Kommun- och landstingspolitiker om relationsvåld

15 november 2011, av Pelle Billing

knackt-ung-man

Malin Lennartsdotter Hall (M) skriver om relationsvåld i Värmlands Folkblad, och gör något så ovanligt som att ifrågasätta den gängse synen i samhället.

Som Lennartsdotter Hall uppmärksammar talas det nästan bara om manligt våld mot kvinnor, men inte om kvinnligt våld mot män. Trots detta kan den senare typen av våld vara allvarligt:

Det finns studier som visar att kvinnor är lika eller till och med mer benägna att ta till våld mot sina män än tvärtom. Tre av fyra kvinnor som utövar våld använder tillhyggen, för män är den siffran en av tre. (BRÅ 2009:12)

Mäns våld mot kvinnor är oftare grövre och mer återkommande och kvinnans våld är mer av psykisk karaktär men utsattheten och känslan av hjälplöshet upplevs ofta som värre än det fysiska våldet.

Det är viktigt att erkänna att det genomsnittliga våldet skiljer sig något mellan könen. Samtidigt står samhällets hjälpinsatser inte alls i proportion till hur våldet fördelar sig mellan könen.

I nuläget går 100 procent av statliga anslag till våld mot kvinnor (samt våld i samkönade relationer och hedersvåld), medan 0 procent går till våld mot män. En mer rimlig fördelning skulle vara att ge kanske 35 procent till våld mot män, för att säkerställa att alla får den hjälp de behöver.

En alternativ lösning är att inte könskoda alla pengar, utan att helt enkelt ha bra terapeuter och bra jourboende i varje kommun som hjälper alla – oberoende av kön, sexualitet och etnicitet. Själv föredrar jag att så långt det är möjligt ha lösningar för alla människor, även om det så klart kan behövas spetskompetens för vissa speciella typer av våld.

En ”ny” form av våld i samhället är att decennier av radikalfeminism gjort det möjligt för kvinnor att bruka våld på ett indirekt sätt:

Det förekommer tyvärr också ibland att kvinnan, med hjälp av lögner, anmäler mannen för övergrepp, hot och våld för att få till ett besöksförbud. Detta leder då oftast även till att han inte får träffa sina barn. Som förälder inser man att detta också är en slags psykisk misshandel.

Kampanjerna mot manligt våld i hemmet har varit så framgångsrika att myndigheterna numera utgår ifrån att den skyldige är mannen och den som talar sanning är kvinnan. Förutom att skapa skyddsnät för män som utsätts för våld behövs det alltså ny kunskap hos socialtjänst, polis och domstolar – kunskap som tyvärr inte framförs av kvinnojourer och genuskonsulter.

Mycket arbete återstår, och att politiker åtminstone på lokal nivå vågar tala klarspråk är glädjande. Jag kan varmt rekommendera att läsa hela artikeln av Malin Lennartsdotter Hall.

Tipstack: Minns ej vem som skickade in detta! Går bra att claima i kommentarerna ;)
Uppdatering: Nils har claimat ;)

 

36 kommentarer på “Kommun- och landstingspolitiker om relationsvåld”

 1. per hagman skriver:

  ” Dagens radikalfeminism kommer från lesbisk aktivism så hur förvånande är det att genusfeminister ideligen utgår från en värld som de flesta kvinnor inte vill leva i? Och att sedan påstå sig kämpa för kvinnor, skrattretande!” / Aktivarum

  http://se.mg40.mail.yahoo.com/neo/launch

  Per Hagman

 2. AV skriver:

  Istället för att dividera om hur mycket pengar som ska gå till vilket kön som slår vilket:
  Om man är utsatt för relationsvåld så ska samhället se din situation och kunna hjälpa dig. Oavsett ditt eller gärningspersonens kön. Period!

  Det spelar faktiskt ingen roll om det går 1000 slagna kvinnor på en man. Han har rätt som medborgare och individ att bli sedd. Nu vet vi att det är ganska jämt fördelat. Dessutom är det fel att överlämna detta på ideella krafter. Kanske behövs könsseparerade kriscentrum, men det bör kommunen stå för. Små kommuner kan samarbeta om det inte finns en marknad i kommunen självt. Så kan de som vill jobba ideellt göra det, men huvudmannaskapet och garanten för kvalitén blir offentlig. Då finns mindre risk för sekteristiska och ideologiskt infärgade verksamheter. Ingen garanti, men det finns åtminstone insyn i vad pengarna går till.

