Bistånd rättvist när det ges till kvinnor

28 november 2011, av Pelle Billing

För en dryg månad sedan skrev jag om hur svensk jämställdhet saknar förståelse för andra länders specifika förutsättningar. Där redogjorde jag för hur biståndsorganisationen Kooperation Utan Gränser fokuserar på kvinnors rättigheter i Guatemala, istället för att via stöd till båda könen lyfta landet ur fattigdom.

anneli-rogeman

Nu har Anneli Rogeman, vd för Kooperation Utan Gränser, skrivit en debattartikel i Expressen. Där fortsätter biståndsorganisationen att tala sig varm för kvinnofokuserat bistånd – och kallar det även för ”rättvist”.

Enligt Rogeman räcker det inte att vara medveten om kvinnors situation i fattiga länder (vilken förvisso kan vara problematisk), utan stora summor pengar måste öronmärkas:

Vi vill att regeringen i biståndsbudgeten för 2013 tydligt anger att 50 procent av biståndet eller mer ska gå till kvinnor.
Detta ska tydligt framgå i regleringsbrevet till Sida och i övriga styrdokument för det svenska biståndet.

Om 50 procent eller mer öronmärks för kvinnor, och resten ges till icke könskodade projekt, kan resultatet mycket väl bli att 75 procent eller mer av biståndet går till kvinnor. Att kalla detta kvotering är alltså inte korrekt, utan det handlar om en radikal omfördelning där majoriteten av pengarna ska gå till kvinnor.

Kooperation Utan Gränser motiverar sitt ställningstagande med att ett sådant förfarande skulle vara bäst för alla inblandade:

I FN:s egna analyser om uppfyllnad av de så kallade millenniemålen är det tydligt att dessa inte kommer att uppnås om inte mer kraft läggs på satsningar på utbildning av kvinnor i de delar av världen där fattigdomen är som störst.

En uppskattning från FN:s jordbruksorgan FAO säger att minst 100 miljoner människor skulle slippa gå hungriga om kvinnorna i de delar av världen där fattigdomen är som störst fick möjlighet att bruka jorden på samma villkor som männen.

Dessa argument låter onekligen starka. Vem vill inte att svälten ska minska? Om vägen till detta går via kvinnorna så tror jag ingen protesterar mot ett ökat kvinnligt fokus i biståndet. Är man pragmatiskt lagd är det resultaten som räknas.

Dock finns anledning att stanna upp en sekund och fundera närmare på dessa siffror.

FN:s varumärke må fortfarande vara starkt, och inge starkt förtroende hos många. Samtidigt har FN varit med att sprida myten om att män äger 99 procent av världens tillgångar, utan att kontrollera siffrorna mer noggrant.

FN har också skapat resolution 1325 som anger att kvinnor och barn drabbas värst av väpnade konflikter, trots att de flesta som dör är män. Således finns anledning att ta FN med en nypa salt, när könsfrågor diskuteras.

Erfarenheter från andra delar av världen sätter också ett frågetecken efter Rogelands och FN:s sätt att resonera. Vi vet att det världen runt är industrialiseringen som lyfter människor ur fattigdom, och som på sikt möjliggör utbildning, demokrati och jämställdhet. För att åstadkomma en industrialisering har män en viktig roll att spela – detta går inte att bortse i från.

Sådan kunskap borde sätta ett frågetecken efter tankegången att ge 75 procent eller mer av Sveriges bistånd till kvinnor. Visst är det viktigt att kortsiktigt lindra svälten med hjälp av jordbruk, samt att stödja kvinnors möjligheter att producera mat. Men långsiktigt är det ingen lösning på landets problem.

Risken är även att man missar chansen att bygga starka band med utvecklingsländernas män, när man vänder dem ryggen och lägger allt fokuset på kvinnor. På vilket sätt främjar detta mäns ansvarstagande och deras produktiva medverkan i samhället? Om det fanns en aktiv dialog med männen kanske det skulle te sig naturligt att tala om vad som var bäst för samhället som helhet, inklusive kvinnorna och barnen.

Mitt förslag är att biståndspengarna används till att ta ett helhetsgrepp på landets situation, samt investerar i både kortsiktiga och långsiktiga behov. Viktigt är även att bygga en dialog med hela det civila samhället, inte bara med landets kvinnogrupper. Ett sådant pragmatiskt förfarande kan skapa så stor nytta som möjligt för så många människor som möjligt.

Att ensidigt låsa fast sig i att man i princip bara får hjälpa kvinnorna i ett land, ter sig enögt, kortsiktigt och ideologiskt präglat.

 

12 kommentarer på “Bistånd rättvist när det ges till kvinnor”

 1. per hagman skriver:

  http://www.utangranser.se/Om-oss/Om-kooperation.aspx och dess första princip är :

  1:a principen
  Frivilligt och öppet medlemskap – utan diskriminering avseende kön, social ställning, ras, politisk eller religiös övertygelse.

  Här bryter organisationen mot sin egen FÖRSTA princip.

  Jag anser att vi männ ej skall ge pengar till denna organisation och med fördel skall bojkotta förekommande medlems organisationer.

