FN:s utvecklingsorgan ser bara kvinnor

08 november 2011, av Pelle Billing

afrikansk-man-arbetar

Nyligen kom FN:s senaste mätning över mänsklig utveckling i olika länder. Det är FN-organet UNDP som varje år sammanställer ett utvecklingsindex som sedan belyses flitigt i media.

Nu senast kom Sverige på tionde plats på detta index (HDI). Sverige halkar dock nedåt – vi var tidigare på åttonde plats.

Vad gäller jämställdhet var Sverige däremot bäst av alla, vilket också var det som satte rubriken i svenska tidningar. Om vi inte längre kan vara bäst totalt sett så får vi glädja oss åt att vi åtminstone har en rättvis situation mellan könen.

Eller har vi det? Lite grävande i det Gender Inequality Index (GII) som ligger till grund för jämställdhetsmätningen visar att det inte alls mäter jämställdhet.

Det fem indikatorer som avgör är:

 • Tonårsgraviditeter.
 • Mammors hälsa.
 • Kvinnligt deltagande i arbetskraften.
 • Könens representation i parlamentet.
 • Könens utbildningsnivå.

Övervägande kvinnofrågor alltså, och ett väldigt dåligt mått på hur män har det. Förvisso är det helt legitimt att mäta hur kvinnor har det i olika länder, men då ska det rapporteras som kvinnors välgång och inte som jämställdhet.

Indexet har en skala från noll till ett. Om resultatet blir noll anses könen vara jämställda, och om resultatet blir ett har kvinnor det maximalt dåligt.

Ett äkta mått på jämställdhet skulle dock utvidga skalan från noll till minus ett, för de länder där män har det sämre. Man skulle också mäta all typ av hälsa och dödlighet, vilket är mäns stora achilleshäl världen runt.

FN:s metodik förvånar tyvärr inte, då även World Economic Forum gör precis samma sak när de publicerar sin stora jämställdhetsrapport en gång om året. De största och mäktigaste organisationerna har anammat synsättet att jämställdhet och kvinnofrågor är en och samma sak.

 

14 kommentarer på “FN:s utvecklingsorgan ser bara kvinnor”

 1. Nils Jungenäs skriver:

  YTTERLIGARE ett bra exempel på den fullständigt ojämställda synen på jämställdhet.

  Sista meningen säger allt. Kommentarer överfödiga. Alla normalbegåvade människor förstår att detta är knas.

 2. Joel Johansson skriver:

  Att män ska vara förtryckta bedömer jag som den starkaste normen som finns idag. Det finns nog inget som samtidigt är lika inhumant och normaliserat som just mansförtryck. Feminismen är därför en av nutidens mest konservativa ideologier – under förespeglingen att den skulle vara progressiv.

  Angående feminismen i FN så undrar jag om det till största del är lobbyism som ligger bakom, eller bara mediadriven populism?

 3. Nils Jungenäs skriver:

  Joel

  Jag röstar på ”mediadriven poppulism”.
  Samma sak som den svenska statliga radikalfeminismen.

 4. Kia skriver:

  Sverige halkat ner till tiondeplats totalt, men bäst i grenen ”jämställdhet”. Hur ska vi då bli bättre i totalrankningen? Självklart: satsa ännu mer på ”jämställdhet”!!

  (Citationstecken pga de brister i måttet som tas upp ovan i inlägget)

 5. Koo skriver:

  Mycket bra och viktiga inlägg, Pelle! Förstår inte varför du inte med jämna mellanrum blir inbjuden att skriva på DN Debatt och liknande!

 6. JD skriver:

  Jag förstår inte tabellerna till 100% i länken du lagt upp Pelle!
  Men det låter ju rent absurt att man tror att det går att mäta en rättvis situation mellan könen genom att bara ta med det ena könet i beräkningarna!

  Hur fasen går det till egentligen?

  Man måste vara fullkomligt dum i huvudet, ansvarig utgivare på en kvällstidning eller ha dolda syften om man ska acceptera sådana här mätningar.

