Angående indirekt konservatism i könsfrågor

19 december 2011, av Pelle Billing

För närvarande pågår en ytterst intressant diskussion i förra inlägget. Många olika nyanser i en och samma tråd, bland människor som annars är ganska överens. Således väl värt att läsa och lägga in din egen åsikt!

Utifrån något som Mia skrev och Pontus svarade på i den diskussionstråden, skrev jag själv en kommentar som jag vill spinna vidare på. Och eftersom det är ett helt nytt ämne gör jag ett nytt inlägg av det.

Här är det jag skrev:

Det jag tror är att om människor verkligen får leva som de vill, utan pekpinnar, då lever många ganska traditionellt. Inte traditionellt så till vida att kvinnan blir hemmafru på heltid, men att mannen och kvinnan ofta har ganska könstypiska jobb och trivs med det, samt att kvinnan lägger lite mer tid på hem och barn.

Så i en liberal miljö frigörs ett tydligt inslag av konservatism, vilket radikalfeminister avskyr. Men personligen ser jag inget problem i detta, så länge liberalismen verkligen regerar, och alla som vill leva icke-traditionellt har full frihet att göra detta på precis samma villkor som alla andra.

Detta tror jag är viktigt att nämna när vi talar om könsrollssamhället. Könsroller är i sig inte onda, eller något som måste skys som pesten.

Könsroller är endast problematiska när de är det enda alternativet, och människor straffas för att de går utanför en viss roll.

I ett samhälle som fullt ut försvarar människors rätt att leva som de vill, är det oproblematiskt att många lever ganska traditionellt. Man kan vara liberal i sin syn på sina medmänniskors frihet, och konservativ i sin egen vardag.

Problemet uppstår paradoxalt nog när de som själva vill leva utanför könsrollerna förväntar sig eller till och med kräver att alla andra ska göra det. I Sverige anses det numera självklart att skolan och samhället i övrigt ska motverka ”stereotypa könsroller” – men detta är egentligen ett kraftig ingrepp i människors frihet.

Det enda rimliga (och ja, här är jag kategorisk) är att människor får leva sitt liv efter eget huvud, och slipper sociala bestraffningar för det val de gör. Att leva könsrollstypiskt är precis lika legitimt som att inte göra det.

Barn ska behandlas som de individer de är, och vuxna ska respekteras för de livsstilsval de gör.

Vi kan leva sida vid sida. Give peace a chance ;) Och de som verkligen behöver fundera på detta är de som kräver att andra människor ska förändra sin vardag för att de själva inte vill ha könsroller i samhället.

 

56 kommentarer på “Angående indirekt konservatism i könsfrågor”

 1. det man bör fundera på är just hur fria vi är? Vi fostras ju in i våra könsroller från dag ett och då som vuxen är man ju nästintill färdigpräglade. Traditionella roller är ju inte dåliga per se, men problematiken ligger ju just i den här illusionen om att vi är fria och gör fria val. Vi är ju alla produkter av vår tid och fostran. Ingen är fri från socialiseringsprocessen. Skola, samhälle, normer osv påverkar och cementerar ju flera av de roller som vi senare lever upp till.

  Jag struntar ui vuxnas livsstilsval. Vill man vara hemmafru, go får it liksom. Men jag vill att mina barn ska slippa få en könsnorm nedtryckt i halsen.

 2. Pelle Billing skriver:

  Lady D,

  Fast vi överför ju alltid en uppsättning värderingar till barnen? Typ våld är fel förutom i självförsvar, var snäll så långt det går, respektera dina medmänniskor, tro på dig själv. osv.

  Så vi kommer alltid att överföra en uppsättning värderingar om kön och könsroller till våra barn, utifrån hur vi själva lever i vardagen och utifrån vad vi säger till barnen. Frågan är om vissa livsstilar är bättre än andra här, och om vissa åsikter om könsroller är bättre än andra?

