den amerikanska mansrörelsen som är för radikal, det är den svenska som i alltför hög utsträckning ber om ursäkt för sin egen existens. Det måste få ett slut. Despoter och folk som önskar livet från män och pojkar och vill beröva dem medborgerliga rättigheter förtjänar ingen som helst respekt.

  Jag blir otroligt störd på de så kallade moderata feminister som surfar på radikalfeminisens våg och egentligen anammar samma ideologi, men i mer förtäckta ordalag. Dessutom måste de vanliga kvinnor du talar om ta bladet ur munnen om de inte på sikt ska få sina män, pojvänner och söner som fiender. Det handlar om att välja sida, inte att passivt acceptera vad som händer. Det är lika illa.

 49. Lavazza skriver:

  ”Om det var radikalfeminister som gjort liknande satir mot mig eller Pär Ström hade inte domen varit lika mild. Och sådan dubbelmoral ogillar jag. Om vi inte håller högre nivå än radikalfeministerna så är denna rörelse poänglös.”

  Det finns väl inget att göra satir av i er verksamhet? Eller någon dubbelmoral att avslöja? Det vore intressant att sammanställa angreppen mot er och kolla vad det är för likheter mellan dem och trender i dem.

 50. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Tack för en bra intervju. Jag vill också säga att jag förstår dig, Pär Ström, Moderatmännen och alla övriga som diskuterar dessa frågor under eget namn. Jag vet hur aggressivt man blir bemött och jag vet att det bemötandet många gånger kan vara fokuserat på något helt annat än sakfrågan. Been there, done that!

  Det kostar att gå emot det feministiska etablisemanget och priset kan vara väldigt högt om man gör det under eget namn. Ni som vågar ska ha en alldeles extra elogé för det ni gör!

 51. Pyret skriver:

  @ Andreas Nurbo & Lorem Ipsum

  Det har gjorts ett par teaterversioner av Mein Kamp, bl.a. av George Tabori.

  @ Pelle Billing

  Bra agerat. Oavsett hur man bedömmer MX:s inlägg (som jag tycker var ett övertramp) så gälde det att bemöta vad som cirkulerade i media – vilket presenterades som ett regelrätt mordhot.

 52. barfota skriver:

  @Torstensson #43

  ”Du får gärna ta bort mitt inlägg ovan. Känns lite overkill. Skulle uppskatta om du tog bort det. Men visst är Urban inne på något viktigt. Går inte att säga emot honom. Kan därmed ta bort detta också.”

  Nej, varför ta bort föregående inlägg, det var ärligt och bra.

  @Torstensson #42

  ”En väg att göra jämställdismen rumsren är att starkt lobba för homosexuella mäns situation ur ett jämställdistiskt perspektiv. Detta synsätt är inte heller speciellt omtyckt märker jag. Vare sig av feminister eller en del jämställdister. Av olika anledningar.”

  Där tycker jag du har fel. Jag tycker INTE man skall lobba för en viss grupp, då blir ju det i sig också en form av särbehandling i likhet med att kvinnor skall särbehandlas bara därför att de är kvinnor. Jag tycker att alla skall behandlas lika (samma spelregler), det och ingenting annat är jämställdhet för mig.

 53. Aktivarum skriver:

  Kim:

  ”Vet inte riktigt vad det hela handlar om men några frågor jag ställer mig av att bara läsa detta inlägg: Menar ni att unga pojkar skulle bli manipulerade att tro att verkligheten ser ut så när de ser en teaterföreställning?”

  Det är inte bara en teaterföreställning, det är skola också och ja unga pojkar blir definitivt manipulerade att tro verkligheten ser ut som skolan säger den ser ut.

  ”Är det inte viktigt att belysa alla perspektiv under sin skolgång.”

  Nej! Och det anser inte ens skolan själva! Stora delar av svenska skolan har pga egna politiska övertygelser vägrat att lära ut sanningen om kommunismen. Nästan alla elever känner till förintelsen men många vet inte ens vad en gulag är för något.

  ”Kvinnor får under årens lopp också höra hur vedervädiga de är.”

  Nej, de får däremot höra vilka värderingar som gällde förr i tiden. Det är inte konstigare än att få veta världen var mörk innan det uppfanns glödlampor.

  ”T.ex Aristoteles syn på kvinnor”

  Är ungefär lika relevant som antikens greklands syn på datorer. Något som finns idag men som inte ens hade uppfunnits då.

  ”eller Luther king.”

  Om du menar Martin Luther King så är han känd för sitt engagemang mot de radikala svarta medborgarrättsgrupperna som hatade vita och vars aktivism förstörde kampen.

  ”Ska man som kvinna tåla sådana uttalanden?”

  På historielektionerna ja, på andra lektioner nej. På historielektionerna får man också stå ut med att män behandlades som kanonmat och att slaveri var ok.

  ”eller filmer under andra världskriget där kvinnor sågs som mindre värda.”

  Hela andra världskriget bevisar det rakt motsatta gång på gång, kvinnor sågs som mer värda, män däremot gick det bra att låta dö för 100 meter sand.

  ”Det upprör mig som kvinna ialf, att både höra och läsa saker som är kränkande, men ändå har jag fått stå ut med sådant under min skolgång.”

  Det upprör mig som man att höra dig hänvisa till hur saker ”sågs” när sanningen är att det enda som betyder något är handlingar och att skicka folk att dö för ingenting visar det rakt motsatta. Klart man var tvungen att säga till killarna att det i själva verket var tecken på hur höga tankar man hade om dem men vem f-n är så dum att luras av sånt snack idag?

  Det är ju inga andra än statsfeminister som IDAG försöker inbilla sig att det snacket var något annat än ett sätt att skaffa billig kanonmat!

 54. Gunnar (D.U.) skriver:

  Ett litet nyhetstips, Pelle:

  ”Göteborgsprofessorn Annica Dahlström lämnar Hjärnfonden. En fem år gammal artikel som orsakat ett pappadrev på nätet fick henne att fatta beslutet.”
  http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.837143-natdrev-far-henne-att-avga

  Att disskutera och argumentera påverkar helt klar mer och mer i vårt samhälle.
  Kan vara bra med lite kvittens då och då att vårt engagemang faktiskt gör skillnad!
  Vi engagerade pappor är inte att leka med när man försöker ta ifrån oss vår roll för våra älskade barn ;)

 55. NinniTokan skriver:

  @Torstensson #42

  Jag instämmer med Barfota, din kommentar var lugn, sansad och ärlig. Finns ingen orsak att ta bort den.

  Men alla kan inte komma undan och på nått sätt kan jag förstå deras anonymitet. Jag har sett hur folk blivit av med jobb i kommunal sektor i Sverige för skämt. Sverige är INTE förlåtande och till syvende och sist behöver man mat på bordet och ha kvar sitt jobb.
  Att vara anonym på nätet är en politisk rättighet, anser jag. Precis som jag ser det som en rättighet att vi har anonyma val och valbås. Det är en rättighet som inte alltid ges respekt, tex. får jag ibland höra att man inte behöver lyssna på mig för jag är anonym. Är det vem som säger eller vad som sägs, som är viktigt?
  Jag vill visa på en orsak till anonym-valet som du inte tar upp.

  Jag har en son som är 15 år. Jag tycker det är mer än nog att han ska behöva leva i en värld som hatar män. Om jag inte väljer att vara anonym så är risken att han behöver stå för mammas åsikter i skolan. Jag tycker han förtjänar att jag skyddar honom från det.

 56. sam skriver:

  ”Alla vettiga människor fattar att MX text var en spegling av SCUM, men att länka till folks hemadresser var att passera en gräns som inte var acceptabel.”

  Alla vettiga människor fattar att SCUM är en spegling av den misandriska inställningen att män, till skillnad från kvinnor, inte kan anpassa sig och förändra sig för att åstadkomma ett bättre samhälle.

  Vi lever i ett samhälle som lär flickor och kvinnor de ska undvika att bli våldtagna, inte att män ska låta bli att våldta. För då, gubevars, kan ju män få för sig att de är alla är anklagade för våldtäkt. Det finns ingen motsvarande skuldbeläggning av människor som saknar larm på sina villor eller blir rånade när de supit sig fulla – att de därmed skulle få skylla sig själva.

  Att spegla denna misandri och begränsning av kvinnors frihet är tydligen farligt. Det är uppenbart att detta handlar om att hitta belägg för att feminism är dåligt. Vilket bättre vapen mot kvinnor som tar sig ton än ett konkret bevis för att de uppmanar till våld mot män. Klart det inte kan handla om satir och spegling då!

  För övrigt var det inte bara Mr X som hotade kvinnor i teateruppsättningen. Vore klädsamt med någon form av empati, och ett ifrågasättande av varför inte den manlige regissören fick ta emot något mordhot.

