En bättre handbok om relationsvåld behövs

09 november 2011, av Pelle Billing

rikspolisstyrelsen

Det kom ett mejl från Jan Angner, kassör hos pappabarn.se.

Utifrån ett fall av egenmäktighet med barn, har han fått kontakt med Lisbet Bolin på Rikspolisstyrelsen (RPS), som håller på att omarbeta RPS handbok ”Brott i nära relationer”.

Det finns nu en möjlighet att påverka utformningen av denna handbok. Läs mer nedan:

BAKGRUND
Vi skickade in en anmälan mot polisens arbete (eller brist på…) i ett fall
med egenmäktighet med barn som inträffade i somras i Norrköping. Den som
stack med barnet var en mamma med utländsk bakgrund. Polisen i Nkg
nonchalerade pappans, som har ensam vårdnad, anmälan om bortförande. Det var
en nog hårsmån från att barnet hade försvunnit för gott till Mellanöstern…
Vår anmälan bifogas. Den är nu för utredning av Polisens avdelning för
internutredningar i Sthlm.

Om man vänder på föräldrarnas kön så förstår man att polisen aldrig hade
bemött en svensk mamma på detta sätt.

Nåväl. I anmälan så tog vi upp polisens bemötande i detta fall liknar de då
män anmäler våld från kvinnor eller pappors anmälan av våld mot barn.
Män/pappor får då ofta dåligt bemötande hos exv polis. I vår anmälan finns
detta förhållande med som pkt 4.

Med avseende på denna senare punkt har jag blivit kontaktad av Rikspolisstyrelsen,
Lisbet Bolin. Vi hade ett långt och bra samtal. Hon bekräftade att det
förekommer olika bemötande beroende på kön hos anmälare av våld och
övergrepp i nära relationer. Eftersom polisen i landet är egna myndigheter
så kan RPS bara rekommendera.

BLOGGÄMNE
Nu till det som är ett bra bloggämne.
Bolin berättade att RPS handbok Brott i nära relationer nu ska uppdateras. Hon inbjöd oss att komma med ändringsförslag så att boken inte bara blir könsneutral utan även tar fram att kvinnor och mäns våld i nära relationer är på ett ungefär lika utbrett (även om mäns våld är grövre), se BRÅ rapport 2009:12. I BRÅ rapport 2000:15 sägs att kvinnor står för 1/3 av våld mot barn. Kvinnliga sexövergrepp mot barn har uppmärkammats flera gånger i år, exv i DN 31 mars 2011.

Mitt bloggförslag är alltså att berätta om den kommande uppdateringen av
handboken, uppmana intresserad bloggläsare att ladda ned boken och kritiskt
granska den och sedan skicka in ändringsförslag till RPS, ref Lisbet Bolin.

Kontaktuppgifter till Rikspolisstyrelsen finner du här, både mejl och vanlig post. Kom ihåg att uppge att det ska gå till Lisbet Bolin.

Kanske någon som vill tipsa henne om de forskningsrapporter om relationsvåld som finns listade hos Mansnätverket? Eller har du andra bra resurser eller personliga erfarenheter som kan vara viktiga för henne att ta del av i sitt arbete?

 

4 kommentarer på “En bättre handbok om relationsvåld behövs”

 1. Mörker skriver:

  Det här är viktigt att flera engagerar sig i. Däremot kan man fråga sig vad syftet är. I ett könsrasistiskt samhälle, som Sverige blivit, måste man hela tiden vara vaksam på dolda avsikter. Jag är medveten om goodwins lag. Trots det måste vi kunna dra relevanta historiska paralleller för att förstå denna ideologi som har kuppat sig till makten i ett demokratiskt samhälle, och som delar in människor i grupper som tilldelas olika egenskaper och olika värde.

  Sveriges myndigheter framhärdar i att låtsas behandla alla lika efter demokratisk modell. Detta trots att könsrasismen idag vuxit sig så stor och ständigt närvarande att den inte längre går att dölja. Poliser är däremot, till skillnad från kulturjournalister, bra på att framställa sig som objektiva och dölja sina avsikter och åsikter.

  Vi vet vad polismakten spelar för roll i andra uppdelade samhällen. Att då förse polismakten med våra bästa argument. Att naket stå inför dem och berätta om det lidande som de tillfogat oss – inte på grund av våra handlingar, utan endast för att de anser oss tillhöra en ”grupp” i samhället som det är okej att hata och förtrycka. Att på det viset visa hur de ska kunna skada oss ännu mer effektivt – det är ett risktagande!

  Vi talar om polisen – det yttersta verktyget för samhället att begå brott och administrera våld mot medborgare. Är det verkligen någon som tvivlar på att samhällets diskriminering av män är avsiktlig?

  Jag vill gärna ha en debatt om det.

 2. Mörker skriver:

  PS. Jag menar inte att hela polismyndigheten nödvändigtvis är ideologiskt korrumperad. Men de s.k. familjevåldrotlarna är det sannolikt alltid. Vi talar trots allt om handläggare utbildade av Göran Lindberg och Monica Dahlström-Lannes. Som utan guilt-by-ass. var och en kvalificerat sig som helt igenom onda, manipulativa vettvillingar.

 3. [...] förra veckan såg jag så ett inlägg av Pelle Billing på hans blogg: [Lisbet Bolin från Rikspolisstyrelsen] berättade att RPS handbok [...]

Google