Mycket lyckad pubträff i Malmö

06 december 2011, av Pelle Billing

Jag är precis hemkommen från kvällens pubträff på Café le fil du Rasoir i Malmö. Vi var åtta stycken som kom under kvällen och hälften av oss fortsatte fram till halv tolv.

Deltagarna var en blandning mellan de som har egen blogg, de som kommenterar här på bloggen och de som nöjer sig med att läsa. Jag nämner inga namn eftersom alla självfallet har rätt att vara anonyma.

Många ämnen avhandlades under kvällens lopp. Några av dem var:

 • Skolan.
 • Vikten av att marginalisera extremisterna i jämställdhetsdebatten. De kloka bör kommunicera oavsett läger.
 • Vad är kriterierna för en mans- respektive kvinnofråga?
 • Föräldrabalkens brist på könsneutralitet.
 • Att radikalfeminismen skapar män som kvinnorna sedan inte är speciellt attraherade av.
 • Att det är begränsande som pojke/man att växa upp i en radikalfeministiskt kontext, då vissa typer av egenskaper är fula hos en pojke/man.
 • Omskärelse av pojkar, flickor, män och kvinnor.
 • Hur fördelningen av relationsvåld mellan könen egentligen ser ut (ett samhällsproblem för båda könen, men värre för kvinnorna).
 • Det paradoxala i att genuspedagogiskt dela upp pojkar och flickor i två grupper, för att motverka könsstereotyper. En sådan uppdelning utgår ifrån att könsstereotyperna stämmer, trots att det finns många blyga pojkar och högljudda tjejer.
 • Det felaktiga i att vilja motverka könsstereotyper, istället för att vilja främja varje barns rätt till sin individuella utveckling.
 • Hur kontroversiellt det fortfarande är att vara en del av en ny jämställdhetsrörelse, som även ser mansfrågor och som vill röra sig bortom radikalfeminismen. Många vågar fortfarande inte träda fram med sitt namn, av rädsla för repressalier på arbetet eller i privatlivet.
 • Socialkonstruktivism kontra medfödda könsskillnader. Allmän förvåning kring varför det senare ska vara så kontroversiellt.
 • Vikten av att inte först ha en världsbild och sedan söka bevis för den, utan öppet söka kunskap och forma åsikter och politik därefter.

Stämningen var mycket god från början till slut. Både kvinnor och män fanns representerade, och åldersspannet var brett.

Det har blivit två pubträffar den här hösten men efter i kväll är jag sugen på att öka intensiteten och ordna 3+ till våren.

 

25 kommentarer på “Mycket lyckad pubträff i Malmö”

 1. susanna svensson skriver:

  Läste någon stans om nån som hävdade att genusvetenskapen behövdes för att den hade hjälp människor inom hbt spektrat. Skribenten gjorde några händvisningar trill transexuella. Jag föstår inte hur vederbörande kan göra den kopplingen. Genusvetenskapen utgår ju från att våra könsroller är en socialkontruktion om detta skulle stämma skulle det inte finnas några transexuella. Om könsrollen uppfostras fram skulle det helt enkelt inte förekomma att en del pojkar känner sig som kvinnor och annammar det som uppfattas som kvinnligt, Eller tvärs om tjejjer som känner sig som pojkar.

 2. Pelle Billing skriver:

  susanna,

  Vi pratade om precis denna motsättning inom HBT-rörelsen! Hur alla förväntas tro att socialkonstruktivismen förklarar allt, och så finns det personer som t o m bytt kön p g a ren biologi, inom samma rörelse.

 3. Kristian skriver:

  Tack. Trevligt!

 4. Rasmusmatte skriver:

  Intressant :)

 5. Urban skriver:

  Jättebra!

  Justera gärna texten: ”Omskärelse av män och kvinnor” då det inte handlar om män och kvinnor – de bestämmer själva över sina kroppar – utan om pojkar och flickor som fråntas rätten till sin egen kropp.

 6. Bekezeke skriver:

  Så mycket som diskuterades, och vilken bra sammanfattning. Med alla dessa punkter inser man att det finns många saker som behöver belysas på nya sätt. Du har mycket jobb kvar att göra Pelle…!

