Strålande artikel av Pia Bergström

08 september 2011, av Pelle Billing

Jag hinner inte kommentera den just nu, men den talar för sig själv. Läs den här.

Tack för tipset, Klas!

 

24 kommentarer på “Strålande artikel av Pia Bergström”

 1. leifer skriver:

  Varför tänder inte kvinnor mer på jämställda män?

 2. Kristian skriver:

  Ett steg i rätt riktning. Undrar när vi män får vara med och diskutera…

 3. Pelle Billing skriver:

  Jag måste säga att den artikeln är en av de mer transformerande/alkemistiska som jag sett på det här området. En kvinna som säger detta till en annan kvinna och på det eleganta sättet hon gör det. Tio poäng.

 4. Roger skriver:

  Kristian:
  Touche.

  När får män vara med i debatten utan att bli jämförda med Breivik för att de har en avvikande åsikt om att det kanske är lite fel att 90% av alla vårdnarstvister går till moderns sida.

 5. Galne Gunnar skriver:

  @ Pelle Billing:

  Vad säger du som läkare om den här filmen?

  http://www.youtube.com/watch?v=JPm0Jq9bj98

 6. luffe skriver:

  håller inte alls med.
  Bara en rad i mängden av artiklar som påstår att mansrollen skulle vara i kris och jadda jaddda dadda hink o spade. För det första ställer jag mig väldigt emot att den ens finns en könsroll för män. Vilka i så fall, som hör till majoriteten av män? Tycker dessa artiklar ljuger för människor istället.
  ”Många män känner sig säkert trängda” också väldigt negativt, nu tror många kvinnor och andra män att ”män” känner sig mindre ”män” för att (underförstått) inte får styra och ställa, vilket från första början är en felaktig och dålig manssyn.

 7. Nils Jungenäs skriver:

  Luffe #6

  Exakt!

  Copy + paste !

 8. Jax skriver:

  Vår traditionella mansroll är bra. Den är formad under hundratusentals år med djupa genetiska rötter och i stort sett global. Vi behöver inte ett socialt experiment som skall få oss män att sluta vara som vi är.

  Däremot behövs jämställdhet på det vis du Pelle definierar den.

  Om vi skall ändra mannens beteende så bör vi rimligen fortsätta med att ändra tuppens beteende så han inte skiljer sig så mycket från hönan, tjurens beteende så han liknar kon och få baggen att sluta stångas. Även djuren har i så fall förlegade mansroller som vi måste ta till krafttag mot!

 9. Lövet skriver:

  Jag ansluter mig till Luffe, Nils Jungenäs och Jax. Jag tycker att denna ”manligheten i kris-diskurs” som just nu är på modet bara kan ses som ytterligare ett propagandanummer av stats- och mediafeministerna; en förlängning av diskursen om ”pojkarnas anti-plugg-kultur”, ”de vilsna pojkarna” etc, etc. Den är helt enkelt en del av ”Kriget mot mannen”.

  Den tar avstamp i ett påstående om att mansrollen försvunnit. Man etablerar bilden av att mannens traditionella uppgifter som familjeförsörjare och den som skyddar gruppen försvunnit och att ”vilken kvinna som helst” kan (och kommer att) konkurrera ut dem om de uppgifterna och att underförstått ”mannens kris” består i nån slags rädsla för att ”bli över”.

  Problemet är att inget egentligen har ändrats. Mansrollen är fortfarande att mannen skall agera familjeförsörjare. Även när kvinnan är framgångsrik – då skiljer hon sig som bekant om inte mannen är ett socialt uppköp. För Madonna dög inte ens Guy Ritchie trots hans miljoner. Condoleeza Rice är och förblir singel. Jennifer Lopez tyckte att Marc Anthony var för tam…

  Ännu tydligare är det i mannens roll som samhällsbyggare och samhällets försvarare. Vi har diskuterat antalet döda byggarbetare förrut, men det tål att göras igen. Det blir fler och fler kvinnliga platschefer, men arbetaren som krossas under den fallande ställningen eller lemlästas i sprängolyckan är alltid en man.

  Inom polisen så gör fortfarande män de tuffaste uppgifterna, exempelvis inom nationella insatsstyrkan – som naturligtvis har en kvinnlig chef!. Inom försvarsmakten ökar antalet kvinnliga överstar hela tiden, men de mest framskjutna förbanden i Afghanistan och Central-Afrika osv består bara av män.

