Notiser om könsfrågor

28 november 2011, av Pelle Billing

Cancersjuka kvinnor blir barnlösa i onödan
Okunskap leder till att cancersjuka kvinnor inte informeras om de nya metoder som finns att frysa ner ägg inför framtiden. Cancerbehandlingen kan nämligen göra kvinnan steril.

sjukhus

Jennie, som hade Hodgkins lymfom, fick själv ta reda på att det numera finns metoder att snabbt och enkelt frysa ner äggen:

– Många är unga kvinnor som kanske vill ha barn i framtiden. Vi kan hjälpa dem om vi bara får chansen tidigt. Tyvärr handlar det här om brist på kunskap bland cancerläkare, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, som är överläkare vid Fertilitetsenheten på Karolinska i Huddinge och ansvarig för fertilitetsbevarande åtgärder.

Förhoppningsvis ska denna kunskap sprida sig så att samtliga kvinnor och män som så önskar får frysa ner sina ägg respektive spermier.

Rasmus Malm: Evig ungdom på steroider
Utseendehetsen sprider sig gradvis till männen:

Mannen har länge sluppit att reduceras till könsvarelse, men man föds inte till man, man blir det. Nu ska också hans kropp göras om. Med kirurgins och läkemedelindustrins hjälp ska en ”äkta” man konstrueras, bit för bit.

Tydligen har män som försökt sig på penisförstoring blivit impotenta. Obehagligt, och väldigt väldigt onödigt.

naken-man

Kravet på att prestera – sexuellt och i övriga livet – finns däremot sedan länge på mannen:

Budskapet om den manliga sexualiteten är lika dammigt som begränsat: han förväntas vara den som ständigt levererar, presterar och penetrerar. Grattis man, och välkommen in under kniven.

Istället för att ge män mindre krav på sig att prestera, och kvinnor mindre krav på sig att vara perfekt smala och vackra – verkar trenden vara att båda könen ska prestera och se vackra ut. När ska människor få tid att leva?

Egyptens kvinnor riskerar bakslag
Min förhoppning är att samtliga arabstater som nu genomgått eller genomgår en revolution ska besluta om sekulära statsskick med könsneutral lagstiftning. Allt annat är otillräckligt för en jämställdhetsaktivist.

egyptens-flagga

Däremot finns ingen anledning att börja prata om kvotering eller dylikt. Den kvinnliga representationen kommer att öka i takt med att samhället stabiliseras, och detta är en helt naturlig process.

Med ökad stabilitet minskas fokuset på militären och på manliga uppoffringar, och då blir bilden av en stark ledare inte lika entydligt en man – utan könet minskar i betydelse.

 

45 kommentarer på “Notiser om könsfrågor”

 1. Men@Work skriver:

  Det där med penisstorleken och sexuella krav tycker jag lite grann var att lämna öppet mål för feministernas attacker på porren. Individen har ansvar för sina egna ideal, inte samhället eller mediaproducenterna. Detta gäller båda könen.

  När det gäller prestationskrav så är det snarare stressande för alla trevliga och sansade killar att många tjejers sexuella preferenser är bad guys. De säger att de vill ha en sak, men i praktiken är det ofta tvärtom. Jag tror detta kan vara en del av grunden för att vissa känner sig besvikna på kvinnor. Man känner sig svikna.

  Talar jag i egen sak? Ja, delvis, men nu har jag lärt mig bättre…

 2. Joel Johansson skriver:

  Instämmer med Men@Work.

  Vad gäller Egypten och den arabiska våren så är jag lika bekymrad över det totala ointresse för männens villkor som finns. Det enda vi tycks veta i Sverige angående jämställdhetsfrågan är vilken position kvinnorna har i dessa länder, och vi ställer sedan detta i förhållande till vårt eget samhälle och våra egna ideal som norm. En bredare bild vore på sin plats för att kunna göra en rimlig maktanalys och för att kunna forma en åsikt om vilka steg som bör tas i strävan efter jämställdhet. Då syftar jag inte på att bara medvetandegöra manliga uppoffringar i revolutionen, utan på vardagliga och politiska betingelser där vi tycks blinda på åtminstone ett öga.
  Jag har på känn att det då visar sig att kampen som bör föras gäller sekularism och klassklyftor snarare än könsförtryck.

 3. Torstensson skriver:

  Pelle

  Jag har tänkt mycket på detta med kvoteringar som sägs bryta strukturer och där det görs en bedömning utifrån antagandet att spegla samhället och inte de sökande. Mina invändningar mot detta har jag numera sammanfattat till 4 punkter. Jag har alltid tyckt att det har behövts ett resonemang kring kvoteringen eftersom den är verklig men ofullständig. Nu är mina punkter helt grundade i socialkonstruktivismen eftersom det är den som kvoteringsförespråkare använder sig av för att vinna gehör. Därmed inte sagt att jag själv är en anhängare helt utav den. Punkt nr 5 har inte med kvotering att göra.

  1) Om samhället ska speglas utifrån kön borde då inte den speglingen ha sin grund i de som söker? De som söker är ju den del av det verkliga samhället som ger spegelbilden av vilka vi är just nu.

  2) Om kvotering ändå ska gälla utifrån ett fostrande perspektiv och med motiveringen att kvinnor uppfostras i snäva ramar varför puttar man då bort männen som växt upp i ännu snävare ramar utan någon form av system, t.ex. så borde bortkvoterade män kunna få CSN-stöd för att nyutbilda sig och som de sedan slipper betala tillbaka. Gratis CSN-pengar alltså. Något som faktiskt påminner om ett system de har i Tyskland. Är det inte dags att universitetsvärlden skapar ett ämne som heter socialkonstruktivistisk humanism, som tar hänsyn till vad strukturerna inneburit för båda könen? Det finns inga praktiska råd inom sociologin där man diskuterar vad som händer med männen i strukturer som ska tas bort. Däremot har man fastslagit att män och kvinnor är styrda av dessa strukturer och faktiskt föreslår förändringar för kvinnor. Grundföruttsättningen för en sådan teori är att titta på vad som händer när politiken inte tar hänsyn till den historiska eftersläpningen i teori och praktik?

