Annie Lööf kommer ut som hardcore-feminist

31 oktober 2011, av Pelle Billing

annie_loof

Den 23 september valdes Annie Lööf till ny partiledare för Centerpartiet. Med tanke på att hon är ung, och att hon nämnt Ayn Rand som en av sina politiska förebilder, hade man kunnat tro att hon skulle utmana rådande statsfeminism på ett eller annat vis.

Så är inte fallet.

När Centerkvinnorna ger Annie Lööf sex olika frågor om jämställdhet, så är det gammal skåpmat som presenteras. Låt oss titta på vad hon har att säga:

Det är oacceptabelt att människor behandlas ojämlikt och att kvinnors ohälsa inte tas på allvar.

Människor ska absolut behandlas jämlikt i vården, och kvinnors ohälsa ska tas på allvar. Men varför endast fokusera på kvinnors ohälsa?

Tydligen är en av förklaringarna att läkemedelsprövningen inte duger:

För att komma till rätta med problemet krävs bland annat att forskning och läkemedelsutprovning utförs i lika hög grad på kvinnor som på män

Redan 2005 konstaterades att läkemedel testas på båda könen, men nyheten har tydligen inte nått fram till Lööf. Kanske om sex år till.

Vidare tar Lööf upp löneskillnaderna mellan könen:

För lika arbete ska man få lika lön. Vi skriver 2011 i kalendern och det borde vara en självklarhet, men så är tyvärr inte fallet. Kvinnor tjänar mindre än män i nio av de tio vanligaste yrkesgrupperna. Enligt SCB tjänar kvinnor ungefär åtta procent mindre än män i genomsnitt. Sett under en livstid blir det enorma summor som kvinnor går miste om, utan någon annan orsak än att de är just kvinnor.

Kudos till henne för att hon inte hävdar att lönegapet är 20 procent, utan istället använder siffran 8 procent. Dock är även denna siffra missvisande.

SCB:s siffror korrigerar för utbildning, ålder, yrke och arbetstid. Men det finns ytterligare faktorer som bestämmer lönen. Således kan inte SCB:s siffror ses som slutgiltiga.

För att få ett bättre mått på löneskillnader mellan könen behöver man korrigera för upp till 25 olika faktorer, vilket Warren Farrell gjort i en av sina böcker.

För övrigt är SCB:s senaste siffra att det endast skiljer 7 procentenheter mellan könen.

Vidare ger sig Lööf på att kommentera svensk genusindustri:

Det är tillexempel inte rimligt att vissa förskolor kallas ”genusförskolor”, borde inte alla förskolor vara kvalitetssäkrade ur ett genusperspektiv?

Att vara ”kvalitetssäkrad ur ett genusperspektiv” kan betyda två olika saker.

Antingen att alla barn ska behandlas som individer, utan att diskrimineras. Eller att flickor och pojkar medvetet ska formas på ett visst vis – till exempel genom att tjejerna får kurser i självförsvar och självförtroende, medan pojkarna får tala om känslor samt reflektera över tusentals år av kvinnoförtryck.

Med Lööf vid makten är det risk för det senare:

Om tjejer ska ges samma utrymme i klassrummet som killar måste läraren vara medveten om de strukturella normer som ligger bakom att killar tillåts ta mer plats.

Allt studiematerial, redan från de allra tidigaste åldrarna, bör vara granskat ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är oacceptabelt att vi ger våra barn och unga en skev och missvisande historiebeskrivning, eller att exempel och texter utgår från stereotypa könsroller.

Det är svårt att veta om det är Annie Lööf eller Annie Schyman som talar.

Vilken är för övrigt den missvisande historiebeskrivningen? Menar Lööf att vi ska låtsas att fler kvinnor hade ledande positioner förr, även om så inte var fallet?

Ingen intervju om jämställdhet är komplett utan en fråga om relationsvåld, så även detta tas upp:

Det är det dubbelt så vanligt att kvinnor misshandlas i hemmet, av någon de känner, än att samma sak sker för män. För att komma till rätta med problemet krävs ett långsiktigt, strukturellt och förebyggande arbete som handlar om att förändra könsroller.

