Ett rätt ett fel, Ullenhag

08 oktober 2011, av Pelle Billing

EU-domstolen har beslutat att det inte längre ska få finnas skilda försäkringspremier för män och kvinnor. Utifrån detta beslut ska ny lagstiftning implementeras i Sverige, vilket integrationsminister Erik Ullenhag skriver om på SvD Brännpunkt.

ullenhag

Med dagens lagstiftning är det tillåtet med olika försäkringspremier för kvinnor och män. Därmed får män betala mer för sin bilförsäkring och kvinnor mer för privat sjukförsäkring.

Detta ska det nu vara slut med, vilket får ses som positivt för alla som tror på lika spelregler mellan könen, och mellan alla individer. Det är inte rimligt att en man som kör bil på ett ansvarsfullt sätt ska straffas för att det finns en mindre grupp män som kör vårdslöst. På samma vis ska inte friska kvinnor straffas för att andra kvinnor söker sjukvård ofta.

Ullenhags nya lagförslag är alltså helt i linje med Jämställdhet 2.0. Bestraffning för att du tillhör en viss grupp hör till Jämställdhet 1.0 och den är vi redo att lämna bakom oss.

Dock finns det ett par underliga citat från Ullenhag i debattartikeln:

Kampen mot diskriminering är avgörande för att skapa ett samhälle med ökad jämställdhet mellan könen och för att alla ska ges lika förutsättningar.

Antingen är den här meningen väldigt dåligt skrivet, eller så sätter Ullenhag inte likhetstecken mellan lika förutsättningar (det vill säga lika spelregler) och jämställdhet. Min misstanke är att Ullenhag – själv, eller med hjälp av sina anställda – är fullt kapabel att skriva på god svenska, och således misstänker jag det senare.

Det finns en utbredd uppfattning bland svenska politiker att jämställdhet endast uppnås när vi har 50/50-fördelning mellan könen, och enligt denna definition är lika förutsättningar och jämställdhet två olika målsättningar.

Nästan ingen svensk politiker är immun mot denna statsfeministiska definition på jämställdhet och det skulle vara förvånande om Ullenhag var ett undantag. Om jag har fel får han gärna kontakta mig och i så fall ska jag med glädje skriva ett separat blogginlägg om mitt felaktiga antagande.

Vidare i texten kommer Ullenhag med detta påstående:

I de allra flesta fall när det handlar om diskriminering på grund av kön är det kvinnor som drabbas, men det finns också fall där män diskrimineras på grund av kön.

Jaså. Vilka siffror har Ullenhag på detta? När det gäller svensk lagstiftning är det i alla fall så att kvinnor diskrimineras exakt noll gånger medan det finns flera olika lagar som diskriminerar män. Möjligen syftar han på att fler kvinnor vinner fall via Diskrimineringsombudsmannen (är det så?), men i så fall bör han nämna vad han hänvisar till.

Själva utformningen av lagförslaget är dock sund:

Innebörden av förslaget är att det inte längre ska vara tillåtet att ha olika försäkringspremier beroende på vilket kön någon har.

Tur att inte Vänsterpartiet skrev lagförslaget för då skulle väl formuleringen varit att kvinnor ska ha minst lika bra försäkringsvillkor som män.

En sista fundering är varför Ullenhag skriver denna debattartikel, och inte Nyamko Sabuni? Har är ju integrationsminister medan hon fortfarande är jämställdhetsminister. Möjligen är det för att Ullenhag sitter på Arbetsmarknadsdepartementet och att det är därifrån lagförslaget kommer.

Ändå intressant att notera att Sabunis roll som jämställdhetsminister minskat i betydelse sedan valet 2010. Frågan är om Sverige helt blir utan jämställdhetsminister om Alliansen vinner valet 2014? Är detta i så fall bra eller dåligt?

Tipstack: Går till Godtyckligt!

 

14 kommentarer på “Ett rätt ett fel, Ullenhag”

 1. Lavazza skriver:

  Alla skillnader i forsakringspremier har sin grund i generaliseringar for storre grupper som har sin grund i noggrann statistik over skadefall.

  Har du nagot emot bonussystemet?

  Det är inte rimligt att en nybliven bilagare/bilforsakringstagare som kör bil på ett ansvarsfullt sätt ska straffas för att det finns en mindre grupp nyblivna bilagare/bilforsakringstagare som kör vårdslöst?

 2. leifer skriver:

  Pelle

  Håller med, jag tycker män diskrimineras mer nu i samhället än kvinnor överlag.

  Dock är detta en politisk grej och att M vill vara feministiskt för att vinna valet 2014. Det är uppenbart att feminism är en slags kvinnorörelse och som har sitt existensberättigande så länge kvinnor diskrimineras mer än män. Då gäller det förstås också för feminismen att alltid påvisa att så är fallet, även om det egentligen inte är det!

 3. Pelle Billing skriver:

  Lavazza,

  Försäkringsbranschen är snårig. Att man får olika premie på hemförsäkringen beroende på var man bor och vad man äger tycker jag är helt OK. Det är liksom obestridbara fakta.