 3. Man United skriver:

  ”På styrgruppsmötet för projektet FRIDa som är vårt kvinnofridsprojekt tillsammans med kvinnojouren så bestämde vi att revidera den handlingsplan för kvinnofrid som antogs 2005. Den ska bli en plan för människorfrid. Känns rätt. Vi ska också göra klart ett avtalsförslag där kvinnojouren och kommunen delar ansvar och arbetsuppgifter mellan sig när det gäller stödet till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Vi behöver komma till skott i den frågan så det känns bra. ”

  * Hur det med http://www.mansjouren.nu och ekonomiskt anslag???

  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=235&blogg=35314

  Även män blir misshandlade psykiskt och/eller fysiskt av kvinnor.
  Homosexuella utsätts också ut för partnervåld.
  Är det inte dags att se partnervåld könsneutralt och likvärdigt oavsett sexuell läggning?
  Att behandla alla lika i det som kommunen kan erbjuda och stödja vad gäller personligt
  bemötande, i tryckt skrift och på Internet.
  Kommunen bör också stödja ideella verksamheter som riktar sig till alla enligt ovan och
  inte ev enbart till kvinnor.
  Det finns sedan 35 år tillbaka I USA undersökningar som kartlagt mörkertalen i fråga om partnermisshandel. Dessa undersökningar visar samstämmigt att kvinnor misshandlar sin partner lika mycket som män – om inte mer. Kvinnor misshandlar av samma skäl som män – makt – och skadar sin partner bara hälften så ofta som män. Kvinnor tar till vapen I misshandel 3 till 4 gånger så ofta som män och är oftast – 50-60% – den som slår första slaget.
  Att män inte anmäler lika ofta som kvinnor att de misshandlas har flera orsaker. En man som anmäler riskerar att själv bli misstänkt som misshandlare eftersom den vårt samhälle är så inriktat på att skydda kvinnor. I de flesta fall av partnermisshandel slår också båda parter – I vardera en fjärdedel av misshandelsförhållandena är kvinnan resp. mannen ensam slående. En man som anmäler riskerar faktiskt också att bli utskrattad och förlöjligad t o m av polisen, eftersom män anses kunna hantera sådant själv och mansmisshandel är så accepterat i vårt samhälle att det inte ens diskuteras.
  Jag har själv blivit nekad när jag ville göra en anmälan.
  http://groups.msn.com/Mansinfo/dinwebbsida2.msnw
  http://groups.msn.com/Mansinfo/dinwebbsida.msnw

  Hälsningar
  Fredrik

  http://www.s-info.se/region/guestbook.asp?id=130&nr=10

 4. Man United skriver:

  ”Alla patienter ska tillfrågas om de blivit utsatta för våld där läkaren anser det påkallat”

  Stjernström yrkar också på att alla, inte bara kvinnor, ska tillfrågas om de blivit utsatta för våld. Jag skulle vilja nyansera detta till “alla patienter där läkaren anser det påkallat”. Om man kommer in för en halsfluss kanske det är onödigt att fråga om utsatthet för våld.

  http://www.pellebilling.se/2011/11/stjernstrom-skriver-om-vald-i-lakartidningen/

  http://stadatyttre.blogspot.com/2011/11/jag-skriver-i-lakartidningen-om-vald-i.html

 5. Man United skriver:

  ”Tystnaden kring det kvinnliga våldet skadar en verklig jämlikhet mellan könen”

  ”Radikala feminister har tagit patent på ”sanningen” om våld och misshandel i hemmet. Det menar skribenten, debattören och socialantropologen Petra Östergren. Hon säger att det är vanligt att kvinnor blir slagna av sin lesbiska partner och att kvinnor slår sina män. ”

  - Men radikalfeministerna förnekar den verkligheten. Därmed osynliggörs en stor grupp människor vars erfarenhet skulle kunna leda till att vi får verkligt fungerade redskap för att motverka misshandel och sexuella övergrepp även mot kvinnor, säger Petra Östergren.

  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/feminister-har-olika-syn-pa-kvinnors-vald

 6. Observer skriver:

  Det är konstigt att sexuella avarter likt lesbiska skall vara tongivande och dikterande hur samhället skall se ut. Psykisk misshandel, psykologisk tuppfäktning är givetvis deras tillvägagångssätt.