  Visst, vi kan betona att du får välja själv och du får leva som du vill. Det bör vi till och med säga till barnen. Men hur vi själva lever och vad vi innerst inne tycker om rollfördelning kommer att lysa igenom – det är oundvikligt. Frågan är då om människor som är bekväma i traditionella könsroller ska skämmas för att de påverkar barnen i den riktningen?

 3. Det är svårt att svara på. Skam tror jag inte på. Skam löser ingenting. Det är ok att vara traditionell och könsnormativ och det måste man få vara. Men jag tror på att rannsaka sig själv och de val man gör samt trivs med osv. Det är mycket jag lagt av med sen jag fick barn just för att jag är medveten om hur mina val påverkar och det är mycket jag lagt till av samma anledning.

  Sen är ju inte jag mina barns enda förbild. Utsätter man sina barn för mångfald så får de ju fler alternativ.

  Sen så är ju det viktigaste, och som jag påpekat förr, att man blir medveten om sina egna föreställningar kring kön. (och klass, etnictitet osv) För det sänder tydliga budskap till barnen; sättet vi bemöter dem på, vår omgivning och våra familjemedlemmar på. osv.

 4. Men@Work skriver:

  Just precis Pelle. Lazzes faire!

  @Lady Dahmer

  Att feminismen i Sverige idag skulle frigöra individer genom att tillhandahålla fler valmöjligheter stämmer inte. Så tolkar jag vad du skriver, stämmer det? Det handlar om att genom auktoritära medel och lagstiftning tvinga folk att lyda feministiska doktriner. Köksbordsdiskussionen flyttas till staten alltså. Vem vet bättre än individen själv hur man vill lägga upp sitt liv, har du svar på det?

 5. Jenny Kristiansson skriver:

  Låt oss säga att i Sverige är individen friare än i många andra samhällen och länder. Och se som det blir, singelhushållen dominerar i Sverige. Och det föds inte tillräckligt med barn? Så om man släpper individen fri så vill majoriteten leva ensamma? Är Sverige framtiden?

  http://www.metro.se/bostad/annu-fler-bor-sjalva-i-framtiden/Objfit!16_2237-23/

  Jag vet att många jämställdister vill få det till att det är radikalfeministernas fel eftersom de har infiltrerat varje vrå av samhället och gud förbjude fått kvinnor att tro att de kan utbilda sig och arbeta och därmed gjort dem mindre beroende och sexiga(?), men om man bortser från det ;-)

 6. Nu pratar jag inte ur ett feministiskt perspektiv. Man behöver inte vara feminist för att vara medveten om könsroller.

  Individen är en produkt av sin tid och gör de val som är enkla/ förväntas. Vi kan ta lagen om aga som exempel: när den kom på 70talet så var en majoritet emot. ”föräldrar vet bäst!” ”staten ska inte lägga sig i hur vi fostrar våra barn!” lät det, men med lagen kom en attitydsförändring.

  Att upplösa normer innebär bara frihet. För alla. Även för de som vill leva normativt.

 7. Pelle Billing skriver:

  Lady D,

  Jag ser en skillnad mellan att omedvetet och oreflekterat välja en traditionell livsstil, och att göra det efter att ha inhämtat information och reflekterat över sina livsstilsval.

  Jag önskar alla människor utrymme att få fundera över sitt liv och sina val. Tror att det ökar chansen att man blir lycklig. Men om man efter en sådan process ändå väljer något som åtminstone delvis är traditionellt så ser jag inga problem med det. Även den självreflekterande processen kommer att överföras till barnen, vilket ger dem en grad av frihet som vuxna.

  Jag är i princip alltid för diskussion och reflektion, men ogillar verkligen när människor säger att deras sätt är det bästa. Här upplever jag att det finns många i svenska samhället i dag som balanserar på en fin lina, och vissa gör till och med övertramp.

  Det bästa är ju som du gör, att själv tänka igenom hur man vill leva och hur man vill uppfostra sina barn, och sedan köra på det. Samtidigt som det respekteras mellan medmänniskor att tänkande människor kan komma till olika slutsatser samt ha olika värderingar om vad som är bäst för barnen.