  3) Om man ska kvotera in kvinnor för att förändra strukturer varför tas det då ingen hänsyn till vad dessa kvinnor egentligen representerar? Du ser fortfarande kvinnliga poliser med långa hårsvansar, alltså ett uttryck för något som kan sägas generellt vara ett kvinnligt attribut. Vad ställs det för krav på att de inkvoterade kvinnorna inte reproducerar dessa strukturer som anses så viktiga för att få bort? Vilka krav ställs det på inkvoterade chefer och deras övriga stil annat än könet? Vad jag menar är, låt oss säga vi kvoterar in 30 rosa Barbapappa i polisstyrelsen, vilka strukturer är det då man egentligen bryter? Befäster vi då inte bilden av barbapappas som rosa? Jag menar att om man som kvinna ska kvoteras in så måste man utgöra en sådan del av samhället som vid inkvotering inte kan sägas reproducera denna ojämlikhet till nästa generationer. Allt i sann socialkonstruktivistisk anda. För är det inte ganska orättvist om en kvinna blir inkvoterad som polis och sedan uppfostrar sina egna barn till just köns-stereotypa beteenden. Då är ju den kvinnan medskyldig till de strukturer som rikspolisstyrelsen alltså vill bekämpa och tar hänsyn till. Håret kanske var ett förenklat exempel, men det övriga beteendet borde ju noga beaktas hos den inkvoterade kvinnan. Detta eftersom om samhällsstrukturer skall plockas bort så måste båda könen göra sina ansträngningar.
  4) Om kvotering ska gälla så måste den mätas. Ska kvinnor kvoteras in i statliga och kommunala jobb så måste motsvarande antal män kvoteras in inom kvinnodominerade branscher. Görs detta?
  5) När ska kvinnor erkännas som medskyldiga till de strukturer vi har i samhället? När ska deras val av partner problematiseras och när ska effekterna av vilka de väljer att gifta sig med formuleras till aktiva åtgärder för politisk och samhällelig förändring?

  Det finns väl ingen feminist som kan säga emot mig på en enda punkt egentligen.

  Just nu ser jag detta som nödvändigt dels för att det kan ge män chans till en framtid inom ett yrke och dels för att om det inte fungerar så kan man vederlägga teorier kring socialkonstruktivsm genom trial and error. Just nu finns det ingen trial eftersom båda könen inte utför samma typ av åtaganden.

  Moraliskt och även vetenskapligt kan man inte hävda att denna invändning är nonsens.

 4. Torstensson skriver:

  Det måste ju vara det ultimata beviset att socialkonstruktivismen inte håller helt. Det är så jag menar.

 5. Koo skriver:

  Bra, Pelle!

  Det finns mycket som drabbar kvinnor – och det finns mycket som drabbar män. Livet är verkligen inte alltid en schlager, vare sig för de unga kvinnorna eller de unga männen (eller de äldre för den delen).

  Men trots allt så osynliggörs mansfrågorna effektivt av de traditionella medierna – därför är dina reflektioner och texter så extra viktiga och angelägna.

  Men att bry sig om att mansfrågorna lyfts – betyder ju på intet sätt att kvinnofrågorna minskar i värde. Det är ju detta som är kärnan i det här uppvaknandet, menar jag, att våga vara öppen för helheten.

  Det är samtidigt skrämmande att feminister inte sällan tar till hån och förlöjligande – och demonisering – gentemot de kvinnor och män som också bryr sig om andra människotyper (inte enbart kvinnoperspektivet).

 6. Torstensson skriver:

  ”Med ökad stabilitet minskas fokuset på militären och på manliga uppoffringar, och då blir bilden av en stark ledare inte lika entydligt en man – utan könet minskar i betydelse.”

  Under förutsättning att det stämmer med verkligheten. Är det utefter bilder och förväntningar vi själva skapar våra uppfattningar om andra. Jag tror inte på dessa teorier, jag aldrig gjort det, men visst vore det intressant att testa och se int emisnt för att eventuellt kunna falsifiera detta påstående. Jag hävdar att det istället sker endast en ytdlig förändring medan precis samma dynamik kommer göra sig påmind. Se det så här. Vi har en krigsvärld, där mannen ses som en krigare. En dag problematiserar vi detta och gör att varje soldat istället för en gitarr. Problemet är då, och detta tror jag verkligen på, är att då blir det istället vem som är bäst på att spela gitarr som kommer utgöra grunden för de klass och könsuppdelningar som börjar formas. Kvinnor kommer inte längre vilja gifta sig med en duktig soldat, utan en duktig gitarrspelare. Vilket leder till att kvinnor letar efter gitarregenskaper istället vilket får samma effekt på familjebildning och syn på mannen som om hon skulle välja att bli ihop med en duktig soldat. Det kommer fortfarande leda till att de duktiga gitarrspelande männen inte tar ut sin pappaledighet och att kvinnan inte letar efter en man som gör det. Detta är vad jag tror och vad vi kan se. Oerhört problematiskt alltså.

 7. Tanja Suhinina skriver:

  Jag tänker ändå att de ökande kraven på möns utseende är positivt. Jag tror att det är en, om kanske inte optimal, väg till at avköna utseendeintresse. Så det inte riktigt blir att en riktigt kvinna måste vara snygg, en riktig man måste ha karriär. Nu ”dubbelarbetar” ju kvinnorna för att de (vi) fick visserligen välja att satsa på karriär, men utan att först uppfylla utseendekraven på en kvinna. BLir utseende/karriär mer avkönade kan jag tänka mig att det bir lättare att välja bort något av det också.