 7. Men@Work skriver:

  I det radikalfeministiska Sverige kan vissa kvinnor utnyttja statens våldsmonopol i dunkla syften. Vilken maktlöshet är det inte att ha en hel statsapparat mot sig, och dessutom vara rättslös på vissa områden?

  Hellre tar jag emot knytnävsslag än mals ned i det byråkratiska oxh rättsliga systemet.

  Frågan vi bör ställa oss är: hur många manliga suicid har det befintliga systemet orsakat? Är man helt maktlös, ruinerad, flaskanklagad för diverse sexuella övergrepp, har förlorat både barn och bostad så leder detta till desperation. Risken finns att våld till slut brukas mot sig själv eller andra.

  DÅ kommer feministernas ”vad var det vi sa, alla män är våldsverkare”, som
  grädde på moset.

  Att göra män rättslösa är statssanktionerad psykisk misshandel och strider mot de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen, som Sverige förbundit sig
  att följa.

 8. Observer skriver:

  Men@Work

  Det har du rätt i. Ett knytnävsslag glömmer man. Men att i åratal utsättas av en dylik feministmaffia som bara har ondska och ingenting gott i sinnet gör sitt. Och ljuga kan dom – det är de bra på.

 9. Anonym skriver:

  Äntligen en vettig artikeln i detta ämne!

  Rimmar inte riktigt med vad regeringen satsar på i årets ”jämställdhetsdel” av budgetproposition dock! Och jag citerar ur mitt minne från proppen ”Mäns våld mot kvinnor är den viktigaste frågan för att nå jämställdhet” ”Mäns våld mot kvinnor ska upphöra” Inte ett ord om kvinnors våld mot män i den proppen! Kan även meddela att jag sökt hjälp hos det fantastiska Kvinnofrid i kommunen. Min fråga var – Vart i samhället kan jag få hjälp? Du kan ju komma till mig privat sa den kommunalt anställde kvinnofridskämpen. Men det kan man ju fatta. Regeringen vill inte satsa några pengar på att kvinnors våld mot män ska upphöra, så då får manliga våldsoffer klara sig utan hjälp. Undra vilka andra grupper i samhället som inte heller passar in hos Kvinnofrid.

  Skandal! Hur har det kunnat bli så här? Vem lurade i våra politiker detta vansinne?

  Varför tycker inte Reinfelt o Co att Relationsvåldet måste stoppas utan bara Mäns våld mot kvinnor? Varför är det en jämställdhetsfråga? Jag fattar inget?

  Hatten av för Lennartsdotter Hall som lyfter en stor och viktig fråga som drabbar män och barn i Sverige. Du ska få ett kryss i nästa val!

  http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/33/07/d8357481.pdf Sidan 46 för den som är intresserad.

 10. John Nilsson skriver:

  Off topic:
  Som jag tidigare nämnt ( http://www.pellebilling.se/2011/11/notiser-15/#comment-41538 ), så har jag haft en bra diskussion om SCUM-manifestet med “Hannah”, en feminist, här:
  http://www.onewaycommunication.co/?p=1737

  Hon hänvisar också i denna diskussion på ett postivt sätt till Pelle Billings artikel “Vad händer när män börjar tala” ( http://mansnatverket.org/articles/vad-hander-nar-man-talar.php ) och skriver uppskattande om den här: http://www.onewaycommunication.co/?p=1494

  Ta gärna chansen till en dialog med henne, men var konstruktiv! Som Pelle Billing framhåller i ovan länkade artikel, har vi kvinnorörelsen att tacka för mycket, och det finns i alla fall inget självändamål med att göra sig ovän med någon bara för att han eller hon kallar sig för feminist – i synnerhet inte när det är en person som visat prov på lyhördhet och ett självständigt förhållningssätt.