 57. barfota skriver:

  @sam

  ”Vi lever i ett samhälle som lär flickor och kvinnor de ska undvika att bli våldtagna, inte att män ska låta bli att våldta.”

  Vem lär ut detta, den enl. feminister ”helt frånvarande (mannen)” eller den ständigt ”närvarande (kvinnan)” föräldern? Vad beror det på att unga män som uppfostrats av ensamstående mammor så ofta hamnar i kriminalitet, de borde väl ha uppfostrats med rätt värderingar, hur kommer det sig sam?
  Sedan missar du nog att fler pojkar än flickor utsätts för sexuella övergrepp, jag tänker inte leta upp länkar till dig, du har varit med tillräckligt länge för känna till detta.

 58. barfota skriver:

  @Jenny Kristiansson #45

  ”När du och en del andra här manar till hårdare tag vart vill ni komma?”

  Vi vill komma till verkliga förändringar som t.ex. samma spelregler för alla genom att ställa konkreta krav och inte en försiktig förfrågan!
  Pelles ”medborgarförslag” är ett bra sätt att ställa krav på, protest och blockad är också ett kraftfullt verktyg.

  ” Tror ni att det är rätt väg att gå?”

  Ja, den Arabiska våren präglades inte av debatter och förståelse, den uppstod för att man hade fått nog.

 59. sam skriver:

  Problemet är ojämställdheten i samhället, oavsett åt vilket håll den slår. Inte att att den påtalas, vare sig av feminister eller jämställdister eller andra. Och inte heller hur, det viktiga är att frågorna kommer upp. Att beskylla andra för att inte driva de frågor man själv brinner för är ganska okonstruktivt.

 60. Peter skriver:

  Sam, vi får också lära oss hur man undviker att bli rånad. Försäkringsbolagen kräver att vi låser vår bostad och vår bil när vi lämnar de utan uppsikt. Har vi inte gjort det så får vi skylla oss själva. Försäkringsbolaget betalar inte ut någon ersättning i sådana tillfällen.

  Även pojkar får lära sig att undvika situationer som kan leda till att de blir utsatta för våld och misshandel. Det är inget unikt för flickor. Sedan kan man ju säga att sådant begränsar vår frihet, men det gäller ju oavsett kön.

  Visst vore det trevligt om världen var en rosa dröm på moln där alla var trevliga och snälla, mat fanns på bordet för alla, alla hade den senaste IPhonen och ingen behövde jobba utan kunde spendera sina dagen under en palm på stranden istället. Men så ser ju inte världen ut.

 61. Magnus Karlsson skriver:

  sam:
  Det är väl bra att vi har ett samhälle som lär kvinnor att försöka undivka att bli våldtagna. Det finns nämligen individer av båda könen som kommer att

  våldta andra även om vi alla faktiskt (tvärt emot vad du säger Sam) lär oss och vet att våldtäkt är fel.
  På samma sätt lär vi oss att låsa bilen och bostaden.

  Jag påstår att de allra flesta inte anser att det är den våldtagnas fel att denne blev våldtagen, utan det såklart är gärningsmannens ansvar.
  Jag påstår också att man får skylla sig själv till stor del om man tex. lämnar datorn framme i bilen och den blir stulen.
  Försäkringsbolagen verkar hålla med. Man får inte ersättning om man inte har låst, inte har uppsikt med mera.

  Problemet är alltså ett individproblem som vi andra har att förhålla oss till.
  Att låtsas som om man kan göra precis vad man vill var man vill är korkat och får ofta konsekvenser.
  Därför tycker åtminstone jag att det är bra att lära sig minska risken för att råka ut för något.

 62. Magnus Karlsson skriver:

  Oj Peter var före ser jag

 63. sam skriver:

  Magnus Karlsson:
  Skillnaden är att brottet inte förringas i rättssystemet om någon agerar vårdslöst med sina ägodelar. En stöld blir inte mindre en stöld för att föremålet för stölden varit lättillgängligt. Om det är som du säger, att den som våldtas inte behöver skylla sig själv för att ha druckit, haft sex med många olika partners tidigare eller dylikt skulle det vara helt ointressant för en försvarsadvokat att ställa den typen av frågor till våldsoffer och för domare att ta hänsyn till dessa fakta för att fastställa påföljd.

 64. sam skriver:

  + att de råd som ges kvinnor invaggar i en falsk trygghet att de faktiskt med sitt eget beteende kan undgå våldtäkt. De flesta sexuella övergrepp begås av en man som kvinnan är bekant med. Ansvaret där det hör hemma!

 65. Pelle Billing skriver:

  President,

  ”Jag funderar varje dag hur man ska arbeta för att krossa och förgöra feminismen. Ett steg i rätt riktning vore kanske att jag med flera slutar vara anonyma. Vi är fortfarande reducerade till några få bittra män som röstar på SD och hänger på Flashbacks forum. Jag vet att det finns ett pris på att vara öppet fientlig till feminismen. Men jag tror ändå att om några år så kommer folk som idag snackar om patriarkatet och könsmaktsordning hit och dit och som kallar sig feminister förneka att de någonsin kallat sig själva feminister om, säg 5-10 år.”

  Jag tror verkligen det behövs fler som står öppet för sina åsikter, med eget namn.

  Priset för att gå ut med eget namn sjunker ständigt. Pär Ström har betalat högsta priset, för han var först. För mig har priset varit lägre. För till exempel Rutger Stjernström har det varit ännu lägre.

  Man står inte längre ensam när man kommer ut med sitt namn, utan man kan till en början vara skyddad av de som rutinmässigt får skiten. För varje person som ärligt står där blir det även svårare att måla upp oss som några anonyma mörkermän på nätet.

 66. Pelle Billing skriver:

  robjoh,

  ”Jag tycker att vi skulle ha påpekat att mordhot alltid är fel och sedan direkt förklarat att det MX gjorde inte är någon skillnad emot vad de gör emot scen.”

  Ja, nu börjar vi närma oss en syntes mellan att den tes och antites som tidigare rådde mellan oss. Detta kan jag relatera till, och ta till mig av som feedback.

  ”Till och börja med vill jag be om ursäkt för mitt första inlägg, det var inte meningen att låta så illa som det helt klart låter. Återigen ber om ursäkt, jag håller inte alltid med dig men jag beundrar din öppenhet och ditt mod.”

  Tack för de orden, det betyder mycket.

  ”Däremot anser jag inte Pelle ska behöva ta avstånd och be om ursäkt för feminismens dubbelmoral, utan vi borde visa upp den för hela världen.”

  Det anser inte jag heller. Och jag tror att vi tagit ett rejält kliv framåt så nästa gång något som SCUM händer har vi flyttat fram våra positioner.

 67. Pelle Billing skriver:

  Meborgare X,

  ”Tack för en bra intervju. Jag vill också säga att jag förstår dig, Pär Ström, Moderatmännen och alla övriga som diskuterar dessa frågor under eget namn. Jag vet hur aggressivt man blir bemött och jag vet att det bemötandet många gånger kan vara fokuserat på något helt annat än sakfrågan. Been there, done that!

  Det kostar att gå emot det feministiska etablisemanget och priset kan vara väldigt högt om man gör det under eget namn. Ni som vågar ska ha en alldeles extra elogé för det ni gör!”

  Tack för att du ställde upp på en intervju. Det kändes viktigt att få en korrekt beskrivning av dina avsikter online, så att det finns sparat för framtida referens.

  Den överdrivna och uppblåsta tolkning av ditt inlägg som gjordes i media var varken saklig eller korrekt. Man kan rikta kritik mot ditt retoriska grepp (vilket jag gjort) men den kritiken bör ligga på en annan nivå.

 68. Pelle Billing skriver:

  Pyret,

  ”Bra agerat. Oavsett hur man bedömmer MX:s inlägg (som jag tycker var ett övertramp) så gälde det att bemöta vad som cirkulerade i media – vilket presenterades som ett regelrätt mordhot.”

  Ja, detta är också ett perspektiv som blir tydligt när man sitter där vid mic:en. Om frågan är ”stöjder du mordhot” så har man inte alltid tid (ibland har man det) att föra ett resonemang kring varför vi egentligen inte borde tala om mordhot.

  Samtidigt tror jag som sagt att vi flyttat fram positionerna och nästa gång kommer jag att ställa motfrågor om frågans premiss inte stämmer. Man lär sig av sina erfarenheter.

 69. Urban/Moderatmännen skriver:

  Mansrörelsen måste göra på exakt samma sätt som bögrörelsen gjorde en gång i tiden och börja komma ut ur sina garderober. En bister sanning som inte kan kringgås med att man anonymt smyger omkring på nätet. Visst, nätaktivism kan också leda framåt, men det är så enkelt att avfärda det som ”näthat”. Pelle har vidare helt rätt att tröskeln har sänkts och att han och framförallt Pär har fått ta de hårdaste smällarna – jag lyfter på hatten för ert mod.