  Men när det gäller personliga egenskaper och beteenden tycker jag man ska försöka individualisera premien. Kanske genom att man får göra ett kort test online som säger något om personligheten och riskvilligheten. Det går att göra sådana test så att det blir svårt att lura dem.

 4. Micke skriver:

  Håller med Lavazza. Det är alltså OK att differentiera premierna baserat på ålder, tidigare incidenter, typ av bil, bostadsort, typ av boende, men inte just specifikt kön? Huh?

  Antingen kan man tycka att alla ska betala exakt samma premier, eller att det är OK att differentiera dem. Hur kan någon tycka att det är OK att differentiera dem, men dock inte specifikt per kön? Riktigt, riktigt korkat.

 5. Pelle Billing skriver:

  Micke läs min kommentar ovan. Tidigare incidenter, typ av bil, bostadsort och typ av boende tycker jag är helt OK som underlag.

  Det är ålder, kön, ras och religion som jag tycker är tveksamt att ha som underlag.

 6. Micke skriver:

  Är det OK att differentiera en livförsäkring på ålder? Är det OK att differentiera en livförsäkring på kön? Om svaret på någon av frågorna är nej, kan du komma på någon nackdel med det? Hur stor är den nackdelen?

  Om det nu är så smart att individualisera premien med hjälp av ett test, hur kommer det sig att detta inte är standard? Alternativ 1: alla försäkringsbolag drivs av folk som inte förstår sitt eget bästa. Alternativ 2: det är inte riktigt så enkelt som att ett enkelt test är bättre än demografisk analys utförd av erfarna aktuarier.

  Om det nu gick att konstruera ett system för försäkringspremier som fungerade bättre än nuvarande system, skulle man mycket enkelt kunna tjäna många, många miljarder. Då tycker jag att det är de personer som hävdar dettas moraliska skyldighet att också göra det, och skänka en del till välgörenhet. Resten får de gärna behålla själva, förstås. Men osofistikerat gnäll om att vi måste förbjuda frivilliga överenskommelser har jag ingen förståelse för. Och att påvisa galenskapen i det trodde jag var själva vitsen med den här bloggen?

 7. Bittergubben skriver:

  Även om könsskillnader i premier är könsdiskriminering, är jag inte övertygad. Dels finns det statistiska skillnader på män och kvinnor (oavsett i vilken utsträckning de är biologiska eller sociala), och om, givet de andra data om kunderna som är tillgängliga för försäkringsbolaget, kön ändå är en viktig variabel, så borde den få användas.

  Ofta är det ju så att andra faktorer fungerar som indikatorer på t.ex. riskbenägenhet, så att om man har tillräckligt med andra faktorer blir kön som sådant inte längre relevant. Det är dock inte så att staten via lagstiftning kan diktera att det alltid är så. Kartan skall vara anpassad till verkligheten.

  Ponera att kön är en relevant faktor för premien för en viss typ av försäkring, så att kön A borde ha en lägre premie än kön B, men att detta görs olagligt. Då kommer bolagen ha ett incitament att skaffa kunder av kön A (som blir lönsamma för bolaget), men försöka undvika kunder av kön B. Den här typen av situation skulle mycket väl kunna leda till trista beteenden mot personer av kön B, t.ex. att ansökningar tappas bort. Även om kön B var mitt eget kön, skulle jag föredra att bolagets tillåts ta en sådan premie att jag skulle vara välkommen som kund.

 8. Pelle Billing skriver:

  Varför är kön OK ifall ras, religion och sexualitet inte är det?

  Ålder är helt OK som variabel när det handlar om just biologisk ålder (t ex livförsäkring) men betydligt mer tveksamt när det handlar om ett antagande att en ung människa kommer att köra osäkert.

  Jag är för det funktionella så långt det är möjligt, och försäkringsbolagen har fortfarande massa variabler kvar som hjälper dem att differentiera premier. Men någonstans måste vi dra gränsen mellan det privata/mänskliga och det funktionella/ekonomiska. Jag drar den gränsen vid kön, andra gör det inte. Vissa kanske t o m tycker att det är OK med olika premier utifrån ras eller sexualitet, men personligen ger det mig kalla kårar.

 9. Lavazza skriver:

  Man diskrimineras indirekt i socialforsakringarna genom basbeloppsreglerna som gor att man betalar samma procent som alla andra men oftare an kvinnor inte kan fa tillbaka detta i formaner vid skadefall. Socialforsakringarna ar redan den mansskatt som Gudrun efterlyste.

 10. Micke skriver:

  Hmmm, selektion på ålder är OK, selektion på kön är inte OK? Jag kan helt ärligt inte se logiken i det. Jag kan se att man vill tillåta båda eller förbjuda båda, men jag kan inte se att det ena går bra men inte det andra (oavsett åt vilket håll det är).

  Och varför är ålder rimligt för vissa fall men inte för andra? I båda fall gör man antaganden utifrån statistik, inte från individuella faktorer.