  Lika bra har det dock inte gått i min diskussion med Veronica Svärd på bloggen ”Veronica Svärd – Intersektionen”
  ( http://veronicasvard.wordpress.com/ ), som jag debatterat med här:
  http://veronicasvard.wordpress.com/2011/11/11/moderatmannen-demonstrerar-mot-det-fria-ordet/

  Svärd har istället känt sig nödsakad (kanske inte enbart på grund av mig) att skriva ett nytt blogginlägg med rubriken ”Hej antifeminist! Nej förlåt, ”jämställdist”!”
  ( http://veronicasvard.wordpress.com/2011/11/14/hej-antifeminist-nej-forlat-jamstalldist/ ), där hon meddelar att hon förärat ”oss” med ett nytt tema på sin blogg, nämligen ”Antifeministiska myter”:
  http://veronicasvard.wordpress.com/antifeministiska-myter/

  Även här en möjlighet till debatt alltså, men läs Svärds regler för kommentarer ( http://veronicasvard.wordpress.com/om-kommentarer/ ), och försök även här att hålla en saklig och respektfull linje. Notera dock gärna hur viktig hon bedömer föreställningen (eller dogmen), om den patriarkala könsmaktsordningen vara:

  ”Kommentarer som går ut på att bevisa att patriakatet inte existerar, att kvinnor är mer våldsamma än män osv publicerar jag oftast inte av en enkla anledningen att nivån på debatten blir för låg för att jag ska orka ägna energi och min knappa tid på att bemöta det. Det finns gott om anti-feministiska bloggar som publicerar orimliga och ovetenskapliga resonemang som ni kan vända er till.”

  Ja, det var nog mina två korvören för ikväll.

 11. John Nilsson skriver:

  Off topic igen (sorry!).

  Hanna Fridén om SCUM-diskussionen:
  http://nyheter24.se/nyheter/inrikes/628415-hanna-friden

 12. Mia skriver:

  Skönt att se att det rör på sig i dessa frågor.

  Ja kunskapen hos de som jobbat med kvinnomisshandel har varit ensidig. Men tyvärr är den ofta det bland många ‘pappa/mansaktivister’ också. Vilket syns i kommentarer ovan.

  Men@Work (och Observer)

  ”Hellre tar jag emot knytnävsslag än mals ned i det byråkratiska oxh rättsliga systemet….Frågan vi bör ställa oss är: hur många manliga suicid har det befintliga systemet orsakat?”

  Liksom utsatta män tar utsatta kvinnor inte bara ‘emot ett knytnävsslag’. De har oftast också malts ner av psykisk misshandel, känt sig svikna av samhället och en del har också tagit livet av sig. För ni tror väl inte att kvinnojourerna startades för att manipulativa kvinnor skulle gömma sig för sina män? Roligare kan man ha än att lämna sitt liv hals över huvud och gå under jorden (och leva med PTSD år efter), tro mig. Att det tyvärr blivit så att vissa störda kvinnor kommit att utnyttja situationen är för att uttrycka det milt olyckligt för alla, män som kvinnor och inte minst deras barn i de fall de har några. Men tro för all del inte att det inte finns män som utnyttjar verkligt utsatta mäns situation också genom att dra valser i fr/tr, på bloggar o dyl.

  ”In one case, the father had no control over his obsession to trash the mother.
  Numerous professionals told him, including the mother, that he could have shared custody if he would be willing to follow the rules. He didn’t have the self-control to do this. When he lost custody because of his aberrant behavior, he became a celebrity in the father’s rights movement and took his campaign into national circles. No one would know from hearing him speak about his situation that there was serious pathology going on (PAS) or how hard the professionals worked to stabilize it.”

  http://www.breakthroughparenting.com/PAS.htm

  Uppfattningen att det är antingen eller finns på ‘båda sidor’ (män förövare och kvinnor offer/kvinnor förövare och män offer). Tack och lov blir det fler och fler på ‘båda sidor’ som tänker längre och inser att det handlar om både och (manliga och kvinnliga förövare och manliga och kvinnliga offer).

  Som jag skrev i en annan tråd hoppas jag det dröjer ett tag till innan jag inte ‘orkar’ bemöta de som ‘vräker ur sig dumheter’.

  http://www.pellebilling.se/2011/11/for-dig-som-vill-protestera-mot-scum-forestallningen/#comment-41399

 13. Observer skriver:

  Så du tycker då att alla utsatta män som Men@Work beskriver borde plocka fram tangentbordet och föra en sansad diskussion och då i konstruktiv anda med denna Hannah Friden. Det vore således lösningen på problemet. Tyvärr är jag av annan åsikt – mindre snack och mera verkstad hette det väl visst.

 14. Mia skriver:

  Anonym

  ”Varför är det en jämställdhetsfråga? Jag fattar inget?”

