I en fyra år gammal artikel som just nu cirkulerar i sociala medier, intervjuas professor Annica Dahlström. Hon är en av få tunga akademiker i Sverige som vågar tala om medfödda könsskillnader och den kunskap som nu formligen exploderar från år till år.

Ni som följt genomgången av norska serien Hjernevask, vet att det mesta i dag talar för att de könsskillnader vi ser mellan könen är en blandning mellan arv och miljö. Vilken proportion det är mellan medfött och förvärvat kan variera beroende på vad som studeras, men att bortse från antingen arv eller miljö är en grov förenkling.

Således stödjer jag Dahlström i hennes gärning när hon vill ha en dialog om den biologiska komponenten. Många upplever det som befriande när de får bekräftat att det finns genomsnittliga skillnader på gruppnivå mellan könen, då de inte kunnat få ihop sina observationer och sin intuition med att nästan allt skulle vara socialt konstruerat.

Kunskapen om medfödda skillnader kan alltså vara något frihetsskapande, och inte bara något som låser – vilket renodlade socialkonstruktivister ibland hävdar. Självfallet kan en del tycka att det är begränsande att acceptera eller ens prata om det biologiska, men det är ingen given sanning att alla instämmer i detta.

Om vi ska ha en dialog om medfödda skillnader måste den dock vara nyanserad, stringent och utgå ifrån de data vi har. Svepande uttalanden som det inte finns stöd för har ingen plats i samtalet.

Därför är det med viss besvikelse jag läser intervjun med Annica Dahlström i Expressen. Här är ett utdrag:

Du antyder i boken att män ofta skadar sina barn fysiskt. Hur då?

– De förstår inte hur sköra barn är. De rycker axlarna ur led. De låter barnens tunga huvud hänga och slänga så att de får skador på blodkärlen i hjärnan. Och så har män ofta ett betydligt mindre tålamod med dregel och bajsblöjor. Pappor vill kanske att barn ska lyda och förstår inte att barnen inte begriper tillsägelser. Därför är det många småbarn som också får smisk av sina fäder.

Låt mig först klargöra att jag uttalar mig inte om huruvida män är lika bra som kvinnor på att ta hand om barn. Kanske är män sämre. Evolutionärt sett är det till och med troligt att kvinnor i genomsnitt är bättre på vård av spädbarn.

Men detta är något helt annat än att kalla pappor för olämpliga eller till och med farliga.

I vårt samhälle är män hjärnkirurger, urmakare och reparatörer av mobiltelefoner. Dessa yrken kräver tålamod, finmotorik och precision på en nivå som vida överskrider omhändertagandet av ett spädbarn. Är det någon som avstår sin operation för att läkaren är en man?

Även män som inte har dessa typer av specialiserade uppgifter är ofta händiga eller har någon hobby som kräver viss motorisk färdighet. Påståendet om att män inte skulle klara av att hålla, klä eller mata ett barn på ett tryggt och förutsägbart sätt är därmed grundlöst.

Visst kan man forska mer om ämnet, och i detalj bedöma hur duktiga kvinnor respektive män är på att sköta spädbarn. Och som jag skrev skulle det inte förvåna mig om kvinnor i genomsnitt är lite bättre på detta. Men en snabb och enkelt omvärldsanalys visar att män är fullt kapabla att sköta en baby, och det var det frågan gällde.

Lärdomen från detta är som sagt att dialogen om arv kontra miljö måste föras på ett resonerande och nyanserat vis. Även om en grupp är bättre på en färdighet, kan den andra gruppen vara fullt kompetent och lämplig för uppgiften.

Tipstack: Går till Ella och Diana!

Etiketter:  

73 kommentarer på “Annica Dahlström säger att män är biologiskt farliga för spädbarn”

 1. Jenny Kristiansson skriver:

  Jag tror faktiskt inte på att män är dåliga på att ta hand om småbarn. Jag brukar titta på Vetenskapsmagasinet på SVT. För en tid sedan handlade huvudinslaget just om testosteron. Och hur nivån kan sjunka och stiga beroende på situation. Förr kanske man ansåg att nivån var konstant, att den mängd manliga foster utsattes för under fosterstadiet var oföränderlig, men nyare forskning har visat att det är tvärtom.

  I programmet mätte de testosteronhalten hos några engelska rugbyspelare. Före och efter match. Precis innan matchen steg testosteronhalten liksom adrenalinet och aggressiviteten. Efter matchen var testosteronhalten fortfarande ganska hög, men ändå något lägre. Killen som precis hade fått barn hade lägst testosteronhalt hela tiden.

  Programmet tog såklart upp mer vetenskapliga studier också om hur testosteron påverkar kroppen och beteendet. Väldigt intressant program, kanske någon mer som såg det?

  Jag har också hittat denna artikel om ämnet, tyvärr står det inte vad tidskriften heter.

  ”Pappor är programmerade för barnomsorg

  Publicerad 12 september 2011 – 14:59
  Uppdaterad 12 september 2011 – 16:14

  Jämlikhet finns inbyggd i föräldraskapet, visar en ny rapport i amerikanska vetenskapsakademins tidskrift. Sedan barnet fötts, sjunker testosteronhalterna i den nyblivna pappan brant. Man har följt 624 unga män från ungkarlsstadiet till småbarnspappans nya liv.
  Hög testosteronhalt borgar för egenskaper som ungkarlen behöver när han söker en partner. Därefter behöver han inte spela Allan lika tydligt, utan kan ägna sig åt sina småbarn med en hormonhalt som stämmer bättre med skydd och omhändertagande.
  En teori var att det är män med lägre testosteronhalter från början som oftare blir fäder, men det stämde inte. Mätningarna visar att macho-killarna med höga hormonhalter oftare blev fäder; testosteronhalterna hos dem sjunker kraftigt vid barnafödseln, och de engagerade sig mycket i omvårdandet.
  Den mycket låga hormonhalten återgick så småningom något, men författarna föreslår att den ändå något lägre halten hos fäder gav dem ett ökat skydd mot kroniska sjukdomar som testosteron kan framkalla; åkommor som oftare återfinns hos ogifta barnlösa män.