 7. Backlash skriver:

  Jag hade gärna anslutit, men måndagar passar mig dåligt. Då har jag och sonen en ‘manskväll’ hemma, medan kvinnorna i huset är iväg på idrottsaktiviteter.

 8. NinniTokan skriver:

  Det har blivit två pubträffar den här hösten men efter i kväll är jag sugen på att öka intensiteten och ordna 3+ till våren.

  :D

  Om man får ha önskemål så uppskattar jag om det ligger så som det gjorde nu, nära centralen.

 9. AV skriver:

  Susanna och Pelle: Ni måste hålla isär könsidentitet och könsroll. Den första är klart biologiskt betingat. Dock behöver inte det fysiska könet vara lika med könsidentiteten. Därav transpersoner. Om könsidentiteten vore miljöbetingad skulle man kunna lära en transperson att känna sig som sitt fysiska kön. Tror ingen vill gå åt det hållet. Ungefär som sexualitet, om den inte är biologiskt skulle man ju kunna ”bota” homosexuella också. Det är väl bara vissa religiösa som är inne på det ännu, men det var ju populärt med elstötsterapi för inte så länge sedan. Inte många som vill tillbaka dit.
  Könsrollerna har både en biologisk och en miljömässig förklaring. Vi människor har olika psyke, styrkor och svagheter biologiskt betingat. Vi kan inte göra om en introvert person till en social festprisse. Vissa av dessa egenskaper uppvisar skillnader mellan könen. Detta betyder dock inte att man kan bestämma en persons egenskaper utifrån kön. Bara för att killar i genomsnitt har bättre spatial förmåga innebär det inte att alla män kan läsa kartor. Det betyder heller inte att man som person inte kan utvecklas. Miljön kan styra var inom sin (ofta vida) biologiska gräns man kan utvecklas. Den introverte ovan kan tränas att bli så social att han fungerar med andra människor.
  Könsroller har grunden i de skillnader i nedärvda egenskaper vi har i genomsnitt, men säger inte att vi inte kan ändra innehållet rejält. På 1700-talet var det jättemanligt att pudra sig och bete sig som transor gör idag. Det är miljö. Och som individ är det fullt möjligt som man att vara supersocial och gilla kakrecept medan en kvinna kan älska fart och adrenalinkickar. Jämställdhetens mål måste vara att dessa två har rätt att välja dessa könsroller utan att få skit, men inte att hälften av alla kakbakare måste vara män och hälften av alla BASE-hoppare kvinnor. Dessutom kan man ju mixa uttryck. Man kan både vara kakbakare och BASE-hoppare oavsett kön. Vi människor är ofta mer mångfacetterade än könsstereotyperna. Inom vissa områden kan man vara jätte stereotyp och andra inte. Och det ska man få vara.

  Biologen har talat, ugh.

 10. Pelle Billing skriver:

  Kristian,

  Kul att du kom!

 11. Pelle Billing skriver:

  Urban,

  Har lagt till pojkar och flickor, eftersom vi pratade om hela spekrat.

 12. Pelle Billing skriver:

  BekeZeke,

  Ja, det finns minst sagt mycket jobb kvar att göra!

 13. Pelle Billing skriver:

  Backlash,

  Vi får se om det måste vara måndagar varje gång. Ingen naturlag.

 14. Pelle Billing skriver:

  Ninnitokan,

  Det kommer fortsatt att bli nära Centralen! Troligen på precis samma ställe eftersom det fungerar bra för oss. Är mer som en lounge än en bar, och det är väldigt lätt att prata (ingen hög musik, osv).

 15. Gunnar (D.U.) skriver:

  AV #9:
  Väldigt bra skrivet / förtydligat, tycker jag.
  Stämmer med hur jag känner inför detta eller har för uppfattning, även om jag aldrig skulle kunnat uttryckt det så tydligt och beskrivande.

  Pelle:
  Intressanta ämnen ni verkar avhandlat på Pub-träffen.
  Verkar vara en del bra ståndpunkter ni resonerat er fram till.

 16. Pelle Billing skriver:

  AV,

  ”Ni måste hålla isär könsidentitet och könsroll.”