  Per Hagman

 2. Jocke skriver:

  Detta är tragiskt att se. Inte minst eftersom det finns starka skäl att ifrågasätta den här metoden.

  Jag såg för ett år sedan ungefär en intervju med en kvinnlig representant för Röda korset. Hon pratade om de mikrolån och andra ekonomiska och utbildande åtgärder som organisationen under några år hade riktat specifikt mot kvinnor.

  Resultatet var inte bra. Det hade inte gett de gynnsamma effekter som man hade hoppats på. Istället hade uteslutandet av männen skapat problem. I intervjun sa kvinnan i korthet att genom att låta männen vara delaktiga hade man omedelbart nått betydligt bättre resultat. Hon menade att uteslutandet av männen var ett misstag.

  Tro fan det, tänkte jag! Att gå in och splittra människor ända ner på familjenivå genom att stöta bort männen tedde sig förmodligen helt absurt även för kvinnorna. De var ju antagligen ganska vana vid att ta gemensamt ansvar för sina liv, helt opåverkade av svensk feminism.

  Det är märkligt att vi kan odla den här ointelligenta synen. Men det säger en hel del om våra egna samhällen och hur otroligt fel det blir när man betraktar världen genom ett par grumliga feministglasögon. Det blir helt enkelt kontraproduktivt.

 3. Pelle Billing skriver:

  Jocke,

  ”Hon menade att uteslutandet av männen var ett misstag.”

  Mkt intressant att höra. Tänk om de kunde uttala sig om detta i media?

 4. per hagman skriver:

  I övrigt efter ha arbetat med UN tjänstemän så förstår jag att : de rekryteras från sina medlems länder och talar för sina medlemsländer och inte för UN.

  Oavsett:

  Per Hagman

 5. jens skriver:

  Okunnigt Pelle Billing! Som vanligt.

  Fakta talar för sig själva. Ökat bistånd till kvinnor förbättrar livsvillkoren för alla, men speciellt för de som är mest utsatta, nämligen just kvinnor och barn. Det vet vi med största säkerhet idag.

  UNSCR 1325 (och UNSCR 1820): Våld mot kvinnor och barn är en etablerad terrrometod i krigföring. Tack vara UNSCR 1325 kan politiska ledare och militärer ställas inför rätta för brott mot mänskligheten. Denna resolution innebär att systematisk sexuellt våld kan behandlas i internationella och nationella domstolar.

  Det här är inga pappersparagrafer utan erbjuder ett reellt skydd för kvinnor. UNSCR 1325 används idag som verktyg i internationella rättsprocesser mot krigsförbrytare.

  Än en gång: Pelle Billing är som vanligt extremt okunnig och rabiat och pratar smörja. Han har inte en susning om bistånd och ännu mindre susning om hur internationella lagar och internationell humanitär rättslig praxis skapas. Kanske dags att läsa på och söka kontakt med verkligheten?

 6. Joakim O skriver:

  Eftersom minst 75 % av dem som lever i fattigdom är kvinnor, så vore det bara bra och dessutom helt logiskt om 60-70 % av biståndet skulle går till kvinnor, eller hur?
  Till Per Hagman: det fria och öppna medlemskapet är viktigt inom kooperativ och annat företagande inom social ekonomi. Det hindrar inte att en biståndsorganisation kan välja att försöka göra en särskild satsning på grupper som hittills har diskriminerats. Även inom kooperativ kan man annars få en mansdominans.

 7. Pether skriver:

  Joakim O: Och varifrån kommer de siffrorna? Oj, de kommer ifrån feminister. Och de är ju helt objektiva… haha.

 8. Jocke skriver:

  @ Joakim O:

  Att 75 procent av alla fattiga skulle vara kvinnor är inget annat än rent skitsnack. Har man minsta jävla förmåga (ursäkta norskan) att tänka själv så kan man räkna ut med arselet att det påståendet är rena idiotin. Ungefär som FN:s famösa påstående att kvinnor utför 70 procent av allt arbete. Det skulle alltså innebära att män bara utför 30 procent av allt arbete här i världen. Jomen visst! Det är ju verkligen trovärdigt!

  Att kvinnor globalt sett utsätts för diskriminering och förtryck är ett tragiskt faktum. Det är inget fel att kämpa mot dessa orättvisor. Men man ska göra det på rättfärdiga grunder och med fakta som vapen. Inte feministiskt skitsnack, överdrifter och lögner. Det tjänar ingen på. Allra minst kvinnorna själva.

 9. Jocke skriver:

  @ jens

  Förmodligen heter du väl Jenny och det är synd att du uppträder som ett feministtroll.

  Men jag undrar en sak. Har du hört talas om de senaste studierna som visar att män utsätts för våldtäkter och sexuellt våld nästan lika mycket som kvinnor i krigshärjade länder? Just det ja, i krig beter sig människor helt enkelt förjävligt. Målet är ju som sagt att skada sina motståndare så mycket som möjligt.

  Självklart blir därför även kvinnor måltavlor. Det är krigets logik. Men fortfarande är det flest män som dör i krig – med råge.