  Om man tittar närmare på detta så är det inte mansrollen som förändras det är det implicita kontraktet mellan män och kvinnor som ändras.

  Där männen förr hade ansvaret för och makten att bygga samhället så skall de nu bara bygga det. Makten* ligger numera hos kvinnorna som kvoteras (direkt via lag eller indirekt via rekryteringspolicies) till olika chefsjobb, men som slipper smutsa ner sig;
  Där männen för hade ansvar för och makten att försvara samhället så skall de nu bara göra jobbet som soldater, medan kvinnorna får förtur till officerskarriären.

  Kort sagt: Förr åtog sig männen de riskfyllda jobben mot att de gavs en maktposition och ekonomisk kompensation genom att det fanns en karriärväg i dessa yrken eller att de åtminstone byggde kontakter som man kunde nyttja senare. Numera så förväntas män fortfarande göra det farliga jobbet, samtidigt som kvinnor har tillträde till karriärvägen utan att behöva göra grovjobbet och utan risk.

  Man kan möjligen hävda att samhället i sin helhet är mindre riskfyllt, men faktum kvarstår där det ä r farligt: Gruvor, Oljeborrning, byggen och reparationer, polis och militär. Då är det alltid männen som skall ta riskerna.
  Så o m det – Gud förbjude – skulle uppstå risk för krig, gissa om det kommer att kallas in några kvinnor till värnpliktsutbildning enligt den nya värnpliktslagen…

  I princip så handlar det här om att feministerna vill att kvinnorna vill ha en riskfri(!) väg till makten. Och de får den.

  Artikeln som citerades ändrade inte på detta förhållande. Den fortsatte låtsas som om arbetsfördelningen sker på lika villkor och att mannen krisar för att han inte klarat konkurrensen från ”duktiga” kvinnor…

 10. Matte skriver:

  @Lövet

  Mycket bra skrivet, mina tankar också. Du fick fram budskapet bättre än vad jag hade gjort.

 11. Matte skriver:

  @Lövet

  Men det är också en ganska logisk utveckling, kvinnorna kommer att söka sig till det de klarar av. En kvinna har inte fysiken till alla jobb, men de kan plugga sig till i stort alla yrkesbefattningar där fysiken är mindre väsentlig. I och med att fler kvinnor är högutbildade (pga av betygsdiskriminering m.m). Så kommer vi med stor sannolikhet se många kvinnor som mellanchefer och många män som arbetare i framtiden.

  Frågan blir om parbildningarna kvinnliga chefer och manliga arbetare kommer bli vanliga? Erfarenheterna är att relationer funkar dåligt när kvinnor tjänar mer och har högre status än männen. Kvinnan tappar respekten och mannen självrespekten.

  Jag tror att mycket ligger i att göra utbildningarna lika mycket anpassade för pojkar som den är för flickor. Och att bekämpa acceptansen för misandrin. För att det ska bli likvärdiga förutsättningar till karriär de närmaste decennierna.

 12. Lövet skriver:

  Matte: Håller med. Det kan också ses som en del i ”Kriget mot mannen”.
  Det otäcka här att det bedrivs mot barn. Mot pojkarna från första dagen på dagis.

 13. leifer skriver:

  Pelle Billing

  Tips på intressant artikel

  http://www.expressen.se/kronikorer/brittasvensson/1.2554691/britta-svensson-har-de-senaste-50-arens-kvinnororelse-inte-lart-dagens-kvinnor-nagonting

  Citat;

  Den nästan 40-åriga författaren Maria Sveland skriver om sin skilsmässa: ”Jag kände mig som en übermensch, stark och oövervinnerlig, en superhjälte. Till och med detta fixade jag alltså, att borra upp hyllor! Så larvigt att jag aldrig gjort det tidigare!”.
  Hon upptäckte också att hon inte tittade lika mycket på tv efter att hon skilt sig. ”Tydligen föredrog jag att sitta i fåtöljen och lyssna på musik och läsa böcker”.
  Vad hindrade henne från att göra detta tidigare? Om man inte ­vågar göra det man själv vill utan måste vara fjärrstyrd av sin man, blir det naturligtvis väldigt svårt att verka som feministisk författare.
  Få av skribenterna i boken reflekterar över sitt eget beteende. Det är bara äktenskapet, och i förlängningen mannen, det är fel på. Enda lösningen blir att ”våga ta beslutet” (Sveland) och sen fly.