  Vad som behövs nu är att fler män kommer ut ur sina garderober och börja protestera mot sakernas tillstånd. Det är just det som är kvar att göra och det måste, för mig personligen, ske under detta år 2012 då jag inte kommer att fortsätta att harva på med Moderatmännen om det inte börjar hända fler saker på fler fronter, inte minst inom den politiska sfären. Men det kanske är så att alla sossemän och vänstermän och centermän m.fl. tycker att allt är bra som det är?

 70. Magnus Karlsson skriver:

  Sam:

  Förringas brottet verkligen?
  Eller är det så att brottet inte kunde styrkas?
  I så fall skall ju den misstänkte frias.

  Eller menar du att det finns fall där rätten har kommit fram till att det visserligen var våldtäkt, men eftersom målsägande var full så blir straffet bara 3 månader?

  De frågor från försvarsadvokater du tar upp, förekommer de verkligen ofta? Jag vet att den typen av frågor har kritiserats i media.
  För mig framstår det som försök att minska målsägandes trovärdighet, vilket inte är unikt för våldtäktsmål.
  Klädsel och sexvanor bör ju inte ha betydelse för trovärdigheten, medan besrusningsgrad har det.
  Jag tycker dock inte frågorna syftar till att skjuta över skulden på målsägande utan som sagt ifrågasätta trovärdigheten som ofta är viktig i den här typen av fall.

  Det är skillnad på
  ”Ja du blev våldtagen, men skyll dig själv för du var för full”

  och
  ”Vi kan inte ta din utsaga för den mest troliga för du var för full”

  Ansvaret där det hör hemma, dvs hos individer

  Men återigen: Jag påstår att vi i Sverige visst lär oss att våldtäkt är fel och att det är bra att man lär sig att undvika risker. Vad tycker du?

 71. sam skriver:

  Tycker garderoben verkar öppna sig både här och där.
  http://möllan.nu/2012/01/24/topp-10-genusgrodor/

  Har faktiskt svårt att förstå att människor som säger sig vilja ha jämställdhet inte blir lika glada som feminister när den tidigare idealiserade och stereotypa manligheten och dess för kvinnor förnedrande ”skämt” ifrågasätts.

  Gillar ni dessa skämt? Tycker ni att det ligger sanning däri och att det finns mer generaliseringar om kvinnors oduglighet som behöver plockas fram från historiens skräphög?

  Erkänner ni inte att detta existerar, existerat och fortfarande är gångbart hur mycket ni än påstår att män förtrycks i detta samhälle?

 72. Daniel skriver:

  @Sam
  ”Erkänner ni inte att detta existerar, existerat och fortfarande är gångbart hur mycket ni än påstår att män förtrycks i detta samhälle?”

  Hmmm och tidigare så skrev du:

  ”Att beskylla andra för att inte driva de frågor man själv brinner för är ganska okonstruktivt”.

 73. Medborgare X skriver:

  sam!

  Var skulle det finnas en uppfattning att män, till skillnad från kvinnor, inte kan anpassa sig och förändra sig för att åstadkomma ett bättre samhälle? Historien talar emot dig. Män har i alla tiden medverkat till att driva på en förändringen av samhället till det bättre. Det räcker med att backa ett par hundra år tillbaka i tiden för att se att levnadsvillkoren då var helt annorlunda än idag. Det har skett enorma förbättringar på alla områden. Så var finns denna uppfattning?

  Med tanke på att våldtäkt är ett lagbrott som den stora merparten av alla människor reagerar ytterst negativt på och att det dessutom är ett av de brott som får mest uppmärksamhet i media så finner jag heller inget som styrker ditt påstående att samhället inte skulle lära män att de ”ska låta bli att våldta”.

  Men precis som gäller för all annan brottslighet så finns det enskilda personer som begår dessa brott trots att det är olagligt och trots att det fördöms av den stora majoriteten människor och i media. Varför skulle just våldtäkt vara ett undantag på den punkten?

  Och precis som för all annan brottslighet så finns det sätt att minska risken att man själva utsätt, som att låsa dörren när man går hemifrån, skaffa ett larm, parkera på en plats där det är ljust och där det finns andra människor, etc. Varför skulle man inte även lär flickor och kvinnor hur de ska undvika att bli våldtagna?

  Du säger att det fanns flera som hotade kvinnor i teateruppsättningen. Vilka var dessa och var kan man läsa om det? Kort sagt, lite bevis tack!

  Den manlige regissören hade inte uttalat några mordhot mot världens alla män eller hyllat mordhot på världens alla män när inlägget skrevs på Medborgarperspektiv. Men med tanke på hans ytterst aggressiva agerande och mordiska blick i SVT Debatt någon vecka senare så har du nog helt rätt i att det var ett misstag att inte ta med även honom i inlägget.

 74. robjoh skriver:

  @Pelle
  ”Ja, nu börjar vi närma oss en syntes mellan att den tes och antites som tidigare rådde mellan oss. Detta kan jag relatera till, och ta till mig av som feedback.”

  Var väl mer eller mindre vad jag försökte skriva från början. Jag är inte så bra med ord som du eller aktivarum är. Så återigen ber om ursäkt för mitt ordval tidigare.

 75. sam skriver:

  @Daniel

  Står fast vid det. Att erkänna är inte samma sak som att driva.

  @Medborgare X

  Du skulle också själv kunna ta reda på vilka mordhot som förmedlades innan du påstår att något annat än ditt eget inte förekommit. Vad bygger du påståendet att polisen skyddade skådespelerskan enbart på grund av dig på. Fakta eller spekulationer?Enligt dig själv borde det ju inte ens ha tolkats hotfullt. Och det ska alla förstå, att du bara speglar det du vill kritisera, medan kvinnor som spelar en pjäs som speglar ett förtryck ska tolkas bokstavligt. Det är visst skillnad på folk och folk.

 76. Johan skriver:

  Naturligtvis nämns det inte att Medborgare X redan innan inlägget om Turteatern hade hängt ut en feministisk bloggare med namn och adress i ett vidrigt transfobt inlägg. Billing vill få inlägget om SCUM framstå som ett ”retoriskt grepp” och ”satir” som gått för långt och inte alls som ännu ett försök att med trakasserier och hot tysta feministiska kvinnor.

  Lika hycklande och oärligt som vanligt från jämställdisterna. Inte för att de jämställdister som är öppna och ärliga med sitt stöd för Medborgare X är bättre på något sätt.
  http://fembilder.blogspot.com/2011/11/eftersnacket-efter-debatt-eftersnacket.html

 77. Medborgare X skriver:

  sam!

  Varför skulle jag ägna tid åt att kontrollera något som du påstår? Om du gör ett påstående så får du också vara beredd att bli ombedd att belägga det!

  Jag har aldrig påstått att polisen skyddade skådespelerskan. Det är endast något som jag hört representanter från Turteatern påstå, men några belägg för att polisen verkligen har funnits på plats har jag däremot aldrig sett. Det kan ju faktiskt lika gärna kunna varit något som representanterna för Turteatern drog till med för att vinna lite extra sympatier och får mer utrymme i media.

  Vad är det för ”förtryck” som SCUM skulle spegla menar du? Massmord på kvinnor? Kan du påvisa var och när i det moderna västerländska samhället som det förespråkats massmord på världens alla kvinnor?

 78. Daniel skriver:

  @Sam
  ”Står fast vid det. Att erkänna är inte samma sak som att driva.”

  Jag kanske har misstolkat dig, men jag får intrycket av att du tycker att man inte kan får säga att män förtrycks utan att erkänna/ta upp kvinnoförtryck.

  Detta är ett ganska vanligt och fult/lågbegåvat retoriskt knep bland feminister/vänstermänniskor, dvs tar man ställning mot en orättvisa så är man automatiskt skyldig att erkänna eller ta ställning för/mot någon annan orättvisa.

  Det finns ingen som helst logik bakom ett sådant resonemang, det är korkat rätt och slätt.

  Men som jag sade tidigare, jag kan ha missuppfattat dig och om så är faller så ber jag om ursäkt.

 79. sam skriver:

  Medborgare X:
  Varje man som beter sig ”kvinnligt” får känna av att det finns en nedvärdering av kvinnor i samhället som alla kvinnor tvingas förhålla sig till, som de flesta mer eller mindre normaliserar och upprätthåller, och som begränsar kvinnors liv och valmöjligheter. Ojämlikheten mellan könen är dålig för både kvinnor och män. Ju mer kvinnors kamp att inte behöva definieras av sitt kön fått genomslag, desto större har utrymmet för män att frångå könsnormer blivit. Men det utrymmet har inte män varit intresserade av i samma utsträckning som kvinnor.

