Mansläkare kräver egen specialitet

27 oktober 2011, av Pelle Billing

andrologi

I söndags skrev jag om det överaskande fokus på mäns hälsa som åtta stycken allmänläkare kom med i SvD. Det var glädjande att någon skrev om mäns hälsa, med tanke på alla kampanjer och projekt om kvinnors hälsa.

Jag la även in en brasklapp för att de kanske inte hade helt rätt i sak, även om initiativet var lovvärt:

Det viktigaste här är inte om de åtta läkarna har helt rätt i sin analys. Precis som när det gäller östrogenförskrivning till kvinnor finns det skilda bud om vad som är rätt och riktigt.

Idag skriver så sex stycken androloger, alltså läkare som fokuserar på ”manssjukdomar”, ungefär samma sak som jag gjorde:

Man kan ha olika åsikter gällande kampanjen, det är dock ingen tvekan om att artikeln har placerat mäns hälsa i fokus.

Allt kanske inte blev rätt från början, men den ursprungliga artikeln var i alla fall en väckarklocka och nu får vi höra från läkare som är specialister på manlig sexuell hälsa.

Dessa specialister är inte nöjda med mäns möjligheter att få hjälp:

Artikeln belyser också behovet av kunskap om män och mäns sjukdomar, det vill säga andrologi. Kvinnor har stor tillgång till specialister på kvinnosjukdomar och kan söka utan remiss medan en man allmänt inte har någon mansspecialist. Andrologi saknas på listan över godkända specialiteter eller grenspecialiteter i Sverige.

Mycket bra poäng. De som skriver är med all sannolikhet urologer i sin grundspecialitet, men urologi är inte en specialitet bara för män. Visst, de ska ta hand om prostatacancer och andra manliga besvär, men de tar även hand om allehanda urinvägsbesvär för båda könen.

Således saknas det en specifik specialitet för männen, som motsvarar kvinnorna gynekologi. Är inte det lite överraskande, med tanke på att vi så ofta får höra att kvinnorna diskrimineras i sjukvården?

De sex andrologerna korrigerar sakfelen från föregående artikel på följande vis:

Det påstås i söndagens debattartikel att testosteronbehandling medför en påtaglig risk för prostatacancer, hjärtkärlsjukdomar och psykiska biverkningar. Det finns inget underlag för att behandling med testosteron leder till dessa sjukdomar och biverkningar, tvärtom visar modern forskning att ett normalt testosteronvärde ger större möjligheter till att inte drabbas av dessa sjukdomar.

Det är inte heller korrekt att 20–25 procent av i övrigt friska män har testosteronbrist, i själva verket är testosteronbrist ovanligt hos friska normalviktiga män oavsett ålder!

Europeiska och amerikanska studier visar att endast 4–5 procent av män över 50 år uppfyller dessa kriterier. Bland dessa män finns det många som efter korrekt diagnostik får mycket goda hälsoeffekter av att få behandling. Denna behandling som syftar till att återställa testosteronnivåerna måste skiljas från anabol doping där syftet och de ämnen och koncentrationer som används är helt andra.

Således kan testosteronbehandling göra stor nytta så länge det endast appliceras på män som har patologiskt låga nivåer.

Det faktum att denna kunskap inte är väl spridd ut till vårdcentralerna är i sig ett tecken på att andrologi behöver bli en egen stor, stark specialitet som har samma tillgänglighet som gynekologin för kvinnor!

Många män med symptom från prostatan skulle säkert vara mer villiga att söka sjukvård om de direkt fick komma till en specialist som kunde undersöka dem och ge snabbt besked på om det är cancer, en förstoring eller en kronisk inflammation.

I nuläget har inte män den möjligheten, vilket med all sannolikhet leder till sämre kvalitet på vården och att många män söker vård senare än de borde ha gjort. När cancern väl har spritt sig är det för sent…

Tipstack: Går till Bengt och Juha!

Läs även: Genusnytt skriver om samma ämne.

 

10 kommentarer på “Mansläkare kräver egen specialitet”

 1. per hagman skriver:

  Hepp : skrev min kommentar under något orelevant blogg rubrik och här kommer kommentaren igen.

  Apropå Andrelogi :

  Under rubriken Männen behöver egna specialister
  skriver 27/ 10 ( http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/mannen-behover-egna-specialister_6583696.svd ) 6 kvalificerade läkare i SVD att:

  ” Män söker sjukvård mer sällan och senare än kvinnor vilket förhindrar hälsoinsatser som på ett tidigt stadium kan göra skillnad.”