  Lite av en halmgubbe. ;)
  Detta måste vi göra i en längre analys, men inte när vi konstaterar att transpersoner utmanar synen på att *allt* är konstruerat. För det tror många (eller många har trott) inom HBT-rörelsen. Vissa hävdar på allvar att det är miljöfaktorer som format transsexuella till ”fel” kön och att vilja byta kön. Så illa är det.

  Annars är jag väl medveten om olika distinktioner.
  – Genotypiskt kön
  – Fenotypiskt kön
  – Könsidentitet
  – Sexualitet
  – Könsroll

  Din sammanfattning är dock väldigt bra. Jag skulle lägga till att det som är svårare att förändra är temperament, medan personligheten är mer lättpåverkad (men för det inte jättelätt att ändra). Introvert/extrovert är temperament mer än personlighet.

 17. Oskar skriver:

  @AV

  ”På 1700-talet var det jättemanligt att pudra sig och bete sig som transor gör idag.”

  Här gör du samma fel som feministerna gör när de hävdar att misshandel och våldtäkt är manligt.

  Det var bara inom en liten liten del av samhället som det förekom att män pudrade sig och (grovt uttryckt) betedde sig som transor. Den stora merparten av alla män gjorde aldrig det och såg det knappast heller som någonting som associeras med män eller manlighet.

  Samma sak idag med misshandel och våldtäkter. Den stora merparten av alla män skulle aldrig misshandla varesig någon annan man eller någon kvinna och heller inte våldta kvinnor. Än mindre ser merparten av alla män detta som någonting manligt och eftersträvansvärt. Trots att det bara förekommer bland en liten liten grupp män så försöker feminister ihärdigt att få det till någonting manligt.

  Att generalisera utifrån undantagen blir aldrig rätt!

 18. Kalle skriver:

  ”Många vågar fortfarande inte träda fram med sitt namn, av rädsla för repressalier på arbetet eller i privatlivet.”

  Det ser verkligen konstigt ut när man ser det i skrift. Speciellt med tanke på att man anses tillhöra ett ”överordnat kön” med ”tolkningsföreträde”.
  Men det stämmer. Skulle man ”prataomdet” i fikarummet så får man definitivt problem.

 19. AV skriver:

  Oskar: Detta minoritetsbeteende var iaf en norm hos de styrande i samhället. Skulle du komma upp dig, i vad mån det gick, fick du minsann lägga dig till med puder och peruk.

  Så även om inte de flesta karlar använde det, var det ändå en norm inom en betydande samhällsgrupp. Jag generaliserar inte över alla män, men tar det som ett exempel på hur uttryck kan ändra betydelse över historien. Vi kan dra det ännu längre bakåt. Under medeltiden hade riddare en vit tyghätta under ringbrynjan, så håret inte kom in i ringarna. Denna var en machosymbol att gå med även utan brynja. I dag har vi liknande hättor på våra nyfödda. Att kunna sy var förr ett manligt hantverk. Idag tittar folk snett om de ser en skäggig man handbrodera. Detta är alla exempel på den kulturella/miljömässiga delen av våra könsroller. Inte en generalisering över alla män.

  Runt denna miljömässiga könsroll går det ett biologiskt staket som är individuellt för alla. Dock ser vi vissa skillnader i dessa staket utifrån kön i genomsnitt.

 20. AV skriver:

  Pelle: Jo jag vet att en del inom HBT-rörelsen fortfarande anser att sexualitet och könsidentitet är miljömässigt styrt. På något konstigt sätt blir det då en legitimering av de kristna som fortfarande anser att det är en sjukdom som ska kunna botas, med terapi och böner. Om man istället ser det som en egenskap, finns det ingen anledning att ändra på det.

  Vi kan ju jämföra med dyslexi. Det är mer en egenskap än en sjukdom. Det är ett handikapp eftersom vi byggt en värld som bygger på läsning, men egentligen bara en naturlig variation av medfödda egenskaper. Man kan inte bli botad. Det man kan göra är att träna extra på sina svaga sidor, hitta strategier att komma runt problemet, lära sig att få en fungerande vardag, få samhället att acceptera denna variation och kompensatoriskt förstärka de starka sidor man har, t ex minne.