  Nedvärderingen av kvinnor innebär att det värsta en man kan tänka sig att betraktas som är kvinnlig – vilket begränsar många mäns tillvaro vad gäller kanske framför allt kärleksrelationer, psykiskt välbefinnande, vissa former av hälsa och vänskap. Sedan finns förstås många kvinnor som trivs med den könsuppdelning som råder och aktivt förhindrar män från att söka förändring. I ett jämställt samhälle skulle det inte vara ett problem att kanske till och med en majoritet av kvinnor och män skulle välja att leva väldigt traditionellt. Vem vet hur människor skulle välja att leva om de hade full frihet både i teori och praktik att bortse från kön.

  Ojämlikheten mellan män och kvinnor sätter gränser för båda könens frihet fast på olika sätt. För att inte tala om transpersoners frihet. Vilken plats har samhället för människor som varken identifierar sig som man eller kvinna? Att detta är så hotfullt och väcker sådant hat hos många beror på den starka tvåkönsnorm som råder – att samhället för att fungera måste utgå från att det finns två tydligt definierade könstillhörigheter, man och kvinna, med tydliga åtskillnader av vad en människa utifrån sitt kön kan och bör göra och att dessa skillnader är viktiga att upprätthålla.

  När jämställdister ifrågasätter de normer som begränsar män gynnar det feminismen eftersom allt som gör att kön får mindre betydelse är bra för jämställdheten (och även transpersoners möjligheter att vara sig själv utan att känna sig ”onormal” och icke önskvärd). Det som feminister inte hurrar över och som tar värdet av det värdefulla ifrågasättandet av exempelvis bruket av män som kanonmat, exkludering ur föräldraskapet mm, är att jämställdister ofta tenderar att skylla de begränsningar som män upplever på feminism. Detta trots jämställdisten gör precis detsamma som han eller hon kritiserar radikalfeministen för fast tvärtom – typ drar alla av en sort över en kam. Därför betraktar jag dig X, PS och PB som lika radikala extremister bland de många män som intresserar sig för genusfrågor. De allra flesta män verkar trots allt inte se något större behov av att attackera feminismen, och tillräckligt många stödjer den för att hoppet om att en dag uppnå jämställdhet ska bestå.

 80. sam skriver:

  @Daniel
  Ja du har missuppfattat. Det grepp du talar om uppfattar jag som väldigt vanligt bland jämställdister. Typ ”feminismen är dålig för den strider inte för mäns rättigheter”.

 81. Daniel skriver:

  @sam
  ”Det grepp du talar om uppfattar jag som väldigt vanligt bland jämställdister. Typ “feminismen är dålig för den strider inte för mäns rättigheter”. ”

  Märkligt, den har jag aldrig sett eller hört och då hänger jag här rätt så ofta.

 82. sam skriver:

  @Daniel

  Tja, den typen av argument används väl inte så länge alla håller med varandra. Så gott som varje gång jag gjort något positivt inlägg om feminism på någon tråd brukar just det kortet plockas fram, och har blivit något jag uppfattar som typiskt för jämställdism.

 83. Backlash skriver:

  Sam, det är ju feminister som dagligen definierar kvinnor genom sitt kön. Både Ström och Billing har visat solklara exempel denna veckan, med hänvisning till rapporteringen om sossarnas partiledarkris och det finska presidentvalet. I båda fallen tycker feministiska journalister att fittan är en av de främsta meriterna hos en politiker.

  Ström brukar förvisso skriva artiklar där han påvisar kvinnodominans i beslutande församlingar, men då är syftet att synliggöra dubbelmoralen hos de som förespråkar 50/50, inte att han själv tycker utfallet är viktigt.

 84. sam skriver:

  Markus Karlsson

  Har svårt att föreställa mig följande samtal:

  Man: Hej jag vill anmäla ett rån.
  Polis: Ett rån, hm? Var hände det?
  Man: Jag gick genom en park och en man hotade mig och sa ”ge mig alla dina pengar”.
  Polis: Gjorde du det?
  Man: Ja, jag samarbetade.
  Polis: Så du gav mannen dina pengar frivilligt, utan att slå tillbaka, ropa på hjälp eller försöka fly?
  Man: Ja, men jag var skräckslagen, jag trodde att han skulle döda mig!
  Polis: Mmm, men du samarbetade med honom, och jag har hört att du är en riktig filantrop också.
  Man: Jag brukar ge pengar till hjälporganisationer, ja.
  Polis: Så du gillar att ge bort pengar. Du har gjort det till en vana att ge bort pengar.

  Man: Vad har det med den här situationen att göra?
  Polis. Du gick genom parken, i fin kostym, medveten om att alla vet att du gillar att ge bort pengar och så kämpade du inte emot. Det låter som om du gav pengar till någon frivilligt, men nu efteråt ångrar dig. Säg mig, vill du verkligen förstöra hans liv på grund av ditt misstag?

 85. Daniel skriver:

  @sam
  ”Så gott som varje gång jag gjort något positivt inlägg om feminism på någon tråd brukar just det kortet plockas fram, och har blivit något jag uppfattar som typiskt för jämställdism.”

  Men vet du vad sam, då är det en smal sak för dig att leta rätt på ett sådant exempel eller hur?
  Du vill väl inte att vi ska tro att du sitter och hittar på.

 86. Jenny Kristiansson skriver:

  Sam #80 & #82

  Det där har jag också märkt. Jag kommenterade en artikel på Newsmill en gång som handlade om pedofilhäxjakten på 90- talet. Då mynnade det ut i att någon/några uttryckte sig så som du beskriver. Att feminister minsann inte talar om att mäns hälsa är dålig och att män lever kortare tid än kvinnor osv. Och då bara tänkte jag: ”Varför skulle de?”.

  Vem har det yttersta ansvaret för din hälsa. Du själv. Män har själva det yttersta ansvaret för sin hälsa precis som kvinnor har det. Det är så löjligt att bli upprörd över att feminister av alla inte tar ansvar för mäns hälsa. Om män vill förbättra sin hälsa får de läsa på som alla andra. Det finns jättebra böcker för män skrivna av män om hur man förbättrar sin hälsa. Bland annat har Jonas Leijonhufvud skrivit ”Bli en ny man” som jag varmt kan rekommendera, ja jag har den själv, inte för att jag vill bli en ny man (jag är ju kvinna) utan för att jag vill förbättra min hälsa.

  ”Hur äter riktiga män”

  3. ”Vi ska inte vara allt för petiga med maten. En riktig karl reder sig själv. Man tar vad man får och låter maten tysta mun. Endast fjolliga män byter pommes mot sallad och hör sig för om vilka oljor som finns i såsen.”

  ”Är vi mer överviktiga än kvinnor för att vi är manligare än de? Är det manligt att vara lönnfet, otränad och lättirriterad? Eller är det manligt att vara smal, vältränad och välmående?” (Jonas Leijonhufvud).

 87. Jenny Kristiansson skriver:

  Magnus Karlsson #70

  Hur ska en kvinna bete sig då för att undvika att bli våldtagen?

 88. Jenny Kristiansson skriver:

  Peter #60

  ”Även pojkar får lära sig att undvika situationer som kan leda till att de blir utsatta för våld och misshandel. Det är inget unikt för flickor. Sedan kan man ju säga att sådant begränsar vår frihet, men det gäller ju oavsett kön.”

  Nu är ju de flesta våldtäkter inte överfallsvåldtäkter utan där offer och gärningsman är bekanta med varandra. Det är lite svårare att skydda sig mot, man kan ju inte sluta att lita på folk runtomkring sig.

 89. sam skriver:

  Daniel

  Smal sak att söka i gamla kommentarstrådar? Berätta gärna så ska jag söka upp något exempel…

 90. Daniel skriver:

  @sam
  Berätta vad då?
  Du kom med ett påstående,då anser jag att du lika väl kan hitta något faktiskt exempel som backar upp detta.

  Se så, iväg med dig nu,

 91. michael skriver:

  Jenny Kristianson.
  Ja varför ska man bry sig om en medmänniska när dom har fel kön.Det är intressant att feminister blir så upprörda när man visar att även män diskrimineras t.ex om relationsvåld allt vi vill är att man ska börja prata om kvinnorsvåld mot män och att det ska ges resurser för att belysa det.Och att dessa män ska få hjälp att komma ur dessa destruktiva förhållanden.Tycker ni att det är fel

 92. sam skriver:

  Daniel

  Sök gärna själv om du har tid med det. Du får tro vad du vill, seså inte hänga läpp nu.