  Ann-Louise Martin
  SVT Vetenskap”

 2. Nova skriver:

  Om pappor är bra för barnen eller inte beror ju helt på situationen! Vill man satsa på jobbet är det såklart bra att pappan passar ungarna. Men om man är skild eller singel är pappor faktiskt inte alls särskilt bra för barn.

 3. Backlash skriver:

  Annica Dahlström gör två kardinalfel i min mening. Dels gör hon samma misstag som en del genusforskare och försöker göra politik av sin forskning. Forskare ska genom empiriska studier försöka beskriva världen som den är och förklara varför det ligger till som det gör. Men inte mer.

  Sen gör hon en grov vetenskaplig miss när hon försöker använda normalfördelningens medelvärde eller kanske rentav dess ytterligheter för att prediktera hur enskilda individer beter sig. Ett sånt resonemang går nog bara hem i kvällstidningarna, för det skulle väl knappast gå att publicera i en peer-review artikel.

  Hennes politiska bias gör att hennes vetenskapliga arbete bör granskas extra noga, men vad jag förstår har ingen lyckats kritisera hennes empiriska resultat på vetenskapliga grunder?

 4. an@n.ym skriver:

  Det var ju ett ärligt svar Nova. Men ur många kvinnors personliga perspektiv så stämmer det nog. Vi övriga brukar dock kalla den typen av resonemang för egoism.

 5. NinniTokan skriver:

  Nova:
  Min son har en fantastisk och engagerad pappa. Du påstår nu att om vi skiljer oss så skulle han bli en dålig pappa? Har du något som helst belägg för det påståendet eller är det bara ett utslag av din privata misandri?

  Jag skulle göra allt i min makt för att min son skulle ha kvar sin pappa(och mig) efter en ev skilsmässa, just för att han är precis lika bra, viktig och lämplig förälder som jag är. Önskar alla mammor(och pappor) hade barnens bästa för ögonen i sådana situationer.

 6. Backlash skriver:

  Spädbarn är biologiskt farliga för kvinnor. Ända från jägarstenåldern fram till för ca 100 år sen var barnsängsfeber en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor. Just därför torde män vara evolutionärt lämpade att ta över föräldraskapet. Kanske inte lika bra som kvinnan under amningsperioden, men tillräckligt bra för att kunna få barnet att överleva till vuxen ålder. Barn vars fäder varit odugliga ensamföräldrar har däremot inte levt länge nog för att kunna föra hans gener vidare till barnbarnen. ‘Dålig pappa’-genen har därmed selekterats bort i viss mån.

  Å andra sidan levde man i andra typer av familjekonstellationer förr, storfamiljer och stammar med stort socialt nätverk som kunde stötta eller ersätta en oduglig far, så selektionen har nog inte varit fullständig.

 7. NinniTokan skriver:

  Jag är lite försiktig och avstår från att kommentera artikeln. Artiklar är ofta förvridna för att gynna det politiskt korrekta. Vad har hon egentligen sagt och vad är snedvridet? Det vet vi inte och jag vill inte smutskasta henne utifrån det.

 8. Mali skriver:

  En fruktansvärt elak och orättvis artikel!
  Få, men ändå några män börjar producera bröstmjölk när han blir pappa!
  Andra får grav-krämpor (sken givetvis) men ändå.

  Där mammor går bort vid födsel finns bröstmjölksersättning och jag tror inte att en pappa skulle göra ett sämre jobb än en mamma!

  Sedan finns det väl människor som passar sämre som föräldrar. Både kvinnor och män.

  Min man blev jätteledsen när han läste artikeln. Han är en underbar pappa! Oftast med mer tålamod än mig.. Pga våra personligheter.

 9. Jack skriver:

  Om kvinnor är bättre så är det i barnens intresse att tvinga kvinnor att vara hemma så mycket som möjligt? Kanske fängelse,påföljd om de försöker jobba. Det är dessutom redan så enligt lag att kvinnan men inte män får ta barnet med sig vid frihetsberövanden. Under bevakaned former kan då kvinnan ändå ta hand om barnet om nu det är bäst för barnet, vilket väl måste ligga över kvinnans intresse för frihet? Är detta satir eller rimlig?

 10. Johan skriver:

  @NinniTokan #5

  Jag tror Novas inlägg #2 ska läsas med ironiska glasögon.

 11. Jonte skriver:

  Annica Dahlström är bara en spegelbild på radikalfeminismen. Jag brukar ofta säga att konservatism och radikalfeminism har mycket gemensamt eftersom båda anser sig ha rätt att styra andra människors liv.

  Ytterkantskonservativa förespråkar en fördelning på 100-0 (eller 0-100 om man så vill). Dvs kvinnor ska jobba med vissa saker och män med andra. Kvinnor ska ta hand om barnen o vara hemma o män ska göra karriär. Radikalfeminister förespråkar som alla vet 50/50.