 7. J skriver:

  Heisann Pelle

  Du tar opp et meget viktig poeng. Nemlig det at de fleste såkalte ”likestillingsindikatorer” utelukkende måler ”kvinnesaker.” Når man deretter skal iverksette saker med basis i disse indikatorene får mange rare utslag. Jeg tror ikke at menn flest vet hvor gjennomgripende dette i dag har blitt i vesten. Kvinnebevegelsen har vært meget dyktige på politisk aktivisme og i dag sitter det feminister i mange ledd. For å kunne imøtegå dette tror jeg at det er meget viktig at man fremmer krav om ekvivalente organer for menn også. Vi trenger et UNMEN, Mens Health Reports etc. Det er ikke noe poeng å bekjempe feminismen og alle dens avarter. Det er en kamp mot vindmøller. Man må isteden få frem at feminismen kun er opptatt av kvinnekamp (ofte med et meget rødt fortegn). Vi må få menn på banen i alle fora, med egne organer. På den måten kan vi kanskje få snudd menneskeheten tilbake til det som burde være selvsagt, MENNESKEVERD, ikke kjønnskamp.
  Din, Pärs og Rutgers blogg er små men viktige lyspunkt i et mer og mer forvridd mediasirkus. Jeg anbefaler forøvrig følgende artikkel ift FN og trender:
  http://www.fao.org/sd/wpdirect/WPan0015.htm

  Mange lever å lage myter om at kvinner har det forferdelig uansett. På den måten bygger de opp om egne jobber og funksjoner. Uten feminisme ville ikke dagens ”likestillingskonsulenter” ”genusambassadører” etc. hatt en jobb. Verden ville ha vært bedre uten.

  Stå på!

 8. Backlash skriver:

  ‘Kvinnors deltagande i arbetskraften’ – Räknas denna faktor som bra eller dålig? Dvs anses det som bra ifall fler kvinnor sliter i gruvor och fabriker eller gör värnplikten?

  Och ‘Kvinnors representation i parlamentet’ är ju ett märkligt mått. Kvinnor representeras förstås av de politiker de röstat på, oavsett vilket kön dessa har. Och man kan ju misstänka att länder som Rwanda, med kvinnomajoritet i parlamentet, får bättre poäng än ett land som ligger närmare 50%?

 9. vmm skriver:

  Apropå FN och jämställdhet: för drygt en vecka sedan så uppmärksammade FN att vi blev 7 miljarder människor på jorden. Det var såklart bara symboliskt eftersom man inte vet exakt hur många människor det finns. När den utsedda dagen närmade sig (har för mig att det var 31a oktober) så sa jag att jag slår vad om att det blir en flicka i ett u-land som FN kommer att utse och uppmärksamma som den 7miljardete (hm) människan. Jag vet inte om jag är synsk eller cynisk men av någon anledning så blev i alla fall en flicka från Filipinerna den som FN valde som sjumiljarderbaby. Hade det varit en pojke från ett i-land hade jag blivit väldigt, väldigt förvånad. Pojkar är inte intressanta i FNs ögon. Icke-prioriterade.

 10. Niki skriver:

  Visst kan jag hålla med i sakfrågan, att män borde finnas med i undersökningen och att skalan kunde gå mellan minus ett och ett för att även beskriva de områden där män är förfördelade. Jag tror dock inte att det skulle förändra utfallet i särskilt stor utsträckning.

  Utgångspunkten för undersökningen är ju att kvinnor på många håll har en sämre utgångspunkt än män på grund av sitt kön helt enkelt. Och att ojämställdheten vanligtvis är större i underutvecklade länder. Antagligen tycker de att just dessa kategorier är ett bra mått på kvinnors ställning och väsentliga för att beskriva vilket inflytande kvinnor har över sina egna liv. Att t ex delta i arbetsmarknaden är väl en förutsättning för att kunna vara självförsörjande och slippa stå i beroendeställning till någon annan, vilket kvinnor i hög utsträckning gör i ett globalt perspektiv.

  Det är också missvisande att kalla en av kategorierna för ”mödrars hälsa” när det i själva verket handlar om hur vanligt det är att kvinnor dör till följd av graviditet eller förlossningar, varken mer eller mindre. Här är motiveringen till varför man har valt att fokusera på just mödradödligheten och tonårsgraviditeter:

  ”It is true that reproductive health indicators used in the Gender Inequality Index do not have equivalent indicators for males. So in this dimension, the reproductive health of girls and women is compared to what should be societal goals—no maternal death, and no adolescent pregnancy. The rationale is that safe motherhood reflects the importance society attaches to women’s reproductive role. Early childbearing, as measured by the adolescent fertility rate, is associated with greater health risks for mothers and infants; also, adolescent mothers often are forced out of school and into low-skilled jobs.” Går att läsa under FAQ på en av Pelles länkar.