 93. Jenny Kristiansson skriver:

  michael #90

  Ska jag vara helt ärlig så har inte jag heller brytt mig om kvinnors våld mot män innan. Av den enkla anledningen att ingen snackade om det allra minst männen själva. Och jag har inte hört en enda feminist uttala sig negativt om att män också drabbas av relationsvåld.

 94. Daniel skriver:

  @sam
  Så du menar att du sitter och påstår en massa saker som du saknar belägg för, inget jag kommer förlora någon sömn över så oroa dig inte.

  Men du kanske är åt det sadomasochistiska hållet och går igång på att framstå som en skämt, vad vet jag?

  Vad än du gör don’t quit your dayjob!

  Eller är det så illa att detta är ditt ”dayjob” dvs sitta och fabricera en massa smörja, vilket i sin tur skulle göra dig till genusvetare.
  Har jag rätt?

 95. Backlash skriver:

  Jenny #87: Nu var inte frågan ställd till mig, men du ska få min version, som torde höra till allmänbildningen för vuxna personer. Tipsen kan förebygga fler brott än våldtäkt.

  * Undvik överkonsumption av alkohol
  * Gå i grupp, särskilt på öde platser och särskilt efter midnatt
  * Var tydlig med dina avsikter och begränsningar när du bjuder in en man till ditt hem, eller följer med honom hem. Ge inga falska förhoppningar. Alla vuxna vet vad som egentligen avses när man ska dricka te eller titta på konst kl 03 på morgonen, så ge dig inte in i det spelet om du inte har ambitionen att ligga.

  Ingrid Carlqvist har påstått att flickor som växer upp utan pappa löper mångdubbelt större risk (5-10 gånger) att bli våldtagna, enligt statistik från storbritannien. Jag vet inte vad hennes källa är, men om det stämmer är det ju en riktig brandfackla i debatten. Unga kvinnor som saknar en sund relation till en vuxen man beter sig alltså på ett sätt som exponerar dem för våldtäktsmän/missförståndssex i oproportionerlig utsträckning.

 96. John Nilsson skriver:

  #79 Sam, 25 januari kl 20:12:
  ”Varje man som beter sig “kvinnligt” får känna av att det finns en nedvärdering av kvinnor i samhället”…

  Jag tror mera att det handlar om invanda föreställningar om att ”var sak har sin plats”.

  Manlighet belönas väl fortfarande bland män, som kvinnlighet fortfarande belönas fortfarande bland kvinnor? Män som beter sig omanligt straffas, precis som kvinnor som beter sig okvinnligt straffas. Är det inte så enkelt? Lite som att vi uppskattar salt och socker i lite olika grad, beroende av om det är stekt salt sill eller en mjuk kaka till kaffet vi pratar om.

  Det behöver inte handla om att det kvinnliga skulle vara (eller ha varit) lägre värderat generellt, bara att det inte ansetts ”passa bland män”. Jag har i alla fall inte hört män klaga på att det manliga skulle vara nedvärderat för att kvinnor pressar varandra att bete sig kvinnligt. Har du? Däremot går det nästan inte en dag numera än att mansrollen ska diskuteras, ”problematiseras” och ”dekonstrueras” – och allt vad det nu heter. Att män förlöjligas och nedvärderas i media är numera legio. Något liknande ifrågasättande av kvinnorollen lyser dock ännu så länge med sin frånvaro – av någon märklig anledning…

  Sen skriver du, Sam:
  …Det som feminister inte hurrar över och som tar värdet av det värdefulla ifrågasättandet av exempelvis bruket av män som kanonmat, exkludering ur föräldraskapet mm, är att jämställdister ofta tenderar att skylla de begränsningar som män upplever på feminism.”…

  Jag upplever att ”vi” jämställdister i första hand kritiserar ”er” feminister, för att ni i allmänhet inte ens erkänner ”bruket av män som kanonmat, exkludering ur föräldraskapet mm” som sker i samhället, utan menar att vi män har oss själva att skylla, så att säga. Ditt erkännande av detta är därför välkommet. :-/

 97. Jenny Kristiansson skriver:

  Backlash #94

  Din lista avser överfallsvåldtäkter. Även om de verkar ha ökat så är ändå inte majoriteten av våldtäkter överfallsvåldtäkter. Överfallsvåldtäkter sker dessutom mitt på ljusa dagen, människor blir överfallna när de är ute och joggar (alltså när de inte är fulla), när de åker taxi, i sina trappuppgångar osv. Så även om man gör alla rätt enligt din lista så kan man ändå bli våldtagen. Dessutom behöver en kvinna eller en man inte vara speciellt fulla eller fulla överhuvudtaget för att en starkare individ klarar av att brotta ner dem och våldta dem. Så jag anser att jag genom mitt beteende inte kan förebygga att inte bli våldtagen. Våldtäktsmannen i Örebro våldtog kvinnor innan midnatt. Kvinnor som var på väg någonstans eller från någonstans. Enda sättet de hade kunnat förhindra att bli våldtagna var att hålla sig inne.

  Sista punkten håller jag dock med om till 100%.

  ”Ingrid Carlqvist har påstått att flickor som växer upp utan pappa löper mångdubbelt större risk (5-10 gånger) att bli våldtagna, enligt statistik från storbritannien. Jag vet inte vad hennes källa är, men om det stämmer är det ju en riktig brandfackla i debatten. Unga kvinnor som saknar en sund relation till en vuxen man beter sig alltså på ett sätt som exponerar dem för våldtäktsmän/missförståndssex i oproportionerlig utsträckning.”

  Det där påståendet om det är sant har så många lager att jag orkar inte ens kommentera det nu. Det är försent. (Alltså jag måste gå och lägga mig).

 98. sam skriver:

  @John Nilsson

  ”Jag upplever att “vi” jämställdister i första hand kritiserar “er” feminister, för att ni i allmänhet inte ens erkänner “bruket av män som kanonmat, exkludering ur föräldraskapet mm” som sker i samhället, utan menar att vi män har oss själva att skylla, så att säga. Ditt erkännande av detta är därför välkommet. :-/ ”

  Det här är problemet när man först bestämmer sig för vad någon tycker, utan att ta reda på om det verkligen förhåller sig så, och sedan bygger sin kritik på det. På så vis kommer du aldrig att få till stånd någon dialog om de viktiga frågorna. Jag tror att de flesta jämställdister skulle gilla feminism om ni verkligen fokuserade på sakfrågorna och inte krävde att den som tar strid för kvinnors rättigheter i ett ojämlikt samhälle för att vara berättigade till det också måste vara de som tar striden för de könsorättvisor som drabbar män.

  Vad som straffar sig för kvinnor och män utifrån könsnormer. Kvinnor som beter sig ”okvinnligt” (eller ”manligt”) kan visserligen uteslutas ur vissa former av kvinnogemenskaper men har betydligt bättre utsikter till ett utvecklande och välavlönat arbete. Detta gäller inte minst om de låter bli att skaffa barn, för oavsett om de delar föräldraansvaret lika med pappan eller ej kommer arbetsgivaren utgå ifrån att hon har huvudansvaret på hemmaplan och inte längre är att räkna med.

  Och det finns ingen motsvarande tradition att håna kvinnor som inte uppfyller traditionellt kvinnoideal med att beter sig gubbigt, inte ska vara så flatiga, ”är du en kvinna eller kuk”. Det funkar helt enkelt inte med rådande samhällsnormer.

  Hamnar kvinnor på riktigt höga poster plockas förr eller senare epitet som järnlady, majorska eller isdrottning fram, och det finns inget nedsättande i begreppet pojkflicka, till skillnad från flickpojke. På ett sätt kan det ses som positivt för kvinnor att det är mer tillåtet för dem att överskrida gränser, men det är inte särskilt positivt att det är vad som krävs för att kvinnor ska få rimlig ersättning för sitt förvärvsarbete och en vettig pension.

  Vänd på det. Om det inte vore ett steg nedåt i status för män att överskrida sin könsgräns, skulle då inte denna möjlighet välkomnas även när det gäller pojkar och män? Skulle då inte pojkar och män som visar sina känslosamma sidor, helst klär sig i rosa och gärna leker med dockor betraktas som viktiga banbrytare för män som är trötta på ett snävt mansideal där de varken förväntas kunna kontrollera sin sexualitet, avstå från våld eller ta hand om barn. Jovisst, i kretsar med insikt om att samhället inte ännu är jämställt finns de här tankarna, både hos kvinnor och män. Man provar sig fram efter individuella preferenser och är inte rädd att naturen ska tappa sitt inflytande om könsbegränsningarna blir mindre skarpa.