  Men när man låter folk välja själva blir resultatet aldrig vare sig 100-0 eller 50/50. Att förutsätta ett utfall när det gäller folks egna fria val blir alltid frihetsbegränsade oavsett var det är för utfall man kräver.

 12. Johan skriver:

  Annica Dahlström är lite mer nyanserad i sin bok ”Könet sitter i hjärnan” (s. 89-92): det är där tal om ”många män”, ”vissa män”, ”pappor är ofta” osv. Jag gissar att intervjun är resultatet av att hon har velat sälja sin bok och journalisten har velat sälja lösnummer.

 13. leifer skriver:

  Nånstans måste man bestämma sig, antingen säger man att män och kvinnor i grunden är lika lämpliga inom reproduktion och produktion, eller så säger vi att det skiljer sig, men då följer ju att vi inte kan ha att kvinnor får samma möjligheter inom produktion. Ex följer ju synen att kvinnor är sämre ledare, inte lämpliga som stora politiker, läkare, inom idrott etc. Vem stödjer såna tankar idag?

  Så nu är det dags att feminister och kvinnor bestämmer sig! För män i Sverige har redan bestämt sig och tycker kvinnor ska ha samma möjligheter inom arbetsliv. Liksom att damidrott är ok. Så tycker de flesta män i Sverige alltså. Kanske är det kvinnor som halkar efter i jämställdhetssynen, inte män? För tycker man t.ex. att kvinnan borde vara vårdnadshavare nr1 så är det ju faktiskt så att man har en gammaldags syn.

  Feminism a la carte är inte ok och framförallt är det inte jämställt!

 14. Jax skriver:

  Klart en man kan sköta barn. Det kan ju varenda kvinna. Men en man är specialiserad för andra saker. Han har en överblick över större skeenden och en målinriktning som kvinnan inte har, samt naturligtvis förmåga till ”tekniskt tänkande”. Kvinnor har andra styrkor och dessa skillnader gör kvinnor i allmänhet mer lämpliga att ta hand om barn.

  Det Annika Dahlström tar upp i sin bok är annars att spannet är stort inom varje kön och att ovanstående endast är sant på gruppnivå och inte på individnivå. Det finns kvinnor med ”manligare hjärna” än vad de flesta män har och tvärt om. Poängen är att detta är helt naturligt och så som vi är skapade. Därför gör vi klokt i att ta hänsyn till denna kunskap genom att forma samhället så att det finns stor frihet för individen att leva som det passar dennes läggning och egenskaper.

 15. dolf skriver:

  Jag tror man skall ta artikeln med en god nypa salt. Hur nyanserad kan bilden egentligen bli på det lilla utrymmet, lägg därtill de obligatoriska feltolkningarna som oundvikligen görs av en reporter (min erfarenhet är att säger man i en intervju att himlen är blå så kommer det att stå i artikeln att det blåser i himlen), lägg därtill de avsikliga förvrängningarna för att skapa konflikt och osämja (vilket är alla tidningars levebröd). Man bör nog inte hänga upp sig alltför mycket på formuleringarna om att pappors skulle vara ”farliga”. Läser man mellan raderna ger hon helt enkelt bara uttryck för att mammor generellt är bättre på att ta hand om barnen. Vilket i alla fall jag anser nästan vara självskrivet och inget att uppröras över.
  Problemet är först och främst att vi har politiker, så vad man än säger eller kommer fram till i sådana här sammanhang så skall det ”åtgärdas” och man börjar prata om ”styrmedel” och ”fördelningar”.
  Ta bort all jävla politisk styrning, så rättar situationen till sig själv på bästa sätt. Utan någon politisk styrning är jag övertygad om att det skulle vara huvuddelen kvinnor som tar ut barnledigheten och stannar hemma med småbarnen, medan männen arbetar och försörjer dem, och att alla skulle vara glada och nöjda med det.

 16. Gonzo skriver:

  Pappor är farliga för sina barn

  MEN vi har ändå uppgifter att fylla

  ”Nej. Han bör däremot skydda hela familjen istället. Det är hans revirbeteende som kommer in.

  – Han bör försöka serva mamman på alla möjliga vis. Köpa mat. Laga mat. Hålla rent. Och se till att mor och barn som enhet får lugn och ro.”

  Vi ska vakta (dvs vara beredd att offra oss både fysiskt och psykiskt, precis som i jägarsamhället?)
  Vi ska även serva (betjäna) mamman, Vi ska köpa mat (stå för det ekonomiska) laga maten och hålla rent. Se till att mor och barn får lugn och ro.

  Kortfattat så är männens uppgift att vara livakter som jobbar i hop pengar för att försörja kvinnan och barnen.

 17. Medborgare X skriver:

  Manuell pingback: Medborgarperspektivs synpunkter på Annica Dahlström och hennes svartvita tankar – ”Two wrongs don’t make a right”

  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2012/01/two-wrongs-dont-make-right.html

 18. leifer skriver:

  Gonzo
  ”Kortfattat så är männens uppgift att vara livakter som jobbar i hop pengar för att försörja kvinnan och barnen. ”

  En roll som inte behövs längre.

 19. Johan skriver:

  Annikas åsikter är faktiskt ganska idiotiska. Det som förtvivlat många människor verkar ha svårt för är att skilja på aggregerade och individuella skillnader. Om vi antar att män, tack vare sin större riskbenägenhet och (påstådda) större skillnad mellan extremerna i intelligens, i genomsnitt är bättre än kvinnor på att vara VD, så skulle Annikas resonemang innebära att ALLA kvinnor är odugliga som VD, ett uppenbart felaktigt påstående. Feminister borde alltså hata Annika, vilket de kanske gör, vad vet jag?

