Mer om Musikhjälpen 2011

17 december 2011, av Pelle Billing

Om du slår på P3 eller SVT Play kommer du att märka att de sänder dygnet runt för att samla in pengar till välgörenhet. Musikhjälpen, kallas det.

Förra året var temat att Barn är inte till salu. I är temat Alla flickor har rätt att gå i skolan.

Varför har man gått från att tala om alla barn till att tala om flickor? Beslutet att bara fokusera på flickor grundar sig på att fler flickor faktiskt inte får gå i skolan.

SCB har siffrorna:

När det gäller målet att alla barn ska gå i skolan har det gjorts stora framsteg de se­naste åren. Mellan år 1999 och 2009 minskade antalet barn i världen i de lägre grundskole­åldrarna som inte går i skolan från 106 till 67 miljoner. I dag är nära 90 procent av barnen i dessa åldersgrupper inskrivna i skolan. Barn som är fattiga, eller som lever i länder som är inblandade i krig eller kon­flikter, går mer sällan än andra barn i skolan. Det är vanligare att pojkar går i skolan än att flickor gör det. Under de se­naste tio åren har dock ökning­ en gått fortare bland flickor än bland pojkar. Bland de barn som inte går i skolan har andelen flickor minskat från 58 till 53 procent.

Fakta är alltså att antalet barn som inte får gå i skolan minskar, och andelen som är flickor minskar den med. Om samma trend fortsätter bör det vara samma antal flickor och pojkar som inte får gå i skolan senast 2015.

När skolgången redan nu är så jämt fördelad mellan könen, blir Musikhjälpens beslut att bara satsa på flickor betydligt svårare att förstå. 47 procent av de som inte går i skolan är pojkar, och dessa barn är alltså inte värda hjälp för att de är en något mindre grupp.

Besynnerligt.

Tipstack: Går till Patrik!
Läs även: Första inlägget om Musikhjälpen 2011.
Uppdatering 21/12: Hanne Kjöller kritiserar Musikhjälpen.

 

63 kommentarer på “Mer om Musikhjälpen 2011”

 1. Andreas Nurbo skriver:

  Har ju som vi diskuterat försökt få reda på vad som ligger till grund för musikhjälpen men med föga lyckosamma resultat. Väldigt mycket tyckande och frågetecken hos de ansvariga.

 2. Patrik skriver:

  Saxat från Musikhjälpens FAQ:

  ”Varför handlar insamlingen om flickors rätt till utbildning, det finns ju även pojkar som inte går i skolan?
  Naturligtvis ska ALLA barn gå i skolan. Men eftersom det är flickorna som faller ur skolsystemet först har vi i den här insamlingen valt att fokusera på dem.
  Ju längre en flicka får gå i skolan desto senare gifter hon sig, desto färre barn skaffar hon och desto bättre kan hon ta hand om sina barn.
  Dessutom avtar spridningen av hiv samtidigt som barnadödligheten minskar när flickor utbildas. Detta gynnar den ekonomiska utvecklingen, som i sin tur är bra för alla. Därför handlar den här insamlingen om flickorna.
  Varför är det fler flickor än pojkar som inte utbildas?
  Fattigdom, kulturella traditioner och tonårsgraviditeter är några av förklaringarna till varför många flickor går miste om en utbildning. Men vad som också är med och påverkar är synen på kvinnor och hur den tar sig uttryck. I vissa kulturer ses kvinnan som bättre lämpad att ta hand om barn, vilket också blir hennes verklighet. Många föräldrar har inte heller råd att sätta sina barn i skola, vilket är en bidragande orsak.”

  Vår kära jämställdhetsminister uttryckte det såhär: ”Att hjälpa en pojke att få gå i skolan är att hjälpa en indvid, att hjälpa en flicka är att hjälpa en hel by”

 3. Patrik skriver:

  kontentan av deras argumentation till varför man ska hjälpa kvinnor i första hand är alltså att samhället tjänar mer på det i slutändan.

  rätt eller fel? håller argumentationen?

 4. Jenny Kristiansson skriver:

  ”Vår kära jämställdhetsminister uttryckte det såhär: “Att hjälpa en pojke att få gå i skolan är att hjälpa en indvid, att hjälpa en flicka är att hjälpa en hel by””

  Ja så kan man uttrycka det i korta ordalag.