När kvinnor drabbas av våld beror det alltså på problem i den manliga könsrollen – som därmed måste förändras. Kvinnors våld beror istället på…? Inget svar från Lööf, och ingen konsekvens i analysen.

Slutligen får hon ge sin syn på arbete och näringsliv, och här visar hon sig tyvärr gå i sin företrädares fotspår:

Ett exempel är den skrämmande låga representationen av kvinnor i privata bolagsstyrelser, ett annat är att vi fortfarande inte har haft en kvinna som statsminister i Sverige, trots att det är nittio år sedan kvinnor fick rätten att rösta.

Vad är det som skrämmer med andelen kvinnor i privata bolagsstyrelser? Med all sannolikhet är andelen helt i linje med det antal kvinnor som satsar på att nå toppen av näringslivet.

Menar Lööf – oväntat nog – att fler kvinnor måste satsa hårdare om de ska bli bättre representerade på toppen? Nej, tryggt nog så rapar hon upp ett standardsvar:

Argumentet att det inte finns kvinnor med rätt kompetens är lätt att slå hål på. Fler kvinnor än män läser högre utbildningar, en mängd kvinnor har lång erfarenhet inom det privata näringslivet och via Maud Olofssons mentorskapsprogram har hundra kvinnor inom näringslivet specialutbildats för styrelseuppdrag.

Ja, fler kvinnor läser högre utbildningar, men inte på de utbildningar som normalt sett leder till styrelseposter. Att det finns ”en mängd kvinnor” med lång erfarenhet inom näringslivet säger inte ett jota om hur många som satsar mot toppen, i förhållande till antalet män som satsar.

Och Maud Olofssons mentor program är inget annat än ett unket, sexistiskt projekt som inte har någon plats i ett modernt samhälle.

Sist av allt kommer en chockerande slutkläm:

Jag skulle gärna se fler morötter för de företag som lyckas bra med jämställdhetsarbetet, fler mentorskapsprogram och att det offentliga gick före och garanterade en jämställd representation i statliga och kommunala styrelser och nämnder.

Lööf vill ha kvotering inom det offentliga. Tänk att en ung, liberal högerpolitiker säger något sådant. Det är det yttersta beviset för att svensk feminism är en typ av masspsykos, som får människor att säga saker som går på tvärs mot deras viktigaste värderingar.

Tipstack: Går till CG!

 

31 kommentarer på “Annie Lööf kommer ut som hardcore-feminist”

 1. Xon skriver:

  Man ska inte döma hunden efter håren eller boken efter omslaget. Men när jag såg fröken Lööf och sedan läste detta kan jag nog inte låta bli.

 2. Daniel L skriver:

  Detta är en stor besvikelse, faktiskt. Hade hoppats på att Annie Lööf skulle ha kraft och klarsinne för att tillföra jämställdhetsdebatten en ny dimension, men hon verkar föredra att fortsätta det ensidiga radikalfeministiska propagerandet.

 3. Clabbe skriver:

  Jaha, då finns det bara två partier att rösta på om man inte vill stödja ett radikalfeministiskt parti: SD och KD.

 4. Peter Lindkvist skriver:

  Här gick man och trodde att Centern skulle gå och bli ett liberaltparti också hör man detta. Tror inte precis är den här sortens uttalanden som gynnar Centerpartiet.

 5. Pär Ström skriver:

  Det är enklast att flyta med strömmen.

 6. Håkan skriver:

  ”Kvinnor tjänar mindre än män i nio av de tio vanligaste yrkesgrupperna.”
  Jag har stött på det siffran i olika sammanhang men aldrig fått klart för mig källan. Inte SCB väl? Var kommer den ifrån?

 7. Sten Sture skriver:

  I en DN intervju i söndagens papperstidning (lr var det Svd?) tillfrågades Annie om både det ena ock det andra.
  Vad jag särskilt fäste mig vid var frågor om att Annie tidigare hyllat Margret Thatcher som en förebild.
  Konfronterad med detta svarar hon nu att det är mycket som hon inte håller med om. Bl.a. inställning till Pinochet och politiken i stort, ja egentligen ingenting vad gäller politiken…
  Egentligen bara att Thatcher är kvinna…Vad är detta?

  Ibland blir jag dystopisk ock tänker att det inte finns något mer chauvinistiskt än män. Jo, javisst, de flesta kvinnor!

