Glädjande att omskärelsemotståndare får pris

08 november 2011, av Pelle Billing

Se följande pressmeddelande från Humanisterna:

Hedeniuspriset 2011 tilldelas överläkare Gunnar Göthberg

Docent Gunnar Göthberg är barnkirurg och överläkare vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Han är gastrokirurg med inriktning på mag- och tarmsystemet och arbetar med barn, från de som fötts under 24:e veckan och väger 500 gram till stora tonåringar som väger över hundra kilo.

Gunnar Göthberg har varit ordförande i Svensk barnkirurgisk förening. Där har han varit ansiktet utåt i omskärelsefrågan och därmed personifierat läkarnas motstånd mot omskärelse i media. Göthberg är inte nöjd med rådande lagstiftning som reglerar omskärelse av pojkar.

– Jag vill att omskärelse av pojkar skall jämställas med kvinnlig omskärelse, det vill säga att den skall förbjudas. Individen själv skall få bestämma, säger docent Gunnar GöthbergDet finns inga medicinska skäl för omskärelse, därför är det ett övergrepp. Det finns ingen principiell skillnad på kvinnlig och manlig omskärelse.

Gunnars Göthbergs engagemang och ställningstagande mot omskärelse av pojkar är av stor betydelse för arbetet att stärka barns mänskliga rättigheter i Sverige. Ungefär 3000 pojkar omskärs varje år i Sverige. Detta ingrepp är en grov kränkning av barns kroppsliga integritet, all strävan som syftar till att stoppa detta icke-medicinskt motiverade ingrepp bör därför premieras.

Hedeniuspriset 2011, styrelsens motivering:

”Humanisterna värnar om varje individs rätt till kroppslig integritet och bejakar de såväl de mänskliga rättigheterna som konventionen om barns rättigheter. Till följd av detta anser Humanisterna att omskärelse av pojkar borde behandlas på samma sätt som könsstympning av flickor, med undantag för fall då medicinska skäl föreligger. Religiös/kulturell könsstympning av barn i Sverige 2011 borde inte tillåtas. Överläkare Gunnar Göthberg har med stöd av Barnkonventionen och egen övertygelse tagit ställning mot omskärelse av pojkar, något som han anser ska betraktas som ett övergrepp. För sitt ställningstagande och aktiva engagemang tilldelas han 2011 års Hedeniuspris.”

Omskärelsedebatten förknippas inte sällan med frågan om religionsfrihet. Gunnar Göthberg har en kristen tro och livssyn men anser att detta inte handlar om religionsfrihet. Föräldrar som låter omskära sin pojke och på det sättet märker honom in i en religion gör fel. Det är alltså inte religionsfrihet utan religionstvång menar Göthberg.

Det är vuxnas ansvar att skydda barns kroppar mot oåterkalleliga, icke-medicinskt motiverade ingrepp. När föräldrar sviker i sin roll som beskyddare då måste andra vuxna våga axla den rollen. Detta har Gunnar Göthberg gjort på ett föredömligt sätt. Humanisterna är därför glada att kunna tilldela honom årets Hedeniuspris. Hans insatser har främjat en kritisk granskning av religion och irrationella och inhumana föreställningar och traditioner, vilket är syftet med Hedeniuspriset.

Viktigt att notera här är att Göthberg själv är troende, och att religion i sig inte är problemet. Det är ritualen som behöver avskaffas, inte religionen.

Läs även: Rutger Stjernström skriver om samma ämne.

Tipstack: Går till Peter!

 

10 kommentarer på “Glädjande att omskärelsemotståndare får pris”

 1. Urban skriver:

  Stort grattis till Gunnar Göthberg!

  Vågar man hoppas på ett förbud inom fem år? Här har mansrörelsen ett högst reelt problem att ta tag i: små mäns, dvs. pojkars, rätt till sin egen kropp.

 2. JD skriver:

  Började med att kolla om omskärelse på regeringens hemsida och kunde då konstatera att man där antyder att motstånd mot omskärelse mot pojkar kan vara en typ av antisemitism.
  Intressant på regeringen.se se är den kvinnosatsning som man nu tänker göra för att underlätta för kvinnor att starta och driva företag. Man till och med pratar om att man ska bli bättre på att utbilda flickor! FLICKOR!!!! Det är ju pojkar som misslyckas i dagens skolor!