 8. Nils Jungenäs skriver:

  Jenny #5

  ”Jag vet att många jämställdister vill få det till att det är radikalfeministernas fel eftersom de har infiltrerat varje vrå av samhället och gud förbjude fått kvinnor att tro att de kan utbilda sig och arbeta och därmed gjort dem mindre beroende och sexiga(?), men om man bortser från det ;-)

  Är du seriös? Jag förstår inte…

 9. Patrik skriver:

  jag känner inte igen mig i det behov att statligt behöva gå in med pekpinnar och ”vidga vyerna” för barn det är att underskatta barnen.

  När jag var liten så hade jag både kill och tjejkompisar och vi kunde leka fritt med både traditionellt manliga leksaker som kvinnliga. Ibland helt uteslutande men oftast var det en mix där leken bestod av alla möjliga köndkodade leksaker.

  Ska även tilläggas att min barndom var före genushysterin bröt ut.

 10. Pelle Billing skriver:

  Jenny K,

  Om människor gör sådana val att alla slutar fortplanta sig så försvinner just den kulturen av rent darwinistiska skäl ;)

  Men jag tror inte det kommer att hända. Pendeln svänger. Vi har haft en stark period nu i minst hundra år då vi rört oss mot starkare och starkare individualisering. Men tillslut svänger pendeln till ett nytt jämviktsläge. Människor behöver varandra, gillar varandra och vill leva med varandra. Många vill leva med varandra i familj med barn.

  Så jag är inte orolig – inte på lång sikt i alla fall.

 11. Jenny Kristiansson skriver:

  Nils Jungenäs

  Brukar du läsa kommentarerna? Här, på Pär Ströms blogg, på Newsmill?

 12. Men@Work skriver:

  @Lady Dahmer

  Radikalfeminismens resonerande kring det fria valet är djupt problematisk, och utgår från begreppet ”falskt medvetande”. I korthet innebär detta ett Orwellskt nyspråk av kalibern ”frihet är slaveri”, eftersom man ju egentligen underkänner alla val en individ gör om de inte stämmer med den egna ideologin. En omyndigförklaring och ett maktutövande alltså. Statens uppgift är inte att fostra medborgarna eftersom moraliska och livsstilsmässiga frågor bygger på subjektiva antaganden som
  bäst lämnas till individen.

  Freud och marxistisk teoribildning går hand i hand efter Frankfurtskolans läror.

 13. Pelle, det håller jag med om! Jag har gjort stereotypa val medvetet. Och det är ok!
  Det är ok även när det sker omedvetet, som jag tyvärr tror att de flesta faktiskt är, för skuldbördan ska ju inte läggas på individen.

 14. Jenny Kristiansson skriver:

  Pelle Billing

  Ja ligger nog något i det, att pendeln svänger alltså. Jag läste precis, eller hörde på radion att barn till föräldrar idag är grymt trötta på att föräldrarna alltid är uppkopplade. Det nämndes exempel på barn som slagit sönder föräldrars datorer för att de var desperata. Och då antogs det att de barnen kommer att vara nerkopplade i framtiden när de har egna barn.

 15. Anders skriver:

  Jenny: det finns flera samverkande faktorer till att det är mycket singelhushåll. I grunden är det förstås den höga levnadsstandarden som gör att det är möjligt.

  Det hänger ihop detta med hög levnadsstandard och låga födelsetal. Jag kan rekommendera Hans Roslings tal om befolkningstillväxt:

  http://www.youtube.com/watch?v=fTznEIZRkLg

  så slipper man oroa sig om både befolkningsökning globalt och låga födelsetal lokalt :-)

 16. Patrik, barn är kompetenta. Men de är också fantastiska på att uppfylla förväntningar. Har du hört talas om klickerträning för hundar? Om inte – googla det! Tänk sen på att barn är hundra gånger mer sofistikerade än hundar så förstår du kanske just hur mycket barn påverkas av de minsta detaljer. Hur de formas. Det är en del av den process som kallas socialisering, som du redan vet. :-)

  För hur värjer man sig mot det där subtila som man inte kan ta på? Hur lär vi barn att vara kritisk mot blickar, rösttonlägen, ansiktsminer, kroppsspråk, NORMER? Ett barn i färgglada kläder får fler leenden än andra barn. Ett barn i fina kläder får fler komplimanger. Hur påverkar det? Hur kan barnen ”strunta” i det som ofta föreslås att barn ska lära sig att göra? Hur kan man ”strunta i” det som är subtilt och omedvetet och det man inte uppfattar med blotta ögat?