 8. Medborgare X skriver:

  Pelle!

  Ja, Annie Lööf har visat sig vara en riktig besvikelse för alla som förväntat sig ett liberalare och mer progressivt Centerparti. Redan när hon tillträdde började hon plötsligt tala i form av floskler och kunde plötsligt inte ge några raka besked. Som över en natt gick hon från Centerpartiets kronprincessa till Centerpartiets floskeldrottning. Nu faller glorian än mer när hom dessutom visar sig ha svept radikalfeminismens kappa över axlarna.

  Glöm min röst Annie!

 9. Matte Matik skriver:

  Det här gör mig inte så lite bedrövad. Är det på det här sättet de nya unga kvinnorna i toppen ser på världen – till och med de som kallar sig liberala? Då kommer det inte att bli roligt framöver, varken för män eller kvinnor. Om det inte är slut snart med att människor i toppen kan uttala sig som Annie Lööf gör och komma undan med det (eller till och med kan göra karriär på det) – kan det sluta illa. Riktigt illa.

 10. Daniel skriver:

  Fy vilka vidriga åsikter hon står för.
  Min röst får hon inte.
  Det lutar åt KD för min del, detta trots att jag är till 110% agnostiker.

 11. mulle skriver:

  Som vänster kan jag bara tycka det är jättebra. Som vänster hatar jag allt som har med genus, feminism att göra och jag vet att det är därför det går så otroligt dåligt för vänsterblocket, just pga all jävla feminism, sprid ut lite mer dynga åt höger också. Skiten ska också vara jämställd :)

 12. OldWolf skriver:

  För närvarande lutar det åt att Kalle Anka partiet får min röst

 13. John Nilsson skriver:

  Pär Ström säger, 31 oktober 2011 kl 22:13:
  ”Det är enklast att flyta med strömmen.”

  Jo, så är det nog, säger jag – men detta gäller väl också…
  http://4.bp.blogspot.com/_wTSpkNLdRBs/S6j0YYEU4KI/AAAAAAAAAw8/wFOPQWIKi80/s1600/bara+d%C3%B6da+fiskar+f%C3%B6ljer+str%C3%B6mmen.jpg

  Två envisa rackare kämpar ändå emot, för dagen klädda i rosa… Vilka kan det vara? ;-)

 14. JockeVXO skriver:

  Jag är så trött på rösträttslögnerna. Vi matas dem i skolorna, i media och av politikerna och sedan bara rapar vi upp dem vid behov. Kvinnor fick inte rösträtt i Sverige för nittio år sedan.
  Kvinnor hade redan rösträtt, vad kvinnor fick 1919 var allmän rösträtt till andra kammaren.
  Kvinnor röstade i ståndsriksdagen, kvinnor röstade till första kammaren, och män fick allmän ”rösträtt” (snarare röst-som-betalningsmedel) under villkoret att de fullgjort värnplikten 1909, åtta år efter värnpliktens införande. Detta krav togs bort 1923, så kvinnor hade alltså riktig allmän rösträtt före män i Sverige.
  Jag säger inte att rösträtten var jämlik förr i tiden, men att säga att kvinnor fick rösträtt för nittio år sedan är ren lögn.

  Röstade själv på Centern i förra valet min osäkerhet till trots, aldrig igen… aldrig igen. Alliansen har svikit liberal politik på samma sätt som de röda svikit socialismen och de gröna miljöpolitiken, allt har övergivits för den heliga graal som vi alla känner som feminismen. Alla riksdagspartier är numera ett och samma parti med samma politik…

  P.S. Har någon kollat upp liberaldemokraterna och om deras jämställdhetspolitik är jämställdistisk eller om den opererar under feminismens flagg?

 15. mieitte skriver:

  @ Mulle
  Rätt sagd, för det är Marxistisk influerad försök av feminister att försöka göra sig hörda i makten.
  Feminismen är anti-intellektull och endast baserad på dogmer om verkligheten som inte stämmer med verkligheten. Kvinnligt masspsykos!
  Får bara säga att allt ska inte vara jämställd då det gäller feminister så det får räcka att vänster som har mest att göra med statsfeminister och en och annan tokfeminist på högerkanten som inte törstått sig på någonting i politiken.