 5. NisseNyfiken skriver:

  Jag fick svar på twitter tillslut och det var med en länk till sidan som Patrik saxat ifrån:

  http://m.sverigesradio.se/artikel/index/4748597?programId=3946&gruppId=16256
  /Maria”

  Där kan man också läsa att de insamlade pengarna bl.a. går till att ”utbilda lärare och påverka politiker”. Är det dit alla genuskonsulter ska ta vägen kanske? ;)

 6. Andreas Nurbo skriver:

  Patrik: Jag har försökt få reda på vilket underlag de har använt. Jag får inga svar alls. Jag har inte lyckats lista ut något om deras underlag. Försöker nu få fram beslutsunderlaget för årets satsning får se ifall det går.

  NisseNyfiken: Jag har varit i kontakt med Radiohjälpen och de kan inte svara på vart pengarna ska gå till förutom att styrelsen gissningsvis ska premiera de projekt som främst rör flickor. De kunde inte ge exempel på tänkbara projekt osv.

 7. Patrik skriver:

  Andreas håll oss uppdaterade, rent spontant känns det väldigt otroligt att det skulle ge en sådan stor skillnad. någon som har lekt med siffrorna som vanligt? :D

 8. Jenny Kristiansson skriver:

  Patrik, det enda jag vet är att flera välgörenhetsorganisationer (heter det fortfarande så?) har upptäckt att det är väldigt effektivt att satsa just på flickor och kvinnor.

  Och all cred till Musikhjälpen, förra året lyckades de samla in över 12 miljoner om jag inte minns fel. Det var dessutom en otroligt härlig stämning på Gustav Adolfs torg här i Malmö när de gick ur buren och hälsade alla människor som slutit upp.

 9. Sofia skriver:

  -oj blev nästan en dubbel-kommentar där

 10. Sofia skriver:

  När man använder sig av statistik får man vara väldigt försiktig.Hur står det till i de högre skolåldrarna?
  Det handlar ju inte bara om att mäta läs- och skrivkunnighet, utan om att pojkar och flickor faktiskt skall kunna få ett bra avlönat och säkert yrke så de kan försörja sig. (Se sidan 20-25 för mer statistik (; )

  http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202010%20En%20r15%20-low%20res%2020100615%20-.pdf#page=22

 11. Patrik skriver:

  Jenny, jag är egentligen inte emot ändamålet. för att pengarna ska hjälpa mest så bör man rimligen ge dom till de som har det värst = södra afrika = majoritet flickor.

  Dock tycker jag att det är extremt klumpigt namn på temat. resultatet hade ju blivit det samma om man valt ett något mer humant namn som ”alla barn har rätt att gå i skolan”

 12. Jenny Kristiansson skriver:

  Patrik, ok då förstår jag vad det är du menar.

 13. Andreas Nurbo skriver:

  Patrik: Söder om Sahara skiljer det några 1-4 procentenheter.
  Så satsningen som sådan är bara löjlig. Kan de ju ha insamling för Bangladesh där pojkar måste betala för skolgång efter år 5 men flickor får gå gratis till år 9.
  Sådana här satsningar stärker bara dessa tendenser. Det är bättre att flickor får gå iskolan. De glömmer helt bort att de diskriminerar barn som inte har någon som helst skuld. De har inte kunnat rå för hur de vuxna agerat tidigare generationer.
  Att hjälpa barn att gå i skolan så stärker de ju per automatik även flickorna. De kommer ju gynnas mest av satsningen likväl. Finns ingen anledning att ha könssegrederad insamling.

 14. Anders skriver:

  Andreas Nurbo: Att flickor i Bangladesh får gratis skolgång upp till åttonde klass är för att deras föräldrar i de allra flesta fallen inte vill betala för döttrarnas skolgång efter femte klass, eftersom de är just döttrar. Självklart hade ett perfekt samhälle gett gratis skolgång för båda könen men jag tycker du vinklar det en aning när du vill få det till att detta tillkommit för att jävlas med pojkarna. De påverkas alltså inte då deras föräldrar redan betalar för deras skolgång enbart för att de är av manligt kön. Endast vart femte barn fortsätter ens till högstadiet i Bangladesh och av dessa är det dubbelt så många pojkar som flickor. Har du något bättre exempel på det globala manshatet?