  Och så tror jag att ökade krav på män kan skapa förståelse för hur mycket tid och pengar det tar för kvinnor att hålla sig snygga. Jag har ju vart med i många diskussioner om att kvinnor minsann har fördelar av sitt utseende, men jag tycker att de män som säger det har oftast väldigt lite koll på vad som krävs, exempelvis, för att hålla sig så snygg att man blir bjuden på drinkar. För de själva använder sig varken av hudvård, smink, kroppsmodifikationer eller kroppsframhävande kläder. Och då fattar man ju förstås inte att de kvinnor som får sociala fördelar av att vara snygga investerar tid och pengar i det. Eller alla unga killar som jag sett uttala sig om att de gillar okonstlade tjejer utan smink och exemplifiera med uppenbart stylade brudar. Men har man själv aldrig konfronterats med att sköta sitt utseende så fattar man ju inte hur mkt arbete det kan innebära. Ökar pressen på män att se ut så kommer män i almänhet kanske så småningom fatta vad en primer kostar.

 8. Backlash skriver:

  Tanja – Män åtnjuter normalt sett inga sociala fördelar av att sminka sig, såvida vi inte ska agera på scen eller i TV. De nuvarande mansrollerna är produkter av kvinnors sexuella preferenser. Det finns ju många olika smaker, vissa vill ha rika män med hög status, andra vill ha farliga män och en del vill ha en Lilla Fridolf att hunsa. Men det är svårt att hitta exempel på att kvinnor trånar efter män som bryter könsrollerna, utom att tjejer gärna blir kompis med bögar.

 9. En Annan Anonym skriver:

  Tanja

  Tack, nu vet vi att du driver gynocentrisk feminism och är ute efter att ge tillbaka.

 10. Tanja Suhinina skriver:

  Backslash:
  Jag har inga svårigheter med att hitta exempel på att kvinnor gillar snygga män. Skönhetsvård är inte bara smink. Och ja, snyggare människor, män som kvinnor, behandlas generellt bättre.

  En annan anonym:
  Du tycks förväxla ”skapa förståelse” som jag skrev med ”ge tillbaka”. Tråkigt.

 11. Jonas skriver:

  @tanja

  Att som feminist ena minuten kritisera att kvinnor objektiviseras på grund av utseendehetsen och sedan i nästa minut tycka att det är bra att män börjar objektiviseras och att de i allt högre utsträckning mäts efter sitt utseende passar bra in i Pelles inlägg om radikalfemnisternas självmotsägelser.

 12. Tanja Suhinina skriver:

  Jonas:
  Jo, det hade verkligen varit inkonsekvent. Men nu gör jag inte det. Jag kritiserar inte att människor satsar på utseendet, jag tycker däremot att det är tråkigt att det förväntas av ena könet, medan för det andra könet finns inte följande krav och utseendeintresse kan till och med uppfattas som negativt.

 13. Daniel skriver:

  @Tanja
  Det låter på dig som om det skulle vara något slags nollsummespel.
  Där utseendefixeringen hos kvinnor hamnar på minuskontot, men en lika stor utseendefixering hos män skulle räknas som en vinst.
  Vilket då skulle leda till +/- 0.

  Jag har märkt att detta är ett ganska vanligt resonemang hos er, vad beror detta på?

 14. Tanja Suhinina skriver:

  Daniel:
  Jag är fel person att fråga det om, eftersom det inte är så jag resonerar. Om det är svårt att förstå vad jag tycker utifrån vad jag sagt här i kommentarerna föreslår jag http://ablativ.blogspot.com/2008/06/use-me-use-me-cos-u-aint-that-average.html där jag förklarar allt med figurer.

 15. Daniel skriver:

  @Tanja
  Men det är ju exakt så du resonerar, om pressen ökar på män så skulle det bli någon slags utjämning.
  Två fel gör ett rätt, mycket logiskt må jag säga.

 16. Tanja Suhinina skriver:

  Daniel:
  Nej, om pressen ökar på män blir egenskapen ”sköter sitt yttre” avkönat och mer fritt fram att välja/välja bort för alla. Men jag tror att största åsiktsskillnaden mellan oss är att jag inte tycker det är fel att sköta sitt yttre.

 17. Daniel skriver:

  @Tanja
  Så du menar att en ökad fåfänga skulle vara någon slags samhällsvinst, jag har svårt att se det.
  Vart har jag sagt att det är fel att vårda sitt yttre?

 18. Fredrik skriver:

  Tanja

  Varför ska du/en kvinna få män att bjuda dig/henne på drinkar?

  Kvinnor kan göra valet att sminka sig mindre och ta ”konsekvenserna” av det. Det kan innebära att kvinnan till en början får mindre uppmärksamhet och att det blir en ”panik-period”, men den går nog över.

 19. Tanja Suhinina skriver:

  Daniel:
  Där du pratar om två fel. Men möjligen menar du pressen. Jag tycker personligen om att se bra ut, och gillar när andra gör det, men jag gillar inte att det är så tätt kopplat till kvinnlighet. ”Är man inte piffig så är man ingen riktigt kvinna” – den tanken ogillar jag inte. Då blir ju piffigheten ett måste, inte någonting som man väljer att satsa på. Om män också uppmuntras att snygga upp sig tror jag att vi kan gå mer mot ett samhälle där piffighet inte innebär att man är kvinna, utan att man är piffig av sig. Och det är awesome, tycker jag, jag gillar när folk tycker det är roligt att fixa med utseendet, men kan låta bli om de inte vill, utan att förklaras inte höra det könet de ju faktiskt tillhör.

 20. Tanja Suhinina skriver:

  Fredrik:
  För det finns människor som tycker det är behändigt att få saker för att de är snygga. Det finns människor som vill ge saker för snyggt sällskap. Ser ingen anledning till varför det i sig skulle vara ett problem.

  Jag satsar inte på drinkhorelooken och umgås inte heller i kretsar där det är brukligt att bjuda på drinkar. Det funkar super, jag har en utbildning och ser bra ut för att det är kul och så att jag kan attrahera snyggare partners på det viset. Jag kan verkligen förstå aversionen mot ett press att se bra ut oavsett vad man själv tycker är viktigt. Men jag förstår inte varför det skulle vara ett problem att vilja och försöka se bra ut om man tycker det är skoj.