 16. Anders skriver:

  Jag tror att hon går att resonera med, men problemet är att hon försöker vara smart politiker och säga saker som lockar väljare.

  Och feminism lockar väl väljare, eller?

 17. Backlash skriver:

  Radikalfeminist? Är det så radikalt med statsfeminism egentligen? Den är ju redan införd – Genusdagis, strukturer som förklaringsmodell, vinklade tolkningar av SCB-siffror om våld och löner, prioritering av kvinnor i skolan och sjukvården och så vidare.

  Edit: Hardcore står det ju faktiskt, inte radikal. Och det kan man ju hålla med om, att statsfeminismen är väldigt hardcore.

 18. David Holman skriver:

  Jag som hoppades att hon skulle differentiera sig själv från massan och komma ut starkt.

  Om man listar Ayn Rand som en av sina absoluta favoritförfattare så bör man också tro på så lite regler som möjligt och den starkes överlevnad. Eller listar hon den för att lura till sig röster från extrem högern (libertarianer, inte nazister som egentligen finns på en helt annan skala här).

  Sverige behöver ett nytt, starkt liberalt parti med sloganen ”beslut baserat på vetenskap och forskning”.

  KD verkar vara det enda rätta just nu då de är den enda som gått ut och sagt att de inte är feminister, ETT parti… Ett riktigt litet parti. Verklighetens folk är ett bra begrepp, fortsätt med det!

 19. Lövet skriver:

  Suck…
  …Scrap (C) – tillbaka till KD, förutsatt att inte ”Reverend Odell” blir vald till partiledare…

 20. J skriver:

  Det er desverre helt likt i Norge.
  Julie Brodtkorb kvinne politisk leder i Høyre (tilsvarende Moderaterna) i Norge lirer også av seg de samme flosklene. Se eksempelvis her:
  http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread117045/#post_117212

  Desverre ser det ut til at den kontinuerlige propagandiseringen av feministiske dogmer går igjennom hos alt for mange. Videre synes jeg at det er meget vanskelig å konkludere med noe annet enn at svært mange kvinnelige politikere er meget dårlig belest når det kommer til feminisme og de politiske konsekvensene en del av deres tiltak nødvendigvis vil måtte føre med seg. Med andre ord er de dårlig politisk skolerte. Det er svært liten forskjell på partiene i Norge på dette området. Så vidt meg bekjent er det kun det høyre(populistiske)partiet FRP som ikke kaster om seg med feministike floskler, men selv her deltok blant annet partilederen Siv Jensen på kampanjen ”et kvinnehjerte” tidligere i år.

 21. NisseNyfiken skriver:

  Hon menar alltså att killarna tar för mycket plats i skolan _trots_ att tjejerna har högre betyg i vartenda ämne förutom idrott!? Allvarligt Annie – du gör mig sååå besviken!

 22. Musse Pig skriver:

  Lövet, ingen risk. Det har liknat en kampanj i pressen att underminera Göran Hägglunds ställning. KD kvinnorna har lanserat 3 kvinnliga kandidater. Vilet parti är nästa? Jag gissar att de försöker avsätta Juholt igen (inte mig emot iofs) och sedan en omöblering i Folkpartiet (finns säkert en massa duktiga radikalfeminsiter inom FP som väntar på att lanseras) och sist attack på M. Man kommer nog även igen med en kampanj mot kungen. Tänk, en svensk drottning och kvinnliga partliedare för samtliga riskdagspartier är inom räckhåll. Utan tvekan är det 100% kvinnor på dessa nivåer som är målet för tokfeministerna. Ja, det är ju egentligen helt öppet att det är så. Det enda som fattas är att man direkt hävdar den principen och inte bara implicerad i påståenden om att de med mest kvinnor är mest ”jämställda” och har kommit närmast full jämställdhet, vare sig det redan är 80% kvinnor eller något annat. När det är 100% kvinnor så kommer man ingalunda vara nöjda.

 23. Musse Pig skriver:

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=282699
  Vad skiljer dessa kvinnor från vilka radikalfeminister som helst?