  De flesta föräldrar blir knappast bekymrade om de har en flicka som bara vill ha byxor på sig och gillar att leka med bilar, medan en pojke som vill ha kjol och leka med dockor fortfarande kan få även relativt öppensinniga föräldrar, kanske framför allt pappor (?), att sätta kaffet i vrångstrupen och göra klart för grabben att det inte är någon bra idé.

  Grejen är att var sak inte alls har sin plats. Få människor passar i färdiga mallar, oavsett kön. Om du råkar tillhöra de manligaste av män och trivs med det tycker jag att du kunde vara generös mot alla människor som inte är som du eller som de kvinnligaste av kvinnor. Hela människor har inte blivit stukade av andras rädslor. För att kunna skapa något nytt, typ reell jämställdhet, måste vi också kunna föreställa oss att allt inte behöver vara som det alltid varit. Det insåg de som införde de första ”pappamånaderna”. Opinionen emot denna rättvisereform var lika stark då, som den nu är emot att förslag om att garantera pappor halva föräldraledigheten. Samtidigt är första och andra pappamånaderna de viktigaste insatser som gjorts för att uppvärdera mäns föräldraskap. Först när människor ser det kan tillräckligt många tro på det för att åstadkomma förändring.

 99. Magnus Karlsson skriver:

  sam, Jenny:

  Jag har aldrig sagt att man kan undvika våldtäkt, eller att det är den våldtagnas fel.

  Jag har sagt:
  * Man kan minska risken (för överfallsvåldtäkter, vilket var vad sam tog upp först)
  * De flesta anser inte att man får skylla sig själv om man blir våldtagen
  * Både kvinnor och män lär sig (tvärt emot vad sam påstår) att man inte skall våldta.
  * Det är individer som väldtar, inte ”män”

  Detta står jag för

  Jag står däremot inte för sams fantasi om vad jag har sagt.

  Även om man inte kan undvika en situation helt, så kan det ju finnas en poäng i att försöka?

  När det gäller sams historia så har även jag svårt att föreställa mig den. Jag har också svårt att se den stora likheter med en våldtäktsanmälan, för det

  var väl avsikten antar jag?
  I ett känt fall nyligen så kunde en kvinna göra en anmälan utan att ens veta att hon hade blivit våldtagen.

  Jag inser att anmälningar och rättegångar är jobbiga och tar mycket hårt på en i sådana här fall, men det gäller säkert både i fallen våldtagen och

  oskyldigt anlkagad. Min åsiskt är att domtolarna faktiskt försöker göra det bästa möjliga i sådana här situationer, även om så natulrigtvis inte alltid är

  fallet.

 100. michael skriver:

  Jenny Kristiansson.
  Enligt Gudrun Schyman och andra feminister så är mäns våld mot kvinnor i relationer en del av patriarkala strukturer och könsmaktsordningen.När forskning nu visar att det är lika vanligt med kvinnlig förövare i relationvåld är det då en del av matriarkala strukturer och är inte då könsmaktsordningen bara en lögn

 101. Medborgare X skriver:

  sam!

  Skulle det där (#79) vara ett svar till min kommentar (#77)? Du svarar inte på någon av mina frågor och du bemöter överhuvudtaget inte det jag skrivet. Istället hoppar du till något helt annat ämne som inte har något med det vi tidigare diskuterade att göra. Varför är det så svårt för dig att svara på raka frågor?

  Allt det du skriver bygger enbart på ensidiga subjektiva upplevelser och känslor. Inte på några objektiva mätbara fakta. Om du vill föra den typen av diskussioner så är vore det minsta man kan begära att du belägger alla de påståenden du gör och att du belyser dem från både ett manligt och ett kvinnligt perspektiv!

  Om man vill få till en förändring av attityder i ett samhälle så är det bästa sättet att själv föregå med gott exempel och lära som man lever. Först när man själv praktiskt kan visa för andra att det finns bättre sätt att leva, som ger fördelar för det stora flertalet, så kan man också få till en förändring.

  Så om feminister vill förändra synen på ”könsroller” och ”normer” så är det bara att börja leva som man lär. Sluta gifta er med äldre rika kändismän som t.ex. mediafeministerna Anna Leastadius Larsson, Sanna Lundell, Jenny Östergren, Åsa Lundegård, m.fl. har gjort. Börja starta nya företag och utveckla dessa till lönsamma börsbolag med tusentals anställda istället för att sitta och gnälla över att det är så få kvinnor i företagens styrelser och kräva kvotering. Ingen svensk feministisk kvinna har ännu starta ett framgångsrikt börsföretag!

  Och om feminister verkligen vill ha lika rättigheter och lika skyldigheter för både män och kvinnor så vore det även på sin plats att feminister slutar vara motståndare till en jämställd och könsneutral lagstiftning!

  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2011/05/feminister-vill-inte-ha-en-jamstalld.html

  Så länge feminister är motståndare till en jämställd och könsneutral lagstiftning så finns ingen som helst trovärdighet i talet om vilja ha jämställdhet!

 102. Jenny Kristiansson skriver:

  Magnus Karlsson #99

  Jamen då är vi överens. Speciellt om det som du skriver på slutet. Att våldtäktsrättegångar är oerhört svåra och personligen skulle jag inte vilja byta med dem som dömer i dessa.

 103. Jenny Kristiansson skriver:

  michael #100

  Jag säger ungefär som Magnus Karlsson. Det är individer som slår och utövar psykisk misshandel inte ”kvinnor”.

 104. sam skriver:

  Medborgare X

  Du påstår själv saker som du inte belägger. Dessutom verkar du inte ha någon förståelse för satir, eller tilltro till ungdomars förmåga att göra det heller. Synd, för just satir kan öppna upp för viktiga samtal om det finns respekt för övriga deltagare i samtalet.

 105. Medborgare X skriver:

  sam!

  Självklart påstår jag ibland saker utan att på förhand belägga de. Men om någon frågar mig om belägg så svarar jag och hänvisar till de källor eller det bakgrundsmaterial som uppgifterna kommer ifrån. Är det något speciellt som du undrar över?

  Nej, jag kanske inte har någon större förståelse för satir. Jag har t.ex. lite svårt att förstå det roliga i att mordhota Per Gudmundson eller att kräva att Pär Ström ”ska tystas”. Men tydligen tycker de kulturjournalister och politiker som gjorde det att det var både lämpligt och roligt. Men av någon anledning var samma kår inte alls lika upplyfta av Mustafa Cans novell där han ”straffknullar” den norska kvinnliga politikern Siv Jenssen.

  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2011/06/en-valdtagen-feminist-ar-en-bra.html

  Tydligen gäller olika regler hos dessa vänsterfeminister beroende vem som hotas! Män är OK att hota i satirens namn, men kvinnor är inte OK att hota i satirens namn. I SCUM-debaklet såg vi exempel på samma feministiska dubbelmoral.

 106. sam skriver:

  Medborgare X

  Säg någon som inte gillar och ogillar olika fenomen utifrån egna preferenser. Det kan finnas olika former av konsekvens i det man gillar. Jag ogillar till exempel alla former av satir och humor som slår på den som redan ligger. Och eftersom jag inte delar din uppfattning om att män som grupp är underordnad kvinnor som grupp i dagens svenska samhälle gör jag en annan tolkning av Scum som samhällskritisk satir än du.

  Tror du skulle nå längre med kritik mot tingens ordning om du höll dig till att kritisera sak istället för person.

 107. Medborgare X skriver:

  sam!

  Eftersom jag inte bekänner mig till kollektivistiska ideologier så håller jag mig heller inte med någon uppfattning om att ”män som grupp är underordnad kvinnor som grupp”. Det är alltså bara en halmgubbe från din sida. Därmed faller också resten av din argumentation.

  För övrigt så ligger varken Andrea Edwards, Erik Holmström, Sara Stridsberg eller någon av alla de kulturjournalister som hyllat Turteaterns uppsättning av ”SCUM-manifestet” ner. Tvärtom tillhör de alla en privilegierad elit i samhället som alla har betydligt mycket mer makt än den stora merparten av alla vanliga människor.

 108. [...] pricken över i tar SvDs kolumn åter upp det så kallade mordhot (nyanser finnes här) som en teater fått läsa på en blogg efter att de valt att sätta upp Stycka Män-föreningens [...]

 109. John Nilsson skriver:

  sam säger, 26 januari kl 08:27:
  ”Jag tror att de flesta jämställdister skulle gilla feminism om ni verkligen fokuserade på sakfrågorna och inte krävde att den som tar strid för kvinnors rättigheter i ett ojämlikt samhälle för att vara berättigade till det också måste vara de som tar striden för de könsorättvisor som drabbar män.”