  En tabell som man hänvisar till på regeringen.se tycker jag räcker som bevis för att en ensidig satsning på kvinnors företagande är fullständigt befängt och felaktigt ur jämställdhetssynpunkt. Det är tabellen på den här sidan.
  http://www.regeringen.se/sb/d/15319/a/179392
  Jag anser att orsaken till att fler män än kvinnor startar egna företag beror på att Män jobbar inom sektorer (t.ex bygg) där det är mer naturligt att starta eget företag.
  Kvinnor däremot jobbar till stor del inom skola och sjukvård och där finns det väldigt begränsade möjligheter att starta eget företag.
  I tabellen på sidan visar man att av nystartade företag inom skola och hälsovård är andelen kvinnor som startat nya företag 59% jämfört med endast 36% män!
  Vad säger då det?
  Jo att det inte finns några hinder för kvinnor att starta eget företag och att en aktiv politik av regeringen som försvårar för män att starta eget företag genom att gynna för kvinnor är extremt diskriminerande mot personer av manligt kön som vill starta företag.
  Kvinnor har det lika svårt eller enkelt som män idag att starta företag!
  Svårigheten att starta företag har ingenting med könet att göra utan om vilken bransch man jobbar inom och därför ska inte regeringen underlätta för t.ex städfirmor med kvinnliga chefer i förhållande till städfirmor med manliga chefer. Det är åt helsike fel!
  Detta framgår på regeringens egen hemsida!

 3. Urban skriver:

  JD, det där med att det är antisemitism har jag hört till leda. Det är ungefär som när feminister försöker tysta att all kritik mot sin rörelse genom att kalla det för kvinnohat.

  Det är viktigt att den här typen av ”shaming language” identifieras och tydliggörs av oss inom mansrörelsen och ses för vad det är: ett fult medel att försöka tysta kritiken mot könsstympning av pojkar.

 4. Emma skriver:

  @ Pelle Billing: Ett argument som omskärelseförespråkarna gärna använder sig av är att det skulle vara så mycket medicinskt bättre/lättare att omskära småpojkar än vuxna män. Därför menar de att man bör göra det så tidigt i livet. Som man och läkare kanske du kan sprida lite information om hur det egentligen ligger till i den frågan, det görs ju bevisligen även på vuxna män i vissa länder om jag har förstått saken rätt.

  Tycker du sätter fingret på något viktigt här, att manlig omskärelse egentligen består av två delar.

  1. Ett icke medicinskt motiverat, kvarstående ingrepp. Något som rimligen borde vara upp till varje myndig man att själv besluta om.

  2. Religionsfriheten innebär vars och ens rätt att själv välja vilken (om ens någon) religion man vill tillhöra. Att låta föräldrarna ”märka in” någon i religionens namn torde strida mot detta påbud.

  Kanske är det just så man borde driva frågan. Som två delar. Ingrepp i den kroppsliga integriteten och ingrepp i religionsfriheten.

  @ Urban: Instämmer. Här har mansrörelsen en konkret fråga att driva som berör många.

 5. Urban skriver:

  Emma, du har helt rätt!

  Oftast hävdas hiv-prevention, men detta är ett icke-argument då inte små pojkar har sex. Och f.ö. så kan man ju fråga sig varför så få vuxna män i Sverige, trots att väldigt få är omskurna, har hiv i sån liten utsträckning.

 6. John Nilsson skriver:

  Bra att tala om ”religionstvång”, snarare än om ”religionsfrihet”, eftersom det faktiskt är vad det handlar om för det barn eller den omyndige/-a som ska omskäras. Och hänvisar man till ”kultur” istället för till ”religion”, så blir det ju i rimlighetens namn bara ett ”kulturtvång” istället, eller? Knappast rätt eller bra det heller.

  Minns också den kristne aposteln Paulus kärnfulla ord angående omskärelse i Galaterbrevet 5:12:

  …”De bor­de skära av sig allti­hop, des­sa som spri­der oro bland er”. :-)

  ( http://www.bibeln.se/las/2k/gal#q=Gal+5%3A12 )

 7. Godtyckligt skriver:

  Mycket bra och och väldigt förtjänat pris! Att inte nyheterna skriver om stympade pojkar är för mig som vuxen man ett stort frågetecken varje gång det kommer upp på tapeten. Om någon mot min vilja skulle skära av mig förhuden skulle det vara ett stort och grovt övergrepp mot en vuxen, Övergrepp mot försvarslösa barn, av deras egna föräldrar och dessutom lagligt… need i say more?

 8. Gunnar (D.U.) skriver:

  Glädjande att det trots allt hela tiden görs nya framsteg i kampen om mäns rättigheter också!
  Grattis Gunnar Göthberg till priset!
  Och tack för att du kämpar för våra pojkar!

  Säger som Emma:
  @ Urban #3: Instämmer. Här har mansrörelsen en konkret fråga att driva som berör många.

  @ Emma #4: Jag tycker du gör en bra uppdelning där, vilket ger ett bra fokus på vad frågan handlar om!

 9. Götberg for statsminister! skriver:

  En minoritet är knappast minoritet längre gentemot en ensam individ.
  Majoritet samhället får inte förgripa sig på minoriteten och de senare får inte begå övergrepp mot en försvarslös individ i sin egna grupp. Vi som är realister ser dagligen att flock mentaliteten begränsar individer mer än något annat.

 10. [...] är för övrigt legitimerad läkare.Så läs gärna vad han har att säga om det här, här och här. Om man verkligen vill skapa sig en bred bild om denna fråga rekommenderar jag verkligen att läsa [...]

Google