 21. Daniel skriver:

  @Tanja
  Jag talar om pressen men också den ökade utseendefixeringen i vårt samhälle, som jag ser som ett tecken på dekadens.

  Så jag ser verkligen ingenting positivt i detta, oavsett vilket kön det gäller.
  Jag tycker det är tillräckligt illa som det är idag, så varför göra det ännu värre.

 22. leifer skriver:

  Är oroväckande detta med att män blir alltmer osäkra på sina kroppar, och dessutom utan att det ses som ett problem. Feminismen missar det helt.

  En anledning tror jag är att allt fler män, känner sig alltmer marginaliserade. Då blir det navelskådning, då börjar män bli osäkra på om dom duger. Detta tycks inte feminister fatta som då istället tror att alla män går omkring med ett uppblåst ego och självförtroende. Och skulle dom inte göra det, så är det väl ändå inga riktiga karlar? Dubbelbestraffningen alltså.

  Vad värre är att man kan höra många kvinnor diskutera med sina väninnor om bekanta mäns snoppstorlek. Hur sjukt är inte det? Kan då inte män känna samma vrede och och förnedring, som den som kvinnor säger sig känna pga patriarkatet?

 23. Fredrik skriver:

  Tanja

  Det är två nivåer, det ena är att människor mår dåligt över utseendehets, det andra är att du tycker det är roligt att vara piffig, och du pratar om människor som tycker det är behändigt att få saker pga deras sminkning.

  Människor som vill att andra köper saker av dom utan anledning får ta priset att det finns en andra sida av myntet. Det är svårt att skräddarsy världen så att den förändras från dag till dag.

  Dom mest attraktiva tjejerna jag träffat sminkar sig inget, eller väldigt lite.

  Maskulina utseenden tjänar inget på att fixas, män lägger energi på annat för att det är ett slöseri med tid och energi att fixa till sig.

 24. Daniel skriver:

  @Tanja
  Om du någon gång har sett på programmet ”Mitt stora syrianska bröllop” så borde du inse att din hypotes om ”könsavkodning” läcker som ett såll.
  Där är både männen och kvinnorna väldigt utseendefixerande, men det har inte förändrat ett skit för kvinnan ska stå i köket och ta hand om barnen osv.

  Det var faktiskt en kille som sade det rakt ut i programmet, tänk om svennebanan hade sagt så….herre gud!!

  Men du kanske kan knyta ihop säcken åt mig, med lite hockuspockus om vithet och osynliga strukturer :-P

 25. Tanja Suhinina skriver:

  Daniel:
  Jag tror inte kan jag knyta ihop säcken åt dig. Jag har aldrig påstått att könsavkodning av utseendeengagemang skulle avkoda särskilt mycket mer än utseendeengagemang.

 26. Patrik skriver:

  Snacka om att jag inte ser fram emot ännu fjolligare mansideal.
  Måste säga att jag trivs med uppfattningen att det är omanligt att fixa med sig själv. Kan inte generera ett uns lust att ifrågasätta den.

  Tanja
  Hur länge måste en kvinna fixa med sig själv då utöver snabb sminkning?
  Tramsigt småtjejsbeteende tycker jag om man inte verkligen njuter av det.
  Men det kanske blir för mkt vuxenprat?

 27. Tanja Suhinina skriver:

  Fredrik:
  Kul för attraktiva tjejer. Det är få förunnat att vakna snygg. Och det finns väldigt många utseendesaker man kan göra som inte är smink.

  Patrik:
  Intressant hur det alltid blir fokus på smink när man börjar prata utseendevård. Smink är ju verkligen sista steget.
  Men ja, här är exempel på saker man kan göra med utseendet som inte är smink.
  Man kan ägna sig åt hudvård. Ansiktsmask, creme, lotions, scrubb, cleansers, moisturisers.
  Man kan ägna sig åt håret – färga, tvätta med vettiga produkter så det ser bra ut, klippa sig regelbundet, styla det på morgnarna.
  Man kan ta bort hår från kroppen. Just ansiktshår är ju en utseendegrej som män pillar med betydligt mer än kvinnor. Är det fjolligt att raka sig? Men ja, raka sig under armarna, och på benen, och i skrevet. Eller vaxa. Det kan man göra. Gör man inte det som kvinna (i alla fall armhålor och ben) ses det som ett politiskt ställningstagande. Eller att man låter sig förfalla.
  Man kan köpa kläder. Som sitter bra, som matchar, som hänger med i trenderna. Man kan gå i obekväma skor för att det anses snyggt.
  Man kan förändra hur kroppen ser ut – de vanliga vägarna är bantning och träning. Ibland operation. Ibland korrigerande underkläder.

  Mot allt det där blir ”en snabb sminkning” en väldigt liten detalj. Jag upplever att när män pratar om att de gillar naturliga osminkade kvinnor menar de inte att de gillar kvinnor som de skulle se ut om de inte gjorde mer åt utseendet än att gå upp på morgnarna. De menar inte ens att de gillar osminkade kvinnor. De menar att de gillar kvinnor utan det som folk oinsatta i utseendevård identifierar som smink. Typ jätterött läppstift, eller grön ögonskugga.

 28. Tanja Suhinina skriver:

  Jusstja, här är en video jag kan rekommendera ungefär alla som inte har så bra koll på smink och vill få en insyn i vad ”grundsmink” som foundation kan innebära. http://www.wimp.com/bravewoman/

 29. Daniel skriver:

  @Tanja

  ”Jag tror inte kan jag knyta ihop säcken åt dig. Jag har aldrig påstått att könsavkodning av utseendeengagemang skulle avkoda särskilt mycket mer än utseendeengagemang.”

  Ok bra, så då kanske vi kan knyta ihop säcken med att den faktiska samhällsvinsten är lika med noll.

  PS: Har aldrig sminkat mig och kommer aldrig att göra det, min fåfänga yttrar sig på ett sätt som är mycket bra för min hälsa och bygger på min ”hegemoniska maskulinitet”.
  Det är annat än att smeta på sig en massa kemikalier.