 21. AA skriver:

  @AV:

  Vill egentligen inte skriva så mycket som känns off topic, men några få kommentarer;

  ”Vi kan inte göra om en introvert person till en social festprisse.”
  Jo det kan man göra med övning, det är det många som har gjort. Finns dejtingföretag som övar blyga män i förmågan att kunna bli sociala festprissar.

  ”Könsroller har grunden i de skillnader i nedärvda egenskaper vi har i genomsnitt, men säger inte att vi inte kan ändra innehållet rejält.”
  Jag vill poängtera att hur pass mycket en man tillåts gå utanför sina könsroller är helt är kopplat till hans makt i samhällets statushierarki.
  En transa i en småstad med låg social status kommer att ses som ett missfoster av omgivningen. Men om han t.ex. är en världsartist som t.ex. David Bowie eller Marilyn Manson så anses det som okej.

  ”På 1700-talet var det jättemanligt att pudra sig och bete sig som transor gör idag.”
  Det motsvarande fenomenet vi ser på det idag, är att det var trendigt bland unga överklassmän att ha rosa skjortor när de festade kring Stureplan i Stockholm.

  Alltså, endast tillåtet för män med social makt korsa könsstereotyperna. Det signalerar makt (makt över andra, överlevnadsmakt) för att det visar att han kan sticka ut utan att bli nedtryckt.

  Dejtingcoacher kallar det för ”påfågling” (taget från biologin)

  Den andra huvudsakliga varianten är att signalera sexiga gener, det vill säga demonstrera en personlighet anpassad för ett klimat där överlevnad bygger på djunelns lag. ”The Dark Triad” i personlighetsdrag: narcissism; machiavellianism; psykopati.
  Exempel på dessa sexuellt attraktiva stereotyper är gangsters, kriminella, grova våldsbrottslingar och mördare, som skapar rädsla i sin omgivning.
  (Den är den andra varianten för hanarna att bli sexuellt utvalda av honorna, den mänskliga varianten på att det i djurriket är endast de hanarna som är mest storväxta, med störst naturliga vapen t.ex horn och betar som tillåts av honorna att få para sig)

 22. Pelle Billing skriver:

  AV,

  Ja, könsidentitet och sexualitet är starkt biologiskt kodade. Egenskaper som helt naturligt kan variera, och inte går att ”träna bort”.

 23. Andreas Nurbo skriver:

  AA:
  Du bör skilja på introversion och blyghet. Det är inte samma saker. Du kan vara blyg och extrovert, du kan vara blyg och introvert.
  Du kan inte göra en introvert person extrovert. Men du kan göra en blyg extrovert person till en social festprisse. En blyg introvert person kommer du ha väldigt svårt att träna till en social festprisse för denne kommer däcka efter förfesten.

 24. Access skriver:

  Pelle!

  Använd inte begreppet ”HBT-rörelsen” om det är RFSL du menar. Det finns väl ingen annan ”HBT-rörelse” som förutsätter konstruktivism, mig veterligen? Öppna Moderaterna, som exempel, är knappast konstruktivister.
  Det finns ett gäng radikalfeministiska organisationer med hög grad lesbiska medlemmar, men det är en annan sak.

  RFSL har -typ- 6000 st medlemmar och representerar inga HBT-personer utöver dessa 6000 st. Det finns åtminstone 500 000 st HBT-personer i Sverige.

  Det stora flertalet HBT-organisationer arbetar socialt men inte politiskt.

 25. Pelle Billing skriver:

  Access,

  Jag lyssnar.

  Det jag hört från en bög i min närhet är att den allmänna jargongen varit på ett visst vis, och att man förväntas instämma i socialkonstruktivismen.

  Men detta kan ju ha utvecklats de sista 2-3 åren, och uppenbarligen finns det många olika HBT-kretsar, som du är inne på. Hans erfarenheter behöver inte vara universella.

  Att specificera till RFSL är en god idé. Dels är det betydligt mer korrekt, dels är det alltid bättre att hålla en organisation ansvarig för sin idéer än en ospecifik grå massa.

Google