  På samma sätt kan vi inse att de flesta överfallsvåldtäkter i Norge sker med en afrikansk gärningsman, men det betyder inte att en individuell afrikan är våldtäktsman. Faktum är att även om vi kunde fastslå att personer med arabisk härkomst är 200 % mer, säg våldsamma, än västeuropeer, så kan vi inte utnyttja den informationen till att särbehandla araber, åtminstone inte om vi ska anses ha en liberal grundsyn om individers rättigheter.

  Den här frågeställningen dyker upp i nästan varenda tråd och jag är hjärtligt less på att man inte tycks begripa skillnaden.

 20. NinniTokan skriver:

  Johan #10:
  Med tanke på vad Nova tidigare skrivit(förutsatt att det inte är en annan Nova) så tror jag inte det, faktiskt. Men det får hon väl klargöra isf.

 21. Mia. skriver:

  leifer

  ”Så nu är det dags att feminister och kvinnor bestämmer sig!”

  ‘Vi’ kan inte bestämma oss för det finns inget ‘vi’, inte ens inom feminismen.

  http://www.pellebilling.se/2010/03/ar-hemmapappor-livsfarliga/#comment-6100

  Men ja Nova det är mycket riktigt viktigt att man är konsekvent på individnivå ;)

  Det här att vara en fara för sina barn är inget nytt. Därför uppfanns uttrycket ‘good enough mothering’…

  http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=Winnicott%2C+Donald+Woods

  …och till detta kan man lägga ‘good enough fathering’, eller varför inte bara ett jämställt ‘good enough parenting’.

  http://www.pellebilling.se/2010/03/ar-hemmapappor-livsfarliga/#comment-6129

  Och förresten vad av det hon tar upp beror på biologi eller ‘inlärt’ beteende? Och det en förälder förlorar på gungorna kanske de tar igen på karusellerna :)

  Ja sans och balans som sagt

 22. Freddi skriver:

  Men asså. Om män nu har sämre fingertoppskänsla, varför i hela helvete låter man dem bli kirurger? Peta omkring inne i människors kroppar och hjärnor med bristande kompetens?! Och om de nu har sämre periferiseende och uppfattning av sin omgivning, hur kan man då tillåta män att ta körkort, använda tunga maskiner, bli piloter eller allt annat som faktiskt krävs ett visst mått av detaljkänsla?

  Låter himla farligt och ansvarslöst tycker jag!

 23. leifer skriver:

  Mia #21

  Ja jag generaliserade men de flesta kvinnor jag talat med (feminist eller inte) svävar på målet kring reproduktionen/kvinnors traditionella domäner och vill ändå behålla massa makt/förmåner. Men sen när det kommer till männens traditionella domäner så vill man förstås ha 50-50 (eller samma makt/möjligheter) och till och med kan man acceptera positiv särbehandling för att ”nå det”. Jag anar en stor dubbelmoral här.

 24. Pelle Billing skriver:

  Ja, den brasklapp man kan komma med är väl att det inte är Dahlström som skrivit artikeln. Jag har själv blivit felciterad i intervjuer. Och i Sverige är det extra vanligt eftersom citat inte är citat utan en fri journalistisk tolkning. Det som står efter talstrecket är alltså journalistens ord och inte den intervjuades ord. Det vet inte de flesta svenskar som läser tidningen. Tack vet jag anglosaxisk press där citat är… citat.

 25. Märkligt skriver:

  Äntligen en kvinna som tar ton! Härligt med kvinnor som har starka åsikter.
  Hade en man sagt det Annica sagt hade inte folk blivit så jävla upprörda.

  Det är verkligen synd om mannen.*ironi*

 26. leifer skriver:

  Märkligt #25

  LOL :D (föredrar att skratta framför att gråta åt dina åsikter)

 27. Märkligt skriver:

  Haha!
  Tack, men jag tror du skojjar. :D

  Men asså! Hon har ju rätt! Ni biologer och genusmänniskor hoppar väll högt av glädje eftersom som hon bekräftar sanningen!
  Därmed skall också mamman ha ensamvårdad om barnen, pappor är olämpliga och det är sanningen.

  ”Hellre en barnflicka än en pappaledig man, alltså?

  – Ja, i många fall är det så. Men kom ihåg att det beror på individen.”

  Som tur är så påpekar hon mycket viktigt på individen!

 28. leifer skriver:

  ”Som tur är så påpekar hon mycket viktigt på individen! ”

  Aha du menar att minst lika många kvinnor är biologiskt farliga för barnen också. Ja det var ju ”kul” att få veta…

 29. Märkligt skriver:

  Nääee hon syftar på män. Du kan inte rycka meningen ur dess betydelse. Mkt märkligt att du gör så ;)

 30. leifer skriver:

  trodde det var vad du tyckte…

  (ber om ursäkt, ska inte störa dig mer nu)

 31. Märkligt skriver:

  Lessen i ögat för att hon talar sanning. Det är så verkligheten ser ut.
  Det hon säger är narturliga processer nedärvda sen neadertalarnas tid om inte ännu längre bakåt.

  Ska inte störa mer heller. Hon talar sanningen, så är det.

 32. Märkligt skriver:

  Tänk om Robert Aschberg kallats för bråkig och hetsig? Vilken grej! Eller om Alex Schulman anklagats för att vara rabiat? Föreställ er det! Nu säger jag inte att män aldrig får skit för att de har starka åsikter för det är klart de får då och då, men att kvinnor får det när de har just det är ingen hemlighet utan snarare en norm. Arga kvinnor skrämmer och gör människor obehagliga till mods. Arga kvinnor förlöjligas och förminskas.