  Eftersom flickor förhindras att utbilda sig i många delar av världen, enbart pga av att de är flickor, är ett stort problem och därför krävs det ibland riktade insatser. Självklart gagnas även pojkar av detta då de också får närmare till skolan om man t ex bygger en ny skola närmare en avsides by. Som ni försöker vinkla det kan man tro att pojkar lämnas därhän och att detta handlar om områden där ingen får gå i skolan när det snarare handlar om delar av världen där kvinnor diskrimineras för att de är kvinnor och inte anses behöva utbilda sig eller ens läsa, vilket leder till mer fattigdom och befolkningsökning. Nog måste väl även jämställdister se ett problem i detta?

 15. Access skriver:

  Anders @ Bangladesh

  Vinnare: Rika flickor (får skolgången och kan behålla pengarna)
  Förlorare: Fattiga pojkar (vars systrar får skolgången betald)

  För övrigt, har du ens läst Pelles bloggartikel?
  47% av de som inte får gå i skolan är pojkar, 53% av dem är män.
  Föranleder det en ensidig satsning på flickors skolgång? Var är ditt sinne för proportioner?

 16. Patrik skriver:

  Andreas, vad jag kan tyda från statistiken som scb tillhandahåller så ser siffrorna ut så här:

  36,9 kvinnor – 73,3 Män som får gå i skolan så förstår inte riktigt vart du hittat siffrorna om att det skiljer 1-4 procent

 17. Jenny Kristiansson skriver:

  Access

  Vilka rika flickor menar du är vinnare på detta?

 18. Patrik skriver:

  Vore kul med en kommentar från Pelle

 19. Matte skriver:

  Hej alla :)

  Det har börjat gå bra för mig i min karriär och så här i juletider känner jag mig lite extra givmild och skulle vilja stödja något eller någon. Kanske bli fadder till en flicka och en pojke i ett utsatt land.

  Det jag vill undvika är en organisation som är alltför feministisk, då jag tycker deras världsbild skiljer sig allt för mycket från min och att de blundar för pojkars och mäns situationer. Alltså en organisation som inte likt i denna tråd väljer ut 53% och väljer bort 47%. Alla ska med!

  Jag har också funderat på att medans vi i Sverige är väldigt duktiga på att hjälpa andra länder så kan jag inte undgå att undra hur många hemlösa och utslagna människor vi har här hemma i vår närmiljö. Jag ser själv många hemlösa i Stockholm bara jag promenerar genom Söder. Varför misslyckas samhället hjälpa dessa människor? Lägger vi för lite fokus på våra egna medborgare när vi skänker pengar?

  Så kort och gott, vilken organisation ska jag välja?

 20. Andreas Nurbo skriver:

  Anders: Det är 10% flickor som aldrig börjar skolan i Bangladesh och 15% pojkar.
  84% av flickorna i skolålder börjar skolan mot 81% pojkar. Ungefär lika många hoppar av 37% resp 38%. Siffrorna är tämligen lika.
  http://www.unicef.org/bangladesh/education.html

  Patrik: Bland annat: http://www.pmu.se/objfiles/1/0804grafik_-143712596.pdf
  Själv fattar jag inte alls hur du får fram dina siffror ur SCB rapporten.
  Oavsett så krävs det inte specialsatsning. Satsar man på barnen så kommer det behövande till del.

 21. Patrik skriver:

  intressant statistik Andreas, du som verkar vara någorlunda insatt i ämnet, har du något bra svar på den argumentation som förs varför det är klokt att särbehandla flickor trots att problemet är någorlunda könsneutralt?

  jag tänker då på exempelvis musikhjälpens FAQ osv.

 22. Patrik skriver:

  lite roligt dock att rubriken är ”flickor i minoritet” när det skiljer 2% för grundskola och 3% för gymnasium.

 23. Andreas Nurbo skriver:

  Patrik: I några afrikanska länder så är det stor skillnad. Så regional satsning kan vara nödvändig men då måste man ju fråga sig varför det är få flickor, kultur, ekonomi geografi etc. Fattigdom är inte enbart en bra förklaring för många länder som är fattigare än de sämsta afrikanska länderna har högre andel flickor. Som exempel på åtgärder så har de föreslagit att man bygger skolor. Att få in pengar för att bygga extra skolor kan jag inte se att man behöver ha könsspecifik insamling för.
  Kan kolla andel flickor i förhållande till fattigdom här: http://bit.ly/vj2xgz
  Jämför Madagaskar och Niger.
  Men jag tror också statistik kan vara lite vansklig för många länder är rätt kassa på att föra statistik. Pessimistisk som jag är. Det kan potentiellt också vara biståndsmässigt gynnsamt att verka kasst.