  För att det först var kvinnor som tog upp och tog tag i detta problem och började jobba ideellt med frågan tror jag. Men även för att det såg annorlunda ut för 30-40 år sedan. Och kanske för att ‘women can´t hear what men don´t say’? Och vad som händer när ‘män börjar tala? Ja jag hoppas som sagt är att detta mycket riktigt blir en jämställdhetsfråga 2.0 sas.

  Detta tycker jag är en mycket bra artikel i ämnat.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/skyldigt-kon-bara-trams_408063.svd

 15. Mia skriver:

  Observer

  ”Så du tycker då att alla utsatta män som Men@Work beskriver borde plocka fram tangentbordet och föra en sansad diskussion och då i konstruktiv anda med denna Hannah Friden.”

  Jag trodde M@W kommenterade här men ja även om jag vet att det inte alltid är lätt. Lika lite som det inte är lätt för kvinnor i den situationen (och de som jobbar med dem och deras sak) att göra det. Och vart ‘verkstad’ leder har vi ju sett prov på de senaste 20 åren typ.

 16. morrhugg skriver:

  Vore inte det mest rimliga att ge pengarna till ”problemet” så att oavsett vem som har problem, oavsett vilket kön eller vilka andra kriterier det än må finnas, så finns pengarna där till att hjälpa?

  Vore bättre att tilldela pengar på en lite högre nivå än att öronmärka dem till ett specifik kön eller handling.

 17. Men@Work skriver:

  @Mia

  Skulle du vilja betala skatt till ett system som medvetet diskriminerar dig, och ser till att din rättsliga status undergrävs? Du kan inte på något sätt jämföra statligt förtryck med våld inom en relation. Våldet kan man fly ifrån, inte myndigheterna. Vad tror du händer om man är falskanklagad för övergrepp på sina egna barn exempelvis? Ett samhälle som an änder sitt våldsmonopol för att tillfredsställa en liten extremistklick kan inte betraktas annat än som totalitärt.

  Svenska staten använder exempelvis häktning som informella straff, vilket strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter. Svenska kommuner förnekar fädernumgänge med sina barn i flera år utan att fadern fällts i domstol för någonting. Tycker du detta liknar en rättsstat?

 18. Josef Boberg skriver:

  Apropå vad massmedia skriver och ej skriver – DemoKratur: ”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.” = den svenska modellens samhälle :?:

 19. per hagman skriver:

  Man United säger:

  ”Frågan vi bör ställa oss är: hur många manliga suicid har det befintliga systemet orsakat? Är man helt maktlös, ruinerad, flaskanklagad för diverse sexuella övergrepp, har förlorat både barn och bostad så leder detta till desperation. Risken finns att våld till slut brukas mot sig själv eller andra”

  —- Sannolikt drivs ett större antal män till självmord tfa sin relation med en psykiskt misshandlade kvinna.
  Statistiken visar att kvinnor använder just psykisk misshandel i sina relationer,
  inte bara mot män.
  En relevant fråga blir …Hur många män drivs till självmord av sina kvinnor?
  Eller hur många kvinnor drivs till självmord av sina systrar i de kvinnligt dominerade arbetsplatserna där mobbing är vardag snarare än undantag.

  — Kommer ni ihåg den unga åklagaren som blev polisanmäld ( och senare frikänd av en enig tingsrätt ) av sin hustru för både hustru misshandel och pedofili av sin dotter. Den unga mannen tog så illa vid sig av sin hustrus anklagelser att strax efter frikännandet tog livet av sig.
  I denna skandal figurerar starkt en kvinnlig poliskommissarie och företrädare för ett polisnätverk
  ( betalas av staten ) för feminister / kvinnliga poliser.

  Per Hagman

 20. Anonym skriver:

  Mia

  Tack – håller med om att det var en mycket bra artikel.

 21. Men@Work skriver:

  @per hagman

  Då var det som jag anade. Den svenska feminismen har blod på sina händer…

 22. Mia skriver:

  Men@Work

  ”Skulle du vilja betala skatt till ett system som medvetet diskriminerar dig, och ser till att din rättsliga status undergrävs?”

  Det finns mycket jag vill och inte vill betala skatt för. Men jag vill att staten ska bli bättre på att hjälpa såväl utsatta män som kvinnor, och inte minst deras barn om de har några.

  ”Du kan inte på något sätt jämföra statligt förtryck med våld inom en relation. Våldet kan man fly ifrån, inte myndigheterna.”