 17. michael skriver:

  Jenny Krstiansson.
  Jag vänder mig inte emot att tjejer får en bra utbildning jag vänder mig emot att killar inte får det.
  Och jag har inte sett några andra jämställdister som tycker annorlunda

 18. Pelle Billing skriver:

  Jag upplever att vissa av mina maskulina drag har kommit utifrån (”förväntningar”) medan andra kommit inifrån. Samtidigt har jag även fått nya maskulina drag med åren, inifrån, när vissa av mina kvinnliga drag visade sig komma utifrån och inte från mig själv.

  Så min upplevelse är att samhället idag både prackar på en del gamla könsroller och en del nya normer om hur män (och kvinnor) ska vara. Därav min övertygelse om ”live and let live”, och även om vi alltid kommer att påverka varandra kan vi släppa behovet av att andra människor måste vara på ett visst sätt. Vare sig vi anser att de borde vara könstypiska eller könsotypiska.

 19. Men@Work skriver:

  @Lady Dahmer

  Feminismen överdriver socialiseringens betydelse. Dessutom försöker man lägga värderingar i olika normer, exempelvis hur färgen rosa bör uppfattas. Dessa normer får då inte komma från den enskilde individen, utan ska filtreras genom genusteori. Man skaffar sig återigen tolkningsföreträde framför individen alltså…

  PS. Tråkigt att du inte svarar på mina frågor, men det är alltid kul att se feministisk
  damage control in action…

 20. Men@work, jag har svarat. Tycker det är synd att du inte bemöter det jag skriver istället för att redogöra ”vad radikalfeministerna tycker”.

 21. Men@Work skriver:

  @Lady D

  Jag uppfattade inget svar om det fria valets giltighet, kontra falskt medvetande. En central fråga i det feministiska maktbygget.

 22. som jag sa; vi är alla produkter av vår kultur och tid.

 23. Patrik skriver:

  lady dahmer, ja hur påverkar det egentligen?

 24. Men@Work skriver:

  @Lady D

  Du gör det lätt för dig. När frågorna blir för besvärliga duckar du. För att vara riktigt tydlig:

  Vilka maktmedel tycker du är motiverade om man inte accepterar de val människor gör?

  Vem ska ha tolkningsföreträde avseende individers val och varför?

 25. Jenny Kristiansson skriver:

  Pelle Billing

  För en tid sedan hittade jag en väldigt intressant artikel som jag tror beskriver lite det som du menar i ditt blogginlägg här ovan. Nämligen att man inte ska tolka in för mycket i kön.

  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/man-och-kvinnor-ar-lika-som-bar

 26. Jenny Kristiansson skriver:

  Anders #15

  Riktigt bra! Gillade hans högteknologiska användande av lådor från IKEA ;-) Nämen allvar, han illustrerade på ett mycket bra sätt att det finns hopp och vad som måste till för en hållbar utveckling. Tack.

 27. leifer skriver:

  ”Så i en liberal miljö frigörs ett tydligt inslag av konservatism, vilket radikalfeminister avskyr.”

  Stämmer Pelle, de flesta radikalfemmor är mycket mycket långt till vänster. Deras syn på kollektivet och samhället är i klass med Borgerna i Star Trek.