 24. Patrik skriver:

  efter att ha studerat grafen så kan inte jag se några direkta samband att fattigdomen skulle sjunka just pga att fler flickor skulle gå i skolan.

 25. michael skriver:

  Det är en feministisk myt om man satsar på pojkar så hjälper man en individ om man satsar på en flicka hjälper man en by.Även fattiga länder behöver välutbildade unga män som är driftiga och startar företag och då anställer människor som då får lön till att bygga välstånd.Såg också ett reportage från CNN där dessa mikrolån som är riktade till kvinnor nu blivit skuldfällor för många kvinnor eftersom företagen går i konkurs.Det bästa är självklart att ge lån både till kvinnor och män med dom bästa idéerna och inte syssla med könssegregation för att utveckla ett land

 26. Jenny Kristiansson skriver:

  Äntligen!! En gilla och en ogilla knapp på Pelle Billing bloggen, bättre än Facebook ju :-) Smart!

 27. Jenny Kristiansson skriver:

  Jag gillade mitt eget inlägg direkt hahaha.

 28. Jenny Kristiansson skriver:

  Jag tror såhär i enkla ordalag. Om en välgörenhetsorganisation ger pengar till kvinnor så ser hon till att bygga upp långsiktiga åtgärder för sig OCH sina barn, både döttrar och söner. Alltså hela samhället blir hjälpt.

  Om välgörenhetsorganisationen ger pengar till männen däremot sker inte samma förbättring. Kanske för att männen i de länderna av tradition är mer egoistiska och lärda att de är de viktigaste.

 29. Jenny Kristiansson skriver:

  Vafan nog för att jag är full nu, men var det inte en tumme upp och en tumme ner alldeles nyss?! Vart tog tummen ner vägen?

 30. Jenny Kristiansson skriver:

  Och nu försvann tummen upp också.

 31. David skriver:

  @ 28, Jenny Kristiansson

  Det där tror jag är mossig propaganda. Att kvinnor agerar osjälviskt och långsiktigt medan män agerar egoistiskt, tror inte jag är sant. Ser det ut så runt dig? Jag känner inte igen den beskrivningen alls.

  Jag har varit i södra Afrika flera gånger och känner aldrig igen svensk medias beskrivning av läget där heller. Enligt media så jobbar kvinnorna och männen super upp förtjänsten. Det förekommer självklart i något fall, men om man tar ett fall och kallar det norm så blir det missvisande.

 32. Pelle Billing skriver:

  Jenny K,

  Du har inte sett i syne! Vi vidareutvecklar hela tiden bloggen och i natt när jag kom hem efter en fest så passade jag på att experimentera lite. Tänkte att det är nog bara några nattsuddare vakna och så var det tydligen ;) ;)

  Den funktionen du såg ska komma, den ska bara putsas lite tekniskt av någon som kan det bättre än mig.

 33. Pelle Billing skriver:

  Patrik,

  Du ville ha en kommentar från mig. Vet inte exakt om vad men kan gissa.

  Jag tycker inte Musikhjälpen 2011 gör en rimlig bedömning av läget. Även om det är fler flickor än pojkar som inte får gå i skolan är inte skillnaderna nog stora för att könskoda projektet.

  Dessutom tror jag inte på könskodning över huvud taget. Även om det var 99 av 100 som var flickor anser jag att då använder man cirka 99 procent till flickors skolgång och en procent till pojkars skolgång.

  Könskompensatoriska insatser skapar fler problem än de löser. I Sverige, i Afrika och i hela världen.

 34. Patrik skriver:

  jag hade nog mer velat få en kommentar på de påstådda fördelarna pengarna skulle ge om man premierade flickor och du snuddade väl lite på det längst ner i ditt inlägg :)

  Men visst jag var otydlig med vad jag ville ha en kommentar på :)

 35. Patrik skriver:

  förresten Pelle, på tal om uppdateringarna som görs på bloggen så borde ni lägga in så att alla länkar öppnas i en ny flik. skulle göra mit liv så mycket enklare då jag slipper högerklicka på alla länkar :D

 36. Pelle Billing skriver:

  Patrik,

  Förstod det i efterhand så kom tillbaka nu för att skriva det :)

  Dessa påstådda fördelar har jag svårt att tro på. I västvärlden var det männen som drev igenom industrialiseringen, i första hand. Så uppenbarligen är män kapabla att starta företag och lyfta länder ur fattigdom.