  Jag hoppas som sagt att myndigheterna och staten blir bättre på detta område. Och ett exempel på detta är t ex den nya stalkinglagen. För nej det är inte alltid möjligt att fly från våldet. Särskilt inte i de fall där man har gemensamma barn. Och ja man måste bli bättre på att skilja agnarna från vetet, dvs veta när det är mannen som är förövare och när det är kvinnan som är det.

  ”Unfortunately, while many counselors are now aware of the four types of domestic violance, many lawyers and judges are not. Some have presumptions that any incident of domestic violence is always a sign of a batterer, and they treat it very severly. Others have presumptions that minimize domestic violence, and they assume it will stop on its own. Both unofficial presumptions can be terribly wrong,” Bill Eddy, Splitting

  Poängen med min kommentar till dig var inte att män inte är utsatta och ja mycket behöver göras för dessa män. Utan att man ska vara observant på att inte få samma slagsida sas och t ex tro att vara utsatt kvinna är ‘a walk in the park’. De verkligt utsatta kvinnorna är sällan så kavata och förslagna som de som bara spelar på ‘mäns våld mot kvinnor’.

  http://www.youtube.com/watch?v=jGcAzX9E3qU&feature=related

  Jag tycker en man säger det så bra i ett klipp.

  ”They like the spot light to be on the women, the spot light has been on the women for twenty years, And I have no problem whit that in one sense because I want women to get help.But I think it´s time to turn on the stage lights and see who else is on stage.”

  http://www.youtube.com/watch?v=56Agy4bTv6Y&feature=related

 23. Mia skriver:

  Men@Work

  ”Då var det som jag anade. Den svenska feminismen har blod på sina händer…”

  Ja det finns fler som anser det om radikalfeminismen.

  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=35188&a=1131047

 24. Men@Work skriver:

  @Mia

  Rätt balanserat inlägg av dig faktiskt. Jag vill dock inskärpa att rättsosäkerheten mot män är statligt sanktionerad. Det finns alltså ingenstans att vända sig för att få hjälp. Kvinnor får ju alla resurser och all uppmärksamhet inom detta område. Det finns kvinnofridslagar, men ingen mansfridslag. Samtidigt hävdas et att alla ska vara lika inför lagen. Hur går det ihop? För att hårddra det hela lite så befinner sig svenska män i samma position som Saudiska kvinnor om man ser till art och inte grad.

 25. Mia skriver:

  Men@Work

  Jag är med dig på det att män inte får utsättas för rättsövergrepp. Har samma hållning i våldtäktsfrågan. Och ja lagen ska vara jämstäld. Dvs bla automatisk gemensm vårdnad även för ogifta och kvinnofridslagen tycker jag ska döpas om till partnerfridslagen.

  Samtidigt tycker jag t ex att den nya lagen om ‘samarbetssvårigheter’ ska finnas kvar då några (oftast män) använder gemensam vårdnad för att fortsätta sin misshandel om än bara den psykiska ( samt känslomässig/ekonomisk utpressning) men naturligtvis då att man blir bättre på att se vem som faktiskt står för samarbetssvårigheterna så att inte vissa (oftast kvinnor) använder den för att ‘ta barnen’ vilket man mycket riktigt i artikeln påpekar också är psykisk misshandel (samt känslomässig/ekonomisk utpressning).

  Är det något jag lärt mig de senaste åren så är det att detta ofta är same same but different för könen.

  En kvinna möter man. När barnen kommer förändras han. Beteendet blir till sist sådant att hon vill skiljas. Vårdnadstvist följer och hon får vårdnaden och han får inget umgänge. Då eskalerar terrorn och övergår i stalking. Eller så byter man bara plats på könen:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13919727.ab

  Intressant är att en man kanske blir pilotfall att testa en lag framlobbad av ‘feminister’ och att Bodstöm är mannens advokat. Och kanske dröjer det inte länge innan män kan få hjälp av ‘samarbetssvårighetsklausulen’ vid vt också.

  Som sagt det är bra att det rör på sig i dessa frågor.

 26. Men@Work skriver:

  @Mia

  Dessvärre så verkar det dock som att det till övervägande del kvinnor står för Parental Alienation Syndrome (PAS) i vårdnadstvister. Så länge rättssystemet stödjer och uppmuntrar dessa kvinnor så finns ingen rättvisa i Sverige.