 30. Patrik skriver:

  Tanja

  Ja mina idéer om det här lär inte vara uppdaterade.

  Jag såg nog framför mig hur du menade att man som kvinna känner att man behöver lägga en grund eller vad det heter och sen fixa sig i all oändlighet bara för att gå ut genom dörren. Har känt många tjejer som håller på så.

  Jag tycker annars att det är deprimerande när folk och jag själv blir för feta och ser osunda ut så inte för det.

  Har alltid haft svårt för snubbar som fixar med sig själva (löjligt) länge för att se ut på nåt fånigt vis. Speciellt om jag varit tvungen att vänta på dem.

  Kroppshår gillar jag inte så det spricker ju där. Men det är snabbt åtgärdat.
  Nädå det är inte fjolligt att raka sig i min stränga värld.

  Men utseendevård liksom. Vad för slags män kräver det av en kvinna. Tror jag håller inne med min åsikt om det.
  Kvinnor är attraktiva på fler sätt än hur optimerade de är utseendevårdmässigt.

 31. Aktivarum skriver:

  Tanja S:

  ”Jag tänker ändå att de ökande kraven på möns utseende är positivt. Jag tror att det är en, om kanske inte optimal, väg till at avköna utseendeintresse.”

  Du har uppenbara problem att skilja på ”vissa män” och på ”män i allmänhet” de ökande kraven på mäns utseende innebär en liten grupp män kommer att motsvara dem extremt bra som ett sätt att få billigt ONS-sex medan de flesta män givetvis inte kommer att göra det.

  Dvs män kommer inte att agera som kvinnor. Hos kvinnorna så är det den stora massan som tar till sig trender och mode. Att vara snygg eller ”hottie” är för kvinnor en identitetsfråga, inte en funktionsfråga (se Ariel Levy). Hos män är det en liten grupp män som journalister springer brallorna av sig för att få intervjua och hylla som ”den nya mannen”

  Waren Farrell har flera gånger påpekat att det var långt fler journalister och sociologer på kö för intervju och datainsamling än det var kvinnor på kö för att starta jämställda relationer. Vi har även sett hur ”framtidens superman” Göran Lindberg begick sadistvåldtäkter. Det finns inga kvinnor på kö för dessa männen och sålunda är det bara några få män på spåret.

  ”Så det inte riktigt blir att en riktigt kvinna måste vara snygg, en riktig man måste ha karriär.”

  En riktig man måste bete sig på ett sätt som utstrålar status. Det innebär antingen ha karriär eller verka ha det. Kvinnors hjärta gör ingen skillnad utan bedömer hur rik mannen är efter hans beteende och självsäkerhet. De enda som bedömer pengarna i sig är golddiggers som riktiga män såklart vill sortera bort.

  Sedan det här med snygga kvinnor. Det är en vanlig reflex från feminister att säga rik man snygg kvinna. Det är dock en helt falsk uppställning för det finns massor massor av snygga tjejer och många många färre rika män. Vi kan öka antalet snygga kvinnor men vi kan INTE öka antalet rika män. Särskilt inte om vi skall ha fler kvinnliga chefer för hur skulle det gå till?

  Enligt all logik blir det tvärtom färre rika män för kvinnorna att dela på.

  ”Nu “dubbelarbetar” ju kvinnorna för att de (vi) fick visserligen välja att satsa på karriär, men utan att först uppfylla utseendekraven på en kvinna. BLir utseende/karriär mer avkönade kan jag tänka mig att det bir lättare att välja bort något av det också.”

  De blir aldrig avkönade. Män är ingen konform massa som följer mode och de minoriteter av män som extremt väl uppfyller kraven kommer att serva en mycket större mängd kvinnor som i sin tur när manspoolen minskar kommer att uppleva hårdare och hårdare konkurrens om varje man.

  Problemet i din teori Tanja är i mäns förmåga att vara extrema. Det är ingen mening för medelklassmän att tävla med pengar mot mångmiljonärer och det är ingen mening för medelsnygga män att försöka tävla mot den lilla minoriteten extremt vackra män.

  Kvinnor däremot är inte lika extrema och behöver inte heller vara det för män är inte like kräsna. Massor av kvinnor kan tävla med de allra snyggaste kvinnorna.

  ”Och så tror jag att ökade krav på män kan skapa förståelse för hur mycket tid och pengar det tar för kvinnor att hålla sig snygga.”

  Nope, det är ju bara när hon gör sig snygg för HONOM som det är av värde. Åter så förstår du inte att för de flesta män är det aldrig annat än en funktion. Ett redskap för att få någonting. Steve Jobs är ingen fotomodell men hur många män kan genom att vara snygga få hans VIP?

  ”Jag har ju vart med i många diskussioner om att kvinnor minsann har fördelar av sitt utseende, men jag tycker att de män som säger det har oftast väldigt lite koll på vad som krävs, exempelvis, för att hålla sig så snygg att man blir bjuden på drinkar.”

  Vad som krävs? När en journalistbrud skulle testa att vara bimbo och gick undercover som blondin fick hon VIP på en gång på en av klubbarna. Och det är inga supermodeller som är kaffeflickor hos kungen. Heller inga superskönheter man ringer efter när rockstjärnor vill partaja. Tvärtom man ringer vanliga tjejer för de begär inte betalt utan för dem är gratis fest med kändisar betalning i sig.

  ”För de själva använder sig varken av hudvård, smink, kroppsmodifikationer eller kroppsframhävande kläder.”

  Hudvård? Tvål, shampoo fuktkräm och au de toilette.
  Smink? NEJ
  Kroppsmodifikationer? Massor av snygga tjejer som inte har sådana
  Kroppsframhävande kläder? Mikkes Armanikostym i Mäklarna smäller bra mycket högre hos tjejer än tanktops.

  Det är märkligt att du glömde det viktigaste – Håret – det enda jag hållt med om.