  We are the Borg.
  Lower your shields and surrender your ships.
  We will add your biological and technological distinctiveness to our own.
  Your culture will adapt to service us.
  Resistance is futile.

  http://www.youtube.com/watch?v=AyenRCJ_4Ww&feature=related

 28. Pelle Billing skriver:

  Anders,

  Bra länk! Om vi nu bara kunde få Rosling att sluta vara mäster förespråkare för omskärelse av afrikanska män. Han och jag har haft en mejldust om det och vi kunde verkligen inte förstå varandra. Eller jo, vi förstod varandras ställningstagande men var inte i närheten av att värdera etiska överväganden på samma vis.

 29. Nils Jungenäs skriver:

  Jenny K

  Ja. För 10 år sedan fördes debatten på ”antifeministisktforum”, därefter höll vi till på flashback där jag länge var en aktiv och tongivande debattör trotts påtaglig brist på nämnvärt intellektuellt motstånd. Sedan våren 2009 har jag till och från följt det växande antalet feministkritiska/antifeministiska bloggar. Från Genusnytt och Tanja Bergqvist’s till dagens rika flora. Jag har själv inte deltagit så frekvent i debatten på ett par månader nu då jag har haft annat att ”stå” i.

  Var det svar på frågan? ;-)

  Nu har jag googlat lite på ”Jenny Kristiansson” och fått svar på min fråga. ;-)
  Prova att googla mitt namn så ska du se att du får svar på din fråga också.

 30. Pelle Billing skriver:

  Jenny,

  Artikeln du länkar till har både rätt och fel. Skillnaderna mellan könen har överdrivits genom historien, men de är inte noll och intet som vi förväntas tros idag.

  Finns korskulturella studier om personlighetsdrag, nya studier och testosteron och risktagande, osv. Så det finns en biologisk komponent i en del av de könsskillnader i beteenden som vi ser.

  Det kvinnan i DN har kollat är intelligens på olika områden. Och där är könen väldigt lika. Man måste avgränsa specifika områden för att alls se skillnader. Räcker inte att avgränsa matematik och verbal förmåga. Man måste avskilja matematisk problemlösning och verbalt flyt i vissa situationer – typ – för att se en skillnad.

  Så istället för att tro att könsskillnader handlar om att vi är duktiga på olika saker, så handlar det mer om beteende och motivation, som har en biologisk komponent. Samtidigt stor variation mellan individer och även en kulturell komponent, så förenklingar låter sig inte göras…

 31. fredman52 skriver:

  Jag är konservativ privat, men röstar på ett liberalt högerparti. Individens valfrihet tycker jag är centralt. Hos vänstern och feminismen tycker jag mig se en sorts missriktad välvilja som kan slå väldigt fel för individen.

 32. Jenny Kristiansson skriver:

  Nils Jungenäs

  Inte mycket du hittade om mig va? Du vet jag är undercover :-)
  (Därför jag kör med mitt riktiga namn som nick hahaha)………. eller?

 33. Tryggve skriver:

  När jag och min flickvän blev föräldrar upptäckte vi plötsligt och oväntat könsrollernas ursprung. Min flickvän var både fysiskt och psykiskt skakad efter förlossningen och vi bodde i ett hus som var fruktansvärt kallt. För att hålla huset värmt krävdes det enormt mycket vedbärning och eftersom min flickvän inte kunde lyfta efter förlossningen fick jag ta på mig det (+flytten vi gjorde en månad senare) och även saker som att köra bil (då min flickvän tröstade bättre än jag), bråka med hyresvärdarna, osv. Då plötsligt fick vi se hur väl vi utfyllde varandra och att detta inte var något problem.

 34. Gunnar (D.U.) skriver:

  Just detta är väl kanske inte en diskussion som passar mig så bra…

  Men om jag försöker mig på att se barnperspektivet ändå…
  Om man vill ”uppfostra” / socialisera sitt barn till att vara kritiskt till allt om könsroller / socialt interagerande / kön över huvud taget, ifrågasätta det mesta rörande socialt relaterande samt agera helt ”fritt” – är det då inte stor risk att vi berövar barnet sin möjlighet till en sund viktig social tillhörighetskänsla och samt möjligheten att förstå och känna vilket kön det har fötts till?