 24. Joel Johansson skriver:

  @Musse Pig,
  Det som skiljer dessa kvinnor från andra radikalfeminister är förmodligen att de inte har lika mycket makt. Jag hade också sett KD som ett tänkbart alternativ, om de lämnade alliansen och rensade ut sina homofoba element. Detta trots att jag är humanist.

  Här är förresten ett 15 år gammalt program från arkivet på SVTPlay där en KD-kvinna och Ohly gnabbas om vem som är mest feminist :) http://svtplay.se/v/1393018/oppet_arkiv/feminismen_en__innegrej___1996

 25. Nils Jungenäs skriver:

  Precis! Det är enkelt att flyta med. Det kräver ingen egen ansträngning. Framför allt får man inga konflikter. En förutsättning för att nå toppen i partipolitiken är att man lyckas skaffa sig många anhängare i det egna partiet. Kejsarens nya kläder…

 26. Musse Pig skriver:

  Tips! (Helt OT, här är en artikel om mobbning på arbetsplatser, som innehåller intressanta fakta och referenser.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/10/10/mobbning-p-arbetsplatser-m-ste-f-rebyggas
  Det påstås exvis:
  ”Antalet självmord pga. mobbning uppskattas till ett par hundra om året, vilket är mångdubbelt fler än antalet dödsfall till följd av olyckor på arbetsplatsen”
  vidare
  ” Flera studier som refereras av Svensson tyder på en hög mobbningsförekomst inom service-, vård-, hälso- och administrationssektorerna med en övervikt för den offentliga sektorn”.
  Det avslöjar feminispacket att de inte är det minsta intresserade av att ägna sig åt det hät problemet. Det vara en av de dominerande företeelserna som orsakar kvinnligt lidande. Men det ska det tigas om.)
  Det är möjligt att kvinnligt våld dödar långt fler kvinnor varje år än vad manligt våld gör. Det borde upp på bordet när man talar om exvis relationsvåld.

 27. sven skriver:

  De senaste åren har Centerpartiet fjäskat för folket på Östermalm.Nu skall dom också börja fjäska för folket på Södermalm.

 28. JD skriver:

  Då är det alltså konstaterat att Annie Lööf är ännu ett tomt politiskt skal med liten och ofullständig sakkunskap om de frågor hon nu yttrar sig om.
  Det är också konstaterat att hon inte är intresserad av att lära sig mer om jämställdhetsfrågor eftersom den brist hon nu har till och med kan vara tillgång för att få politiskt inflytande och bättre karriär.

  En genväg som jag inte trodde att Lööf skulle ta!
  Jag undrar om hennes pappa som också är politiker, innerst inne är lika stolt över henne längre…

 29. CG skriver:

  Men va fan nu tycker jag att ni är lite ogina.. Annie är ju jätteduktig och faktiskt näringsminister… Sen är ju hon ung kvinna också gick ut gymnasiet 2003 med bara MVG… Alla rätt helt enkelt så vill ju folket i Sverige ha det…

 30. Erik LL skriver:

  Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Jag har jobbat som gymnasielärare och hela idén om att pojkar tar upp mer plats än tjejer är helt ogrundad. Faktum är att jag haft flera klasser där motsatsen är närmare verkligheten, alltså att det är tjejgrupper som väsnas och tar upp plats. Jag har haft klasser där båda könen är högljudda, där något av könen är det eller när ingen är det och alla är tystlåtna. Det har mycket att göra med gruppkemi och individerna i gruppen.

  Den faktorn som avgör hur mycket plats man tar upp ligger inte i kön utan personlighet. Det är en vanlig företeelse att stöta på grabbar som är mycket tystlåtna, till och med när de ges plats. Det är även vanligt med högljudda tjejer som tar mer plats än de borde, och vise versa gäller för båda två. Detta är sanningen.

  Sedan finns det ytterligare en parameter och det är det faktum att lärare med feministiska värderingar tenderar att ge lite extra plats åt tjejer. De låter killarna sköta sig själva. Jag har även stött på lärare som favoriserar killar, till tjejernas nackdel.

  Tyvärr är det så att verkligheten tycks ur politiska ögon vara något främmande som inte har i politiken att göra. Varför vara nyanserad och verklighetsförankrad när man kan ha ideologier och tro?

 31. Pelle Billing skriver:

  Mycket intressant, Erik LL.

Lämna en kommentar

Google