  ”Och då fattar man ju förstås inte att de kvinnor som får sociala fördelar av att vara snygga investerar tid och pengar i det. ”

  Och får pengar, mer än de lade ner. Vilket är orsaken kvinnorna inte gör karriär lika mycket som män – de behöver inte – men försök förklara det för en rabiat Fn-tjänsteman som tror arbeit macht frei.

  ”Eller alla unga killar som jag sett uttala sig om att de gillar okonstlade tjejer utan smink och exemplifiera med uppenbart stylade brudar.”

  Vad killar menar med okonstlade tjejer är en lättare look. Inte ingen look alls! Det är en gradskillnad, inte en artskillnad. Många tjejer är snyggare på gymmet än på krogen eftersom de på krogen försöker motsvara medias ideal – inte vårat.

  ”Men har man själv aldrig konfronterats med att sköta sitt utseende så fattar man ju inte hur mkt arbete det kan innebära.”

  Vilket är tio gånger mer sant gällande höga positioner i privata företag. Har man inte sysslat med företagande är det lätt att klaga över bristen på kvnnor i företagstoppen.

  ”Ökar pressen på män att se ut så kommer män i almänhet kanske så småningom fatta vad en primer kostar.”

  Nej, där är den största TAVLAN kvinnor idag gjort.

  Öka pressen på män och fler män faller bort från tävlan helt och hållet (Utslagning). Kvinnor i sin tur får färre ”tänkbara” män att välja mellan. Måste konkurrera mer. Djupare urringning, Större byst, Känner sig ännu mer förtryckta av män

  När kvinnor blir majoritet borde de får mer makt right? Nope wrong! Nu finns det ingen man åt alla kvinnor och då tvingas kvinnor till en mördande konkurrens med andra kvinnor. Mer fuskbröst, värre urringningar, hångla med andra kvinnor börjar du se en röd tråd?

  Ariel Levy – Female Chauvinist Pigs, läs den!

 32. Tanja Suhinina skriver:

  Aktivarum:
  Om man läser ditt inlägg blir det uppenbart att även du har uppenbara problem att skilja på “vissa män” och på “män i allmänhet”. I övrigt tycker jag att det blir tämligen meningslöst att diskutera varje mening för sig på det sättet du gör, därför avstår jag från att svara på din kommentar.

 33. Torstensson skriver:

  Aktivarum

  Timmen är sen.

  Har en del frågor. Det väcktes frågor nu när jag läste ditt inlägg här. (Gillade även din åtskillnad på korporativism och kapitalism i den andra tråden. Rätt kul att EU har direktivt för att ta bort korporativism samtidigt som hela samarbetet bygger på att hellre slänge överflödsproduktuerna från mejerier etc än att släppa marknaden fri mot andra länder. Men det var inte det jag skulle ta upp.

  Jo, jag har lagt märkte till en grej med svenska kvinnor och jag vet inte hur representativt det är över samhället. Det handlar om det du sa ovan om att medelklassmannen är ointressant. Jag vet inte ens om jag kan uttrycka mig så förresten, men jag har märkt att många kvinnor tycker att hantverkare är sexiga ”hh man skulle haft sig en hantverkare”. Det är sällan man hör dom säga ” ååå en forskare på högskolan” trots att forskaren säkerligen har högre lön än en snickare.

  Nu undrar jag. Har det någon betydelse för vad kvinnor säger om en grupp och vem de sen väljer att bli ihop med? Det finns ju korrelationer mellan pengar och val av partner. Hur kommer det sig att en medelklassman som har mer pengar då inte uttrycks som lika sexig som knegaren i Die Hard?

  Jag undrar egentligen vilket som gess störst vikt för en kvinna. Manligheten (die hard-killen, låg lön) eller pengarna (Richard Gere, Pretty woman, rik affärsman).

  Menar du att en medelklassman inte har tillräckligt med pengar för att kunna konkurrera mot en fattigare knegare som trumfar honom på manlighet? Har jag förstått det rätt? Jag tycker det vore intressant om du förtydliga det åt mig.

 34. Fredrik skriver:

  Torstensson

  Sådana där teorier kan aldrig säga något om den konkreta mannen. Jag svarar inte för Aktivarum här, utan skriver ett eget angränsande inlägg.

  Arbetarklass har måhända fysiska yrken, de sparrar eventuellt mer verbalt med manliga kollegor, de kan få en tuffhet på det sättet, sättet att leva, människorna de umgås med.

  Fördelen med att vara akademiker, medelklass, eller att man tänker mycket kring sin omgivning är att man har bra utvecklingspotential över tid, man lär sig förstå saker, man lär sig att lita på sig själv, man har också mer koll på ”samhällets topp”, man inser att det finns mycket idioter uppåt i samhället, likväl som man inser att det finns många bra människor, smarta, empatiska osv som man umgås med.

  Det kan ju bli ett problem om en medelklassman sitter på sitt kontor på dagarna, lyssnar på vad feminister säger för att det är vad som är PK och gömmer sig eller tar avstånd från andra män, exempelvis arbetarklass. Det finns många sätt att utmana sig själv fysiskt för billiga pengar nu.

  Den del av det som Aktivarum pratar om är att pengamakt inte längre är lika attraktivt för kvinnor eftersom de tjänar sina egna pengar, de måste sträcka sig upp till en överklassman för att det ska göra någon egentlig skillnad. Som jag ser det har medelklassmän/akademiker/folk som tänker och läser fördelar mot arbetarklass/folk som bara nyttjar populärkultur osv, bara man inte enbart gömmer sig i sitt kontor/hemma.

  En fördel med arbetarklassmän gällande feminism kan ju vara att dom tidigt avfärdade det som skit, medan medelklassmän såg vissa poänger och började lyssna på det. Nackdelen av att inte ha tagit del av och senare börjat göra motstånd mot feminism är att man kanske inte ”ser det” när det strömmar ner i populärkulturen och bland vanligt folk, har man tagit del av det och sedan börjat tagit avstånd och börjat göra motstånd, om man förstår det så kan man också hantera det i vardagen och bli mer fri.