  Jag tror att ganska många jämställdister, men inte alls alla, redan har upptäckt att det finns en poäng i att diskutera och försöka lösa upp de begränsande förväntningar vi kan ha på varandra, på grund av vår könstillhörighet. Men många är också irriterade och rentav förbannade på att det som låter så bra i samtalet om jämställdhet, sedan inte fungerar riktigt lika bra ”på krogen” eller i sökandet efter en egen partner, om man ska precisera det hela lite. Många upplever att feminister talar om att bryta upp könsstereotyper och så, men när det kommer till det egna partnervalet verkar ganska många framträdande kvinnliga feminister bete sig som kvinnor gör mest, och väljer (vita) män som tjänar mera pengar än dem själva, står högre i status, kanske är några år äldre och som företrädesvis inte klär sig i rosa, eller i en ”normbrytande” långklänning. Jag upplever det i alla fall så.

  Feminister brukar ofta också hävda att de kämpar lika mycket för mäns rättigheter, men här verkar du också ha tagit ett steg tillbaka och erkänner att det inte är vad ni gör. Det är också ett framsteg och välkommet att du kan medge det, men det brukar inte låta så.

  Fortsättning följer…

 110. Torstensson skriver:

  Barfota

  Jag förstår din poäng och jag köper den. Men jag som person (och jag talar bara för mig själv) skulle lätt kunna offra lite strålkastarljus som hetero om det innebär att hetrokillar förknippas med en homorörelse. Lets face it, ingen politiker kan i dagsläget ge sig på homosexulla grupperingar. Där har politiken lyckats bra tycker jag. Vi borde kunna få draghjälp av homorörelsen dvs av männen inom den som också har mycket att vinna på att samhället blir mindre sexistiskt. Homomännen förlorar också mycket på att bilden av män är så negativ i media, inte minst har Urban berättat om detta på ett bra och tänkvärt sätt. Sen visst, vi ska inte gömma oss bakom moderatmännen, mitt inlägg kanske kan tolkas så. Draghjälp av dom är nog ett bättre uttryck, men då gäller det också att jämställdismen slutar vara rädd för en homorörelse som åtminstone i min uppfattning tidigare varit starkt sammankopplad med feminism eftersom feministerna äger frågan för de homosexulla också. Tror dom. Homosexuella eller inte så är vi män. Förstår din synpunkt som sagt, din definition av jämställdhet är den allra renaste formen, där kön, sexuell läggning och hudfärg inte spelar någon som helst roll, vad jag menar är att vi får ta små steg åt gången och liera oss homorörelser.

 111. John Nilsson skriver:

  …forts.

  sam säger, 26 januari kl 08:27:
  ”Grejen är att var sak inte alls har sin plats. Få människor passar i färdiga mallar, oavsett kön.”

  Du får gärna sockra din sill, istället för att salta den, och du får gärna ha salt i din kaka till kaffet, i stället för socker, men jag föredrar trots allt den ”sockernormativa” traditionella värderingen, åtminstone när det gäller kaffebröd. När det kommer till kön, håller jag dock med dig till viss del. Det finns begränsande traditionella normer, men de upprätthålls minst lika mycket av kvinnor som av män, menar jag. Män som avviker från den manliga normen bestraffas både av andra män och av kvinnor, och särskilt tydligt blir som sagt detta när det kommer till partnerval, där få kvinnor accepterar att ”gifta ner sig” med en man med lägre status än hon själv.

  Vidare skriver du, sam:
  ”Om du råkar tillhöra de manligaste av män och trivs med det tycker jag att du kunde vara generös mot alla människor som inte är som du eller som de kvinnligaste av kvinnor.”

  Jag är långt ifrån den manligaste av män och är ganska less på den norm som säger att män inte ska få säga ifrån och klaga, visa att de är sårade, arga, rädda eller ledsna, utan bara ska vara tysta, starka och kunna ta skit obegränsade mängder, eller att ”suck it up” som girlwriteswhat säger i nedanstående (sist länkade) filmklipp. När SCUM-debatten rasade som värst, gav dock många ”feminister” besked om att det var just den tysta, tåliga och starka mannen man fortfarande ville ha, och inte den man som hörde av sig i debatten, den ”lättstötta”, ”lättkränkta” och ”lättsårade” mannen som till sist fått nog och sade ifrån.

  I sak är vi kanske inte så oense som det kan verka, men jag blir av någon anledning rätt provocerad av din attityd och vänder taggarna utåt, kanske i onödan. Kanske beter vi oss båda som dessa herrar, som båda vill ”vinna” debatten, snarare än att samtala:
  http://www.jesusandmo.net/2011/12/14/beat2/

  Eller så handlar det om detta:
  http://www.jesusandmo.net/2011/10/19/badge2/

  Kanske är det så enkelt att jag är trött och på dåligt humör. Men jag blir hur som helst alltid glad av att lyssna på denna kvinna – girlwriteswhat – som jag nämnt ovan:
  http://www.youtube.com/user/girlwriteswhat#p/u/7/vp8tToFv-bA

 112. Medborgare X skriver:

  John!

  Bra synpunkter. Det var inte bara dubbelmoralen kring hot mot kvinnor/feminister jämfört med mordhot mot män/icke-feminister som SCUM-debatten avslöjade. Den visade också att feminister själva efterfrågar män som har traditionella manliga attribut som att vara tyst, starka, biter ihop och kan ta skit utan att säga ifrån. Det märktes inte minst i kommentarsfältet på Medborgarperspektiv.

  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2011/11/de-feministiska-machomannen-och-den.html

  Det är dessutom återkommande att feminister ser ner på och nedvärderar män som inte uppfyller den traditionella mansrollen, som visar sina känslor och känner sig ”kränkt”. Se bara på allt hån som riktas mot just ”vita kränkta män”. Pär Ström har fått känna på mycket av den typen av förlöjligande tillmäten och har tydligen nyligen blivit utsedd till årets ”vita kränkta man” av någon Facebook-grupp.

  Den här typen av hånfulla och nedvärderande retorik av feminister mot män som inte agerar i enlighet med den gamla traditionella ”mansrollen” visar med all tydlighet att feminister ljuger om att vilja öppna upp könsrollerna för båda könen och att de vill att män ska ”visa mer känslor”. Tvärtom vill de att män ska vara den tysta och starka riddaren som skyddar och hjälper kvinnor istället för att sätta sina egna känslor och sitt eget liv i första rummet.

 113. barfota skriver:

  @Torstensson #110

  ”Jag förstår din poäng och jag köper den. Men jag som person (och jag talar bara för mig själv) skulle lätt kunna offra lite strålkastarljus som hetero om det innebär att hetrokillar förknippas med en homorörelse.”

  OK, jag känner inte att jag har något som helst ”strålkastarljus” att kunna offra, det existerar helt enkelt inte. Sedan tycker jag inte någon skall särbehandlas, så snart man börjar särbehandla så får vi en ändamålsglidning. Om en grupp kan särbehandlas så varför inte en annan. Jag förstår hur du tänker men jag tänker annorlunda.

  ”Lets face it, ingen politiker kan i dagsläget ge sig på homosexulla grupperingar. Där har politiken lyckats bra tycker jag.”

  Politiker ger sig på de som inte är feminister, invandrare eller HBTQ och det är fel så det stänker om det, en sorts inverterad diskriminering. Ingen skall ge sig på dessa grupper men ingen skall fan heller ge sig på eller kräva att de som inte tillhör dessa grupper skall anpassa sig. Tvärtemot dig så tycker jag att politikerna har misslyckats kapitalt.

  ”Vi borde kunna få draghjälp av homorörelsen dvs av männen inom den som också har mycket att vinna på att samhället blir mindre sexistiskt. Homomännen förlorar också mycket på att bilden av män är så negativ i media, inte minst har Urban berättat om detta på ett bra och tänkvärt sett”

  Straight eller homo, man/kvinna eller både och, so what. Alla tjänar på att alla behandlas lika så även ”det tredje könet”. Respekt för varandra och inga särbehandlingar är fortfarande (nu blir jag litet religiös :D ) den enda rätta vägen!

  ”Draghjälp av dom är nog ett bättre uttryck, men då gäller det också att jämställdismen slutar vara rädd för en homorörelse som åtminstone i min uppfattning tidigare varit starkt sammankopplad med feminism eftersom feministerna äger frågan för de homosexuella också. Tror dom.”

  Draghjälpen för jämställdhet kommer automatiskt från dem som vill ha verklig jämställdhet, vill dom hjälpa till att ”dra” på rätt håll så är det bara för dem att ta tag i repet, hugga i och dra. Jag välkomnar alla som vill dra åt det hållet, ingen nämnd och ingen glömd.

  ”Förstår din synpunkt som sagt, din definition av jämställdhet är den allra renaste formen, där kön och hudfärg inte spelar någon som helst roll, vad jag menar är att vi får ta små steg åt gången och liera oss homorörelser.”