  En mycket viktig del för ett barns utveckling måste ju vara att lära sig ett fungerande socialt interagerande med andra individer i ett samhälle och i en familj samt själv får en sund känsla för hur det sociala samspelet fungerar.
  En annan mycket viktig del är att kunna förstå vem man själv är, både för sig själv och i relation till andra, ur många aspekter som kropp, kön, känslor, personliga egenskaper, medfödda förmågor, arv, m.m..

  Att driva fram ett helt nytt sätt (för mänskligheten) att socialisera sitt barn på måste ju vara ett vanskligt socialt experiment, tycker jag.
  Vet jag läst något kort om lite liknande som gjordes inom de israeliska kibbutzerna (kollektiva jordbruk / samhällen) med hur barnen socialiserades där helt kollektivt och att barn som växt upp med det varit väldigt missnöjda och sparkat bakut i vuxen ålder, för de tycker de varit utsatta för ett oetiskt experiment med sin socialisering och kännt sig skadade av det, som jag förstod det…
  Nu är jag inte jättepåläst om det här, men något i den stilen i alla fall.

  Den sociala samhörigheten är ju livsviktig för oss människor för vår hälsa och vår funktion samt misstänker jag för att även kunna utveckla en sund empati.
  Även den s.k. anknytningsprocessen / mönstret är komplicerad och skapar stora problem för individen om den går fel.
  Så att göra förändringar snabbt och drastiskt inom det måste lätt bli jättefel, tror jag…

  En sak är ju hur vi vuxna vill påverka hur samhället och samspelet mellan oss fungerar, en helt annan sak om vi ska använda våra barns socialisering och utveckling som individ som ett verktyg för det, kan jag tycka…
  (Och med det här skrivna löper jag säkert stor risk att bli helt missuppfattad, men ibland får man ta risken… känns här rimligt för mig, med min tanke på barnen då…)

 35. Pelle Billing skriver:

  Gunnar,

  Jag tycker det perspektiv du lyfter är väldigt viktigt. Kärlek, social tillhörighet och annat måste komma först. Verkligen. Drastiska förändringar där barnens mentala hälsa är i vågskålen ställer åtminstone inte jag upp på.

  Som jag ser det är det de vuxnas uppgift att ändra på sig själva (om de vill detta och tror på det), inte att ändra på barnen. Varför ska barnen vara föregångarna om föräldrarna själv inte klarar det?

 36. Pelle Billing skriver:

  Tryggve,

  Ja, könsrollernas ursprung har mycket att göra med just det du beskriver. Och din beskrivning visar ju hur rollerna återskapas även idag. Inte för att diskriminera någon utan för att rollerna behövs i vissa situationer.

 37. Jack skriver:

  Gunnar,

  Intressant men när du skriver:
  ”Att driva fram ett helt nytt sätt (för mänskligheten) att socialisera sitt barn på måste ju vara ett vanskligt socialt experiment”
  så har du klätt utvecklingen i vetenskaplig klädsel som om vetenskapligt undersökande var syftet bakom reformerna. Vad du syftar till är förmodligen att vi inte vet utfallet, men inte ens feministerna har försökt argumentera för rätten till förändring genom vädjan till nyfikenhet på utfallet.

  De agerar på mer eller mindre belagda gissningar för att uppnå ett mål, de argumenterar med modellen att det är bäst för alla och rättvist, men det har vid närmare eftertanke faktiskt ingenting med egentligt experimenterande att göra, lika lite som en gris experimenterar när han grymtar emot dig ihopp om att du ska gå bort. Bara för att grisen inte vet om du kommer göra det eller ej bör man inte kalla grymtandet för ett experiment.

 38. Mario skriver:

  Pelle, din blogg – som jag följer som en junkie på jakt efter nästa fix – blir bara bättre och bättre! Jag tycker det är oerhört bra att du odlar den prövande, resonerande tonen i diskussioner som så lätt refereras till som ‘kränkta män’ och ‘näthatet’ av avlönade skribenter i radio och tidningars kultursidor. Keep up the good work, jag ska trots en ansträngd ekonomi pitcha in ett bidrag så att du orkar fortsätta!