  Jag har personligen sett exempel där tjejer får en instand turn on/nyfikenhet på någon musklig arbetarklasskille, men så fort han öppnar munnen inser dom att det finns en dumhet och en arrogans där som inte är attraktiv. Jag drar inga generella slutsatser alls, det här sista innefattar bara några exempel jag sett, varpå jag resonerar kring de begrepp som tagits upp.

 35. Torstensson skriver:

  Fredrik

  Intressant. Det var ungefär de tankarna jag hade själv. Jag beaktar så många olika förklaringsmodeller i mitt liv just nu att så pass enkla förklaringar blir svåra för mig att förstå. Det är ju rätt självklart att det var så han menade och hade jag slappnat av så hade jag sett det lättare. Det går i vågor kan jag säga. Ibland har jag svar på riktigt invecklade saker för att nästa dag grubbla över en petitess som växer och blir väldigt svår att förstå. Tittar jag på texter jag skrivit över åren sparade i dokument på datorn så kan jag finna teorier jag själv skrivit utifrån de böcker jag läst som är mer komplicerade än de jag finner i böcker. Riktigt bra grejor, sen kan jag kolla på ett dokument skriver 1 vecka senare som är rena skiten. Jag kanske behöver ta semester lite oftare. Slappna av lite mer, jag känner ett stort ansvar att förklara små detaljer för vänner etc på ett pedagogiskt sett och så glömmer jag bort mig själv om mina egna behov. Att vila.

  Tycker du sammanfattar det mycket bra och elegant Fredrik. Du förklarar det enkelt och ibland är det precis vad jag behöver.

  Jag skrev tidigare om att de som klarar sig bäst med kvinnor är de som inte lyssnade på lektionerna, dvs de killarna som vi idag inte ser så ofta på medelklassnivån. Du bekräftar det jag själv tänkte alltså, medelklassmännen lyssnade till feministernas ord och upptäckte sedan att den där ciggen under bron med tuffingarna i skolan kanske inte var så dum trots allt. Jag är lycklig nu, det är inte det, fin tjej och så. Tidigare berättade jag om att jag förlorade en kvinna, mitt livs kärlek, för att jag körde den där jämställda stilen och den ville hon absolut inte ha. Jag har alltså en kvinna i mitt liv som jag älskar, men jag kommer aldrig glömma den kvinnan som inte ville ha mig. Jag saknar henne rätt ofta, senast idag.

  Prova att säg det till dina manliga vänner. Man får höra ryck upp dig, för fan glöm. Hur glömmer man sitt livs kärlek när man är en man? Som sagt, den där ciggen under bron med de tuffa killarna. Ibland önskar jag att jag tog den och blev en snickare istället för att vara en blödig ganska ekonomiskt bemedlad idiot.

 36. En Annan Anonym skriver:

  Tanja.

  Du kan säkert hitta stöd för dina åsikter hos Johanna Sjödin. En annan ung kvinna som tycker att feminism är att hon ska få göra som hon vill.

 37. Fredrik skriver:

  Torstensson

  Bra att det gav nåt. Sitter man på mycket information kan man behöva en ventil för det, det kan vara svårt om det är information som folk i allmänhet inte förstår eller att de inte tycker det har något värde. Den här bloggen är otroligt bra när man börjar tänka efter, många olika perspektiv, folk som är intresserade av vissa gemensamma ämnen osv. Pelle gör också ett otroligt bra jobb i allmänhet, jag kan känna tacksamhet ibland för att han börjat synas i media och tar plats, säger vettiga saker osv.

  Att pengar spelar mindre roll för att attrahera/att kvinnor måste jaga ännu rikare män får att få en sådan kick tycker jag bara är positivt, det sorterar ut idioterna.

  Om du tittar på vad de killarna som ”satt under bron och rökte” gör idag kommer du antagligen i många fall sluta önska att du var med dom, du var antagligen för smart.

  Den där kvinnan som var ditt ”livs kärlek” utgör ju nu bara en läxa, ett vägskäl, det kan bara komma bra saker ur sånt där, hon var ju uppenbarligen inte djup nog att uppskatta dig som person och se din framtida potential? Du fick chans att upptäcka drag hos dig själv som du egentligen inte vill ha, som var pålagda.

  Problemet med vissa av de tankar/teorier som Aktivarum framförde senast här är att de synbart kan verka så kraftiga och deterministiska för det egna livet. Jag tycker inte de är det. Det finns ju många saker man kan göra för att bli mer attraktiv, angående blödighet exempelvis så kan kampsport göra underverk, om man så bara tränar det några månader, det finns ju risker med det också, med boxning exempelvis, men det är inte nödvändigt att gå upp och huvudsparras med andra tex, det går att hålla det till kroppssparring. Det finns antagligen många andra aktiviteter för att öka det sociala modet också om man börjar titta sig omkring.

 38. Aktivarum skriver:

  Torstensson:

  ”Jag vet inte ens om jag kan uttrycka mig så förresten, men jag har märkt att många kvinnor tycker att hantverkare är sexiga “hh man skulle haft sig en hantverkare”. Det är sällan man hör dom säga ” ååå en forskare på högskolan” trots att forskaren säkerligen har högre lön än en snickare.”

  Om inte en hantverkare kunde attrahera kvinnor vad gjorde då män innan pengar blev uppfunna för att attrahera kvinnor?

  ”Nu undrar jag. Har det någon betydelse för vad kvinnor säger om en grupp och vem de sen väljer att bli ihop med? Det finns ju korrelationer mellan pengar och val av partner. Hur kommer det sig att en medelklassman som har mer pengar då inte uttrycks som lika sexig som knegaren i Die Hard?”

  Enkelt, pengar är ju bara en symbol och nu när pengar tappar värde (inte minst pga ökning av väldigt rika personer) så blir andra symboler mer värdefulla.

  ”Jag undrar egentligen vilket som gess störst vikt för en kvinna. Manligheten (die hard-killen, låg lön) eller pengarna (Richard Gere, Pretty woman, rik affärsman).”