  Tack, jag förstår också din och andras syn på saken men jag är så djävla frustrerad på att under tiden vi sitter här och försöker vara snusförnuftiga och debattera oss fram till en ”bättre” lösning så pumpas det in miljarder med skattekronor som förvärrar och fördjupar feminismen. De av oss som verkligen vill ha bättre jämställdhet måste sluta diskutera och börja agera kraftfullt och bestämt mot feminismen därför att feminismen = antijämställdism. Skrota feminismen och börja tänka jämställt nu!

 114. michael skriver:

  Jenny Kristianson.
  Bra då vet både du och jag att Gudrun Schyman ljuger.

 115. Jenny Kristiansson skriver:

  michael

  Samtidigt vill jag inte förminska ”mäns våld mot kvinnor” oavsett vad Gudrun Schyman säger eller inte säger. Jag förstår hela konceptet med att kvinnor i första hand misshandlar psykiskt och det blir väl lite konsekvensen av att man som kvinna inte kan slå pojkvännen/mannen till underkastelse. Jag har dock aldrig hört talas om någon som faktiskt har dött av psykisk misshandel. Däremot har jag läst om människor som blivit ihjälslagna inom relationen och då har det nästan alltid varit kvinnor som blivit mördade.

 116. John Nilsson skriver:

  sam, kl 11:12:
  Efter en väldigt snabb genomläsning är min reaktion denna:
  Att diskutera samhällets förväntningar och olika könsroller med ungdomar behöver inte vara fel, inte heller när det gäller pojkar/män och våld. Det kanske till och med är bra och önskvärt, men jag skulle vilja att det sattes in i ett större perspektiv än detta: pojkar = potentiella våldtäktsmän, flickor = potentiella våldtäktsoffer.

  Jag skulle vilja att det perspektiv girlwriteswhat tar fram i sina filmklipp ”Feminism and the Disposable Male”, ”Systemic Gendered Violence?” och ”Angry Misogynists!” fick komma med i diskussionerna om våld och män (och kvinnor), liksom det resonemang om hur könsrollerna har uppstått och vidmakthålls, som Pelle för i sitt manifest ”Från feminism till jämställdhet”. Alltså, i korthet, att könsrollerna uppstått som en slag arbetsfördelning mellan könen, som visat sig gynna olika människogruppers överlevnad.

  ”Problemet” jag ser med ett sådant här projekt, är att det vilar på en ensidig analys av pojkar och män som ”mäktiga”, ”skyldiga” och ”förtryckare”, och flickor och kvinnor som ”maktlösa”, ”oskyldiga” och ”offer”. I det norska ”Alternativ till Vold” betonar man istället att våldsamt beteende hos män eller kvinnor som slår sina partners, ofta härstammar ur en inre känsla av vanmakt, snarare än att det skulle handla om makt (se den sist länkade artikeln i DN nedan).

  Om flickors/kvinnors förväntningar på pojkar/män är att de ska vara starka, ta plats, visa sig på styva linan och konkurrera med varandra – vilket ytterst är en slags ”evolutionär” förväntan på att de med våld ska kunna erövra resurser och försvara sig, sin kvinna och sina barn – ja, då kommer pojkar/män att försöka vara starka, ta plats, visa sig på styva linan och konkurrera med varandra, för att kunna ha framgång hos flickor/kvinnor. Därför måste också flickors och kvinnors könsroll och förväntningar på pojkar och män problematiseras, och pojkar och män tillåtas uttrycka andra känslor än tyst stoicism.

  Men SCUM-debatten visade som sagt, med all ”önskvärd” tydlighet, hur litet utrymmet i samhället är för mäns känslouttryck från många feministers sida. Andra känslor än skuld över sitt eget (icke självvalda) kön, tyst stoicism inför egna uppoffringar och avståenden, och kanske aggression när den används till skydd för kvinnor och barn, göre sig icke besvär. Män ska inte få känna sig eller vara svaga, rädda, sårade ledsna, kränkta, sorgsna, uppgivna, och framförallt inte diskriminerade eller orättvist behandlade – nej i allt skall de med tyst stoicism avstå, till och med sin medvetenhet om vad de egentligen känner och upplever, för att kunna finnas till hands för kvinnors och barns behov. Problemet här är att en människa som inte är medveten om sina egna behov och känslor, knappast kan vara medveten om andras behov och känslor heller, i alla fall inte i dess fulla utsträckning och knappast med någon uthållighet.

  Män har dock, i det feministiska paradigmet, närmast upphört att vara människor – de är mera antingen hinder eller instrument för kvinnors och barns överlevnad. De har inget eget inneboende värde, ingen rätt att få sina egna behov tillfredsställda och utan rätt att visa det minsta missnöje med sin, av det feministiska samhället, tilldelade roll. Män är i det feministiska samhället allt igenom objektifierade; deras värde som samhällsagenter bestäms av hur deras aktiviteter gynnar eller skadar kvinnor och deras avkomma, och i sig själva har de inget existensberättigande. Precis som man länge anklagat män för att kvinnor objektifieras sexuellt i media, pornografi etc, objektifieras nu mäns hela existens av det feministiska samhället. Män verkar, åtminstone för vissa feminister, närmast ha slutat att vara mänskliga varelser med egna behov, egna känslor och egna rättigheter. Dessa feminister har blivit sådana människor, som de själva, eller de tidigare feministerna, gjorde uppror mot en gång.

  Till sist, jag undrar:
  När får vi se rubriker om projekt som hjälper flickor att avstå från behovet av ”starka män”? För är det inte lite symtomatiskt att den artikeln du hänvisar till efterlyser just ”starka män” i ”Men of Strength Clubs”? Man binder alltså män ännu hårdare fast i den könsroll, som handlar om att visa styrka och stoicism… Det är i alla fall ett intryck man kan få och jag undrar: är det progressivt?

  När får vi se rubriker om projekt som hjälper flickor att avstå från förlöjligande av och förakt för pojkar, som visar sig osäkra, rädda och ledsna? När får vi se rubriker som:

  ”Middle school girls learn that they can stop misandry; Women of Compassion Clubs teach youths to be allies to men.”

  (Även om en sådan rubrik, vid närmare eftertanke, också skulle kunna anses bidra till en traditionell kvinnoroll, som vårdande och omhändertagande – så det kanske inte var ett så lyckat exempel…)

  Men ändå: varför problematiseras aldrig flickors och kvinnors könsroll, förväntningar och beteenden? Varför finns och varför upprätthålls fortfarande denna obalans i det feministiska paradigmet?

  Aktuellla länkar:
  http://www.nydailynews.com/life-style/health/middle-school-boys-learn-stop-rape-men-strength-clubs-teaches-show-strength-article-1.996982
  http://www.youtube.com/user/girlwriteswhat
  http://www.pellebilling.se/wp-content/uploads/Manifest_Pelle_Billing.pdf
  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/ar-man-brutala-av-naturen

 117. NinniTokan skriver:

  John Nilsson:
  Kloka ord:)

  De har inget eget inneboende värde, ingen rätt att få sina egna behov tillfredsställda och utan rätt att visa det minsta missnöje med sin, av det feministiska samhället, tilldelade roll.

  Med den roll nutidsfeminismen skapat för män i vårt samhälle så är det enda sättet att erhålla ett värde och be om ursäkt för den kollektiva skuld man föddes med. Det är därför Hanna Friden möter aggressiviteten främst från feminism-män.

 118. michael skriver:

  Jenny Kristianson.
  Jag talar inte om psykiskt våld från kvinnor utan om fysiskt våld från kvinnor vilket forskning visar är lika vanligt.Det är intressant att du vill förminska det det säger väl allt om att du är allt annat än för jämställdhet.

 119. John Nilsson skriver:

  ”Män har dock, i det feministiska paradigmet, närmast upphört att vara människor – de är mera antingen hinder eller instrument för kvinnors och barns överlevnad.”…

  girlwriteswhat talar om detta som mest explicit i nedanstående klipp, främst i samband med det första citatet (av flera från olika feminister) fram till 03:00, och efter 16:50. Hon sammanfattar till sist sitt inlägg så här:

  ”Feminism is about self interest, on the part of women. It is not about equality. If you were about equality – full stop, end of sentence, period – then you’d call yourself something else, You’d call yourself an egalitarian, or an equalist, or a humanist. And, frankly: I have yet to see a feminist prove me wrong – and that’s really just all I have to say about that, so….”

  http://www.youtube.com/user/girlwriteswhat#p/a/u/0/AQWoNhrY_fM

 120. [...] att det var ett satiriskt mordhot, men enligt artiklar i media framställs det som att en anonym bloggaren har dödshotat feminister. Detta stämmer [...]

Google