  Tyvärr tror jag det är ett utslag av patologisk feminism att kvinnorna i Afrika ses som de som ska rädda samhället medan männen mest är problematiska.

 37. Pelle Billing skriver:

  Patrik,

  Vad gäller länkarna så följer jag en standard som majoriteten av seriösa bloggar världen runt håller sig till.

  Förstår din poäng om enkelhet men poängen är att inte lägga till en funktion som vissa kanske alls inte vill ha, och som inte går att värja sig mot.

  Om du inte vill högerklicka så kan du command-klicka på en Mac och control-klicka på en Windows-dator.

  Ledsen att jag inte kan hjälpa dig men det är läget :)

 38. Patrik skriver:

  tackar ödmjukast för svar på båda mina frågor även fast jag inte förstår logiken i att folk vill att länkarna ska öppnas i samma fönster som man oftast för en diskussion i men men :)

 39. Patrik skriver:

  Om någon fortfarande läser här så kommer en liten twitter-konversation, följt av en mail-konversation mellan mig och musikhjälpen.

  @musikhjalpen varför är pengarna öronmärkta till flickor i år när problemet är könsneutralt?

  Här kan du läsa allt om årets tema och varför vi valt den formuleringen: https://bitly.com/suod55 /M #mh11

  @musikhjalpen vilka fördelar hade det gett om ni hade valt att fokusera på pojkar istället? Ni måste ju ha jämfört före ni bestämde er?

  Just den frågan kan inte någon närvarande svara på just nu, men maila gärna musikhjalpen@sr.se /Maria #mh11

 40. Patrik skriver:

  så då mejlade jag:

  Hej Musikhjälpen! twittrade nyss med er under aliaset _________

  Vill börja med att tacka er för ett otroligt bra initiativ och ett gediget jobb, väldigt bra produktion i sin helhet.

  Dock ställer jag mig skeptisk och undrande till årets tema, varför just den formuleringen? varför valde ni inte
  ett mer humant namn som ”alla barn har rätt att gå i skolan”?

  Pengarna som samlas in ska ju enligt simpel logik gå till de ställen i världen där det är som värst, där de gör som mest nytta,
  vilket hade resulterat i precis samma utfall med den mer humana titeln. Så hur tänkte ni?

  Vidare så är jag nyfiken på vart ni har fått eran statistik ifrån, jag är då mest intresserad av den rapport/statistik som påvisar att det skulle göra större
  nytta att premiera flickor. Nyamko Sabuni sa ju i erat program ”att hjälpa en pojke är att hjälpa en individ, att hjälpa en flicka är att hjälpa en hel by” det uttalandet får ju självklart stå för henne men det känns som att ni är inne på samma spår.

  tack på förhand

  Hej Patrik!
  Här finner du förhoppningsvis svar på dina frågor:

  Varför handlar insamlingen om flickors rätt att gå i skolan, det finns ju även pojkar
  som inte går i skolan?
  Naturligtvis ska ALLA barn gå i skolan. Men eftersom det är flickorna som faller ur
  skolsystemet först har vi i den här insamlingen valt att fokusera på dem.
  Ju längre en flicka får gå i skolan desto senare gifter hon sig, desto färre barn skaffar hon och
  desto bättre kan hon ta hand om sina barn.
  Dessutom avtar spridningen av hiv samtidigt som barnadödligheten minskar när flickor
  utbildas. En flicka som kan läsa kan ta hand om sig själv och sina barn bättre. Detta gynnar
  den ekonomiska utvecklingen, som i sin tur är bra för alla.
  Därför handlar den här insamlingen om flickorna.

  På vilket sätt bidrar flickors utbildning till att utrota fattigdomen?
  Ju fler som jobbar i ett land, desto starkare blir landets ekonomi. Om kvinnor får möjlighet att
  förvärvsarbeta i samma utsträckning som männen förändras samhällets ekonomi drastiskt.
  För varje avslutat år i grundskolan ökar en kvinnas inkomst med 10-20 %. För varje avslutat
  år i gymnasieskolan ökar hennes inkomst med 15-25 %. Det finns starka samband mellan
  utbildning och förbättrad produktivitet i jordbruket, och väldigt färska studier kring
  sambandet mellan hälsa och utbildning.

  jo alltså, men ungefär samma resonemang skulle ju kunna användas om man bytte ut flicka mot pojke. Sen var det just forskningsrapporterna som ni har använt när ni har skrivit ihop det nedanför som jag var nyfiken på att ta del av. några länkar?