 11. Bittergubben skriver:

  ”Varför är kön OK ifall ras, religion och sexualitet inte är det?”

  För mig är det en avvägning mellan å ena sidan i vilken utsträckning det är ett relevant kriterium – i den betydelsen, att given övriga tillgängliga variabler, det fortfarande har ett prediktivt värde – så att det är en saklig diskriminering – och å andra sidan, risken för att en gruppering skall bli utsatt för osaklig diskriminering, driven av förakt och hat.

  Minoriteter inom ras, religion och sexualitet har löpt relativt stor risk för det senare. Vilket enligt mig är vad som driver de kalla kårarna när någon vill diskriminera på de kriterierna. Kön och ålder är inte lika riskutsatt i det avseendet. Även om den moderna feminismen gett upphov till av hat och förakt driven diskriminering mot heterosexuella män, så är kön inte någon minoritet, och vi kan se att feminismen börjat komma på defensiven, att pendeln kommer svänga tillbaks.

  Det skulle i principiellt vara att föredra om kön inte var en faktor, men jag tror att det ibland genuint är det, och då är det orimligt att inte tillåta försäkringsbolag att ta hänsyn till kön. Att försäkringsbolag ser folk som grupper är oundvikligt, det ligger i försäkringsproduktens natur. För att skatta risker, kan man inte bara utgå från en individ, man behöver titta på olika grupper, som t.ex. rökare, f.d. alkoholister, åldersgrupper etc. för att se vilka attribut som är riskfaktorer. Först därefter kan individens attribut användas för att skatta individens risk.

 12. Pelle Billing skriver:

  Det viktigaste är att könen behandlas lika. Dvs att antingen kan båda könen få högre premie inom ett område, eller så ska könen alltid ha exakt samma. Det riskabla i dagens klimat är att man tolerar att män ibland betalar mer men inte kvinnor.

  Från det perspektivet tycker jag den här lagen är bra. För den garanterar att män inte diskrimineras.

  Om man kunde formulera en lag om att kön var OK som faktor (men för båda könen) skulle det inte vara hela världen för mig. För det skulle åtminstone vara rättvist. Jag hoppas och tror att vi går mot en ökad individualisering i samhället vad gäller sådana här frågor, men det viktigaste är paritet mellan könen.

 13. dolf skriver:

  Problemet med könet som en styrande faktor i försäkringspremier är väl att det är ok eller inte ok beroende på vad man baserar denna faktor på. Baserar man sig på sund statistik så är det väl lika ok att ta ut olika premier från olika kön som det är att göra det beroende på var man bor. Om man däremot tar ut skilda premier baserat på något politiskt PK-flum som tar ställning för eller emot det ena könet så är det en helt annan femma.
  Min enkla åsikt är att privata bolag skall inte styras politiskt och det därför står dem fritt att sätta sina premier hur de vill, sen kan man som kund ifrågasätta dem och boycotta feministiska bolag. Sätter bolagen premierna alltför mycket åt helsike förlorar de kunder och går under. Det finns ju pricecompare och liknande på nätet så för den som vill är det ganska enkelt att hitta billiga alternativ. I värsta all kan man välja att rätt och slätt vara oförsäkrad.
  Där det blir lite lurigt är just när det gäller obligatoriska försäkringar (tänker på trafikförsäkringen) och frågan är om man inte för just dessa skulle ha ett lika-för-alla belopp.

 14. dolf skriver:

  Warren Farrel tar upp en intressant sak (eller rättare sagt en jämförelse mellan två) med pensioner (som har anknytning till försäkringar, åtminstone i USA) i The Myth of Male Power.
  1. Kvinnor brukade få mindre utbetalt i pension per månad baserat på att de lever längre. Detta ansågs vara diskriminerande och nu utbetalas samma pension oberoende av kön, vilket leder till att kvinnor som i genomsnitt har dubbelt så lång pensionstid mot männens innan de dör alltså får dubbelt så mycket i pension totalt utan att det ses som diskriminerande.
  2. Däremot tar försäkringsbolagen ut högre avgifter från männen baserat på faktumet att männen med sin lägre livslängd i genomsnitt gör färre inbetalningar under sin livstid (dvs. om jag förstår det hela rätt så dör en del män innan de uppnått pensionsåldern, så just de som så att säga drar ner inbetalningsstatistiken får aldrig ut något alls av vad de betalat, så att använda det som motivation för att ta ut högre premier för män måste innebära att man har gjort ett semantiskt akrobatnummer på en nivå som skulle ha lett till ett omedelbart anställningserbjudande från Ministry of Truth, eller MiniSann som det visst heter på svenska.)

  Summa summarum, när kvinnorna får mindre i utbetalningar (per månad) kallas det diskriminering och åtgärdas (så att kvinnorna får mer i utbetalningar totalt). När männen får betala in mer i premier per månad anses det vara helt ok (trots att ingen man drar fördel av den påstådda anledningen som rättfärdigar att de skall betala mer, allra minst de som ‘smiter’ från sina inbetalningar genom en tidig bortgång)

Google