  Påståendet att män utnyttjar delad vårdnad för att fortsätta att psykiskt/ekonomiskt misshandla kvinnan får du gärna styrka med en källa. Dessutom är ju kvinnans möjligheter att få upprättelse eller använda rättsliga och kommunala instanser för att motverka detta enormt nycket större. Oavsett om hon ljuger eller talar sanning.

  mvh

 27. Anonym skriver:

  Jag håller med er Mia och M@W

  Jag tycker att den medialt och politisk framförda bilden att kvinnor är offer och att Mäns våld mot kvinnor är den viktigaste jämställdhetsfrågan bara förvillar. Har känslan av att diskussionerna på dessa forum uteslutande handlar om vilket kön som utför mest psykiskt respektive fysiskt våld. Män som är våldsoffer känner sig kränkta av den bilden som ges i det officiella sverige. Kvinnliga våldsoffer känner sig kränkta när de kränkta männen kritiserar bilden.

  Det politiska sverige för till medel för att minska mäns våld mot kvinnor. Det är bra. Kvinnors våld mot män får ej motsvarande medel. Detta är dåligt. Kvinnlig våld mot män verkar inte ens behöva nämnas. Fokus kommer även bort från andra grupper av våldsoffer som skulle behöva specifikt stöd. Exempelvis om man fokuserade på att tillföra medel utifrån om våldsoffret drabbats av våld pga missbruktsproblem eller psykisk sjukdom (alltså oavsätt kön). Kan tänka mig att sådana insatser till specifika grupper och problem skulle bli mer effektivt än att fokusera på könet hos våldsutövaren med exempelvis alkoholproblem. Och dessutom skulle vi slippa hålla på att blogga om jämställdhet och kön!

  Jag har funderat mycket på vad du skrev Mia att kvinnorörelsen ska ha cred för att de förde in brottsofferfrågorna och såg till att de fick politiskt gehör. Jag har inte landat detta i mitt huvud. Men om jag så småningom inser vad du hävdar så ska de ha en stor eloge. Om det nu kräver en medial och politisk uppfattning att det bara rör sig om mäns våld mot kvinnor för att vi ska få medel till våldsoffersatsningar, så tror jag ändå inte att jag tycker det är rätt väg. En sådan uppfattning i media får ju oerhörda konsekvenser inom andra områden.

 28. Nils Jungenäs skriver:

  Nu ”claimar” jag. ;-)

 29. Mia skriver:

  Men@Work

  ”Påståendet att män utnyttjar delad vårdnad för att fortsätta att psykiskt/ekonomiskt misshandla kvinnan får du gärna styrka med en källa.”

  Det kan jag inte men det skrev jag inte heller jag skrev att några gör det och att det ofta är män samt att vissa kvinnor använder ‘samarbetsklausulen’ för att ‘ta barnen’ (vilket jag inte heller kan styrka med en källa). Och ja jag tror som du att fler kvinnor kan använda PA som maktmedel samt att männen oftare kan använda sin fysiska styrka för att kontrollera och hota. Men vet även att det finns kvinnor som också använder våld och män som PAsar. Däremot tror jag diskussioner om vem som drabbas värst ofta tar energi från själva frågorna och ger motståndare något att hänga upp sig på och avleda fokus med.

 30. Pelle Billing skriver:

  Nils,

  Har uppdaterat ovan ;)

 31. Anonym skriver:

  Mia

  ”Däremot tror jag diskussioner om vem som drabbas värst ofta tar engergi från själva frågorna och ger motståndare något att hänga upp sig på och avleda fokus”

  Jag håller med, och den energibristen drabbar helt klart männen värst ;)

  Men som tur är finns medicin mot sådant http://fukitol.com/

 32. Nils Jungenäs skriver:

  Svårt att förstå satir.

  http://solguru.motpol.nu/?p=1824

 33. Pelle Billing skriver:

  Bra länk Nils, var tvungen att Twittra den.

 34. Nils Jungenäs skriver:

  Jag la den dock i fel tråd. Det handlade ju om SCUM-cirkusen. :-D :-D
  Du får se det som et tips istället. ;-)

 35. [...] Lennartsdotter Hall är en politiker som vågar gå mot strömmen. I november rapporterade bloggen att hon skrivit en artikel om våld i hemmet, där slagna män för en gångs skull inkluderades [...]

Google