  Hej igen!

  Det är radiohjälpen som bestämmer tema, och det är radiohjälpen som samlar in pengarna och det är radiohjälpen som fördelar pengarna. Tyvärr har jag inga länkar till forskningsrapporterna utan rekommenderar att du vänder dig till just radiohjälpen.

  mvh

 41. Andreas Nurbo skriver:

  Patrik: Jag är i kontakt med Radiohjälpen och ska få ett utförligt svar av dem lite senare.

 42. Patrik skriver:

  har också mailat radiohjälpen nu, kommer posta svaret här när jag får det.

 43. Jenny Kristiansson skriver:

  Pelle Billing

  Gött mos! Visserligen var jag lite rund om fötterna igår när jag kom hem, men när tummen upp och tummen ner plötsligt försvann blev jag lite skraj :-) ”Hmm vad var det i den där sista drinken egentligen?” Nice att du sitter och pysslar med bloggen.

 44. Jenny Kristiansson skriver:

  David

  Vilka länder i södra Afrika har du besökt?

 45. [...] om Pelle Billing redan har bloggat om detta finner jag saken så viktig att jag också vill ta upp [...]

 46. Pelle Billing skriver:

  Andreas och Patrik,

  Härligt att ni ställer frågor och inte ger er!
  Keep us posted.

 47. Andreas Nurbo skriver:

  Jenny K: Inte hunnit läsa hela men följande citat är ju intressant.

  Den slutsatsen som går att dra är därmed att det är sannolikt att kvinnor står för 80 procent av matproduktionen i Afrika. Men det finns egentligen inte så mycket fakta bakom uppgiften.

  De nämner siffran, har en lång utläggning om att man inte riktigt har koll på varifrån den kommer men hittar en artikel och att man numera misstror den typen av gamla undersökningar. Likväl använder man siffran. Eh what?

  Också intressant att för att det inte finns jämställdhetsmål i regeringsdokument så betyder det att kvinnor missgynnas.
  Annat underligt citat angående diverse ”faktauppgifter”.

  Referenser saknas emellertid ofta, vilket gör det svårt att bedöma uppgifternas tillförlitlighet.Studierna pekar dock i samma riktning.

  Om de inte kan kontrolleras då har de ju noll värde. Bara ideologiskt bekräftande. Likväl kan man säga att det är bra att satsa på kvinnor. Eh what?

  Bara kollade lite snabbt. Men verkar vara skit.

 48. Patrik skriver:

  Jenny,

  Jag började läsa, men sen när det frekvent började dyka upp meningar som ”utan
  att ge någon källhänvisning.”

  ”Inget sägs om hur uppgifterna samlats in”

  ” Men det finns egentligen inte så mycket fakta bakom uppgiften”

  så gick jag tillbaka till att läsa min nyinköpta fiktion ”hypnotisören”, känns som jag kan hitta ungefär lika mycket fakta i det litterära verket.

 49. Jenny Kristiansson skriver:

  Patrik

  Den lilla rutan läste jag också, den står alldeles i början. Jag läste dock vidare…..

 50. Jenny Kristiansson skriver:

  Helt ärligt det finns jättemycket info om detta:

  http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/actionaid/pressrelease/view/satsa-paa-flickor-och-kvinnor-foer-att-utrota-fattigdom-380536

  http://www.sida.se/Svenska/Kontakta-oss/For-medier/Debattartiklar/Arkiv-2011/Debattartiklar-2011/Ojamlikhet-bromsar-den-globala-ekonomin/

  ”Inom svenskt bistånd är jämställdhet en prioriterad fråga och vi kommer under de närmaste åren att öka fokus ännu mer för att främja jämställdhet i våra samarbetsländer.”

 51. Andreas Nurbo skriver:

  Jenny K: Nej det verkar inte finnas många studier på ämnet. Action Aid nämner ju inga alls det är en pressrelease du hänvisar till. Dessutom till svenska AA som är en sexistisk skräporganisation.
  SIDA skriver ju att problemet är diskriminerande lagstiftning. Så att endast ge pengar till flickor/kvinnor löser ju inte det problemet.