  Om du ringer upp Anita på Socialstyrelsens statistik avdelning avs folkhälsa så finns det inget statistiskt belägg för , enligt Anita , att män som aktuella skribenter skriver ” män söker sjukvård mer sällan ”.

  Anita på socialstyrelsen anger däremot att : ”socialstyrelsens undersökningar och därmed statistik avser män som blir omhändertagande inom specialistsjukvården efter remittering från primärsjukvården”.

  Inom specialhelsetjenesten är det övervägande pasient klientelet just …. kvinnor.

  Vidare sier Anita att : ”det ej finns några undersökningar på hur ofta män söker stöd för sina sjukdomar inom primärsjukvården”.

  Behöver vi påminna om att kvinnors vård kostar samhället 50 000 miljoner ( soc styr ) mer än männs vård per År.

  Per Hagman

  I övrigt en meget intressant o läsvärd SVD artikel om män.

  Följdfrågan blir i oven avs : undertrycker och bortser primärsjukvården från männ,s behov.
  Viss jag får svara på min egen fråga så blir mitt svar :

  Absolut Ja

  På samma sätt som männ,s behov av omhändertagande och vård inom kommunerna negligeras.
  .
  Alltså vi männ behöver en utökad Andrologi inte bara inom regional specialhälsotjänst utan även inom lokal hälsovård.

 2. Mia skriver:

  Tänkte att detta passar i sammanhanget. Ett lotteri där pengar går till både bröstcancerfonden och fonden för prostatacancer.

  http://www.datumlotteriet.se/omorg.asp

  ”Varje år får mer än 10 000 män i Sverige en prostatacancerdiagnos samt cirka 7000 kvinnor får besked om bröstcancer. Det är allvarliga sjukdomar som inte bara berör den enskilda kvinnan eller mannen utan också närstående, partner, barn och vänner.”

  Och då tänker jag på detta med ‘tend and befriend’ som du skrev om. Fonderna drivs väl sas av individer? Och liksom när det gäller jourer t ex så är det ju individer som engagerat sig, kvinnor som ‘tendartoch befriendat’ mer och därav mer ljus på och fler kvinnojourer och bröstcancergalor/kampanjer kanske? Och detsamma kan ses när det gäller våld i hbtq-relationer och insimination/surrogat för samkönade par. Klart fler kvinnor som sas ‘tendar och befriendar’ där med.

 3. Pelle Billing skriver:

  Mia,

  Ja, det är fler kvinnor som engagerat sig mot våld, det är tydligt. Cancer vet jag inte men om det är kvinnor som drivit Rosa Bandet så kan det ju vara fallet.

  Däremot är det inte fler kvinnor än män som engagerar sig ideellt, så övergripande handlar det i så fall om vad man engagerar sig i.

  Kanske engagerar sig kvinnor mer i personer som det är ”synd om”, medan män mer engagerar sig i ”uppbyggliga aktiviteter”? Typ att kvinnor arbetar gratis på kvinnojour och män fotbollstränar gratis eller bygger Wikipedia. Där skulle ‘tend and befriend’ kunna påverka kvinnor fokus jämfört med mäns.

  Det bästa är väl om män (eller kvinnor) kan träna barn av båda könen, och kvinnor (eller män) kan arbeta med våldsutsatta personer av båda könen.

 4. Nils Jungenäs skriver:

  På Malou’s efter tio idag påstods att pengarna från rosa-bandet-försäljningen går till bröstcancerforskningen specifikt. Så vitt jag vet är detta inte sant. Alla pengar som Cancerfonden får in går väl ner i samma kista? Har jag fel?

 5. Pelle Billing skriver:

  Tack Andreas, det var en bättre länk.

 6. Mia skriver:

  Verkar som en del av pengarna användts för att forska kring manlig bröstcancer också så att även den vården kan bli bättre kanske?

  äh länken funkar inte – googla ‘män bröstcancer metro’

 7. Mia skriver:

  PB

  ”Det bästa är väl om män (eller kvinnor) kan träna barn av båda könen, och kvinnor (eller män) kan arbeta med våldsutsatta personer av båda könen.”

  Instämmer, inte minst för att både män och kvinnor får söner och döttrar och män och kvinnor har partners, systrar och bröder, mammor och pappor… Som jag sagt förr väldigt få saker påverkar/angår enbart det ena könet.

 8. Tanja skriver:

  Superbra att det belyses.

Google