 33. Ariel skriver:

  Varför cirkulerar den där artikeln just nu undrar jag? För att Annica varit het i media och kritiserat svensk familjepolitik? Hon har trampat på många ömma tår. Och en vild gissning är att AB-journalisten inte var särskilt intresserad av att framställa henne i ett bra ljus.
  Dessutom säger hon tydligt att det finns individuella skillnader. Och hon säger att kanske även kvinnor behöver föräldrakörkort. OCH hon pratar om de små barnen, de under tre år. Och det är liksom inget unikt att man tycker att barn i anknytningsfasen bäst tas om hand av mödrar. Barn är tex biologiskt skapta för att ammas i fyra år. Och kvinnor är skapta (genom evolutionen) för att ta hand om små barn. Inget konstigt i det.
  Sen blir pappan allt viktigare när barnen blir äldre och för söner är ju pappan otroligt viktigt!!! Jag ser bara hemma hur lite jag nu betyder för min fyraåring. Pappa är Gud. Tidigare var det bara jag som dög. Båda föräldrarna är inte lika viktiga för barnet under hela uppväxten. Det växlar. Och det måste vara ok. Ett föräldraskap är så mycket längre än tre år! Eller ett år, vilket vi tenderar att tro i Sverige.

 34. Märkligt skriver:

  Ariel!
  Det bästa jag läst på länge! Helt rätt det du säger.

 35. Robert skriver:

  Hej,

  Jag är hemmapappa och känner mig kränkt av Annica Dahlströms åsikter och hur hon utnyttjar sina titlar som läkare och professor emerita för att ge tyngd till dessa. Hon sitter dessutom i styrelsen för Hjärnfonden:
  http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnfonden/styrelsen__83

  Hennes åsikter tycker jag påminner starkt om de rasbiologiska åsikter som var helt rumsrena för några årtionden sedan, såsom att samer var kortskallar och lägre stående ras, eller att afrikaner hade små hjärnor etc… dvs rent skitsnack från dåtidens forskare.

  Hur kan hon tillåtas uttrycka sina åsikter i egenskap av läkare och professor?
  Att ha en åsikt har vi alla rätt till, men då ska hon framföra den personligt och inte i egenskap av forskare och professor. Det hon säger finns ju heller inte några vetenskapliga belägg för, det är särfeministisk propaganda.

  Det finns en namninsamling mot hennes professur och mot hennes styrelseroll, jag har inte startat den själv men tycker att vi borde kunna kraftsamla mot henne och anmäla henne till DO.

  https://www.facebook.com/pages/Namninsamling-Stoppa-Annica-Dahlstr%C3%B6m/365586333458611

  Vänligen,
  Robert (pappaledig)

 36. Daniel skriver:

  Nybliven pappa och jag tar inte ens åt mig, inte ett skit faktiskt.
  Min känslomässiga reaktion kan sammanfattas med: Jaha….

  Som jag ser det så kan det mycket väl vara så att män och kvinnor har olika egenskaper, detta gör att vi gör vissa saker mera effektivt och andra mindre effektivt.
  Detta påverkar de val vi gör,inget mer.
  Människor tenderar att göra det det är bra på och fortsätta med det, inte tvärt om.

 37. Backlash skriver:

  Robert, hon får väl uttrycka vad hon vill. Den som försöker tysta åsikter är ute på väldigt hal is.

  Däremot kan man ge henne saklig kritik för det hon säger, vilket är den metod de flesta här föredrar.

  För övrigt är det nog inte osannolikt att kvällstidningarna förvrängt vad hon sagt för att skapa debatt och sälja lösnummer.

 38. Märkligt skriver:

  http://www.dn.se/debatt/pahittade-fakta-om-konsbiologi-utgor-missbruk-av-forskarroll

  Backlash!
  Bra sagt!
  Det hon säger är mångt och mycket sant! Det roliga är att P.B känner sig kränkt nu, för nu kan han inte försvara papparollen. Mammor blir kritiserade men män ska vi gulla med?

 39. Mariel skriver:

  Pelle: ”Men detta är något helt annat än att kalla pappor för olämpliga eller till och med farliga.”

  Ja, att säga att de är olämpliga eller till och med farliga är bara en tanke som leder till ett ojämnställt omhändertagande av barnen!

 40. Gonzo skriver:

  Är det inte så att dom flesta mord på barn och dom flesta fallen av barnmisshandel begås av kvinnor?

 41. Erik Jämställdhet skriver:

  @ Märkligt

  Jag hänger inte riktigt med i dit resonemang. Först tar du upp Anicas forsknig för att senare referera till en rejäl kritik av den. Vad menar du igentligen? Vad är det som stämmer i henes forskning, enligt dig?

 42. [...] Tidskriften New Male Studies då Warren Farrell sitter på dess editorial board som även inkluderar Pelle Billing. Publikationen utges av Australian Institute of Male Health & [...]

 43. FumikoFem skriver:

  ”Kunskapen om medfödda skillnader kan alltså vara något frihetsskapande, och inte bara något som låser – vilket renodlade socialkonstruktivister ibland hävdar. Självfallet kan en del tycka att det är begränsande att acceptera eller ens prata om det biologiska, men det är ingen given sanning att alla instämmer i detta.”

  Tja, med tanke på hur lätt det är att ursäkta ett dålig beteende med biologi så är det inte frihetskapande, kan vara – men är det extremt sällan. Detta med tanke på hur många som använder forskningen fel och gör generaliseringar om olika grupper.