 14. Urban skriver:

  Lövet, visst har du rätt. Och enda sättet att komma till rätta med detta är att män ska slänga sin självuppoffrande moral på soptippen eller bättre sätta värde på den, dvs. ta betalt/få kompensation för sina uppoffringar.

 15. leifer skriver:

  En mansroll som kan problematiseras är den om risk kontra värde! Detta blir också intressant om man sätter det i perspektiv kvinnor kontra värde, nu när kvinnor förväntas göra samma jobb som män gjort. Dvs kvinnors roll att ständig minimera risk för sig själv (för att t.ex. barnen inte ska förlora en mor), kan också problematiseras.

  Ex så förväntas de män med lägst lön ta störst risk. Vi kan se det i det militära, hos polisen, hos brandmän, hos byggjobbare t.ex.

  Nu när det är 10 år sen World Trade center attackerades så är det ju igen så att de brandmän som utsatta sig för störst risk, hyllas mest! Vilken risk är acceptabel och till vilket pris? Hur ser man på risk och ersättning, när kvinnor t.ex. är ”brandmän”?

 16. Erik skriver:

  Jag har svårt att se vad som är bra med denna text. I allmänhet anser jag artiklar som försöker kommentera ”manligheten” eller ”mansrollen” kritiskt är skit (särskilt de som är av akademisk typ). Mansrollen är en subkultur och följer sålunda den regel som styr alla kulturer.. Sålunda är argumentet enkelt bortom all enkelhet.

  Mansrollen ”är” vad än den BEHÖVER vara för att uppnå sina syften

  Det är alltså skit samma vad journalister och professorer tycker om det. Deras åsikt är ur alla perspektiv helt oviktig eftersom mansrollen i sig ”ÄR” ingenting.

  Psykologiprofessorn Roy Baumeister konstaterar detta tydligt i sin bok. Mansrollen stämmer i högst grad på VAD ÄN du mäter.

  Det spelar ingen roll vad du mäter så stämmer det på män. Och i all vetenskap (utom den marxistiska) är detta ett förödande resultat. Om du bara kan få ett och samma resultat så blir resultatet nämligen helt värdelöst. Därmed blir också alla teorier, kausala förklaringar och liknande värdelösa.

  Kvar blir ingenting.

 17. Nils Jungenäs skriver:

  Sällar mig på det hela taget till Lövets och Mattes tankegångar.

 18. Erik skriver:

  Matte:

  ”Men det är också en ganska logisk utveckling, kvinnorna kommer att söka sig till det de klarar av. En kvinna har inte fysiken till alla jobb, men de kan plugga sig till i stort alla yrkesbefattningar där fysiken är mindre väsentlig.”

  Det där är felaktigt! Fysiken har aldrig varit den avgörande skillnaden mellan män och kvinnor.

  Den avgörande skillnaden mellan män och kvinnor är vad respektive behöver för att överleva och utvecklas.I en serie nya studier så använder man nu för första gången någonsin magnetröntgen för att kartlägga människans utveckling. Redan nu kan man från dessa studier konstatera att flickors och pojkars utveckling i unga år är helt olika. Även om alla vuxna personer har samma egenskaper så utvecklas de i helt olika ordning.

  Detta innebär att en 3 år gammal pojke i vissa områden har samma kapacitet som en 5 årig flicka och vice versa. Skillnaden i flera års utveckling gör att ingetdera könet aldrig någonsin kommer ”ikapp” det andra.

  Det går inte att utbilda sig till det andra könets kapacitet och specialområde. Spelar ingen roll om det är fysiskt eller inte fysiskt krävade jobb. Hela iden att allt kvinnor behöver göra för att klara allt minst lika bra som män är gå några år extra i skolan så de blir ”utbildade” är skrattretande.

  Kvinnor kan inte utbilda sig till mäns nivå av exempelvis data. Kvinnor kan inte utbildas att processa saker i hjärnan på det sätt som män gör. Det är bara idioter som tror det och bara räddharar och opportunister som säger de tror det. Ta exempelvis en av mina kollegor. En oerhört högpresterande intelligent kvinna som bland annat har en viktig positiion i ett mycket mansdominerat område och talar flera språk flytande.

  Om hon och jag går samma datautbildning så blir jag dubbelt så bra, jag är bättre utan utbildning än hon är med. Det finns ingen intelligent orsak för henne att gå sådana utbildningar, Den korkade orsaken är för att hon inbilla sig att hon MÅSTE kunna göra allt jag gör för annars skulle jag inte respektera henne. Som om den iden var annat än fullkomligt idiotisk.