  Vi kan självklart sitta och raljera över detta i Sverige, där vi har fri tillgång till såväl preventivmedel, abort och bra sjukvård, och därtill utbildning och subventionerad barnomsorg, men i en del andra länder lever kvinnor med en hel annan verklighet än män.

 11. Pelle Billing skriver:

  Niki,

  Jag läste det citatet innan jag bloggade. Men jag tycker alltså ändå det jag skrev i blogginlägget.

  Man kan inte som du gör anta att det bara är kvinnor som har det sämre i fattiga länder. Män har det också sämre där, med tyngre jobb, farligare jobb och ev även konflikter som kräver deras liv.

  Således är det enda etiska och mänskliga att mäta båda könens hälsa, utbildning och välstånd – så att vi kan få en korrekt bild av hur det ser ut. Att anta att det ser ut på ett visst sätt som ursäkt för att inte mäta är kunskapsfientligt och oseriöst.

  Och varför inte mäta korrekt? Är någon rädd för vad resultaten skulle bli?

 12. Niki skriver:

  Självklart antar jag inte att det bara är kvinnor som har det sämre i fattiga länder. Jag vet att också män har det sämre. Jag menar att kvinnor har det uppenbart sämre än män på ett sätt som inte går att jämföra med svenska förhållanden.

  Men visst, det är ju något av en en vedertagen sanning att kvinnor har det sämre än män och därför borde man kanske syna den ”sanningen” lite tydligare, antagligen döljer den också en hel del. Som sagt, jag håller med dig i sak. Och jag tror faktiskt inte att någon är rädd för vad resultaten skulle bli. Varför skulle man vara det, menar du?

  Men jag tycker fortfarande att det är fel att raljera över detta eller trivialisera det som du gör, genom att kalla det ”kvinnors hälsa” när det i själva verket handlar om dödsfall i samband med graviditet och förlossning. Det handlar ju inte om ”kvinnors hälsa” generellt. För ”kvinnors” hälsa borde väl handla om samma saker som ”mäns hälsa” och inte bara de delar som hör till deras reproduktiva förmåga?

  Och du utgår förstås inte heller från att män har sämre hälsa än kvinnor om man tittar på ”hälsa” mer generellt?

 13. Pelle Billing skriver:

  Niki,

  ”Jag menar att kvinnor har det uppenbart sämre än män på ett sätt som inte går att jämföra med svenska förhållanden.”

  På vilket sätt då? Vad är uppenbart sämre med att vara kvinna i dessa länder, när båda könens roller jämförs?

  ”Men jag tycker fortfarande att det är fel att raljera över detta eller trivialisera det som du gör, genom att kalla det “kvinnors hälsa” när det i själva verket handlar om dödsfall i samband med graviditet och förlossning.”

  Jag har absolut inte trivialiserat detta, bara begärt att representativa variabler för båda könen ska ingå.

  ”Och du utgår förstås inte heller från att män har sämre hälsa än kvinnor om man tittar på “hälsa” mer generellt?”

  Det beror på hur hälsa mäts. Män dör tidigare, men kvinnor söker sjukvård oftare.

 14. Niki skriver:

  Jag är lite ställd eftersom jag tycker att det är en klar nackdel att inte ha makt över sitt eget liv, så jag vet inte riktigt vad det är du förväntar dig för svar av mig. Jag menar, att vara beroende av en man för sin försörjning, att betraktas som en ägodel, att inte kunna läsa, att utsättas för ofrivilliga graviditeter och riskera att dö i barnsäng. Självklart är det inte så för a l l a kvinnor i underutvecklade länder, men vi jämför väl grupperna ”kvinnor” och ”män” som en liten del i den större bilden av ”mänsklig utveckling”?

  Det finns ju också en inbyggd ojämställdhet i våra biologiska kroppar som placerar flickor och kvinnor i ett tveklöst underläge när de varken har tillgång till preventivmedel eller abortmöjlighet. Kvinnors reproduktiva hälsa är därför helt relevant i sammanhanget för att beräkna jämställdheten mellan könen.

  Men som sagt, visst, lägg till de delar som fattas för att få en fullständigt rättvisande jämförelse – jag ser inga som helst problem med det. Och undrar fortfarande lite vem du tror är rädd för resultatet.

Google