  Men om nu det behövs sådana här forskning och det hon gör är något bra så ska väl inte begreppet mäns våld mot kvinnor vara ett fel? Eftersom även Pär Ström har snackat om att män är mer biologiskt våldsbenägna än kvinnor. Män är djur alltså i hans ögon.

  Det borde således inte vara kontroversiellt för feminister påstår sådant här om män. Som sägs bland jämställdister, feminist-kritiker, etc.

 44. Bertil skriver:

  Tillåt mig skratta!
  Det Dahlkvist säger stämmer ju! Hon säger verkligheten som den är.
  Ni biologister som snackar om att kön är olika har nu fått sanningen och det är bekräftat att män är sämre individer med barn.
  Och ändå sitter ni här o diskuterar att pappan ska få vårdnad om barn när han är biologisk olämplig. haha. Hejja Annica Dahlkvist hon säger sanningen precis som den är. För visst är kön olika.

  Kvinnor kämpar för att få det bättre för kvinnor- män blir sura.
  Män kämpar för att få det ännu bättre för män-kvinnor bryr sig inte.

 45. Freja skriver:

  Kärringen är dum i huvudet, det enda jag dock håller med om är att mamman bör vara hemma det första halvåret, inte pappan.

 46. Andreas skriver:

  @Nova

  Det du svarar på är ju när papporna är bra för DIG; nämligen när du vill satsa på jobbet. Och sen när du har tid över (är singel eller skild) så är papporna inte nödvändiga för dig. Faktum är att den avslutande meningen i ditt inlägg är bland det konstigaste jag har läst i någon diskussion kring föräldraskap och kön:

  ”Men om man är skild eller singel är pappor faktiskt inte alls särskilt bra för barn.”

  Ehh..??

 47. Grodan Boll skriver:

  Hon har antagligen rätt. Mammor är bättre på att ta hand om spädbarn.
  Tittar man sedan på hennes argument så verkar det vara marginellt bättre.

  Moving on.

  Var är genuskonstruktivisternas mediastorm till försvar av papporna?

 48. leifer skriver:

  ”Bertil” = ”Märkligt” ?

  Personligen säger jag att man ska tona ner kön men där tycker förvisso jag och många andra här olika det är sant.

  För om man säger att kvinnor och män är lika bra men på olika saker, och att kvinnor är bättre på att ta hand om barn och bör få gå före på dessa områden, så följer att män är bättre än kvinnor på andra saker och bör då gå före på dessa områden.

  Ex skulle man ju kunna tänka sig att förbjuda damidrott (när det är positiv särbehandling pga kön) och låta kvinnor tävla med männen i alla idrotter, bara för att nämna nåt exempel. Samma gäller då fysiskt krävande arbeten som t.ex. inom brandkåren, samma fysiska krav oavsett kön.

 49. FumikoFem skriver:

  Grodan Boll:

  ”Var är genuskonstruktivisternas mediastorm till försvar av papporna? ”

  Överallt. På Facebook, på Twitter, många bloggar. Titta utanför denna blogg så ser du.

 50. FumikoFem skriver:

  Jag skiter fullständigt i vad Dahlström säger. Min pappa och mina bröder är bra pappor. Så enkelt är det med det.

  Även om jag som inte velat ha barn har funderat på det allt mer och känner en slags gullegull känsla till barn som jag aldrig känt förut. Hormoner? Tja kanske det är… Vi kanske skulle pumpa in lite östrogen i pappor? För vem vet, det kanske påverkar som det har påverkat mig… ;P

 51. leifer skriver:

  FumikoFem
  ”Vi kanske skulle pumpa in lite östrogen i pappor?”

  Du är inne på nåt där utan att kanske känna till det. Faktiskt är det så att testosteron-halten går ner går ner hos pappor (var nån undersökning nyligen om detta). Man har också sett att kvinnor gärna binder sig med mer mjuka män för långvariga relationer medan dom kan föredra mer ”hårda män” att föröka sig med.

 52. leifer skriver:

  Detta med biologisnack och naturligt, hur ser man då på mammor som inte kan amma sina barn pga nåt problem med brösten?
  Eller kvinnor som gör kjesarsnitt (vilket är ju vanligt idag även för dom som inte behöver).

 53. Robert skriver:

  @Backlash!

  Läs vad jag skriver, jag har aldrig sagt att man inte har rätt till en åsikt.
  ”Att ha en åsikt har vi alla rätt till, men då ska hon framföra den personligt och inte i egenskap av forskare och professor. Det hon säger finns ju heller inte några vetenskapliga belägg för, det är särfeministisk propaganda.”

  Det finns föredrag med henne här:
  http://media.medfarm.uu.se/flvplayer/enfmangf09-3/video1

  Det finns intervjuer gjorda etc och hon har dessa åsikter och står för dem.
  Hon får som sagt tycka vad hon vill, men det är olämpligt att någon som har dessa åsikter ska ha viktiga styrelseuppdrag i Hjärnfonden och Svenska Sällskapet för medicinsk forskning.
  http://www.ssmf.se/om-ssmf/styrelsen

  Det är min åsikt!
  /Robert

 54. Ulf skriver:

  Dahlström har lite rätt, men ändå fel, på några av sina punkter, åtminstone:

  1) När det gäller känsel i fingertopparna är kvinnor i snitt 10% känsligare än män. Det torde dock inte ha någon större praktisk betydelse vid vård av spädbarn. Jag har själv bytt blöjor och annat, och lyckades utan att någon gång slita armarna ur led på vare sig dottern eller sonen. Aldrig upplevde jag att bristande fingertoppskänsla skulle vara något problem, men det var anekdotiskt. Dahlström är forskare, och har ett ansvar att hålla sig till relevanta fakta. En 10%-ig skillnad i känslighet kan knappast vara relevant i sammanhanget.