  Sanningen är att OM hon var så dum/ignorant hon trodde hon måste vara lika bra på mig på ex. data för att få min respekt så hade jag definitivt haft mindre respekt för henne därför..

  ”I och med att fler kvinnor är högutbildade (pga av betygsdiskriminering m.m). Så kommer vi med stor sannolikhet se många kvinnor som mellanchefer och många män som arbetare i framtiden.”

  Nej, hög utbildning är inte samma sak som hög ledarskapsförmåga.

  ”Frågan blir om parbildningarna kvinnliga chefer och manliga arbetare kommer bli vanliga?”

  Det finns absolut noll indikation på att ens fåtaliga kvinnliga chefer parbildar med manliga arbetare så varför skulle frågan ens ställas?

  ”Erfarenheterna är att relationer funkar dåligt när kvinnor tjänar mer och har högre status än männen. Kvinnan tappar respekten och mannen självrespekten.”

  Det finns inga erfarenheter för det finns inte tillräckligt många kvinnliga chefer som parbildat med manliga arbetare för att grunda påståendena på. Det finns inga indikationer som ens ursäktar att man tar upp frågan.

  ”Jag tror att mycket ligger i att göra utbildningarna lika mycket anpassade för pojkar som den är för flickor. Och att bekämpa acceptansen för misandrin. För att det ska bli likvärdiga förutsättningar till karriär de närmaste decennierna.”

  Utbildningarna har redan tappat kvalitet, nästa steg är att de tappar värde. Nästa steg är att genusvetare beskyller ”könsmaktsordningen ” för att saker blir mindre värda när de domineras av kvinnor och hävdar att detta kan ändras bara vi uppfostrar folk annorlunda.

 19. Jax skriver:

  Detta är den bästa diskussion i ett kommentarsfält jag läst.

  Felet är alltså att mansrollen ”problematiseras” in absurdum. Män är inte bra vad de än gör. Alla män måste ändra sig för att duga. Men snälla, det håller inte. Vi män måste åter bli stolta och självmedvetna åt det vi är. Vad vi än är. Om vi som män skall ändra oss är det vår ensak och det skall vara på vårt initiativ.

  Vi behöver gå vår egen väg i livet och göra det som vi uppriktigt känner för, vill och anser vara det rätta. Det är varje mans val och vårt kollektiva val som män.

  Det behövs fler forum där män kan träffas utan kvinnor och barn. Klubbar, tidningar och varför inte en tevekanal som föreslagits.

 20. Nils Jungenäs skriver:

  Jax: ”-Detta är den bästa diskussion i ett kommentarsfält jag läst.”

  Anledningen till att detta utvecklats till en ovanligt intellektuellt stimulerande och konstruktiv diskussion är att vi inte är helt överens.

  Tack Pelle. ;-)

  Normalt är vi ju alla rörande överens. Skönt, men föga stimulerande.

 21. per hagman skriver:

  ”visst är manligheten i kris och upplösningstillstånd.” var artikelns inledning.

  Jasså o isf ….stackars samhälle.

  per hagman

 22. Pelle Billing skriver:

  @Galne Gunnar

  Filmen är off topic så jag har inte tid att titta på den eller kommentera. Men visst skulle det vara ett genombrott om cannabis har effekt på cancerceller.

 23. Pelle Billing skriver:

  Instämmer i att detta varit en mycket bra diskussion! Har inte hunnit läsa igenom den förrän nu.

  Det jag verkligen gillar med artikeln är detta:
  ”Ska män bara vara starka och tiga, som förr i tiden?”

  Att män ges en röst i jämställdhetsdebatten är helt avgörande, så varje person som vågar utmanar är är en viktig bundsförvant.

  Sedan håller jag inte med Bergström om sättet hon beskriver den manliga krisen på. Jag ser det mer som en kris där män attackeras vad de än gör. Om de är ”jämställda snälla män” så ses de som omanliga. Om de är manliga män ses de som ojämställda.

  Det är ett moment 22 för män som man måste bryta sig loss från.

  Det enda som gäller är att leva livet på sina egna villkor. Helt och hållet. Oberoende om detta stämmer med en viss uppsättning ”gammeldags” eller ”progressiva” ideal.

  Själv brukar jag tänka att män behöver både ”balls and heart”. Då blir det ganska bra i slutändan.

 24. Pelle Billing skriver:

  leifer,

  Tack för länk!

Google