  Pressen på kvinnor att välja Richard Gere är så stor att frågan är meningslös. Kvinnan skulle sannolikt välja Richard Gere för att impa på kompisar ÄVEN om hon gillade Brucean bäst. Om jag minns rätt var det ”LAPlayboy” som hade företag och miljondollarförmögenhet när han var yngre. Han kallade det en barnlek att fixa dejter men sade även att när han sedan gick i konkurs och lärde sig ”GAME” fick insikten att kvinnorna inte hade höga tankar om sådana killar.

  ”Menar du att en medelklassman inte har tillräckligt med pengar för att kunna konkurrera mot en fattigare knegare som trumfar honom på manlighet?”

  Ja precis! Medeklassmän hade tidigare fördelen att tjejerna saknade pengar. Medelklassmännen hade mer pengar än arbetarna. Så länge tjejerna saknar pengar så är mer pengar (gåvor) ett bra sätt att ragga tjejer. Så fick tjejerna pengar. Du kan nu välja om du vill ragga tjejer med pengar (krävs nu mer, mycket mer) eller så kan du hoppa av ekorrhjulet och erbjuda bättre sex, roligare liv och mer spännande upplevelser.

  ”Har jag förstått det rätt? Jag tycker det vore intressant om du förtydliga det åt mig.”

  Du förstod det nog ganska rätt.

 39. Aktivarum skriver:

  Fredrik:

  ”Problemet med vissa av de tankar/teorier som Aktivarum framförde senast här är att de synbart kan verka så kraftiga och deterministiska för det egna livet.”

  De tankarna har inget att göra med det egna livet. Det är fullt möjligt att leva i ett land där kvinnor generellt gör A medan man själv generellt gör B det jag påpekar är att det i samma land är helt och fullkomligt OMÖJLIGT att basera politik eller vetenskap på det antagandet. Det finns inte tillräckligt många kvinnor.

  Läs nästa inlägg på Aktivarum. Där ser du den andra sidan av myntet. Inte tillräckligt många män.

 40. Aktivarum skriver:

  Tanja S:

  Eftersom jag skrivit ett nytt inlägg på Aktivarum om just hur färre godtagbara män inte hjälper kvinnor rekommenderar jag dig att läsa det inlägget (när det är klart)

 41. Jenny Kristiansson skriver:

  Torstensson säger:
  29 november 2011 kl 02:44

  och

  Fredrik säger:
  29 november 2011 kl 14:17

  Jag måste bara få ge en kommentar till detta. Visserligen är det helt självupplevt, men livet byggs väl upp mycket kring erfarenheter? Både på individ- och samhällsnivå.

  I alla fall. Jag dejtade en ställningsbyggare en tid. Muskulös snygg kropp, tatueringar hela tjafset. Han var rolig och charmig att vara med, jag hade kul helt enkelt….. en stund. Hans största intressen i livet var musik, sport och droger. Han hade ingen fördjupad kunskap om något och var inte intresserad att skaffa sig sådan heller. Hade jag frågat honom vad han ansåg om kriget i Irak hade han skrikit: America Fuck Yeah!! Team America!!

  I slutet var jag så avtänd att jag knappt kunde ha sex med honom. I kontrast till detta har jag också dejtat dataprogrammerare som har suttit och förklarat hela internets uppbyggnad för mig och då bara smälter jag. Vafan finns det något sexigare än människor som är intelligenta? En sådan kille har man alltid ett flytande samtal med, man blir utmanad, lär sig nytt osv.

  Så Torstensson det jag tror mest på är att köra sin stil. En utvecklad personlighet är huggen i granit. Jag ser Johnny Cash framför mig, han körde sin stil tills han dog. Han var den han var.

  Hade du stått under bron med de tuffa killarna hade du bara varit ännu en idiot. Min erfarenhet av de killarna är att de sällan utvecklas i positiv riktning tvärtom så verkar de stagnera. Jag vill bara tydliggöra att jag har träffat en och annan riktigt nice snickare också, men de tillhör undantagen.

  Ödmjukhet är en väldigt sexig egenskap hos både män och kvinnor. All jävla yta kan dra långt åt h*vete om det inte finns ödmjukhet i grunden.

  Torstensson, vart skrev du om ditt livs kärlek?

 42. leifer skriver:

  Jenny

  ”All jävla yta kan dra långt åt h*vete om det inte finns ödmjukhet i grunden.”

  Mycket bra sagt, och det gäller kvinnor också!

 43. Fredrik skriver:

  Aktivarum

  Jag tvekade lite inför att svara mot ditt inlägg för att jag tog ner det till en personlig nivå, försökte förtydliga i början av inlägget att jag skrev mer utifrån det personliga livet och utvecklingspotential. Jag försökte göra en angränsande poäng av att den information du ger kan kännas ”tung” eller ”deterministisk” om man tar till sig den som regler för det egna livet. Inte för att någon här skulle göra det, men jag tycker det är intressant att nyansera saker och folk får gärna använda min inlägg på liknande sätt om det går att göra intressanta poänger i angränsning till dom. Det är ju som du säger olika nivåer det handlar om.

 44. Fredrik skriver:

  Jenny

  Jag gillar det du skriver om en egen utvecklad personlighet huggen i granit. Jag är av samma uppfattning, man måste ha en egen stil och våga vara sig själv, det är progressivt om något, individer som tillåter sig själva att vara sig själva, det gör världen intressant!

  Haha ja, din historia kan ju beskriva just den ställningsbyggaren. Intelligens och vilja att förstå är sexiga egenskaper, relationer med folk som lever med skygglappar för djup stagnerar rätt snabbt oavsett hur snygga deras kroppar är, eller hur rolig attityd dom har.

 45. Tanja Suhinina skriver:

  Aktivarum:

  ”Du kan nu välja om du vill ragga tjejer med pengar (krävs nu mer, mycket mer) eller så kan du hoppa av ekorrhjulet och erbjuda bättre sex, roligare liv och mer spännande upplevelser.”

  …eller att han är snygg!

  Läser gärna inlägget.

Google