Stjernström skriver om våld i Läkartidningen

09 november 2011, av Pelle Billing

rutger-stjernstrom

Läkaren och jämställdhetsbloggaren Rutger Stjernström, har i Läkartidningen skrivit en artikel om våld i nära relationer. Detta som en replik till den ganska ensidiga bild som överläkarna Gun Heimer och Anna Berglund tidigare redogjort för i samma publikation.

Heimer är ena halvan i duon som skrev ”Slagen Dam”, en av de sämre vetenskapliga publikationer som hittills publicerats i Sverige, och som ändå legat till grund för politiken kring relationsvåld.

Stjernström skriver:

Kvinnor står för hälften av våldet i nära relationer men skadas 2–3 gånger så ofta på grund av mäns större styrka. De blir också oftare utsatta för upprepad misshandel, men villigheten att initiera våld är dock densamma hos bägge könen [4]. Våldsutsatta män är till stor del osynliga i samhället, medan hundratals miljoner kronor satsats av regeringen varje mandatperiod för att hjälpa våldsutsatta kvinnor.

Mycket bra nyansering, i linje med det jag själv brukar påstå. Att det nu har publicerats i Läkartidningen gör att välbehövlig information når ut till en ny publik.

Stjernström yrkar också på att alla, inte bara kvinnor, ska tillfrågas om de blivit utsatta för våld. Jag skulle vilja nyansera detta till ”alla patienter där läkaren anser det påkallat”. Om man kommer in för en halsfluss kanske det är onödigt att fråga om utsatthet för våld.

Frågan är om det nu är dags att byta namn på Nationellt centrum för kvinnofrid? På engelska översätter de det till det lätt bisarra National Centre for Knowledge on Men’s Violence Against Women – vilket låter så tendensiöst och konspiratoriskt på det språket att man häpnar.

Se även: Artikeln som PDF.

Uppdatering: Artikeln finns även på Läkartidningens hemsida (tack till DrKejs för tipset!).

 

9 kommentarer på “Stjernström skriver om våld i Läkartidningen”

 1. Mia skriver:

  Droppen urholka stenen…

  Och Anna Berglund är tydligen också ‘påväg’ då hon tydligen tycks ha påtalat bristen på forskning gällande misshandel riktat mot män i nära relationer.

  Och ja verkligen hög tid att byta namn på NCK. NCH kanske? – Nationellt centrum för husfrid.

 2. Pelle Billing skriver:

  Mycket bra namn Mia, det köper jag. Då har vi inkluderat barnen, vilket är det viktigaste av allt. De har ingen möjlighet alls att värja sig mot det som pågår, medan en vuxen person alltid har en åtminstone teoretisk möjlighet att fly.

 3. Mia skriver:

  PB

  Precis vad jag tänkte, och då alltså även barn i familjer där kvinnan är våldsam. Ingen som värnar barns bästa kan längre framhärda i att det inte finns kvinnor bland förövarna också. Det om något är ett svek mot barn.

  Vad gäller den teoretiska möjligheten att fly så är det nog även bra att också titta på offrens del i det hela med andra glasögon sas. Inte så att de har en skuld (som man brukar anklagas för att mena) men väl att de har en del. Relationsvåld är som sagt mycket mer komplext än nån svarvit ‘maktordning’.

 4. Pelle Billing skriver:

  Ja, det är ett komplext fenomen, där vissa kan dras in i det i mer än ett förhållande och andra aldrig drabbas. Vad är det för ”dans” som leder till våld? Hur kan någon lära sig återupprätta sunda gränser? Handlar som du säger inte om skuldbeläggande, utan bara om att se hur fler människor kan hjälpas ur det.

 5. Mia skriver:

  PB

  Precis, för att hjälpa fler ur det, och då i vissa fall även deras barn.

  Kanske missuppfattar jag men jag skulle nog inte säga att det är en ‘dans’ som leder till våld. Våldet finns nog sas där redan innan hos den ena eller båda. Och i många fall är det nog så tror jag att de som på något sätt är ‘bekant’ med ‘dansstegen’ kan komma att ‘dansa med’ medan de som inte är det väljer att ‘gå av dansgolvet’ (It takes two to Tango).

 6. Pelle Billing skriver:

  Det var det jag menade med ”dans”. För att ta ett extremfall så är psykopater ofta bra på att välja sina offer.

 7. DrKejs skriver:

  Artikeln finns även på läkartidningens hemsida med tillhörande kommentarsfält. Alla som har någon koppling till ämnset såsom läkare eller våldsutsatta bör kommentera!

  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=17276

 8. Pelle Billing skriver:

  Bra DrKejs, jag har lagt in länken i själva inlägget!

 9. per hagman skriver:

  bra artikel.
  per hagman

Google