  Dock,

  2) När det gäller synfält har hon fel. Det finns inga rapporterade könsskillnader. Jag tror att hon någonstans hänvisat till skillnader hos spädbarn, men nu är det ju föräldrarnas syn vi talar om, och där finns inga rapporterade systematiska könsskillnader i synfält. Hon menar möjligen uppmärksamhetsfält (påhittat ord), men där visar som sagt undersökningar att såväl män som kvinnor anpassar sig till situationen. Manliga hockeyspelare har t.ex. rätt bra split vision…

  3) När det gäller hörsel har jag ännu inte hittat så mycket, men tror att det för vuxna spelar stor roll vad man jobbar med. Se t.ex. rapporten Buller och ohälsa bland personal i skola och förskola:

  Den totala svarsfrekvensen på enkäten var 82 %. Av dessa angav 25 % att de hade hörselnedsättning (kvinnor 24 % och män 33 %). Besvär av tinnitus angavs av 21 %, rösttrötthet av 29 % och heshet av 18 %. Bullerexponeringen under en arbetsdag varierade mellan 65 dB och 78 dB LAeq. Kvinnlig skolpersonal hade i genomsnitt 4 dB högre hörtrösklar jämfört med kvinnor i ett jämförelsematerial av svenska befolkningen. Denna skillnad var statistiskt signifikant, men inte helt jämförbar eftersom referensundersökningen inte gjorts i fält utan på sjukhus i ljudisolerad box. Manlig skolpersonal hade bättre hörsel (dvs. lägre hörtrösklar) än referenspopulationen. Denna skillnad var dock inte statistiskt signifikant, troligtvis på för litet antal undersökta män i denna undersökning.

  Hoppsan! Männen hade bättre hörsel än kvinnorna. Tänk så det kan bli… Verkligheten är ett elände för de med fina teorier.

  Det finns dock referensvärden, och de visar att kvinnor i snitt har lägre hörtröskel än män, om de inte utsatts för bullriga miljöer, som t.ex. i skola och förskola ovan. Dock är skillnaden så liten att det har större betydelse hur gammal man är, och också troligen vad man jobbar med. En ”oförstörd” 26-årig man har lika låg hörtröskel som en dito 32-årig kvinna, och bättre hörsel än en 35-årig kvinna.

 55. Robert skriver:

  @Ulf
  Bra inlägg, hur kan någon med dessa åsikter få ha viktiga styrelseuppdrag inom svensk forskning?

 56. Paula skriver:

  Den här artikeln har cirkulerat på Facebook, olika forum, twitter mm., och ingenstans är de som håller med om artikeln i majoritet. I min Facebookmammagrupp blev folk arga och upprörda, likaså på feministiska bloggar. Och DN skrev en motartikel som argumenterar mot hennes artikel, så man kan ju inte säga att det inte finns motargument/motrörelse.
  http://www.dn.se/debatt/pahittade-fakta-om-konsbiologi-utgor-missbruk-av-forskarroll

  Personligen blir jag förbannad på den här artikeln, och jag tycker det är märkligt att reaktionerna här är relativt ljumma. En av de saker som skulle uppvärderas hos män ang internationella mansdagen i ett tidigare inlägg var ju just män som förebilder. Män kan vara föräldrar precis lika bra som kvinnor, och det handlar inte bara om att sparka fotboll eller så. Frågan är väl snarare varför man förväntar sig att män inte ska klara det, och varför män själva tror att de inte kommer att klara det. I en familj med en mamma och en pappa är båda föräldrarna viktiga och fantastiska. Likaså i en familj med två pappor, två mammor, en ensam förälder eller what have you. Det är kärleken och engagemanget som räknas, inte exakt hur man gör saker.

  Och läs den här och säg sen att pappor inte ska handskas med småbarn: http://fredrik.cafe.se/personligt-meddelande-2/

 57. Ulf skriver:

  @Paula,

  Jag menar att det bästa sättet att bemöta forskare som förirrar sig ut i demagogi, är att torrt påvisa att deras påståenden är osakliga. Det är de värsta synd en respekterad forskare göra sig skyldig till.

  När det är så pass enkelt, som i detta fall, finns ingen större anledning att bli upprörd. :)

  Det är värre med människor som helt saknar förståelse för saklig argumentation, och bara förgiftar debatten. Säga vad man vill om Dahlström, men hon står för sina påståenden och tycks ändå vilja argumentera sakligt för sin uppfattning. För det förtjänar hon respekt, även om man anser att hon är helt fel ute.

 58. Paula skriver:

  @Ulf

  Självklart är det bättre att vara saklig i sin argumentation. mitt inlägg var ju inte tänkt att läsas av Annica Dahlström, och inte heller egentligen att övertyga någon – det gjorde du så bra innan mig. Det var ett känsloinlägg, och det har det funnits fler av här – tyckande känsloinlägg – och det var det jag reagerade mot, att få verkade förbannade av den här fördomen som faktiskt finns utanför Annicas världsbild.

 59. Pelle Billing skriver:

  Paula,

  ”Personligen blir jag förbannad på den här artikeln, och jag tycker det är märkligt att reaktionerna här är relativt ljumma.”