  Dessutom. Ökat bistånd till kvinnor leder inte alls per automatik till bättre livsvillkor för alla. Det verkar som sagt exempelvis Röda Korset ha insett. Ökat bistånd till UTSATTA MÄNNISKOR verkar däremot göra det. Det är märkligt att en så simpel sak ska vara så förbannat svår att begripa.

 10. jens skriver:

  @jocke:

  Nja, enligt folkbokföringen heter jag varken Jenny eller är kvinna. Inte heller är jag ett troll.

  Jag har jobbat med internationell humanitär rätt ett antal år och blir ganska trött på sådana som Billing som demonstrerar en demogogi som är både osaklig och förljugen.
  Ännu tröttare blir jag på medlöparna som uppenbarligen har stora problem med sitt logiska tänkande.

  Man kan ju givetvis hävda att vartenda FN-organ i världen har fel, och OECD och natonella statistiska organ också, och ASEAN och OAU och Göteborgs kommun och statistikkontoret i Dar es Salaam och sedan kan man ju välja att blunda också.
  När man gjort allt detta är det ju självklart att det går att supporta Billing… men frågan är om man inte vid det laget slutat tänka själv?

  Frågan är inte om det dör fler män i krig, Utan problemet är att icke-krigförande försvarslösa individer utsätts för sexuella övergrepp. Detta gäller både män och kvinnor. Hade du och Billing haft den minsta aning om vad ni pratar om hade ni vetat att även sexuellt våld mot män idag är ett krigsbrott, eller brott mot mänskligheten. Det var det inte förut.
  Men ni ger blanka f-n i att ta reda på fakta bara för att sprida er misogyna and misantropiska agenda.
  Till skillnad från er vet jag vad jag talar om eftersom jag sitter mitt i det, och jag ser det som exempelvis Joakim O skriver om varje dag. Det har jag gjort i flera år. Det har varken du eller Biling. Jag tror faktiskt du är mer troll än jag.

 11. Jocke skriver:

  @ jens:

  Ursäkta, men var påstår jag att sexbrott mot män INTE skulle vara ett krigsbrott? Nä, just det. Ingenstans. Du slår in vidöppna dörrar, alternativt målar upp en halmgubbe.

  Du hänvisar till FN som bland annat påstår att män äger 99 procent av alla förmögenheter. Ett påstående som kritiserats eftersom FN inte kan visa upp källorna – och för att andra har kommit fram till helt andra siffror.

  FN påstår också att vi män bara utför 30 procent av världens arbete. Återigen siffror som de inte kan stärka med riktiga källor. Och med minsta förmåga att tänka själv kan man konstatera att det låter jävligt otroligt. Liksom att män skulle äga 99 procent av alla förmögenheter.

  Att nationella organ och myndigheter har fel är knappast ovanligt. Men den enkla vägen är såklart att svälja allt man hör med hull och hår utan att för ett ögonblick fundera kring det rimliga i det som påstås.

  Att du sitter mitt i det imponerar för övrigt inte ett skit. För det brukar just vara de som sitter mitt i det som allra minst klarar av att se objektivt på verkligheten. För de brukar också sitta mitt i den kultur som odlar den här sortens överdrivna påståenden.

  Slutligen. Om man inte förstår att alla utsatta människor oavsett kön är värda lika mycket hjälp passar man nog inte i en hjälporganisation. Det är i alla fall min åsikt.

 12. jens skriver:

  jocke:

  Det var väl du som hävdade att ”även män utsätts för sexuellt våld i krig”? Eller var det någon annan?

  Och att därför antydde du att UNSCR 1325/UNSCR1820 var dåliga resolutioner. Det var ju det som Billing skrev om, eller hur? Så nu får du bestämma dig.

  I övrigt måste man ju börja undra om det är någon mening med att debattera med dig?

  Du har ju inga andra argument än att FN och ett otal andra organ och myndigheter världen över ljuger. Sedan menar du att de som jobbar med det ”inte ser”. Då får jag ju anta att du sitter inne med hela sanningen i din allsmäktighet? Om nu varken fakta eller vittnesmål är gott nog åt dig måste det ju vara så

  Jo förresten, du har hört en RK-representant uttala sig för ett år sedan om att man inte ”kan utesluta männen” när man ger mikrolån. Ja, det verkar ju som du har hela kunskapsläget klart för dig? Jag menar hur man ger mikrolån och hur man designar biståndsprojekt. En baggis för en kunnig man som du?

  Sedan blir du lite gulligt klappad på ryggen av Billing som undrar varför man inte ”uttalar sig öppet om detta i media”.

  Ja jösses… om ni bara vetat vilken kritisk debatt det förekommer i biståndsvärlden om hur man skall balansera detta. Och hur komplicerat det är. Och framförallt, hur lite det har med den för er förhatliga ”svenska” feminismen att göra. Man skiter fullständigt i Ebba Bratt-Wittström och Gudrun Schyman i Bangladesh och Mozambique. Det borde vara skönt att veta för en sån som dig?

  Men som sagt du vet ju allt så det är ju ingen större mening att debattera med dig. .

  …”Jag hörde en intervju för ett år sedan…” ja jösses säger jag…

Google