 39. Gunnar (D.U.) skriver:

  Jack #38,
  jag vet att jag är ute lite på hal is i hur jag försöker formulera det jag känner inom mig, ihop med den ofullständiga kunskap jag har inom ämnet, i den kommentaren jag skrev ovan.
  Men jag tror ändå att man ur min kommentar kan få ut en vettig och betydelsefull annan vinkling / belysning / aspekt till det som debatterats här.
  (Jag har även en lite dålig dag med koncentrationen idag, så blir inte så vass i formuleringarna.)

  Men lite som Pelle formulerade i #36:
  ”Som jag ser det är det de vuxnas uppgift att ändra på sig själva (om de vill detta och tror på det), inte att ändra på barnen. Varför ska barnen vara föregångarna om föräldrarna själv inte klarar det?”

 40. Jack skriver:

  Gunnar (D.U.)

  Du gör ett bra jobb i kommentarerna, väldigt ödmjukt.

  Ditt fokus var ju egentligen detta, som jag förstod:

  ”Om man vill “uppfostra” / socialisera sitt barn till att vara kritiskt till allt om könsroller / socialt interagerande / kön över huvud taget, ifrågasätta det mesta rörande socialt relaterande samt agera helt “fritt” …risk att vi berövar barnet sin möjlighet till en sund viktig social tillhörighetskänsla och samt möjligheten att förstå och känna vilket kön det har fötts till?”

  Ska ge ett litet svar iaf: Det är väl minst lika viktigt som att känna att man tillhör den vita rasen, de svarta, eller judarna. Känna en samhörighet, känna och förstå sin hudfärg.

 41. Andreas Nurbo skriver:

  Pelle: Ang, Hans Rosling. En del av mig verkar tro att han värderar kvinnor mer än män, sympatiserar mer med deras problem än med mäns. Istället för med människor. Är lite som tendensen i välgörenhetsorganisationer det finns människor som har problem och så finns det kvinnor som har problem. Män inte män som har problem. Skulle inte förvåna mig det minsta om det inte finns en skydda kvinnorna tankegång bakom hans förespråkande av lemlästning.

 42. Burger Queen skriver:

  Kan något genusproffs förklara för mig vad fel uppfostran för er feminister innebär? Vad är det som är så hemskt förutom att man någon gång ger en blå pyjamas till sonen och en rosa till dottern.

 43. Medborgare X skriver:

  Lady Dahmer!

  Om det nu inte finns några ”fria val”, vad är det då som fått dig att välja att kalla dig feminist? Vad är det då som fått dig att föraspråka att bryta mot ”normerna”?

 44. Medborgare X skriver:

  Lady Dahmer!

  Du säger dessutom att skuldbördan för att man gör omedvetna stereotypa val inte ska läggas på individen, utan instället på ”könsrollerna”, ”normerna” och ”strukturerna”.

  Samtidigt hävdar feminister ofta att ”mäns våld mot kvinnor”, sexuella övergrepp och våldtäkt är ett uttryck just för ”normer” och en ”unken mansrollen”. Enligt ditt sätt att tänka, att det inte finns några ”fria val” och att skuldbördan förr omedvetna stereotypa val inte ska läggas på individen, så skulle ju det i förlängningen betyda att män som misshandlar och våldtar kvinnor inte borde straffas. De följer ju bara ”normerna” och ”könsrollen”.

 45. Patrik skriver:

  Pelle,
  Jag håller med Mario ovan. Jag läser din blogg flera gånger i veckan och blir bara bättre. Du håller en hög intellektuell nivå och visar förståelse för olika synsätt. Jag förstår att journalister börjar hänvisa till dina texter. Du har långsamt men säkert byggt upp en trovärdighet som skribent i dessa frågor.
  Det kommer en liten julklapp till ditt konto från mig i slutet av veckan.
  Patrik

 46. per hagman skriver:

  Att 24  Men@Work säger: 19 december 2011 kl 18:35
  ”Vilka maktmedel tycker du är motiverade om man inte accepterar de val människor gör?” ”Vem ska ha tolkningsföreträde avseende individers val och varför?”