 52. Jenny Kristiansson skriver:

  ”Detta är svenskat bistånd
  Viktiga ämnesområden i svenskt bistånd

  Publicerad: den 9 juni 2009

  Uppdaterad: den 16 juni 2010

  Det finns tre ämnesområden som regeringen vill att Sida ska koncentrera resurserna till för att mest effektivt bidra till en minskad fattigdom. Kraven beskrivs i det årliga ”regleringsbrev” där regeringen beskriver hur Sida ska arbeta.

  Demokrati och mänskliga rättigheter
  Miljö och klimat
  Jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen”

  Detta hämtade jag också från sida.se, kanske kan förklara varför Musikhjälpen i år har valt att koncentrera sig på flickors skolgång. (Den sista punkten).

 53. Jenny Kristiansson skriver:

  Andreas Nurbro

  Vilket svar blir du nöjd med?
  Jag lovar att jag kan ge dig det.

 54. Andreas Nurbo skriver:

  Vi verkar spreta lite i ämnet.
  Studier som ligger till grund för varför man ska premiera flickors utbildning framför barns utbildning.
  Studier som ligger till grund för påståendet att hjälper man en pojkte/man så hjälper man en individ men hjälper man en flicka/kvinna aå hjälper man en by.
  Alltså return on investment på investering i kvinnor respektive män på samhällsnivå. Tillskillnad från exempelvis folk med bra företagsideer.
  Studierna ska inte vara äldre än 5 år. De ska hantera flertal olika länder på olika kontinenter. Kulturer är olika över världen. De ska sträckas sig över 10 år.

 55. Jenny Kristiansson skriver:

  Kontakta Nyamko Sabuni. Var det inte hon som sa att: Hjälper man en pojke/man så hjälper man en individ men hjälper man en flicka/kvinna så hjälper man en by?

  Hon kan kanske ge dig andra kontakter också. Kontakta Sida och se vad de har att säga om ämnet, de jobbar ju trots allt över stora delar av världen. Röda korset likaså.

 56. Patrik skriver:

  fortsatte läsa, kom till ”FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har uppskattat att 70 procent av de fattigaste människorna i världen är kvinnor”

  en siffra som det återigen inte finns några bevis för och som med högsta sannolikhet är falsk. FN själva har till och med sagt att dom inte har några bevis för siffran som har blivit så starkt rotad och som alltid figurerar i dessa sammanhang.

  Alain Marcoux som har jobbat för FN har till och med tagit sig tid att räkna på det.
  http://www.fao.org/sd/wpdirect/WPan0015.htm

  Så min fråga till dig blir nu; om jag på sida 8(tredje sidan med text) hittar en stor ruta där de som har skrivit rapporten påpekar att de inte kan bevisa en betydande siffra för resten av rapporten och sedan på sida 9 hittar påståendet om att 70% av världens extremt fattiga är kvinnor som det heller inte finns någon fakta för. Varför ska jag fortsätta läsa?

 57. Hmm skriver:

  Skulle ni invända mot en kampanj som vill få bort barnsoldater eller förebygga eller ha eftervård till dem skulle fokusera på pojkar? Skulle ni ha ngt emot den genusmarkören också?

  Ibland så är ni faktiskt tröttsamma i ert lika. Ibland så behövs det att det är lite olika för att man ska kunna belysa ett gemensamt problem.

 58. Hmm skriver:

  @Matte: Om du vill hjälpa en organisation som lika mycket hjälper i Sverige som ngn annan stans så är LIONS ett bra alternativ. Varenda insamlad krona går fram utan att det tas ut kortage och för det mesta så hittas även transporter som subventionerar,

  Medlemmarna själva står för alla sina egna kostnader och arbetar helt ideellt.

 59. Andreas Nurbo skriver:

  Hmm: Nej, man ska hjälpa barnsoldaterna som grupp, behövs det sen olika åtgärder för att hjälpa pojkar respektive flickor så får man göra det. Men man ska utgå från gruppen till att börja med för att sen fördela resurser.
  Inte börja med att stödja en delgrupp för att sen fördela resurser inom den delgruppen.

 60. Patrik skriver:

  kan ju dock tillägga att flicksoldater täcks ju iaf av kvinnovåldskonvention höhö…

 61. [...] vet sedan tidigare att det var en tveksam logik som låg bakom Musikhjälpens val att endast satsa på flickors skolgång. Alltså är jag av förståeliga skäl skeptisk till [...]

Google