  Tja, vi är ganska sansade är. Vi resonerar metodiskt. När vi gör det om ett ämne som det är legitimt att bli upprörd över så anses vi ”ljumma” och när vi gör det om ett ämne som går emot radikalfeminismen anses vi vara ”upprörda”.

  Intressant hur verkligheten beskrivs i olika situationer. Detta är inget personligt mot dig Paula, utan bara en allmän observation som du fick mig att tänka på.

 60. Robert skriver:

  @Ulf

  Citerar dig här: ” tycks ändå vilja argumentera sakligt för sin uppfattning. För det förtjänar hon respekt, även om man anser att hon är helt fel ute. ”

  Det är inte sakligt att förvränga sanningen för att påvisa sina egna övertygelser och missbruka sin professur som hon gör. Den normalfördelningskurva som hon har med i sitt material som ska bevisa att män och kvinnor skiljer sig markant åt är överdriven och felaktig.

  Se tex hennes föredrag från Uppsala (länk ovan) där hon använder denna felaktiga bild, det är allt annat än saklig argumentation, det är lögn och överdrifter!

  Läs tex denna artikel där detta tas upp: http://fof.se/tidning/2007/1/mot-annica-dahlstrom-hon-tar-strid-om-konet-i-hjarnan

  Det är en skam för svensk forskning att hon får sitta i styrelsen för SSMF och Hjärnfonden med dessa åsikter och sitt missbruk av sin professur. Det är som om en polis skulle agera polis på fritiden.

  Hon anser även att män och kvinnor med små bröst är bättre på matematik jämfört med kvinnor med större bröst, sådana åsikter hör hemma på det för ett antal decennier sedan stängda rasbiologiska institutet.

 61. Paula skriver:

  @Pelle.

  Du har en poäng. Det är precis likadant åt andra hållet – jag menar att jag känner igen skillnaden på hur ”ljum”/”upprörd” används. Jag backar lite. Sen så håller jag fast vid mina känslor och vid min önskan att alla män ska finna det totalt absurt att deras förmåga att ta hand om barn ifrågasätts på det här sättet. Det låter kanske lite mindre obnoxious att uttrycka sig så.

 62. Ulf skriver:

  @Robert,

  Det jag menade var att Dahlström tycks övertygad om sambanden. Kanske jag har fel? Alla forskare måste vara på vakt mot att glida in i ”subjektivism”, där den egna övertygelsen grumlar omdömet, och man ser de bevis man vill se.

  Det är just på grund av detta som det är så viktigt att formulera teser som går att falsifiera. Lyckas man sedan inte falsifiera dem själv, får man publicera och se om kollegorna kan det. På så sätt är en isolerad forskare en sämre forskare.

  Möjligen brister det här. Dahlström kanske blir för isolerad i sina ideer om att mäns och kvinnors olikheter i hjärnan leder till tydliga sociala skillnader, och förlorar sin objektivitet i kampen mot detta motstånd? Jag försöker se en välvilligt alternativ till att hon medvetet skulle riskera vetenskapligt bedrägeri och därmed även sin karriär.

 63. Ulf skriver:

  @Paula,

  Sen så håller jag fast vid mina känslor och vid min önskan att alla män ska finna det totalt absurt att deras förmåga att ta hand om barn ifrågasätts på det här sättet.

  Jag håller med, men i alla fall jag fann det så absurt att jag mest blev road. :)

  Desto mer så eftersom hon ju faktiskt fått rejält med mothugg från de flesta håll redan. Hade folk faktiskt börjat tro på det, och lobba för aktiv mansdiskriminering, skulle jag absolut ha blivit upprörd.

 64. Pelle Billing skriver:

  Paula,

  Ok, tack för ditt förtydligande.

 65. Grodan Boll skriver:

  @Karin
  Tack! =)

 66. Ferat Korkmaz skriver:

  Att yppa ifrån sig något sådant, kan bara tolkas som att hon själv inte hade någon ”pappa” under sin egen uppväxt el närhet. Det har istället gjort att hon har frodat hat, otillit mot män och pappor!

 67. [...] Annica Dahlström säger att män är biologiskt farliga för spädbarn  (Pelle Billing) [...]

 68. [...] en knapp vecka sedan skrev jag om att professor Annika Dahlström anser att pappor är farliga för sina spädbarn. [...]

 69. Sara skriver:

  Hej. Män tränar liksom upp sig i att ta hand om barn. En del har handlaget från början, andra är fumliga. De flesta kvinnor är inte fumliga med spädbarn. De som är det är i regel uppvuxna helt utan spädbarn i sin närhet eller har en störd personlighet enligt min mening. De fumliga männen är i regel inte störda, bara otränade. Det finns en skillnad. Jag kände som nybliven mor en instinktiv känsla att vilja beskydda mitt barn och även vaka över den stackars fadern när han höll i och skötte barnet. Jag kunde inte slappna av förrän barnet blev äldre och jag kunde konstatera att han faktiskt kunde. Jag vet att jag var bättre lämpad att ta hand om ett spädbarn; när barnet blivit äldre är båda viktiga. Shoot me?

 70. windy skriver:

  Jenny Kristiansson:
  ”Jag har också hittat denna artikel om ämnet, tyvärr står det inte vad tidskriften heter.”

  Detta svar kommer lite sent, men artikeln finns i tidskriften PNAS:
  ”Longitudinal evidence that fatherhood decreases testosterone in human males”
  http://www.pnas.org/content/early/2011/09/02/1105403108

 71. [...] [Annica Dahlström säger att män är biologiskt farliga för spädbarn] [...]

Google