  Du     :   Lady Dahmer | Genusmedveten Feministmorsa  vi väntar  med spänning på dina svar på ovanståeende frågor .


  Per Hagman

   

 47. per hagman skriver:

   
   
  Naturligtvis är det heterosexuella förhållandet normativt för relationen och samhället.

  Att manshatande feminister skall kunna insemineras på statens bekostnad i sina   lesbiska förhållanden  för att sedan abortera de foster som ej är av han kön ( vilket görs i dag ) är en smula oetiskt.

  Sant eller falskt påstående ?

  Per Hagman

 48. Vit medelålders man skriver:

  Vit medelålders mans förståelse av normer:

  Normer finns – men det är svårt att avgöra hur de ser ut.
  Normer påverkar oss – men det sker till stor del omedvetet så det är svårt att avgöra när man själv påverkas.
  Alla normer är inte bra för alla människor – men det är svårt att avgöra om en norm är bra eller inte för mig och ännu svårare att avgöra detsamma för någon annan.

   
  Slutsats: Normer är viktiga och vi bör alla fundera på hur de påverkar oss och hur vi mår av detta.
   
  Genusvetarens förståelse av normer:

  Normer finns – och eftersom jag har läst genusvetenskap så vet jag hur de ser ut.
  Normer påverkar oss – men inte mig eftersom jag har läst genusvetenskap.
  Alla normer är inte bra för alla människor – och eftersom jag har läst genusvetenskap så vet jag vilka som är bra och dåliga för vem.

   
  Slutsats: Normer är viktiga och eftersom jag vet mest och bäst så måst jag berätta för alla andra hur de är påverkade och vad de skall göra åt saken.

 49. leifer skriver:

  @Vit medelålders man
  Det märkligaste är väl också att man resonerar om att vita män ska ändra sina normer, medan andra har ”rätten till sin kultur”.
  Och då är ju ändå ”vita medelålders män” (dvs etniska svenskar) den minst patriarkaliska kulturen i världen, den mest jämställda etc.

  Man önskar att nån feminist på t.ex. denna blogg kunde reda ut såna frågor…

 50. Pelle Billing skriver:

  Mario och Patrik,

  Tack för ert beröm och ert stöd! Båda värmer och betyder mycket för mig. 

 51. Vit medelålders man skriver:

  Leifer,

  Det verkar som att det alltid är en fråga om makt; om du har makt i världen, då är du att skylla, om du inte har makt, då är det synd om dig. Alltså blir västvärldens män mer utsatta för beskyllningar om att vara ojämlika än tex mellanösterns män, detta trots att det inte är någon tvekan om att de västerländska männen har gjort väldigt mycket för att uppnå jämlikhet.

  Jag förstår inte varför det är så här, utan kan bara konstatera att det är det mönster jag ser… 

 52. Lavazza skriver:

  Intressant inlägg från en amerikansk blogg.

  ”It’s betas as a whole who uphold civilization, not just high-skilled ones. Most betas are ignorant, unimaginative chumps, but all of them make good pack mules, and that’s precisely the point. If all betas work, but only to support themselves, civilization still crumbles. It only endures if all betas do excess work, and the only way to make them do excess work is to hook them into marriage.”

 53. leifer skriver:

  Vit medelålders man #52
  Jag tror svaret är enkel, det är vänsterideologi som tar överhand. Alla är offergrupper utom vita män.

 54. Pelle Billing skriver:

  Lavazza,

  Helt klart är om trenden med insemination fungerar, och färre och färre män får bilda familj, kan det på sikt påverka hur många män som vill arbeta hårt.
  Är man själv arbetar man nog bara så man själv klarar sig, varken mer eller mindre. 

 55. Erik E skriver:

  ”Stereotypa könsroller” har en sådan negativ klang. Kan vi inte säga ”normala könsroller” istället? Utan att för den skull lägga någon värdering i att avvika från det normala.

Google